Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Khóa luận tốt nghiệp tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Khóa Luận thì với đề tài Khóa luận: Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2015, phương hướng và một số Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên trong tương lai dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

3.1. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009-2015

3.1.1. Mục đích-Yêu cầu

 • Mục đích

Trên cơ sở kết quả hoạt động du lịch đã đạt được trong giai đoạn 2006-208, tỉnh Thái Nguyên đã rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ chưa thực hiện được, trên cơ sở đó tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới nhằm phát triển du lịch của tỉnh từ nay đến năm 2015 theo Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 7/11/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Khẳng định, đề cao hình ảnh của tỉnh Thái Nguyên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và bạn bè thế giới, tạo thế và lực cho du lịch Thái Nguyên từng bước phát triển trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của du lịch Việt Nam, thực hiện kết nối với du lịch Hà Nội trong năm 2010 với sự kiện 1000 năm Thăng Long Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII đã đề ra cho sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

 • Yêu cầu

Triển khai đề án “Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2015” nhằm:

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết 37-NQ/TƯ ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010, đồng thời phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

 • Đảm bảo tính phát triển du lịch bền vững trong tương lai.
 • Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đồng thời phát huy tối đa nguồn nội lực, tranh thủ sự hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh và sự hỗ trợ của các cấp, bộ, ngành Trung ương cho phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Du Lịch

3.1.2. Mục tiêu-Nhiệm vụ

Mục tiêu tổng quát

 • Khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-lịch sử, phấn đấu đến năm 2015 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh và tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm du lịch vùng Việt Bắc.
 • Cơ bản hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo cho sự phát triển bền vững của du lịch sinh thái và du lịch văn hóa-lịch sử.
 • Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp, theo cơ cấu kinh tế “Công nghiệp, Xây dựng-Dịch vụ-Nông, lâm nghiệp”.

Các mục tiêu cụ thể

Chỉ số phát triển

 • Tốc độ tăng trưởng về dịch vụ du lịch (khách sạn, nhà hàng) tăng bình quân 20%/năm.
 • Tỷ trọng dịch vụ du lịch (khách sạn, nhà hàng) chiếm trong khu vực dịch vụ là 3,75% đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Chỉ tiêu khách du lịch

 • Dự kiến giai đoạn 2009-2015 có tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm thì số lượt khách là 2,5 triệu lượt khách, trong đó số khách quốc tế phấn đấu đạt 150.000 lượt.
 • Dự báo năm 2010 có số lượt khách là 1.200.000 lượt (trong đó, khách quốc tế: 100.000 lượt). Năm 2015 là 2.880.000 lượt (trong đó, khách quốc tế: 150.000  lượt). Đến năm 2020 là 5.750.000 lượt (trong  đó, khách quốc tế: 230.000 lượt).

Chỉ tiêu về cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn) Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Hiện tại, hệ thống sử dụng phòng khách sạn của toàn tỉnh đạt bình quân 70%, định hướng đến năm 2020 đạt 75-80%. Định hướng đến năm 2015 có 3.000 phòng. Trong đó, phòng đạt tiêu chuẩn khách sạn 01 sao trở lên là 1.000 phòng; phòng đạt tiêu chuẩn là 2.000 phòng.

Thu nhập từ du lịch

Nguồn thu nhập từ du lịch Thái Nguyên bao gồm các nguồn chủ yếu: lưu trú và ăn uống; lữ hành, vận chuyển khách du lịch; bán hàng lưu niệm và các dịch vụ khác (là, giặt, tắm hơi, karaoke…).

Năm 2008, tổng doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch đạt 640 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ, phấn đấu đến năm 2015 có tốc độ tăng bình quân 20%/năm, đạt 1800 tỷ đồng.

Lao động trong ngành du lịch

Nguồn lao động nói chung của tỉnh Thái Nguyên rất dồi dào, với dân số năm 2008 xấp xỉ 1,2 triệu người, trong đó có 50% trong độ tuổi lao động, đây cũng là một nguồn lao động lớn cho ngành du lịch của tỉnh.

Năm 2009, số lao động trong ngành du lịch ước đạt 1.500 người (số này được đào tạo có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh du lịch của tỉnh, hàng năm có khoảng 10% cán bộ nghỉ hưu và chuyển công tác được thay thế bởi nguồn lao động mới). Đến năm 2015, dự kiến sẽ đạt 2.700 người, trong đó lao động trực tiếp là 2.250 người và gián tiếp 450 người (không tính đến lực lượng lao động xã hội tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch).

Dự kiến vốn đầu tư đến năm 2020 (tổng vốn đầu tư)

 • Bình quân giai đoạn 2006-2010: 336 tỷ đồng/ năm (tính cho cả giai đoạn: 1.680 tỷ đồng, trong đó: cơ sở hạ tầng du lịch: 239 tỷ đồng).
 • Bình quân giai đoạn 2011-2015: 595 tỷ đồng/ năm (tính cho cả giai đoạn: 2.975 tỷ đồng).
 • Bình quân giai đoạn 2016-2020: 1.000 tỷ đồng/ năm (tính cho cả giai đoạn: 5.000 tỷ đồng).

Nhiệm vụ

Định hướng phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2015 Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

 • Tỉnh Thái Nguyên ưu tiên phát triển khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc (tập trung ngân sách cho quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, đảm bảo cho khu du lịch Hồ Núi Cốc là khu du lịch trọng điểm Quốc gia); tập trung khai thác sản phẩm du lịch văn hóa các dân tộc thiểu số và đặc sản chè Thái Nguyên (đặc biệt là chè Tân Cương).
 • Tỉnh có chính sách và cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch và các công ty lữ hành trong tỉnh phát triển các tour, tuyến du lịch mới với các tỉnh lân cận và trong nước; tổ chức cho các cán bộ quản lý, hướng dẫn viên du lịch… đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh bạn, các nước trong khu vực có ngành du lịch phát triển.

Khai thác, phát huy nguồn lực sẵn có

Tiềm năng du lịch của tỉnh rất phong phú nên tập trung khai thác tốt các nguồn lực để phát triển du lịch. Đồng thời, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc riêng của từng địa phương để thu hút khách du lịch đến Thái Nguyên. Từ nay đến năm 2015, các ban ngành tiếp tục triển khai hoàn thành các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch (đường giao thông, hệ thống điện, nước, xử lý nước, rác thải…) cho các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh; đầu tư nâng cấp và xây dựng mới 3 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 2 khách sạn 4 sao trở lên trên địa bàn TP.Thái Nguyên và khu du lịch Hồ Núi Cốc, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch cao cấp.

Nhiệm vụ tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch địa phương

Tỉnh chỉ đạo cho các ban ngành, cơ quan và địa phương thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng du lịch của mình đến với du khách trong nước và quốc tế; tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về vị trí, vai trò quan trọng của du lịch, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của toàn dân đối với việc bảo vệ các tài nguyên tự nhiên, nhân văn, môi trường của tỉnh.

Nhiệm vụ về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Nguồn nhân lực du lịch luôn đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của ngành du lịch, vì vậy cần thường xuyên cử các cán bộ quản lý đi tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên ngành về du lịch của Bộ, Tổng cục Du lịch tổ chức, từng bước tiêu chuẩn hóa cán bộ công chức, viên chức, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của du lịch Việt Nam; tiếp tục mở các lớp đào tạo và đào tạo lại về nghiệp vụ kinh doanh du lịch cho lao động là cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức đào tạo, tập huấn về du lịch cho cộng đồng dân cư địa phương tại các khu, điểm du lịch của tỉnh để phát triển du lịch cộng đồng.

Tăng cường vai trò, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về du lịch

Các cơ quan quản lý đầu ngành về du lịch cần triển khai kịp thời văn bản quản lý Nhà nước về du lịch, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương về công tác du lịch đến các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế kinh doanh có hiệu quả và chấp hành đúng pháp luật Nhà nước; tăng cường phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng có liên quan trong công tác phát triển du lịch. UBND tỉnh ban hành các quy chế, cơ chế chính sách khuyến khích thu hút phát triển du lịch địa phương, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ.

3.1.3. Nội dung Đề án

Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009-2015” cần triển khai thực hiện các nội dung cơ bản sau:

Tiếp tục thu hút đầu tư nâng cấp hạ tầng du lịch, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ du lịch từ nay đến năm 2015.

Tỉnh Thái Nguyên tiến hành thực hiện thông báo số 38/TB-VPCP ngày 6/3/2007 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, việc đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng tại các khu du lịch trọng điểm của tỉnh từ nguồn ngân sách Nhà nước, các chương trình mục tiêu cho phát triển du lịch địa phương thành các khu du lịch trọng điểm cấp Quốc gia là rất cần thiết, tạo tiền đề để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển du lịch Thái Nguyên. Nhiệm vụ từ nay đến năm 2015 hoàn thành các dự án đầu tư lớn: Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Đối với khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc (huyện Đại Từ)

Năm 2009-2010, hoàn thành công trình bãi đỗ xe tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, đường hai chiều hồ Núi Cốc (lát vỉa hè, trồng cây xanh, đèn đường…), triển khai dự án đường du lịch ven hồ Núi Cốc, công trình đường Quang Trung-Đán-Núi Cốc; lập dự án thiết kế đường hầm xuyên Tam Đảo-Thái Nguyên năm 2010; thực hiện các dự án xử lý rác thải, hệ thống cấp, thoát nước, đường điện…; lập dự án quy hoạch tổng thể khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc và các xã phía Tây huyện Đại Từ nằm dưới chân dãy núi Tam Đảo; trình Chính phủ công nhận khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc trở thành khu du lịch cấp Quốc gia .

Giai đoạn từ 2011-2015, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào các dự án phát triển khu du lịch Hồ Núi Cốc.

Đối với khu du lịch lịch sử ATK Định Hóa

Năm 2009-2010, hoàn thiện các dự án bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng ATK tại Định Hóa gắn với phát triển du lịch; hoàn thành dự án đường đi bộ cây đa Khuôn Tát-thác Khuôn Tát; hoàn thành công trình tôn tạo đền thờ Lưu Nhân Chú để xây dựng tour du lịch TP.Thái Nguyên-Định Hóa-Hồ Núi Cốc-Đại Từ; hoàn thành dự án phát triển làng văn hóa truyền thống dân tộc Tày ở bản Quyên, Điềm Mặc (huyện Định Hóa) gắn với phát triển du lịch phục vụ khách du lịch tìm hiểu về bản sắc dân tộc Việt Nam; đề nghị Bộ VHTT&DL phê duyệt dự án quy hoạch ATK liên hoàn: ATK Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên)-Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang)-Chợ Đồn (tỉnh Bắc Cạn); trình Bộ VHTT&DL dự án công trình xây dựng cụm nghệ thuật tôn vinh ATK tại Quán Vuông, huyện Định Hóa; nâng cấp tuyến đường Quán Vuông-Phú Đình-Đèo De để liên kết tuyến du lịch ATK Định Hóa-Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) được thuận lợi.

Từ năm 2010-2012, hoàn thiện bộ máy quản lý và nâng cấp các công trình dịch vụ phục vụ khách tại khu du lịch ATK Định Hóa nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và thu hút khách đến với khu du lịch ATK Định Hóa ngày càng đông.

Từ năm 2013-2015, tập trung thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng các cơ sở vật chất, phòng nghỉ lưu trú đạt tiêu chuẩn tại ATK Định Hóa có từ 250.300 phòng (hiện tại có khoảng 45 phòng), tăng bình quân 20%/năm.

Đối với khu du lịch trung tâm TP.Thái Nguyên Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Nâng cấp cơ sở vật chất sẵn có: giai đoạn 2009-2010, triển khai các công trình về điện, cấp thoát nước, trục đường Quang Trung-Đán cùng một số hạng mục công trình khác; nâng cấp khách sạn Thái Nguyên thuộc tập đoàn Than Việt Nam đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên để đón khách quốc tế; hoàn thành dự án khu trưng bày ngoài trời trong khuôn viên Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; dự án nhà hát Ca múa dân gian Việt Bắc phục vụ khách du lịch đến năm 2015; triển khai tiếp giai đoạn II dự án trung tâm chợ Thái; hoàn thành tuyến giao thông Phổ Yên-hồ Suối Lạnh, phục vụ phát triển dự án điểm du lịch sinh thái hồ Suối Lạnh (huyện Phổ Yên)-hồ Đại Lải (tỉnh Vĩnh Phúc).

Phát triển các dự án mới: hoàn thành dự án trung tâm Thương mại-Du lịch cao cấp tại trung tâm TP.Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn từ 4 sao trở lên, bao gồm: dự án khách sạn 4 sao bên bờ sông Cầu của Công ty TNHH Hoàng Bình; hoàn thành dự án kè đê công Cầu, phát triển dịch vụ du thuyền trên sông Cầu; dự án trung tâm Thương mại-Du lịch cao cấp tại trung tâm TP.Thái Nguyên của Công ty TNHH SON; dự án khách sạn 3-4 sao của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên tại Bến Tượng (TP.Thái Nguyên); lập dự án trung tâm Thể thao khu Công nghiệp Yên Bình huyện Phú Bình; xây dựng sân gôn Lương Sơn và hoàn thiện các khu thể thao trung tâm của tỉnh và huyện; hoàn thành giai đoạn I dự án xây dựng phát triển khu du lịch sinh thái Lương Sơn, TP.Thái Nguyên.

Đối với khu du lịch Đồng Hỷ (huyện Võ Nhai)

Năm 2009, triển khai thực hiện dự án nâng cấp đường giao thông du lịch Cúc Đường-Thần Sa (huyện Võ Nhai) và phấn đấu đưa vào hoạt động năm 2013; nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quản lý giai đoạn I dự án đường đi bộ lên và trong hang Phượng Hoàng (huyện Võ Nhai); phối hợp với UBND huyện Võ Nhai xây dựng khu du lịch hang Phượng Hoang-suối Mỏ Gà trong giai đoạn 2010-2015.

Từ năm 2010, xây dựng và nâng cấp các đoạn đường tại điểm du lịch chùa Hang (huyện Đồng Hỷ); đường vào hang Dơi (huyện Đồng Hỷ); đường vào các di tích hang Huyện, Khuôn Mánh (huyện Võ Nhai),…mở rộng di tích danh thắng Quốc gia chùa Hang (huyện Đồng Hỷ).

 • Đa dạng hóa, nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai và phát huy tốt các hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số vùng Việt Bắc; bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, các danh thắng thiên nhiên nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc để phát triển đầy đủ các loại hình du lịch văn hóa, lịch sử và sinh thái của tỉnh Thái Nguyên như: bảo tồn các lễ hội truyền thống (lễ hội Đền Đuổm, Lồng Tồng, lễ Cấp Sắc…), xây dựng các lễ hội cách mạng gắn với ATK Định Hóa, đồng thời phát huy các lễ hội dân gian; bảo tồn các làn điệu dân ca đặc sắc của địa phương (hát Sli, hát Lượn, hát Then, đàn tính,…); bảo tồn các làng nghề truyền thống; khai thác các tour du lịch nghiên cứu lịch sử, di chỉ khảo cổ học, du lịch sinh thái khám phá hang động, leo núi, dã ngoại và nghiên cứu đa dạng sinh học rừng nguyên sinh.

Trên cơ sở các điểm du lịch của địa phương, lấy trung tâm TP.Thái Nguyên làm tâm điểm để xây dựng các tuyến du lịch mới, từ đó mở rộng các tour du lịch liên kết giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh lân cận như Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn… , đặc biệt là với trung tâm thủ đô Hà Nội.

 • Công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch

Công tác tuyên truyền, quảng bá hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển ngành du lịch nói chung. Giai đoạn 2009-2015, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch của tỉnh cần được thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

 • Năm 2009, xuất bản 5.000 cuốn sổ tay hướng dẫn du lịch tỉnh Thái Nguyên; từ năm 2009 đến năm 2015, in và phát hành 100.000 tập gấp, tờ rơi quảng bá về du lịch Thái Nguyên (15.000 ấn phẩm/năm).
 • Hàng năm xây dựng các phim phóng sự giới thiệu về các tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-lịch sử phát trên các chương trình của VTV Trung ương, VTV các tỉnh bạn, đồng thời làm tư liệu để xúc tiến, quảng bá du lịch ra nước ngoài; thường xuyên quảng bá về du lịch Thái Nguyên trên các trang báo viết của Trung ương và địa phương ra hàng kỳ.
 • Năm 2010, đầu tư công nghệ, mở mạng thông tin trên mạng internet về tiềm năng du lịch tỉnh Thái Nguyên; phối kết hợp với các hãng lữ hành trong và ngoài tỉnh tổ chức khảo sát, xây dựng các chương trình du lịch đặc sắc, hấp dẫn.
 • Đến năm 2015, xây dựng và hoàn thiện các biển báo, chỉ dẫn, panô quảng cáo về các điểm du lịch Thái Nguyên trên các trục giao thông tỉnh lộ, quốc lộ nhằm phục vụ khách du lịch đến Thái Nguyên; thường xuyên đăng cai tổ chức các sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao cấp quốc gia và khu vực, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm các ngày lễ lớn, tích cực tham gia các chương trình hội thảo, hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh hàng năm.

Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch, phối hợp đồng bộ liên ngành, xây dựng quy chế chính sách và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, kiểm tra và giúp họ thực hiện tốt các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của các ngành, Bộ VHTT&DL, Tổng cục Du lịch.

Xây dựng cơ chế chính sách cho phát triển du lịch

Sở VHTT&DL tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước về du lịch tại địa phương, hướng dẫn hoạt động kinh doanh du lịch cho phù hợp theo từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và thu hút các nguồn đầu tư vào khai thác tiềm năng du lịch theo quy hoạch đã được duyệt tại các khu du lịch trọng điểm như: hồ Núi Cốc, ATK Định Hóa, huyện Đại Từ, huyện Võ Nhai…

Công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch

Đội ngũ cán bộ quản lý du lịch, lao động tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần phải được thường xuyên đào tạo, đào tạo lại, thu hút cộng đồng dân cư tham gia vào các hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao theo sự phát triển chung của du lịch cả nước.

Nhiệm vụ giai đoạn 2009-2015: mỗi năm phối hợp với trường đào tạo nghề du lịch Trung ương phấn đấu mở hai lớp đào tạo nghiệp vụ kinh doanh du lịch cho 80-100 lao động trong các doanh nghiệp du lịch của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý Nhà nước về du lịch đạt 100% có trình độ chuyên môn đúng ngành đào tạo về du lịch.

Đến năm 2015: tổ chức lớp tập huấn du lịch công cộng cho 100% xã thuộc khu du lịch Hồ Núi Cốc và ATK Định Hóa nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ phát triển du lịch bền vững cho cộng đồng dân cư địa phương.

3.2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG TƯƠNG LAI

3.2.1. Phương hướng và mục tiêu chủ yếu phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên

 • Quan điểm Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Phát triển du lịch là một chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện CNH-HĐH đất nước, làm cho “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

 • Phát triển du lịch Thái Nguyên đồng thời phải đạt hiệu quả trên nhiều mặt: kinh tế, chính trị, văn hoá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.
 • Hoạt động du lịch có tính xã hội hoá cao, do vậy phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên là sự nghiệp của toàn dân, là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội toàn tỉnh.
 • Nhà nước có chính sách ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh phát huy mọi nguồn lực tiềm năng để đầu tư khai thác phát triển du lịch Thái Nguyên.
 • Tỉnh Thái Nguyên cần tích cực mở rộng giao lưu và hợp tác để phát triển du lịch trong cả nước và quốc tế, đồng thời chú trọng phát triển du lịch nội địa, đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng của nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, lòng yêu quê hương đất nước, tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh; nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm, tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch văn hoá-lịch sử và du lịch sinh thái tạo sức hấp dẫn đặc thù của du lịch Thái Nguyên, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và nhân phẩm con người Việt Nam, tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới; thu hút nhiều khách quốc tế, đáp ứng nhu cầu tham quan ngày càng cao của khách du lịch, tạo việc làm cho người dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phương hướng và mục tiêu

 • Mục tiêu chung Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Đưa du lịch thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, xác định đầu tư cho hiện tại và tương lai, tạo nguồn tích luỹ vốn ban đầu cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tỉnh, mở rộng giao lưu văn hoá khoa học kỹ thuật trong nước và ngoài nước, nối điểm du lịch giữa các miền của đất nước, nhằm đưa Thái Nguyên hoà nhập với du lịch trong nước và quốc tế. Du lịch phát triển sẽ góp phần đưa các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại du nhập vào nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bằng nhiều con đường, trong đó có con đường hợp tác đầu tư và khoa học kỹ thuật.

Trên cơ sở các tài nguyên du lịch sẵn có, quy hoạch phát triển du lịch và hình thành được các điểm, tuyến và trung tâm du lịch nội vùng và liên vùng trong tỉnh cũng như với cả nước và quốc tế trong mối quan hệ hoà nhập để phát triển du lịch lâu dài; không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm du lịch; du lịch Thái Nguyên phải phát triển kịp và hòa nhập với sự phát triển du lịch của cả nước, trở thành ngành du lịch có quy mô và hiệu quả kinh tế cao, tương xứng với tiềm năng sẵn có, tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về: kinh tế, xã hội, văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

 • Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu kinh tế: tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh và sự đóng góp của du lịch vào thu nhập (GDP) của tỉnh, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo tinh thần Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII đã đề ra.

Mục tiêu môi trường: quy hoạch phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, khai thác các di sản văn hoá, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái. Đặc biệt, các khu vực thắng cảnh và di tích lịch sử, văn hoá đã có từ lâu đời, phải được quan tâm đúng mức.

Mục tiêu văn hoá-xã hội: quy hoạch du lịch gắn liền với việc giữ gìn phát huy truyền thống văn hoá chung của địa phương, đồng thời khai thác các di sản văn hoá, nghệ thuật có giá trị, giàu bản sắc dân tộc, các di tích lịch sử, công trình văn hoá; đa dạng hoá sản phẩm du lịch của tỉnh Thái Nguyên nhằm chọn lọc những di sản văn hoá, nghệ thuật có giá trị, chất lượng cao, có sức thu hút du khách.

3.2.2. Các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên trong tương lai Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Thái Nguyên có tiềm năng phát triển du lịch là thực tế nhưng hiện trạng đang ở dạng tiềm năng chưa được khai thác hoặc khai thác chưa đem lại hiệu quả tương xứng, chưa thu hút được khách du lịch đến Thái Nguyên, nguyên nhân do: cơ sở vật chất hạ tầng du lịch chưa đáp ứng nhu cầu cao của khách du lịch; đội ngũ quản lý,hướng dẫn viên, thuyết minh viên, nhân viên phục vụ còn thiếu, yếu, chưa có cán bộ quản lý và thực hành giỏi, đội ngũ nhân viên không được đào tạo bài bản; sản phẩm du lịch chưa đa dạng, phong phú…Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra và định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên cần phải có những giải pháp hữu hiệu.

 • Các giải pháp phát triển du lịch

Nghiên cứu thị trường du lịch

Tập trung nghiên cứu thị trường, xác định rõ thị trường trọng điểm và thị trường mục tiêu (thị trường tiềm năng) của du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhằm phân tích, đánh giá đầy đủ xu hướng phát triển du lịch trong và ngoài nước, từ đó xác định các yếu tố cung-cầu, đồng thời xác định phân khúc thị trường cụ thể cho từng giai đoạn đối với du lịch Thái Nguyên cho phù hợp. Nhìn chung, thị trường khách của du lịch Thái Nguyên chủ yếu là thị trường khách nội địa đặc biệt là các tỉnh phía Bắc, tập trung khách du lịch của thủ đô Hà Nội, các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang….Trong tương lai 5-10 năm nữa , ngành cần chuẩn bị để hướng các doanh nghiệp du lịch đón thị trường khách du lịch quốc tế cao cấp hơn.

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch

Nguồn lao động đóng vai trò quan trọng và quyết định đến sự phát triển của ngành du lịch. Vì vậy, cần phải đào tạo và hình thành một đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch thành thạo về kỹ năng nghiệp vụ, có khả năng giao tiếp tốt, đặc biệt là phải biết ít nhất một ngoại ngữ. Ngoại ngữ hiện nay vẫn đang là điểm hạn chế của đội ngũ nhân viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch của cả nước nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Một thực tế là, tỉnh Thái Nguyên có đến 6 trường Đại học nhưng chưa có một trường nào đào tạo chuyên ngành du lịch, chính vì vậy nguồn lao động trong lĩnh vực du lịch của tỉnh Thái Nguyên còn rất thiếu và yếu về trình độ chuyên môn.

Quy hoạch tổng thể, bảo vệ, tôn tạo và nâng cấp các tài nguyên du lịch

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, cần quy hoạch tổng thể du lịch chung của toàn tỉnh, bên cạnh đó quy hoạch cụ thể các điểm lịch, nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch, thúc đẩy phát triển và mở rộng khả năng du lịch của mỗi vùng. Đồng thời, phải thường xuyên bảo vệ, tôn tạo và nâng cấp các di tích lịch sử văn hoá, di tích cách mạng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, phát triển các loại hình du lịch phù hợp, gắn các điểm du lịch với nhau và với du lịch vùng, du lịch cả nước. Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Xây dựng các đề án phát triển du lịch

Khuyến khích và có những chính sách phù hợp tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh doanh du lịch, đồng thời huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển du lịch một cách có hiệu quả thiết thực; quan tâm xây dựng các dự án khả thi đầu tư và ưu tiên đầu tư các cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng và các điều kiện cần thiết cho các vùng, điểm du lịch đã quy hoạch với việc huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư bằng cách liên doanh, liên kết giữa các thành phần kinh tế trong nước và trong nước với nước ngoài (kinh nghiệm tổ chức quản lý kinh doanh du lịch, vốn và kỹ thuật).

Mở rộng và đa dạng hóa các tuyến du lịch

Cần tập trung xây dựng và mở rộng các tuyến du lịch nội vùng, liên vùng để tạo ra nhiều loại hình du lịch khác nhau, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, đa dạng hấp dẫn du khách.

Tạo mối quan hệ mật thiết giữa ngành du lịch với các ngành kinh tế khác

Phối hợp chặt chẽ giữa ngành du lịch với các ngành chức năng, tạo điều kiện cho du lịch phát triển. Mở rộng mạng lưới thương nghiệp, dịch vụ ở cả thành thị và nông thôn, nhất là các điểm du lịch, tạo sự lan toả phát triển du lịch đến các vùng.

Thành lập bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch

Thành lập và kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch ở tỉnh và tại các khu du lịch, quản lý thực hiện quy hoạch phát triển du lịch dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, điều hành thống nhất chương trình phát triển du lịch theo dự án đã được duyệt.

Giải pháp về sự tham gia của cộng đồng, khai thác sản phẩm du lịch bản làng văn hoá, lịch sử, du lịch sinh thái

Đây là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo phát triển du lịch bền vững. Tạo cơ hội cho cộng đồng địa phương gồm các thành phần kinh tế khác nhau được tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển các sản phẩm, các khu, điểm du lịch từ khâu quy hoạch đến quản lý phát triển, khai thác. Cần cho người dân hiểu rằng, việc tham gia vào quá trình hoạt động du lịch vừa là tạo việc làm cho bản thân mình, vừa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế của địa phương, của đất nước, quảng bá hình ảnh của địa phương, đất nước mình cho du khách trong nước và nước ngoài.

Giải pháp về tuyên truyền quảng bá Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch Thái Nguyên trong những năm qua chưa thực sự có hiệu quả. Cần có những việc làm thiết thực hơn nữa như: xây dựng Website về du lịch Thái Nguyên trên mạng, có đầy đủ các thông tin cần thiết, cập nhật các thông tin thường xuyên, nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra, cần xuất bản những cuốn sách nhỏ, cẩm nang du lịch Thái Nguyên, tờ rơi… và đưa đến tận tay khách du lịch, đặc biệt cần dịch ra ít nhất một thứ tiếng nước ngoài (thông dụng nhất là tiếng Anh) để phục vụ khách du lịch quốc tế.

Giải pháp về môi trường

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho mọi người dân. Cần có các cán bộ chuyên trách về môi trường trong các doanh nghiệp du lịch lớn để đảm bảo không có tác động nào xấu tới môi trường trong quá trình kinh doanh du lịch.

Một số giải pháp riêng về phát triển du lịch văn hóa-lịch sử

 • Đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng đi đôi với nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Du lịch văn hóa-lịch sử tỉnh Thái Nguyên chưa thu hút được du khách do sản phẩm du lịch chưa nhiều và chưa phong phú. Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng sản phẩm phải đặc biệt chú ý đầu tư về nội dung. Mặt khác, phải kết hợp các loại hình sản phẩm khác nhau để tăng tính sinh động, hấp dẫn của sản phẩm chính. Nhiều di tích hang động vừa là danh thắng, vừa chứa các dấu vết văn hoá nguyên thuỷ hiện còn hoang sơ (khu di tích khảo cổ học Thần Sa, chùa Hang, động Linh Sơn…) cần có nguồn ngân sách để được đầu tư chỉnh trang thích hợp. Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích cần bảo đảm nguyên tắc số 1 trong luật Di sản là bảo toàn tính xác thực lịch sử của di tích. Cần đề phòng xu hướng nghệ thuật hoá các di tích hoặc bê tông hoá làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên hấp dẫn của di tích. Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Thái Nguyên là tỉnh có nhiều lễ hội dân gian và nghề dân gian truyền thống như các nghề sản xuất chè, nghề dệt thổ cẩm của dân bản… Cần nghiên cứu đầu tư, phục dựng lại những lễ hội và những làng nghề truyền thống, nhất là lễ hội Lồng Tồng vào dịp mùa xuân, lễ cấp sắc… Cần nghiên cứu tổ chức công phu tránh hình thức để có được những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa tỉnh Thái Nguyên.

Gắn kết và phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực du lịch, văn hoá và thể thao, từ đó khai thác một cách có hiệu quả để phục vụ du lịch.

Lịch sử phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên gắn bó chặt chẽ với các tỉnh Việt Bắc và các tỉnh lân cận. Do vậy, trong quá trình phát triển du lịch, tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hình thành nên những sản phẩm du lịch chung, tạo sức hấp dẫn cho sản phẩm mang đặc trưng của vùng Việt Bắc.

 • Một số kiến nghị

Đề nghị Chính phủ

 • Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ tỉnh Thái Nguyên thực hiện đề án phát triển kinh tế-xã hội để tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế vùng Việt Bắc theo chỉ đạo tại Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị.
 • Ưu tiên về vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhanh các dự án, chương trình mục tiêu lớn của tỉnh.
 • Chỉ đạo Bộ giao thông vận tải sớm triển khai thi công đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Kiến nghị với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

 • Nhanh chóng đưa khu du lịch Hồ Núi Cốc vào khu du lịch trọng điểm Quốc gia theo kết luận của Chính phủ.
 • Khẩn trương quy hoạch dự án khu du lịch ATK liên hoàn: Thái Nguyên-Tuyên Quang-Bắc Cạn theo thông báo của Chính phủ và kết luận của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL.
 • Ưu tiên kinh phí cho các công trình mục tiêu văn hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch.
 • Giúp tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh Việt Bắc nói chung cho cả nước và nước ngoài tại các kỳ hội chợ Quốc tế do Tổng cục Du lịch tổ chức.
 • Ngoài hai khu du lịch trọng điểm Hồ Núi Cốc và ATK Định Hóa, Thái Nguyên còn có di chỉ khảo cổ học Thần Sa (huyện Võ Nhai), là một điểm du lịch văn hóa-sinh thái hấp dẫn du khách. Song, hiện nay đường giao thông phục vụ điểm du lịch này đang bị xuống cấp nghiêm trọng cần được đầu tư nâng cấp lại, tạo tiền đề cho việc quy hoạch xây dựng một bảo tàng khảo cổ học nơi in dấu người Việt xưa.

KẾT LUẬN Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

Thái Nguyên là tỉnh miền núi có vị trí địa lý thuận lợi (gần thủ đô Hà Nội), có tài nguyên thiên nhiên, nhân văn phong phú, có nhiều lễ hội truyền thống…thuận lợi cho phát triển du lịch. Trong những năm qua, du lịch Thái Nguyên đã từng bước phát triển tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của tỉnh, ngành du lịch còn yếu và chưa có tác dụng hỗ trợ thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

Đầu tư phát triển du lịch Thái Nguyên là một tất yếu khách quan phù hợp với xu thế thời đại và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, cũng như phát triển du lịch Việt Nam.

Việc quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015-tầm nhìn đến năm 2020 là một chủ trương đúng đắn của tỉnh Ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên để phát triển kinh tế-xã hội theo hướng CNH-HĐH đất nước, phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch.

Thái Nguyên xác định, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tác dụng góp phần tích cực thực hiện chính sách mở cửa, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của nhiều thành phần kinh tế khác, tạo công ăn việc làm cho người lao động, mở rộng giao lưu văn hóa xã hội giữa các vùng trong tỉnh, trong nước và nước ngoài, tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

Khai thác tối ưu các nguồn lực du lịch đặc biệt là khai thác các tài nguyên thiên nhiên, nhân văn để phát triển du lịch nhanh, bền vững có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Ngành du lịch phải được quy hoạch trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nhiệm vụ chủ yếu của quy hoạch tổng thể phát triển du lịch là: dựa trên cơ sở nguồn lực du lịch và khả năng thực tế của tỉnh để hoạch định chiến lược phát triển, phân khu, vùng du lịch ở địa phương, đề xuất phương án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy kinh tế phát triển; kiện toàn bộ máy Nhà nước về lĩnh vực du lịch và sự tham gia của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh Thái Nguyên phát triển và hội nhập, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trước bối cảnh đất nước đang bước vào hội nhập kinh tế quốc tế.

Thái Nguyên phấn đấu trong những năm tới sẽ trở thành một tỉnh Công nghiệp theo cơ cấu “Công nghiệp, Xây dựng-Dịch vụ-Nông, Lâm nghiệp”. Vì vậy, việc phát triển du lịch đã trở thành một trong những mục tiêu để phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên.

Là một người con của quê hương em cũng mong có thể giúp ích được phần nào vào sự phát triển chung của tỉnh mình. Đây là kết quả của em trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và đi thực địa, thu thập tài liệu tại tỉnh Thái Nguyên. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo của thầy giáo hướng dẫn, các thầy cô giáo trong nhà trường, các cơ sở quản lý và hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để em hoàn thành bài Khóa luận này. Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch tỉnh thái nguyên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động du lịch tỉnh Thái Nguyên

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x