Luận văn: Giải pháp hoàn thiện luật công chứng ở tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp hoàn thiện luật công chứng ở tỉnh Bắc Giang hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang – Thực trạng và giải pháp dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về công chứng

Với những hạn chế trong thực trạng hệ thống phát luật về công chứng đã được chỉ ra, trong thời gian tới, hệ thống pháp luật về công chứng cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện, đó là:

Thứ nhất, cần có hướng dẫn việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hành nghề công chứng trong Luật Công chứng năm 2014 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu công chứng nhất là khi trên địa bàn một huyện chỉ có 01 tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở tại trung tâm huyện, mà từ các xã đến trung tâm huyện có khi đến mấy chục ki-lô-mét.

Thứ hai, cần quy định cụ thể hơn những trường hợp được phép công chứng ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng; quy định cụ thể hơn cụm từ “lý do chính đáng khác” theo hướng “việc công chứng ngoài trụ sở chỉ áp dụng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác như trong trường hợp khẩn cấp, bị đe dọa tính mạng hoặc vì lý do ốm đau mà không thể đến trụ sở tổ chức hành nghề công chứng“.

Thứ ba, cụ thể hóa một số quy định của Luật Công chứng về khiếu nại, tố cáo trong hoạt động công chứng; về trách nhiệm bồi thường của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng; về xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng.

Thứ tư, Đảm bảo sự đồng bộ các quy định liên quan đến công chứng trong Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành như về thẩm quyền chứng nhận các hợp đồng, giao dịch về đất đai, nhà của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. Đảm bảo nhất quán quan điểm, chủ trương, chỉ đạo chuyển giao công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai cho các tổ chức hành nghề công chứng.

Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật về công chứng thì một số vấn đề khác liên quan đến nội dung công chứng cũng cần được sửa đổi, bổ sung, như chế định hộ gia đình, vấn đề chi trả hoa hồng công chứng cho các tổ chức có liên quan như ngân hàng

Về vấn đề hộ gia đình: Hộ gia đình cũng là một chủ thể tham gia các quan hệ hợp đồng, giao dịch. Tuy nhiên Bộ luật Dân sự năm 2005 chưa định nghĩa rõ ràng khái niệm như thế nào là hộ gia đình mà chỉ nêu một cách chung chung: “Hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định là chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự thuộc các lĩnh vực này” (Điều 103).

Hiện nay, cách xác định phổ biến về thành viên hộ gia đình là căn cứ vào sổ hộ khẩu. Tuy nhiên việc lấy sổ hộ khẩu để xác định thành viên hộ gia đình cũng là việc bất đắc dĩ, bởi ngoài sổ hộ khẩu ra không có loại giấy tờ nào thể hiện đầy đủ hơn, bởi thực tế, ngay cả khái niệm về hộ gia đình cũng chưa rõ ràng. Tuy nhiên, gia đình không phải là một chủ thể bất biến mà luôn chưa đựng những yếu tố biến động như tử, biệt, sinh, ly… Chính vì vậy, cần cụ thể hóa khái niệm hộ gia đình để làm cơ sở xác định rõ những chủ thể có thể tham gia vào quan hệ hợp đồng, giao dịch, tránh rủi ro cho công chứng viên.

Về vấn đề chi trả hoa hồng công chứng cho các tổ chức có liên quan như ngân hàng. Hiện nay, xuất hiện việc các tổ chức ngân hàng chỉ định các tổ chức, cá nhân thế chấp, vay tiền của ngân hàng đến các tổ chức hành nghề công chứng để chứng các hợp đồng, giao dịch. Theo đó, các tổ chức hành nghề công chứng phải ký hợp đồng và trả hoa hồng cho các ngân hàng này. Đây là việc phổ biến và các văn phòng công chứng cũng muốn lôi kéo khách hàng bằng cách tăng tỷ lệ phần trăm trích lại cho các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, chính hiện tượng này đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các văn phòng công chứng và có sự bất bình đẳng xảy ra giữa hai loại hình là Văn phòng công chứng và Phòng công chứng, bởi Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, phí công chứng thu được thuộc ngân sách nhà nước do vậy không có việc trích tỷ lệ phần trăm cho tổ chức, người yêu cầu công chứng. Do vậy, cần có quy định cụ thể về việc cho phép hay không cho phép chi trả hoa hồng công chứng cho các tổ chức có liên quan như ngân hàng nhằm đảm bảo tính cạnh tranh trong việc thực hiện công chứng giữa hai loại hình tổ chức hành nghề công chứng này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Luận văn: Giải pháp hoàn thiện luật công chứng ở tỉnh Bắc Giâng

3.2.1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật có tác động tích cực đến việc tổ chức, thực hiện pháp luật trên cơ sở giúp người dân có hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, sự hiểu biết của người dân về pháp luật công chứng, về các vấn đề liên quan đến nội dung công chứng vẫn còn hạn chế, đặc biệt là người dân ở miên núi, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền một số nơi về chủ trương xã hội hóa công chứng chưa đầy đủ, chính vì vậy làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công chứng cần phải thực hiện phù hợp với từng đối tượng về cả nội dung và hình thức phổ biến.

Tuyên truyền miệng: Đây là hình thức người nói trực tiếp nói với người nghe về những nội dung, những quy định của pháp luật về công chứng. Để tuyên truyền miệng đạt kết quả cao, cần phải chuẩn bị nội dung thiết thực, ngắn gọn, phù hợp với đối tượng nghe, cách nói cuốn hút người nghe.

Phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về công chứng: có thể tổ chức thi viết. Vấn đáp luật công chứng, hái hoa dân chủ qua hình thức sân khấu hóa, hoặc tìm hiểu pháp luật về công chứng thông qua hoạt động tại các thôn, các cụm dân cư… cho đông đảo nhân dân được tham gia.

Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, Đài truyền hình, Đài phát thanh là ba phương tiện thông tin đại chúng phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công chứng. Đưa tin thời sự, các bài viết phản ánh tình hình cũng như hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên, các vụ vi phạm pháp luật về công chứng, các quyền và lợi ích của các cá nhân khi xác lập hợp đồng, giao dịch có xác nhận của công chứng viên… Mở các chuyên mục thi tìm hiểu, đố vui về pháp luật công chứng.

Hội thảo chuyên đề: Tổ chức các hội thảo chuyên đề để nghiên cứu, trao đổi để tìm ra các giải pháp đảm bảo chấp hành đúng qui định về công chứng cũng như nâng cao năng lực của các công chứng viên.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật luật truyền thống như tuyên truyền miệng pháp luật; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật, giáo dục pháp luật trong trường học; phổ biến giáo dục thông qua các công tác hòa giải cơ sở, phổ biến và giáo dục pháp luật thông qua các hình thức tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí, tư vấn pháp luật miễn phí…

3.2.2. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với hoạt động công chứng, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng là biện pháp có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của hoạt động công chứng.

Đối với hoạt động công chứng ở địa phương, theo quy định của Luật Công chứng, UBND tỉnh có trách nhiệm ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; ban hành mức trần thù lao công chứng tại địa phương. Tuy nhiên, đến nay, tại Bắc Giang mới đang dừng lại ở việc xây dựng dự thảo và xin ý kiến các cơ quan liên quan. Do vậy, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật này để thống nhất áp dụng tại địa phương.

3.2.3. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực công chứng và văn bản liên quan đến công chứng trên địa bàn tỉnh Luận văn: Giải pháp hoàn thiện luật công chứng ở tỉnh Bắc Giang

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực của tỉnh, trên cơ sở đó kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng những văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật về xã hội hóa hoạt động công chứng.

Thực hiện theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về công chứng trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập khi triển khai thi hành pháp luật về xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công chứng như: Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở… Trước mắt, kiến nghị sửa đổi một số nội dung như: Một mặt tiếp tục kế thừa các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên mà thời gian qua đã phát huy tác dụng tích cực; một mặt sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp, thống nhất. Đồng thời, trong Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở… và các văn bản có liên quan cần tiếp tục quy định bắt buộc phải công chứng đối với các hợp đồng, giao dịch về chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn về bất động sản để đảm bảo an toàn cho các giao dịch. Các hợp đồng liên quan đến chuyển dịch quyền sử dụng đất là những giao dịch rất quan trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các bên, cần thiết phải qua công chứng để bảo đảm an toàn về mặt pháp lý.

3.2.4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên theo hướng chuyên nghiệp hoá. Công chứng viên không phải chỉ là người được đào tạo cơ bản về luật pháp, về nghề công chứng, tinh thông nghề nghiệp, giàu kinh nghiệm, vốn sống mà còn phải có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp (trung thực, vô tư, khách quan, liêm khiết, nhiệt tình, trách nhiệm…). Đồng thời, họ phải có kiến thức về ngoại ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với công chứng.

Trong số 27 công chứng viên của tỉnh Bắc Giang hiện nay thì có đến 12 công chứng viên thuộc diện được miễn đào tạo nghề công chứng. Đó là các thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, luật sư sau khi nghỉ hưu hoặc thôi làm luật sư chuyển sang làm công chứng viên… Điều này cũng có nghĩa là họ không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ công chứng , không được trang bị những kỹ năng cần thiết về công chứng . Có thể nói , những đối tương̣ đươc̣ miêñ đào taọ vàtâp̣ sư ̣nghềcông chứng theo quy đinḥ trên lànhững người có chức danh chuyên ngành , có học hàm , học vị, họ là những người có trình độ pháp luật tương đối cao. Tuy nhiên, nghềcông chứng là môṭ nghề đăc̣ thù, đòi hỏi ngoài những kiến thức về pháp luâṭvàkiến thức vềxa ̃hôịcòn đăc̣ biêṭ cần kỹ năng chuyên biêṭriêng vềcông chứng . Thưc̣ tế đã chứng minh những trường hơp̣ bổ nhiêṃ công chứng viên đươc̣ miêñ đào taọ vàtâp̣ sư ̣nghề chưa từng làm trong linh̃ vưc̣ công chứng trong thời gian qua khi hành nghề găp̣ rất nhiều lúng túng , điều này se ̃dâñ đến chất lương̣ đôị ngũ công chứng viên không cao , và hệ quả kéo theo là các sản phẩm văn bản công chứng chất lương̣ thấp, đã có phát sinh những tranh chấp dân sư ̣trong môṭ số vu ̣viêc̣ từ còn cần có tư duy về nghiệp vụ sắc bén, đòi hỏi cần cósư ̣tinh thông và“nhaỵ cảm” trong nghề nghiệp . Nếu công chứng viên hành nghềcao tuổi se ̃bi hạṇ chế về sức khoẻ, không đáp ứng đươc̣ các yêu cầu trên.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng cho công chứng viên. Việc đào tạo, bồi dưỡng có thể thực hiện bằng nhiều hình thức như: cử công chứng viên tham dự các lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu về các lĩnh vực pháp luật do trung ương tổ chức; mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho công chứng viên; tổ chức các buổi giao ban giữa các tổ chức hành nghề công chứng tạo điều kiện cho công chứng viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; mở chuyên mục thông tin về nghiệp vụ công chứng trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp…

3.2.5. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về công chứng Luận văn: Giải pháp hoàn thiện luật công chứng ở tỉnh Bắc Giang

Đầu tư thỏa đáng về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật về công chứng; tăng cường áp dụng tin học hóa trong công tác quản lý tổ chức và hoạt động công chứng. Theo đó, bố trí từ 01 đến 02 công chức thực hiện chuyên trách nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Cử người làm công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng tham gia khoá đào tạo nghiệp vụ công chứng do Học viện tư pháp tổ chức và các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ. Trang bị đầy đủ máy tính và trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn công chứng đảm bảo cho việc vận hành thường xuyên cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch công chứng.

3.2.6. Thành lập Hiệp hội công chứng, phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp về công chứng

Cần gấp rút ban hành văn bản cho phép thành lập hiệp hội công chứng với tư cách là tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên và kèm theo đó là tiến hành xây dựng quy chế hoạt động cho hiệp hội này. Hiệp hội công chứng không chỉ là nơi đóng vai trò trung gian giải quyết qua con đường hòa giải bất đồng nảy sinh giữa những đồng nghiệp, đưa ra các chỉ dẫn, khuyến cáo trong quá trình tác nghiệp cho công chứng viên mà đây cũng chính là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi của công chứng viên trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức khác. Tùy vào sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức này, pháp luật có thể cho phép tổ chức xã hội – nghề nghiệp công chứng tham gia một số hoạt động quản lý nhất định như: Đào tạo, xem xét kỷ luật công chứng viên; hay tiến hành kiểm tra, giám sát công chứng… Như vậy, ngoài việc củng cố cơ chế quản lý công chứng mang tính quyền lực nhà nước, chúng ta cần xây dựng bổ sung cơ chế tự quản hay còn gọi là quản lý công chứng mang tính xã hội – nghề nghiệp. Hơn nữa, chúng ta cũng cần xác định rõ quyền hạn, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý công chứng của hai hệ thống cơ quan này.

3.2.7. Xây dựng cơ sở dữ liệu chung, chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức hành nghề công chứng với các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Luận văn: Giải pháp hoàn thiện luật công chứng ở tỉnh Bắc Giang

Hiện nay việc công chứng hợp đồng, giao dịch có liên quan đến bất động sản, cũng như một số lĩnh vực mang tính nhạy cảm có tình trạng khá lộn xộn, thiếu sự gắn kết giữa các tổ chức hành nghề công chứng, thậm chí là sự đối lập nhau trong hoạt động nghiệp vụ, thể hiện ở hiện tượng nơi này từ chối vì có thông tin ngăn chặn giao dịch, giấy tờ không hợp lệ nhưng nơi kia lại công chứng vì không được chia sẻ thông tin. Nghiêm trọng hơn là hiện tượng một tài sản được công chứng ở nhiều tổ chức hành nghề công chứng với những chủ thể khác nhau không phải là hiếm gặp. Chính thực trạng này đã tạo điều kiện cho những công chứng viên hạn chế về trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp trục lợi, sự nghi ngại của người yêu cầu công chứng cũng như các cơ quan hữu quan đối với các tổ chức hành nghề công chứng sau khi xã hội hoá cũng vì thế mà không dễ gì thay đổi.

Hoạt động công chứng là một lĩnh vực rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực như tư pháp, đất đai, xây dựng, nhà ở, dân sự, ngân hàng… có thể nói là hầu hết các lĩnh vực. Vấn đề đặt ra nhiều người dân còn nhầm lẫn công chứng với chứng thực, cơ quan nào thực hiện, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan như thế nào? Qua một thời gian rất dài, nước ta tồn tại cơ chế xin cho, việc xếp hàng dài tại Phòng Công chứng thì ai trong chúng ta cũng có thể hiểu được. Câu hỏi đặt ra, việc xã hội hóa công chứng, để công chứng được coi là một loại hình dịch vụ công, trách nhiệm của công chứng viên tại các Văn phòng Công chứng là giải thích để người dân khi tham gia vào các giao dịch có thể hiểu được trách nhiệm và quyền lợi của mình đến đâu, đồng thời cần nâng cao nhận thức của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của hoạt động công chứng đối với việc phát triển kinh tế xã hội và an toàn giao dịch bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu công chứng.

Hiện nay, không riêng Bắc Giang, đa số các địa phương chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về công chứng, chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin giữa các tổ chức hành nghề công chứng với nhau và giữa các tổ chức hành nghề công chứng với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất về tài sản giao dịch; chưa tạo được cơ chế liên thông giữa tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và nhà khi thực hiện các thủ tục hành chính đối với các giao dịch về bất động sản. Điều này dẫn đến xảy ra tình trạng rủi ro trong hoạt động công chứng như một tài sản giao dịch nhiều lần được công chứng ở nhiều tổ chức hành nghề công chứng khác nhau.

Cơ sở dữ liệu về công chứng bao gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch được công chứng. Để nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động công chứng trong thời gian tới, Luật Công chứng năm 2014 đã bổ sung quy định các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo xây dựng Cơ sở dữ liệu về công chứng của tỉnh Bắc Giang, trong đó bao gồm các thông tin cần thiết như: các giao dịch, hợp đồng đã thực hiện công chứng trong phạm vi địa phương, dữ liệu thông tin ngăn chặn về giao dịch bất động sản, thực hiện các biện pháp liên thông giữa tổ chức hành nghề công chứng với cơ quan đăng ký bất động sản và các cơ quan, tổ chức có liên quan để chia sẻ thông tin về những hợp đồng, giao dịch về bất động sản đã công chứng; đồng thời, cần ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trong phạm vi của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động công chứng; bên cạnh đó, tiến tới nối mạng toàn quốc để tăng cường tính chuyên nghiệp, hiệu quả và an toàn của hoạt động công chứng.

3.2.8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động công chứng Luận văn: Giải pháp hoàn thiện luật công chứng ở tỉnh Bắc Giang

Trước những biểu hiện phát triển không lành mạnh của hoạt động công chứng trong thời gian qua, sự dễ dãi, tùy tiện của một bộ phận công chứng viên trong hành nghề, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm. Đồng thời, hướng dẫn, định hướng các công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Qua thanh tra sẽ rà soát, đánh giá được thực trạng về tổ chức, hoạt động, nắm bắt được những bất cập, mâu thuẫn, khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ cũng như phát hiện được những vi phạm pháp luật trong hoạt động, từ đó có kết luận, kiến nghị cụ thể để cấp có thẩm quyền kịp thời xem xét, có biện pháp chấn chỉnh về tổ chức, hoạt động; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, giải quyết kịp thời những vướng mắc về nghiệp vụ, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật, từng bước đưa công tác vào nề nếp. Để đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý những vi phạm trong quản lý nhà nước bằng pháp luật về công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Tư pháp cần tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện:

  • Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, trong đó tập trung tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tổ chức hành nghề công chứng đặc biệt là các Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh.
  • Thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với các tổ chức hành nghề công chứng, đồng thời kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các đơn vị đã được thanh tra trong năm trước. Giám sát đối với các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên nghiêm túc kiểm điểm, rà soát, tự chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, chấm dứt ngay các hành vi sai phạm và tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để khắc phục những thiếu sót, vi phạm mà đoàn thanh tra đã chỉ ra và gửi báo cáo kết quả về việc tự chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm về thanh tra để thanh tra có tài liệu tham khảo phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra.
  • Chỉ đạo giải quyết triệt để đối với khiếu nại, tố cáo về công chứng và có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Đối với những tổ chức hành nghề công chứng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về công chứng thì xem xét thu hồi giấy đăng ký hoạt động; những công chiện vi phạm có thể xem xét đề nghị miễn nhiệm. Chỉ có thanh tra, kiểm tra sát sao và xử lý nghiêm những vi phạm mới đảm bảo cho hoạt động công chứng tuân thủ đúng pháp luật và bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước.

Thiết nghĩ, thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng hệ thống văn bản pháp luật về công chứng và chất lượng hoạt động công chứng trên địa bàn cả nước nói chung và Bắc Giang nói riêng.

KẾT LUẬN

Mặc dù lịch sử ra đời và phát triển của pháp luật công chứng ở Việt Nam chưa lâu, nhưng do Đảng và Nhà nước ta xác định được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động công chứng, đến nay, hệ thống pháp luật về công chứng đã được xây dựng cơ bản đầy đủ, tạo cơ sở cho công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật về công chứng trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng có những bước phát triển, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động công chứng, từng bước thực hiện mục tiêu xã hội hóa công chứng mà Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đề ra. Song, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật về công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng còn những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương, đảm bảo cho hoạt động công chứng phát triển ổn định, bền vững, đồng thời tạo tiền đề để tiến tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại không riêng ở Bắc Giang mà ở tất cả các địa phương trên cả nước.

Dựa trên những phương pháp nghiên cứu khoa học và thực tiễn của hoạt động công chứng nước ta nói chung, Bắc Giang nói riêng trong những năm qua, tham khảo những quy định, mô hình hoạt động công chứng của một số nước trên thế giới, luận văn muốn làm sáng tỏ những vẫn đề còn hạn chế trong hệ thống pháp luật về công chứng, thực tiễn quản lý nhà nước bằng pháp luật về công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đưa đến cho những người quan tâm đến lĩnh vực công chứng thấy sự phát triển của hệ thống công chứng gắn chặt chẽ với vai trò quản lý của nhà nước đối với công chứng, đến nay một mạng lưới các tổ chức hành nghề công chứng đã được hình thành và triển khai rộng khắp trên toàn quốc, đáp ứng được phần lớn các yêu cầu về chứng nhận hợp đồng, giao dịch dân sự của cá nhân, tổ chức.

Với những kiến thức được tiếp thu tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác, cùng với những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, tác giả viết Luận văn này với tất cả tâm huyết và trách nhiệm của một người công tác tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang – cơ quan chuyên môn trực tiếp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng, với mong muốn góp một chút sức lực nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển của ngành tư pháp, góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang, phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên do kiến thức về cơ sở lý luận có liên quan đến đề tài còn hạn chế nên Luận văn chắc chắn sẽ còn những nhược điểm nhất định. Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận của các thầy cô giáo, các bạn và đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu này được hoàn thiện hơn./. Luận văn: Giải pháp hoàn thiện luật công chứng ở tỉnh Bắc Giang

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY   

===>>> Luận văn: Hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x