Luận văn: Mối QH kiểm toán và lợi nhuận từ các Cty niêm yết

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Mối QH kiểm toán và lợi nhuận từ các Cty niêm yết hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và tính bền vững của lợi nhuận – Bằng chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết tại Việt Nam dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Lý do nghiên cứu Luận văn: Mối QH kiểm toán và lợi nhuận từ các Cty niêm yết

Việt Nam là một trong những nước đang phát triển, thị trường chứng khoán có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến bộ và phát triển kinh tế. Thị trường chứng khoán Việt Nam luôn được xem là một kênh quan trọng để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước cho nền kinh tế; đồng thời cũng là nơi luân chuyển các nguồn vốn đầu tư giúp nâng cao năng lực quản trị và khả năng sử dụng vốn hiệu quả của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính là một trong những nguồn thông tin quan trọng hàng đầu cho việc lựa chọn một doanh nghiệp để đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhưng lý thuyết đại diện lại chỉ ra rằng giữa các nhà quản lý và các đối tượng có liên quan (Stakeholder) luôn có sự mâu thuẫn lợi ích. Do đó, nó làm cho các đối tượng có liên quan mơ hồ đối với các con số và dữ liệu được trình bày trong báo cáo tài chính. Để loại bỏ nghi ngờ hoặc sự không rõ ràng này và để làm cho báo cáo tài chính đáng tin cậy hơn, cần phải có xác nhận của kiểm toán độc lập. Theo thông tư số 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) đã được kiểm toán. Doanh nghiệp niêm yết phải đăng tải toàn văn báo cáo kiểm toán tài chính năm, trên một số tờ báo có phạm vi phát hành toàn quốc, kèm theo địa chỉ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp có đăng tải báo cáo tài chính để nhà đầu tư tham khảo.

Như vậy, để đảm bảo lợi ích cho những người sử dụng báo cáo tài chính đặc biệt là các nhà đầu tư, pháp luật quy định là thông tin về báo cáo tài chính do doanh nghiệp niêm yết công bố phải được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán độc lập. Tuy vậy, khoảng cách mong đợi giữa người sử dụng báo cáo và dịch vụ kiểm toán trên thực tế vẫn luôn tồn tại. Người sử dụng luôn kỳ vọng báo cáo kiểm toán là một sự đảm bảo tuyệt đối về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Họ cho rằng báo cáo tài chính đã được kiểm toán phải chính xác. Nhưng kiểm toán là công việc có những hạn chế tiềm tàng như thông tin kế toán không thể chính xác do những ước tính kế toán; nếu doanh nghiệp cố tình gian lận, giấu thông tin, làm giả chứng từ thì kiểm toán viên sẽ khó phát hiện ra hoặc công việc và thời gian kiểm toán còn phụ thuộc vào mức phí… với những hạn chế vốn có như vậy, dịch vụ kiểm toán chỉ cung cấp một mức đảm bảo hợp lý. Do đó, báo cáo kiểm toán có thực sự hữu ích trong việc giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định kinh tế hay không là vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều nghiên cứu định lượng về vấn đề này nên tác giả quyết định thực hiện đề tài “Mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và tính bền vững của lợi nhuận – Bằng chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết tại Việt Nam” với hy vọng sẽ cung cấp được bằng chứng thực nghiệm về sự hữu ích của báo cáo kiểm toán tại Việt Nam, thông qua việc kiểm định mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán với một thuộc tính rất được mong đợi ở lợi nhuận là tính bền vững của lợi nhuận (earning persistence).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu Luận văn: Mối QH kiểm toán và lợi nhuận từ các Cty niêm yết

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu là cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và tính bền vững của lợi nhuận cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo chuẩn mực kiểm toán, các loại ý kiến kiểm toán được đưa ra tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Những trường hợp này có tính chất và mức độ nghiêm trọng khác nhau nên nó sẽ gây ra những tác động khác nhau đến chất lượng lợi nhuận. Do đó, bài nghiên cứu kỳ vọng rằng các công ty nhận các loại kiến kiểm toán khác nhau sẽ có mức độ bền vững trong lợi nhuận khác nhau, cụ thể: công ty nào nhận các loại ý kiến kiểm toán được đưa ra cho những tình huống có tính chất càng nghiêm trọng và mức độ ảnh hưởng càng lớn thì công ty đó có mức độ bền vững trong lợi nhuận càng thấp.

Từ đó, các câu hỏi nghiên cứu được định ra như sau:

Thứ nhất, mức độ bền vững của lợi nhuận có khác nhau giữa những công ty nhận ý kiến chấp nhận toàn phần và ý kiến kiểm toán điều chỉnh hay không. Cụ thể hơn, lợi nhuận lợi nhuận của công ty nhận ý kiến kiểm toán điều chỉnh có ít bền vững hơn lợi nhuận của công ty nhận ý kiến chấp nhận toàn phần hay không.

Thứ hai, mức độ bền vững của lợi nhuận có khác nhau giữa các loại ý kiến kiểm toán điều chỉnh cụ thể hay không.

Để đơn giản hóa từ ngữ, tác giả sử dụng thuật ngữ “ý kiến kiểm toán điều chỉnh” (dịch từ “modified audit opinion” trong ISA 705) dùng để thay thế cho “ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần” được quy định trong VSA 705 hiện hành. Thuật ngữ này chỉ được sử dụng trong phạm vi bài nghiên cứu của tác giả.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là mối quan hệ giữa các loại ý kiến kiểm toán và tính bền vững trong lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu là các công ty phi tài chính được niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Hà Nội (HNX) từ năm 2009 trở về trước và còn giao dịch đến hết năm 2013.

1.4 Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Mối QH kiểm toán và lợi nhuận từ các Cty niêm yết

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu đã nêu, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng theo quy trình: sau khi thu thập đầy đủ dữ liệu của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán từ 2009 đến 2013, thông qua việc sử dụng công cụ Eview với mô hình hồi quy OLS, tác giả trình bày và đánh giá kết quả hồi quy thu được về mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và tính bền vững trong lợi nhuận của các công ty niêm yết tại Việt Nam.

1.5 Ý nghĩa của nghiên cứu

Về mặt lý luận:

Hệ thống hóa và trình bày các kết quả nghiên cứu trước đây về giá trị của báo cáo kiểm toán và về mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và tính bền vững trong lợi nhuận.

Về mặt thực tiễn:

Bài viết này nghiên cứu một mẫu các công ty phi tài chính niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ 2009 – 2013, kiểm định mối quan hệ giữa các loại ý kiến kiểm toán và tính bền vững trong lợi nhuận của các công ty. Kết quả kiểm định cho thấy các công ty nhận ý kiến kiểm toán điều chỉnh sẽ có lợi nhuận năm sau giảm hoặc nếu có tăng thì tăng rất ít so với năm nhận ý kiến, trong khi đó lợi nhuận năm sau của các công ty nhận ý kiến chấp nhận toàn phần lại có xu hướng tăng đều đặn, điều đó cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận của những công ty nhận ý kiến kiểm toán điều chỉnh thấp hơn những công ty nhận ý kiến chấp nhận toàn phần. Như vậy, thông qua việc phản ánh chất lượng lợi nhuận, báo cáo kiểm toán có thể phản ánh phần nào tình hình tài chính của công ty. Do đó, tác giả hy vọng bài nghiên cứu có thể góp phần cung cấp bằng chứng thực nghiệm về giá trị của thông tin hàm chứa trong các loại ý kiến kiểm toán khác nhau và qua đó khẳng định vai trò, sự hữu ích của báo cáo kiểm toán cho những người hành nghề kiểm toán và những người sử dụng báo cáo tài chính trong một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam.

1.6 Bố cục của nghiên cứu Luận văn: Mối QH kiểm toán và lợi nhuận từ các Cty niêm yết

Bố cục của luận văn gồm 5 chương:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu: Nêu lý do chọn đề tài; mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu cũng như ý nghĩa của nghiên cứu.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÓ LIÊN QUAN TRƯỚC ĐÂY

Trình bày cơ sở lý thuyết về báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các dạng ý kiến kiểm toán, các thuộc tính đại diện cho chất lượng lợi nhuận. Ngoài ra, tác giả còn tổng hợp các bài nghiên cứu trước đây về giá trị của báo cáo kiểm toán thông qua phản ứng của thị trường chứng khoán và khả năng phản ánh chất lượng lợi nhuận của các loại ý kiến kiểm toán khác nhau. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những giả thuyết cho bài nghiên cứu.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Trình bày chi tiết về phương pháp nghiên cứu gồm: mô hình nghiên cứu và các biến của mô hình, điều kiện và quy trình chọn mẫu, cách thu thập nguồn dữ liệu đầu vào, cách xác định giá trị các biến và các phương pháp định lượng được sử dụng để phục vụ việc nghiên cứu.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Trình bày kết quả kỳ vọng lý thuyết về mối quan hệ giữa ý kiến kiểm toán và tính bền vững trong lợi nhuận của công ty sau đó tiến hành so sánh và thảo luận về kết quả kỳ vọng lý thuyết với kết quả đạt được từ mô hình.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

Trình bày tóm tắt các kết quả mà nghiên cứu đạt được cùng với các hạn chế của nghiên cứu và đề xuất những hướng nghiên cứu tiếp theo. Luận văn: Mối QH kiểm toán và lợi nhuận từ các Cty niêm yết

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY   

===>>> Luận văn: Khái quát về kiểm toán tài chính các Cty niêm yết VN

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x