Luận văn: Chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Bộ Xây dựng

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Bộ Xây dựng hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là một nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về xây dựng trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Thực tế trong những năm vừa qua, việc xét cấp chứng chỉ hành nghề cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng bộc lộ nhiều hạn chế, tiêu cực như chưa kiểm soát được việc sử dụng chứng chỉ hành nghề giả, còn tồn tại tình trạng mua – bán giấy chứng nhận kinh nghiệm nghề nghiệp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ, sử dụng sai mục đích chứng chỉ hành nghề,… Những việc làm này ảnh hưởng rất tai hại đến thị trường xây dựng, đến chất lượng công trình xây dựng và khi có sự cố xảy ra đã gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản; đồng thời chưa tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh và minh bạch cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng; gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, của xã hội v.v… Nhận thức được vai trò quan trọng của việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và đưa công tác này từng bước đi vào nề nếp; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành; trong đó quy định rõ chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp theo các hạng và mỗi cá nhân, tổ chức được cấp chứng chỉ hành nghề phải có những điều kiện nhất định về bằng cấp, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hành nghề, nơi cư trú, trụ sở cơ quan hoạt động… Luận văn: Chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Bộ Xây dựng

Cục Quản lý hoạt động xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng được thành lập nhằm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Do mới thành lập và đi vào hoạt động trong một thời gian ngắn nên việc quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Cục Quản lý hoạt động xây dựng không tránh khỏi những bỡ ngỡ, hạn chế, khiếm khuyết – cho dù đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước của Cục đã hết sức cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hạn chế này khiến hiệu quả quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chưa được như mong muốn của xã hội nói chung và của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng nói riêng. Muốn tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Cục Quản lý hoạt động xây thì không thể không nghiên cứu, đánh giá một cách có hệ thống, toàn diện thực trạng của lĩnh vực quản lý này đặt trong bối cảnh Luật xây dựng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những quy định sửa đổi, bổ sung về quản lý nhà nước đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Với những lý do chủ yếu trên đây cùng những kiến thức đã được trang bị, tích lũy trong chương trình học cao học chuyên ngành Quản lý công tại Học viện Hành chính Quốc gia, học viên lựa chọn đề tài: Quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng làm đề tài luận văn của mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lí Công

2. Tình hình nghiên cứu Luận văn: Chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Bộ Xây dựng

Quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là đề tài thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà quản lý, các nhà khoa học trong lĩnh vực xây dựng. Thời gian qua đã có nhiều công trình khoa học về vấn đề này được công bố mà tiêu biểu phải kể đến một số công trình cụ thể như: Mai Thị Thơm (2013), Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” về cấp phép xây dựng (từ thực tiễn quận Hoàng Kiếm – Hà Nội), Luận văn thạc sĩ Quản lý hành chính công, Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội; Ngọc Mai (2016), Quy định mới về chứng chỉ hành nghề lĩnh vực xây dựng, www.tienphong.vn, ngày 08/8/2016; Đoan Trang (2016), Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân nước ngoài, https://baomoi.com, ngày 22/11/2016; Đ. Liên (2015), Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, plo.vn ngày 23/6/2016; Cẩm Tú (2016), Khó khăn trong xin chứng chỉ hành nghề vì chưa có thông tư hướng dẫn, vienxaydung.edu.vn, ngày 07/4/2016; Vũ Xuân Tiền (2009), Cần hiểu đúng về chứng chỉ hành nghề, www.thesaigontimes.vn, ngày 04/9/2009; Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng (2016), Quản lý mã số chứng chỉ hành nghề và tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, www.moc.gov.vn, ngày 15/12/2016; Tuyết Hạnh (2017), 6 lĩnh vực được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình, nguồn Báo mới.com, ngày 15/4/2017, 10:47GMT+7; Tăng cường quản lý công tác cấp chứng chỉ hành nghề, hoạt động xây dựng, thứ ba, ngày 11/7/2017, (2016), Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Đã có Thông tư hướng dẫn!, nguồn: Báo điện tử Xây dựng của Bộ Xây dựng, ngày 03/10/2016 v.v…

Các công trình nghiên cứu trên đây đã giải quyết một số vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh việc quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như đánh giá thực trạng và chỉ ra hạn chế, tồn tại trong quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực này; phân tích những nội dung mới của pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực xây dựng v.v… Tuy nhiên, nghiên cứu một cách có hệ thống, đầy đủ, toàn diện trên phương diện lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; đồng thời, phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng đặt trong mối quan hệ tham chiếu với Luật xây dựng năm 2014 thì dường như vẫn còn thiếu một công trình như vậy ở bậc thạc sĩ. Trên cơ sở kế thừa kết quả của các công trình khoa học có liên quan đã công bố, luận văn đi sâu nghiên cứu quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và thực tiễn thực hiện tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng hiện nay.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn: Chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Bộ Xây dựng

3.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận văn là đưa ra các giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận văn xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau:

 • Tập hợp, hệ thống hóa hệ thống cơ sở khoa học về quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông qua việc phân tích khái niệm, đặc điểm của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; ý nghĩa và nguyên tắc của việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; phân tích khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; yêu cầu của quản lý nhà nước đối với công tác cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; các yếu tố bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng v.v…
 • Phân tích nội dung quản lý nhà nước đối với công tác cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
 • Đánh giá việc thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng để chỉ ra những kết quả, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém.
 • Đề xuất định hướng, giải pháp bảo đảm hiệu quả thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực này tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Với tên đề tài là quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng, luận văn xác định đối tượng nghiên cụ thể như sau:

 • Các quy định của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng.
 • Thực tiễn tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên trong khuôn khổ của một bản luận văn thạc sĩ, luận văn giới hạn phạm nghiên cứu vào các vấn đề cụ thể sau đây:

 • Giới hạn phạm vi nghiên cứu về nội dung: Quản lý nhà nước về công tác cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có phạm vi nghiên cứu rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội… Tuy nhiên trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, tác giả giới hạn phạm vi nghiên cứu ở việc tìm hiểu, đánh giá nội dung các quy định liên quan trực tiếp đến quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.
 • Giới hạn phạm vi nghiên cứu về không gian: Luận văn giới hạn phạm nghiên cứu thực tiễn quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng.
 • Giới hạn phạm vi nghiên cứu về thời gian: Luận văn nghiên cứu quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong 5 năm trở lại đây.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài; trong quá trình nghiên cứu, luận văn dựa trên phương pháp luận nghiên cứu cơ bản sau đây:

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin.
 • Bên cạnh đó, luận văn còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cụ thể như:

Phương pháp bình luận, diễn giải, phương pháp lịch sử… được sử dụng trong Chương 1 khi nghiên cứu lý luận quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ở nước ta.

Phương pháp bình luận, phương pháp đánh giá, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh … được sử dụng tại Chương 2 khi nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng.

Phương pháp diễn giải, phương pháp quy nạp, phương pháp tổng hợp… được sử dụng tại Chương 3 khi nghiên cứu giải pháp bảo đảm hiệu quả thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn Luận văn: Chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Bộ Xây dựng

Luận văn được hoàn thành sẽ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trên các khía cạnh cơ bản sau đây:

 • Về lý luận. Luận văn hệ thống hóa, phân tích và bổ sung cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ở nước ta thông qua việc luận giải:
 • Cơ sở lý luận về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng gồm phân tích khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; các nguyên tắc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; các yêu cầu của việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng v.v…
 • Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng bao gồm phân tích khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa; nguyên tắc và yêu cầu của quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; các yếu tố đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng…
 • Về thực tiễn. Luận văn đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng. Đây là những gợi mở có giá trị đối với Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng.

Với những đóng góp này, luận văn không chỉ là tài liệu tham khảo bổ ích cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ở nước ta nói chung và các cán bộ công tác tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng nói riêng mà còn là nguồn học liệu chuyên khảo có giá trị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu về lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

7. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Lý luận quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng.

Chương 3. Phương hướng và giải pháp bảo đảm quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng.

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1.1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Luận văn: Chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Bộ Xây dựng

1.1.1. Khái niệm chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1.1.1.1. Khái niệm về chứng chỉ hành nghề

Theo Từ điển Luật học do Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) biên soạn năm 2006: Chứng chỉ hành nghề: Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật để hoạt động trong một ngành, nghề nhất định nào đó.

1.1.1.2. Quan niệm về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Khoản 1 Điều 149 Luật xây dựng năm 2014 đưa ra giải thích về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: “Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật này có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề”.

1.1.2. Ý nghĩa của công tác cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1.1.2.1. Ý nghĩa về khía cạnh kinh tế Luận văn: Chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Bộ Xây dựng

Một là, việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng góp phần động viên nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua việc thu phí đối với cá nhân được cấp loại chứng chỉ này.

Hai là, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là một trong những điều kiện để doanh nghiệp, công ty xây dựng ký kết hợp đồng lao động.

Ba là, do tính chất đặc thù và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của con người, Nhà nước, xã hội nên pháp luật đòi hỏi cá nhân hành nghề xây dựng hoặc nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp, công ty xây dựng phải có kinh nghiệm chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để tạo ra các sản phẩm xây dựng có chất lượng, bền vững đảm bảo an toàn cho người sử dụng v.v…

1.1.2.2. Ý nghĩa về khía cạnh chính trị – xã hội

Một là, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là một trong những điều kiện để doanh nghiệp, công ty xây dựng ký kết hợp đồng lao động.

Hai là, thông qua hoạt động này, Nhà nước quản lý, giám sát việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề.

1.1.2.3. Ý nghĩa về khía cạnh xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu

Trong điều kiện hội nhập quốc tế, thị trường xây dựng ở nước ta sẽ ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia; vì vậy, việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, các thông lệ quốc tế.

1.2. Cấu thành quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng Luận văn: Chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Bộ Xây dựng

1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1.2.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước

Theo Từ điển Giải thích thuật ngữ Luật học: “Quản lý nhà nước: Tác động của chủ thể mang quyền lực nhà nước, chủ yếu bằng pháp luật tới đối tượng quản lý nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của Nhà nước; Tất cả các cơ quan nhà nước đều làm chức năng quản lý nhà nước. pháp luật là phương tiện chủ yếu để quản lý nhà nước. Bằng pháp luật, Nhà nước có thể trao quyền cho các tổ chức xã hội hoặc các cá nhân để họ thay mặt Nhà nước tiến hành hoạt động quản lý nhà nước”.

Theo Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam: “Quản lý nhà nước là hoạt động của Nhà nước trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp nhằm thực hiện các chức năng đối nội và đối ngoại của Nhà nước”.

1.2.1.2. Quan niệm quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Trên cơ sở tìm hiểu khái niệm về quản lý nhà nước nói chung, theo tác giả luận văn, có thể đưa ra quan niệm về quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: Quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện trên thực tế các quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

1.2.1.3. Đặc điểm của quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Một là, quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện dựa trên cơ sở quyền lực nhà nước

Hai là, quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện dựa trên các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về xây dựng nói riêng.

Ba là, quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, mang tính chất chuyên môn sâu do các cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng thực hiện.

Bốn là, quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chịu sự điều chỉnh không chỉ của các đạo luật chuyên ngành về xây dựng như Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật về Quy hoạch đô thị cũng như các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Xây dựng … mà còn chịu sự tác động của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luận Ban hành văn bản quy phạm pháp luật v.v…

1.2.2. Các nguyên tắc của quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Luận văn: Chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Bộ Xây dựng

 • Bảo đảm sự tập trung, thống nhất của quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng
 • Phân cấp quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng một cách hợp lý cho các địa phương để nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm
 • Quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng chú trọng tính hiệu quả và hướng đến việc xây dựng một phương thức quản lý theo mô hình quản lý điện tử

1.2.3. Nội dung quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng

 • Ban hành thể chế quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng.
 • Tổ chức thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng.
 • Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng.
 • Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
 • Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng.

1.3. Các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng

Trong phần này, tác giả luận văn trình bày sơ lược về các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng, bao gồm: Luận văn: Chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Bộ Xây dựng

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Luận văn: Cấp chứng chỉ nghề xây dựng tại Cục Quản Lí

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x