Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Khóa luận tốt nghiệp tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Khóa Luận thì với đề tài Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

4.1. Định hướng phát triển du lịch thành phố Hải Phòng và huyện Tiên Lãng

4.1.1. Định hướng phát triển du lịch thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng được Chính Phủ xác định nằm trong trọng điểm phát triển của đất nước, trong tam giác tăng trưởng kinh tế phía Bắc, có tiềm năng lớn để phát triển du lịch.

Du lịch đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Vì thế trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020 thành phố chủ trương phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế có tốc độ phát triển mạnh trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái biển, truyền thống văn hóa, lịch sử. Thực hiện tốt chủ trương ấy sẽ từng bước vững chắc đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch phía Bắc và cả nước.

Du lịch Hải Phòng hướng tới phát triển du lịch sinh thái biển kết hợp với du lịch văn hóa theo hướng hiện đại hóa nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc và đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Một số chủ trương, giải pháp cụ thể phát triển du lịch thành phố:

Phát triển du lịch đạt hiệu quả kinh tế- xã hội cao và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thúc đẩy các ngành khác cùng phát triển.

Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng đóng góp của du lịch vào GDP của thành phố.

Chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch tạo ra sức cạnh tranh mới trên thị trường, đẩy mạnh khai thác các lễ hội và làng nghề truyền thống gắn với du lịch. Một hướng mới trong hoạt động du lịch đó là: du lịch nông thôn đang là hướng đi đúng đắn của du lịch Hải Phòng góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch thành phố và cả nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá du lịch với các hình thức linh hoạt qua các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương; các cuộc hội đàm, hội thảo, hợp tác giữa Hải Phòng với các địa phương trong toàn quốc và quốc tế để giới thiệu tiềm năng du lịch Hải Phòng. Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng.

Phát triển du lịch một mặt khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch, mặt khác phải gắn liền với tôn tạo, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường văn hóa xã hội.

Tạo nhiều việc làm cho người lao động góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là nhân dân vùng ven biển, hải đảo, vùng ngoại thành.

Phát triển du lịch phải đảm bảo an ninh quốc phòng.

Dưới đây là bảng dự kiến khách đến Hải Phòng trong những năm sắp tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Du Lịch

4.1.2. Định hướng phát triển du lịch huyện Tiên Lãng.

Những thuận lợi, khó khăn để phát triển du lịch huyện Tiên Lãng hiện nay.

Thuận lợi:

Ngành du lịch hiện nay là một ngành kinh tế có xu hướng phát triển nhanh, mạnh và đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao.

Kinh tế- xã hội huyện Tiên Lãng đang từng bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhu cầu nghỉ ngơi, đi du lịch của công nhân viên chức và nhân dân ngày càng cao.

Huyện có tiềm năng du lịch phong phú và hấp dẫn. Bước đầu đã có một số cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch tuy còn nhỏ. Đã có những dự án phát triển du lịch với quy mô và vốn đầu tư lớn làm tiền đề thu hút các nhà đầu tư khác bỏ vốn vào phát triển du lịch.

Khó khăn: Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng.

 • Khó khăn nhất để phát triển du lịch Tiên Lãng là cơ sở hạ tầng còn yếu kém và hạn chế.
 • Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch gần như chưa có gì.
 • Khách du lịch chưa nhiều, nhiều người chưa biết đến các điểm du lịch của Tiên Lãng, đặc biệt là khách quốc tế rất ít.

Chính quyền địa phương chưa có cơ chế, chính sách cụ thể để ưu tiên phát triển du lịch. Xu hướng phát triển chung vẫn là nặng về khai thác đem lại lợi ích trước mắt. Nhiều cảnh quan tự nhiên đẹp và di tích lịch sử văn hóa bị xâm hại. Ô nhiễm môi trường du lịch đang là mối đe dọa cho phát triển du lịch lâu dài.

Định hướng phát triển du lịch Tiên Lãng.

Trên cơ sở phân tích định hướng chung của thành phố và tình hình thực tế của huyện Tiên Lãng có thể đi đến định hướng phát triển du lịch của huyện như sau:

Tiến hành khẩn trương quy hoạch tổng thể và cụ thể phát triển du lịch của huyện. Xác định trọng điểm ưu tiên phát triển du lịch đi trước một bước. Từng bước khai thác có trọng tâm, trọng điểm, có kế hoạch cụ thể trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Phát triển du lịch sinh thái kết hợp với du lịch văn hóa theo hướng phát triển bền vững: khai thác có hiệu quả các tài nguyên du lịch của huyện đi đôi với bảo vệ, tu bổ tài nguyên.

Phát triển các loại hình du lịch thích hợp: tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch cuối tuần, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo.

Khôi phục tục rước Ngũ linh từ

Chú trọng khôi phục các giá trị văn hóa và làng nghề truyền thống đưa vào phát triển du lịch. Khuyến khích nghề truyền thống phát triển, mở mới các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp phục vụ khách du lịch và thu hút lực lượng lao động nâng cao đời sống cho nhân dân, cải thiện chất lượng sản phẩm để có được thương hiệu trên thị trường.

4.2. Giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

4.2.1. Xây dựng quy hoạch và xác định trọng điểm phát triển du lịch trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

4.2.1.1. Xây dựng quy hoạch.

Hiện nay Tiên Lãng chưa có quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Vì du lịch mới được phát triển khoảng 3-4 năm gần đây. Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng.

Để phát triển du lịch một cách bền vững thì nhất thiết phải có quy hoạch, quy hoạch tổng thể và chi tiết.

Quy hoạch phải đi trước một bước vì đây là cơ sở pháp lý để quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện.

Quy hoạch phát triển du lịch phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau:

Phải làm rõ TNDL của huyện, cả về TN DL tự nhiên và TNDL nhân văn.

Đánh giá được tiềm năng du lịch ở đây.

Khai thác tiềm năng du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường theo định hướng cân bằng giữa kinh tế- xã hội- môi trường.

Quy hoạch phát triển du lịch của Tiên Lãng phải gắn liền với phát triển du lịch của thành phố, trong mối liên kết phát triển du lịch với các huyện lân cận.

Trách nhiệm xây dựng quy hoạch là của cơ quan Nhà nước ở thành phố và huyện. Phải có sự đầu tư về kinh phí, khảo sát, đánh giá. Không chỉ là quy hoạch tổng thể mà phải đồng thời làm cả quy hoạch chi tiết. Có như vậy quy hoạch phát triển du lịch mới trở thành hiện thực.

4.2.1.2. Xác định và xây dựng một số trọng điểm phát triển du lịch của huyện Tiên Lãng.

Vì sao phải xác định và xây dựng trọng điểm du lịch.

 • Huyện có tiềm năng du lịch lớn nhưng nhiều năm nay chưa khai thác có hiệu quả, chưa có quy hoạch cụ thể, du lịch còn mang tính tự phát và các nhà kinh doanh du lịch mới chỉ quan tâm đến lợi nhuận trước mắt.
 • Tài nguyên du lịch của huyện phân bố không đồng đều, giữa các điểm du lịch chưa có sự liên kết, phối hợp trong hoạt động du lịch.
 • Du lịch Tiên Lãng đã manh nha phát triển , tuy nhiên bước đầu còn nhỏ, lẻ, hiệu quả rất thấp.
 • Nhiều khu công nghiệp của huyện cũng như của thành phố ra đời kéo theo nhu cầu du lịch tăng cao.
 • Một loại hình du lịch mới hiện nay là du lịch nông thôn đang có xu hướng phát triển.

Căn cứ xác định cụm du lịch trọng điểm.

 • Cụm du lịch trước hết có tài nguyên du lịch hấp dẫn, có một điểm làm trung tâm và các điểm du lịch phụ cận gần đó. Bước đầu các điểm này đã được khai thác.
 • Tại các điểm du lịch này đã có khách du lịch đến tham quan.
 • Các điểm du lịch trên đã có sự đầu tư ban đầu, dù rất nhỏ.
 • Trong quá trình xác định cụm trọng điểm du lịch cần xây dựng điểm du lịch chính đồng thời có các điểm du lịch phụ để hoạt động du lịch phong phú và hấp dẫn hơn.

Xây dựng cụm trọng điểm. Cụm di tích đền Gắm.

 • Điểm du lịch trung tâm: đền Gắm
 • Các điểm phụ cận:
 • Làng nghề dệt chiếu Lật Dương
 • Chùa Thắng Phúc
 • Đình Đốc Hậu
 • Khu nghỉ mát rừng thông và bãi biển Vinh Quang.

Xây dựng tour du lịch trọng điểm đền Gắm, thời gian 1 ngày:

 • Sáng: Thăm đền Gắm – di tích lịch sử cấp quốc gia, thăm làng nghề dệt chiếu Lật Dương
 • Trưa: Ăn trưa tại thị trấn Tiên Lãng.
 • Chiều: Thăm chùa Thắng phúc, sau đó thăm đình Đốc Hậu và nghỉ mát tại khu rừng thông và bãi biển Vinh Quang.
 • Các loại hình du lịch có thể vận dụng trong tour này: tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu, nghỉ dưỡng, tắm biển.
 • Sơ đồ tuyến du lịch trọng điểm đền Gắm. Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng.
 • Điểm du lịch chính: khu du lịch suối khoáng

Các điểm phụ cận:

 • Đền đá Kinh Sơn.
 • Quê ngoại trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 • Đình Cựu Đôi.
 • Đền Hà Đới
 • Nhà lưu niệm chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.
 • Chợ Đôi.
 • Xây dựng tour du lịch trọng điểm khu du lịch suối khoáng thời gian 2 ngày, đêm.

Ngày 1:

 • Sáng : Xuất phát từ suối khoáng đi quê ngoại trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thăm cánh đồng bạt ngàn thuốc lào của xã Kiến Thiết. Sau đó thăm đền đá Kinh Sơn
 • Trưa: Ăn tại thị trấn Tiên Lãng.
 • Chiều: Thăm nhà lưu niệm chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, sau đó tham quan chợ Đôi- một nét chợ quê.
 • Tối: Ăn và nghỉ tại khu du lịch suối khoáng.

Ngày 2:

 • Sáng: Ăn sáng tại khu du lịch, sau đó đi thăm đền Hà Đới, đình Cựu đôi
 • Trưa: Ăn tại khu du lịch.
 • Chiều: Tham quan, thư giãn và sử dụng các dịch vụ tắm khoáng, xông hơi, mát xa…tại khu du lịch suối khoáng.
 • Các loại hình du lịch có thể vận dụng trong tour này: du lịch tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu giá trị văn hóa đặc sắc của miền quê, chợ quê, nghỉ dưỡng, du lịch kết hợp hội nghị hội thảo, stayhome.
 • Sơ đồ tuyến du lịch trọng điểm khu du lịch suối khoáng.
 • Tiềm năng, hiện trạng, giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

4.2.2. Tăng cường cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ du lịch nhằm khai thác có hiệu quả hơn ở các điểm du lịch.

Bên cạnh những thành tích đạt được huyện Tiên Lãng cần cố gắng hơn nữa để có được cơ sở hạ tầng tốt nhất phục vụ du lịch: đoạn đường từ trung tâm huyện xuống xã Vinh Quang còn một đoạn cuối gần khu rừng thông Vinh Quang vẫn chưa hoàn thành, đoạn đường này cần nhanh chóng hoàn thành cho đồng bộ với công trình khánh thành phà Khuể. Đồng thời đoạn đường vào khu di tích đền Gắm cần được mở rộng để tránh trường hợp tắc nghẽn và tai nạn vào dịp lễ hội.

Vấn đề khó khăn nhất trong phát triển du lịch Tiên Lãng là sự thiếu thốn các cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch: nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí. Từ thực tế đó, để có thể phát triển du lịch của huyện theo hướng chuyên nghiệp hóa và giữ chân được khách du lịch, huyện cần có những chính sách khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư: chính sách giảm, miễn thuế cho các nhà đầu tư; về đất đai: thực hiện miễn giảm tiền thuê đất, miễn giảm phí sử dụng hạ tầng cho thuê dài hạn, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế quản lý một cửa tại chỗ và công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt quan tâm khuyến khích các dự án thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng, các dự án cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí có chất lượng cao.

4.2.3. Tiếp tục tu bổ, tôn tạo, bảo vệ tài nguyên du lịch. Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng.

Việc bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch là việc làm cần thiết theo hướng phát triển du lịch bền vững. Chúng ta không thể khai thác mà không bảo vệ, đầu tư, tôn tạo nâng cấp các tài nguyên du lịch. Vì đây là môi trường tốt để tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch của huyện đến du khách trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở đó chúng ta cần thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Tiếp tục trồng rừng, bảo vệ rừng và đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường tại khu bãi biển Vinh Quang.

Tôn tạo, nâng cấp, quy hoạch các di tích lịch sử văn hóa kể cả những di tích đã được nhà nước xếp hạng và những điểm có di tích nhưng chưa được công nhận, đảm bảo được tiêu chuẩn của một điểm du lịch: tiến hành tu bổ đền Gắm; giữ gìn, bảo vệ đảm bảo tính nguyên sơ của đền đá Kinh Sơn, quy hoạch các di tích: đình Cựu Đôi, chùa Phú Kê trở thành trung tâm du lịch văn hóa.

Phục hồi, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống như lễ rước ngũ linh từ và làng nghề thủ công truyền thống như làng nghề dệt chiếu Lật Dương và làng nghề đan lát Sinh Đan đưa vào phát triển du lịch để du khách có điều kiện tìm hiểu về những nghề truyền thống của dân tộc.

Cùng với chợ Viềng Nam Định nổi tiếng với cung cảnh mua bán độc đáo, mua bán chủ yếu để cầu may thì chợ Giải Tiên Lãng cũng trở thành một sản phẩm đặc thù của nét sinh hoạt văn hóa của vùng nông thôn xưa. Đây là sản phẩm du lịch rất hấp dẫn đối với du khách vì vậy cần phải tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh lễ hội chợ Giải đến bạn bè trong cả nước và quốc tế. Đồng thời là giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa độc đáo này.

Cần tổ chức các cuộc hội thảo giữa nghệ nhân và các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm làng nghề. Tổ chức các lớp huấn luyện để truyền nghề cho lớp trẻ. Tổ chức thi tay nghề và trao giải thưởng cho các làng nghề giỏi cũng là điều cần thiết để khuyến khích động viên nhân dân đồng thời để quảng bá thương hiệu làng nghề. Trên cơ sở học hỏi những thành tựu của tỉnh Ninh Bình trong việc biến sản phẩm thủ công thành sản phẩm du lịch bán cho du khách, Tiên Lãng cần định hướng cho phát triển làng nghề gắn liền với hoạt động du lịch: sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ bán cho khách du lịch làm kỉ niệm: mũ, làn, túi , giỏ cói… Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng.

4.2.4 Xây dựng mới và liên kết tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn.

4.2.4.1. Xây dựng mới môt số sản phẩm du lịch.

Khai thác bãi biển Vinh Quang thành khu du lịch cuối tuần, bến cảng, tàu du lịch trên tuyến du lịch ven biển: Cát Bà- Đồ Sơn- Tiên Lãng.

Phát triển du lịch trên sông, do Tiên Lãng có khá nhiều sông ngòi như sông: Văn Úc, sông Thái Bình, Mía, Mới… tạo ra các điểm du thuyền, câu cá, thả lưới cho khách du lịch nghỉ cuối tuần.

Phát triển du lịch thiền: Tiên Lãng sở hữu hệ thống chùa đình, miếu với giá trị văn hóa, kiến trúc lâu đời, là điều kiện thuận lợi nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch tâm linh, du lịch sinh thái. Ngoài tour du lịch quen thuộc thường xuyên được khai thác như : tuyến du lịch khảo đồng quê, du lịch cộng đồng gắn liền với những điểm đến đình, chùa, miếu, du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng, bãi biển…Tiên Lãng nên phát triển du lịch thiền. Du lịch thiền kết hợp với nghỉ dưỡng, yoga không còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng chưa thực sự phát triển ở Hải Phòng. Tận dụng tiềm năng để khai thác hình thức du lịch đang hấp dẫn đông đảo khách du lịch này sẽ tạo ra sức hút từ hướng đi mới của du lịch thành phố. Du lịch thiền là loại hình du lịch của tương lai bởi sự thân thiện với môi trường và mang lại cho du khách những giá trị tình thần, sự thư giãn thanh tịnh từ sâu thẳm tiềm thức trong nhịp sống hối hả và ồn ã. Tiên Lãng là nơi có tiềm năng khai thác và phát triển loại hình du lịch này hướng vào mọi đối tượng du khách trong và ngoài thành phố. Bằng cách xây dựng các tour du lịch giá rẻ, kết hợp với việc nâng cấp những tour , tuyến sẵn như: du khảo đồng quê,.. tạo thành nhiều điểm hấp dẫn, khai thác các giá trị văn hóa, kiến trúc của hệ thống đình chùa, miếu, trong huyện để phát triển du lịch thiền là hướng đi hứa hẹn tạo diện mạo mới cho du lịch Tiên Lãng.

4.2.4.2. Huyện Tiên Lãng liên kết với các quận, huyện khác để phát triển các tuyến du lịch.

Tuyến đường bộ “Du khảo đồng quê” liên kết với các huyện An Lão, Kiến An, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy thực hiện tuyến du lịch này.

Chương trình “ Du khảo đồng quê” dọc theo quốc lộ 10 xuống phía Nam thành phố Hải Phòng, qua gần 50 km du khách sẽ được thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên của vùng đồng bằng Bắc Bộ xen kẽ giữa những núi non, sông ngòi và bờ biển.

Dưới đây là lịch trình tour  “Du khảo đồng quê” ( 2 ngày 1 đêm).

Ngày 1: Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng.

 • Sáng: Thăm đồi Thiên Văn, sau đó thăm quần thể thắng cảnh núi Voi.
 • Trưa: Ăn trưa tại thị trấn Vĩnh Bảo
 • Chiều: Thăm khu di tích lịch sử Nguyễn Bỉnh Khiêm, thưởng thức nghệ thuật múa rối nước Đồng Minh, thăm quê ngoại Nguyễn Bỉnh Khiêm.
 • Tối : Ăn tối và nghỉ tại khu du lịch suối khoáng Tiên Lãng.

Ngày 2:

 • Sáng : Ăn sáng tại khu du lịch, nghỉ ngơi,tham quan và sử dụng các dịch vụ của khu du lịch.
 • Trưa : Ăn trưa tại Tiên Lãng.
 • Chiều: Thăm đền Gắm, sau đó thăm quan khu di tích Dương Kinh nhà Mạc, kết thúc chuyến tham quan.

Tuyến đường thủy: Tiên Lãng liên kết với Đồ Sơn xây dựng tour du lịch Đồ Sơn-Tiên Lãng bằng đường thủy.

 • Tour du lịch Đồ Sơn- Tiên Lãng bằng đường thủy (1 ngày)
 • Sáng: Xuất phát từ Đồ Sơn đi bằng tàu sang Vinh Quang, nghỉ mát tại Vinh Quang, sau đó tham quan chùa Thắng Phúc, đền Gắm, làng nghề dệt chiếu Lật Dương.
 • Trưa: Ăn tại khu du lịch suối khoáng
 • Chiều: Nghỉ ngơi và sử dụng các dịch vụ tại khu du lịch, sau đó trở về Vinh Quang lên tàu về Đồ Sơn.

4.2.5. Đào tạo, nâng cao trình độ nhân viên phục vụ du lịch.

Cần mở lớp bồi dưỡng, huấn luyện cho đội ngũ lao động ở nhà nghỉ, khách sạn: mở lớp ngắn ngày, cấp chứng chỉ; có những cơ chế buộc các cơ sở kinh doanh lưu trú phải cử người đi học; chỉ cấp đăng ký kinh doanh cho những cơ sở đã có lao động học qua nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng.

Khuyến khích lao động trẻ vào nghề du lịch bằng các chính sách ưu đãi như: liên kết với các trường đào tạo về du lịch mở lớp dài hạn tại huyện; cử người đi học, trợ giúp một phần học phí hoặc cho vay để học xong rồi trở về huyện làm.

Đặc biệt là cần chú trọng công tác đào tạo hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại chỗ. Đào tạo hướng dẫn viên địa phương không chỉ góp phần phát triển du lịch huyện Tiên Lãng mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân, đề cao nét đẹp về mảnh đất, con người và cảnh quan của Tiên Lãng mà không phải du khách nào cũng có thể hiểu và biết hết được. Vì vậy việc mở những lớp huấn luyện nghiệp vụ hướng dẫn là yêu cầu đặt ra cấp bách đối với du lịch Tiên lãng hiện nay.

4.2.6. Tăng cường quảng bá và nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về du lịch.

4.2.6.1. Tăng cường quảng bá. Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để giới thiệu tiềm năng du lịch cuả huyện: qua đài phát thanh của huyện và các xã, thị trấn, đài truyền hình thành phố…

Xuất bản một số ấn phẩm quảng bá hình ảnh du lịch huyện Tiên Lãng.

4.2.6.2. Nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về du lịch.

Nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về du lịch là việc làm hết sức cần thiết hiện nay. Bởi có nhận thức tốt , nhận thức đúng thì mọi hành động của nhân dân sẽ nhằm mục đích bảo vệ, giữ gìn và có ý thức phát triển du lịch.

Cần định hướng cho nhân dân:

 • Xây dựng nếp sống lành mạnh, có ý thức bảo vệ môi trường, không tự ý xả rác bừa bãi nơi công cộng,khu du lịch.
 • Xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, hiện đại, không có các tệ nạn xã hội, không mê tín dị đoan…
 • Kết hợp với xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa đồng thời giữ gìn những tập tục những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của làng xã.
 • Để thực hiện định hướng và yêu cầu trên cần có biện pháp cụ thể: huyện Tiên Lãng cần đẩy mạnh hơn nữa trong công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân
 • Thông qua : đài, báo, hội nghị, hội thảo địa phương; xuất bản ấn phẩm.
 • Qua các tổ chức đoàn thể: hội Phụ nữ, hội Nông dân tập thể, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, trường học…

Qua biển báo hướng dẫn du lịch…

4.3. Kiến nghị. Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng.

Uỷ ban nhân dân huyện phải tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể và chi tiết phát triển du lịch đặc biệt là quy hoạch trọng điểm.

Uỷ ban nhân dân huyện phải có những quy định cụ thể, có chế tài thưởng phạt rõ ràng trong việc phát triển du lịch trên địa bàn huyện và các điểm du lịch để đảm bảo phát triển du lịch bền vững.

Dành một phần kinh phí nhất định cho việc quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch.

Phần Kết Luận

Du lịch Tiên Lãng đang trong quá trình được khai thác và phát triển. Tuy nhiên sự phát triển chỉ mới là bước đầu, chưa tương xứng với vị trí và tiềm năng của nó.

Vấn đề đặt ra hiện nay là để khai thác có hiệu quả tiềm năng phong phú và đa dạng của Tiên Lãng, từng bước có trọng tâm, trọng điểm. Vì vậy xác định một số cụm du lịch trọng điểm du lịch là rất cần thiết để đạt được mục tiêu trên. Việc nghiên cứu và xây dựng các cụm du lịch trọng điểm đi vào hoạt động sẽ góp phần biến tiềm năng du lịch thành hiện thực, tạo điều kiện thu hút ngày càng đông khách du lịch.

Tiên Lãng là một trong những huyện thuộc thành phố Hải Phòng, có kinh tế tương đối ổn dịnh, các hộ nghèo ít, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nhiều cơ sở vật chất phục vụ du khách đã được phát triển, tuy nhiên chưa đồng bộ về chất lượng và trang thiết bị cũng như trình độ lao động phục vụ còn thấp. Điều đặc biệt là môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm và có thể làm mất đi tài nguyên thiên nhiên làm ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch trong tương lai. Vì vậy vấn đề vệ sinh môi trường cần được quan tâm đầu tư hơn nữa.

Những loại hình du lịch chủ yếu của Tiên Lãng là: du lịch tham quan, nghiên cứu, nghỉ dưỡng, thể thao, hội nghị, hội thảo…

Với đầy đủ tiềm năng và điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật hiện có và sẽ đầu tư, tương lai du lịch Tiên Lãng phát triển sẽ góp phần đưa du lịch Tiên Lãng thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện góp phần đáng kể vào phát triển du lịch và kinh tế- xã hội Hải Phòng.

Tuy còn hạn chế về cở sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật song việc phát triển du của Tiên Lãng hứa hẹn một tương lai phát triển tốt đẹp. Khóa luận: Giải pháp phát triển du lịch huyện Tiên Lãng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Khóa luận: Phát triển du lịch huyện Tiên Lãng Hải Phòng

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x