Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Văn hoá doanh nghiệp tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên: Thực trạng và giải pháp dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

4.1. Phương hướng và mục tiêu hoạt động kinh doanh của Bưu điện tỉnh Thái Nguyên

4.1.1. Dự báo môi trường kinh doanh đến năm 2022 Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Dịch vụ bưu chính chuyển phát có cơ hội phát triển dựa vào mức tăng trưởng chung về mức sống của toàn xã hội. Phát triển của khu vực nông thôn, miền núi: giảm chênh lệch về nhu cầu sử dụng dịch vụ giữa các vùng, khu vực, tạo điều kiện cho việc khai thác triệt để lợi thế về quy mô và sự hiện diện trên phạm vi lớn.

Trong lĩnh vực Bưu chính, Việt Nam hiện nay có 44 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư, 43 doanh nghiệp được xác nhận hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát và nhiều đơn vị hoạt động “chui” không qua đăng ký. Ngày 1/1/2012, thị trường chuyển phát Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn, cho phép các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tham gia kinh doanh theo cam kết ra nhập của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Như vậy, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và các doanh nghiệp Bưu chính trong nước đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty Bưu chính quốc tế.

Trong môi trường kinh doanh mới, mở ra nhiều cơ hội cho Bưu điện tỉnh Thái Nguyên về kinh doanh đa ngành nghề, đa dịch vụ nhưng cũng tạo nhiều thách thức khi phải cạnh tranh mạnh mẽ với các doanh nghiệp bưu chính khác.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

4.1.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh giai đoạn 2022 Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Phát triển Bưu chính Thái Nguyên dựa trên cơ sở các quy hoạch phát triển Bưu chính, viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2022 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, nâng cao mức hưởng thụ thông tin, góp phần nâng cao dân trí tại tỉnh.

Phát triển mạng lưới Bưu chính rộng khắp mọi vùng miền trong tỉnh; ưu tiên các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát, viễn thông, Internet; nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước áp dụng công nghệ mới và kỹ thuật hiện đại. Phát triển đi đôi với quản lý và khai thác có hiệu quả, ổn định, bền vững và lâu dài.

Đảm bảo ổn định sản xuất, đổi mới mô hình kinh doanh, mô hình tổ chức quản lý và cơ cấu dịch vụ hướng tới khách hàng; đa dạng hóa sản phẩm; nâng cao hiệu quả đầu tư; tăng doanh thu, giảm chi phí; tăng trưởng và phát triển bền vững.

Duy trì mạng lưới các điểm phục vụ theo quy chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng hoạt động các điểm Bưu điện văn hoá xã. Nâng cao chất lượng các dịch vụ; đảm bảo chất lượng các dịch vụ công ích, an toàn an ninh thông tin bưu chính; phục vụ tốt các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Phát triển và nâng cao chất lượng lao động; tăng năng suất lao động, trình độ chuyên môn; trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý. Linh hoạt trong quản lý và sử dụng lao động; phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài thông qua công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Tăng thu nhập bình quân; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong sản xuất, quản lý, điều hành; nâng cao tỷ lệ tin học hóa, tự động hóa. Tăng cường hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế song phương, đa phương; tham gia đầy đủ và tuân thủ nguyên tắc, điều khoản, nội dung của UPU, APPU. Tiếp tục duy trì đảm bảo 100% tổng số xã có điểm phục vụ; 100% tổng số xã có báo Đảng đến trong ngày. Đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ Bưu chính công ích theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ Bưu chính công ích”.

Năm 2016, bên cạnh việc củng cố hoạt động tại các điểm BĐ-VHX để phục vụ công ích, Bưu điện Việt Nam sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh tại các điểm BĐ-VHX đa dịch vụ, đẩy mạnh các dịch vụ Hành chính công, các dịch vụ phân phối truyền thông như bán hàng tiêu dùng, sim thẻ điện thoại…. Trong đó tập trung vào nhóm các dịch vụ tài chính bán lẻ, kinh doanh phân phối, truyền thông, dịch vụ hành chính công. Cùng với hình ảnh và diện mạo mới, việc triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đổi mới hoạt kinh doanh tại các điểm BĐ-VHX góp phần tăng doanh thu, giảm bù lỗ, nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo bước đột phá mạnh mẽ giúp Bưu điện Việt Nam vững bước đi lên, tương xứng với tiềm năng, thể hiện vai trò và vị thế của một doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực bưu chính, đơn vị duy nhất được Nhà nước chỉ định thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tại Việt Nam.

Chỉ đạo điều hành, nghiên cứu đánh giá thị trường mỗi nhóm dịch vụ của từng địa bàn. Bằng cách có kế hoạch kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ hiện đang cung cấp và đề xuất các giải pháp chính sách kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ.

Triển khai các biện pháp để chăm sóc khách hàng giành lại thị phần, đặc biệt là những khách hàng lớn, khách hàng có nhiều tiềm năng. Tổ chức các chương trình tiếp thị, bán hàng, quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng trên toàn địa bàn. Trực tiếp điều hành và thực hiện tiếp thị tới các khách hàng lớn và hỗ trợ công tác tiếp thị, bán hàng tại các đơn vị trực thuộc.

Thường xuyên theo dõi, phân tích tình hình, báo các kết quả kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ theo định kỳ từng tháng, quý, năm đồng thời có phương án phát triển, mở rộng hoặc thu hẹp kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Thực hiện theo quy chế về đánh giá chất lượng của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai từ năm 2016 đến nay.

Triển khai và hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức kênh bán hàng đối với từng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng cơ chế phát triển kênh bán hàng với mục tiêu tăng doanh thu của từng dịch vụ (đặc biệt đối với các dịch vụ bưu chính chuyển phát và tài chính bưu chính).

Tiếp tục nâng cao chất lượng trong năm chương trình công tác lớn: Nâng cao chất lượng khâu phát khu vực thành thị và nông thôn. Nâng cao năng lực mạng lưới khai thác, vận chuyển và cung cấp dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, tuyên truyền về chất lượng. Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Chú trọng cải thiện hình ảnh, chất lượng các dịch vụ Bưu chính, đặc biệt các dịch vụ đã được cải tiến làm mới lại các dịch vụ truyền thống theo định hướng kinh doanh.

Quản lý điều hành hoạt động mạng lưới Bưu chính trên địa bàn, thực hiện quy trình nghiệp vụ các dịch vụ, quản lý và nâng cao chất lượng các dịch vụ.

Quán triệt tăng cường kiểm soát doanh thu, phân tích và làm rõ các khoản mục chi phí , kiểm soát chặt chẽ các khoản mục chi C2.

Tổ chức bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, khoa học để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đơn vị cần lựa chọn loại hình dịch vụ có thế mạnh, phù hợp với địa phương để tập trung chỉ đạo kinh doanh.

Thực hiện điều chỉnh quy chế phân phối tiền lương theo định hướng của Tổng công ty, bổ sung cơ chế khuyến khích tăng trưởng và hiệu quả.

4.1.3. Định hướng và kế hoạch hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên

Để có thể thực hiện được những mục tiêu đổi mới bưu cục và phong cách phục vụ của Giao dịch viên, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên cần nhiều biện pháp thực hiện trong đó văn hóa doanh nghiệp là một biện pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định.

Văn hóa doanh nghiệp tạo ra một thể thống nhất trong mọi hoạt động của đơn vị. Sức mạnh của thể thống nhất này cao hơn nhiều lần sức mạnh của các bộ phận riêng lẻ cộng lại. Bởi vì, trên một nền tảng văn hóa doanh nghiệp đủ mạnh thì các nguồn lực của Bưu điện tỉnh được sử dụng và phát huy hiệu quả nhất, đặc biệt là nguồn lực con người. Nói đến nguồn lực con người là nói đến năng lực tiếp thu và vận dụng công nghệ, năng lực khám phá thị trường. Với ý nghĩa như vậy, nguồn lực con người luôn có tính quyết định, đồng thời giúp cho tổ chức vượt qua được những giai đoạn quan trọng, đòi hỏi nỗ lực lớn hiện nay.

Việc hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên cần chú ý đồng bộ các phương diện sau:

Một là, xây dựng quan niệm lấy con người làm gốc. Văn hóa doanh nghiệp lấy việc nâng cao tố chất toàn diện của con người làm trung tâm để nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp, làm cho quan niệm giá trị của doanh nghiệp thấm sâu vào các tầng chế độ chính sách, từng bước phát triển doanh nghiệp. Điều đó bao gồm các nội dung cơ bản:

Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên để phát huy tính tích cực, tính chủ động của họ, nguồn lực quan trọng hàng đầu là khai thác bản thân các giá trị đang tiềm ẩn trong mỗi người lao động; 2- Bồi dưỡng quan điểm giá trị doanh nghiệp và tinh thần doanh nghiệp để nó trở thành nhận thức chung của đông đảo công nhân viên chức và trở thành động lực nội tại khích lệ tất cả mọi người phấn đấu; 3- Tăng cường đào tạo và phát triển tài nguyên văn hóa trong Bưu điện Thái Nguyên nhằm tạo ra không khí văn hóa tốt đẹp để nâng cao tố chất văn hóa và trình độ nghiệp vụ của công nhân viên chức đồng thời có cơ chế thu thập và xử lý thông tin để có những quyết định đúng đắn, sát hợp; 4- Hoàn thiện được một hệ thống định chế mang tính chuyên nghiệp của đơn vị như rõ ràng về công việc trên cơ sở hài hòa giữa quyền hạn và trách nhiệm, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tổ chức, có chế độ thưởng, phạt hợp lý, có cơ chế quản lý dân chủ khiến cho những người có cống hiến cho sự phát triển của Bưu điện Thái Nguyên đều được tôn trọng và được hưởng lợi ích xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra. Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Hai là, xây dựng quan niệm hướng tới thị trường, khách hàng là trên hết. Cần phải coi nhu cầu thị trường là điểm sản sinh và điểm xuất phát của văn hóa doanh nghiệp. Doanh nghiệp hướng ra thị trường nói cho cùng hướng tới khách hàng, phải lấy khách hàng làm trung tâm, cụ thể: 1- Căn cứ vào yêu cầu và ý kiến của khách hàng để cung cấp dịch vụ chất lượng cao; 2- Xây dựng hệ thống tư vấn cho người tiêu dùng, cố gắng ở mức cao nhất để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ để tăng cường sức mua của khách hàng; 3-Xây dựng quan niệm phục vụ là thứ nhất, doanh lợi là thứ hai. Tiến hành khai thác văn hóa đối với môi trường sinh tồn của doanh nghiệp, xây dựng hình ảnh Bưu điện tỉnh tốt đẹp.

Ba là, xây dựng tinh thần trách nhiệm xã hội, tăng cường ý thức đạo đức chung, quan tâm đến an sinh xã hội. Cần thông qua văn hóa doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững tránh được tình trạng phát triển vì lợi ích trước mắt mà bỏ quên lợi ích con người. Định hướng của phát triển là phải kết hợp một cách hữu cơ sự phát triển của doanh nghiệp với tiến bộ của loài người nhằm bảo đảm sự phát triển doanh nghiệp một cách liên tục, ổn định, hài hòa. Một doanh nghiệp không những phải coi sản phẩm của mình là một bộ phận làm nên quá trình phát triển nhân loại mà còn phải coi việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp mình là một bộ phận của văn hóa nhân loại. Doanh nghiệp đóng góp cho xã hội không chỉ ở số lượng của cải mà còn phải thỏa mãn được nhu cầu văn hóa nhiều mặt của xã hội hiện đại như tích cực ủng hộ, tài trợ cho sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội, thúc đẩy khoa học – kỹ thuật phát triển và tiến bộ. Thông qua các hoạt động nhân đạo và văn hóa này hình ảnh doanh nghiệp sẽ trở nên tốt đẹp hơn, uy tín của doanh nghiệp được nâng lên đáng kể.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, suy cho cùng là tạo động lực và môi trường hình thành các giá trị mới, phù hợp với yêu cầu hiện tại và tương lai, định hướng suy nghĩ và hành động của các thành viên sao cho phát huy được cao nhất những ưu thế sẳn có của nội lực, đồng thời khơi dậy và nhân lên các nguồn lực mới cho phát triển. Rõ ràng là bất cứ tổ chức nào cũng cần những động lực vật chất và động lực tinh thần trong quá trình phát triển. Trong một tổ chức không phải là những động lực riêng biệt thúc đẩy từng cá nhân mà là cả nền văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy và lôi cuốn tất cả thành viên của đơn vị vào sự nghiệp chung. Khi ấy làm Bưu điện là niềm kiêu hãnh chung của tập thể, nhân tố con người được tổ chức và sử dụng hiệu quả nhất, mang lại thành công cho đơn vị.

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên

4.2.1. Xây dựng các kiến trúc đặc trưng Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Như đã phân tích, kiến trúc của các cơ sở làm việc và đào tạo của Bưu điện tỉnh Thái Nguyên còn thiếu sự đồng bộ về nhận diện thương hiệu như: màu sắc, biển hiệu chưa đồng nhất và đã cũ, bạc màu. Các địa điểm giao dịch, khai thác hiện nay đang được quy hoạch lại, xây dựng và sửa chữa nhưng có kiến trúc theo hướng tự phát, và chưa thể hiện một phong cách rõ ràng. Chính bởi vậy, cần phải xem xét việc quy hoạch để thay đổi lại các kiến trúc hiện có của Bưu điện tỉnh nhằm đảm bảo sự thống nhất, thể hiện được nét văn hóa đặc thù. Kiến trúc và nội thất của các cơ sở của Bưu điện tỉnh không chỉ xây dựng theo phong cách riêng mà còn phải thể hiện một sự tiện lợi trong hoạt động, nhằm tạo thêm niềm tin vào Bưu điện cho khách hàng, đồng thời cũng là nhắc nhở cán bộ công nhân viên làm việc tại Bưu điện Thái Nguyên thực hiện các phong cách có văn hóa. Các cách thức bài trí đặc trưng, logo, khẩu hiệu về văn hóa doanh nghiệp cần được thể hiện ở những nơi khách hàng dễ thấy. Những tiêu chí cần được thể hiện trong phong cách, kiến trúc của Bưu điện Thái Nguyên như sau:

  • Thể hiện được sự hài hòa chung với cảnh quan.
  • Thể hiện được sự tiện lợi trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và những đặc thù của ngành bưu chính viễn thông.
  • Thể hiện được nét văn hóa riêng của Bưu điện Thái Nguyên
  • Thể hiện được một phần hoặc toàn bộ triết lý kinh doanh, lý tưởng của doanh nghiệp bưu chính.

4.2.2. Giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp dựa trên các biểu trưng vô hình

4.2.2.1. Xây dựng lý tưởng và niềm tin vào Bưu điện Thái Nguyên Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Lý tưởng và niềm tin của cán bộ công nhân viên Bưu điện tỉnh khi họ làm việc, dù ở bất kỳ vị trí nào như Giao dịch viên, Khai thác viên, Nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, nhân viên vận chuyển….. Đó là một điều hết sức quan trọng trong việc khai thác hết các tiềm năng, năng lực của họ vào các hoạt động của Bưu điện tỉnh. Những giá trị tốt đẹp, những lợi ích mà Bưu điện tỉnh mang lại cho cán bộ công nhân viên, khách hàng và rộng lớn hơn là xã hội sẽ xây dựng nên lý tưởng và niềm tin vào Bưu điện Thái Nguyên, thống nhất suy nghĩ và hành động chung của các cá nhân thành viên trong Bưu điện tỉnh hướng đến một mục tiêu chung, vượt qua cả các xác định tư duy và tình cảm thông thường. Lý tưởng và niềm tin sẽ bảo đảm cho sự trung thành, sự gắn bó và cống hiến lâu dài của cán bộ công nhân viên với Bưu điện tỉnh. Các yếu tố này sẽ giúp cho cán bộ công nhân viên có thể tự hào rằng Bưu điện tỉnh là nơi đáng để làm việc và cống hiến. Một số giải pháp để thực hiện được điều đó, như sau:

Một là, xác định được tầm nhìn định hướng, mục tiêu dài hạn, xây dựng được tôn chỉ, triết lý hành động được chia sẻ rộng rãi trong Bưu điện tỉnh từ các cấp lãnh đạo quản lý đến nhân viên. Việc hoạch định mục tiêu dài hạn, định hướng phát triển sẽ giúp đơn vị có phương hướng vươn lên, phát triển bền vững, lâu dài, khẳng định và thể hiện giá trị của tổ chức. Một tầm nhìn định hướng tốt thể hiện khát vọng phát triển, dễ hiểu, rõ ràng, mang tình biểu cảm cao sẽ nhận được sự chia sẻ cao từ toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên, qua đó có tác dụng tạo giá trị niềm tin, chi phối hoạt động, nhận thức, hành vi ứng xử của từng phòng ban và nhân viên trong việc vươn tới mục tiêu chung.

Hai là, xây dựng phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa, trong đó người lãnh đạo cần là tấm gương về văn hóa doanh nghiệp. Người quản lý và lãnh đạo tổ chức là người mà tất cả nhân viên trong đơn vị đều trông vào. Nhân viên, những người cấp dưới sẽ nhận thức được các giá trị, niềm tin, mục đích qua việc quan sát người lãnh đạo. Những thành quả mà người lãnh đạo đạt được cũng có thể trở thành những cột mốc cho sự phát triển của tổ chức. Văn hóa doanh nghiệp chính là một vấn đề trong quản trị chiến lược và người lãnh đạo chính là người có trách nhiệm cuối cùng và quan trọng nhất. Về đối ngoại, nhà lãnh đạo phải xác định chiến lược hoạt động của công ty trên thị trường. Về đối nội, người lãnh đạo chịu trách nhiệm đề ra quy định, lề lối làm việc nhằm khuyến khích quá trình sáng tạo của nhân viên. Người lãnh đạo cũng phải có những quyết định hợp lý trong việc xây dựng hệ thống giá trị văn hoá để phát huy lợi thế của tổ chức. Dù trong lĩnh vực nào, người lãnh đạo cũng phải là người đi đầu trong việc thực hiện những mục tiêu đã đề ra để làm động lực gắn kết các thành viên trong đơn vị. Đó chính là cơ sở cho một nền văn hoá doanh nghiệp bền vững.

Ba là, xây dựng văn hóa doanh nghiệp với một cơ chế tổ chức phù hợp và những chính sách nhân sự hiệu quả. Cơ chế tổ chức phù hợp có mô hình quản lý hợp lý và thiết chế tổ chức rõ ràng, nhất quán được công bố rộng rãi đến mọi nhân viên có thể giảm xung đột, tạo sự gắn kết cao giữa các bộ phận, thành viên của đơn vị, có thể điều phối và kiểm soát hành động của thành viên, bộ phận trong tất cả các hoạt động của Bưu điện Thái Nguyên. Chính sách nhân sự bao gồm tất cả các chính sách liên quan đến nhân viên và nhóm, phòng ban bao gồm tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, phát triển nhân viên,… Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Chính sách tuyển dụng cần chú ý đến tính thích ứng của nhân viên mới với văn hóa doanh nghiệp. Nhân viên mới cần được hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về những đặc trưng, giá trị, triết lý, phương châm hành động của doanh nghiệp để có thể hòa nhập và vận dụng những ngầm định nền tảng trong hành động của mình.

Chính sách đào tạo và phát triển kỹ năng nghề giúp nhân viên có kỹ năng làm việc hiện đại, hỗ trợ công việc, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, góp phần vào sự phát triển của đơn vị. Việc đào tạo còn cần lồng ghép thêm các nội dung hoặc các buổi thảo luận về văn hóa doanh nghiệp của Bưu điện sẽ làm cho nhận thức, niềm tin về Bưu điện tỉnh cao hơn trong cán bộ nhân viên, từ đó văn hóa Bưu điện sẽ được tự nhận thức và phát triển hiệu quả theo định hướng của lãnh đạo.

Chính sách thu nhập cần tương xứng với công sức, hiệu quả lao động của nhân viên, đáp ứng được nhu cầu cơ bản về vật chất của cuộc sống để có khả năng động viên nhân viên. Tuy nhiên cũng cần lưu ý đến nhu cầu khác như nhu cầu đời sống tinh thần (môi trường làm việc), nhu cầu phát triển cá nhân (học hỏi, đào tạo), tự thể hiện (cống hiến và được thăng tiến).

Chính sách phát triển nhân viên với định hướng đầu tư phát triển nguồn lực, không chỉ là chi phí mà chính là vấn đề nhận thức trong công tác quản lý và nhận thức của nhân viên. Để phát triển nhân viên không chỉ là hoạt động nhận xét đánh giá và thưởng/phạt, cất nhắc/bổ nhiệm của người lãnh đạo, có thể xây dựng bảng kế hoạch phát triển cá nhân trong đó có mục tiêu của tổ chức và mục tiêu của cá nhân, vừa có sự chia sẻ mục tiêu chung vừa thống nhất kế hoạch phát triển cá nhân giữa người lãnh đạo và nhân viên để từ đó các bên đều có hành động và biện pháp cụ thể thực hiện. Bản kế hoạch phát triển cá nhân là một công cụ hữu ích để nâng cao năng lực tiềm tàng, phát huy sức mạnh, hoàn thiện năng lực làm việc và kết quả là hiệu quả lao động tốt hơn qua mỗi năm phát triển.

Những chính sách khác như sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hoạt động phong trào, giao lưu văn hóa thể thao, nghỉ mát, … cũng cần thiết để tạo môi trường làm việc thân thiện.

4.2.2.2. Xây dựng các tiêu chuẩn về hành vi và thái độ cho cán bô, nhân viên. Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Hành vi và thái độ của mỗi người do rất nhiều yếu tố quyết định, dù bị chi phối bởi những quan niệm về đạo đức chung nhưng cũng chịu tác động rất nhiều của môi trường xung quanh nên không thể tránh khỏi những hiểu lầm, mâu thuẫn rất khó khăn để giải quyết. Trong khi đó, Bưu điện tỉnh muốn có một sự phát triển ổn định và lâu dài thì các vấn đề nhân sự vẫn là mối quan tâm thường xuyên trong góc độ quản lý và cần giải quyết vấn đề này một cách triệt để phát triển văn hóa doanh nghiệp trên biểu hiện của các biểu trưng vô hình dưới góc độ hành vi và thái độ.

Các hành vi, thái độ này được xây dựng dựa trên các nguyên tắc pháp lý chung và đạo đức chung của xã hội, cần phải có một sự thống nhất chung trong toàn Bưu điện tỉnh và được đông đảo nhân viên chấp nhận, coi đó như những chuẩn mực, thước đo. Những chuẩn mực này bao hàm các khía cạnh pháp lý nhưng trong chừng mực nhất định đã có tác dụng hình thành và củng cố niềm tin sâu sắc vào sự phát triển cao của đơn vị. Nội dung của các hệ thống chuẩn mực này phải được những nhà quản lý, lãnh đạo Bưu điện tỉnh quán triệt sâu sắc và thể hiện bằng những hành động chấp hành cụ thể. Và đến lượt mình, những người quản lý lại phải giúp đỡ những người dưới quyền ý thức sâu sắc về ý nghĩa to lớn của hệ thống chuẩn mực. Nếu các chuẩn mực mà Bưu điện tỉnh đưa ra có được sự quán triệt nghiêm túc thì sáng kiến của mọi người sẽ có định hướng rõ rệt, hiệu suất lao động sẽ có khả năng đạt tới giới hạn tối đa.

Chuẩn mực cũng sẽ là cơ sở tạo cho mỗi người lao động có những căn cứ pháp lý và đạo đức để đánh giá hành vi xã hội chung của Bưu điện tỉnh và là tiêu chí để mọi người hành động, để nhóm làm việc biểu dương và khích lệ, phê bình hay uốn nắn các hành vi lệch chuẩn so với nội quy, quy chế đơn vị đã đề ra. Sự tác động của một hệ thống chuẩn mực do đơn vị xác định cho mình một cách chi tiết và cụ thể sẽ tạo lập được môi trường tâm lý xã hội ổn định, tạo cơ sở tinh thần cho việc củng cố ý thức kỷ luật và tổ chức, ý thức hội đoàn cho toàn đơn vị, cũng như cho mỗi thành viên. Đó cũng là chỗ hội tụ, chỗ gặp nhau của các thành viên trong khi so sánh, nhận định, xung đột có thể xuất hiện cũng như tiến tới chỗ hòa nhập và nhân nhượng nhau.

Những chuẩn mực về hành vi, thái độ của Bưu điện tỉnh được biểu hiện thành nét văn hóa ứng xử trong Bưu điện của người quản lý với cấp dưới, của nhân viên với người lãnh đạo, giữa các đồng nghiệp, của cán bộ công nhân viên với sinh viên, của nhân viên với khách hàng, … tạo nên nét đẹp chung cho hình tượng của Bưu điện Thái Nguyên, đồng thời giải quyết tốt các mối quan hệ trong đơn vị, mang lại hiệu quả công việc, củng cố tinh thần hợp tác và phát triển chung.

4.2.3. Giải pháp tạo lập bản sắc và phát triển hình ảnh Bưu điện Thái Nguyên Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Bản sắc văn hóa doanh nghiệp là những biểu hiện đặc trưng về phong cách, hành động và hành vi phản ánh những giá trị và triết lý đã được lựa chọn. Sự lựa chọn hệ thống giá trị và triết lý hành động chủ đạo là kết quả của một quá trình tích lũy kinh nghiệm và cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng được phổ biến và hướng dẫn thực hiện cho tất cả các thành viên để đạt được sự nhất quán trong việc thể hiện.

Bản sắc cuả một doanh nghiệp được hiểu là những đặc trưng riêng của doanh nghiệp. Bản sắc đó bao gồm cả những khía cạnh hữu hình (logo, biểu tượng., màu sắc đặc trưng,…) và vô hình (quy mô, chất lượng dịch vụ, triết lý hành động, …). Để phản ánh bản sắc của mình, Bưu điện tỉnh có thể sử dụng hoạt động truyền thông marketing. Khi bản sắc doanh nghiệp được phản ánh đến các đối tượng liên quan, nó sẽ tạo thành hình ảnh riêng, đặc trưng của doanh nghiệp. Như vậy giữa bản sắc và hình ảnh doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết hai chiều. Bản sắc doanh nghiệp thông qua hoạt động truyền thông marketing sẽ tạo thành hình ảnh của doanh nghiệp. Ngược lại, hình ảnh doanh nghiệp sẽ trở thành một yếu tố tác động đến bản sắc, nó đòi hỏi các thành viên của doanh nghiệp phải xem xét, thậm chí xây dựng lại bản sắc của tổ chức mình.

Để phát triển được hình ảnh của mình, Bưu điện tỉnh cần phải xây dựng được bản sắc dựa vào ba tiêu chí sau:

Thứ nhất, bản sắc của một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực Bưu chính phải phản ánh được những đặc trưng riêng biệt và bền vững của một đơn vị thành viên dưới sự liên hệ mật thiết với bản sắc văn hóa Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Thứ hai, những đặc trưng phản ánh bản sắc của Bưu điện tỉnh Thái Nguyên phải có khả năng mang lại những giá trị gia tăng cho lĩnh vực kinh doanh của Bưu điện tỉnh đang triển khai. Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Thứ ba, các đặc trưng này cần phải được thể hiện một cách sống động qua những hoạt động truyền thông Bưu điện tỉnh và thông qua trao đổi các nhân viên với khách hàng

Có thể thấy những ưu thế và cũng là những bản sắc riêng có của Bưu điện tỉnh, phát huy được lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cung cấp bưu chính khác là:

Bưu điện tỉnh Thái Nguyên là đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – Một Tổng công ty Nhà nước lớn và chiếm lĩnh thị trường trong lĩnh vực kinh doanh Bưu chính. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên được lợi thế từ việc đầu tư cơ sở vật chất đến truyền thống văn hóa doanh nghiệp của Bưu điện Việt Nam

Bưu điện tỉnh mở dịch vụ Bưu chính công ích, phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước nên được tỉnh chú trọng, tạo điều kiện phát triển như mở các bưu cục tại các địa điểm thuận tiện giao thông, nơi tập trung dân cư đông đúc. Như vậy, Bưu điện tỉnh có môi trường thuận lợi để hoạt động kinh doanh và mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị trong tỉnh

Sau khi đã xác định rõ ưu thế và bản sắc, Bưu điện tỉnh xác định hình ảnh mục tiêu cần đạt được dựa vào những điểm khác biệt lợi thế của Bưu điện Thái Nguyên, có thể là:

  • Một tổ chức lớn về vị thế chính trị và qui mô hoạt động
  • Một trường doanh nghiệp kinh doanh đa dịch vụ từ dịnh vụ bưu chính công ích đến các dịch vụ kinh doanh với chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của xã hội
  • Một đơn vị phục vụ các dịch vụ hành chính công: Trả lương hưu và trợ cấp xã hội, chuyển trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính….

Với 3 khía cạnh khá rõ ràng của hình ảnh mục tiêu mà Bưu điện tỉnh cần đạt, có thể dễ dàng xác định các thuộc tính phản ánh, đo lường hình ảnh thực tế của Bưu điện Thái Nguyên với khía cạnh phản ánh sẽ là qui mô về chính trị và qui mô hoạt động của Bưu điện tỉnh; chất dịch vụ và phản ánh là triết lý hoạt động của Bưu điện tỉnh

Sau khi xác định được bản sắc và hình ảnh mục tiêu của Bưu điện tỉnh, một kế hoạch marketing tổng thể cần được xây dựng và triển khai để biến mục tiêu thành thực tế, xây dựng được kế hoạch phát triển văn hóa doanh nghiệp của Bưu điện Thái Nguyên và quảng bá hình ảnh của Bưu điện Thái Nguyên. Trong kế hoạch marketing phát triển hình ảnh Bưu điện Thái Nguyên, bên cạnh việc tăng cường các hoạt động truyền thông bên ngoài như quảng cáo, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng,… Bưu điện Thái Nguyên cần chú trọng đến truyền thông qua con người (truyền miệng) thông qua cán bộ công nhân viên tới khách hàng và xã hội … Tác dụng của truyền thông qua con người đặc biệt có hiệu quả cao và bền vững.

4.2.4. Giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp định hướng khách hàng

4.2.4.1. Xây dựng mối quan hệ với từng nhóm khách hàng Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Với những đối tượng khách hàng khác nhau, Bưu điện Thái Nguyên cũng cần có định hướng khách hàng khác nhau để truyền thông văn hóa doanh nghiệp tốt nhất.

Với khách hàng là cơ quan Đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường xây dựng mối quan hệ có lợi, cân bằng trong và ngoài đơn vị. Hoạt động của Bưu điện Thái Nguyên cần chú ý đầu tiên là lấy nhu cầu khách hàng làm trung tâm. Đặc biệt với hoạt động phục vụ Bưu chính công ích, các dịch vụ hành chính công, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, chi trả người có công….. thì chất lượng là yếu tố hết sức quan trọng. Các cơ quan trong tỉnh đối với Bưu điện Thái Nguyên vừa là nhóm khách hàng nhưng một mặt nào đó là đối tác, là cấp trên thừa nhận những nét bản sắc của văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Thái Nguyên. Do vậy, khi xây dựng văn hoá doanh nghiệp phải lấy phương châm chất lượng phục vụ làm hài lòng khách hàng làm tôn chỉ hoạt động. Văn hoá doanh nghiệp Bưu điện Thái Nguyên hướng tới lấy nhu cầu khách hàng làm trung tâm sẽ tạo ra sự riêng biệt trong hoạt động, tạo ra ưu thế khác biệt, từ đó thúc đẩy hình ảnh độc đáo, khác biệt của Bưu điện Thái Nguyên.

Với khách hàng là các doanh nghiệp có những đóng góp nhất định cho Bưu điện Thái Nguyên được gọi là Khách hàng lớn. Bưu điện tỉnh có những chính sách chăm sóc đặc biệt, có ưu đãi hơn về giá cước cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng làm tăng giá trị cho dịch vụ chính, hướng tới sự hài lòng và cam kết bảo đảm chất lượng bền vững. Văn hóa doanh nghiệp định hướng khách hàng có lợi cho việc tạo ra những khách hàng tín nhiệm và trung thành. Văn hoá doanh nghiệp ở một mức độ nhất định là sự giao lưu qua lại giữa khách hàng và Bưu điện Thái Nguyên. Thông qua việc xây dựng văn hoá để tạo ra hình ảnh của mình trong lòng công chúng, còn khách hàng thông qua các nội dung trong văn hoá doanh nghiệp (các lý luận, quan niệm tôn chỉ) mà Bưu điện Thái Nguyên đưa ra để tìm hiểu, tạo ra cách nhìn và thái độ đối với Bưu điện Thái Nguyên. Thông qua sự giao lưu qua lại, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Bưu điện Thái Nguyên ngày càng khăng khít. Từ đó, có thể nắm được đặc trưng và hoạt động tiêu dùng của khách hàng, xu thế thay đổi trong nhu cầu của khách hàng và có thể đưa ra những phản ứng thích hợp trong tình huống thực tế, làm cho nhu cầu vật chất và tinh thần của khách hàng được đáp ứng đầy đủ. Ngoài ra, khách hàng trong quá trình tiếp xúc với Bưu điện Thái Nguyên, có thể hiểu được văn hoá doanh nghiệp của Bưu điện Thái Nguyên. Nếu văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng thì có thể bồi dưỡng ấn tượng tốt của khách hàng đối với Bưu điện Thái Nguyên, khiến cho họ trở thành những khách hàng tín nhiệm. Văn hoá doanh nghiệp lấy khách hàng làm định hướng, việc gì cũng nghĩ cho khách hàng, do vậy có thể có được sự ủng hộ của khách hàng, làm cho Bưu điện Thái Nguyên không ngừng phát triển. Lấy định hướng khách hàng làm văn hoá doanh nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp dẫn đầu sẽ có được thành tích đáng kể.

Văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng là hạt nhân sức mạnh vì vậy cần phải bồi dưỡng định hướng khách hàng từ những mặt sau:

  • Xây dựng quan niệm định hướng khách hàng “Bưu điện Thái Nguyên là doanh nghiệp lấy sự hài lòng của khách hàng và nhu cầu xã hội là trung tâm”: Chỉ có hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và xu hướng của xã hội thì các đơn vị kinh doanh mới có thể tồn tại và phát triển. Xây dựng quan niệm định hướng khách hàng chính là yêu cầu tất yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả đều phải xuất phát từ nhu cầu khách hàng, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ mà họ hài lòng. Đương nhiên, việc xây dựng định hướng khách hàng yêu cầu các nhà quản lý Bưu điện Thái Nguyên phải bỏ thời gian và công sức tiến hành giáo dục, bồi dưỡng cải tạo cách tư duy của nhân viên, đặt khách hàng lên vị trí hàng đầu trong mục tiêu công việc.
  • Khích lệ sáng tạo, bồi dưỡng sức cạnh tranh: Trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, chất lượng sản phẩm phải thể hiện được sự ưu việt. Vì vậy, nếu không sáng tạo, không đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ thì sẽ không thể tồn tại và phát triển được. Văn hoá doanh nghiệp định hướng khách hàng nên khích lệ tinh thần sáng tạo của nhân viên, sử dụng ưu thế văn hoá để tạo ra sức cạnh tranh, tận dụng được cơ hội thuận lợi của thị trường. Ngoài ra văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, thể hiện được bản sắc riêng biệt của tổ chức một cách rõ ràng thì mới có khả năng giúp đơn vị nâng cao sức cạnh tranh, chiến thắng đối thủ và giành được sự ửng hộ và đồng tình của khách hàng.

4.2.4.2. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ mang nhiều lợi ích nhất cho khách hàng Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Với chiến lược kinh doanh đa ngành nghề, phấn đấu nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, đổi mới cung cách phục vụ, hướng tới mục tiêu “Tất cả vì khách hàng”, hiện nay Bưu Điện tỉnh đã phát triển mạng lưới trong toàn tỉnh với 179 điểm phục vụ trong đó có 38 bưu cục, 141 điểm Bưu Điện văn hoá xã, kinh doanh ở 4 nhóm dịch vụ như bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, hợp tác kinh doanh viễn thông, công nghệ thông tin và một số nhóm dịch vụ khác như kinh doanh dịch vụ vận chuyển, bán hàng hoá và chuyển quà tặng… Nhờ đổi mới chiến lược, phương pháp kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động dịch vụ, chất lượng dịch vụ của Bưu Điện tỉnh đã có nhiều chuyển biến. Ngoài việc đáp ứng tốt các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ kinh doanh cũng từng bước được cải thiện rõ rệt. Sửa chữa mặt bằng giao dịch, mặt bằng sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng mặt bằng cho các Bưu Điện huyện, Bưu cục như Phú Lương, Đại từ, Phú Bình, Trại Cau …Dịch vụ Hành chính công đang là một điểm sáng trong ngành Bưu điện hiện nay vì dịch vụ đã mang đến sự tiện ích và làm thỏa mãn sự mong đợi của người dân. Với lợi thế điểm phục vụ của Bưu điện tỉnh kể trên, trong đó có tới 114 điểm Bưu điện Văn hóa xã (BĐ-VHX) là đầu mối tiếp cận gần nhất đến người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua đó, đưa hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng. Năm 2017, số điểm Bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ có đủ điều kiện để triển khai dịch vụ hành chính công là 26 điểm chiếm 22% số điểm BĐ-VHX đang hoạt động. Bưu điện Thái Nguyên đang tiếp tục đầu tư để các điểm Bưu điện phát huy tối đa lợi thế về mạng lưới, phục vụ các dịch vụ bưu chính công ích trong đó có dịch vụ hành chính công.

Các dịch vụ hành chính công đang cung cấp tại các Bưu cục và điểm BĐ-VHX của Bưu điện Thái Nguyên: Dịch vụ chi trả bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, chi trả người có công; Dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện; Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp; Dịch vụ phát trả giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân; Thu tiền điện, thu hộ phí phạt giao thông; Cấp đổi giấy phép lái xe; Tiếp nhận hồ sơ: Lý lịch tư pháp, vi phạm giao thông, khai báo thuế; Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: chứng minh dân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, hộ chiếu, vi phạm giao thông, lý lịch tư pháp, giấy khai sinh….

Giải quyết thủ tục hành chính là vấn đề gây không ít tâm lý lo ngại cho người dân khi cần phải phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền một loại giấy tờ, tài liệu quan trọng hay những giấy tờ, hồ sơ mang thông tin riêng, chỉ có một bản duy nhất của cá nhân hay tổ chức. Tâm lý lo ngại còn ở vấn đề đến các cơ quan hành chính, thực hiện các thủ tục rườm rà và thời gian chờ đợi được giải quyết. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính là các quyết định hành chính, giấy chứng nhận, giấy phép, văn bằng, chứng chỉ và các hình thức khác mà theo quy định của pháp luật. Nhiều năm nay, Nhà nước đã có những cải cách nhằm giảm thiểu sự phiền hà cho người dân như mở phòng giao dịch một cửa, xây dựng trụ sở hành chính công, rút ngắn quy trình giao dịch, tạo môi trường thân thiện, cởi mở với người dân….với sự tham gia đóng góp của Bưu điện Thái Nguyên, giải quyết thủ tục hành chính công không còn là mối lo của người dân nữa. Thay vì phải đến trụ sở hành chính, người dân sẽ đến các bưu cục, các điểm BĐ-VHX. Qua đó, Bưu điện Thái Nguyên đẩy mạnh nhận diện thương hiệu, nâng cao hình ảnh Bưu điện với khách hàng. Để đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp theo định hướng kinh doanh tại các bưu cục và điểm Bưu điện văn hóa xã cần đạt được các yêu cầu sau:

Chuẩn hóa điểm BĐ- VHX

Phát huy lợi thế của các điểm phục vụ, giảm tải công việc cho các Bưu cục, điểm BĐ-VHX là địa điểm thích hợp để triển khai cung cấp dịch vụ tới người dân. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục đẩy mạnh việc chuẩn hóa các điểm BĐ-VHX trở thành điểm BĐ-VHX đa dịch vụ và triển khai dịch vụ hành chính công và phân phố truyền thông. Với quy trình dịch vụ như trên, điểm BĐ-VHX cung cấp dịch vụ hành chính công phải là điểm triển khai đa dịch vụ, có diện tích đủ lớn, được đầu tư nâng cấp sửa chữa theo hệ thống nhận diện thương hiệu của Bưu điện Việt Nam; Điểm phải nằm trên tuyến đường thư thuận tiện cho việc thu gom, chuyển phát, thuận tiện cho việc đi lại, di chuyển của người dân; Điểm cung cấp dịch vụ có đầy đủ trang thiết bị máy tính, máy in có kết nối Internet, máy scan, két sắt, cài đặt chương trình phần mềm bưu chính chuyển phát, Paypost; Đồ đạc trong điểm được bài trí gọn gàng, đảm bảo sạch sẽ, chắc chắn, an toàn. Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Chuẩn hóa nhân viên điểm BĐ-VHX

Nhân viên tại các điểm BĐ-VHX hiện nay chủ yếu là đối tượng hợp đồng ngắn hạn với trình độ từ tốt nghiệp trung học cơ sở đến Đại học, hưởng lương theo hoa hồng dịch vụ và chủ yếu là lao động nữ. Bưu điện Thái Nguyên chưa có cơ chế ưu đãi và chính sách tuyển dụng lực lượng lao động này nên trình độ lao động không đồng đều và chưa tạo được sự gắn bó lâu dài bởi các yếu tố tâm sinh lý cũng như các chế độ đãi ngộ. Trong khi đó, để triển khai đa dịch vụ và phát triển dịch vụ hành chính công thì yêu cầu nhân viên điểm BĐ-VHX phải là lực lượng tinh nhuệ, chuyên nghiệp, đảm bảo yêu cầu về năng lực, trình độ; có các phẩm chất: nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình và có khả năng kinh doanh; có các trình độ: được đào tạo về nghiệp vụ và phần mềm ứng dụng; nắm được chủ trương của Đảng, Chính phủ về cung ứng dịch vụ hành chính công qua Bưu điện, nắm chắc các quy định, quy trình cung cấp dịch vụ, các quy định về an toàn tiền mặt, chấp hành nghiêm quy định về tài chính kế toán. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, văn minh, thái độ niềm nở, hòa nhã, trả lời được một số thắc mắc thường gặp của người sử dụng dịch vụ liên quan đến các thủ tục hành chính.

Để thành công trong việc phát triển các dịch vụ hành chính công, Bưu điện Thái Nguyên cũng phải chuẩn hóa đội ngũ nhân viên điểm BĐ-VHX với nhiều biện pháp như tích cực đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng các phần mềm ứng dụng, kỹ năng giao tiếp…Bưu điện Thái Nguyên cũng cần có các cơ chế, chính sách để chọn lọc, tuyển dụng được đội ngũ lao động có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc hiện nay.

Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ

Công tác triển khai dịch vụ phải đồng hành với việc kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng dịch vụ và các biện pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời. Với biện pháp quản lý chất lượng bằng phương pháp chấm điểm và hình thức phạt vi phạm chất lượng vào quỹ tiền lương của đơn vị là một biện pháp hữu hiệu để hạn chế các sai sót trong dây truyền sản xuất bưu chính đối với các nhân viên Bưu điện. Nhưng với lực lượng lao động hợp đồng như nhân viên điểm BĐ-VHX, mức lương nhiều điểm chưa đến 1 triệu đồng/1 tháng/1 nhân viên thì biện pháp này không những không tạo được sự chuyển biến mạnh về việc nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn gây sự thiếu hụt lao động do không giữ được lao động. Chính vì vậy, việc quản lý chất lượng dịch vụ tại điểm BĐ-VHX phức tạp hơn rất nhiều, đòi hỏi cần nhiều biện pháp tích cực như: Người lao động được ký hợp đồng dài hạn, có các chế độ bảo hiểm, có cơ chế khuyến khích về chất lượng dịch vụ, mở rộng cơ chế hoa hồng dịch vụ, cơ chế giàng buộc về dịch vụ, được bổ trợ kiến thức và thường xuyên có sự hỗ trợ của lực lượng chuyên trách, quản lý.

4.2.5. Một số giải pháp khác

4.2.5.1. Kết hợp truyền thống và hiện đại trong hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Để hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp là một quá trình lâu dài, mỗi doanh nghiệp có những cách thức riêng nhằm tạo nên một nền văn hóa với những nét đặc thù độc đáo. Tuy vậy, dù là nền văn hóa của doanh nghiệp nào đi nữa thì cũng cần hai đặc điểm sau: Đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc (để bảo đảm tính bền vững), có khả năng thích nghi và hội nhập với môi trường kinh doanh khu vực và thế giới (đảm bảo tính linh hoạt).

Không có một công thức chung nào cho việc vận dụng các giá trị văn hóa dân tộc vào từng doanh nghiệp bởi nền văn hóa Việt Nam vốn phong phú và vô cùng đa dạng, cộng thêm cách nhìn nhận và tiếp cận nền văn hóa dân tộc khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu của mỗi người. Tuy vậy, để có thể xây dựng một nền văn hóa Bưu điện Thái Nguyên bền vững vì con người thì không thể bỏ qua yếu tố bản sắc văn hóa dân tộc, vốn là “những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước”. Có thể nhận dạng một số bản sắc văn hóa dân tộc trong tính cách con người Việt Nam như: Lòng yêu nước nồng nàn, ý thức tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, khoan dung, trọng tình nghĩa, đạo lý, đức tính cần cù sáng tạo lao động …

Mặt khác, trong điều kiện môi trường kinh doanh không ngừng biến động cộng với sự tiến bộ như vũ bão của khoa học công nghệ (đặc biệt là công nghệ thông tin) trên thế giới, để có thể thích nghi nhanh chóng và mở rộng thị trường, Bưu điện Thái Nguyên cần sớm hoàn thiện cho mình một nền văn hóa không chỉ đậm đà bản sắc dân tộc mà còn chứa đựng những yếu tố văn hóa hiện đại. Nói cách khác, đó phải là một nền văn hóa linh hoạt và có khả năng học hỏi và tiếp thu được những thành tựu, tiến bộ khoa học – kỹ thuật, những giá trị văn hóa tốt đẹp từ bên ngoài, nhờ đó phát huy được tính sáng tạo của mọi thành viên trong Bưu điện Thái Nguyên.

4.2.5.2. Phát huy giá trị của văn hóa doanh nghiệp VNPost

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) là Tổng công ty kinh doanh trong lĩnh vực Bưu chính hàng đầu của Việt Nam. Với bề dày truyền thống và lịch sử phát triển gắn bó với sự phát triển của ngành Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty đã xây dựng được một nền văn hóa doanh nghiệp phát triển bền vững. Bưu điện Thái Nguyên là một đơn vị thành viên của VNPost, Bưu điện Thái Nguyên cần kết hợp và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa của VNPost trong xây dựng và phát triển văn hóa Bưu điện Thái Nguyên. Đồng thời với lợi thế của văn hóa doanh nghiệp mạnh của VNPost đã thừa nhận rộng rãi, Bưu điện Thái Nguyên có thể khẳng định vị thế của mình đối với khách hàng và xã hội.

4.2.5.3. Tăng cường đầu tư vật chất để hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

Tăng cường đầu tư cho văn hóa là việc làm rất cần thiết không chỉ với những doanh nghiệp lâu năm và đạt được tốc độ phát triển cao. Những quan điểm cho rằng “chỉ nên chú trọng văn hóa khi công ty đã lớn mạnh, đã ăn nên làm ra” là hoàn toàn phiến diện, coi văn hóa đơn thuần chỉ là đồ trang sức để phô trương. Thực tế đã chứng minh, con người lao động và cống hiến nhiều khi không chỉ vì lợi ích vật chất mà còn vì những yếu tố tinh thần thôi thúc họ, vì tình cảm gắn bó với doanh nghiệp. Để tạo ra những động lực phi vật chất đó thì nhất thiết doanh nghiệp cần phải có một nền văn hóa mạnh. Việc đầu tư cho các hoạt động xây dựng và phát triển các yếu tố thuộc bề nổi của văn hóa doanh nghiệp như nghi lễ, tuyên truyền, thuyết phục, hoạt động hội hè,… được tổ chức đều đặn hàng năm, hình thức sáng tạo, độc đáo nhằm nâng cao tinh thần và gây dựng niềm tự hào cho mọi thành viên sẽ tạo hiệu quả vì tính hữu hình, dễ cảm nhận. Người lãnh đạo đơn vị cần có ý thức coi đây là những đầu tư cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp, không chỉ nên chú trọng đến kết quả kinh doanh và coi những chi tiêu về văn hóa cho người lao động là phù phiếm và tốn kém, vì đây chính là chất keo để gắn kết người lao động, tạo nền móng cho sự phát triển lâu bền của đơn vị.

KẾT LUẬN

Văn hóa doanh nghiệp đã và đang trở thành một nhân tố quan trọng có tác động tới mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh, các quan hệ trong và ngoài đơn vị cho đến phong thái, phong cách của người lãnh đạo, cách ứng xử giữa các thành viên trong đơn vị và hình ảnh của Bưu điện Thái Nguyên trong con mắt khách hàng và xã hội… Văn hóa doanh nghiệp sẽ còn có tác động hết sức quan trọng đến sự đổi mới và phát triển của Bưu điện Thái Nguyên trong thời gian tới khi góp phần định hướng tư duy chiến lược, tạo bản sắc riêng trong từng hoạt động của đơn vị, tạo nên tinh thần và môi trường làm việc hiệu quả, tạo được sự đồng thuận chung của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên, từ đó xây dựng tính cạnh tranh lâu dài và sự phát triển bền vững cho Bưu điện Thái Nguyên.

Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng và phát triển khi các giá trị cốt lõi, niềm tin tinh thần của doanh nghiệp, hệ thống các giá trị – nguyên tắc – giáo lý nội bộ doanh nghiệp; thông qua các nhân vật điển hình, các biểu tượng, khẩu hiệu, kiến trúc, hiện thân của giá trị và sức mạnh của tổ chức, hình ảnh khác biệt của doanh nghiệp; được chia sẻ, truyền bá qua các nghi lễ trong công việc, tổ chức hội họp, chế độ báo cáo, nghi thức tôn vinh, ghi nhận thành tích,… và cùng với giao tiếp ứng xử cá nhân với đồng nghiệp, cấp trên – cấp dưới, bên trong – bên ngoài mà như dòng máu lan tỏa trong toàn tổ chức, gắn kết và vận hành các hoạt động truyền đạt các niềm tin, giá trị làm cho văn hóa sống động xuyên suốt các cấp bậc, khối, đơn vị, các vùng miền địa lý khác nhau, nó giúp tạo dựng các tình bạn, bằng hữu, đồng đội trong công việc cũng như ngoài công việc, biến tổ chức thực sự thành một mái nhà chung cho toàn thể nhân viên. Sự phát triển của văn hóa doanh nghiệp còn không thể thiếu kế hoạch hành động cụ thể, bài bản và sự quyết tâm, gương mẫu của người lãnh đạo.

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp chính là tạo động lực và môi trường hình thành các giá trị mới của doanh nghiệp, định hướng suy nghĩ và hành động của các thành viên thành một khối thống nhất, phát huy được cao nhất những ưu thế của nội lực thành sức mạnh tập thể hướng tới mục tiêu chung, nâng cao khả năng thích nghi và năng lực cạnh tranh, mang lại thành công cho đơn vị.

Tuy nhiên, cũng cần phải ý thức sâu sắc rằng con đường hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp mạnh nhằm mục tiêu phát triển bền vững là một quá trình không đơn giản, không thể chỉ trong vài tháng hay vài năm. Đây là một quá trình lâu dài, bền bỉ của tất cả mọi thành viên trong doanh nghiệp. Luận văn: Giải pháp hoàn thiện văn hóa kinh doanh tại bưu điện

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Luận văn: Văn hoá doanh nghiệp tại Bưu điện tỉnh Thái Nguyên

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x