Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Nâng cao chất lượng Dịch vụ công chứng của Văn phòng công chứng Bảo Toàn dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là xu thế dân chủ hóa, toàn cầu hóa và hội nhập đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi đối với nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công ngày càng cao hơn. Nhà nước không còn là một bộ máy quyền lực đứng trên nhân dân và cai trị nhân dân, mà phải có trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hiện bằng các hoạt động cung ứng dịch vụ công cho nhân dân và các tổ chức. Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

Dịch vụ công chứng là hoạt động dịch vụ hành chính công, tức là thực hiện một loại dịch vụ của Nhà nước. Đối tượng của hoạt động công chứn g là các hợp đồng, giao dịch về dân sự, kinh tế, thương mại… Công chứng là hành vi của công chứng viên trong việc chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng hoặc các giao dịch.

Luật Công chứng đã đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động công chứng theo hướng xã hội hoá. Công tác xã hội hóa hoạt động công chứng đã được triển khai tích cực và ngày càng đem lại hiệu quả đáng kể. Một trong những nhân tố thúc đẩy quá trình “xã hội hóa công chứng” phát triển mạnh phải kể đến đó là sự ra đời của các Văn phòng công chứng. Thông qua kết quả về tình hình hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng (tính từ thời điểm Luật Công chứng 2006 có hiệu lực thi hành đến nay) có thể thấy rằng hoạt động của hầu hết các Văn phòng công chứng đều có kết quả tích cực về mặt kinh tế, đem lại nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước hàng năm và đặc biệt là cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ công chứng, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của người dân so với trước đây chỉ tồn tại mô hình Phòng công chứng.

Bởi những hiệu quả tích cực như vậy nên tại Điều 21 Luật Công chứng 2014 được ban hành thay thế Luật Công chứng 2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 đã quy định: “1.Trong trường hợp không cần thiết duy trì Phòng công chứng thì Sở Tư pháp lập đề án chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định…” hoặc “2.Trường hợp không có khả năng chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng thì Sở Tư pháp lập đề án giải thể Phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định…”. Tuy nhiên căn cứ vào thực tế hiện nay của nước ta thì việc duy trì sự tồn tại song song của hai mô hình tổ chức hành nghề công chứng là Phòng công chứng và Văn phòng công chứng vẫn là một điều tất yếu.

Các Văn phòng công chứng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu công chứng của nhân dân thành phố và tạo điều kiện cho các giao dịch dân sự được nhanh chóng, kịp thời. Khách hàng được cung cấp các dịch vụ về công chứng một cách toàn diện, nhằm đảm bảo an toàn pháp lý, nhanh chóng, thuận tiện. Bên cạnh đó, biểu hiện cạnh tranh giữa các tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC) là điều dễ dàng nhận thấy. Dịch vụ công chứng luôn gắn liền với nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Cùng với sự phát triển của thị trường vốn, thị trường giao dịch bất động sản, nhu cầu công chứng sẽ có sự phát triển mạnh ở Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng nhằm kiểm định sự ràng buộc và có tính chất pháp lý trong các quan hệ dân sự. Kết quả hoạt động công chứng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều quan hệ xã hội và giao dịch khác phát sinh sau đó. Do đó, mọi TCHNCC cần phải hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc tìm ra những thành phần của chất lượng dịch vụ, các yếu tố hạn chế cũng như những yếu tố tác động vào sự hài lòng của khách hàng là tiền đề để nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ công chứng đối với sự tồn tại và phát triển của các TCHNCC, nên tác giả chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng Dịch vụ công chứng của Văn phòng công chứng Bảo Toàn” nhằm hoàn thiện và phát triển Văn phòng Công chứng Bảo Toàn trong giai đoạn hiện nay.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘN

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Nghiên cứu về nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng hiện nay là vấn đề đang được nhà nước và xã hội quan tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta. Trước đây cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực công chứng. Tuy nhiên, các công trình này chủ yếu đề cập đến vấn đề hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của các TCHNCC, một số bài viết tiêu biểu như:

 • Luận văn thạc sỹ luật học của tác giả Trần Thanh Loan, Pháp luật về dịch vụ công chứng ở Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016. Tác giả luận văn đã phân tích bản chất của hoạt động công chứng, coi công chứng là một loại hình dịch vụ. Đồng thời, tác giả cũng đã trình bày, phân tích cụ thể và nêu thực trạng về các quy định của pháp luật hiện hành về dịch vụ công chứng hiện nay. Từ đó, tác giả đã đưa ra giải pháp hoàn thiện và đảm bảo hiệu quả thi hành pháp luật về tổ chức và hoạt động của văn phòng công chứng.
 • Luận văn thạc sỹ luật học của tác giả Nguyễn Chí Thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2006. Bài viết đã phân tích đặc thù của hoạt động công chứng và khái quát được quá trình phát triển của hoạt động công chứng ở nước ta trong gia đoạn trước năm 2006. Đồng thời, tác giả cũng đã phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động công chứng ở nước ta để từ đó đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công chứng.
 • Luận văn thạc sỹ luật học của tác giả Nguyễn Quang Minh, xã hội hóa công chứng ở Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2009. Tác giả thông qua bài viết đã trình bày được một số vấn đề lý luận về xã hội hóa công chứng, thực trạng xã hội hóa công chứng ở Việt Nam hiện nay và giải pháp nâng cao hiệu quả quá trình xã hội hóa công chứng. Bài viết đã làm nổi bật được các vấn đề trong công cuộc xã hội hóa dịch vụ công chứng của Việt Nam, giữ vị trí quan trọng trong hệ thống tài liệu về hoạt động công chứng ở Việt Nam.
 • Luận văn thạc sỹ luật học của tác giả Hoàng Thị Hồng Trang, Bản chất, phạm vi và vai trò của hoạt động công chứng ở Việt nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2016. Bài viết đã đề cập đến và làm rõ những nội dung cụ thể của hoạt động công chứng, đánh giá được vai trò của hoạt động công chứng trong giai đoạn hiện từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật.
 • Bên cạnh đó, còn rất nhiều bài viết của các tác giả khác như: Nguyễn Quang Việt, Quản lý Nhà nước đối với hoạt động công chứng, 2016. Hoàng Khánh Phương, Giá trị của công chứng đối với hiệu lực của giao dịch dân sự, Nguyễn Phương Dung, Vi phạm hành chính và xử phạt hành chính trong lĩnh vực công chứng. Vũ Thị Thu Hương, Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với công chứng viên theo pháp luật Việt Nam….

Như vậy, có thể thấy đã có rất nhiều bài viết nghiên cứu về hoạt động công chứng nhưng ở các khía cạnh khác nhau của hoạt động công chứng mà chưa có công trình nghiên cứu nào đi sâu toàn diện và đầy đủ về nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng. Có thể khẳng định, đề tài “Nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng của Văn phòng công chứng Bảo Toàn” là đề tài đầu tiên nghiên cứu về vấn đề này.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận văn Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

Khi nghiên cứu về nội dung nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng của Văn phòng công chứng Bảo Toàn, Luận văn sẽ tập trung vào đối tượng là những khách hàng đang sử dụng dịch vụ công chứng tại Văn phòng Công chứng Bảo Toàn. Với chuyên ngành Quản trị kinh doanh, phạm vi nghiên cứu của Luận văn sẽ tập trung vào thực tiễn cung ứng dịch vụ công chứng và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại Văn phòng công chứng Bảo Toàn.

Về nội dung, Luận văn tập trung nghiên cứu các nhân tố cấu thành chất lượng của dịch vụ công chứng, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công chứng, và thực trạng chất lượng dịch vụ công chứng hiện nay, cả trên phương diện pháp lý và thực tiễn.

Về không gian, Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động cung ứng dịch vụ tại Văn phòng công chứng Bảo Toàn. Nhằm rút ra giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng hiện nay.

Về thời gian, Luận văn tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về công chứng và hoạt động cung ứng dịch vụ của Văn phòng công chứng Bảo Toàn hiện nay. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của các đề xuất, Luận văn cũng nghiên cứu quá trình vận động và phát triển của các yếu tố cấu thành và các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ công chứng. Đặc biệt tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ công chứng của Bảo Toàn trong giai đoạn từ năm 2015 đến hết tháng 9 năm 2018. Thông tin được thu thập từ phía khách hàng đang sử dụng dịch vụ công chứng của Bảo Toàn được điều tra tra từ 01.01.2018 đến 30.09.2018.

4. Mục đích nghiên cứu của luận văn

Luận văn hướng tới một số mục đích cụ thể:

 • Hệ thống hóa các vấn đề thuộc cơ sở lý luận về dịch vụ công chứng và nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng.
 • Xác định các nhân tố và xây dựng các thang đo các nhân tố cấu thành chất lượng dịch vụ công chứng.
 • Nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng dịch vụ công chứng tại Văn phòng Công chứng Bảo Toàn;
 • Kiến nghị một số giải pháp liên quan đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng tại Văn phòng Công chứng Bảo Toàn.

5. Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi 1: Dịch vụ công chứng, chất lượng dịch vụ công chứng được hiểu như thế nào?

Câu hỏi 2: Các yếu tố cấu thành của chất lượng dịch vụ công chứng?

Câu hỏi 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công chứng của Văn phòng công chứng Bảo Toàn?

Câu hỏi 4: Thực trạng chất lượng dịch vụ công chứng của Văn phòng công chứng Bỏa Toàn hiện nay ra sao?

Câu hỏi 5: Có những giải pháp nào để nâng cao chất lượng dịch vụ công của Văn phòng công chứng Bảo Toàn?

6. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn, tác giả luận văn đã áp dụng phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin (tư duy biện chứng và lịch sử), cùng với các các phương pháp nghiên cứu cụ thể, phù hợp với từng nội dung nghiên cứu, như: phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, logic, lịch sử, so sánh, v.v.. nhằm làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu. Trong đó:

 • Phương pháp phân tích, tổng hợp, logic, được sử dụng trong toàn bộ nội dung của luận văn;
 • Phương pháp lịch sử, so sánh được sử dụng trong nội dung nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của các quy định pháp luật về công chứng tại Việt Nam và quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng của các
 • Phương pháp điều tra thống kê được sử dụng trong phần đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ công chứng của Văn phòng công chứng Bảo toàn. Với việc chọn mẫu ngẫu nhiên 500 mẫu, tương ứng với cỡ mẫu 8,5% của tổng số lượt khách sử dụng dịch vụ của Văn phòng công chứng Bảo Toàn trong thời gian từ ngày 01.01.2018 đến hết ngày 30.09.2018. Phiêu điều tra được xây dựng bằng phương pháp thang đo 5 mức độ từ các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ công chứng và được trình bày cụ thể tại phần kết quả nghiên cứu trong Chương 2, phần 2.2. Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ của Văn phòng công chứng Bảo Toàn. Sau khi có kết quả khảo sát, tác giả sẽ tổng hợp kết quả và phân chia lại theo 3 mức: Kém tương ứng với mức điểm đánh giá là 1; Trung bình tương ứng với mức điểm đánh giá là 2 và 3; Tốt tương ứng với mức điểm đánh giá là 4 và 5.

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nghiên cứu

Thành công của đề tài sẽ giúp chính Văn phòng công chứng Bảo Toàn nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ công chứng của mình. Đồng thời cũng là nguồn tài liệu tham khảo giúp UBND thành phố Hải Phòng, Sở Tư pháp và các TCHNCC có cái nhìn toàn diện về cảm nhận, đánh giá của khách hàng sử dụng dịch vụ công chứng, nắm bắt được các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ công chứng đối với dịch vụ công chứng và có những hoạch định cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Nghiên cứu này làm cơ sở cũng như là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu liên quan hay các nghiên cứu khác về vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ.

8. Cấu trúc luận văn

Luận văn bao gồm phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận, phần danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung luận văn được bố cục thành ba chương, có kết luận của từng chương, cụ thể:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ công chứng;

Chương 2: Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ công chứng tại Văn phòng công chứng Bảo Toàn;

Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng cho Văn phòng công chứng Bảo Toàn.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG

1.1. Khái niệm về dịch vụ công chứng Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

1.1.1. Dịch vụ là gì?

Do tính chất phức tạp, đa dạng và vô hình của dịch vụ nên hiện nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa đưa ra được một định nghĩa thống nhất về dịch vụ.

Theo Gronroos (1990), dịch vụ là một hoạt động hoặc chuỗi các hoạt động ít nhiều có tính chất vô hình trong đó diễn ra sự tương tác giữa khách hàng và các nhân viên tiếp xúc với khách hàng, các nguồn lực vật chất, hàng hóa hay hệ thống cung cấp dịch vụ.

Theo Zeithaml & Bitner (2000), dịch vụ là những hành vi, quá trình, cách thức thực hiện một công việc nào đó nhằm tạo giá trị sử dụng cho khách hàng làm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Theo Kotler & Armstrong (2004), dịch vụ là những hoạt động hay lợi ích mà doanh nghiệp có thể cống hiến cho khách hàng nhằm thiết lập, củng cố và mở rộng những quan hệ và hợp tác lâu dài với khách hàng.

Cách hiểu về dịch vụ cũng không hoàn toàn thống nhất giữa các quốc gia khác nhau trên thế giới. Vì lẽ đó trong hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS), Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã liệt kê dịch vụ thành 12 ngành lớn, trong mỗi ngành lớn lại bao gồm các phân ngành. Tổng cộng có 155 phân ngành với 4 phương thức cung cấp dịch vụ là: Cung cấp qua biên giới, tiêu dùng dịch vụ ngoài lãnh thổ, hiện diện thương mại và hiện diện thể nhân.

Trong kinh tế học, dịch vụ được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng là phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và những sản phẩm thiên hẳn về sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên đa số là những sản phẩm nằm trong khoảng giữa sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Theo Từ điển Tiếng Việt, dịch vụ là công việc phục vụ trực tiếp cho những nhu cầu nhất định của số đông, có tổ chức và được trả công.

Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. (Luật Thương mại 2005).

Cũng giống như sản phẩm hữu hình, dịch vụ là kết quả đầu ra của một quá trình hay một hoạt động nào đó. Tuy nhiên, do tính chất vô hình của nó nên dịch vụ được định nghĩa là “kết quả của một quá trình hay một hoạt động nào đó nhưng không thể nhìn thấy được, không đo được và không đếm được”. Thực tế có rất nhiều định nghĩa khác nhau về dịch vụ. Các học giả, đứng trên từng quan điểm riêng của mình nên cũng có những quan niệm, định nghĩa khác nhau về dịch vụ. Hiện tại, có một số quan niệm sau về dịch vụ:

Theo quan điểm truyền thống: Những gì không phải nuôi trồng, không phải sản xuất là dịch vụ. Như vậy, dịch vụ bao gồm các lĩnh vực hoạt động như: khách sạn, tiệm ăn, hiệu sửa chữa, giải trí, bảo tàng, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, tư vấn, giáo dục, đào tạo, tài chính, ngân hàng, bán buôn bán lẻ, giao thông vận tải, các phương tiện công cộng (điện, nước, viễn thông…), dịch vụ công (tòa án, cảnh sát, quân đội, cứu hỏa…).

Theo cách hiểu phổ biến: Dịch vụ là một hoạt động mà sản phẩm phẩm của nó là vô hình. Nó giải quyết các mối quan hệ với khách hàng hoặc với tài sản do khách hàng sỡ hữu mà không có sự chuyển giao quyền sở hữu.

Theo cách hiểu khác: Dịch vụ là một hoạt động xã hội mà hoạt động này đã xảy ra trong mối quan hệ trực tiếp giữa khách hàng và đại diện của công ty cung ứng dịch vụ.

Theo ISO 8402: Dịch vụ là kết quả tạo ra do các hoạt động tiếp xúc giữa người cung ứng và khách hàng và các hoạt động nội bộ của người cung ứng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Theo quan điểm của tác giả thì “Dịch vụ là các lao động của con người được kết tinh trong các sản phẩm vô hình nhằm thoả mãn những nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người. Đặc điểm của dịch vụ là không tồn tại ở dạng sản phẩm cụ thể (hữu hình) như hàng hoá nhưng nó phục vụ trực tiếp nhu cầu nhất định của xã hội”, khái niệm “dịch vụ” mang tính bao trùm khá rộng, bởi hiện nay ở bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống đều có hoạt động cung cấp dịch vụ. Đặc biệt, cùng với xu hướng phát triển kinh tế – xã hội, việc xã hội hóa các dịch vụ nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ công của người dân nhanh hơn, nhiều hơn; giảm tải cho một số cơ quan nhà nước khi cung cấp dịch vụ tới người dân, đây là một chủ trương, một việc làm có ý nghĩa to lớn giúp thúc đẩy nền hành chính công Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn (một điển hình như việc thành lập các văn phòng công chứng tư). Ngày nay, chúng ta biết đến rất nhiều hoạt động trao đổi được gọi chung là dịch vụ và ngược lại dịch vụ bao gồm rất nhiều các loại hình hoạt động và nghiệp vụ trao đổi trong các lĩnh vực và ở cấp độ khác nhau.

1.1.2. Khái quát về công chứng Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

1.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công chứng ở Việt Nam

Công chứng xuất hiện tại Việt Nam vào những năm 30 của thế kỷ XX, do người Pháp đưa vào Việt Nam. Nhưng mãi đến năm 1987, công chứng mới được đề cập lần đầu tiên trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tại thời điểm này, công chứng được hiểu là “Công quyền đứng ra làm chứng”, cụ thể là nhà nước trao thẩm quyền cho một tổ chức hành nghề công chứng và được phép nhân danh nhà nước để xác định các quan hệ giao dịch dân sự và thương mại. Công chứng được gọi là “trưởng khế”.

Trong những năm đầu của thời kỳ đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, hoạt động công chứng của nước ta được tái lập, kiện toàn và phát triển với sự ra đời của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công chứng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động công chứng lúc bấy giờ, trong đó phải đề cập đến 03 nghị định của Chính phủ về công chứng. Thông tư số 574/QLTPK ngày 10/10/1987 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác công chứng nhà nước, Thông tư số 858/QLTPK ngày 15/10/1987 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện các việc làm công chứng.

Hoạt động công chứng đã được đánh giá là có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ đất nước đổi mới và những năm tiếp theo. Hình ảnh công chứng Việt Nam đã được các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài biết đến như địa chỉ tin cậy trong việc bảo đảm an toàn pháp lý cho các cá nhân, tổ chức tham gia hợp đồng, giao dịch.

Nước ta hiện nay tồn tại song song hai mô hình tổ chức hành nghề công chứng, đó là: Phòng công chứng và Văn phòng công chứng.

Phòng công chứng được thành lập từ năm 1987 (sau khi Thông tư số 574/QLTPK ngày 10/10/1987 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác công chứng nhà nước có hiệu lực thi hành), gọi là Phòng công chứng nhà nước (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập). Suốt thời điểm đó đến trước khi Luật công chứng năm 2006 có hiệu lực thi hành, ở nước ta chỉ tồn tại một mô hình tổ chức hành nghề công chứng là Phòng công chứng. Tuy nhiên, do số lượng các Phòng công chứng và công chứng viên còn ít, lại đảm đương cả công tác chứng thực bản sao, chữ ký nên các Phòng công chứng thường xuyên quá tải, gây bức xúc và không đáp ứng được yêu cầu của người dân.

Trước tình trạng đó và để thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, ngày 29/11/2006 Quốc hội đã ban hành Luật công chứng năm 2006, trong đó có quy định về việc thành lập các Văn phòng công chứng do các công chứng viên đề nghị thành lập. Từ thời điểm Luật công chứng năm 2006 có hiệu lực thi hành, chủ trương xã hội hóa công chứng đã được thực hiện. Số lượng tổ chức hành nghề công chứng chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, các việc có tính chất thị thực đơn giản như chứng thực bản sao, chữ ký đã được giao toàn bộ cho cơ quan thực hiện chứng thực. Các tổ chức hành nghề công chứng không còn bị quá tải, có đủ điều kiện để tập trung thực hiện tốt hoạt động công chứng hợp đồng, giao dịch. Chính vì vậy, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình phát triển của tổ chức hành nghề công chứng để quyết định giao các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Việc chuyển giao được thực hiện theo nguyên tắc chỉ chuyển giao tại những địa bàn cấp huyện đã thành lập tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức này đáp ứng được yêu cầu công chứng tại địa phương. Việc xác định thời điểm chuyển giao, phạm vi chuyển giao… thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội, điều kiện địa lý thực tiễn của địa phương và đã được một số kết quả. Tính đến ngày 15/12/2010, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành được Quyết định chuyển giao với những phạm vi chuyển giao khác nhau (chuyển giao tại một số địa bàn cấp huyện, một số địa bàn cấp xã thuộc huyện hoặc chuyển giao trong phạm vi toàn tỉnh) do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tùy thuộc vào điều kiện thực tế tại địa phương. Về quy mô, đa số các địa phương thực hiện chuyển giao tại một số địa bàn cấp huyện trong tỉnh, thành phố, song cũng đã có một số địa phương đã hoàn thành chủ trương chuyển giao trên tất cả các địa bàn cấp huyện, như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên… Có thể đánh giá chủ trương chuyển giao đã được thực hiện khá hiệu quả, đa số các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tốt chủ trương này. Sự chuyển giao về thẩm quyền công chứng đối với các giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang tổ chức hành nghề công chứng đã tăng cường bảo đảm an toàn pháp lý cho người dân khi thực hiện các giao dịch. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ của Ủy ban nhân dân tập trung vào việc thực hiện công tác chứng thực và các công việc chuyên môn khác. Chủ trương chuyển giao thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang tổ chức hành nghề công chứng đã tạo tiền đề cho hoạt động công chứng phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa, đặt nền móng cho việc hình thành một nền hành chính “gần dân” và “vì dân”.

Hiện nay, 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có Văn phòng công chứng theo chủ trương xã hội hóa. So với bình diện chung trong cả nước, việc xã hội hóa hoạt động công chứng được tiến hành tương đối mạnh tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An … Nếu như trước khi Luật công chứng năm 2006 có hiệu lực, các địa phương chỉ có 01 hoặc 02 Phòng công chứng, thì đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập thêm các Văn phòng công chứng. Tiêu biểu có một số tỉnh, thành phố đã phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại tất cả các địa bàn cấp huyện trong đại phương mình như: Hải Dương. Hưng Yên, Bắc Ninh… Các Văn phòng công chứng được thành lập theo chủ trương xã hội hóa đã từng bước hoạt động ổn định. Công tác quản trị, điều hành tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng được cải tiến theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Đánh giá một cách tổng thể và khách quan, chúng ta có quyền tự hào về công chứng Việt Nam trong chặng đường hơn 30 năm củng cố và phát triển, một lĩnh vực tuy còn non trẻ nhưng đã có những đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, quản lý xã hội và thực hiện nghĩa vụ với Liên minh Công chứng Quốc tế.

1.1.2.2. Khái niệm và đặc điểm Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

Công chứng là một loại hoạt động dịch vụ công, hướng đến mục tiêu bảo đảm sự an toàn cho các giao dịch dân sự, hạn chế đến mức thấp nhất các tranh chấp có thể xảy ra, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội nói chung. Mặt khác, hoạt động công chứng có yếu tố của loại hình dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước được lành mạnh và hiệu quả.

Theo khoản 1 Điều 2 của Luật công chứng năm 2014: Công chứng là việc chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, của các giao dịch dân sự khác bằng văn bản; chứng nhận tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

Hoạt động công chứng được thực hiện bởi công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng. Hiện nay, có hai hình thức tổ chức hành nghề công chứng, gồm: Phòng công chứng và văn phòng công chứng. Trong đó, Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp công lập có tài khoản và con dấu riêng đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Sở Tư pháp. Văn phòng công chứng là tổ chức hành nghề công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công chứng với tư cách là một đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, đồng thời hoạt động theo qui định của pháp luật với tính cách là loại hình công ty hợp danh. Phòng công chứng và văn phòng công chứng đều do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

Hoạt động công chứng được thực hiện bởi các công chứng viên. Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật công chứng được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng. Việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng thể hiện mục tiêu xã hội hóa hoạt động công chứng. Công chứng viên thuộc biên chế của phòng công chứng là viên chức, công chứng viên hoạt động nghề nghiệp tại văn phòng công chứng không phải là viên chức. Tuy nhiên, họ đều phải chịu trách nhiệm như nhau đối với văn bản công chứng do mình thực hiện. Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành không có sự phân biệt về giá trị pháp lý của văn bản công chứng được thực hiện tại Phòng công chứng hay được thực hiện tại Văn phòng công chứng. Tuy nhiên, việc lựa chọn tổ chức công chứng để thực hiện giao dịch về bất động sản lại bị hạn chế bởi quy định về địa hạt tại Điều 42 Luật Công chứng: “Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.”

Có thể khẳng định xã hội và người dân cần đến hoạt động công chứng. Bởi lẽ, trong các giao dịch đơn thuần giữa các bên về dân sự cũng như trong hoạt động kinh doanh, thương mại, rất có thể do sự thiếu am hiểu luật pháp, thiếu thông tin về tình trạng pháp lý của các đối tượng giao dịch của một hoặc cả hai bên… sẽ khiến cho các giao dịch chứa đựng rất nhiều rủi ro, dẫn đến những hậu quả bất lợi, những tranh chấp xâm hại đến quyền lợi ích của các bên tham gia giao dịch và cũng đẩy gánh nặng về phía cơ quan chức năng trong việc giải quyết những hậu quả này. Hoạt động công chức thực hiện tốt sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi ích của người dân, tạo điều kiện cho hoạt động quản lý xã hội được lành mạnh và có hiệu quả.

1.1.2.3. Dịch vụ công chứng là một dịch vụ pháp lý đặc thù Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

Trong quá trình phát triển, hoạt động công chứng ở Việt Nam đã có những bước phát triển, khẳng định ngày càng rõ vị trí, vai trò quan trọng của công chứng trong đời sống xã hội. Về bản chất, hoạt động công chứng là hoạt động mang tính công quyền của Nhà nước, được Nhà nước ủy quyền để chứng nhận tính hợp pháp, tính xác thực của các hợp đồng, giao dịch, bảo đảm pháp lý, phòng ngừa rủi ro, tranh chấp hoặc khi có rủi ro, tranh chấp xảy ra, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào văn bản công chứng để chứng minh sự thật, lấy đó làm cơ sở pháp lý để giải quyết vụ việc tranh chấp.

Phương diện quốc tế, công chứng Việt Nam đã có bước hội nhập đáng ghi nhận. Ngày 09/10/2013, công chứng Việt Nam đã được kết nạp là thành viên chính thức thứ 84 của Liên minh Công chứng quốc tế. Việc công chứng Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên minh Công chứng quốc tế đánh dấu sự phát triển của công chứng Việt Nam và sự hội nhập sâu rộng của công chứng Việt Nam với công chứng thế giới.

Đặc biệt khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và tăng cường tham gia vào các khu vực mậu dịch tự do thì nhu cầu công chứng càng trở lên cấp thiết đối với người dân và doanh nghiệp, là công cự hữu hiệu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, vừa là công cụ quản lý, hỗ trợ cho các hoạt động tư pháp và là một trong những điều kiện cơ bản góp phần đẩy nhanh việc phát triển kinh tế ở thị trường Việt Nam.

Công chứng có yếu tố mang tính chất dịch vụ đặc thù thể hiện qua các đặc điểm: Thứ nhất, công chứng viên không đương nhiên thực hiện công chứng mà thực hiện công chứng thông qua yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Khi sử dụng dịch vụ công chứng, cá nhân, tổ chức phải trả một khoản phí công chứng nhất định.

Tuy nhiên, hoạt động công chứng có các đặc điểm cơ bản sau:

Thứ hai, công chứng mang tính công quyền. Công chứng viên cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa tranh chấp.

Thứ ba, không phải bất kỳ ai cũng có thẩm quyền thực hiện việc công chứng, chỉ khi nào cá nhân được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm làm công chứng viên mới được thực hiện công chứng. Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của luật công chứng, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng.

Thứ tư, hoạt động công chứng là hoạt động thuộc lĩnh vực dịch vụ công, không sử dụng quyền lực công. Các công chứng viên không có quyền lực ban hành mệnh lệnh hành chính như các cơ quan chức năng của chính quyền. Khi hành nghề, công chứng viên hoàn toàn độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, hành nghề khách quan, trung thực, tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản công chứng.

Thứ năm, văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ, những tình tiết của sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh. Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

Thứ sáu, công chứng không phải là một chế định mang tính chất hành chính hay mang tính chất tư pháp đơn thuần, mà là chế định bổ trợ tư pháp. Công chứng là việc Công chứng viên thay mặt Nhà nước giúp đương sự thể hiện đúng, chính xác và hợp pháp ý chí của mình đồng thời chứng nhận sự thể hiện đó. Theo nguyên tắc trong hệ thống công chứng Latin mà Việt Nam là thành viên, công chứng viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng, như vậy công chứng viên chịu trách nhiệm về nội dung công chứng, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

1.1.3. Khái niệm chất lượng của dịch vụ công chứng

Chất lượng dịch vụ là một khái niệm trừu tượng và khó định nghĩa. Nó là một phạm trù mang tính tương đối và chủ quan. Do những đặc điểm của bản thân dịch vụ mà có thể đưa ra những khái niệm về chất lượng dịch vụ khác nhau, nhưng nhìn chung trong các nghiên cứu hiện nay, các tác giả thường đứng trên quan điểm của người tiêu dùng dịch vụ: tức là chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào những cảm nhận của khách hàng.

Hình 1.1: Vai trò của khách hàng trong quá trình tạo dịch vụ

Theo Berry & Parasuraman, Zeithaml (1985), chất lượng dịch vụ là sự đánh giá của khách hàng về tính siêu việt và sự tuyệt vời nói chung của một thực thể. Nó là một dạng của thái độ và các hệ quả từ một sự so sánh giữa những gì được mong đợi và nhận thức về những thứ ta nhận được. Chất lượng dịch vụ có thể khái quát là các dịch vụ theo quan điểm của khách hàng, chất lượng dịch vụ đồng nghĩa với việc đáp ứng mong đợi của khách hàng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Do vậy, chất lượng được xác định bởi khách hàng, như khách hàng mong muốn. Do nhu cầu của khách hàng thì đa dạng, cho nên chất lượng cũng sẽ có nhiều cấp độ tuỳ theo đối tượng khách hàng. Có thể tóm lại, chất lượng dịch vụ là kết quả của một quá trình đánh giá, tích lũy của khách hàng dựa trên cơ sở so sánh giữa chất lượng dịch vụ mong đợi (hay dự đoán) và mức độ khách hàng đã nhận được.

Chất lượng của dịch vụ công chứng do đó có thể được hiểu là sự đánh giá, tích lũy của khách hàng về tính ưu việt và sự tuyệt vời nói chung của dịch vụ công chứng do một thực thể là TCHNCC cung cấp.

1.2. Các nhân tố cấu thành chất lượng của dịch vụ công chứng Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

Hình 1.2: Mô hình lý thuyết và các giả thuyết để nghiên cứu

Các yếu tố cấu thành chất lượng của dịch vụ nói chung và chất lượng của dịch vụ công chứng nói riêng lần đầu tiên được đề xuất bởi nghiên cứu của Parasuraman và các cộng sự năm 1988, bao gồm 5 yếu tố (hay còn gọi là năm phương diện của chất lượng dịch vụ), bao gồm:

 • Sự tin cậy (Reliability): Đó là khả năng thực hiện dịch vụ công chứng theo thẩm quyền, pháp luật và thỏa thuận với khách hàng một cách chính xác;
 • Sự đảm bảo (Assurance): Chuyên môn nghiệp vụ của công chứng viên, sự lịch thiệp của chuyên viên và khả năng tạo ra sự tin cậy của Văn phòng công chứng nói chung.
 • Các yếu tố hữu hình (Tangibles): Điều kiện phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hình thức của nhân viên, môi trường và không gian dịch vụ…
 • Sự hiểu biết, chia sẻ (Empathy): Sự quan tâm chăm sóc đối với từng cá nhân khách hàng khi sử dụng dịch vụ công chứng.
 • Tinh thần trách nhiệm (Responsiveness): Thái độ phục vụ tận tình, có trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ khách hàng và phục vụ nhanh chóng, kịp thời…

5 yếu tố này thực chất đưuọc rút gọn từ 10 yếu tố đánh giá chất lượng dịch vụ theo quan điểm khách hàng (Parasuraman & Leonard) gồm:

 1. Độ tin cậy (Reliability): sự nhất quán trong vận hành và cung ứng dịch vụ; thực hiện đúng chức năng ngay từ đầu.
 2. Tính đáp ứng (Responsibility): sự sốt sắng hoặc sẵn sang cung ứng dịch vụ kịp thời, đúng lúc.
 3. Năng lực (Competence): có kiến thức sâu rộng, có kỹ năng thành thạo và có hành vi, thái độ tích cực.
 4. Tiếp cận được (Accessibility): có thể dễ dàng tiếp cận, dễ dàng đến gần
 5. Tác phong (Courtesy): sự lịch thiệp, tôn trọng, quan tâm và thân thiện của nhân viên phục vụ.
 6. Giao tiếp (Communication): thông tin với khách hàng bằng ngôn từ của họ, lắng nghe ý kiến khách hàng…
 7. Sự tín nhiệm (Credibility): trung thực, đáng tin cậy; uy tín của công ty; tư cách cá nhân của người phục vụ.
 8. Tính an toàn (Security): không có nguy hiểm, rủi ro.
 9. Thấu hiểu khách hàng (Understanding th e customers): nỗ lực tìm hiểu nhu cầu khách hàng; ghi nhớ những yêu cầu cụ thể của từng người; tạo ra sự chú của từng cá nhân; nhận biết các khách hàng thường xuyên và trung thành của công ty.
 10. Tính hữu hình (Tangibles); chứng cứ vật chất của dịch vụ; các phương tiện, thiết bị phục vụ; hình thức bên ngoài của nhiệm vụ;…

Theo 5 yếu tố trên, tùy từng lĩnh vực cụ thể, người nghiên cứu sẽ cố gắng xác định chỉ tiêu để đo lường chất lượng dịch vụ bằng con số cụ thể.

Ví dụ: Khi đánh giá chất lượng dịch vụ hàng không theo mô hình RATER có thể kể đến như:

 1. Độ tin cậy (Reliability): thời gian bay đúng lịch trình, các chuyến bay được cung cấp thường xuyên, các dịch vụ hỗ trợ đảm bảo yêu cầu.
 2. Sự đảm bảo (Assurance): nhân viên mặt đất có kiến thức để tư vấn cho khách hàng, tác phong của tiếp viên hàng không phù hợp chuẩn mực, lịch sự.
 3. Tính hữu hình (Tangibles): sân bay đạt tiêu chuẩn (có đầy đủ chỗ ngồi cho hành khách chờ lên máy bay, phòng chờ bố trí hợp lý, các cửa ra máy bay có chỉ dẫn cụ thể), nhân viên có đồng phục.
 4. Sự thấu cảm (Empathy): nhân viên quan tâm đến người già và trẻ con, nhân viên hỗ trợ hành khách có vấn đề về sức khỏe.
 5. Tính đáp ứng (Responsibility): sẵn sàng trả lời thắc mắc của khách hàng về thời gian bay, phòng chờ, cửa lên máy bay; sẵn sàng giúp đỡ khách hàng khi cần thiết.

Tuy nhiên, cách xác định chất lượng dịch vụ như trên chủ yếu dựa vào những gì thuộc về nhà cung ứng, các tổ chức doanh nghiệp chứ cjhuwa thực sự căn cứ vào “cảm nhận” của khách hàng. Để tiến hành đánh giá chất lượng dịch vụ trên cơ sở quan điểm khách hàng, các học giả đã đưa ra các tiêu chí định hướng khách hàng như đã nêu ở trên. Đồng thời, các học giả cũng đã thiết kế các thang đo để tiến hành đo đếm mức độ hài lòng của khách hàng. Một thang đo nổi tiếng và rất thịnh hành trên thế giới là thang đo Likert. Thang đo Likert có thể có thang điểm 1-5 hoặc 1-10. Đương nhiên, trong các phép đo bằng thang đo như thế này, thang đo càng nhiều nấc thì độ chính xác càng cao.

Trong phạm vi của Luận văn, để làm rõ nhân tố cấu thành chất lượng của dịch vụ công chứng, tác giả sẽ gộp các yếu tố trên thành 2 nhóm yếu tố cơ bản để phân tích và làm rõ nội hàm của vấn đề và sử dụng thang đo 5 mức độ. Sau đó tổng kết lại thành 3 trường hợp:

Trường hợp 1: Chất lượng đạt được lớn hơn Chất lượng mong đợi: Chất lượng dịch vụ tốt, kết quả điều tra đánh giá là 4 hoặc 5 điểm và được tác giả tổng hợp là tốt.

Trường hợp 2: Chất lượng đạt được = Chất lượng mong đợi: Chất lượng dịch vụ được cho là ổn, kết quả điều tra đánh giá là 2 hoặc 3 điểm và được tác giả tổng hợp là trung bình.

Trường hợp 3: Chất lượng đạt được nhỏ hơn Chất lượng mong đợi: Chất lượng dịch vụ được cho là không tốt, kết quả điều tra đánh giá là 1 điểm được tác giả tổng hợp là kém.

1.2.1. Về thực hiện hoạt động công chứng Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

Yếu tố đầu tiên cấu thành nên chất lượng của dịch vụ công chứng là chất lượng trên phương diện kỹ thuật được thể hiện qua việc thực hiện hoạt động công chứng, đây là yếu tố có thể đo lường đánh giá định lượng được. Chất lượng trên phương diện kỹ thuật nói chung và việc thực hiện hoạt động công chứng nói riêng là một căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng dịch vụ.

Một số ví dụ điển hình về chất lượng dịch vụ trên phương diện thực hiện các hoạt động công chứng như thời gian chờ đợi của khách hàng để được phục vụ và tư vấn, thời gian thực hiện dịch vụ công chứng hay mức độ nhanh chóng, chính xác, an toàn của việc thực hiện các thủ tục công chứng. Có thể thấy rằng đây là một trong những yếu tố cơ bản cấu thành nên chất lượng dịch vụ công chứng.

Về hoạt động chuyên môn, không chỉ thực hiện việc sao y giấy tờ, hợp đồng giao dịch và chữ ký của cá nhân mà người dân đã biết đến công chứng nhiều hơn qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng nhà đất, thế chấp vay vốn ngân hàng…Theo đó, công chứng viên sẽ phải thực hiện các hoạt động sau:

 • Chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản
 • Chứng nhận bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.
 • Chứng nhận chữ ký
 • Chứng nhận sao y bản chính giấy tờ, văn bản

Các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải quyết các việc, thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm thời hạn công chứng như về niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, mức phí, thực hiện chế độ làm việc và lưu trữ hồ sơ công chứng. Bên cạnh đó, không ngừng cải tiến, đổi mới và hoàn thiện hệ thống, dịch vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

Về hoạt động dịch vụ, các cơ sở hành nghề công chứng không chỉ thực hiện tốt, nghiêm túc và có hiệu quả các hoạt động công chứng mà còn phải chú trọng vào khâu chăm sóc dịch vụ cho khách hàng. Dịch vụ khách hàng chính là sự hỗ trợ của các cơ sở hành nghề công chứng cung cấp cho khách hàng trong suốt quá trình trước, trong và sau khi thực hiện các hoạt động giao dịch. Hoặc cũng có thể hiểu, dịch vụ khách hàng là các hoạt động nhằm đảm bảo nhu cầu, mong muốn của khách hàng được đáp ứng xuyên suốt quá trình làm việc. Dịch vụ khách hàng có 2 yếu tố đóng vai trò quan trọng:

 • Tốc độ: Đây là yếu tố luôn cần được đảm bảo nhất khi cung cấp dịch vụ. Từ khi chấp nhận đề nghị cho tới phản hồi hay giải quyết vấn đề, khách hàng luôn cần sự cam kết về thời gian và đúng hẹn.
 • Sự chuyên nghiệp: Tất cả các yếu tố từ phong cách giao tiếp, cách thức xử lý vấn đề… đều phải thực sự chuyên nghiệp, thể hiện sự tôn trọng khách hàng, quan tâm tới nhu cầu của họ. Sự chuyên nghiệp còn được thể hiện qua những hiểu biết sâu sắc về sản phẩm và sự làm chủ tình huống,

Một khách hàng trải nghiệm dịch vụ tốt nghĩa là cơ sở hành nghề công chứng đã cung cấp dịch vụ khách hàng đủ tốt và dịch vụ đó đã hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng. Mặt khác, dịch vụ khách hàng tồi gây nên những phàn nàn, dẫn đến mất khách giảm doanh thu, do người tiêu dùng (cộng với truyền miệng về dịch vụ kém) sẽ chuyển hướng làm ăn với đối thủ cạnh tranh.

Trên đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá được chất lượng dịch vụ công chứng đó có tốt hay không, có mang lại kết quả cũng như hiệu quả công việc tốt hay không.

1.2.2. Nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng

Tuy nhiên, đối với dịch vụ chất lượng trên phương diện kỹ thuật ( hoạt động công chứng) không phải là tất cả, vì trong quá trình cung cấp dịch vụ còn có sự tương tác, giao tiếp trực tiếp kéo dài giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ. Do vậy, cảm nhận về chất lượng của khách hàng còn bị tác động bởi cách thức mà chất lượng kỹ thuật được mang đến cho họ. Đó chính là chất lượng trên phương diện chức năng (phần mềm của chất lượng).

Việc quyết định đến dịch vụ công chứng có tốt hay không yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là dựa vào đánh giá của khách hàng. Một dịch vụ tốt là dịch vụ được khách hàng phản hồi tích cực và tin dùng thường xuyên.

Sự hài lòng của khách hàng là việc khách hàng căn cứ vào những hiểu biết của mình đối với một sản phẩm hay dịch vụ mà hình thành nên những đánh giá hoặc phán đoán chủ quan. Đó là một dạng cảm giác về tâm lý sau khi nhu cầu của khách hàng được thỏa mãn. Sự hài lòng của khách hàng được hình thành trên cơ sở những kinh nghiệm đặc biệt, được tích lũy khi mua sắm và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ. Sau khi mua và sử dụng sản phẩm khách hàng sẽ có sự so sánh giữa hiện thực và kỳ vọng, từ đó hình thành sự đánh giá vừa lòng hay không vừa lòng. Nếu như không căn cứ vào sự thể nghiệm cũng như kinh nghiệm của quá khứ và hiện tại thì khách hàng khó có thể đưa ra ý kiến vừa ý hay không vừa ý một sản phẩm hay một dịch vụ nào đó.

Về nhu cầu và mong muốn của khách hàng, dĩ nhiên khách hàng muốn cơ sở hành nghề công chứng thực hiện các yêu cầu nhanh chóng, an toàn và chính xác để phục vụ cho nhu cầu của cá nhân khi sử dụng dịch vụ công chứng. Mong đợi của khách hàng về chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào thông tin trên các quảng cáo của nhà cung cấp dịch vụ, kinh nghiệm quá khứ của khách hàng, vào thông tin truyền miệng của bạn bè, đồng nghiệp, gia đình là khách hàng quen đã sử dụng dịch vụ…

Để đánh giá chất lượng của dịch vụ thì khách hàng sẽ so sánh giữa mong đợi của mình và kết quả nhận được sau khi sử dụng dịch vụ. Như vậy, một dịch vụ có thể được xem như chất lượng cao đối với một khách hàng này (do mong đợi của họ thấp), nhưng lại bị đánh giá là chất lượng thấp đối với một khách hàng khác (vì mong đợi của họ cao hơn). Ví dụ: Một khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ công chứng ở văn phòng công chứng A có thể sẽ thay đổi cách đánh giá về các dịch vụ của các phòng công chứng khác sử dụng sau đó, vì anh ta đã có cái để so sánh, đánh giá (kinh nghiệm quá khứ).

Hình 1.3. Mối quan hệ giữa các yếu tố trong mô hình cung ứng dịch vụ

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng của dịch vụ công chứng

1.3.1. Các nhân tố bên ngoài Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

1.3.1.1. Nhân tố thuộc môi trường thể chế, pháp luật

Môi trường chính trị và pháp luật bao gồm các luật lệ, các quy tắc và những hoạt động của các cơ quan Nhà nước có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công chứng. Môi trường chính trị bao gồm hệ thống luật và các văn bản dưới luật, các công cụ chính sách của nhà nước, tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành của chính phủ và các tổ chức chính trị – xã hội. Thể chế chính trị giữ định hướng, chi phối các hoạt động trong xã hội. Môi trường chính trị, pháp luật thuộc nhóm các yếu tố vĩ mô, nó có tác động mạnh mẽ và sâu sắc tới hoạt động của tất cả các TCHNCC.

Sự tác động của môi trường chính trị và pháp luật tới chất lượng dịch vụ công chứng phản ánh sự can thiệp của các chủ thể quản lý vĩ mô tới hoạt động của các TCHNCC.

 • Tác động của hệ thống luật pháp tới hoạt động của các TCHNCC: Để điều chỉnh hành vi cung cấp và sử dụng dịch vụ công chứng, quan hệ giữa các
 • Hệ thống các công cụ chính sách của Nhà nước cũng tác động mạnh mẽ tới hoạt động của các TCHNCC. Những công cụ chính sách cũng rất nhiều, bao gồm cả những công cụ chính sách chung cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân và các chính sách đặc thù về dịch vụ công chứng.

Cơ chế điều hành của Chính phủ cũng tác động trực tiếp tới hoạt đông của các TCHNCC. Cơ chế điều hành của Chính phủ sẽ quyết định trực tiếp tới tính hiệu lực của luật pháp và các chính sách quản lý hành chính – kinh tế. Nếu một chính phủ mạnh, điều hành chuẩn mực và tốt thì sẽ khuyến khích các hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về dịch vụ công chứng của người dân, doanh nghiệp. Điều hành của chính phủ còn thể hiện qua mức độ can thiệp và hình thức can thiệp của chính phủ vào các hoạt động cung cấp dịch vụ công chứng.

Trong xu hướng cải cách, chuyển đổi từ nhà nước cai trị sang nhà nước phục vụ thì việc đổi mới, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công chứng cũng được đặt ra. Bởi lẽ, nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng cũng tức là thước đo việc đảm bảo chất lượng dịch vụ công và là điều kiện quan trọng đảm bảo tốt hơn quyền con người. Nhằm đẩy mạnh xã hội hóa trong cung ứng dịch vụ công chứng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trương xã hội hóa công chứng đã được Chính phủ cụ thể hóa thông qua Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 02 – 6 – 2005 về Chiến lược

Cải cách tư pháp đến năm 2020 đó là “Xây dựng mô hình quản lý nhà nước về công chứng theo hướng Nhà nước chỉ tổ chức cơ quan công chứng thích hợp; có bước đi phù hợp để từng bước xã hội hóa công việc này”. Nghị quyết Đại hội X của Đảng chỉ rõ: “Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng” “phát huy tiềm năng, trí tuệ và các nguồn lực vật chất trong nhân dân, của toàn xã hội để cùng Nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội và chăm lo phát triển các dịch vụ công cộng”. Chủ trương này được đổi mới theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhân lực, tài chính, tài sản khi cung cấp dịch vụ gắn với nhu cầu của xã hội.

1.3.1.2. Các nhân tố thuộc môi trường kinh tế – xã hội

Môi trường kinh tế là những đặc điểm của hệ thống kinh tế mà trong đó các TCHNCC hoạt động. Môi trường kinh tế trước hết phản ánh qua tốc độ tăng trưởng kinh tế chung về cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng. Tình hình đó có thể tạo nên tính hấp dẫn về thị trường và nhu cầu khác nhau đối với các dịch vụ công chứng.

Môi trường kinh tế thường được đề cặp đến những yếu tố như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái, chính sách đất đai, thương mại… Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, khu vực công có những thay đổi mạnh mẽ đặc biệt liên quan đến các quy định về dịch vụ công chứng. Ngân sách và các phương tiện đã bắt đầu được quản lý một cách chặt chẽ hơn và điều này có tác động đáng kể đến đầu tư, việc làm và chi phí hoạt động. Kết quả là cần phải quan tâm đến hai vấn đề: một mặt, đó là vấn đề lựa chọn và ưu tiên trong định hướng chính sách công trong đó có lĩnh vực công chứng, và mặt khác, vấn đề ngân sách chặt chẽ và giới hạn chi tiêu.

Mỗi tổ chức đều hoạt động trong môi trường văn hoá – xã hội nhất định. TCHNCC và môi trường văn hoá – xã hội đều có mối liên hệ chặt chẽ, có sự tác động qua lại lẫn nhau. Xã hội cung cấp những nguồn lực mà TCHNCC cần, sử dụng những dịch vụ mà các tổ chức này cung cấp. Những biến đổi về dân số xã hội thường có liên quan chặt chẽ đến quy mô và đặc tính nhu cầu.

1.3.1.3. Các nhân tố thuộc bản thân khách hàng, người dân Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

Nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng là nhân tố quan trọng tác động đến chất lượng dịch vụ công chứng. Sự hài lòng của khách hàng là việc khách hàng căn cứ vào những hiểu biết của mình đối với dịch vụ mà hình thành nên những đánh giá hoặc phán đoán chủ quan. Đó là một dạng cảm giác về tâm lý sau khi nhu cầu của khách hàng được thỏa mãn.

Khi xã hội phát triển thì nhu cầu của người dân để bảo vệ mình trước những rủi ro pháp lý ngày càng được tăng lên. Việc người dân đến giao dịch với Văn Phòng công chứng ngày càng tăng lên là minh chứng rõ nhất cho thấy dịch vụ công chứng đang ngày càng phát triển. Với sự phát triển đó các Văn phòng công chứng ngày càng tập trung đào tạo trình độ chuyên môn cũng như nghiệp vụ, đồng thời nâng cao thêm dịch vụ khách hàng nhằm giúp người dân tiếp cận với “biện pháp phòng vệ” bản thân mình một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. Do đó, chất lượng dịch vụ của một TCHNCC có tốt hay không, cách dễ dàng để đánh giá nhất đó là nhu cầu của người dân đến giao dịch với TCHNCC đó như thế nào. Đối với một TCHNCC có chất lượng dịch vụ tốt thì người dân sẽ tin tưởng và sử dụng lại vào các lần tiếp theo, do đó lượng khách đến giao dịch ngày càng tăng và TCHNCC đó khẳng định được vị trí của chính mình.

1.3.1.4. Đối thủ cạnh tranh

Hiện nay, trên địa bàn Hải Phòng có 28 cơ sở hành nghề công chứng, gồm 05 Phòng công chứng và 23 Văn phòng công chứng. Các tổ chức hành nghề công chứng được phân bố hợp lý giữa các đơn vị hành chính để kịp thời đáp ứng nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức. Đội ngũ công chứng viên ngày càng phát triển về số lượng cũng như chất lượng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó tình trạng “cạnh tranh” không lành mạnh giữa các Văn phòng công chứng diễn biến phức tạp. Nhiều Văn phòng công chứng đang chạy theo lợi nhuận nên xuất hiện sự cạnh tranh, chạy đua không lành mạnh (có tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ trái pháp luật, cùng một việc tổ chức hành nghề công chứng này từ chối công chứng nhưng đến tổ chức khác vẫn nhận công chứng bình thường; bằng cách này, hay cách khác thực hiện giới thiệu, quảng bá và nói quá về tổ chức mình …)

Hiện tượng không tuân thủ nghiêm túc về trình tự, thủ tục, thời gian, địa điểm công chứng vẫn xảy ra. Một số Văn phòng công chứng bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ công chứng ở các địa bàn ngoài trụ sở của tổ chức mình để tiếp nhận yêu cầu công chứng, không niêm yết lịch làm việc, thu phí công chứng, thù lao công chứng cao hơn quy định, thu phí không ghi biên lai, hoá đơn hoặc thu cao hơn nhưng khi ghi hoá đơn chỉ ghi bằng mức phí niêm yết, vi phạm quy định về lưu trữ hồ sơ công chứng hay trích lại phần trăm phí và thù lao công chứng cho người yêu cầu công chứng để thu hút những người này sử dụng dịch vụ công chứng của tổ chức mình, đầu tư vốn vào các Văn phòng công chứng khác… Điều này đã gây ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển lành mạnh của hoạt động công chứng trên địa bàn nói chung.

1.3.2. Các nhân tố bên trong Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

1.3.2.1. Về tổ chức bộ máy làm việc của TCHNCC

Để có thể nâng cao chất lượng dịch vụ thì trước hết việc tổ chức bộ máy làm việc của TCHNCC là một yếu tố vô cùng quan trọng. Việc điều hành có trình tự từ trên xuống dưới theo sự chỉ đạo và phối hợp với nhau sẽ khiến cho bộ máy vận hành trơn tru. Từ đó, khi khách hàng đến giao dịch đánh giá được chất lượng của Văn phòng công chứng thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy của văn phòng. Nếu một Văn phòng có một bộ máy được tổ chức sơ sài, đơn giản thì khách hàng khi nhìn thấy có thể nhận định ngay đấy là một Văn phòng thiếu chuyên nghiệp. Việc đơn giản trong bộ máy làm việc cũng dẫn đến việc không chuyên môn hóa nghiệp vụ cao được khi một người vẫn còn phải kiêm nhiệm nhiều việc khác để giải cho bài toán nhân lực. Vì vậy, một bộ máy được tổ chức chặt chẽ với quy mô lớn sẽ cho được chất lượng của dịch vụ tốt hơn.

1.3.2.2. Cơ sở vật chất của các tổ chức hành nghề công chứng

Tại một số tỉnh thành phố lớn, trụ sở của Phòng công chứng và Văn phòng công chứng còn chật hẹp, trong những tháng cao điểm, yêu cầu công chứng nhiều, người yêu cầu công chứng đông, không đủ chỗ ngồi, phải đứng, ngồi rải rác ở hành lang bên ngoài trụ sở, gây ảnh hưởng đến văn minh công sở… tác động tiêu cực đến chất lượng dịch vụ công chứng.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu công chứng của công dân, các tổ chức công chứng mới được thành lập, bước đầu khó khăn nhất là về trụ sở, phải đi thuê, do đó phải di chuyển trụ sở vì nhiều lý do khác nhau (đổi chỗ thuê trụ sở, xây dựng trụ sở mới…), trang thiết bị phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và tiếp dân còn nghèo nàn…. điều này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý của khách hàng, tạo ra một sự đánh giá không tốt về chất lượng dịch vụ.

1.3.2.3. Trình độ của lãnh đạo và nhân viên nghiệp vụ Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

Khả năng chuyên môn của nguồn lực con người chính là chìa khóa dẫn đến việc cung cấp dịch vụ chất lượng (ViNoria, 1996).

Thái độ lịch sự và nhiệt tình của nhân viên: Các hành vi của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với công dân có vai trò quan trọng bởi vì họ cung cấp dịch vụ trực tiếp (Eiglier và Langeard, 1987). Đối xử với công dân một cách thân thiện và vui vẻ là một yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thực tiễn trình độ nghiệp vụ của các nhân viên nghiệp vụ không giống nhau (cử nhân luật tại chức, chính quy, chuyển từ các cơ quan nhà nước khác sang) do đó trong quá trình thực hiện hoạt động nghiệp vụ, tiếp dân còn có những hạn chế nhất định. Mặt khác, hiện nay pháp luật chỉ quy định bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công chứng cho các công chứng viên giữa các phòng công chứng trong tỉnh và trọng phạm vi toàn quốc; không quy định bồi dưỡng nghiệp vụ cho những nhân viên này nên họ phải tự trau dồi, học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp, công chứng viên, đây là một yếu tố gây tác động tiêu cực cho dịch vụ công chứng hiện nay.

1.3.2.4. Hoạt động kiểm tra với các tổ chức công chứng

Kiểm tra hoạt động của các tổ chức công chứng nhằm đảm bảo cho hoạt động nghiệp vụ của các công chứng viên luôn được trau dồi, ý thức hoạt động nghiệp vụ trên tinh thần học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các tổ chức công chứng được tốt hơn. Khi các TCHNCC hoạt động chuyên nghiệp, khả năng của các công chứng viên tốt sẽ tạo tiền đề không nhỏ cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng.

1.3.2.5. Phẩm chất đạo đức, trình độ nghiệp vụ của công chứng viên Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

Phẩm chất đạo đức, trình độ nghiệp vụ, của công chứng viên là nhân tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng của dịch vụ công chứng. Phẩm chất, đạo đức là một trong những tiêu chuẩn pháp luật quy định để Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét và bổ nhiệm một người làm công chứng viên. Nhìn chung đội ngũ công chứng viên ở nước ta có phẩm chất, đạo đức tốt, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.Thái độ làm việc của các công chứng viên và nhân viên đều nhiệt tình, trách nhiệm, có trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn cho các bên tham gia giao dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh”, đó là một số trường hợp công chứng viên do trình độ nghiệp vụ còn non kém, không chịu khó học hỏi, trau dồi kiến thức, đã thực hiện hành vi công chứng sai cho người yêu cầu công chứng, gây thiệt hại về tài sản cho cá nhân yêu cầu công chứng; cũng có những trường hợp công chứng viên không giữ vững lập trường đã có những hành vi công chứng không đúng với quy định của pháp luật …

1.4. Những yêu cầu đối với công tác cung ứng dịch vụ công chứng

Công chứng được cho là một nghề có tính rủi ro cao: công chứng sai, công chứng viên có thể bị quy trách nhiệm và phải bồi thường thiệt hại, có khi rất nặng nề. Sau nhiều năm làm việc, tác giả đã đúc kết và rút ra được một số kinh nghiệm:

Thứ nhất, nghiêm túc thực hiện các quy định của Pháp Luật về công chứng như Luật công chứng năm 2014, các Nghị định hướng dẫn thi hành. Một số nội dung cơ bản như: niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng; Thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước; Chấp hành các quy định của pháp luật về lao

động, thuế, tài chính, thống kê; Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, thanh tra, kiểm tra; lưu trữ hồ sơ công chứng…Thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo đúng trình tự thủ tục công chứng và xem xét đầy đủ căn cứ pháp lý trước khi ký.

Thứ hai, về hồ sơ công chứng và lưu trữ: hồ sơ công chứng cần phải có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của Pháp Luật. Bên cạnh đó, hồ sơ công chứng cần được lưu trữ đầy đủ, việc lưu trữ hồ sơ được thực hiện một cách khoa học. Cụ thể: Các hồ sơ đều được đánh bút lục, có danh mục hồ sơ lưu, việc sắp xếp hồ sơ khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu.

Thứ ba, về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: Văn phòng công chứng phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình, đảm bảo quyền và lợi ích của các cá nhân. Luận văn: Nâng cao chất lượng DV của Công chứng Bảo Toàn

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x