Luận văn: Phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng BIDV

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng BIDV hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Thực trạng và giải pháp phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, nhất là internet và các thiết bị di động thông minh đã thúc đẩy xu thế ngân hàng số phát triển vượt bậc. Với những thay đổi trong hành vi của khách hàng đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các ngân hàng. Vì vậy, việc thích ứng với sự thay đổi, trong đó nổi bật là kênh tương tác, khai thác thông tin và cơ hội kinh doanh từ mạng xã hội sẽ là một trong những xu hướng lớn mà các ngân hàng thương mại cần tập trung phát triển. Luận văn: Phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng BIDV

Ngân hàng số là một giải pháp thay thế hữu hiệu cho các kênh phân phối truyền thống: Việc phát triển các mạng lưới giao dịch vật lý đã và đang bị giới hạn bởi tiềm lực tài chính của ngân hàng, quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước và tính hiệu quả của các điểm giao dịch mới. Ngân hàng số sẽ là một lợi thế để khắc phục các điểm yếu này bằng việc sử dụng và kết hợp các kênh phân phối khác nhau, ngân hàng số giúp cắt giảm chi phí phân phối, chi phí quản trị và chi phí vận hành thông qua việc kết hợp giữa tự động hóa và quy trình truyền thống.

Tại Việt Nam chưa có ngân hàng lớn nào phát triển ngân hàng số một cách toàn diện, mặc dù nhiều ngân hàng đã triển khai hệ thống Internet Banking và Mobile Banking nhưng hệ thống này chỉ đáp ứng chủ yếu cho nhu cầu giao dịch của khách hàng, còn lại rất nhiều khâu trong quá trình kinh doanh, nhất là công tác bán hàng, quy trình tạo sản phẩm chưa được số hóa. Vì vậy việc ứng dụng và phát triển Ngân hàng số không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức để mỗi ngân hàng tạo ra bước đột phá, đổi mới vượt trội trong lĩnh vực công nghệ, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường cũng như thu hút, nâng cao sự trải nghiệm của khách hàng đến với ngân hàng.

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng số đang phát triển ở mức trung bình khá, các kênh phân phối đã đóng vai trò giảm tải đáng kể cho kênh quầy nhưng còn cô lập với nhau và có nguy cơ tụt hậu, đánh mất cơ hội kinh doanh nếu không được quan tâm phát triển. Hiện tại, tính số hóa đã được thể hiện trong các sản phẩm dịch vụ, quy trình của BIDV từ khâu tiếp thị, bán hàng đến khâu chăm sóc khách hàng, tuy nhiên các kênh của BIDV còn tương đối độc lập với nhau, chưa có sự liên kết, tích hợp với nhau, ảnh hưởng đến việc trải nghiệm dịch vụ của khách hàng. Quá trình bán hàng chủ yếu diễn ra tại kênh quầy, việc bán hàng trên các kênh hiện đại còn hạn chế, chưa có sự kết hợp tối ưu giữa kênh hiện đại và kênh quầy trong các quy trình bán hàng.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển Ngân hàng số tại BIDV là rất cần thiết nhằm nâng cao tính cạnh tranh, hình ảnh, thương hiệu của BIDV trên thị trường, trong đó việc phân tích, nghiên cứu thực trạng các sản phẩm dịch vụ, quy trình hiện tại của BIDV để tìm ra những điểm hạn chế cũng như những cơ hội, thách thức là tiền đề để vạch ra lộ trình phát triển Ngân hàng số tại BIDV.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính – Ngân Hàng

2. Mục tiêu nghiên cứu Luận văn: Phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng BIDV

2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là đề xuất hệ thống các giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số tại BIDV.

2.2. Mục tiêu cụ thể

  • Tìm hiểu những lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng số, xu hướng và tầm quan trọng của việc phát triển ngân hàng số.
  • Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng số tại BIDV trong thời gian vừa qua.
  • Đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện để phát triển thành công dịch vụ ngân hàng số tại BIDV.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận về ngân hàng số và thực tiễn phát triển ngân hàng số tại BIDV trên 2 phương diện: tình hình cung cấp và tình hình sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn ở việc phân tích, đánh giá kết quả phát triển các dịch vụ ngân hàng số của BIDV giai đoạn 2014 – 2016, chiến lược kinh doanh đến 2020.

4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng BIDV

Trong quá trình nghiên cứu đề tài, tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

4.1. Thu thập tài liệu thứ cấp

Các thông tin, tài liệu, số liệu được tác giả thu thập từ sách, báo, tạp chí chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng; Các báo cáo/tài liệu, các nghiên cứu về dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng số của BIDV và các website của Ngân hàng Nhà nước, BIDV và một số ngân hàng, website khác.

4.2. Phương pháp thống k    mô tả

Các thống kê mô tả được sử dụng trong đề tài để phân tích số liệu về quy mô, thực trạng phát triển cũng như tốc độ tăng trưởng khách hàng, doanh số sử dụng dịch vụ ngân hàng số của BIDV qua các năm.

4.3. Phương pháp phân tích, đối chiếu, so sánh

Sử dụng các phương pháp phân tích (phân tích quy mô, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu,…) để đánh giá hoạt động ngân hàng số của BIDV.

Phân tích kết quả phát triển dịch vụ ngân hàng số của BIDV, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng số cũng như thực thi chiến lược kinh doanh.

5. Kết cấu của đề tài

Đề tài gồm 5 chương:

Chương 1: Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và vấn đề dự định giải quyết

Chương 2: Tổng quan lý thuyết về Ngân hàng số và tầm quan trọng của việc Phát triển Ngân hàng số tại BIDV

Chương 3: Lựa chọn mô hình phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chương 4: Kế hoạch phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chương 5: Kết luận và khuyến nghị.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ DỰ ĐỊNH GIẢI QUYẾT

Nội dung Chương 1 giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Trên cơ sở phân tích, đánh giá quy mô mạng lưới hoạt động, tình hình nhân sự, gia tăng nền khách hàng của BIDV thời gian qua, cũng như hiện trạng các kênh phân phối của BIDV trong việc phục vụ và đáp ứng nhu cầu khách hàng để xác định vấn đề đang tồn tại, cần được giải quyết tại BIDV, tạo nền tảng cơ sở cho việc nghiên cứu ở các chương tiếp theo.

1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Luận văn: Phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được thành lập ngày 26/04/1957 với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam. Năm 1990, đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngày 01/05/2012, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chuyển đổi hình thức sở hữu từ 100% vốn Nhà nước sang cổ phần hóa và đổi tên thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh: BIDV cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ đến các khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức như: Huy động vốn, tín dụng, cho vay, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư chứng khoán,…

Ngoài ra, BIDV còn cung cấp các dịch vụ bảo hiểm đến khách hàng, như bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và dịch vụ tái bảo hiểm…

Quy mô hoạt động: Tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản của BIDV đạt 1.006.404 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 44.144 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.709 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động trải rộng khắp các tỉnh/thành phố trong cả nước với 191 chi nhánh và 815 phòng giao dịch. BIDV hiện có 13 công ty trực thuộc và đơn vị liên doanh, với 06 văn phòng đại diện tại nước ngoài và trên 25.000 cán bộ nhân viên. BIDV hiện đang có nền khách hàng lớn với 210.600 khách hàng doanh nghiệp và trên 8,7 triệu khách hàng cá nhân, chiếm gần 9,5% dân số Việt Nam.

Với quy mô hoạt động rộng khắp, tiềm lực tài chính vững mạnh, nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại, chất lượng sản phẩm dịch vụ không ngừng được đổi mới, nâng cao, BIDV đã và đang khẳng định thương hiệu, uy tín của mình trên thị trường, trở thành một trong những tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu Việt Nam và khu vực.

1.2. Vấn đề tồn tại cần giải quyết tại BIDV – Phát triển dịch vụ ngân hàng số thay thế cho dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ khách hàng Luận văn: Phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng BIDV

Cùng với sự gia tăng và phát triển mạnh mẽ nền khách hàng thời gian qua, BIDV đã và đang không ngừng đầu tư, mở rộng mạng lưới hoạt động với sự hiện diện của các điểm giao dịch vật lý (Chi nhánh/Phòng giao dịch) nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, vấn đề về chi phí thuê/mua mặt bằng, chi phí đầu tư xây dựng trụ sở, mua sắm tài sản, trang thiết bị cho các điểm giao dịch; chi phí nhân viên để phục vụ khách hàng lại là một câu hỏi khó đối với BIDV trong bài toán tiết giảm chi phí. Hơn nữa, mặc dù BIDV đang có đội ngũ nhân sự rất đông (trên 25.000 cán bộ), đứng thứ hai toàn hệ thống ngân hàng chỉ sau Agribank, tuy nhiên với nền khách hàng hiện tại gần 9 triệu khách hàng và không ngừng phát triển qua các năm, để có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất, mang lại sự hài lòng và trải nghiệm cao nhất cho khách hàng là điều khó khăn khi tình trạng quá tải, khách hàng xếp hàng dài chờ tới lượt giao dịch tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào những dịp cao điểm lễ tết, cuối năm. Để thấy rõ hơn nữa vấn đề khó khăn BIDV đang gặp phải, nội dung sau đây sẽ phân tích hiện trạng đầu tư, mở rộng mạng lưới hoạt động của BIDV thời gian qua; sự gia tăng chi phí xây dựng trụ sở, chi phí chi trả lương cho đội ngũ nhân viên; tình hình tăng trưởng nền khách hàng qua các năm và đánh giá năng suất, hiệu quả làm việc dựa trên số lượng khách hàng mà một cán bộ BIDV quản lý và chăm sóc.

1.2.1. Mạng lưới hoạt động và tăng trưởng số lượng khách hàng

Quy mô mạng lưới hoạt động:

Năm 2015, mạng lưới hoạt động của BIDV trải rộng khắp với 182 chi nhánh, tăng 44% so với năm 2014; 799 phòng giao dịch, tăng 37% so với năm 2014. Năm 2016, số lượng chi nhánh, phòng giao dịch của toàn hệ thống BIDV là 191 chi nhánh và 815 phòng giao dịch, với tốc độ tăng trưởng so với năm 2015 lần lượt là 5% và 1% .

Tăng trưởng nền khách hàng:

Năm 2015, nền khách hàng cá nhân của BIDV đạt 7,7 triệu khách hàng, tăng 10% so với năm 2014. Năm 2016, nền khách hàng của BIDV đạt mốc 9 triệu khách hàng, trong đó khách hàng doanh nghiệp đạt 210.600 (tăng 17.900 so với 2015), nền khách hàng cá nhân tăng trưởng 13% so với 2015, đạt trên 8,7 triệu khách hàng, tương ứng khoảng 9,5% dân số.

1.2.2. Khó khăn về nguồn nhân lực và chi phí cao trong việc quản lý khách hàng

Từ sau thời điểm Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB) sáp nhập BIDV (tháng 05/2015), tổng số cán bộ nhân viên của BIDV và các công ty con năm 2015 bình quân đạt 23.854 người, tăng 27,69% so với năm 2014; con số này năm 2016 là 24.304 người, tăng 1,89% so với năm 2015, đưa BIDV trở thành ngân hàng có tổng số lượng cán bộ nhân viên đứng thứ hai toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam, chỉ sau Agribank. Luận văn: Phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng BIDV

Trong năm 2016, BIDV đã dành 7.427 tỷ đồng cho chi phí nhân viên, trong số này có 6.409 tỷ đồng là chi phí lương và phụ cấp cho nhân viên, tăng 16,95% so với năm 2015 (5.480 tỷ đồng) và tăng 43,15% so với năm 2014 (4.477 tỷ đồng).

Với kênh phân phối tại quầy giao dịch là chủ yếu như hiện nay, chi phí thuê mặt bằng, xây dựng trụ sở và chi phí chi trả lương cho đội ngũ cán bộ luôn là vấn đề lớn đối với BIDV. Theo nghiên cứu của Ban phát triển Ngân hàng bán lẻ BIDV, hằng năm, các khoản chi phí này chiếm khoảng 71% chi phí quản lý kinh doanh của toàn hệ thống BIDV. Như vậy, kênh phân phối tại quầy giao dịch với sự hiện diện của các chi nhánh/phòng giao dịch, đội ngũ nhân viên hùng hậu…mặc dù gây tốn kém không ít chi phí của BIDV, ảnh hưởng tới thu nhập ròng của ngân hàng nhưng lại chưa thực sự đạt hiệu quả cao trong công tác phục vụ khách hàng, chưa mang lại sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất cho các khách hàng.

Hơn nữa, với quy mô khách hàng hiện tại lên đến 210.600 khách hàng doanh nghiệp, trên 8,7 triệu khách hàng cá nhân, bình quân một cán bộ BIDV quản lý và chăm sóc khoảng 9 doanh nghiệp và 358 khách hàng cá nhân. Như vậy, để có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc, phục vụ khách hàng một cách chu đáo, tận tình, không làm tốn kém thời gian chờ đợi cũng như công sức của khách hàng khi tới quầy giao dịch là bài toán khó đối với BIDV, đặc biệt là vào các dịp lễ tết, cuối năm, nhu cầu chuyển tiền, rút tiền của khách hàng tăng cao. Hơn nữa, đặc thù khách hàng của BIDV là công nhân và sinh viên chiếm phần lớn (trên 50% nền khách hàng cá nhân hiện tại), vào những dịp cao điểm sinh viên nhập học, nộp học phí, các đợt chi trả lương cho công nhân, nhu cầu nộp rút tiền mặt cũng như chuyển tiền tăng cao, lượng khách hàng ra quầy giao dịch rất đông, tình trạng quá tải, khách xếp hàng dài chờ tới lượt giao dịch thường xuyên xảy ra; chưa kể đến hiện trạng khách hàng công nhân bị khóa thẻ do nhập sai pin, xếp hàng dài chỉ để chờ kích hoạt mở khóa thẻ tạo ra hình ảnh không chuyên nghiệp cho BIDV, vì hiện nay một số ngân hàng đã thực hiện hỗ trợ khách hàng kích hoạt, mở khóa thẻ qua tổng đài hoặc qua các ứng dụng trên Mobile Banking, trong khi BIDV vẫn yêu cầu khách hàng đến quầy giao dịch; điều này tạo ra áp lực tâm lý cho các giao dịch viên, nhân viên ngân hàng cũng như gây tốn kém thời gian, công sức của khách hàng.

Xuất phát từ mục tiêu tiết giảm chi phí cho ngân hàng, giảm tải số lượng khách hàng tới quầy giao dịch và quan trọng hơn là mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian cho khách hàng, BIDV đã và đang ứng dụng công nghệ, phát triển mạnh mẽ các kênh ngân hàng hiện đại như hệ thống POS, ATM, kênh ngân hàng điện tử, kênh chăm sóc khách hàng… Các kênh hiện đại này khi đi vào hoạt động đã thực sự giảm tải được rất lớn số lượng khách hàng tới quầy giao dịch, mang lại những lợi ích đáng kể cho ngân hàng và khách hàng. Tuy nhiên kênh ngân hàng điện tử nói riêng và các kênh hiện đại của BIDV nói chung thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa thực sự phát huy tính hiệu quả cũng như chưa mang lại sự trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng.

1.2.3. Những hạn chế của dịch vụ ngân hàng điện tử hiện tại và sự cần thiết phát triển một hệ thống phù hợp hơn. Luận văn: Phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng BIDV

Hiện nay các kênh của BIDV còn tương đối độc lập với nhau, chưa có sự liên kết, tích hợp với nhau, ảnh hưởng rất lớn đến việc trải nghiệm dịch vụ của khách hàng. Quá trình bán hàng chủ yếu diễn ra tại kênh quầy, việc bán hàng trên các kênh hiện đại còn hạn chế, chưa có sự kết hợp tối ưu giữa kênh hiện đại và kênh quầy trong các quy trình bán hàng.

Kênh ngân hàng điện tử chủ yếu phục vụ cho quá trình sử dụng dịch vụ sau bán hàng của khách hàng, chẳng hạn đối với các dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, Smartbanking… khách hàng chỉ có thể trải nghiệm tiện ích sử dụng dịch vụ, còn từ khâu đăng ký sử dụng, thay đổi thông tin/gói dịch vụ, giải quyết khiếu nại,… khách hàng đều phải ra quầy giao dịch. Mặt khác, các kênh ngân hàng hiện đại hiện được BIDV triển khai chưa có tính tương tác cao, các sản phẩm dịch vụ chưa có sự kết nối; quy trình, thủ tục đăng ký vẫn còn thủ công, vẫn phải tới quầy giao dịch, chưa được tự động hóa; các sản phẩm trên kênh ngân hàng điện tử còn thấp, ít đa dạng. Các tính năng ngân hàng điện tử chỉ mới dừng lại ở các sản phẩm tiền gửi như: vấn tin tài khoản, gửi tiết kiệm,… và các sản phẩm chuyển tiền, chưa có các sản phẩm liên quan đến thẻ tín dụng, cho vay,…Nhiều khách hàng chưa được tham gia vào cấu hình sản phẩm dịch vụ của mình mà cơ bản chỉ sử dụng các sản phẩm đóng gói sẵn có của ngân hàng.

Chính vì những hạn chế của các kênh ngân hàng hiện đại, đặc biệt là kênh ngân hàng điện tử, mà việc nghiên cứu để nâng cấp, cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo hướng số hóa, áp dụng nền tảng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh là bài toán cấp bách đối với BIDV trong thời điểm hiện nay nhằm nâng cao tính cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu, thay đổi trong thói quen, hành vi của khách hàng, mang lại những trải nghiệm, tiện ích cho khách hàng cũng như gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng nhờ tiết giảm chi phí trụ sở, con người và chi phí quản lý.

Theo dữ liệu phân tích từ công ty tư vấn chiến lược kinh doanh McKinsey, các ngân hàng có thể cắt giảm tới 25% chi phí thông qua việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh; đồng thời, việc đầu tư vào công nghệ số cũng sẽ giúp ngân hàng gia tăng lợi nhuận. Theo Aarma (2001), khách hàng sử dụng các dịch vụ của ngân hàng tại chi nhánh giao dịch trung bình 1,235 lần một tháng, và phải chờ tại trụ sở ngân hàng trung bình 0,134 giờ; từ đó chỉ ra rằng việc thực hiện các giao dịch thông qua kênh ngân hàng điện tử (đặc biệt là sử dụng Internet Banking) sẽ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi, từ đó góp phần tiết kiệm cho nền kinh tế khoảng 0,93% GDP (Tổng sản phẩm quốc nội).

Có thể nói, tính số hóa trong các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mang lại rất nhiều lợi ích không chỉ cho khách hàng, ngân hàng mà cho cả nền kinh tế của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, ngân hàng số đã và đang trở thành xu hướng chung, tất yếu của hệ thống tài chính ngân hàng toàn cầu, đòi hỏi các ngân hàng phải nắm bắt, chuyển mình theo nếu như không muốn tụt hậu. Việc phân tích, nghiên cứu thực trạng các sản phẩm, dịch vụ, quy trình hiện tại của BIDV để tìm ra những điểm hạn chế cũng như đánh giá những lợi thế, cơ hội là tiền đề để vạch ra lộ trình phát triển Ngân hàng số tại BIDV.

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

Nội dung Chương 1 giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá quy mô, mạng lưới hoạt động, đội ngũ nhân sự và tình hình tăng trưởng khách hàng qua các năm, bài toán đặt ra đối với BIDV đó là phải không ngừng nâng cao năng lực phục vụ khách hàng, mang lại sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất cho các khách hàng nhưng phải tiết giảm được chi phí quản lý (Chi phí trụ sở, chi phí nhân viên…). Ngân hàng điện tử và các kênh hiện đại nói chung đã giải quyết được phần nào khó khăn của BIDV, tuy nhiên dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, chưa thực sự phát huy tính hiệu quả, chưa mang lại sự trải nghiệm tốt nhất cho các khách hàng. Do đó, phát triển dịch vụ ngân hàng số là hướng đi phù hợp và có tính thời sự đối với BIDV lúc này nhằm gia tăng tính cạnh tranh cũng như khẳng định hình ảnh, thương hiệu của BIDV trên thị trường. Luận văn: Phát triển ngân hàng số tại Ngân hàng BIDV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:  

===>>> Luận văn: Tổng quan về ngân hàng số tại Ngân hàng BIDV

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x