Luận văn: Giải pháp quản lý chứng khoán tại SGDCK TpHCM

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp quản lý chứng khoán tại SGDCK TpHCM hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SGDCK TPHCM VÀ Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

3.1.1 Định hướng phát triển của SGDCK TPHCM Luận văn: Giải pháp quản lý chứng khoán tại SGDCK TpHCM

Trên quan điểm phát triển HOSE phải phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển TTCK của Chính phủ 2 nhưng không tách rời các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, chiến lược này xoay quanh các vấn đề lớn và cốt lõi của HOSE trong việc tổ chức điều hành TTCK như: hàng hóa- dịch vụ, cơ sở hạ tầng công nghệ, nhu cầu các thành viên tham gia thị trường, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trong giai đoạn từ 2011- 2020.

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2011 – 2020 có nêu cụ thể lộ trình phát triển của Hose chi tiết như sau:

Chiến lược phát triển SGDCK TPHCM được xây dựng trên nền tảng Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2010-2020 của UBCKNN và Chương trình phát triển thị trường tài chính trên địa bàn TPHCM đến năm 2015- tầm nhìn 2020 của UBND TPHCM

Như vậy, có thể nói mục tiêu lâu dài của SGDCK TPHCM là:

 • Phát triển số lượng hàng hóa trên thị trường, đảm bảo chất lượng hàng hóa.
 • Quản lý, giảm sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán của các công ty niêm yết
 • Hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

3.1.2. Ý kiến CTNY và chuyên gia về giải pháp thực hiện Luận văn: Giải pháp quản lý chứng khoán tại SGDCK TpHCM

Để các câu hỏi khảo sát về giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết tại SGDCK TPHCM có độ tin cậy phù hợp, tác giả đã tiến hành phân tích độ tin cậy của tháng đo. Theo lý thuyết , hệ số tin cậy Cronbach alpha dùng để kiểm định độ phù hợp của thang đo:các biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng (item-total correlation) nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại và tiêu chuẩn chọn thang đo khi nó có độ tin cậy alpha từ 0.6 trở lên.

Bảng 3.1: Phân tích độ tin cậy của thang đo -tương quan giữa biến và tổng

Hệ số Cronbach alpha = .8494

Theo bảng trên, ta thấy tất cả các biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng đều lớn hơn 0.3 và độ tin cậy alpha là 0.8494 (> 0.6): thang đo phù hợp kiến từ CTNY và chuyên gia cho thấy cần có những cải tiến hơn nữa nhằm hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán niêm yết tại SGDCK TPHCM như sau:

Bảng 3.2: Điểm trung bình câu Q31 đến Q42 về giải pháp thực hiện

Đa số trên 80% đều cảm thấy hài lòng với các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý của Sở GDCK HCM với mức điểm trung bình từ 4.3 trở lên. Tuy nhiên, các CTNY chưa thực sự đánh giá cao giải pháp tại Q32 và Q40.

Ngoài ra, nhận định chung từ kết quả khảo sát:

Thứ nhất, đa số các CTNY tham gia trả lời bảng khảo sát là những công ty có thời gian niêm yết trung bình từ 5-10 năm và có nhận thức khá tích cực trong việc thực hiện nghĩa vụ của một tổ chức niêm yết

Thứ hai, phần lớn những khó khăn của CTNY gặp phải khi thực hiện nghĩa vụ niêm yết là chưa năm rõ quy định hoặc văn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng và họ mong được cập nhật thường xuyên những quy định, những quy trình nghiệp vụ từ phía Hose qua email hoặc văn bản hướng dẫn.

Thứ ba, hầu hết các ý kiến cho rằng việc áp dụng công nghệ trong công tác quản lý chứng khoán niêm yết là rất cần thiết, quyết định việc nâng cao hiệu quả công tác này.

Cuối cùng, cuộc khảo sát đã thu thập được những ý kiến khách quan đánh giá mức độ quan trọng của các giải pháp tác giả đưa ra nhằm hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán niêm yết tại SGDCK TPHCM.

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN SAU NIÊM YẾT TẠI SGDCK TPHCM Luận văn: Giải pháp quản lý chứng khoán tại SGDCK TpHCM

Để thực hiện các mục tiêu đề ra của ngành và của SGDCK TPHCM, xuất phát từ thực tế công việc, kết quả nghiên cứu khảo sát, tác giả để xuất một số giải pháp như sau:

3.2.1 Hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, tăng cường đầu tư và khai thác tối đa công nghệ thông tin phục vụ tốt nhất cho công tác giám sát CTNY và CBTT.

Từ đánh giá mặt yếu “cơ sở hạ tầng công nghệ, các phương tiện làm việc đã cũ và lạc hậu”; cần tăng cường đầu tư để hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, đầu tư công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu quản lý.

Mục tiêu

 • Quản lý và giám sát hoạt động của CTNY bằng công nghệ thông tin
 • Rút ngắn thời gian nhận và CBTT của CTNY ra thị trường
 • Đảm bảo độ chính xác, kip thời của các số liệu cung cấp ra thị trường

Biện pháp thực hiện

Thứ nhất, nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng trung tâm dữ liệu phần mềm theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống phòng cháy và chữa cháy với độ an toàn cao.

Thứ hai, xây dựng phần mềm quản lý niêm yết hỗ trợ các công việc thủ công hiện tại, tự động hóa trong việc thống kê dữ liệu, tính toán số liệu hỗ trợ hoạt động phân tích đánh giá, cảnh báo hoạt động và tình hình kinh doanh của CTNY.

Thứ ba, hoàn thiện phần mềm CBTT hỗ trợ CTNY giảm thiểu thời gian, nhân lực và chi phí trong công tác báo cáo và CBTT cho SGDCK

Thứ tư, trang bị đầy đủ phương tiện công nghệ như đường truyền tốc độ cao, công cụ làm việc của các chuyên viên…

Thứ năm,sử dụng hệ thống chữ ký số, lưu trữ dữ liệu bằng hệ thống điện tử nhằm giảm bớt dữ liệu trên giấy, giảm bớt rủi ro thất lạc dữ liệu hay mất dữ liệu, rút ngắn thời gian CBTT.

3.2.2 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hệ thống quản lý chứngkhoán sau niêm yết theo hướng chuyên môn hóa.

Từ thực tế “tính chuyên nghiệp và chuẩn mực trong hoạt động chưa cao”, tác giả đề xuất cần chuyên môn hóa trong hoạt động.

Mục tiêu

 • Có hệ thống quản lý niêm yết chuyên nghiệp, hiệu quả.
 • Quản trị được rủi ro trong công tác quản lý niêm yết.

Biện pháp thực hiện

Thứ nhất, phân định lại rõ ràng chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban trong công tác quản lý niêm yết.

Thứ hai, thành lậpmột bộ phận chuyên biệt (phòng pháp chế) chịu trách nhiệm trong công tác góp ý văn bản pháp luật có liên quan, soạn thảo, xây dựng các quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động niêm yết, CBTT hướng đến các chuẩn mực quốc tế Thứ ba, phân công tác quản lý chứng khoán nêm yết theo chuyên ngành. Việc quản lý CTNY theo chuyên ngành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên quản lý niêm yết giám sát chuyên sâu hơn đối với từng đặc thù chuyên ngành. Tuy niên, để có được một đội ngũ chuyên viên quản lý toàn diện, sẽ luân chuyển quản lý chuyên ngành theo kỳ hàng năm hoặc 2 năm một lần.

3.2.3. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng chức năng đào tạo và sử dụng trong quản lý nguồn nhân lực của SGDCK TPHCM. Luận văn: Giải pháp quản lý chứng khoán tại SGDCK TpHCM

Từ đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của SGDCK TPHCM có những mặt mạnh rất cơ bản, song cũng còn mặt hạn chế cần phải hoàn thiện, tác giả có những đề xuất nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hơn.

Mục tiêu

 • Có đội ngũ chuyên viên quản lý niêm yết chuyên nghiệp, có trình độ cao và có khả năng hội nhập.
 • Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hoạt động quản lý niêm yết cũng như những hoạt động ngày một phức tạp của các CTNY

Biện pháp thực hiện

Thứ nhất, xây dựng đội ngũ công nghệ thông tin lớn mạnh.

Thứ hai, đào tạo và tái đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý và có khả năng tiếp cận, vận hành công nghệ mới, thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, tổ chức các buổi hội thảo về chuyên môn nghề nghiệp, cử các cán bộ chủ chốt học tập tại nước ngoài nhằm mục đích học hỏi các kinh nghiệm quốc tế, chọn lọc và áp dụng cho thị trường Việt Nam.

Thứ ba, tuyên truyền, giáo dục về đạo đức nghề nghiệp cho các cán bộ nhân viên, xây dựng bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho SGDCK TPHCM.

Thứ tư, khuyến khích các nhân viên cải thiện kỹ năng giao tiếp, bồi dưỡng khả năng làm việc nhóm và chủ động trong công việc.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự trẻ, có trình độ cao cho trung tâm dự trữ phần mềm Quang Trung.

3.2.4 Tích cực chú trọng công tác hoạch định và điều khiển – phối hợp trong công tác Quản lý chứng khoán sau niêm yết.

Từ thực tế những hạn chế trong việc phối hợp thực hiện trong công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết giữa các phòng ban, bộ phận trong SGDCK TPHCM và việc thiếu chủ động trong công tác hoạch định kế hoạch chiến lược cho hoạt động này, tác giả có những đề xuất nhằm cải thiện những mặt hạn chế này.

Mục tiêu

 • Chủ động trong công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết.
 • Nâng cao khả năng phối hợp giữa các phòng ban trong SGDCK TPHCM.

Biện pháp thực hiện

Thứ nhất, hoạch định và dự đoán tình hình niêm yết để có kế hoạch hành động, không bị động như số lượng công ty niêm yết mới, niêm yết bổ sung, số công ty hủy niêm yết… nhằm chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cũng như nhân lực cho công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết.

Thứ hai, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và cơ chế để đối phó với những tình huống bất ngờ trên thị trường giúp cho Hose trở thành một định chế hoạt động hiệu quả, hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc vận hành và giám sát hoạt động của thị trường nói chung và hoạt động niêm yết nói riêng.

Thứ ba, xây dựng quy trình phối hợp giữa các phòng ban tại SGDCK TPHCM trong công tác quản lý chứng khoán niêm yết.

3.2.5 Hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định về quản lý chứng khoán sau niêm yết tại SGDCK TPHCM. Luận văn: Giải pháp quản lý chứng khoán tại SGDCK TpHCM

Theo kết quả đánh giá từ các CTYNY, chuyên gia hệ thống văn bản điều chỉnh hoạt động niêm yết chứng khoán đã đáp ứng được yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp cũng như viêc thực hiện nghĩa vụ của CTNY trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm thực tế trong hoạt động quản lý chứng khoán niêm yết, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện hơn hệ thống văn bản pháp quy, qui định của SGDCK như sau:

Mục tiêu

 • Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy rõ ràng hơn, đồng bộ hơn, phù hợp với tình hình thực tế thị trường.
 • Tiết kiệm thời gian quản lý cho các cơ quan chủ quản.

Biện pháp thực hiện

Thứ nhất, soạn thảo bộ sổ tay hướng dẫn CBTT và thực hiện các nghĩa vụ của CTNY và phổ biến đến các CTNY.

Thứ hai, tích cực tham gia công tác soạn thảo, góp ý các văn bản pháp luật.

Cụ thể:

Về duy trì điều kiện niêm yết

Theo quy định tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán,

Vướng mắc của các CTNY hiện nay là việc không kiểm soát được cơ cấu cổ đông khi các cổ đông tự do giao dịch trên thị trường. Hơn nữa, Thông tư 52/CBTT/2012/TT-BCTC quy định không phải báo cáo giao dịch cổ đông lớn trước khi thực hiện giao dịch thì việc quản lý cơ cấu cổ đông đối với các CTNY và SGDCK khó khăn hơn.

Việc thu phí 2 lần cho việc chốt danh sách cổ đông và in danh sách cổ đông của TTLKCK khiến cho các CTNY không tự nguyện báo cáo cơ cấu cổ đông thường xuyên khi họ phải tốn phí in danh sách cổ đông nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Kiến nghị:

 • Quản lý việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn bằng việc quy định phải Báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.
 • Hỗ trợ CTNY xuất dữ liệu cơ cấu cổ đông khi được yêu cầu
 • UBCK NN cần quy định về việc hỗ trợ SGDCK trong công tác quản lý danh sách cổ đông của CTNY. Hiện tại, SGDCK không có chức năng yêu cầu SGDCK cung cấp danh sách cổ đông cho SGDCK gây khó khăn trong công tác quản lý, giám sát cơ cấu cổ đông duy trì điều kiện niêm yết
 • Xây dựng quy trình giám sát cơ cấu cổ đông tại SGDCK TPHCM.

Về hoạt động CBTT

Kết quả khảo sát cho thấy trong số các CTNY gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ của CTNY trên TTCK thì đa số gặp khó khăn trong công tác CBTT bất thường. Nguyên nhân chủ yếu là do các công ty chưa nắm rõ quy định hoặc quy định chưa rõ ràng. Trên thực tế, Thông tư 52 vẫn chỉ quy định chưa đầy đủ về loại thông tin bất thường. SGDCK cần có hướng dẫn cụ thể hơn trong Quy chế công bố thông tin. Cần xây dựng tiêu chí giám sát việc công bố thông tin bất thường khi mà trên thực tế loại thông tin này còn phụ thuộc nhiều vào tinh thần “tự nguyện” của các CTNY.

Về việc giám sát tuân thủ các quy định về quản trị công ty

Hiện nay, Thông tư 121 đã quy định rõ ràng về Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTNY, tuy nhiên, để theo dõi giám sát hiệu quả hoạt động này SGDK TPHCM cần xây dựng 1 quy trình quản lý, giám sát cụ thể và thống nhất.

Về phát hiện và xử lý các vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Bên cạnh quy định về xử phạt CTNY tại Nghị định 85/2010/NĐ-CP, SGDCK đã xây dựng quy chế niêm yết. Tuy nhiên, do vừa phải đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng niêm yết, vừa đảm bảo chỉ tiêu số lượng nên chế tài xử lý vi phạm đối với các CTNY tại SGDK còn khá nhẹ khi quy định vi phạm tới 5 lần mới đưa vào diện nhắc nhở trên toàn thị trường. Như vậy cần thiết phải nâng cao hơn chế tài xử lý vi phạm tại SGDCK TPHCM, kiến nghị nâng cao chế tài xử phạt, mức xử phạt đối với các CTNY vi phạm quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, nghị cho SGDCK được thực hiện chức năng nhắc nhở, xử lý vi phạm và kiến nghị xử phạt đối với các tổ chức tư vấn như Công ty chứng khoán, tổ chức kiểm toán nếu vi phạm các quy định hiện hành nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức này đối với các hoạt động niêm yết khi họ là tổ chức tư vấn.

Ngoài ra, việc thường xuyên cập nhật và hướng dẫn các quy định, văn bản pháp luật mới cho các CTNY cũng là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác quản lý chứng khoán niêm yết.

3.2.6 Giải pháp hỗ trợ Luận văn: Giải pháp quản lý chứng khoán tại SGDCK TpHCM

3.2.6.1 Nhóm giải pháp cho CTNY

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội các CTNY. Hiệp hội các công ty niêm yết được ra đời từ năm 1997 nhưng tính đến nay, hoạt động của tổ chức này hầu như không có. Vì vậy cần khuyến khích hoạt động của tổ chức này nhằm kết nối các CTNY với nhau, hỗ trợ công tác quản lý niêm yết của SGDCK TPHCM
 • Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm với thị trường của các CTNY, các tổ chức tư vấn. Để hoàn thiện hơn công tác quản lý chứng khoán niêm yết, các tổ chức tư vấn giữ vai trò không nhỏ. Báo cáo tài chính kiểm toán trung thực chính xác, hồ sơ phát hành minh bạch…Vì vậy, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của họ đối với thị trường là rất cần thiết. Bên cạnh đó cần có chế tài đối với những vi phạm của các tổ chức này.

3.2.6.2 Nhóm giải pháp cho các Công ty chứng khoán, tổ chức tư vấn, tổ chức định giá

Khuyến khích các CTCK thành viên, tổ chức tư vấn, định giá củng cố tiềm lực tài chính, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quản trị doanh nghiệp, mở rộng phạm vi hoạt động và cung cấp dịch vụ chứng khoán; Khuyến khích các thành viên áp dụng phương pháp quản trị rủi ro tốt nhất theo thông lệ quốc tế; Khuyến khích các thành viên đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và nguồn nhân lực có chất lượng cao; Chi tiết hóa các quy định về đạo đức nghề nghiệp, nguyên tắc trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán cho khách hàng đối với các CTCK thành viên.

3.2.6.3 Một số giải pháp khác Luận văn: Giải pháp quản lý chứng khoán tại SGDCK TpHCM

 • Nâng cao chất lượng hàng hóa và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ niêm yết Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao chất lượng hàng hóa và đa dạng hóa sản phẩm cũng là chiến lược được Hose quan tâm đặc biệt. Do đó, Hose đang đẩy mạnh hoạt động tiếp thị để gia tăng số lượng công ty niêm yết đặc biệt là các công ty lớn, thực hiện chương trình gắn cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước với việc phát hành ra công chúng và niêm yết trên TTCK, nâng cao chất lượng tư vấn niêm yết và cổ phần hóa của công ty chứng khoán thành viên, đào tạo, tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về quản trị công ty và quản trị rủi ro cho các tổ chức niêm yết và công ty chứng khoán thành viên, thu hút các công ty nước ngoài niêm yết trên Hose. Xây dựng thêm nhiều bộ chi số theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các chỉ số theo vốn hóa thị trường, theo ngành,…Triển khai giao dịch thêm các sản phẩm mới như: ETF, NVDR, CWs, Futures, Options.
 • Phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư Hose sẽ thực hiện đẩy mạnh công tác quảng bá tiếp thị, cung cấp kênh tiếp cận thông tin thuận lợi và dễ dàng cho các tổ chức và cá nhân đầu tư, chú trọng thu hút nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp có mục tiêu đầu tư dài hạn; Tăng cường nhận thức cho cộng đồng nhà đầu tư cá thể, xây dựng chương trình đào tạo và phổ cập kiến thức rộng rãi cho công chúng đầu tư, nâng cao nhận thức xă hội về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Tăng cường tính minh bạch trong hoạt động thị trường để củng cố niềm tin của nhà đầu tư; Kết nối với các SGDCK quốc tế, để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận và giao dịch tại thị trường Việt Nam. Hướng tới mục tiêu “nhà đầu tư cũng giám sát CTNY cùng Hose
 • Phân định rạch ròi giữa chức năng quản lý nhà nước và điều hành thị trường. Như đã phân tích ở trên, hiện nay SGDCK hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên 100% vốn Nhà nước, do vậy, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động quản lý của SGDCK TPHCM. Mục tiêu này có vẻ sẽ phần nào mâu thuẫn với việc phát triển số lượng chứng khoán niêm yết, hạn chế số lượng chứng khoán hủy niêm yết hay xử lý vi phạm. Ngoài ra kiến nghị cần phân quyền thêm cho SGDCK TPHCM chủ động trong giải quyết vấn đề giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Từ quan sát thực tế, kết quả thăm dò ý kiến của CTNY, chuyên gia có am hiểu về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đặc điểm môi trường bên trong và bên ngoài tác động trực tiếp đến công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết tại SGDCK TPHCM, định hướng phát triển Hose từ năm 2011 -2020, tác giả đề các nhóm giải pháp như: Hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, đầu tư công nghệ hiện đại, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý chuyên môn hóa, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực chú trọng công tác hoạch định và điều khiển – phối hợp trong công tác Quản lý niêm yết và đặc biệt là công tác góp ý soạn thảo văn bản pháp luật điều chỉnh hệ thống quản lý chứng khoán sau niêm yết. Tác giả cũng đã đưa ra mục tiêu thực kiện, biện pháp thực hiện cụ thể, khả thi cho mỗi nhóm giải pháp được đề nghị.

Ngoài ra, tác giả còn đề xuất một số giải pháp hỗ trợ khác về phía cơ quan quản lý nhà nước, CTNY, tổ chức tư vấn, hiệp hội các công ty niêm yết cũng như các nhà đầu tư.

KẾT LUẬN

Phần này sẽ tổng kết các vấn đề đã được giải quyết và xem xét lại mục tiêu nghiên cứu có đạt được hay không. Phần cuối của chương sẽ trình bày những gợi ý và đề xuất các hướng nghiên cứu mở rộng tiếp theo.

Chứng khoán là một sản phẩm trừ tượng, quản lý chứng khoán niêm yết (hay chứng khoán sau niêm yết) chính là việc theo dõi giám sát các CTNY có chứng khoán niêm yết trên SGDCK TPHCM thực hiện các nghĩa vụ của CTNY trên thị trường. Chính vì vậy, để thị trường vận hành tốt, hoạt động công bằng, minh bạch công khai, bảo vệ được quyền lợi của các nhà đầu tư thì công tác quản lý chứng khoán niêm yết đóng vai trò quan trọng. Thị trường càng phát triển, quy mô của các công ty niêm yết càng lớn, hội nhập kinh tế càng nhiều thì công tác quản lý niêm chứng khoán yết càng phức tạp và khó khăn. Yêu cầu từ sự phát triển của thị trường, của HOSE, hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán niêm yết ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn là công việc cấp bách hiện nay.

Nghiên cứu này đã nêu bật được các nhân tố môi trường ảnh hưởng và quyết định đến công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết tại SGDCK nói chung và SGDCK TPHCM nói riêng qua các nghiên cứu khảo sát CTNY, phỏng vấn chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán. Bên cạnh đó, với thực tế kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý niêm yết, bằng khảo sát thực nghiệm, tác giả đã phân tích những thực trạng trong công tác quản lý chứng khoán niêm yết hiện nay tại SGDCK TPHCM. Từ đó, tác giả đánh giá những mặt mạnh, yếu, kết hợp với thời cơ và thách thức để đưa ra những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán niêm yết tại SGDCK TPHCM. Các câu hỏi về giải pháp tác giả đưa ra để nghiên cứu đều được kiểm định bởi phương pháp kiểm định thang đo với kết quả hợp lý.

Cuối cùng, tác giả đã chọn lọc và đề xuất một số giải pháp khả thi cho SGDCK TPHCM nhằm hoàn thiện công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết hiện tại và cho các năm sau.

Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Do thời gian nghiên cứu có hạn, tác giả chỉ nghiên cứu đề tài này tập trung ở công tác quản lý chứng khoán sau niêm yết ở các nghiệp vụ giám sát tuân thủ, công bố thông tin. Hạn chế của đề tài này là việc khảo sát, thăm dò chưa được thực hiện với các nhà đầu tư chứng khoán, các công ty tư vấn thị trường, tổ chức kiểm toán.

Trên thực tế, còn nhiều công tác khác tại SGDCK TPHCM cần được nghiên cứu và hoàn thiện như: Hoàn thiện công tác thẩm định niêm yết, Quản lý rủi ro, quản lý giao dịch, quản lý thành viên, quản lý chất lượng…Ngoài ra, các nghiên cứu khác có thể thực hiện như: các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ niêm yết của CTNY, nâng cao hiệu quả công bố thông tin tại CTNY… Luận văn: Giải pháp quản lý chứng khoán tại SGDCK TpHCM

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Luận văn: Quản lý chứng khoán tại Sở giao dịch HCM

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x