Luận văn: Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán – Quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp – Nghiên cứu các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

TÓM TẮT

Bài nghiên cứu kiểm định giả thuyết tính thanh khoản của chứng khoán làm cải thiện chất lượng quản trị công ty và từ đó quản trị tốt hơn góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp. Dữ liệu của các công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) để đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam được sử dụng trong các mô hình. HOSE bắt đầu những giao dịch đầu tiên từ tháng 7 năm 2000. Bài nghiên cứu sử dụng chỉ số CGI1 được xây dựng dựa trên phương pháp của IFC2 như một biến thay thế cho chỉ số TD3 được cung cấp bởi Standard&Poor4 mà nhóm tác giả Wei-Xuan Li, Clara Chia-Sheng Chen và Joseph J. French đã sử dụng để thực hiện nghiên cứu đối với các doanh nghiệp ở Nga. Kết quả cho thấy có mối quan hệ nhân quả giữa tính thanh khoản theo các cách đo lường khác nhau với quản trị công ty. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ của quản trị công ty đối với giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, chưa có bằng chứng thuyết phục về mối quan hệ giữa tính thanh khoản và quản trị công ty. Chỉ có mối quan hệ giữa quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp là được thể hiện rõ trong các mô hình hồi quy, cứ 1% tăng lên trong chỉ số quản trị công ty thì giá trị doanh nghiệp tăng 0,43%. Kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ vai trò của quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp, góp phần vào kho tài liệu Việt Nam trong việc khẳng định tầm quan trọng của quản trị công ty, giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về vai trò trách nhiệm trong điều hành doanh nghiệp.

  • Chỉ số quản trị doanh nghiệp– Corporate Governance Index
  • Tổ chức Tài chính Quốc tế và Diễn đàn Quản trị Công ty Toàn cầu – International Finance Corporation
  • Chỉ số minh bạch và công khai – Transparency and disclosure
  • Standard & Poor – S&P là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất (bên cạnh Moody’s và Fitch Ratings)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

Chương 1. GIỚI THIỆU

1.1. Lý do thực hiện nghiên cứu này Luận văn: Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán

Luận văn: Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán

Chương 1: Giới thiệu

Bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên ngày 28 tháng 7 năm 2000, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ với sự tham gia của gần 850 tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên hai Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; hơn 1000 công ty đại chúng chưa niêm yết; trên 1,2 triệu tài khoản giao dịch của các nhà đầu tư. Với quy mô ngày càng mở rộng, thị trường chứng khoán như kênh trung gian giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư. Để tăng tính hiệu quả và tạo điều kiên thuận lợi cho các giao dịch, tính thanh khoản chứng khoán là một yếu tố mà các doanh nghiệp cần quan tâm. Trong đó, yếu tố quản trị công ty góp phần phát triển thị trường chứng khoán. Quản trị công ty tốt giúp cải thiện tính thanh khoản, làm tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn bên ngoài cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp. Quản trị công ty tốt làm tăng khả năng đứng vững của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung trước ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng, và làm tăng lòng tin nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với thị trường chứng khoán.

Trên thế giới đã có khá nhiều nghiên cứu về vấn đề này và khẳng định tầm quan trọng của quản trị công ty. Các tác giả đã đưa ra nhiều lập luận lý thuyết cũng như bằng chứng thực nghiệm dựa trên phân tích số liệu tại các quốc gia. Các kết quả đều cho thấy có mối quan hệ giữa các yếu tố thanh khoản chứng khoán, quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở Việt Nam vấn đề quản trị vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Còn nhiều bất cập trong khuôn khổ pháp lý về việc quản lý và nâng cao chất lượng quản trị công ty. Và cũng chưa có nhiều tác giả tìm hiểu, nghiên cứu về vấn đề này. Chính vì thế, các nhà quản lý của các công ty ở Việt Nam không nhận thấy được trách nhiệm của mình.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn: Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán

Chương 1: Giới thiệu

Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm kiểm định mối quan hệ giữa thanh khoản của cổ phiếu và quản trị công ty từ đó phân tíchtác động của quản trị công ty đối với giá trị doanh nghiệp. Kết quả từ các mô hình sẽ được so sánh với các công trình nghiên cứu của các tác giả trên thế giới, đưa ra các hạn chế cũng như hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài.

Để nắm bắt được các khía cạnh khác nhau này, ba cách đo lường được sử dụng dựa trên các lý thuyết về tính thanh khoản. Tác giả sử dụng ba cách đo lường tính thanh khoản khác nhau lần lượt trong ba mô hình hồi quy như sau: Logarit cơ số tự nhiên của giá trị giao dịch tính bằng triệu VNĐ (Lnvolume); chỉ số kém thanh khoản Amihud (2002) (ILQ) và tỉ lệ ngày không có tỉ suất sinh lợi (PZR). Những phần sau của luận văn sẽ mô tả chi tiết cách xây dựng các biến này. Các biến được đưa vào các phương trình để tìm câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu:

  • Thanh khoản của chứng khoán có cải thiện quản trị công ty?
  • Quản trị công ty tốt hơn có mang lại giá trị doanh nghiệp cao hơn?

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn: Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán

Luận văn: Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán

Chương 1: Giới thiệu

Dữ liệu mẫu được tổng hợp cho 130 công ty phi tài chính (không bao gồm các công ty tài chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm) niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”), có thời gian niêm yết trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2008, được công bố trên website http://www.hsx.vn/hsx. Các số liệu và các tính toán tỉ số được sử dụng trong các mô hình hồi quy được thu thập từ các báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo thường niên, các thông tin được công bố chính thức trên trang điện tử của các công ty cũng như các trang web về chứng khoán. Thời gian mẫu được chọn từ năm 2009 – 2013 để đảm bảo sự cân bằng của bộ dữ liệu từ sau khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008. Thông tin và dữ liệu đến năm 2013 cũng khá đầy đủ để thực hiện các kiểm định.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Để tìm hiểu mối quan hệ giữa tính thanh khoản của chứng khoán, quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp, tác giả đã sử dụng kết hợp một số phương pháp trong nghiên cứu khoa học.

1.4.1. Phương pháp thống kê, phân tích số liệu Luận văn: Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán

Luận văn: Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán

Chương 1: Giới thiệu

Để đo lường chất lượng quản trị công ty, nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu chỉ số CGI dựa trên các báo cáo và bảng điểm của IFC, bằng việc thu thập các thông tin trên báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, thông tin về các kỳ đại hội đồng cổ đông cũng như các thông tin được công bố chính thức trên trang điện tử của công ty.

Các biến định lượng khác như tính thanh khoản của phiếu, tỉ lệ ngày không có tỉ suất sinh lời, quy mô công ty, đòn bẩy tài chính, Tobin’s Q được thu thập từ các báo cáo tài chính, lịch sử giao dịch, số liệu từ các tranh điện tử về chứng khoán cũng như tính toán các tỉ số cần sử dụng trong các mô hình.

Phần mềm phân tích số liệu: Phần mềm excel để xử lý dữ liệu thô đã được thu thập và phần mềm Eview để phân tích tương quan, hồi quy và thực hiện kiểm định sự phù hợp của mô hình.

1.4.2. Phương pháp xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy dường như không có liên quan (“SURE”)5 để xây dựng hàm hồi quy. Nhiều hàm hồi quy sẽ được thực hiện để xây dựng mô hình phù hợp. Ngoài ra, tác giả còn kiểm tra hiện tượng tự tương quan bằng SURE là viết tắt của cụm từ seemly unrelated regression estimation kiểm định Breusch – Godfrey (BG), kiểm định phương sai thay đổi bằng kiểm định White để quyết định phương pháp hồi quy phù hợp và thực hiện kiểm định về sự cần thiết của các biến được sử dụng trong các mô hình.

1.5. Nội dung bài nghiên cứu

Để nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố, trước hết nghiên cứu phải tìm hiểu các lý thuyết liên quan. Tiếp đó sử dụng các mô hình thực nghiệm để kiểm định các mối quan hệ này. Từ kết quả của mô hình, phân tích và tìm ra hạn chế của luận văn, cũng như các hướng nghiên cứu tiếp theo. Với những nội dung trên, nghiên cứu được chia làm 5 chương như sau: Luận văn: Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu trước đây

Chương 3: Phương pháp và nội dung nghiên cứu

Chương 4: Các kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY   

===>>> Luận văn: Khái quát về thanh khoản của chứng khoán

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x