Luận văn: Tổng quan chất lượng bảo lãnh tại NH Agribank

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Tổng quan chất lượng bảo lãnh tại NH Agribank hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Chất lượng bảo lãnh tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hà Thành dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh Hà Thành

Tên: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành (Agribank Hà Thành). Luận văn: Tổng quan chất lượng bảo lãnh tại NH Agribank

Trụ sở: số 236, Phố Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

Ngày thành lập: 29/11/2007

Số điện thoại: 04.3 628 4026

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 26/3/1988, Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành nghị định 53/HĐBT thành lập các Ngân hàng chuyên doanh trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam. Sáu năm sau, ngày 15/10/1996 thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định 280/QĐ – NHNN thành lập lại và đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo & PTNT) Việt Nam, đây là doanh nghiệp hạng đặc biệt được tổ chức và hoạt động theo mô hình tổng công ty, có tư cách pháp nhân. Đến nay NHNo & PTNT Việt Nam (AGRIBANK) là NHTM hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và là chủ lực trong đầu tư vốn phát triển nông nghiệp nông thôn cũng như đối với các lĩnh vực khác của nền kinh tế Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ CBCNV, và mạng lưới hoạt động, số lượng khách hàng.

Chi nhánh Agribank Hà Thành trước đây mang tên là Agribank Chợ Mơ, Phụ thuộc vào NHNo & PTNT sở giao dịch I. Chi nhánh NHNo& PTNT Chợ Mơ có con dấu riêng, bảng cân đối tài khoản, có cơ cấu tổ chức theo quy định tại khoản 5 điều 11 chương III và thực hiện nhiệm vụ quy định tại điều 10 chương II của Quy chế hoạt động và tổ chức của chi nhánh. Ngày 7/9/2000 Hội đồng quản trị của NHNo& PTNT Việt Nam. Sau này do Sở giao dịch NHNo& PTNT I sửa đổi tên thành chi nhánh Agribank Thăng Long nên chi nhánh Agribank Chợ Mơ trở thành chi nhánh cấp 2 phụ thuộc vào Agribank Thăng Long.

Ngày 29/11/2007 Tổng giám đốc NHNo& PTNT quyết định đưa chi nhánh Agribank Chợ Mơ từ chi nhánh cấp 2 lên thành chi nhánh cấp 1 phụ thuộc trực tiếp vào ngân hàng Agribank Việt Nam và đổi tên là chi nhánh Hà Thành. Trụ sở chính đặt tại số 236, Phố Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính – Ngân Hàng

2.1.3. Mô hình tổ chức quản lý kinh doanh của ngân hàng Luận văn: Tổng quan chất lượng bảo lãnh tại NH Agribank

Qua nhiều năm hoạt động, bộ máy tổ chức của NH đã có nhiều thay đổi nhằm mục đích hoàn thiện và kiện toàn gọn nhẹ theo chức năng quản lý, chuyên môn. Tuy nhiên, bộ máy tổ chức của NH vẫn được chỉ đạo quản lý thống nhất từ trên xuống dưới. Mỗi phòng ban đều có chức năng và nhiệm vụ riêng, bên cạnh đó các phòng ban cũng có mối quan hệ với nhau để hoàn thành những nhiệm vụ của mình và mục tiêu chung mà chi nhánh đã đề ra dưới sự lãnh đạo của Ban giám đốc.

Chức năng và nhiệm vụ chính của các Phòng tại NHNo &PTNT – Chi nhánh Hà Thành:

Phòng Kế toán – Ngân quỹ: Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu, chi tài chính, Quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng theo qui định của NHNo&PTNT trên địa bàn.

Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, trung và dài hạn theo định hướng kinh doanh của NHNo&PTNT, tổng hợp theo dõi các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và quyết toán kế hoạch đến các phòng giao dịch trên địa bàn.

Phòng hành chính – nhân sự: Xây dựng quy định lề lối làm việc trong đơn vị và mối quan hệ với tổ chức Đảng, Công đoàn, đề xuất mở rộng mạng lưới kinh doanh trên địa bàn.

Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý của chi nhánh và có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được giám đốc chi nhánh phê duyệt, đảm bảo công tác hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ kịp thời các hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT- Chi nhánh Hà Thành.

Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ: tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm toán theo đề cương, chương trình công tác, tổ chức kiểm tra xác định, tham mưu cho giám đốc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, làm nhiệm vụ thường trực chống tham nhũng, tham ô lãng phí nhằm tiết kiệm cho đơn vị.

Các phòng giao dịch: Thực hiện các nghiệp vụ, trực tiếp giao dịch với khách hàng để huy động vốn bằng VNĐ và ngoại tệ, xử lý các nghiệp vụ cho vay, các nghiệp vụ thanh toán, bảo lãnh tín dụng theo đúng qui định của nhà nước và NHNo & PTNT.

2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành Luận văn: Tổng quan chất lượng bảo lãnh tại NH Agribank

2.2.1. Kết quả tài chính

Bảng 2.1: Kết quả tài chính của NHNo&PTNT- Chi nhánh Hà Thành

Qua số liệu của bảng 3.1 cho thấy: Chênh lệch thu chi của ngân hàng có sự biến động. Năm 2021, lợi nhuận là 67 tỷ, đạt 150% so với kế hoạch. Nhưng đến năm 2022, do tình hình chung của nền kinh tế, lợi nhuận chỉ đạt 57 tỷ, giảm 10 tỷ so với năm 2021 (lãi suất cho vay giảm, dư nợ giảm). Năm 2023, lợi nhuận đạt 59 tỷ đồng tăng 2 tỷ đồng so với năm 2022 (tăng 3,5%).

2.2.2. Tình hình huy động vốn

Nắm bắt được tầm quan trọng của việc huy động vốn, NHNo&PTNT đã tập trung chỉ đạo và thực hiện triển khai các nhóm giải pháp huy động vốn: Luận văn: Tổng quan chất lượng bảo lãnh tại NH Agribank

  • Triển khai các chương trình khuyến mại, dự thưởng, áp dụng các gói sản phẩm tri ân, chăm sóc khách hàng và các khách hàng có số dư tiền gửi lớn, khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ của NHNo&PTNT. Cụ thể NHNo&PTNT liên tục đưa ra gói huy động đa dạng về lợi ích cũng như thuận tiện cho khách hàng như: Tiền gửi tiết kiệm dự thưởng “May mắn nhân ba”, tiền gửi tiết kiệm dự thưởng “niềm vui nhân ba”, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn “Mùa vàng trên quê hương”, tiền gửi tiết kiệm dự thưởng “Mừng xuân Ất Mùi niềm vui nhân đôi” …Tích cực phát triển dịch vụ để huy động vốn từ khách hàng có tài khoản thanh toán.
  • Đổi mới phong cách giao dịch, cải tiến thủ thục giấy tờ, trang bị máy móc hiện đại, thực hiện đa dạng các hình thức huy động vốn cả về thời hạn và lãi suất, cùng các biện pháp tích cực, chủ động, kịp thời tìm kiếm nguồn vốn của các tổ chức kinh tế lớn, các đơn vị sự nghiệp.
  • Thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn tới từng cán bộ chi nhánh, gắn công tác huy động vốn với chi trả lương, khen thưởng.

Nhờ nỗ lực thực hiện của toàn thể nhân viên chi nhánh cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, trong những năm vừa qua vốn huy động của chi nhánh tăng trưởng tốt, ổn định, hoàn thành kế hoạch tăng trưởng đã đề ra.

Qua bảng số liệu cho thấy, nguồn vốn huy động tại Chi nhánh năm 2022 tăng 886 tỷ đồng (tương ứng tăng 39,94%) so với năm 2021, đạt 102,4% kế hoạch. Năm 2023, vốn huy động tại chi nhánh đạt 3.389 tỷ đồng, tăng 285 tỷ đồng (tương ứng tăng 9,18%) so với năm 2022. Nhìn chung tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt mức khá, vốn huy động đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong từng thời kỳ, góp phần giữ vững thương hiệu NHNo Việt Nam.

2.2.3. Tình hình sử dụng vốn Luận văn: Tổng quan chất lượng bảo lãnh tại NH Agribank

Cho vay là nghiệp vụ truyền thống và đóng vai trò quan trọng nhất bên nghiệp vụ tài sản có của một NH. Nghiệp vụ cho vay mang lại lợi nhuận chủ yếu, lớn nhất cho NH nhưng đồng thời cũng đòi hỏi nguồn lực nhiều nhất về cả nhân lực, chi phí… và rủi ro của nghiệp vụ này cũng là điều đáng quan tâm nhất của ngân hàng. Do vậy NHNo&PTNT – Chi nhánh Hà Thành rất quan tâm đến nghiệp vụ cho vay.

Qua bảng số liệu cho thấy: dư nợ năm 2021 đạt 733 tỷ đồng, năm 2022 đạt 688 tỷ đồng, giảm so với năm 2021 là 45 tỷ đồng (tương ứng giảm 6,14%). Năm 201 dư nợ đạt 743 tỷ đồng, tăng 55 tỷ đồng (tương ứng tăng 7,99%) so với năm 2022.

Dư nợ theo loại tiền

Dư nợ cho vay bằng VND chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng dư nợ của ngân hàng, đạt tỷ trọng trên 99% tổng dư nợ, dư nợ ngoại tệ chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng dư nợ. Năm 2021 và 2022 dư nợ ngoại tệ chỉ đạt 1 tỷ đồng. Năm 2023 dư nợ ngoại tệ đạt 19 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng (tương ứng tăng 180%) so với năm 2022. Đạt được kết quả này là do chi nhánh đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay vốn và sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế.

Dư nợ theo kỳ hạn

Tỷ lệ nợ trung dài hạn trong tổng dư nợ của ngân hàng vẫn ở mức thấp, trong những năm gần đây lại có có xu hướng giảm dần, năm 2021 là 208 tỷ năm 2022 dư nợ trung, dài hạn là 193 tỷ đồng, giảm 15 tỷ so với năm 2021 (giảm 7,2%), năm 2023 dư nợ trung dài hạn là 212 tỷ đồng, tăng 19 tỷ (tăng 9,84%) so với năm 2022 .

Dư nợ ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao, luôn ở mức trên 71% tổng dư nợ. Dư nợ ngắn hạn năm 2021 là 525 tỷ đồng, năm 2022 là 495 tỷ đồng, giảm tỷ đồng so với năm 2021. Năm 2023 dư nợ ngắn hạn đạt 531 tỷ đồng, tăng tỷ so với năm 2022. Nguyên nhân, dư nợ năm 2022 giảm so với năm 2021 là do một số khách hàng gặp khó khăn trong kinh doanh nên khách hàng thu hẹp sản xuất kinh doanh, không vay vốn ngân hàng.

Từ việc phân tích số liệu bảng 2.3 cho thấy, tốc độ tăng trưởng dư nợ của chi nhánh thấp, dư nợ không ổn định giữa các tháng trong năm vì một số khách hàng là doanh nghiệp kinh doanh thương mại, nhập khẩu phân bón có dư nợ lớn, kinh doanh mang tính thời vụ, dư nợ thường biến động mạnh.

Trong giai đoạn những năm gần đây, kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, dẫn tới nợ xấu ngân hàng tăng cao. Tuy nhiên, cùng với công tác tăng trưởng dư nợ thì chất lượng tín dụng luôn tại chi nhánh luôn được chú trọng nên tỷ lệ nợ xấu tại chi nhánh ở mức dưới 5% tổng dư nợ.

2.2.4. Các sản phẩm, dịch vụ khác

Bên cạnh các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ và các dịch vụ ngân quỹ và thanh toán truyền thống, thời gian qua NHNo&PTNT Chi nhánh Hà Thành đã triển khai thêm một số dịch vụ mới như: phát hành thẻ ATM, thu hộ, chi hộ,… Nhưng nhìn chung quy mô giao dịch còn thấp, số lượng khách hàng chưa đáng kể. Luận văn: Tổng quan chất lượng bảo lãnh tại NH Agribank

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:  

===>>> Luận văn: Thực trạng bảo lãnh tín dụng tại NH Agribank

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x