Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong xu thế toàn cầu hóa với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, để có thể vượt qua các rào cản, khó khăn của quá trình hội nhập, các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nói riêng đã và đang không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành, chủ động mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho đơn vị. Một trong những lĩnh vực kinh doanh vừa đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng vừa mang lại hiệu quả chung cho toàn xã hội, đó chính là dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ. Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Xét về phương diện tổng thể, hoạt động thanh toán thẻ có vai trò vô cùng to lớn đối với việc giúp cho người dân tiếp cận các phương tiện thanh toán văn minh hiện đại của thế giới, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng dân cư, nâng cao đời sống xã hội. Xét về phương diện cụ thể, hoạt động thanh toán thẻ không chỉ góp phần quan trọng trong việc tạo nên hiệu quả hoạt động kinh doanh tại mỗi ngân hàng thương mại mà còn là một mắc xích quan trọng thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng phát triển. Thẻ là một phương tiện thanh toán văn minh hiện đại, gắn liền với công nghệ. Nó ra đời trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ. Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thế kỷ của công nghệ hiện đại, khi nền công nghệ hiện đại càng phát triển thì rủi ro do sử dụng, lợi dụng công nghệ để đánh cắp tiền từ thẻ đang là một thách thức lớn cho cả đơn vị phát hành thẻ và chủ thẻ. Các rủi ro trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngày càng đa dạng và phức tạp. Nó làm suy giảm hiệu quả kinh doanh, ảnh hưởng uy tín và thương hiệu của đơn vị phát hành thẻ. Vì vậy, nghiên cứu để tìm ra qui trình các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu và khả thi để ngăn chặn, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ đã và đang trở thành vấn đề bức xúc, cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tôi chọn đề tài “ Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tai Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” cho luận văn thạc sĩ kinh tế của mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

2. Mục đích nghiên cứu Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Làm sáng tỏ một số khái niệm về rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ và quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ, phân tích các rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ.

Phân tích thực trạng của hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2009-2012; phân tích những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình kinh doanh thẻ.

Từ thực tiễn phát sinh, đưa ra bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ, hạn chế tối thiểu các rủi ro có thể xảy ra nhằm góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của Vietinbank cũng như thúc đẩy hoạt động dịch vụ tài chính ngân hàng phát triển an toàn và hiệu quả.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu toàn bộ các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2009-2012.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài áp dụng các phương pháp tiếp cận thực tế, phân tích số liệu về rủi ro của nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trong giai đoạn 2010-2012.

Dựa vào các kết quả phân tích, vận dụng lý luận vào thực tiễn để đưa ra các nhận định về thực trạng hoạt động quản trị rủi ro kinh doanh thẻ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Công ThươngViệt Nam.

Đưa ra những đề xuất cấp thiết để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

5. Bố cục đề tài Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Ngoài phận mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM.

Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Trong xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, bên cạnh cơ hội là những thách thức không nhỏ đối với các NHTM Việt Nam, các dịch vụ ngân hàng hiện đại là sự lựa chọn cho quá trình phát triển bền vững của các NHTM. Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu trao đổi, thanh toán ngày càng đa dạng, điều này đặt ra những đòi hỏi mới cho quá trình giao dịch thanh toán. Cùng với sự phát triển của công nghệ ngân hàng, thẻ thanh toán ra đời để đáp ứng những nhu cầu tất yếu của xã hội toàn cầu hoá, chúng ta nhận thấy, trong một thời gian ngắn, thẻ thanh toán với những tiện ích của nó được xã hội chấp nhận rộng rãi một cách nhanh chóng. Song hành với hoạt động kinh doanh thẻ là những rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng. Chính vì vậy, công tác nghiên cứu rủi ro thẻ cần được tiến hành một cách có khoa học để các giải pháp có thể ứng dụng hiệu quả vào công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NH. Để có thông tin cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn, tác giả đã tiến hành thu thập thông tin, tìm hiểu các luận văn thạc sĩ có nội dung tương tự đã được công nhận để tiến hành nghiên cứu nhằm tìm ra lí luận nền tảng cho quá trình hoàn thành luận văn.

Dù quản trị rủi ro hoạt động thẻ không phải là đề tài xa lạ đối với các ngân hàng nước ngoài, nhưng ở Việt Nam vấn đề này chưa được chú trọng đúng mức. Rủi ro thẻ tuy không còn là đề tài mới lạ, nhưng tại Vietinbank, chưa có một nghiên cứu nào đi sâu vào phân tích rõ các nhân tố tác động cũng như hệ thống hóa quản lý rủi ro hoạt động thẻ, chưa thấy hết những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại của của công tác quản trị rủi ro hoạt động thẻ. Hầu hết các đề tài chỉ dừng lại ở việc nêu thực trạng trên bề mặt của vấn đề rủi ro thẻ, thành tựu đạt được và hạn chế còn tồn tại của công tác quản lý rủi ro thẻ. Mặt khác, các giải pháp nêu ra mang tính lý thuyết chung chung, chưa cụ thể trong giải quyết triệt để các hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ.

Đề cập đến rủi ro thẻ tại các ngân hàng, Nguyễn Thanh Phong trong bài “Nhận diện rủi ro và các giải pháp quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại” trên trang Web của Vietinbank cho biết “loại tội phạm liên quan đến hoạt động thẻ ngân hàng đã xuất hiện, hay nói cách khác thị trường thẻ ở Việt Nam đã dẫn xuất hiện các loại rủi ro, và thủ phạm gây ra chúng không chỉ là các cá nhân, tổ chức bên ngoài NH mà còn có thể do chính nhân viên NH. Với dự đoán thị trường thẻ ở Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh, khi đó các loại rủi ro nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng”. Bài báo đã đề cập đến các vấn đề liên quan đến các loại rủi ro trong kinh doanh thẻ và một số giải pháp để ngăn ngừa và kiểm soát chúng, song bài báo cũng chỉ nêu ra khái niệm và nguyên nhân gây ra một số loại rủi ro thẻ như rủi ro giả mạo, rủi ro kỹ thuật, rủi ro tín dụng, rủi ro về đạo đức của cán bộ chứ chưa đi sâu vào phân tích một khía cạnh cụ thể của các loại rủi ro này. Bài báo cũng cho biết thêm một số nhóm giải pháp cho ngân hàng, cho khách hàng, cho các cơ quan hữu quan để ngăn ngừa các loại rủi ro trên. Qua đây, chúng ta biết rằng việc hạn chế rủi ro thẻ không chỉ là nhiệm vụ của riêng các ngân hàng thương mại mà còn phụ thuộc vào các nhân tố khác của nền kinh tế. Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Trong luận văn “Những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”, tác giả Lê Hữu Nghị, Đại học Kinh tế TP.HCM, cũng nêu lên những giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ trong môi trường hội nhập hiện nay. Tác giả đã nêu bật lên những nội dung cơ bản về thẻ, phân tích thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Qua đó cho thấy hoạt động thanh toán thẻ ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành công đáng khích lệ. Tuy nhiên đề tài cũng cho thấy rủi ro trong hoạt động thẻ ở Việt Nam đã phát sinh và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng nên cần phải quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, luận văn cũng xác định những nguyên nhân gây ra rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ, nguyên nhân chủ quan từ phía các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng như nguyên nhân từ bên ngoài từ đó đưa ra các giải pháp hạn chế tối đa rủi ro góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán thẻ ở Việt Nam phát triển nhanh, an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, đây là một đề tài nghiên cứu khá rộng, nội dung dàn trải về lý thuyết chung thẻ cũng như rủi ro trong hoạt động thẻ nên tác giả cũng gặp một số hạn chế nhất định trong quá trình nghiên cứu như chưa nêu lên đầy đủ thực trạng rủi ro dẫn đến những giải pháp còn thiếu phù hợp với thực tế hạn chế rủi ro trng hoạt động kinh doanh thẻ tại các NHTM nhà nước, mặc dù một số giải pháp mà tác giả đề xuất có tính khoa học và có khả năng áp dụng vào thực tiễn cao.

Luận văn của tác giả Hà Thị Anh Đào (2009) trong đề tài: “Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng Công Thương Việt Nam”, tác giả đã nêu khái quát về các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ mặc dầu chưa được đầy đủ của NHTM, trên cơ sở phân tích những tác nhân gây ra rủi ro thẻ từ đó đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong chương ba rất hay và thực tiễn.

Bài viết “Nhận dạng và phòng chống rủi ro về sử dụng thẻ Ngân hàng” của tác giả Lê Thị Kim Thu. Tác giả đã nghiên cứu sâu, đưa ra cách thức nhận dạng các rủi ro và xu hướng rủi ro; đúc kết được những vấn đề cơ bản nhất mà các Ngân hàng thương mại Việt Nam đang phải đối mặt, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để phòng ngừa và giảm thiểu những thiệt hại trong hoạt động kinh doanh thẻ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Bài viết “Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro khi sử dụng thẻ ngân hàng” được đăng trên website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với bài viết này, tác giả đã nên ra được các tiện ích của thẻ ngân hàng, vấn đề an toàn, bảo mật thẻ. Từ đó đưa ra một số biện pháp phòng ngừa rủi ro khi sử dụng thẻ ngân hàng, đặc biệt là đối với hiện tượng ATM skimming.

Bài viết “Hạn chế rủi ro trong thanh toán bằng thẻ ngân hàng” của thạc sỹ Vũ Thùy Linh thuộc Đại học Lao động – xã hội đăng trên website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 27/08/2012. Trong bài viết ngày tác giả đã đưa ra các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng và chấp nhận thanh toán thẻ, phân tích những nguyên nhân một cách tổng quan, từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị đối với Ngân hàng phát hành, đối với chủ thẻ và đối với đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ để quản lý rủi ro trong thanh toán thẻ.

Qua tham khảo từ một số nghiên cứu đi trước có liên quan, từ đó rút ra được những định hướng và phương pháp nghiên cứu cho phù hợp, kết hợp với tình hình thực tế tại Vietinbank hiện nay, tác giả mong muốn phân tích sâu hơn, rõ ràng hơn về công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHTMCP Công Thương Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó đưa ra được đánh giá chính xác cho công tác quản lý rủi ro thẻ cũng như góp phần để phát triển dịch vụ thẻ nói riêng và hoạt động nói chung tại NHTMCP Công Thương Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NHTM

1.1. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NHTM Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

1.1.1. Khái niệm về rủi ro

Rủi ro là những sự kiện bất lợi, bất ngờ đã xảy ra, có tác động đến sự thành đạt mục tiêu và gây tổn thất cho con người (Rủi ro được đo lường về tác động và khả năng xảy ra).

Hay nói cách khác, Rủi ro là mức thiệt hại có thể bị gánh chịu do hậu quả của một sự kiện nhất định và khả năng xảy ra sự kiện đó.

Qua khái niệm trên cho thấy rủi ro có những tính chất sau:

Rủi ro là những sự cố bất ngờ: Đó là những sự kiện mà người ta không lường trước được một cách chắc chắn.

Mọi rủi ro đều là bất ngờ cho dù mức độ có thể khác nhau. Tuy nhiên, ngày nay, với khoa học tiên tiến đã giúp con người dự đoán khá chính xác nhiều loại rủi ro, nhờ đó tính bất ngờ của rủi ro giảm đáng kể và nó chỉ trở thành những sự kiện bất lợi ngoài mong muốn.

Rủi ro là sự kiện ngoài mong đợi: Mọi rủi ro đều gây tổn thất cho con người với những mức độ nghiêm trọng khác nhau cho nên rủi ro là sự kiện ngoài mong đợi của con người.

Rủi ro gây ra tổn thất nhưng cũng mang lại cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp: Bất cứ rủi ro nào cũng gây nên tổn thất lớn hoặc nhỏ cho hoạt động kinh doanh.

1.1.2. Khái niệm về hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM

Hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng thương mại là hoạt động phát hành thẻ cho khách hàng sử dụng và thực hiện thánh toán thẻ. Qua đó ngân hàng thu phí phát hành thẻ, các khoản phí về sử dụng và thanh toán thẻ.

1.1.3. Khái niệm về rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ

Rủi ro trong hoạt động thẻ là các tổn thất về vật chất hoặc phi vật chất có liên quan tới hoạt động kinh doanh thẻ, bao gồm hoạt động phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ. Khi rủi ro xảy ra nó không chỉ gây tổn thất cho các chủ thể tham gia hoạt động thẻ như ngân hàng, chủ thẻ hay ĐVCNT mà còn gây hậu quả lâu dài đối với xã hội, gây mất lòng tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng kinh doanh thẻ có thể nhận thức được các rủi ro ngân hàng có thể gánh chịu nhưng không thể triệt tiêu được rủi ro vì nó xảy ra ngoài dự kiến và mong đợi của ngân hàng. Cách tốt nhất để các ngân hàng kinh doanh thẻ đối mặt với rủi ro là nhận thức và đưa ra các giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro cũng như khắc phục các tổn thất có thể xảy ra theo dự kiến.

1.1.4. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

a. Rủi ro tác nghiệp

Rủi ro tác nghiệp trong hoạt động kinh doanh thẻ là rủi ro phát sinh do yếu tố con người (cẩu thả, gian lận, năng lực trình độ hạn chế của cán bộ ngân hàng trong quá trình làm nghiệp vụ thẻ); sự yếu kém trong hệ thống công nghệ, thông tin; sự sở hở, yếu kém trong các quy định, quy trình nghiệp vụ của đơn vị; hoặc từ những yếu tố bên ngoài.

Rủi ro do cán bộ của ngân hàng

 • Năng lực trình độ chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu công việc dẫn đến thực hiện sai quy trình nghiệp vụ, gây sai sót, nhầm lẫn trong quá trình xử lý gây thiệt hại cho ngân hàng.
 • Thực hiện các nghiệp vụ vượt quá thẩm quyền cho phép hoặc không đúng chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc lợi dụng quyền hạn của mình cố tình thực hiện các giao dịch gian lận nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng, của khách hàng.
 • Đã chuyển khỏi đơn vị, thay đổi nhiệm vụ công tác nhưng không bàn giao lại mã truy cập và mật khẩu truy cập hệ thống cho người kế nhiệm hoặc người có trách nhiệm.
 • Phán tán thông tin khách hàng, dữ liệu thẻ cho các cá nhân, tổ chức tội phạm sử dụng thực hiện các giao dịch gian lận.
 • Cán bộ vi phạm quy định về bảo mật, an toàn thông tin, cho mượn mã truy cập; để lộ mật khẩu, mã truy cập để người khác lợi dụng.
 • Cán bộ không được giao đúng quyền hạn, phạm vi làm việc được phép hoặc được phân công quyền hạn thực hiện nhiều khâu trong quy trình nghiệp vụ, không có kiểm tra chéo dẫn đến lợi dụng quyền hạn thực hiện các giao dịch gian lận.

Rủi ro do quy trình, quy định chưa phù hợp

 • Những quy trình, quy định, hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản khác có giá trị như hợp đồng, thỏa thuận có điểm, điều khoản… bất cập, thiếu hoặc chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, chưa cụ thể, có kẽ hở tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng hoặc từ chối thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan dẫn đến gây tổn thất về vật chất và uy tín cho ngân hàng.
 • Những văn bản, qui định có sự chồng chéo, khó thực hiện, chưa rõ ràng gây khó khăn cho cán bộ nghiệp vụ và làm giảm tốc độ xử lý công việc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.
 • Những văn bản, qui định có nội dung chưa đúng với cơ chế chính sách; quy định của pháp luật hiện hành…

Rủi ro trong giao dịch với khách hàng

Do cán bộ ngân hàng hướng dẫn khách hàng không đầy đủ, không rõ ràng và cụ thể các quy định, quy trình nghiệp vụ về sản phẩm dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán thẻ có liên quan dẫn tới việc khách hàng không tuân thủ những quy định của ngân hàng, gây rủi ro cho khách hàng và ngân hàng;

Chủ thẻ không thực hiện đúng những quy định của ngân hàng về quản lý và sử dụng thẻ, PIN trong quá trình sử dụng thẻ như cho người khác mượn thẻ, để lộ thông tin về thẻ, PIN, để mất cắp, thất lạc… dẫn tới bị các đối tượng gian lận lợi dụng. Rủi ro xảy xa khi thẻ bị mất cắp, thất lạc và bị sử dụng trước khi chủ thẻ thông báo cho ngân hàng phát hành để có các biện pháp chấm dứt sử dụng hoặc thu hồi thẻ. Thẻ bị mất cắp thất lạc cũng có thể bị tội phạm thẻ sử dụng làm thẻ giả như trường hợp thẻ giả. Đôi khi giả mạo có liên quan đến chủ thẻ cố tình báo mất thẻ và sau đó sử dụng thẻ.

Đơn vị chấp nhận thẻ giả mạo: Đơn vị chấp nhận thẻ cố tình đăng ký các thông tin không chính xác với ngân hàng thanh toán. Ngân hàng thanh toán sẽ chịu tổn thất khi không thu được những khoản đã tạm ứng cho những ĐVCNT này trong trường hợp ĐVCNT thông đồng với chủ thẻ hoặc cố tình tạo ra các hoá đơn hoặc giao dịch giả mạo để chiếm dụng vốn của ngân hàng.

Đơn vị chấp nhận thẻ thông đồng với tội phạm thẻ: Có hai hình thức thông đồng của đơn vị chấp nhận thẻ:

CPP – Common Purchase Point: Là hiện tượng một đơn vị chấp nhận thẻ hoặc một địa điểm được xác định là lưu trữ dữ liệu thẻ và sử dụng vào mục đích tạo các thẻ giả hoặc thực hiện các giao dịch giả mạo. Đơn vị chấp nhận thẻ có thể nhận thức hoặc không nhận thức được hành vi này

POC – Point of Compromise: Đơn vị chấp nhận thẻ thông đồng với chủ thẻ chấp nhận thanh toán những thẻ giả ( thẻ bị sửa đổi, thẻ trắng, thẻ skimming…)

Thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng thẻ qua thư, điện thoại (Mail order, telephone order): Đơn vị chấp nhận thẻ cung cấp hàng hóa dịch vụ theo yêu cầu của chủ thẻ qua thư hoặc điện thoại và thanh toán trên cơ sở các thông tin như: loại thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực, tên chủ thẻ… Đơn vị chấp nhận thẻ và ngân hàng thanh toán có thể chịu tổn thất nếu như chủ thẻ thực không phải là khách đặt mua hàng của ĐVCNT và giao dịch đó bị từ chối thanh toán.

Nhân viên đơn vị chấp nhận thẻ sửa đổi thông tin trên các hóa đơn thẻ hoặc in nhiều hóa đơn thanh toán của một thẻ. Trong trường hợp này nhân viên khi thực hiện giao dịch đã cố tình in nhiều hóa đơn thanh toán thẻ nhưng chỉ giao một bộ cho chủ thẻ ký để hoàn thành giao dịch. Sau đó nhân viên sẽ mạo nhận chủ thẻ hoàn tất giao dịch và nộp các hóa đơn thanh toán còn lại để đòi tiền, chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ngoài ra nhân viên tại ĐVCNT cũng có thể sửa đổi hoá đơn giao dịch, ghi tăng giá trị giao dịch mà không được sự đồng ý của chủ thẻ để lấy tiền tạm ứng của ngân hàng

Sao chép và tạo băng từ giả ( Skimming):): Trên các thiết bị đọc thẻ tại ĐVCNT có thể bị cài thêm thiết bị để thu thập các thông tin trên băng từ của thẻ thật thanh toán tại các ĐVCNT hoặc nhân viên ĐVCNT có thể câu kết với các tổ chức tội phạm đọc dữ liệu thẻ thật bằng các thiết bị chuyên dùng riêng.

Rủi ro do bên thứ ba

Bên thứ ba đột ngột không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo trì…theo hợp đồng đã ký kết với ngân hàng làm ảnh hưởng đến hệ thống, hoặc hệ thống ngừng, không hoạt động bình thường.

Đối tác cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng không đảm bảo đúng chất lượng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ giao hàng… dẫn đến gián đoạn hoạt động kinh doanh thẻ, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và uy tín của ngân hàng.

Nhân viên của đối tác do năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp yếu kém, xử lý khắc phục sự cố kéo dài hoặc gây sai sót, nhầm lẫn dẫn đến thiệt hại tài chính cho ngân hàng hoặc tiết lộ thông tin liên quan đến hệ thống, cơ sở dữ liệu, tài khoản khách hàng… mà không có sự chấp thuận của ngân hàng.

Rủi ro do hệ thống CNTT

Hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến dịch vụ thẻ bao gồm: hệ thống máy chủ, hệ thống máy thanh toán thẻ, ATM, đường truyền thông, phần mềm xử lý thẻ… không tương thích, không đồng bộ, lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ thẻ, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ.

Sự cố, trục trặc, hỏng hóc hoăc ngừng trệ làm gián đoạn hoạt động của hệ thống, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thẻ, giảm doanh số thanh toán và sử dụng thẻ.

Hệ thống không đáp ứng yêu cầu bảo mật, an ninh mạng theo quy định, chuẩn mực của ngành thẻ; các tổ chức thẻ nội địa và quốc tế, của NHNN dẫn tới rủi ro bị lộ thông tin hoặc bị đánh cắp thông tin ảnh hưởng đến uy tín và thiệt hại tài chính cho ngân hàng.

Nguyên nhân gây ra rủi ro này có thể do sự cố bất khả kháng, nhưng cũng có thể do nguyên nhân chủ quan là hệ thống không được đầu tư đúng mức, công tác cập nhật, bảo quản không được quan tâm một cách nghiêm túc để kẻ gian xâm nhập vào hệ thống đánh cắp dữ liệu, thông tin….

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro xuất hiện khi chủ thẻ không thực hiện thanh toán hoặc không đủ khả năng thanh toán. Như ta đã biết tính chất của thẻ tín dụng là chi tiêu trước trả tiền sau, tại thời điểm thanh toán ngân hàng sẽ đứng ra tạm ứng tiền cho chủ thẻ để thanh toán với đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ và thu lại sau từ chủ thẻ. Như vậy khi ngân hàng đồng ý phát hành thẻ cũng có nghĩa là cam kết cho chủ thẻ vay tiền, nếu như chủ thẻ không thanh toán hoặc không đủ khả năng thanh toán các khoản chi tiêu đó ngân hàng sẽ bị mất vốn. Nếu hiện trạng này xảy ra với số lượng và quy mô lớn sẽ dẫn đến tình trạng vỡ nợ , ngân hàng bị mất vốn và có thể dẫn đến phá sản như đối với trường hợp cho vay không thu hồi được. Nguyên nhân gây ra rủi ro là do khâu thẩm định không cẩn thận, không xác thực các thông tin về chủ thẻ, không sử dụng các biện pháp đảm bảo cần thiết hoặc chủ thẻ cố tình gian lận….

Rủi ro do đạo đức

Đây là loại rủi ro liên quan đến cán bộ ngân hàng trong lĩnh vực kinh doanh thẻ. Là hành vi cán bộ lợi dụng vị trí công tác, sự hiểu biết về nghiệp vụ thẻ, quy trình tác nghiệp không chặt chẽ,… để thực hiện các hành vi gian lận, giả mạo gây tổn thất cho ngân hàng. Rủi ro có thể xảy ra nếu như cán bộ đó lợi dụng các thông tin thẻ của người khác để sử dụng thanh toán mua sắm hàng hoá dịch vụ qua mạng, lấy cắp thẻ mới phát hành để sử dụng hoặc thay đổi các thông số hệ thống, thông tin khách hàng để trục lợi… Các hành vi gian lận này thường được che giấu kỹ càng, khó phát hiện gây tổn thất lớn và mang tính hệ thống với ngân hàng. Ngân hàng có thể hạn chế rủi ro đạo đức khi có một cơ chế quản lý giám sát hoạt động một cách chặt chẽ trong toàn bộ quá trình hoạt động. Tuy nhiên mọi giải pháp chỉ có hiệu quả nếu ngân hàng gắn chặt quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ thẻ với quyền lợi của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh thẻ. Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Nguyên nhân gây ra loại rủi ro này là do cán bộ thoái hoá, biến chất, công tác soạn thảo quy trình nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ không thực hiện đúng chuẩn mực.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro phát sinh khi có sự biến động của chênh lệch lãi suất cho vay của ngân hàng với lãi suất phải trả cho việc đi vay, dẫn đến làm giảm thu nhập của ngân hàng. Rủi ro này là hậu quả của những thay đổi lãi suất. Trong nền kinh tế, lãi suất là yếu tố nhạy cảm đối với biến động của nền kinh tế; hơn nữa, nó là công cụ trong việc thực hiện chính sách tài chính tiền tệ của Chính phủ. Vì vậy, rủi lãi suất là rủi ro xuất hiện thường xuyên trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Trong hoạt động thẻ rủi ro lãi suất xuất hiện khi ngân hàng đồng ý phát hành thẻ tín dụng hay cấp hạn mức thấu chi cho khách hàng. Khi có sự thay đổi tăng lãi suất thị trường mà lãi suất cấp cho thẻ tín dụng vẫn chưa được thay đổi được, điều này đồng nghĩa với việc ngân hàng phải trả một khoản phí cao cho khoản cấp tín dụng này; hoặc khi ngân hàng có quyết định điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm xuống, trong khi tiền gửi có kỳ hạn chưa đến hạn trả, tức là khoản tiền gửi có kỳ hạn không giảm tương ứng, nên cũng dẫn đến rủi ro lãi suất. Điều này sẽ gây ra những tổn thất không nhỏ cho ngân hàng.

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là loại rủi ro dẫn đến tổn thất mất khả năng thanh toán cho ngân hàng khi ngân hàng không đủ vốn khả dụng với chi phí hợp lý và/hoặc không thể bán tài sản với chi phí hợp lý và/ hoặc phải huy động các nguồn vốn với chi phí cao và đúng thời điểm mà ngân hàng cần để đáp ứng các nghĩa vụ thánh toán, tài chính mà ngân hàng phải thực hiện. Rủi ro thanh khoản lớn nhất là khi ngân hàng không thể dự kiến được nhu cầu rút tiền gửi và không thể tiếp cận các nguồn bổ sung tiền mặt. Điều này có nghĩa ngân hàng không đủ tiền mặt đáp ứng các điểm ATM kịp thời và thường xuyên cho nhu cầu của chủ thẻ. Chủ thẻ không thực hiện rút tiền được và sẽ gây tâm lý xấu về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng. Ngân hàng sẽ dần bị mất niềm tin vì không có khả năng cấp vốn, tình trạng kéo dài thì ngân hàng sẽ dần mất khách hàng và dẫn đến dấu hiệu thua lỗ, phá sản.

Rủi ro đọng vốn

Đây là loại rủi ro mà bất kỳ một ngân hàng nào kinh doanh dịch vụ thẻ đều phải gánh chịu rủi ro ở các mức độ khác nhau, ngân hàng có mạng lưới máy ATM càng nhiều thì rủi ro đọng vốn càng cao. Để duy trì hoạt động của các máy ATM một cách thường xuyên, phục vụ nhu cầu rút tiền 24/24 của khách hàng, các ngân hàng phải duy trì một lượng tiền mặt nhất định với đủ cơ cấu loại tiền trong các máy ATM, lượng tiền này trong tất cả các máy ATM của một ngân hàng là tương đối lớn nhưng không sinh lãi gây rủi ro đọng vốn cho ngân hàng. Các ngân hàng luôn có sự tính toán và cân đối tổng thể lợi ích trong hoạt động kinh doanh thẻ có thể chấp nhận rủi ro ở mức độ hợp lý nhất.

Rủi ro tỷ giá

Rủi ro tỷ giá chỉ xảy ra đối với hoạt động thanh toán thẻ tín dụng quốc tế khi chủ thẻ thực hiện thanh toán thẻ cho các giao dịch thanh toán bằng ngoại tệ. Khi chủ thẻ thanh toán các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài bằng ngoại tệ, ngân hàng phải tạm ứng thanh toán ngay cho đơn vị chấp nhận thẻ. Trong thời gian chờ tổ chức thẻ quốc tế xử lý thanh toán nếu tỷ giá có sự thay đổi sẽ gây thiệt hại cho ngân hàng và khách hàng sử dụng thẻ.

1.1.5. Ảnh hưởng của rủi ro trong hoạt động kinh thẻ đến hoạt động của ngân hàng và nền kinh tế

Có thể nói ngân hàng là trung tâm thần kinh của toàn bộ nền kinh tế và là công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Do vậy, nếu ngân hàng gặp rủi ro trong bất cứ hoạt động nào thì nó sẽ gây ra những hậu quả vô cùng tai hại không chỉ đến bản thân ngân hàng đó mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế quốc gia.

Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Về mặt tài chính: Kinh doanh thẻ là một trong những mục tiêu hàng đầu của các NHTM VN nhằm mở rộng thị phần, tăng thu phí dịch vụ, phát triển thương hiệu. Trong thời gian qua các ngân hàng đầu tư chi phí rất lớn cho hoạt động kinh doanh thẻ, khi rủi ro và tổn thất xảy ra thì dẫn đến thiệt hại về tài chính cho bản thân ngân hàng đó, từ đó làm cho phí dịch vụ và lợi nhuận của ngân hàng bị giảm, nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng bị thu hẹp. Nếu tình trạng này trầm trọng và kéo dài có thể dẫn đến trường hợp ngân hàng thua lỗ, mất uy tín hay nghiêm trọng hơn là mất khả năng thanh toán. Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Về mặt xã hội: Trong điều kiện hội nhập kinh tế, sự tăng nhanh của số lượng thẻ, sự tinh vi và đa dạng của bọn tội phạm, việc hạn chế và phòng ngừa rủi ro là nhu cầu cần thiết và cấp bách của các NHTM VN. Vì rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ có thể dẫn đến sự mất lòng tin của khách hàng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ thẻ nói riêng và của ngân hàng nói chung. Điều này làm cho thẻ không còn là kênh giao dịch đáng tin cậy, dẫn đến khả năng khách hàng ồ ạt rút tiền, tình trạng rút tiền hàng loạt này của dân chúng không chỉ xảy ra tại một ngân hàng mà có thể xảy ra tại các ngân hàng khác, gây tâm lý hoang mang và bất ổn trong xã hội.

Ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng:

Hoạt động của một ngân hàng trong một quốc gia có liên quan đến hệ thống ngân hàng và các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân trong nền kinh tế. Do vậy, nếu một ngân hàng có kết quả hoạt động xấu hoặc thậm chí dẫn đến mất khả năng thanh toán và phá sản thì sẽ có những tác động dây chuyền không tốt đến các ngân hàng và bộ phận kinh tế khác, tâm lý sợ mất tiền sẽ lây lan đến toàn bộ người gửi tiền và họ sẽ đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng khác, làm cho các ngân hàng cũng có thể rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội:

Ngân hàng có mối quan hệ rất chặt chẽ với mọi thành phần kinh tế khác, là kênh thu hút và bơm tiền đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cho đời sống cho mọi bộ phận kinh tế bên cạnh đó cũng là kênh trung gian thúc đẩy sự lưu thông thanh toán hàng hóa dịch vụ. Vì vậy khi rủi ro hoạt động kinh doanh gây nên sự đình trệ trong hoạt động thanh toán hay tệ hơn là sự phá sản của một ngân hàng và thậm chí là ảnh hưởng xấu đến các ngân hàng khác sẽ dẫn đến nền kinh tế quốc gia bị rối loạn, hoạt động kinh tế bị mất ổn định và ngưng trệ, mất bình ổn về quan hệ cung cầu, lạm phát, thất nghiệp, tệ nạn xã hội gia tăng, tình hình an ninh chính trị bất ổn.

Do vậy xét về lợi ích đối với riêng ngành ngân hàng hay nền kinh tế nói chung quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ là hoạt động cần thiết, quan trọng để giảm thiểu tổn thất, đảm bảo và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KD THẺ TẠI NHTM

Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ là quá trình tiếp cận các loại rủi ro một cách khoa học, toàn diện, có hệ thống nhằm nhận diện và đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro, tài trợ rủi ro, qua đó tối thiểu hóa những tác động bất lợi của rủi ro.

1.2.1. Nhận diện rủi ro Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Nhận diện rủi ro là quá trình sử dụng các biện pháp cần thiết để nhận dạng các rủi ro chính trong hoạt động của các ngân hàng, nhận dạng đó là loại rủi ro nào: con người, quy trình, hệ thống hay từ các yếu tố bên ngoài tác động. Việc phân tích các loại rủi ro này là rất cần thiết vì những phần quan trọng rất dễ bị sai sót.

Có nhiều cách khác nhau để nhận diện rủi ro chẳng hạn như:

 • Xem qua danh sách mô tả, nhận định xem điều gì có thể xảy ra.
 • Suy nghĩ thấu đáo về hệ thống, tổ chức.
 • Phân tích các tổn thất.
 • Nhận định những điểm yếu của tổ chức nếu có thể.
 • Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để có thể lấy những ý kiến khác nhau.

Nhận diện rủi ro kinh doanh thẻ có thể chia thành các dấu hiệu sau:

Dấu hiệu rủi ro liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định: Rà soát cơ chế, chính sách, quy định hiện hành nhằm phát hiện dấu hiệu rủi ro:

 • Không có, thiếu hoặc quy định chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, chưa cụ thể, có kẽ hở tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng, gây tổn thất cho ngân hàng.
 • Những quy định văn bản có sự chồng chéo, hoặc không thể thực hiện, những bất hợp lý, gây khó khăn cho người thực hiện.
 • Những văn bản quy định có nội dung chưa đúng với cơ chế chính sách; quy định của pháp luật hiện hành.
 • Dấu hiệu rủi ro liên quan đến gian lận nội bộ: Nhận diện những dấu hiệu rủi ro như cán bộ tự thực hiện hoặc cấu kết với khách hàng để thực hiện các hoạt động phạm pháp nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, hủy hoại uy tín của ngân hàng.
 • Dấu hiệu rủi ro liên quan đến gian lận bên ngoài: Nhận diện những dấu hiệu rủi ro do các hành động có ý định gian lận, biển thủ tài sản, không tuân thủ pháp luật của ĐVCNT và khách hàng.
 • Dấu hiệu rủi ro liên quan đến quá trình xử lý công việc: Theo dõi, thống kê đầy đủ, thường xuyên các lỗi, sai sót phát sinh trong quá trình xử lý công việc, xác định các dấu hiệu rủi ro như: Thực hiện nghiệp vụ không được ủy quyền, vượt thẩm quyền, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, không bảo vệ lợi ích chính đáng tối đa cho ngân hàng trong điều kiện có thể thực hiện được; không tuân thủ quy định, quy trình; kiểm soát không chặt chẽ…
 • Dấu hiệu rủi ro liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin: Thực hiện thống kê, theo dõi đầy đủ các lỗi, sai sót, các sự cố, các dấu hiệu của hệ thống công nghệ thông tin làm ảnh hưởng đến hoạt động.
 • Dấu hiệu rủi ro liên quan đến thiệt hại tài sản: Xem xét, đánh giá khả năng xảy ra rủi ro liên quan đến thiệt hại tài sản vật chất do yếu tố chủ quan và khách quan.

1.2.2. Đo lường rủi ro Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Có hai phương pháp cơ bản để ngân hàng thương mại đánh giá rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ đó là: phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Hai phương pháp này không loại trừ nhau nên ngân hàng có thể sử dụng cả hai phương pháp để đánh giá, đo lường rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ.

Phương pháp định tính: là việc phân tích đánh giá, nhận xét chủ quan của mỗi ngân hàng thương mại về mức độ tốt – xấu, lớn – nhỏ; tính nghiêm trọng của các dấu hiệu rủi ro đã được xác định và giải thích khả năng ảnh hưởng đến công việc được giao, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Phương pháp định tính được sử dụng để đo lường các rủi ro liên quan đến cán bộ, rủi ro liên quan đến cơ chế văn bản, quy trình, quy định. Ngân hàng có thể dựa vào các tài liệu: xếp hạng của kiểm toán nội bộ; khuyến cáo của kiểm toán, thanh tra bên ngoài; thông tin báo chí , hiệp hội thẻ để đo lường rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ.

Phương pháp định lượng: là việc đánh giá bằng số liệu cụ thể về mức độ rủi ro (xác suất xảy ra), tổn thất cụ thể của từng loại dấu hiệu rủi ro đã được xác định. Phương pháp này chủ yếu dựa vào số liệu thống kê của ngân hàng và được sử dụng để đo lường rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ như: rủi ro từ hệ thống công nghệ thông tin; các gian lận nội bộ hoặc bên ngoài. Qua quá trình hoạt động, các NHTM dần chú trọng hơn đến mảng nghiệp vụ này và đề ra những chỉ tiêu cụ thể để theo dõi, đo lường và đánh giá kết quả của công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ như sau:

 • Số lỗi xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh thẻ: chỉ tiêu này được thống kê bằng số đếm và đây là chỉ tiêu phản ánh rõ nét nhất kết quả của công tác hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ. Để đo lường được chỉ tiêu này, các Ngân hàng phải xây dựng một hệ thống theo dõi, thống kê được cập nhật thường xuyên các lỗi xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng mình, từ đó mới có thể đưa ra được những biện pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả nhất. Chỉ tiêu “số lỗi” được dùng để đo lường cho hầu hết các loại rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng bao gồm số lỗi do rủi ro công nghệ, số lỗi do rủi ro tác nghiệp và số lỗi do rủi ro đạo đức. Chỉ tiêu này càng cao hay không có sự giảm dần qua các năm, tức là số lỗi của hoạt động kinh doanh thẻ xảy ra một cách thường xuyên cho thấy được công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng không có kết quả và ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM. Ngân hàng có thể tham khảo các chỉ số rủi ro chính(KRIs).
 • Nợ xấu của thẻ TDQT: Chỉ tiêu này dùng để đo lường trực tiếp cho các rủi ro tín dụng xảy ra trong hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM và được thể hiện là số dư nợ xấu hoặc tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của thẻ TDQT. Để đo lường được chỉ tiêu này, các Ngân hàng phải xác định được tổng số dư nợ thẻ TDQT và số dư nợ xấu của thẻ TDQT. Chỉ tiêu này phản ánh được chất lượng công tác thẩm định khách hàng khi phát hành thẻ TDQT.
 • Mức độ tổn thất: là những thiệt hại về vật chất và phi vật chất của ngân hàng khi rủi ro xảy ra. Chỉ tiêu này được thể hiện bằng một giá trị cụ thể hoặc mức độ ảnh hưởng đến thị phần, uy tín, thương hiệu của ngân hàng và được dùng để đánh giá cho tất cả các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM. Có loại rủi ro khi xảy ra thì gây tổn thất ngay tại thời điểm xảy ra rủi ro, và có những rủi ro khi mới xảy ra chưa gây tổn thất gì nhưng lại để lại hậu quả và tổn thất qua thời gian dài. Vì vậy, chỉ tiêu này chỉ có thể đo lường được chính xác những tổn thất về vật chất tại từng thời điểm xảy ra rủi ro, còn những tổn thất phi vật chất chỉ đo lường được ở mức độ tương đối và phải đo lường trong một thời gian dài.

Bảng 1.1. Bảng chỉ số đo lường rủi ro tác nghiệp

Sau khi đã có những nhận biết về rủi ro cũng như đo lường được rủi ro và khả năng chịu đựng những rủi ro của ngân hàng, quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ cần tiến hành công tác kiểm soát những rủi ro đó. Các kỹ thuật kiểm soát rủi ro thông thường được sử dụng gồm: né tránh, ngăn ngừa rủi ro, giảm thiểu tổn thất, đa dạng hóa sản phẩm nhằm phân tán rủi ro.

 • Né tránh rủi ro: Là chủ động né tránh trước khi rủi ro xảy ra hoặc loại bỏ những nguyên nhân gây ra rủi ro. Các NHTM cần nhận thức được các rủi ro có thể xảy ra do các yếu tố gây ra để chủ động né tránh các hành động hay các nguyên nhân gây ra rủi ro trước khi rủi ro xảy ra như cơ chế, chính sách của Nhà nước; môi trường kinh doanh hay chính các khách hàng sử dụng dịch vụ…Không chỉ dừng lại ở việc nhận thức, các NHTM còn phải dự báo rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ nhằm giúp cho ngân hàng đưa ra các biện pháp đối phó phù hợp. Để công tác dự báo có hiệu quả thì việc thu thập các nguồn tin phải kịp thời, chính xác; trên cơ sở đó phân tích và đưa ra các nhận định về xu thế thị trường.
 • Ngăn ngừa rủi ro: là việc các NHTM đưa ra các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược, các chương trình hoạt động để giảm thiểu tần suất các rủi ro có thể xảy ra mà nguyên nhân của các rủi ro là do các yếu tố bên trong ngân hàng gây ra như: con người, quy định, quy trình, đầu tư công nghệ…
 • Thiết lập một hệ thống các biện pháp an ninh phòng ngừa: Các biện pháp này có thể chia làm hai phần:

Biện pháp an ninh nội bộ: bao gồm các biện pháp bảo mật, an ninh phía trong Ngân hàng nhằm ngăn chặn những rủi ro có thể phát sinh từ nội bộ bên trong như kiểm soát hồ sơ phát hành thẻ (chứng thực thông tin khách hàng, thông tin đơn vị chấp nhận thẻ, chữ ký, …) kiểm kê, kiểm soát thẻ lưu hành và thẻ không có giá trị lưu hành, để đưa ra những số liệu thực về thẻ từ đó giúp cho việc quản lý được thuận tiện dễ dàng hơn, thực hiện các quy định về hạn chế và bảo mật thông tin.

Biện pháp kiểm soát bên ngoài gồm: các biện pháp kiểm soát phòng ngừa đối với hoạt động thanh toán thẻ. Biện pháp này được thực hiện với mục đích nhằm đánh giá phân loại những hoạt động có khả năng giả mạo và rủi ro cao, kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của thẻ, chủ thẻ cũng như là các giao dịch của thẻ, cảnh báo những trường hợp rủi ro và đưa ra những khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.

Hai hoạt động này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ cũng như là cung cấp thông tin qua lại nhanh chóng, chuẩn xác và kip thời. Gồm các bên: Ngân hàng phát hành, Ngân hàng thanh toán, Trung tâm thẻ quốc tế, Đơn vị chấp nhận thẻ, chủ thẻ.

Giám sát rủi ro: Việc giảm sát rủi ro có một tác động quan trọng đến bất cứ một quy trình quản trị rủi ro nào.Quản trị rủi ro trong hoạt động thẻ giám sát rủi ro thông qua bộ phận kiểm toán. Kiểm toán (nội bộ và bên ngoài) cung cấp một sự kiểm soát độc lập quan trọng để phát hiện những rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh thẻ. Vai trò của một kiểm toán viên là chắc chắn rằng những chuẩn, những quy định, quá trình thích hợp được đưa ra và ngân hàng luôn luôn tuân theo những quy tắc đó. Kiểm toán viên cần phải có đủ thẩm quyền, kinh nghiệm chuyên môn để có một sự xem xét và ra những quyết định quản trị rủi ro một cách đúng đắn. Kiểm toán nội bộ thường được tách biệt và độc lập đối với những nhân viên của ngân hàng. Bên cạnh kiểm toán viên nội bộ, quản trị rủi ro cũng có thể tìm kiếm những kiểm toán có uy tín bên ngoài, cũng như là công ty tư vấn hoặc nhà chuyên môn để cung cấp một sự đánh giá độc lập về hoạt động và những rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ.

Thẩm định khách hàng: Thẩm định khách hàng còn bao gồm cả vấn đề về uy tín của khách hàng, tình hình công nợ và đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Nếu ngân hàng làm tốt công tác này thì sẽ giảm thiểu được rủi ro phát sinh trong công tác thu hồi nợ của chủ thẻ.

Chính sách bảo mật và đo lường bảo mật: Bảo mật là một sự kết hợp của hệ thống, những ứng dụng kiểm soát nội bộ để bảo vệ sự nguyên vẹn, tính xác thực, tính bảo mật của dữ liệu và những quy trình hoạt động. Một sự bảo mật hợp lý được dựa trên sự phát triển và thi hành những chính sách bảo mật tương xứng và đo lường độ bảo mật cho những quy trình trong phạm vi ngân hàng và cho việc thông tin giữa ngân hàng và những đối tác bên ngoài. Những chính sách bảo mật và đo lường bảo mật có thể giới hạn những rủi ro bên trong cũng như bên ngoài cũng như giúp ngân hàng chống lại rủi ro danh tiếng gây ra bởi lỗ hổng trong bảo mật của ngân hàng.

Truyền thông nội bộ: Nhìn từ bên ngoài thì các rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ có thể được kiểm soát nếu quản trị cấp cao biết truyền đạt dến đội ngũ nhân viên của mình về việc kinh doanh của hoạt động thẻ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mục đích chung của ngân hàng. Cùng lúc đó, các nhân viên kỹ thuật cần truyền đạt một các rõ ràng đến quản trị cấp cao và đội ngũ nhân viên về hệ thống được thiết kế cho hoạt động thẻ được hoạt động như thế nào; về những điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống đó. Chính vệc này sẽ giúp giảm được những rủi ro hoạt động của hệ thống đó cũng như sự xung đột của những hệ thống khác nhau trong các hoạt động của ngân hàng, vấn đề về bảo toàn tính nguyên vẹn của dữ liệu; giảm được những rủi ro danh tiếng xảy ra đối với sự không thỏa mãn của khách hàng cũng như hệ thống đã không thực hiện tốt như mong đợi của khách hàng; và cũng góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản…

Để chắc chắn rằng việc truyền thông nội bộ là thích hợp thì tất cả các qui định, qui trình cần được cung cấp dưới dạng văn bản hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, ngân hàng cần tổ chức các khóa đào tạo và nâng cao kỹ năng, năng lực để phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, nhằm hạn chế rủi ro hoạt động từ việc thiếu kinh nghiệm của nhân viên và nhà quản trị. Việc đào tạo thường bao gồm các khóa học về kỹ thuật công nghệ, các phương thức làm việc mới để nhân viên không bị lạc hậu với những sự phát triển quan trọng của thị trường.

Công bố thông tin và sự chỉ dẫn đối với khách hàng: Việc công bố rộng rãi các thông tin và hướng dẫn cho khách hàng có thể giúp cho ngân hàng hạn chế rủi ro về pháp lý, danh tiếng. Việc công bố thông tin va nâng cao kiến thức cho khách hàng nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng những sản phẩm, dịch vụ mới, phí của các sản phẩm dịch vụ, những vấn đề, những lỗi của quy trình có thể giúp ngân hàng tuân theo những quy định về bảo vệ khách hàng, về công bố thông tin và giải thích về những mối quan hệ của ngân hàng để giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro pháp lý mà nguyên nhân là từ những pháp sinh với những sản phẩm, dịch vụ thẻ.

Đây là những hoạt động có tính độc lập tương đối nhưng không thể tách rời nhau. Trái lại chúng có sự liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, vì mục tiêu chung là ngăn ngừa, hạn chế rủi ro. Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Giảm thiểu tổn thất: Các biện pháp giảm thiểu tổn thất tấn công vào các rủi ro bằng cách làm bớt giá trị hư hại khi tốn thất xảy ra( tức là giảm nhẹ sự nghiêm trọng của tổn thất). Mặc dù đã có những biện pháp phòng tránh rủi ro nhưng không thể tránh được hoàn toàn. Khi rủi ro xảy ra có thể gây ra những tổn thất cho các bên liên quan như: Ngân hàng phát hành, Ngân hàng thanh toán, Đơn vị chấp nhận thẻ, chủ thẻ. Tổn thất có thể là vật chất hoặc phi vật chất. Tuy nhiên dù trong trường hợp nào cũng đòi hỏi khả năng giải quyết, xử lý những rủi ro đó sao cho mức thiệt hại, tổn thất rủi ro gây ra ở mức thấp nhất. Sau khi giải quyết xong thì đó cũng là bào học giúp ngân hàng rút kinh nghiệm trong những hoạt động về sau.

Đa dạng hóa sản phẩm nhằm phân tán rủi ro: Đây là nỗ lực của tổ chức làm giảm sự tác động của tổn thất lên tòn bộ ngân hàng. Kỹ thuật này thường được sử dụng nhiều cho rủi ro suy đoán, đặc biệt là đầu tư chứng khoán. Các NHTM phát triển đa dạng danh mục sản phẩm thẻ nhằm chia nhỏ các rủi ro có thể xảy ra trong nghiệp vụ thẻ thành các dạng rủi ro khác nhau, tận dụng sự khác biệt để dùng lợi ích của rủi ro này bù đắp tổn thất cho rủi ro khác đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời, tránh những tổn thất lớn cho ngân hàng. Và một việc hết sức quan trọng là cần đánh giá các sản phẩm dịch vụ thẻ trước khi chúng được đưa ra giới thiệu rộng rãi trong công chúng giúp ngân hàng hạn chế những rủi ro hoạt động và rủi ro danh tiếng. Việc kiểm tra xác nhận rằng các chức năng của thiết bị và hệ thống không bị lỗi hay hư hỏng… cũng nhằm giúp việc cung cấp dịch vụ đạt được kết quả cao nhất. Các chương trình thí điểm có thể giúp ích nhiều cho ngân hàng trong việc triển khai và phát triển các ứng dụng mới cho hoạt động kinh doanh thẻ. Những rủi ro về việc chậm trễ hay sự cố của hệ thống cũng có thể được giảm thiểu bằng các qui định về kiểm tra, đánh giá, nâng cấp các khả năng về hoạt đông một cách đều dặn.

1.2.4. Tài trợ rủi ro

Là những kỹ thuật và công cụ được sử dụng để tài trợ cho chi phí rủi ro và tổn thất từ hoạt động kinh doanh thẻ. Trong hoạt động kinh doanh, các ngân hàng luôn luôn phải chấp nhận một mức độ rủi ro mà không thể né tránh hoàn toàn rủi ro, vì “Không có rủi ro thì không có lợi nhuận”. Việc tìm ra cách giải quyết hậu quả tổn thất chính là nội dung của công việc tài trợ rủi ro.

Các phương pháp tài trợ rủi ro:

 • Chuyển giao rủi ro thông qua các biện pháp mua bảo hiểm hoặc các biện pháp phân tán rủi ro khác.
 • Tự khắc phục (tự tài trợ) bằng các biện pháp: xử lý từ dự phòng rủi ro trích trước vào chi phí, bù đắp bằng Quỹ dự phòng tài chính (được hình thành từ lợi nhuận sau thuế).
 • Trung hòa rủi ro là biện pháp thông qua các hợp đồng chẳng hạn như hợp đồng hoán đổi (SWAP) nhữmg hạn chế rủi ro của cả hai bên tham gia giao dịch.

Đối với quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ, các giải pháp chuyển giao rủi ro và tự khắc phục là những giải pháp chủ yếu để tài trợ rủi ro.

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NHTM

1.3.1. Các nhân tố chủ quan Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Nhận thức của lãnh đạo ngân hàng

Nhận thức của lãnh đạo ngân hàng về rủi ro và quản trị rủi ro trong các hoạt động kinh doanh thẻ là nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả quản trị rủi ro. Bởi vì trên cơ sở có một hiểu biết đầy đủ về các vấn đề liên quan, lãnh đạo ngân hàng mới có thể dành các nguồn lực cần thiết cho quá trình quản trị rủi ro trong điều kiện các nguồn lực phải bị căng kéo cho các nhu cầu kinh doanh khác nhâu. Thiếu sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo, hoạt động quản trị rủi ro sẽ thiếu các phương tiện cần thiết. Ngoài ra, lãnh đạo ngân hàng có vai trò quyết định trong toàn bộ các chức năng: hoạch định, tổ chức, động viên và kiểm soát của quá trình quản trị rủi ro.

Mặt khác, nhận thức của lãnh đạo ngân hàng sẽ là nhân tố quyết định ảnh hưởng đến nhận thức của toàn bộ các quản trị viên các cấp và các nhân viên ngân hàng về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ.

Hệ thống công nghệ ngân hàng

Thẻ là một sản phẩm gắn liền với công nghệ kỹ thuật hiện đại. Việc lựa chọn hệ thống công nghệ của từng ngân hàng phải phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của ngân hàng đó. Các ngân hàng triển khai dịch vụ thẻ cần phải đầu tư một hệ thống công nghệ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm: hệ thống quản lý thông tin khách hàng, hệ thống quản lý hoạt động sử dụng và thanh toán thẻ đáp ứng yêu cầu của các tổ chức thẻ quốc tế. Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng phải đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc phát hành và thanh toán thẻ như: máy in thẻ, máy cà tay, máy thanh toán thẻ tự động, máy giao dịch tự động, máy cấp phép thanh toán thẻ, các thiết bị khác kết nối hệ thống, các thiết bị đầu cuối. Hệ thống này phải đồng bộ và có khả năng tích hợp cao, bởi vì giao dịch thẻ được xử lý nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều vào tính đồng bộ, khả năng và tốc độ xử lý của toàn hệ thống.

Chất lượng công tác thẩm định khách hàng, chọn lựa ĐVCNT

Thẩm định khách hàng trong kinh doanh thẻ là việc ngân hàng phân tích đánh giá năng lực pháp lý, năng lực tài chính của khách hàng để quyết định đồng ý hay từ chối phát hành thẻ cho khách hàng, làm đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ của ngân hàng. Như đã khẳng định ở trên, đồng ý phát hành thẻ tín dụng tức là ngân hàng chấp nhận cho khách hàng vay. Chất lượng công tác thẩm định cao tức là ngân hàng đã lựa chọn được cho mình những khách hàng tốt, từ chối những khách hàng có ý định lừa đảo, hạn chế được rủi ro chủ thẻ không thanh toán nợ cho khách hàng lừa đảo chiếm dụng vốn của ngân hàng. Ngược lại khi công tác này làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến quản trị rủi ro của ngân hàng

Công tác thẩm định, chọn lựa ĐVCNT trong hoạt động kinh doanh thẻ là việc ngân hàng phân tích đánh giá năng lực pháp lý, năng lực tài chính, uy tín của đơn vị kinh doanh, cung ứng dịch vụ hàng hóa để quyết định đồng ý cho đơn vị này làm đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ cũng là ngân hàng đồng ý tạm ứng thanh toán trước cho đơn vị khi khách hàng chưa trả tiền cho hàng hóa, dịch vụ mua được. Nếu ngân hàng coi nhẹ công tác này tức là ngân hàng sẽ đặt mình đối mặt với những gian lận, lừa đảo chiếm dụng vốn của ĐVCNT.

Nhân lực

Con người là trung tâm của mọi hoạt động, là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại trong tất cả lĩnh vực trong nền kinh tế. Đội ngũ cán bộ thẻ là những người trực tiếp hàng ngày tiếp xúc với hoạt động kinh doanh thẻ, với những hành vi lừa đảo trong lĩnh vực thẻ. Kinh nghiệm, ý thức cảnh giác, tuân thủ chặt chẽ các quy định của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh thẻ của đội ngũ cán bộ thẻ sẽ góp phần phát hiện, ngăn chặn, hạn chế những rủi ro, những tổn thất cho ngân hàng trong quá trình kinh doanh. Mặt khác là những người trực tiếp làm thẻ, hiểu biết về thẻ nên những giả mạo thẻ do cán bộ thẻ gây ra lại là những giả mạo tinh vi nhất, khó phát hiện nhất và cũng gây tổn thất lớn cho ngân hàng. Chính vì vậy, đạo đức, kinh nghiệm, trình độ của đội ngũ cán bộ thẻ có tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, đến quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng.

Nguồn lực tài chính

Nguồn lực tài chính nói ở đây là năng lực của ngân hàng về vốn chủ sở hữu; về khả năng huy động vốn, tìm kiếm nguồn tài trợ cho các nhu cầu kinh doanh, về khả năng đap ứng các hệ số an toàn, chịu đựng các rủi ro tài chính, khả năng thanh khoản…

Xét riêng đối với hoạt động quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ, nguồn lực tài chính của ngân hàng có những tác động quan trọng biểu hiện ở những điểm sau:

Nguồn lực tài chính đảm bảo khả năng trang bị công nghệ mới, hiện đại, thay thế những công nghệ lạc hậu, bảo đảm thích ứng với những biến đổi mau chóng của công nghệ, tăng cường khả năng làm chủ công nghệ của ngân hàng, bằng các đó, tạo điều kiện tốt hơn cho những yêu cầu về nâng cấp hoạt động quản trị rủi ro trong hoạt động kinh thẻ của ngân hàng. Ngược lại, một ngân hàng có năng lực tài chính yếu sẽ khó có khả năng thích ứng kịp với những thay đổi công nghệ, không đủ sức để nâng cấp khả năng an ninh, bảo mật của hệ thống và vì vậy gây khó khăn cho công tác quản trị rủi ro.

Nguồn lực tài chính cho phép các ngân hàng nâng cấp các hoạt động nhận diện, đo lường, kiểm soát và tài trợ rủi ro. Chỉ trên cơ sở có năng lực nguốn vốn, ngân hàng mới có khả năng phân bổ nguồn vốn cho các hoạt động quản trị rủi ro một cách thích đáng. Đặc biệt khi rủi ro phát sinh, năng lực tài chính tốt cho phép các ngân hàng đủ khả năng tài trợ cho những tổn thất, duy trì hoạt động bình thường. Ngược lại, ngân hàng sẽ bị động trước những tổn thất lớn do không đủ sức tài trợ kịp thời cho các tổn thất, gây ảnh hưởng đến toàn bộ quá tình kinh doanh của ngân hàng.

1.3.2. Các nhân tố khách quan

Khách hàng

Khách hàng là một trong những nhân tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh thẻ, tham gia trực tiếp vào quá trình phát hành và thanh toán thẻ. Một số trường hợp cụ thể mà khách hàng ảnh hưởng tới quản trị hoạt động kinh doanh thẻ như:

Thẻ là một phương tiện thanh toán hiện đại, sự phát triển của thẻ thanh toán phụ thuộc rất nhiều vào mức độ am hiểu của công chúng. Trình độ dân trí ở đây được xem như là các kiến thức về dịch vụ ngân hàng, khả năng tiếp cận và sử dụng thẻ thanh toán, cũng như việc nhận được những tiện ích mà thẻ mang lại. Nếu khách hàng không thiếu những hiểu biết nhất định về sản phẩm dịch vụ thẻ thì các biện pháp quản trị rủi ro của ngân hàng áp dụng phát huy hiệu quả không cao.

Mức độ hiểu biết các quy định pháp lý liên quan, ý thức chấp hành pháp luật của khách hàng cao thì sẽ hạn chế bớt những rủi ro phát sinh từ khách hàng. Ngược lại nếu ý thức chấp hành, hiểu biết về pháp luật thấp là nguyên nhân chủ yếu khiến cho khách hàng cố ý hoặcvô tình có những hành động gia lận nhằm chiếm dụng vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng vì vậy ngân hàng tốn công sức trong công tác kiểm soát rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ. Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

Những yếu tố chủ yếu trên ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng. Khả năng xuất hiện rủi ro cũng như mức độ tổn thất sẽ tương quan thuận với những nhân tố nói trên.

Môi trường pháp lý

Cũng giống như bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào khách, lĩnh vực kinh doanh thẻ cũng có một hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động. Hơn nữa, hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế còn liên quan đến chủ thể của nhiều quốc gia, do đó pháp luật điều chỉnh hoạt động này cần được minh bạch và đầy đủ. Hành lang pháp lý thống nhất sẽ tạo cho các ngân hàng sự chủ động và an toàn khi tham gia thị trường thẻ thanh toán quốc tế cũng như trong việc đề ra chiến lược kinh doanh của mình, củng cố nền tảng vững chắc cho việc phát triển thẻ trong tương lai, có như thế mới giúp lĩnh vực kinh doanh thẻ phát triển bền vững.

Môi trường kinh tế xã hội

Các điều kiện về kinh tế

Tiền tệ ổn định: Đây là điều kiện cơ bản nhằm mở rộng việc sử dụng thẻ thanh toán đối với bất kỳ một quốc gia nào. Ngược lại việc phát triển thẻ thanh toán này sẽ tạo điều kiện cho sự ổn định tiền tệ, giữa chúng có mối quan hệ nhân quả với nhau.

Sự phát triển ổn định của nền kinh tế: Sự phát triển của lĩnh vực kinh doanh thẻ cũng như các lĩnh vực kinh tế khác phụ thuộc chủ yếu vào sự phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển ổn định thì đời sống người dân sẽ được cải thiện, thu nhập gia tăng. Khi thu nhập cao, nhu cầu mua sắm, du lịch, giải trí của con người cũng gia tăng theo và thẻ thanh toán sẽ đáp ứng nhu cầu này của họ.

Các điều kiện về mặt xã hội

Thói quen sử dụng tiền mặt của công chúng: Thẻ thanh toán rất khó có thể phát triển đối với một xã hội mà chi tiêu bằng tiền mặt đã trở thành thói quen cố hữu, khó thay đổi. Trên thế giới, tại các nước công nghiệp phát triển, người ta mất gần nửa thế kỷ để công chúng có thể làm quen với thẻ thanh toán và các tiện ích do thẻ mang lại. Riêng với Việt Nam, đây thực sự là một thách thức lớn mà các ngân hàng phải đối mặt khi triển khai dịch vụ thẻ thanh toán tại thị trường trong nước.

Thói quen giao dịch qua ngân hàng: đây là một nhân tố đặc biệt quan trọng tác động đến sự phát triển thẻ thanh toán tại mỗi quốc gia. Thẻ là một sản phẩm dịch vụ do ngân hàng cung cấp, phụ thuộc vào niềm tin của công chúng đối với ngân hàng.

Sự ổn định chính trị-xã hội: Đây là điều kiện quan trọng và cần thiết cho nền kinh tế nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng, trong đó có hoạt động kinh doanh thẻ.

Môi trường cạnh tranh

Môi trường cạnh tranh trong đó sức ép cạnh tranh giữa các ngân hàng trong toàn bộ hoạt động nói chung, hoạt động kinh doanh thẻ nói riêng gia tăng dẫn dến nới lỏng các quy định về kiểm soát rủi ro dù về phượng diện nhận diện và đo lường, ngân hàng đã làm tốt và hòa toàn nhận thức được tầm mức rủi ro. Cạnh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng cũng có thể gây ra những xung đột lợi ích không dàn xếp được là nguồn gốc của những rủi ro. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, cạnh tranh và hợp tác là hai mặt của vấn đề. Xét riêng, đối với vấn đề quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ, các ngân hàng không thể không hợp tác để hạn chế rủi ro. Đó là xu hướng tất yếu đi cùng với xu hướng gia tăng cạnh tranh.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Về cơ bản chương 1 trình bày một cách khái quát cơ sở lý luận về rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ, đề cập đến cách phân loại, nguyên nhân của các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ cũng như mức độ ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của bản thân một ngân hàng, hệ thống ngân hàng và nền kinh tế nói chung. Chương 1 đề cập chi tiết đến quá trình quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ phải qua 4 bước cơ bản: Nhận diện rủi ro – Đo lường rủi ro – Kiểm soát rủi ro – Tài trợ rủi ro. Cuối cùng tác giả đi sâu vào thống kê, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ của NHTM.

Như vậy trong chương 1 luận văn đã trình bày lý luận tổng quan để làm cơ sở cho chương 2 phân tích thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHCT VN. Luận văn: Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Luận văn: Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại NHTMCP

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x