Luận văn: Giải pháp nâng cao độ chính xác TT cho nhà đầu tư

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp nâng cao độ chính xác TT cho nhà đầu tư hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Tác động của việc công bố thông tin lên niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán TP.HCM dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

Trải qua hơn 12 năm hình thành và phát triển, nhìn chung thị trường đã có những đóng góp rất tích cực. Mặc dù không thể so sánh với các nước phát triển khác, nhưng với thị trường chứng khoán còn non trẻ, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Khi Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới bắt đầu hoạt động chỉ có 2 công ty niêm yết. Nhưng đến nay, số công ty niêm yết đã lên đến 305 công ty, xác nhận một lần nữa sự thành công trong phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các vấn đề phát triển thị trường chứng khoán cũng như chuẩn hóa thông tin trên thị trường chứng khoán cho phù hợp với yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan quản lý nhà nước và các công ty hiện nay. Nhưng bên cạnh những mặt tích cực, các yếu tố của thông tin, đặc biệt là thông tin được trình bày trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trong những năm gần đây còn hạn chế, vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư. Có nhiều nguyên nhân, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Vì vậy, cải thiện việc công bố báo cáo tài chính của các công ty niêm yết là rất cần thiết. Ngoài việc sửa đổi các quy định của pháp luật về công bố thông tin để cải thiện sự mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, tất cả các công ty niêm yết phải củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp. Cải thiện chất lượng việc công bố thông tin, đặc biệt là thông tin báo cáo tài chính cần kịp thời, chính xác và minh bạch.

Trên cơ sở phân tích tác động của việc công bố thông tin lên niềm tin của nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam, luận văn đã đề xuất một số biện pháp để cải thiện việc công bố thông tin trong tương lai gần. Chúng tôi hy vọng luận văn này sẽ góp phần từng bước nâng cao chất lượng việc công bố thông tin, đóng góp vào sự phát triển của thị trường chứng khoán nói chung và để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư nói riêng.

Theo kết quả phân tích từ dữ liệu của các cuộc điều tra, các đề xuất để cải thiện thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả đưa ra một số khuyến nghị như sau:

3.1. Cải thiện việc trình bày và công bố báo cáo tài chính. Luận văn: Giải pháp nâng cao độ chính xác TT cho nhà đầu tư

Việc trình bày và công bố báo cáo tài chính của công ty niêm yết là rất quan trọng cho các nhà đầu tư, đặc biệt là với thị trường chứng khoán Việt Nam đang trên đà phát triển. Các yêu cầu của thông tin công bố như sau:

 • Minh bạch: đó là điều cần thiết cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 • Rõ ràng, dễ hiểu: người sử dụng báo cáo tài chính là rất đa dạng. Do đó trình bày rõ ràng và dễ hiểu để đảm bảo người dùng đạt được mục tiêu của họ.
 • Thống nhất quy định thời gian báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm giữa các thông tư và quyết định ban hành.
 • Phù hợp với xu thế hội nhập: tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

Trên cơ sở các yêu cầu đặt ra về trình bày và công bố báo cáo tài chính nêu trên, báo cáo tài chính cần đảm bảo cho nhà đầu tư các nội dung sau đây: nội dung báo cáo chính xác; cải thiện độ tin cậy của báo cáo, cải thiện chính sách Nhà nước, phương pháp công bố thông tin…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

3.2. Giải pháp cải thiện nội dung báo cáo tài chính

3.2.1. Hoàn thiện biểu mẫu báo cáo 

Hiện hệ thống báo cáo tài chính đã được sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư. Tuy nhiên, vẫn không đảm bảo đầy đủ và thích hợp cho người sử dụng. Để tăng cường đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết cần:

3.2.2. Thêm một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

Nên thêm chỉ tiêu “tăng vốn chủ sở hữu”: vốn chủ sở hữu phản ánh lợi nhuận sau thuế tích lũy để tăng vốn.

Nên thêm chỉ tiêu “Cổ tức cổ phiếu chưa phát hành”.

3.2.3. Báo cáo thường niên

Biểu mẫu CBTT-02 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/QĐ-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán không yêu cầu các công ty niêm yết phải công bố kế hoạch tài chính 5 năm. Điều này sẽ gây ra những thông tin hạn chế cho các nhà đầu tư để phân tích những triển vọng trong tương lai của công ty. Do đó, cần được bổ sung vào kế hoạch hàng năm chỉ tiêu kế hoạch tài chính 5 năm.

3.3. Giải pháp cải thiện thông tin công bố ra công chúng Luận văn: Giải pháp nâng cao độ chính xác TT cho nhà đầu tư

3.3.1. Cải thiện thông tin công bố từ trang web của Sở GDCK TP HCM Luận văn: Giải pháp nâng cao độ chính xác TT cho nhà đầu tư

Cần bổ sung một số thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sàn GDCK TP HCM như sau:

 • Công bố ngay lập tức thông tin chính thức nhận được từ các công ty niêm yết về một số biến động lớn của công ty niêm yết.
 • Hiện nay, trang web của Sở GDCK TP HCM có khả năng truyền tải thông tin khổng lồ nên cần được cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và minh bạch hơn.
 • Bắt buộc các công ty niêm yết phải công bố kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý, hàng năm, kết quả kiểm toán hàng năm, giám sát và công bố công khai, rộng rãi thông qua internet, báo chí. Các công ty công bố chậm trễ cần thiết phải có hình thức xử phạt thích đáng.
 • Thể hiện dữ liệu tài chính liên tục giữa các tháng, quý, năm để các nhà đầu tư dễ so sánh, đối chiếu.
 • Thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết.
 • Cung cấp ngành nghề của công ty niêm yết để các nhà đầu tư dễ dàng so sánh các công ty trong một ngành.
 • Cung cấp tình trạng của các báo cáo tài chính có được kiểm toán hay không.
 • Mẫu báo cáo của các công ty theo một mẫu thống nhất.
 • Thời gian nhận được báo cáo…

3.3.2. Hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ cho TTCK Việt Nam

Để thị trường CK phát triển nhanh chóng, Việt Nam phải nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng và công nghệ:

 • Hoàn thiện mạng lưới thông tin công cộng Wan và an ninh mạng cho toàn bộ hệ thống.
 • Nâng cấp chương trình và cơ sở dữ liệu giao dịch, giám sát và công bố thông tin.
 • Xây dựng một hệ thống kinh doanh giao dịch chứng khoán toàn diện để đảm bảo tiếp cận thị trường hiệu quả, nhanh chóng và chính xác, các nhân viên CK cần theo dõi các giao dịch trực tuyến trên thị trường chứng khoán.
 • Đầu tư phần mềm quản lý công bố thông tin, quản lý các hoạt động của các công ty niêm yết, của tổ chức kinh doanh chứng khoán và tình hình kinh doanh của thị trường.
 • Đào tạo chuyên gia công nghệ thông tin đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu của TTCK Việt Nam đang trên đà phát triển.

3.4. Hoàn thiện nội dung thông tin liên quan trên báo cáo

3.4.1. Tỷ lệ thu nhập trên giá (P/E) 

Tỷ lệ thu nhập trên giá (P/E) là một trong những chỉ số quan trọng trong việc phân tích các quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư. Nhưng thực tế ở Việt Nam, việc tính P/E gặp nhiều khó khăn do thiếu số liệu thống kê và thị trường chứng khoán chưa phát triển. Ở các nước phát triển, mỗi công ty sẽ đại diện cho ngành công nghiệp (ngoại trừ các tập đoàn lớn), do đó việc tính toán P/E rất dễ dàng.

3.4.2. Chỉ số P/E trung bình ngành

Hiện nay trên một số báo cáo, phân tích của công ty chứng khoán hoặc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thường so sánh P/E của công ty niêm yết với P/E trung bình của thị trường là không hợp lý. Các công ty hoạt động trong các ngành công nghiệp khác nhau, mỗi ngành công nghiệp có những đặc trưng riêng của mình, P/E là khác nhau và không so sánh được. Vì vậy, Cơ quan quản lý ngành cần tính toán P/E trung bình ngành để công bố cho các nhà đầu tư.

3.5. Đối với Chính phủ Luận văn: Giải pháp nâng cao độ chính xác TT cho nhà đầu tư

Nhà nước đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thiện cách trình bày và công bố báo cáo tài chính của các công ty niêm yết:

 • Đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật, không chồng chéo gây khó khăn trong việc thực hiện.
 • Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp thông tin thị trường chứng khoán minh bạch hơn.
 • Ủy ban chứng khoán nhà nước nên được độc lập và chịu trách nhiệm nhiều hơn cho hoạt động của thị trường chứng khoán.
 • Nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 • Xây dựng tiêu chí giám sát hoạt động của công ty chứng khoán.
 • Xây dựng tiêu chuẩn hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp cho các công ty niêm yết.

3.6. Đối với công ty niêm yết

Thực tế, TTCK Việt Nam ngày nay đã đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng so với các nước khác trên thế giới vẫn còn quá nhỏ. Thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ là cần thiết nhằm:

 • Giảm nguy cơ rủi ro tiềm năng trong kinh doanh.
 • Bảo vệ tài sản, tránh mất mát, gian lận…
 • Đảm bảo tính chính xác của dữ liệu kế toán và báo cáo tài chính.
 • Đảm bảo rằng tất cả các thành viên thực hiện theo quy định của công ty và của pháp luật.
 • Bảo đảm sử dụng tối ưu các nguồn lực và để đạt được mục tiêu.
 • Bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, các cổ đông. Luận văn: Giải pháp nâng cao độ chính xác TT cho nhà đầu tư 

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Tác động của thông tin đến nhà đầu tư chứng khoán

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x