Luận văn: Khái quát về Marketing tại công ty Hoàng Văn Thụ

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Khái quát về Marketing tại công ty Hoàng Văn Thụ hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Xây dựng chiến lược Marketing – mix tại công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Các câu hỏi nghiên cứu và các chỉ tiêu nghiên cứu

2.1.1. Các câu hỏi nghiên cứu

  • Tại sao doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược marketing – mix? Luận văn: Khái quát về Marketing tại công ty Hoàng Văn Thụ
  • Thực trạng triển khai các hoạt động marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy
  • Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ?
  • Các bước tiến hành xây dựng chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ Phần giấy Hoàng Văn Thụ như thế nào?
  • Để thực hiện chiến lược marketing – mix tại Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ cần có giải pháp, kiến nghị gì?

2.1.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu

Mức độ hài lòng của khách hàng của Công ty về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, xúc tiến bán hàng

Nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý về chiến lược marketing – mix của công ty.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua theo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, …

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu

Tác giả lựa chọn địa bàn nghiên cứu là thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Luận văn chọn điểm nghiên cứu là Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ. Công ty có trụ sở tại tổ 5, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên.

Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ hoạt động gần 104 năm trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giấy. Tuy nhiên hoạt động marketing của Công ty chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thói quen qua các năm hoạt động mà chưa xây dựng thành một chiến lược marketing bài bản. Nên hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty chưa cao. Vì vậy tác giả chọn Công ty Cổ Phần giấy Hoàng Văn Thụ là điểm nghiên cứu của đề tài.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Marketing

2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin Luận văn: Khái quát về Marketing tại công ty Hoàng Văn Thụ

2.2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp

Để xây dựng chiến lược marketing – mix, tác giả tham khảo số liệu từ các nguồn khác nhau như giáo trình, sách, các văn bản pháp quy của cơ quan Nhà nước, các tài liệu đã công bố của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ qua các năm (báo cáo tổng kết, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo quyết toán của Công ty). Ngoài ra, các báo cáo chính thức, báo cáo khoa học, luận văn cũng đã được sử dụng làm nguồn tài liệu tham khảo và kế thừa một cách hợp lý trong quá trình thực hiện luận văn.

2.2.2.2. Thu thập số liệu sơ cấp

Chọn mẫu điều tra

Số liệu sơ cấp là những số liệu phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài. Để thấy được hiệu quả các hoạt động marketing của Công ty cũng như cách Công ty tiếp cận khách hàng, sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, chính sách xúc tiến của Công ty, tác giả đã chọn mẫu ngẫu nhiên các khách hàng đến giao dịch với Công ty từ ngày 2 tháng 10 năm 2023 đến ngày 29 tháng 12 năm 2023. Các khách hàng là đại diện cho 3 vùng miền: miền bắc, miền trung, miền nam. 60 khách hàng được lựa chọn để điều tra đại diện theo vùng miền trên tổng số 81 khách hàng (chiếm 74,07% tổng số khách hàng của Công ty). Vì khách hàng thuộc khu vực miền bắc chiếm đến 86,41% tổng số khách hàng. Do đó tác giả lựa chọn khách hàng miền bắc là chủ yếu để điều tra phỏng vấn (chi tiết xem phụ lục 04). Trong đó:

  • 50 phiếu là khách hàng thường xuyên đại diện thuộc các tỉnh miền Bắc (chiếm 83,33% tổng phiếu).
  • 8 phiếu là khách hàng thuộc các tỉnh miền Trung (chiếm 13,33% tổng phiếu).
  • 2 phiếu là khách hàng thuộc các tỉnh miền Nam (chiếm 3,34% tổng phiếu).
  • Lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty Cổ Phần giấy Hoàng Văn Thụ: 18 phiếu (từ cấp phó phòng trở lên, chiếm 100% tổng số cán bộ quản lý của Công ty.)

Phương pháp điều tra

Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng hệ thống các câu hỏi đã được lập sẵn, kết hợp việc trao đổi gợi mở để người được hỏi hiểu và cung cấp đúng nội dung thông tin cần điều tra.

Đối với khách hàng, tác giả phát phiếu điều tra tại hội nghị khách hàng thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 29 tháng 12 năm 2023. Số phiếu phát ra 63 phiếu, số phiếu thu về 60 phiếu (chiếm 95,24 %).

Đối với lãnh đạo, cán bộ quản lý Công ty, tác giả gửi trực tiếp phiếu điều tra đến từng người tại buổi họp tổng kết năm 2023 của Công ty, được tổ chức vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 Luận văn: Khái quát về Marketing tại công ty Hoàng Văn Thụ

Nội dung phiếu điều tra

Có hai loại phiếu điều tra: phiếu điều tra dành cho khách hàng và phiếu điều tra dành cho lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty.

Các phiếu điều tra dành cho khách hàng giúp tác giả thấy được hiệu quả các hoạt động marketing của Công ty cũng như cách Công ty tiếp cận khách hàng, sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối, chính sách xúc tiến của Công ty.

Các phiếu điều tra dành cho lãnh đạo, cán bộ quản lý của Công ty đánh giá nhận thức về tầm quan trọng của chiến lược marketing – mix đối với Công ty.

Bảng câu hỏi điều tra (Chi tiết xem phụ lục 01) sẽ được chia thành hai phần chính:

Phần I: Thông tin cá nhân của người tham gia trả lời bảng câu hỏi điều tra.

Phần II: Các câu hỏi điều tra cụ thể.

Việc chuẩn bị phiếu điều tra và nội dung của phiếu điều tra dựa vào mục tiêu nghiên cứu và mục tiêu của việc điều tra. Đối với một số chỉ tiêu định tính sẽ được người trả lời đánh giá mức độ và xếp hạng từ 1 đến 5 tương ứng với “ rất hài lòng”, “hài lòng”, “tương đối hài lòng”, “không hài lòng”, “rất không hài lòng” .

2.2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu Luận văn: Khái quát về Marketing tại công ty Hoàng Văn Thụ

Phương pháp phân tổ thống kê để hệ thống hóa và tổng hợp tài liệu theo các tiêu thức phù hợp với mục đích nghiên cứu. Việc xử lý và tính toán các số liệu, các chỉ tiêu nghiên cứu được tính toán bằng các hàm ứng dụng trong phần mền Excel.

Phương pháp thống kê: Là phương pháp thu thập dữ liệu và thiết kế nghiên cứu định lượng, nhằm hỗ trợ tìm hiểu về một vấn đề, đối tượng, hiện tượng hay mối liên hệ giữa các hiện tượng, được thể hiện qua các chỉ tiêu về số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân…Từ đó đưa ra những kết luận có căn cứ khoa học, những dự báo cho tương lai dựa trên số liệu đã thu thập nghiên cứu

Phương pháp đồ thị: luận văn còn sử dụng phương pháp đồ thị, bảng biểu nhằm biểu thị một cách rõ nét một số chỉ tiêu nghiên cứu. Đồ thị sẽ giúp cho người đọc dễ dàng nắm được thông tin cần thiết.

Phương pháp sử dụng mô hình SWOT

Mô hình SWOT là mô hình dùng để phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và thách thức đối với sự tồn tại và phát triển của một tổ chức hoặc đối với một vấn đề nào đó. Là mô hình được sử dụng rộng rãi có hiệu quả cao trong việc hoạch định chiến lược cũng như định hướng cho tương lai.

Trên cơ sở kết hợp các điểm mạnh với các điểm yếu, cũng như các cơ hội với các thách thức, hoặc kết hợp xen kẽ giữa các điểm với nhau, chúng ta sẽ có nhiều phương án khác nhau. Từ đó cho phép lựa chọn được phương án tối ưu nhằm đạt được mục đích nghiên cứu của đề tài. Luận văn: Khái quát về Marketing tại công ty Hoàng Văn Thụ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:  

===>>> Luận văn: Thực trạng về Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x