Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương trên thị trường lúa gạo dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Lúa gạo là cây lương thực chính và là nguồn thu nhập chủ đạo của hàng triệu hộ gia đình vùng nông thôn Việt Nam. Đồng thời ngành lúa gạo là một trong những ngành quan trọng đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia. Tuy nhiên hiện nay, thu nhập của ngành trồng lúa gạo lại rất thấp so với mặt bằng thu nhập của toàn xã hội mặc dù Việt Nam là một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, ngành lúa gạo Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, thách thức từ biến đổi khí hậu, thiếu hụt nguồn nước, thoái hóa đất, chất lượng, giá cả và thị trường xuất khẩu gạo. Chính vì thế, ngành lúa gạo cần cải cách, đổi mới toàn diện quy trình sản xuất, chế biến, kinh doanh gạo để nâng cao vai trò của ngành và thu nhập của nông dân trong thời gian tới. Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Nắm bắt được tình hình trên, Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương (Vinaseed) đã từng bước mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang thị trường lúa gạo để góp phần nâng cao hiệu quả của ngành. Hiện nay, Vinaseed đã hoạt động 50 năm trên ngành giống cây trồng Việt Nam, trong đó Giống lúa là một trong những sản phẩm chính của Công ty. Công ty đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong ngành giống lúa, cung cấp ra thị trường nhiều mặt hàng giống năng suất, chất lượng cao như giống lúa RVT, giống lúa Trân châu hương, giống lúa Thiên Ưu 8…, góp phần vào sự phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam. Thực hiện chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh theo chuỗi giá trị ngành, cuối năm 2015- đầu năm 2016, Công ty đã chính thức thành lập phòng Kinh doanh Nông sản, chuyên cung cấp các mặt hàng gạo ra thị trường trong nước. Trải qua 2 năm kinh doanh trên thị trường lúa gạo, Công ty đã bộc lộ nhiều điểm yếu và khó khăn khi kinh doanh trên thị trường như thiếu định hướng phát triển gây thiếu nguồn lực, hạn chế trong hoạt động chế biến, quản lý mảng kinh doanh gạo và chưa thực sự đóng góp vào sự phát triển của Công ty như kỳ vọng.

Trong khi đó, nghiên cứu và xây dựng chiến lược kinh doanh đang là công cụ số một được các công ty trong và ngoài nước thực hiện nhằm nắm bắt, định hình hoạt động kinh doanh hướng tới tạo lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Vì vậy, để giải quyết các vấn đề tồn tại Công ty cần tiến tới nghiên cứu, định hình chiến lược kinh doanh trên mảng kinh doanh lúa gạo nhằm định hướng lại hoạt động kinh doanh lúa gạo. Xuất phát từ tình hình thực tế này, tôi quyết định lựa chọn tên đề tài luận văn thạc sĩ là “Chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương trên thị trường lúa gạo” để nghiên cứu, với mong muốn từ cơ sở lý luận và tình hình kinh doanh trong ngành lúa gạo của Vinaseed để đưa ra các định hướng chiến lược và giải pháp thực hiện thành công chiến lược đó, hướng đến nâng cao vai trò của Vinaseed trong ngành lúa gạo.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Tình hình nghiên cứu ngoài nước:

Trên thế giới hiện nay, có nhiều nghiên cứu lý thuyết chuyên sâu về Chiến lược kinh doanh, xây dựng chiến lược cấp kinh doanh và các giải pháp triển khai chiến lược cấp kinh doanh. Một số nghiên cứu cụ thể có thể kể tới như là:

 • Công trình “Chiến lược cạnh tranh” của M. E. Porter đã xây dựng được khái niệm chiến lược cạnh tranh, các kỹ thuật và công cụ phân tích môi trường và các chiến lược cạnh tranh.
 • Công trình “Strategic Management – Crafting & Executing strategy” của A. Thompson đã xây dựng được khái niệm chiến lược, xác định được tầm quan trọng của chiến lược, đồng thời đưa ra được các phương pháp phân tích, lựa chọn và giải pháp thực hiện chiến lược.

Tình hình nghiên cứu trong nước:

Tại Việt Nam, đã có nhiều nghiên cứu về thị trường lúa gạo Việt Nam và Chính phủ đã xây dựng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030, tuy nhiên Vinaseed chưa có nghiên cứu về chiến lược kinh doanh trên thị trường lúa gạo. Hiên tại, Công ty mới xây dựng chiến lược kinh doanh cấp công ty và chiến lược kinh doanh cho ngành giống cây trồng. Do đó, người viết hy vọng Luận văn sẽ đóng góp được cái nhìn tổng quát về thị trường lúa gạo và sự tác động của thị trường đối với hoạt động kinh doanh lúa gạo của Vinaseed. Từ đó, đưa ra chiến lược cụ thể và giải pháp giúp Công ty phát triển bền vững trên thị trường lúa gạo.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng được mục tiêu, phạm vi kinh doanh và lựa chọn chiến lược kinh doanh trên thị trường lúa gạo cho Vinaseed. Đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện mục tiêu và chiến lược đã chọn.

Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu trên, tác giả đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất, hệ thống hóa lý thuyết chung về chiến lược kinh doanh và xây dựng, lựa chọn chiến lược kinh doanh, bao gồm: Khải niệm chiến lược kinh doanh, phân loại chiến lược kinh doanh, quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh và giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh.

Thứ hai, đánh giá chiến lược và tỉnh hình sản xuất kinh doanh của Vinaseed trên thị trường lúa gạo. Từ đó, đưa ra các lý do Công ty nên xây dựng chiến lược kinh doanh trên thị trường lúa gạo.

Thứ ba, Phân tích các nguồn lực bên trong, bên ngoài doanh nghiệp từ đó xác định được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với Vinaseed trên thị trường lúa gạo.

Thứ tư, xây dựng các mục tiêu kinh doanh, chiến lược kinh doanh của Vinaseed trên thị trường lúa gạo, tiến đến lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp nhất và đưa ra các giải pháp thực hiện chiến lược đó.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là chiến lược kinh doanh của Vinaseed và thị trường lúa gạo.

Phạm vi nghiên cứu:

Nội dung: Tác giả đi sâu vào mô tả, phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của Vinaseed trên thị trường lúa gạo và tác động của các yếu tố này đến hoạt động kinh doanh của Vinaseed trên thị trường lúa gạo. Từ đó, lựa chọn chiến lược kinh doanh và xây dựng các giải pháp khả thi.

Về không gian: Luận văn nghiên cứu thị trường lúa gạo bắt đầu từ hoạt động sản xuất, thu mua lúa gạo lương thực đến khi gạo được cung cấp tới tay người tiêu dùng và nghiên cứu tại Vinaseed.

Về thời gian: Luận văn tập trung phân tích thị trường lúa gạo trong giai đoạn 2013-2017 và chiến lược, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017, cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh lúa gạo từ năm 2016 đến năm 2017.

5. Những đóng góp mới của Luận văn Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Căn cứ vào các thông tin, số liệu tổng hợp, Luận văn đã xác định, đánh giá được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Vinaseed trên thị trường lúa gạo. Từ đó, Luận văn phân tích, lựa chọn và đề xuất Chiến lược kinh doanh có tính khả thi cao cho Vinaseed và một số giải pháp giúp Công ty thực hiện Chiến lược đã chọn.

6. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài như: phương pháp thống kê, tổng hợp dữ liệu; phương pháp diễn giải, đánh giá; phương pháp phân tích số liệu dựa vào so sánh, đối chiếu kết hợp với việc minh họa bằng công cụ trực quan như bảng biểu, hình vẽ.

Tác giả đã kết hợp nghiên cứu các tài liệu thứ cấp sẵn có trong và ngoài nuớc bao gồm các nghiên cứu về lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược kinh doanh; những nghiên cứu về phân tích mô hình năm áp lực cạnh tranh, ma trận SWOT, ma trận IFAS, ma trân EFAS, ma trận QSPM, bản đồ chiến lược được các tổ chức trong nước và quốc tế ứng dụng; và những nghiên cứu về thị trường ngành lúa gạo.

7. Kết cấu của Luận văn

Ngoài Lời mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn gồm 4 chương với kết cấu như sau:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược cấp kinh doanh.
 • Chương 2: Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương trên thị trường lúa gạo.
 • Chương 3: Phân tích môi trường bên trong, bên ngoài của Vinaseed trên thị trường lúa gạo.
 • Chương 4: Xác định mục tiêu, phạm vi kinh doanh, lựa chọn chiến lược và xây dựng các giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH

1.1. Chiến lược và chiến lược cấp kinh doanh Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

1.1.1. Khái niệm và phân loại về chiến lược

Ngày nay, cụm từ “Chiến lược” được sử dụng phổ biến trong các hoạt động quân sự và đặc biệt là trong kinh doanh. “Chiến lược” thể hiện mục tiêu dài hạn và cách thức tổ chức chuỗi hoạt động theo một trật tự nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đó. Cụ thể:

Theo Chandler (1962): Chiến lược như là “việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hành động cũng như việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này”.

Đến những năm 1980, Quinn định nghĩa khái quát hơn thì: “Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách, và các chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ”.

Sau đó, Johnson và Scholes (1999) định nghĩa: “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan”.

Dựa trên các định nghĩa trên, ta có thể khái quát định nghĩa chiến lược như sau: Chiến lược là việc xây dựng các mục tiêu dài hạn, định hướng phát triển và hệ thống các hoạt động thiết yếu phát huy những điểm mạnh, tận dụng cơ hội, cải thiện những điểm yếu và khắc phục các khó khăn để tạo dựng lợi thế cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh và đồng thời hoàn thành các mục tiêu đó.

Hiện nay, Chiến lược được phân loại theo nhiều cánh khác nhau như theo địa lý ta phân chiến lược thành chiến lược quốc gia, chiến lược xuyên quốc gia, chiến lược quốc tế…. Tuy nhiên, cách phân loại chiến lược phổ thông nhất hiện nay được các chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp sử dụng là theo các cấp quản lý trong một doanh nghiệp. Theo đó, chiến lược của doanh nghiệp thường được phân chia thành các cấp:

 • Chiến lược cấp công ty, bao gồm: Chiến lược tăng trưởng; Chiến lược ổn định; Chiến lược thu hẹp; Chiến lược hỗn hợp;
 • Chiến lược cấp kinh doanh, bao gồm: Chiến lược khác biệt hóa; Chiến lược chi phí thấp; Chiến lược trọng tâm;
 • Chiến lược cấp chức năng, bao gồm: Chiến lược Marketing; Chiến lược nghiên cứu và phát triển; Chiến lược tài chính; Chiến lược phát triển nhân lực; Chiến lược phát triển sản xuất

1.1.2. Chiến lược cấp kinh doanh

Khái niệm Chiến lược cấp kinh doanh

Chiến lược cấp kinh doanh là chiến lược xác định doanh nghiệp sẽ cạnh tranh như thế nào trong một ngành hàng kinh doanh, là những chiến lược gia tăng tối đa lợi thế cạnh tranh và lợi nhuận để công ty có khả năng cạnh tranh hiệu quả trong một ngành kinh doanh đặc thù đã và đang theo đuổi. Đối với một doanh nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực chiến lược cấp kinh doanh còn xác định việc lựa chọn sản phẩm hoặc dạng cụ thể thị trường cho từng đơn vị kinh doanh chiến lược độc lập tương đối với nhau và nội bộ doanh nghiệp. Mỗi đơn vị chiến lược kinh doanh tự xác định chiến lược kinh doanh cho đơn vị mình trong mối quan hệ thống nhất với toàn doanh nghiệp. Các chiến lược cạnh tranh phân tích đồng thời hai yếu tố lợi thế cạnh tranh phạm vi ngành và lợi thế cạnh tranh sản phẩm. Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Vai trò chiến lược cấp kinh doanh

Ngày nay, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp luôn luôn thay đổi và tác động không ngừng tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi và cải tiến liên tục để duy trì, phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó, doanh nghiệp rất dễ phát triển chệch hướng để đạt các khoản lợi ích ngắn hạn, làm ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của công ty nếu doanh nghiệp không xác định được rõ ràng mục tiêu của công ty. Do vậy, việc xác định mục tiêu phát triển rõ ràng là yếu tố cần thiết đầu tiên của doanh nghiệp và được doanh nghiệp tìm hiểu, thiết lập khi tiến hành xây dựng chiến lược kinh doanh qua các phân tích các cơ hội, thánh thức của môi trường kinh doanh và điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp

Cùng với đó, nguồn lực doanh nghiệp là hữu hạn nên doanh nghiệp cần phải xác định rõ các sức mạnh, nguồn lực nội tại trong mình để có thể tận dụng tối đa các nguồn lực đó để phát triển. Việc xây dựng chiến lược kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp, để doanh nghiệp biết mình đang có gì, điểm mạnh và điểm yếu của mình ở đâu, khi đó doanh nghiệp có thể tân dụng các điểm mạnh và cải thiện các điểm yếu, sử dụng tối đa nguồn lực để phát triển doanh nghiệp.

Việc xây dựng chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp thực hiện các vấn đề sau:

 • Xác định các mục tiêu dài hạn, đảm bảo sự phát triển đúng hướng, ổn định và bền vững.
 • Tận dụng và phối hợp các nguồn lực hạn chế của doanh nghiệp để phát triển.
 • Định hướng các hoạt động của doanh nghiệp vào việc thực hiện mục tiêu đã đề ra và thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của khách hàng mục tiêu, tạo tiền để phát triển bền vững công ty.
 • Giảm thiểu được các sai lầm do tính không chắc chắn và thiếu định hướng khi không có chiến lược kinh doanh cụ thể.

Với những vai trò và lợi ích trên, đa số các doanh nghiệp trên toàn thế giới đều coi việc xây dựng chiến lược kinh doanh là nhiệm vụ hàng đầu. Hiện nay, lập chiến lược kinh doanh là công cụ phổ biến nhất cho các doanh nghiệp tiến hành quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh.

1.1.3. Đặc trưng của chiến lược cấp kinh doanh Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Tính toàn cục: Chiến lược kinh doanh là sơ đồ tổng thể về sự phát triển của doanh nghiệp, nó quyết định quan hệ của doanh nghiệp với môi trường khách quan. Tính toàn cục của chiến lược kinh doanh thể hiện trên 3 mặt:

 • Chiến lược kinh doanh phải phù hợp với xu thế phát triển toàn cục của doanh nghiệp.
 • Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp phải phù hợp với xu thế phát triển của đất nước về các mặt kinh tế, kỹ thuật, xã hội trong 1 thời kỳ nhất định.
 • Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp phải phù hợp với trào lưu hội nhập kinh tế của thế giới.

Tính toàn cục của chiến lược kinh doanh đòi hỏi phải xem xét tất cả các bộ phận của doanh nghiệp, phải phân tích tình hình của toàn doanh nghiệp, hoàn cảnh toàn quốc và hoàn cảnh quốc tế. Nếu không có quan điểm toàn cục thì không thể có chiến lược kinh doanh tốt.

Tính nhìn xa: Trước kia nhiều doanh nghiệp vì không có quy hoạch chiến lược, gặp việc gì thì làm việc đấy, chạy theo phong trào nên làm việc vất vả mà không hiệu quả. Một trong những nguyên nhân của tình hình đó là do không nắm được xu thế phát triển của doanh nghiệp. Do đó muốn xây dựng được chiến lược kinh doanh tốt thì phải làm công tác dự báo xu thế phát triển về kinh tế, kỹ thuật của xã hội. Một chiến lược kinh doanh thành công thường là một chiến lược dựa trên cơ sở dự báo đúng.

Tính cạnh tranh: Nếu không có cạnh tranh thì không cần thiết xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh. Do đó, tính cạnh tranh là đặc trưng bản chất nhất của chiến lược kinh doanh. Trong thời đại hiện nay không có doanh nghiệp nào là không hoạt động trong môi trường cạnh tranh. Vì vậy chiến lược kinh doanh phải nghiên cứu làm thế nào để doanh nghiệp có được ưu thế cạnh tranh hơn đối thủ và do đó mà dành được thắng lợi trong cạnh tranh.

Tính rủi ro: Chiến lược kinh doanh là quy hoạch phát triển của doanh nghiệp trong tương lai nhưng môi trường sinh tồn của doanh nghiệp trong tương lai là điều không chắc chắn có thể thay đổi. Quá trình thời gian của chiến lược càng dài thì các nhân tố không chắc chắn của hoàn cảnh khách quan càng nhiều mức độ không chắc chắn càng lớn, rủi ro của chiến lược càng lớn.

Tính chuyên nghiệp và sáng tạo: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể căn cứ vào thực lực của bản thân để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp với sở trường và thế mạnh của mình, tránh những ngành mà các doanh nghiệp lớn có thế mạnh để giữ được vị trí độc quyền trong lĩnh vực mà mình có thế mạnh. Đại đa số doanh nghiệp làm được như vậy đều thành công, phát triển và phồn vinh. Nhưng tiến bộ kỹ thuật và cạnh tranh thị trường là không có giới hạn. Do đó các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải không ngừng du nhập hoặc phát triển kỹ thuật tiên tiến thích hợp.

Tính ổn định tương đối: Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp phải có tính ổn định tương đối trong một thời kỳ nhất định. Nếu không, nó sẽ không có ý nghĩa chỉ đạo đối với hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp. Môi trường khách quan và hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp là một quá trình vận động không ngừng. Chiến lược kinh doanh cũng phải có khả năng điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh khách quan. Chiến lược kinh doanh không thể thay đổi một sớm một chiều mà phải tương đối ổn định.

1.2. Quy trình xây dựng chiến lược cấp kinh doanh

1.2.1. Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

1.2.1.1. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp

Để phục vụ cho mục đích xây dựng chiến lược thì việc đầu tiên doanh nghiệp phải xác định rõ và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp thông qua việc phân tích các loại nguồn lực mà doanh nghiệp đang có bao gồm:

a. Phân tích nguồn lực của doanh nghiệp

Phân tích sản phẩm, thị trường của doanh nghiệp

Phân tích điều kiện sản xuất sản phẩm như: phân tích năng lực sản xuất, khả năng sản xuất một lượng sản phẩm nhất định phù hợp với qui cách đã định, trong một thời kỳ nhất định; tình hình năng lực thiết bị và công nghệ sản xuất liệu có phù hợp với yêu cầu sản xuất sản phẩm đó không; phân tích tình hình cung cấp nguyên vật liệu, năng lượng, phụ tùng phục vụ sản xuất; phân tích tính hợp lý trong việc tổ chức quá trình sản xuất…

Phân tích sản phẩm: Chủ yếu là phân tích năng lực cạnh tranh hiện tại của sản phẩm, tính hợp lý của cơ cấu sản phẩm, khả năng điều chỉnh cải thiện cơ cấu sản phẩm, khả năng điều chỉnh và cải tiến cơ cấu sản phẩm, sự cần thiết tạo ra sản phẩm mới và lợi ích do việc đó mang lại.

Phân tích thị trường sản phẩm: gồm việc phân tích giá cả sản phẩm, các yếu tố cấu thành giá cả sản phẩm, sách lược giá cả, tác động của doanh nghiệp đối với giá cả thị trường; Phân tích kênh bán hàng, vai trò của các đầu mối trung gian, cơ cấu kênh bán hàng; Phân tích hoạt động của công tác xúc tiến thương mại, phân tích tỷ lệ giữa chi phí xúc tiến thương mại so với doanh số bán hàng, lựa chọn phương thức xúc tiến thương mại thích hợp, phân tích hiệu quả công tác quảng cáo, xúc tiến thương mại.

Phân tích công tác quản lý tài chính và hiệu quả doanh nghiệp

Quản lý tài chính là một trong những nội dung quan trọng nhất của quản lý kinh doanh, nhiều khi được coi là trung tâm của công tác quản lý doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả kinh tế là một trong những nội dung quan trọng của phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp.

Phân tích công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp gồm các nội dung: Phân tích quyết sách huy động vốn, lựa chọn phương thức huy động vốn, cơ cấu vốn; Phân tích quyết sách đầu tư, tính khả thi của dự án và hiệu quả của dự án; Phân tích quyết sách phân phối.

Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp được thể hiện qua các chỉ tiêu hoạt động tài chính như: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, tỷ lệ giữa tổng số nợ và tổng tài sản, phân tích tốc độ chu chuyển vốn, khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.

Phân tích hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp: gồm việc phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp, các chỉ tiêu quay vòng kinh doanh, chỉ tiêu về mức độ an toàn của doanh nghiệp, chỉ tiêu tăng trưởng, chỉ tiêu năng lực sản xuất kinh doanh tính theo đầu người…

Phân tích nguồn nhân lực và hiệu năng tổ chức của doanh nghiệp

Nguồn nhân lực là tài sản quí báu nhất của doanh nghiệp. Nhân lực có năng lực cao và bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả là nhân tố quan trọng để doanh nghiệp thành công. Do vậy muốn xây dựng chiến lược phải thực hiện phân tích nguồn nhân lực và bộ máy tổ chức của doanh nghiệp.

Phân tích nguồn nhân lực của doanh nghiệp phải quan tâm đến tuổi tác, học vấn, nghề nghiệp chức danh, năng lực tiếp thu của cán bộ nhân viên, chế độ tiền lương, việc phân loại cán bộ. Đồng thời phải đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và các biện pháp cải thiện việc sử dụng quản lý nguồn nhân lực.

Phân tích hiệu năng tổ chức của doanh nghiệp, phân tích hiện trạng của tổ chức nhằm xác định những tồn tại, những nguyên nhân của hiện trạng đó. Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Phân tích văn hóa doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp là tiêu chuẩn giá trị, quan niệm cơ bản, chuẩn mực hành vi mà toàn thể nhân viên của doanh nghiệp thống nhất tuân theo và được hình thành trong quá trình tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp là văn hoá quản lý, được sản sinh, tồn tại và phát triển trong quá trình quản lý doanh nghiệp, chịu ảnh hưởng và tác động đến quá trình quản lý doanh nghiệp. Nội dung của văn hoá doanh nghiệp gồm:

 • Mục tiêu cao nhất và tôn chỉ của doanh nghiệp
 • Quan niệm giá trị chung. Đây là hạt nhân của văn hoá của doanh nghiệp.
 • Tác phong truyền thống và tập quán của doanh nghiệp
 • Quy phạm hành vi và điều lệ, qui định của doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp gồm có văn hoá vật thể và văn hoá tinh thần, trong đó văn hoá tinh thần là linh hồn, hạt nhân của văn hoá doanh nghiệp. Nội dung phân tích văn hoá doanh nghiệp gồm phân tích hiện trạng văn hoá doanh nghiệp, phân tích các nhân tố bên trong và khách quan của văn hoá doanh nghiệp, phân tích tác động qua lại giữa người lãnh đạo và văn hoá doanh nghiệp, phân tích tính chất, xu hướng giá trị của văn hoá doanh nghiệp.

b. Xác định lợi thế cạnh tranh

Thuật ngữ lợi thế cạnh tranh được các nhà nghiên cứu, doanh nhân, … sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh doanh ngày nay. Theo báo cáo trong hội nghị của Diễn đàn kinh tế thế giới định nghĩa lợi thế cạnh tranh của 1 quốc gia là: là khả năng thiết kế, sản xuất và tung ra thị trường những hàng hoá và dịch vụ có đặc tính giá cả và phi giá cả để hình thành một sự kết hợp có đặc tính hấp dẫn hơn so với các đối thủ khác. Dưới góc độ vi mô về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh thì ta có thể định nghĩa: Lợi thế cạnh tranh là sở hữu của những giá trị đặc thù, có thể sử dụng được để “nắm bắt cơ hội”, để kinh doanh có lãi hay Lợi thế cạnh tranh còn được hiểu như là các đặc điểm hay các biến số của sản phẩm hoặc nhãn hiệu, mà nhờ có chúng doanh nghiệp tạo ra một số tính trội hơn, ưu việt hơn so với những người cạnh tranh trực tiếp.

Nếu chỉ xét doanh nghiệp dưới cái nhìn tổng thể thì sẽ không hiểu rõ về lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp xuất phát từ nhiều hoạt động riệng biệt trong sản xuất, phân phối, marketing, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. Mỗi hoạt động này đều tạo chi phí tương đối của doanh nghiệp, tạo giá trị gia tăng và tạo sơ sở cho sự khác biệt hóa hay lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Do đó, để xác định nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh, chúng ta sẽ sử dụng công cụ chuỗi giá trị để phân tích. Chuỗi giá trị chia cắt doanh nghiệp thành các hoạt động mang tính chất chiến lược, liên kết lẫn nhau, tiêu tốn chi phí doanh nghiệp và tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng. Khi đó, bằng việc tiến hành các hoạt động trong chuỗi giá trị với chi phí thấp hơn, đạt hiệu quả cao hơn, tạo giá trị gia tăng cao hơn cho khách hàng so với đối thủ cạnh tranh thì doanh nghiệp sẽ có được lợi thế cạnh tranh.

Như vậy, ta có thể định nghĩa lợi thế cạnh tranh là khả năng xây dựng chuỗi giá trị để tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho khách hàng, vận hành hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Phân tích chuỗi giá trị

Theo M. Porter, chuỗi giá trị theo nghĩa hẹp: là một chuỗi giá trị được tạo ra từ một chuỗi các hoạt động được thực hiện trong phạm vi một công ty để sản xuất ra một sản lượng nào đó. Dựa trên khung khái niệm này, việc phân tích chuỗi giá trị có mục đích cuối cùng là nâng cao lợi thế cạnh tranh của công ty. Như vậy, lợi thế cạnh tranh của công ty được xác định bằng cách tách biệt các hoạt động sản xuất kinh doanh thành một chuỗi các hoạt động và lợi thế cạnh tranh được tìm thấy ở một hoạt động này hoặc nhiều hơn. Việc phân tích chuỗi giá trị được thực hiện thông qua việc phân tích các hoạt động như Hình 1.1:

Hình 1.1: Chuỗi giá trị tổng quát của doanh nghiệp

Hoạt động sơ cấp là các hoạt động trực tiếp tạo ra sản phẩm/dịch vụ bao gồm: Hoạt động logistics đầu vào bao gồm hoạt động sản xuất, tiếp nhận… nguyên liệu -> Hoạt động vận hành bao gồm các hoạt động chế biến, đóng gói… thành thành phẩm -> Hoạt động logistic đầu ra bao gồm hoạt động dự trữ, phân phối… sản phảm tới tay khách hàng -> Hoạt động marketing, bán hàng bao gồm các hoạt động quảng cáo, xúc tiến thương mại, khuyến mại…. để thu hút và bán hàng ->

Hoạt động dịch vụ khách hàng bao gồm các hoạt động bảo hành, xử lý rủi ro sau bán hàng….

Hoạt động hỗ trợ: là các hoạt động bổ sung cho hoạt động sơ cấp, nó hỗ trợ cho toàn bộ các hoạt động sơ cấp và tự nó hỗ trợ lẫn nhau. Các hoạt động hỗ trợ bao gồm hoạt động thu mua, phát triển công nghệ, quản trị nguồn nhân lược và cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp.

1.2.1.2. Phân tích môi trường bên ngoài Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

a. Phân tích môi trường Vĩ Mô

Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp chủ yếu gồm các yếu tố chính trị, pháp luật, kinh tế, kỹ thuật, xã hội, văn hóa và tự nhiên của đất nước. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp.

Phân tích môi trường chính trị và pháp luật.

Môi trường chính trị là các yếu tố chính trị và những hoàn cảnh mà sự vận hành các yếu tố tạo ra, có ảnh hưởng đến kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố này bao gồm: chế độ chính trị, chính sách của Đảng, phương châm chính sách của Đảng và nhà nước, không khí chính trị của xã hội như: khuynh hướng chính trị, tư tưởng chính trị.

Môi trường pháp luật là hệ thống pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm quy phạm pháp luật của nhà nước, ý thức pháp luật của cơ quan tư pháp, cơ quan hành pháp và doanh nghiệp. Ảnh hưởng của môi trường chính trị và pháp luật đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp rất sâu rộng, thậm chí có lúc mang ý nghĩa quyết định.

Yếu tố này thường phân tích các khía cạnh sau:

 • Sự bình ổn: Phân tích sự bình ổn trong các yếu tố xung đột chính trị, ngoại giao của thể chế luật pháp.
 • Chính sách thuế: Chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu, các thuế tiêu thụ, thuế thu nhập… sẽ ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Các đạo luật liên quan: Luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật lao động, luật chống độc quyền, chống bán phá giá …
 • Chính sách: Các chính sách của Nhà nước có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thách thức với doanh nghiệp. Có thể kể đến các chính sách thương mại, chính sách phát triển ngành, phát triển kinh tế, các chính sách điều tiết cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng…
 • Phân tích môi trường kinh tế

Môi trường kinh tế là tình hình kinh tế xã hội và chính sách kinh tế của đất nước mà doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Môi trường kinh tế vĩ mô bao gồm: cơ cấu kinh tế xã hội, trình độ phát triển kinh tế, chế độ kinh tế và chính sách kinh tế vĩ mô. Thông thường các doanh nghiệp sẽ dựa trên các phân tích về các yếu tố kinh tế sau để quyết định đầu tư vào các ngành, các khu vực.

Tình trạng của nền kinh tế: Bất cứ nền kinh tế nào cũng có chu kỳ, trong mỗi giai đoạn nhất định của chu kỳ nền kinh tế, doanh nghiệp sẽ có những quyết định phù hợp cho riêng mình.

 • Các yếu tố tác động đến nền kinh tế. Ví dụ: Lãi suất, lạm phát, …
 • Các chính sách kinh tế của Chính phủ. Ví dụ: Luật tiền lương cơ bản, các chiến lược phát triển kinh tế của Chính phủ, các chính sách ưu đãi cho các ngành:
 • Triển vọng kinh tế trong tương lai. Ví dụ: Tốc độ tăng trưởng, mức gia tăng
 • Phân tích môi trường xã hội, văn hóa

Môi trường xã hội bao gồm sự hình thành và biến động của các tầng lớp xã hội, cơ cấu dân cư, tình hình di chuyển của dân cư, cơ cấu quyền lực xã hội, phương thức sinh hoạt và làm việc của mọi người. Hiện trạng và sự biến động của những yếu tố đó đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thí dụ, giao thông phát triển sẽ dẫn đến sự di chuyển của dân cư và phân bổ dân cư. Do đó mà thay đổi điều kiện thương mại của doanh nghiệp. Các yếu tố xã hội như số dân, tỷ lệ tăng dân số, cơ cấu dân cư, tôn giáo, chuẩn mực đạo đức, phong tục tập quán, giá trị văn hóa, cộng đồng doanh nhân đều có tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là những nhân tố chính trong việc hình thành thị trường sản phẩm và thị trường dịch vụ yếu tố sản xuất. Khi thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi hoặc khi dân trí nâng cao thì doanh nghiệp sẽ như thế nào? Những nguy cơ nào đe dọa, những cơ hội nào có thể nắm bắt? phải phân tích kịp thời những thay đổi này. Có như vậy, thông tin mới đầy đủ và có hệ thống giúp cho hoạch định chiến lược có căn cứ toàn diện hơn. Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Môi trường văn hóa bao gồm các yếu tố triết học, tôn giáo, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật. Ảnh hưởng của các yếu tố này đối với kinh doanh của doanh nghiệp phần lớn là ảnh hưởng gián tiếp nhưng không thể coi nhẹ. Ví dụ, một doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh ở thị trường biên giới thì phải theo phong tục, tập quán, quy định ở địa phương.

Phân tích môi trường khoa học kỹ thuật.

Môi trường khoa học kỹ thuật là yếu tố khoa học kỹ thuật và tập hợp những hiện tượng xã hội có liên quan trực tiếp đến yếu tố khoa học kỹ thuật ở nơi mà doanh nghiệp sinh tồn và phát triển. Nó bao gồm 4 yếu tố: trình độ khoa học kỹ thuật của xã hội, lực lượng khoa học kỹ thuật, thể chế khoa học kỹ thuật của nhà nước, chính sách khoa học kỹ thuật và các văn bản pháp luật về khoa học kỹ thuật. Yếu tố này có thể được phân tích dựa trên các yếu tố sau:

Đầu tư của Chính phủ, doanh nghiệp vào công tác nghiên cứu và phát triển. Việc kết hợp giữa các doanh nghiệp và Chính phủ nhằm nghiên cứu đưa ra các công nghệ mới, vật liệu mới… sẽ có tác dụng tích cực đến nền kinh tế.

 • Tốc độ, chu kỳ của công nghệ, tỷ lệ công nghệ lạc hậu
 • Ảnh hưởng của công nghệ thông tin, Internet đến hoạt động kinh doanh, giảm chi phí liên lạc và tăng tỷ lệ làm việc từ xa.
 • Phân tích môi trường tự nhiên

Môi trường tự nhiên gồm các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên, các điều kiện về địa lý như địa hình, đất đai, khí hậu, môi trường… ở trong nước cũng như ở từng khu vực. Môi trường tự nhiên có tác động đến những doanh nghiệp theo các hướng khác nhau với cường độ khác nhau theo hai xu hướng: tích cực và tiêu cực. Trong cùng một môi trường tự nhiên đối với doanh nghiệp này lại có cơ hội nhưng với doanh nghiệp khác lại là đe dọa.

Các nguồn tài nguyên, khoáng sản trong thiên nhiên là khan hiếm và có hạn. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên luôn ảnh hưởng đến môi trường. Vì thế đặt ra vấn đề lớn hiện nay là phải làm gì để bảo vệ môi trường. Ngày nay, các doanh nghiệp không chỉ quan tâm và theo đuổi các mục tiêu của doanh nghiệp mà còn cần phải quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường, nguồn năng lượng ngày càng khan hiếm, tài nguyên thiên nhiên khai thác bừa bãi, chất lượng môi trường có nguy cơ xuống cấp… bởi những sự thay dổi này đều có tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp

b. Phân tích môi trường Vi Mô, môi trường ngành

Khi xây dựng, thực thi và phát triển chiến lược, các nhà quản trị cần phải thực hiện phân tích môi trường ngành (môi trường kinh doanh) mà doanh nghiệp hiện đang cạnh tranh hoặc có thể thâm nhập trong tương lai. Sự phân tích này có thể giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ sinh lợi hiện tại, xác định các lực lượng phải chống đối hoặc rút lui khỏi ngành kinh doanh, đánh giá tác động của những thay đổi lớn, và còn giúp xác định những thay đổi trong cơ cấu ngành. Một mô hình nổi tiếng để phân tích môi trường ngành là mô hình năm áp lực cạnh tranh do M. Porter phát triển vào thập niên 1970. Theo đó, trong bất kỳ ngành nào, các doanh nghiệp đều phải chịu sức ép cạnh tranh năm áp lực cạnh tranh sau:

Áp lực cạnh tranh của đối thủ trong ngành

Các doanh nghiệp đang kinh doanh trong ngành sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau tạo ra sức ép trở lại lên ngành tạo nên một cường độ cạnh tranh. Trong một ngành các yếu tố sau sẽ làm gia tăng sức ép cạnh tranh trên các đối thủ

Tình trạng ngành: Nhu cầu, độ tốc độ tăng trưởng, số lượng đối thủ cạnh tranh…

 • Cấu trúc của ngành: Ngành tập trung hay phân tán
 • Ngành phân tán là ngành có rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh với nhau nhưng không có doanh nghiệp nào có đủ khả năng chi phối các doanh nghiệp còn lại;
 • Ngành tập trung: Ngành chỉ có một hoặc một vài doanh nghiệp nắm giữ vai trò chi phối.

Các rào cản rút lui: Giống như các rào cản gia nhập ngành, rào cản rút lui là các yếu tố khiến cho việc rút lui khỏi ngành của doanh nghiệp trở nên khó khăn:

Rào cản về công nghệ, vốn đầu tư; Ràng buộc với người lao động; Ràng buộc với chính phủ, các tổ chức liên quan; Các ràng buộc chiến lược, kế hoạch.

Áp lực cạnh tranh của doanh nghiệp tiềm ẩn

Theo M. Porter, đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghiệp hiện chưa có mặt bên trong ngành nhưng có thể ảnh hưởng tới ngành trong tương lai. Đối thủ tiềm ẩn nhiều hay ít, áp lực của họ tới ngành mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Sức hấp dẫn của ngành: Yếu tố này được thể hiện qua các chỉ tiêu như tỉ suất sinh lợi, số lượng khách hàng, số lượng doanh nghiệp trong ngành.
 • Những rào cản gia nhập ngành: là những yếu tố làm cho việc gia nhập vào một ngành khó khăn và tốn kém hơn, bao gồm: Kỹ thuật; Vốn; Các yếu tố thương mại: Hệ thống phân phối, thương hiệu, hệ thống khách hàng …; Các nguồn lực đặc thù: Nguyên vật liệu đầu vào, Bằng cấp, phát minh sáng chế, Nguồn nhân lực, sự bảo hộ của chính phủ ….

Áp lực cạnh tranh của sản phẩm thay thế

Sản phẩm và dịch vụ thay thế là những sản phẩm, dịch vụ có thể thỏa mãn nhu cầu tương đương với các sản phẩm dịch vụ trong ngành. Áp lực cạnh tranh chủ yếu của sản phẩm thay thế là khả năng đáp ứng nhu cầu so với các sản phẩm trong ngành, thêm vào nữa là các nhân tố về giá, chất lượng, các yếu tố khác của môi trường như văn hóa, chính trị, công nghệ cũng sẽ ảnh hưởng tới sự đe dọa của sản phẩm thay thế. Nguy cơ thay thế thể hiện ở: Các chi phí chuyển đổi trong sử dụng sản phẩm, Xu hướng sử dụng hàng thay thế của khách hàng, Tương quan giữa giá cả và chất lượng của các mặt hàng thay thế. Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Áp lực của nhà cung cấp.

Với tất cả các ngành, nhà cung cấp luôn gây các áp lực nhất định nếu họ có quy mô, sự tập hợp và việc sở hữu các nguồn lực quý hiếm. Chính vì thế những nhà cung cấp các sản phẩm đầu vào nhỏ lẻ (Nông dân, thợ thủ công….) sẽ có rất ít quyền lực đàm phán đối với các doanh nghiệp mặc dù họ có số lượng lớn nhưng họ lại thiếu tổ chức. Sức mạnh nhà cung cấp thể hiện ở các đặc điểm sau:

 • Số lượng và quy mô nhà cung cấp: Số lượng nhà cung cấp sẽ quyết định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán của họ đối với ngành, doanh nghiệp. Nếu trên thị trường chỉ có một vài nhà cung cấp có quy mô lớn sẽ tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành.
 • Khả năng thay thế sản phẩm của nhà cung cấp: Trong vấn đề này ta nghiên cứu khả năng thay thế những nguyên liệu đầu vào do các nhà cung cấp và chi phí chuyển đổi nhà cung cấp.
 • Thông tin về nhà cung cấp: Trong thời đại hiện tại thông tin luôn là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của thương mại, thông tin về nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn nhà cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp.
 • Ngoài ra còn bao gồm: Tầm quan trọng của số lượng sản phẩm đối với nhà cung cấp; Sự khác biệt của các nhà cung cấp, Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đối với chi phí hoặc sự khác biệt hóa sản phẩm, Chi phí chuyển đổi của các doanh nghiệp trong ngành, Sự tồn tại của các nhà cung cấp thay thế, Nguy cơ tăng cường sự hợp nhất của các nhà cung cấp, Chi phí cung ứng so với tổng lợi tức của ngành.

Áp lực của khách hàng.

Khách hàng là một áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành. Khách hàng được phân làm 2 nhóm: Khách hàng lẻ và Nhà phân phối. Cả hai nhóm đều gây áp lực với doanh nghiệp về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đi kèm và chính họ là người điểu khiển cạnh tranh trong ngành thông qua quyết định mua hàng. Đặc biệt khi phân tích nhà phân phối ta phải chú ý tầm quan trọng của họ, họ có thể trực tiếp đi sâu vào uy hiếp ngay trong nội bộ của doanh nghiệp. Sức mạnh khách hàng thể hiện ở: Quy mô, tầm quan trọng của khách hàng; Chi phí chuyển đổi khách hàng; Thông tin, động cơ khách hàng; Thông tin mà người mua có được; Tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng hóa; Tính nhạy cảm đối với giá; Sự khác biệt hóa sản phẩm; Mức độ sẵn có của hàng hóa thay thế.

1.2.2. Xác định chiến lược cấp kinh doanh Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

1.2.2.1. Mục tiêu chiến lược cấp kinh doanh

Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp là toàn bộ kết quả cuối cùng hay trạng thái mà doanh nghiệp muốn đạt tới trong một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu của chiến lược là kết quả cụ thể của doanh nghiệp cần đạt được khi thực hiện chiến lược. Thông thường các doanh nghiệp chia mục tiêu thành hai loại: mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn.

Mục tiêu dài hạn trong chiến lược thường là từ 5 năm trở lên và tùy theo loại hình doanh nghiệp mà có khoảng thời gian cho mục tiêu dài hạn khác nhau. Mục tiêu dài hạn: là kết quả mong muốn được đề ra cho một khoảng thời gian tương đối dài, thường là các lĩnh vực: Mức lợi nhuận và khả năng sinh lợi.

Mục tiêu ngắn hạn hay còn gọi là mục tiêu tác nghiệp có thời gian từ 1 năm trở xuống. Mục tiêu ngắn hạn phải hết sức cụ thể và nêu ra được các kết quả một cách chi tiết.

Giữa việc doanh nghiệp đạt được các mục tiêu ngắn hạn thì cũng chưa đảm bảo doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu trong dài hạn. Do đó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp hài hòa giữa mục tiêu dài hạn và ngắn hạn nhằm đạt được sự phát triển doanh nghiệp mong muốn. Một mục tiêu đúng đắn cần đạt được các tiêu thức sau:

 • Tính nhất quán: đòi hỏi các mục tiêu này không làm cản trở việc thực hiện các mục tiêu khác. Đây là yêu cầu đầu tiên, đóng vai trò quan trọng để đảm bảo rằng hệ thống mục tiêu phải được thực hiện và phải hướng vào hoàn thành các mục tiêu tổng quát của từng thời kỳ chiến lược.
 • Tính cụ thể: Yêu cầu mục tiêu chiến lược phải đảm bảo tính cụ thể. Muốn vậy, khi xác định mục tiêu chiến lược cần chỉ rõ: Mục tiêu liên quan đến vấn đề gì? Giới hạn thời gian thực hiện? Kết quả cụ thể cuối cùng cần đạt.
 • Tính khả thi: Mục tiêu chiến lược luôn đòi hỏi sự cố gắng trong việc thực hiện nhưng lại không quá cao mà phải sát thực tế và có thể đạt được. Có như vậy hệ thống mục tiêu mới có tác dụng khuyến khích nỗ lực vươn lên của mọi bộ phận (cá nhân) trong doanh nghiệp và cũng không quá cao đến mức làm nản lòng người thực hiện.
 • Tính linh hoạt: môi trường kinh doanh thường xuyên thay đổi nên đòi hỏi hệ thống mục tiêu phải linh hoạt để có thể điều chỉnh khi môi trường kinh doanh thay đổi.

Tính linh hoạt là điều kiện đảm bảo để biến các mục tiêu chiến lược thành hiện thực.

Đây là đặc trưng quan trọng của chiến lược so với kế hoạch khi xác định mục tiêu. Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh, nhà quản trị cần xác định rõ nhiệm vụ và mục tiêu theo đuổi để làm căn cứ quyết định các nội dung chiến lược và tổ chức thực thi chiến lược đó. Điều quan trọng trong phần này là giữa nhiệm vụ và mục tiêu phải ăn khớp nhau, có mối quan hệ qua lại hữu cơ. Mục tiêu là lượng hóa nhiệm vụ và nhiệm vụ phải thực hiện mục tiêu.

1.2.2.2. Xác định phạm vi kinh doanh

Phạm vi kinh doanh là giới hạn về sản phẩm, khách hàng, khu vực và/hoặc chuỗi giá trị ngành mà doanh nghiệp cần tập trung. Việc xác đinh rõ phạm vi kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp:

 • Lựa chọn lợi thế cạnh tranh phù hợp;
 • Tập trung nỗ lực của công ty vào nhóm khách hàng quan trọng;
 • Ngăn chặn việc sa đà vào các thị trường không hiệu quả hoặc không phù hợp;
 • Giảm thiểu rủi ro.

Việc xây dựng phạm vi kinh doanh cũng phải đảm bảo tính nhất quán và cụ thể. Tính nhất quán đảm bảo các phạm vi kinh doanh phải có sự phù hợp với nhau, tạo sự đồng nhất và tránh sự mâu thuẫn giữa các phạm vi sản phẩm, khách hàng, địa lý. Tính cụ thể đảm bảo doanh nghiệp xác định rõ ràng đối tượng, số lượng và khoảng cách của phân khúc khách hàng mục tiêu; sản phẩm định vị và địa lý, tránh việc hiểu sai và thực hiện dàn trải dẫn đến thất thoát nguồn lực và giảm hiệu quả kinh doanh.

1.2.2.3. Phân tích, lựa chọn chiến lược cấp kinh doanh Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

a. Yêu cầu đối với việc phân tích, lựa chọn chiến lược

Lựa chọn chiến lược là một khâu quan trọng của toàn bộ quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh. Về bản chất, quyết định lựa chọn chiến lược là việc trên cơ sở hệ thống mục tiêu đã xác định các nhà hoạch định tiếp tục sử dụng các công cụ thích hợp để hình thành các chiến lược giải pháp. Chất lượng của hoạt động này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động triển khai thực hiện chiến lược và các hoạt động khác như đầu tư, đổi mới tổ chức, đào tạo cán bộ, công nhân, … Để đảm bảo việc lựa chọn chiến lược đúng đắn, phù hợp với thị trường, quá trình lựa chọn chiến lược kinh doanh cho từng thời kì cụ thể cần quán triệt một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, bảo đảm tính hiệu quả lâu dài của quá trình kinh doanh: Mọi

phương án chiến lược đưa ra và phương án chiến lược được lựa chọn phải dựa trên cơ sở tính toán hiệu quả kinh doanh và hiệu quả kinh tế xã hội lâu dài.

Thứ hai, bảo đảm tính liên tục và kế thừa của chiến lược

Tính liên tục đòi hỏi các chiến lược phải kế tiếp nhau, không xảy ra bất kì sự gián đoạn chiến lược nào. Đây là điều kiện để doanh nghiệp theo đuổi các mục tiêu lâu dài của mình.

Tính kế thừa đòi hỏi các giải pháp chiến lược của thời kì chiến lược sau phải kế thừa các tinh hoa giải pháp chiến lược của thời kì chiến lược trước. Đây là điều kiện để doanh nghiệp thường xuyên khai thác thế mạnh trong hoạch Định chiến lược; vừa giảm thời gian tìm tòi, hoạch định chiến lược lại vừa đảm bảo điều kiện để chiến lược thành công.

Thứ ba, chiến lược phải mang tính toàn diện, rõ ràng

Tính chất toàn diện của chiến lược thể hiện ở nội dung các vấn đề mà chiến lược đề cập. Chiến lược toàn diện là chiến lược đề cập đến mọi vấn đề cần phải đề cập đến. Cụ thể, thể hiện ở việc xác định hệ thống mục tiêu mô tả và bao quát toàn bộ các mục tiêu và giải pháp chiến lược. Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Tính rõ ràng của chiến lược đòi hỏi cần làm rõ các vấn đề then chốt như: Thực trạng của doanh nghiệp; Mục đích cần đạt trong thời kì chiến lược; Cách thức đạt được các mục đích đã vạch ra.

Thứ tư, phải đảm bảo tính nhất quán và tính khả thi

Tính nhất quán của chiến lược đòi hỏi sự thống nhất xuyên suốt giữa mục tiêu và các giải pháp chiến lược. Muốn vậy phải đảm bảo tính logic trong tư duy chiến lược.

Tính khả thi là đòi hỏi cao nhất của chiến lược. Tính khả thi trở thành hiện thực khi đảm bảo được tất cả các yêu cầu toàn diện, rõ ràng và nhất quán. Đồng thời, một chiến lược cũng chỉ đảm bảo tính khả thi nếu dự báo đúng, các tính toán cân đối được thực hiện có căn cứ khoa học, các giải pháp được cân nhắc thận trọng là đảm bảo cơ sở biến chúng thành hiện thực.

Thứ năm, đảm bảo thực hiện mục tiêu ưu tiên: Trong thực tế không phải thời kì chiến lược nào doanh nghiệp cũng tận dụng được mọi cơ hội, hạn chế hoặc xóa bỏ được mọi đe dọa, cạm bẫy cũng như phát huy được mọi điểm mạnh và khắc phục mọi điểm yếu nên lựa chọn mục tiêu ưu tiên trong hệ thống mục tiêu chiến lược cũng là đòi hỏi xuất phát từ yêu cầu khả thi của chiến lược. Mục tiêu ưu tiên là mục tiêu bao trùm và có tầm quan trọng nhất định trong giai đoạn chiến lược. Tuỳ thuộc vào đặc điểm tình hình ở mỗi thời kì, mục tiêu ưu tiên có thể là mở rộng thị trường, tăng lợi nhuận, xác lập vị trí cạnh tranh hay tăng cường tiềm lực nội bộ…

Các mục tiêu ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự tầm quan trọng của chúng trong thời kì chiến lược.

b. Quy trình và nguyên tắc phân tích, lựa chọn chiến lược cấp kinh doanh

Quy trình phân tích và lựa chọn chiến lược được chia thành 3 giai đoạn bao gồm:

Giai đoạn 1 – Thu thập thông tin: Ở giai đoạn này, doanh nghiệp cần thu thập thông tin và lượng hóa sự tác động của các yếu tố bên trong, bên ngoài bằng các công cụ như ma trận EFAS; ma trận IFAS. Bằng các bước phân tích môi trường bên trong, bên ngoài của doanh nghiệp, nhà hoạch định sẽ xác định được các điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, các cơ hội, thách thức của doanh nghiệp. Từ đó sử dụng ma trận EFAS, ma trận IFAS để lượng hóa sự tác động của các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đó đến doanh nghiệp. Tiến tới xác định các yếu tố quan trọng tác động lớn tới doanh nghiệp.

Giai đoạn 2 – Phân tích và hình thành chiến lược: Ở giai đoạn này, bằng việc sử dụng kết hợp nhiều công cụ, ma trận khác nhau, nhà hoạch định sẽ xác định các nhóm chiến lược phù hợp nhất. Việc lượng hóa điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội nguy cơ ở giai đoạn 1 sẽ quyết định các nhóm chiến lược được lựa chọn. Trong giai đoạn này nhà hoạch định có thể sử dụng ma trận SWOT để phân tích, đưa ra các chiến lược khả thi có thể lựa chọn. Để hình thành lên các chiến lược, ma trận SWOT sẽ liệt kê tất cả các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ đối với doanh nghiệp theo thứ tự tác động mạnh đến yếu. Căn cứ vào các mối liên hệ giữa các yếu tố đó, nhà hoạch định tiến hành lựa chọn các chiến lược thông qua những kết hợp: Chiến lược Điểm manh – cơ hội (S/O) để phát huy điểm mạnh và tận dụng cơ hội; Chiến lược điểm mạnh – nguy cơ (S/T) để tận dụng điểm mạnh, giảm thiểu thách thức; Chiến lược Điểm yếu – Cơ hội (W/O) để cải thiện điểm yếu, tận dụng cơ hộ; Chiến lược Điểm yếu – Thách thức (W/T) để cải thiện điểm yếu, giảm thiểu thách thức.

Giai đoạn 3 – Lựa chọn chiến lược: Không phải tất cả chiến lược được hình thành đều được lựa chọn hoặc cùng lúc thực hiện bởi nguồn lực của doanh nghiệp có hạn. Nhà hoạch định chiến lược cần đưa ra thứ tự ưu tiên thực hiện chiến lược một cách phù hợp. Trong giai đoạn này, ma trận QSPM được sử dụng như một công cụ hữu hiệu và phổ biến. Ma trận QSPM sẽ lượng hóa sự ảnh hưởng của các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức tới các chiến lược hoặc các nhóm chiến lược đã hình thành ở giai đoạn 2. Từ sự lượng hóa đó ta sẽ lựa chọn được chiến lược có tầm ảnh hưởng nhất tới doanh nghiệp.

Việc lựa chọn chiến lược kinh doanh sẽ được dựa trên nguyên tắc trả lời câu hỏi doanh nghiệp cạnh tranh, hoạt động như thế nào để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong phạm vi kinh doanh đã được lựa chọn? Thông thường, doanh nghiệp cạnh tranh với 2 chiến lược là chiến lược chi phí thấp và chiến lược khác biệt hóa, và đây là 2 chiến lược hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Với chiến lược chi phí thấp, doanh nghiệp tiến hành tăng quy mô sản xuất, cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động. Với chiến lược khác biệt hóa, doanh nghiệp sẽ cạnh tranh bằng cách xây dựng sự khác biệt trong các khâu chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, hoạt động marketing… và doanh nghiệp sẽ tăng trưởng dựa trên việc mở rộng thị trường hoặc đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ. Dựa trên các giai đoạn lựa chọn chiến lược đã đề ra, doanh nghiệp tiến hành xác định các chiến lược có thể áp dụng và phân tích các chiến lược đó có mâu thuẫn hoặc thay thế, bổ trợ cho nhau hay không? Từ đó trong giai đoạn 3, doanh nghiệp có thể chọn một hoặc nhiều chiến lược phối hợp nhau để đạt được hiệu quả hoạt động kinh doanh.

1.3. Các giải pháp triển khai chiến lược. Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Việc xây dựng các giải phát triển khai chiến lược được triển khai từ các giải pháp tổng quát đến các giải pháp chi tiết, chức năng. Các giải pháp tổng quát sẽ giúp doanh nghiệp xác định được các hoạt động, mục tiêu trọng tâm để thực hiện chiến lược kinh doanh đề ra. Giải pháp tổng quát được thực hiện đầu tiên là các giải pháp lựa chọn chuỗi giá trị hợp lý để doanh nghiệp hoạt động, cải thiện lợi thế cạnh tranh, thứ hai là giải pháp xây dựng bản đồ chiến lược nhằm xác định được các tiêu chí trọng tâm thực hiện chiến lược kinh doanh. Từ các giải pháp này, doanh nghiệp bắt đầu biết được cần phát triển các hoạt động gì để thực hiện chiến lược kinh doanh đã chọn, hoàn thành và giảm thiểu các mâu thuẫn giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

1.3.1. Lựa chọn chuỗi giá trị

Lựa chọn chuỗi giá trị có tác động trực tiếp và mang tính quyết định đối với việc tạo ra giá trị khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh và tạo ra giá trị cổ động. Nếu thiếu sự rõ ràng, không thống nhất trong hệ thống chuỗi giá trị sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh, dẫn đến thất bại của doanh nghiệp trên thương trường. Điều này tương ứng với việc các tuyên bố, mục tiêu đã xác định trong khi xây dựng chiến lược kinh doanh chỉ là tập hợp của những niềm hy vọng, mong muốn và ước mơ khó thành hiện thực.

Hai yếu tố chính trong việc thiết kế một hệ thống chuỗi giá trị đối với bất cứ doanh nghiệp là:

Thiết kế kết cấu chuỗi giá trị: Xác định hệ thống chuỗi giá trị gồm các bước nào mà qua đó các yếu tố đầu vào sẽ được chuyển thành sản phẩm, dịch vụ đầu ra giá trị cao cho khách hàng tiêu dùng?

Tự đáp ứng và thuê ngoài: Trong hệ thống chuỗi giá trị đó, những hoạt động nào sẽ được doanhg nghiệp tự thực hiện và những hoạt động nào sẽ được thuê thực hiện bởi các nhà cung cấp, các đối tác khác nhằm giảm thiểu chi phí, tăng hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.

1.3.2. Xây dựng bản đồ chiến lược kinh doanh Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

Bản đồ chiến lược là một sơ đồ để ghi lại các mục tiêu chiến lược ưu tiên được một doanh nghiệp theo đuổi, trình bày rõ ràng các mối quan hệ nhân – quả giữa các yêu tố cấu thành nên chiến lược của công ty, điều này giúp các doanh nghiệp có cái nhìn bao quát khi hoạch định chiến lược và triển khai các chiến lược của mình một cách dễ dàng và hữu hiệu hơn. Bản đồ chiến lược giúp ích rất nhiều trong việc triển khai các mục tiêu của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp thành công trong công việc kinh doanh như:

 • Mang lại những mục tiêu rõ ràng, đơn giản, trực quan.
 • Hợp nhất mọi mục tiêu thành một chiến lược duy nhất.
 • Xác định được mục tiêu trọng yếu nhất.
 • Giúp nhận thức được tầm quan trọng của mục tiêu cá nhân
 • Đo lường được kết quả đạt được khi thực hiện các mục tiêu
 • Nắm được những yếu tố nào trong chiến lược cần được cải thiện.

Với những lợi ích như trên, Bản đồ chiến lược là một công cụ rất cần thiết để các doanh nghiệp vững bước trên con đường thực hiện mục tiêu kinh doanh. Kaplan và Norton đã mô tả một Bản đồ chiến lược gồm 4 yếu tố:

 • Yếu tố tài chính: thể hiện kết quả, mục tiêu cụ thể của chiến lược kinh doanh như lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI), giá trị cổ động, lợi nhuận, tốc độ tăng doanh thu và giá thành sản phẩm. Thước đo kết quả tài chính cho thấy liệu chiến lược có đóng góp vào việc cải thiện kết quả cuối cùng của công ty hay không. Kết quả tài chính của công ty được cải thiện qua hai phương thức cơ bản là tăng trưởng doanh thu và năng suất.
 • Công ty có thể tăng trưởng doanh thu bằng cách khai thác sâu hơn mối quan hệ với khách hàng hiện có hoặc bằng cách bán những sản phẩm hoàn toàn mới hoặc bằng cách hướng đến khách hàng ở phân khúc và thị trường hoàn toàn mới. Điều đó giúp doanh nghiệp bán được nhiều hơn các sản phẩm/dịch vụ hiện có hoặc các sản phẩm/dịch vụ mới, bổ trợ.
 • Công ty có thể tăng năng suất, giảm giá thành bằng cách giảm chi phí trực tiếp và giám tiếp như chi phí tiền mặt, chi phí hao hụt, tăng quy mô sản xuất để giảm chi phí về nhân công, vật liệu, năng lượng và nguyên liệu đầu vào. Thứ 2 là bằng cách sử dụng tài sản tài chính hữu hình hiệu quả hơn, giảm nhu cầu về vốn cố định và vốn lưu động cần cho hoạt động kinh doanh.
 • Mục tiêu tài chính cao nhất là duy trì sự tăng trưởng giá trị cho cổ động. Vì vậy, yếu tố tài chính của chiến lược phải đáp ứng cả khía cạnh tăng trưởng ngắn hạn và dài hạn.

Yếu tố khách hàng: xác định tập hợp giá trị mạng lại cho khách hàng mục tiêu. Yếu tố này xác định phân khúc khách hàng mục tiêu để đơn vị kinh doanh cạnh tranh và xác định thước đo hiệu quả của đơn vị kinh doanh đối với nhóm khách hàng mục tiêu này. Các thước đo chung để đo lường thành quả về yếu tố khách hàng bao gồm: sự hài lòng của khách hàng, sự trung thành, sự tăng trưởng khách hàng, khả năng sinh lợi từ khách hàng, thị phần và tỷ lệ dùng sản phẩm của khách hàng. Các thước đo này có mối quan hệ nhân quả, tương hỗ lẫn nhau và được tác động từ các thuộc tính của sản phẩm, dịch vụ; mối quan hệ khách hàng và thương hiệu công ty.

Yếu tố nội bộ: xác định một số quy trình chủ chốt có tác động mạnh mẽ nhất lên chiến lược và các giá trị được tạo ra thông qua các quy trình nội bộ này. Các quy trình nội bộ thực hiện hai yếu tố sống còn của chiến lược: một là hình thành và chuyển giao tập hợp giá trị cho khách hàng và hai là cải tiến các quy trình, giảm chi phí nhằm thực hiện tăng năng suất. Các quy trình nội bộ được chia thành 4 nhóm gồm:

 • Quy trình quản lý vận hành: gồm những quy trình tạo ra và cung ứng sản phẩm và dịch vụ.
 • Quy trình quản lý khách hàng: gồm những quy trình làm tăng giá trị cho khách hàng.
 • Quy trình đổi mới: gồm quy trình tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới.
 • Quy trình xã hội và điều tiết của cơ quan quản lý nhà nước: gồm các quy trình cải thiện cộng đồng và môi trường mới.

Yếu tố học tập và phát triển: Xác định những tài sản vô hình quan trọng nhất với chiến lược. Yếu tố xác định công việc nào, hệ thống nào, môi trường nào cần để hỗ trợ cho các quy trình nội bộ tạo ra giá trị cho khách hàng. Các tài sản vô hình bao gồm:

Nguồn nhân lực: Sự sẵn có của các kỹ năng, tài năng và bí quyết cần thiết để hỗ trợ cho chiến lược.

Nguồn thông tin: Sự sẵn sàng của các hệ thông thông tin, mạng lưới thông tin, cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ cho chiến lược.

Nguồn lực tổ chức: Khả năng tập hợp và duy trì tiến trình thay đổi cần thiết để thực hiện chiến lược được thể hiện qua các yếu tố văn hóa, sự lãnh đạo, sự đồng nhất và tính tập thể.

Với các giải phát tổng quát, doanh nghiệp có thể tiến hành xây dựng thẻ điểm cân bằng (BSC – Balanced Score Card) và các chỉ số KPI (Key Performance Indicators) để cụ thể hóa các mục tiêu trọng tâm và kiểm soát việc thực hiện chiến lược. Luận văn: Chiến lược kinh doanh của CTY cổ phần Giống cây

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Luận văn: Thực trạng hoạt động kinh doanh của CTY Giống cây

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x