Luận văn: Khái quát cấp Giấy sử dụng đất tại huyện Cô Tô

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Khái quát cấp Giấy sử dụng đất tại huyện Cô Tô hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn trước và sau đo đạc bản đồ địa chính chính quy năm 2017 dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu thực hiện trên đối tượng là công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước và sau khi đo đạc bản đồ địa chính chính quy năm 2017 Luận văn: Khái quát cấp Giấy sử dụng đất tại huyện Cô Tô

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu chỉ thực hiện trong phạm vi nội dung là công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước và sau khi đo đạc bản đồ địa chính chính quy năm 2017 tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

2.2.1. Thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu thực hiện trong 12 tháng, từ tháng 07 năm 2019 đến tháng 06 năm 2020

2.2.2. Địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu thực hiện trong phạm vi huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh và hoàn thành tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai

2.3. Nội dung nghiên cứu Luận văn: Khái quát cấp Giấy sử dụng đất tại huyện Cô Tô

Nội dung 1. Khái quát về tình hình cơ bản của huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

 • Khái quát điều kiện tự nhiên huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
 • Khái quát thực trạng kinh tế – xã hội huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
 • Sơ lược công tác quản lý đất đai trên địa bàn Huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
 • Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn Huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung 2. Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

 • Kết quả đo đạc bản đồ địa chính tại huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
 • Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh theo không gian
 • Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh theo loại đất
 • Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh tính theo đối tượng sử dụng đất

Nội dung 3. Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh theo ý kiến của người dân và cán bộ quản lý

 • Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh theo ý kiến của người sử dụng đất
 • Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh theo ý kiến của cán bộ quản lý

Nội dung 4. Những khó khăn, tồn tại và giải pháp đẩy nhanh công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

 • Những khó khăn, tồn tại trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
 • Các giải pháp đẩy nhanh công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

2.4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Khái quát cấp Giấy sử dụng đất tại huyện Cô Tô

2.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp

Các tài liệu, số liệu thứ cấp được điều tra, thu thập các cơ quan hữu quan như: Phòng Tài nguyên – Môi trường và Nông nghiệp; Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Thống kê; Phòng Tài chính – Kế hoạch và Công thương; Văn phòng UBND huyện. Các tài liệu, số liệu thu thập bao gồm:

 • Tài liệu, số liệu về các điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của địa bàn nghiên cứu.
 • Tài liệu, số liệu, bản đồ về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn nghiên cứu;
 • Các quy định của Nhà nước, của địa bàn nghiên cứu có liên quan đến công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

2.4.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp Luận văn: Khái quát cấp Giấy sử dụng đất tại huyện Cô Tô

Soạn bộ câu hỏi để thu thập ý kiến người dân và cán bộ quản lý về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhóm người dân: điều tra 100 người làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mỗi người một phiếu, gồm: Thị trấn = 50 phiếu; xã Đồng Tiến = 30 phiếu; xã Thanh Lân = 20 phiếu

Điều tra lần lượt những người đến Văn phòng đăng ký đất đai huyện làm thủ tục cấp giấy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tháng 8 năm 2019 đến khi đủ số mẫu trên thì thôi.

Nhóm cán bộ quản lý: điều tra 30 người, gồm:

 • Cán bộ quản lý đất đai cấp huyện = 06 người trực tiếp làm về đất đai
 • Cán bộ quản lý đất đai cấp xã = 24 người (01 lãnh đạo xã, 02 cán bộ địa chính, 02 cán bộ tư pháp, 03 trưởng xóm)

2.4.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin, phân tích, so sánh và biểu đạt kết quả

Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia ở lĩnh vực quản lý đất đai, đăng ký đất đai, trong đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện Cô Tô.

Phương pháp kế thừa: Kế thừa các tài liệu, số liệu, bản đồ, hồ sơ địa chính về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện Cô Tô để làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài.

Phương pháp thống kê, so sánh: Trên cơ sở các số liệu, tài liệu khảo sát, thu thập được, tiến hành thống kê, lập biểu đồ, bảng biểu so sánh số liệu qua các các năm để nắm bắt được tổng quan thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận theo hai giai đoạn.

Phương pháp phân tích, đánh giá tổng hợp: Từ số liệu đã thu thập, điều tra để đánh giá kết quả nghiên cứu, các số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel cho phép đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận hai giai đoạn trước và sau khi đo đạc bản đồ địa chính chính quy 2017. Từ đó tìm ra những tồn tại và nguyên nhân làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận theo mô hình một cấp tại huyện Cô Tô.

Phương pháp biểu đạt số liệu: Các số liệu sau khi xử lí được biểu đạt bằng câu văn, bảng số liệu, hình minh họa… Luận văn: Khái quát cấp Giấy sử dụng đất tại huyện Cô Tô

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Thực trạng về tình hình đất đai của huyện Cô Tô

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x