Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2018 dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.4. Đánh giá công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn từ 2016 -2018

3.4.1. Bộ máy quản lý và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Triệu Sơn được thành lập năm 2006 theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất là đơn vị dịch vụ công có con dấu và tài khoản riêng, trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; có chức năng đăng ký sử dụng đất, chỉnh lý biến động quá trình sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính, tham mưu giúp phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Đất đai 2013 và Điều 5 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trực thuộc sở Tài nguyên và

Môi trường tỉnh và được đổi tên thành Văn phòng Đăng ký đất đai, nhưng đến thời điểm hiện nay tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thực hiện chủ trương trên.

3.4.2. Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ hiện tại Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Có nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả. Văn thư: Tiếp nhận văn bản đến trình lãnh đạo xử lý, phát hành văn bản đi của cơ quan, quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ địa chính hiện hành trên địa bàn huyện.

Bộ phận kỹ thuật – đăng ký và quản lý dữ liệu: Trích đo địa chính, chỉnh lý biến động của thửa đất trên bản đồ địa chính, kiểm tra trình ký hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn; soạn thảo và gửi các văn bản liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn được phân công, cập nhật kết quả xử lý vào cơ sở dữ liệu địa chính, chỉnh lý thường xuyên cơ sở dữ liệu địa chính trên phần mềm và thực hiện công tác thống kê đất đai hàng năm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai

3.4.3. Tình hình đăng ký đất đai trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn từ 2016-2018

Việc đăng ký đất đai thực chất là quá trình thực hiện các công việc nhằm thiết lập hồ sơ địa chính cho toàn bộ đất đai trong phạm vi hành chính từng xã, thị trấn trong cả nước và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người sử dụng đất có đủ điều kiện, làm cơ sở để nhà nước quản lý chặt chẽ toàn bộ đất đai theo đúng quy định của pháp luật. Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

Tuy nhiên công tác đăng ký đất đai không chỉ dừng lại ở việc lập hồ sơ địa chính mà còn phải cấp giấy chứng nhận. Quá trình vận động, phát triển của đời sống, kinh tế, xã hội tất yếu dẫn đến sự biến động đất đai ngày càng đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau như: Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất… Phần lớn kiến của người dân đều đồng ý với trình tự, thủ tục trong quá trình đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất, chính sách pháp luật đất đai của nhà nước, có 124/150 phiếu chiếm tỷ lệ 82,67%.

Có 16 trường hợp, chiếm tỷ lệ 10,67% đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính (cắt giảm bớt một số giấy tờ); 06 trường hợp chiếm tỷ lệ 4 % có ý kiến trình đồ chuyên môn cán bộ tiếp nhận xử lý hồ sơ chưa tốt; 04 trường hợp chiếm tỷ lệ 2,67 % đề nghị có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Đặc thù của huyện Triệu Sơn là người dân đã sinh sống ổn định từ lâu đời, trải qua nhiều thế hệ nên hầu hết quỹ đất sử dụng và khai thác ở huyện đều được đăng ký kê khai. Việc đăng ký đất đai những năm trước đây chưa đảm bảo chính xác và cũng chưa có thể làm cơ sở để xây dựng hồ sơ địa chính. Phần lớn là do ý thức của người sử dụng đất và hạn chế trong vấn đề quản lý về đất đai làm cho việc đăng ký đất đai tại địa phương còn nhiều bất cập, chỉ quản lý về số lượng nhưng chất lượng thì chưa cao, độ chính xác thấp, có sự sai lệch giữa số liệu đang lưu trữ so với thực trạng các hộ dân sử dụng.

Bảng 3.3. Tình hình đăng ký biến động đất đai của huyện Triệu Sơn giai đoạn 2016-2018

Qua số liệu Bảng 3.3 chúng ta có thể thấy tình hình đăng ký biến động đất đai trên địa bản huyện Triệu Sơn có xu hướng tăng lên giữa năm trước so với năm sau. Chuyển nhượng và tặng cho quyền sử dụng đất chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các năm, cấp lại chiếm tỷ lệ thấp nhất, các nội dung khác có biến động vừa phải.

3.4.4. Tình hình về công tác lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2016-2018 Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

3.4.4.1. Nguồn tài liệu để phục vụ công tác lập hồ sơ địa chính

Kể từ năm 1980 cho đến nay để phục vụ cho công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính Tổng cục quản lý ruộng đất sau đổi tên thành Tổng cục Địa chính đã ban hành các văn bản quy định biểu mẫu hồ sơ địa chính đó là: Quyết định 56/QĐ-ĐC ngày 05/11/1981, Quyết định 499/QĐ-ĐC ngày 27/7/1995, Thông tư 346/1998/TT-ĐC, Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001, Thông tư 29/2004/TT-TNMT và hiện nay là Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014. Sau nhiều lần điều chỉnh biểu mẫu theo các thông tư mới ban hành cho phù hợp, hiện nay hồ sơ địa chính huyện Triệu Sơn được lập theo Thông tư 24/2014/TT-TNMT, tiến hành đo đạc lập bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử với độ chính xác cao để thay thế bản đồ đo vẽ thủ công Bản đồ giải thửa 299/TTg, bản đồ giấy Scan các năm 1997, năm 1998. Bản đồ địa chính của các xã, thị trấn được lưu bằng file ảnh và phần mềm MicroStation SE; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất được lưu trữ ở dạng số và giấy.

Các loại giấy tờ thể hiện trên hồ sơ:

 • Quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đơn xin tách thửa, hợp thửa.
 • Đơn xin chuyển mục đích
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có),….

Các loại sổ:

 • Sổ mục kê.
 • Sổ địa chính.
 • Sổ đăng ký đất đai.
 • Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cùng một số giấy tờ và tài liệu khác có liên quan.

3.4.4.2. Thực trạng về việc lập và quản lý hồ sơ địa chính

Đây là một việc làm rất cần thiết không những giúp UBND huyện Triệu Sơn quản lý tốt hồ sơ địa chính trên toàn huyện mà còn là để giúp Sở Tài nguyên và Môi trường nắm được tình hình hiện tại về hồ sơ địa chính đã lập, kết quả quản lý và chỉnh lý hồ sơ địa chính qua các thời kỳ đang được lưu giữ tại huyện, thành phố trong tỉnh. Tổng hợp tình hình cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính với mục đích là xác định được thực trạng hồ sơ địa chính hiện có của tỉnh, làm sơ sở cho việc hoạch định các kế hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Hồ sơ địa chính được lập để quản lý tốt hơn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tuy nhiên độ tin cậy của các thông tin được lưu trữ trong hồ sơ địa chính so với ngoài thực địa thì có sự sai lệch về các thông tin kinh tế, xã hội và tính pháp lý của thửa đất. Do vậy, công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính là một yếu tố vô cùng quan trọng trong công tác quản lý đất đai. Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

Công tác lập hồ sơ địa chính.

Hiện nay, trên địa bàn huyên Triệu Sơn việc lập hồ sơ cơ bản đã thực hiện đầy đủ; công tác cập nhật hồ sơ địa chính của các thửa đất và biến động đất đai đều được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện khá kịp thời các thông tin địa chính đúng quy định.

Từ khi nhận chuyển giao bản đồ địa chính dạng số của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, thì công tác quản lý và cập nhật hồ sơ địa chính có phần được thuận lợi hơn, đặt biệt là các xã đang triển khai thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Công tác quản lý hồ sơ địa chính.

Do điều kiện nơi làm việc còn chật hẹp, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sử dụng phòng làm việc chuyên môn, nghiệp vụ vừa bố trí làm việc vừa một phần làm kho lưu trữ hồ sơ địa chính, chưa bố trí lao động làm công tác lưu trữ nên hồ sơ lưu trữ chưa được phân loại rõ ràng, chưa sắp xếp được theo từng năm cụ thể cho nên việc sao lục, cung cấp thông tin cũng gặp nhiều khó khăn.

Những khó khăn trong công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính.

 • Trong thời gian vừa qua khối lượng công việc trên địa bàn huyện rất lớn do ảnh hưởng của nhiều dự án giải phóng mặt bằng, kèm theo đó số lượng con người thì ít, thời gian đầu tư và dành cho việc phục vụ phục vụ công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính chưa thật sự nhiều.
 • Nhiều cán bộ địa chính cấp xã và cấp huyện vẫn chưa sử dụng được các phần mềm hiện hành như TK2015, MicroStation SE,… đã gây khó khăn và cản trở không ít trong công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính.
 • Để bảo quản hồ sơ khỏi hư hỏng, hằng năm Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện tổ chức phun thuốc diệt mối mọt, nấm mốc, trong khi chưa có kho lưu trữ riêng nên thuốc bảo vệ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ đang làm việc chung tại kho lưu trữ hồ sơ. Hồ sơ lưu trữ qua nhiều năm dẫn đến số lượng lớn bên cạnh đó phòng lưu giữ bảo quản thì chặt hẹp.

Quy trình thực hiện.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng quyền sử dụng đất, được giao đất, cho thuê đất từ đất chưa sử dụng hoặc đất đã thu hồi thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có thẩm quyền trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính của khu vực tạo đất mới và các thửa đất có liên quan thì thực hiện các công việc sau:

Chỉnh lý bổ sung ranh giới, loại đất, mục đích sử dụng đất, diện tích của các thửa đất mới trên bản đồ địa chính.

Cập nhật thông tin về thửa đất mới vào hồ sơ địa chính. Cập nhật chỉnh lý biến động vào bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định hiện hành.

Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo thửa đất gửi đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và UBND các xã, thị trấn nơi có thửa đất đã được đăng ký cập nhật biến động.

3.4.5. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2016-2018 Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

3.4.5.1. Tình hình chung về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn

Trong những năm gần đây, dưới sự tăng nhanh của quá trình phát triển các khu công nghiệp, các khu đô thị, các dự án mặt bằng quy hoạch, các dự án giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức trên địa bàn huyện. Đất ở trên địa bàn huyện có xu hướng tăng lên và đất nông nghiệp lại giảm xuống. Cùng với đó là sự phát triển các loại thị trường trong đó có thị trường bất động sản, nhu cầu về đất ở, các hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai diễn ra khá sôi nổi như chuyển quyền, cho tặng, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, thuê đất,… đặc biệt từ khi có quy định tất cả các giao dịch liên quan đến đất đai trên thị trường đều phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đó nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày một tăng lên.

Đối với chính quyền địa phương, do nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày càng tăng nên các địa phương đã nỗ lực cố gắng và chú trọng đến công tác công khai thủ tục hành chính rõ ràng, đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong những năm gần đây đạt được tương đối tốt cả về số lượng lẫn chất lượng.

3.4.5.2. Quy trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

Những quy định chung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng ký quyền sử dụng đất là thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước thực hiện đối với các đối tượng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất (gọi chung là người sử dụng đất), là việc ghi nhận về quyền sử dụng đất đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những chủ sử dụng đất hợp pháp nhằm xác lập mối quan hệ pháp lý đầy đủ giữa nhà nước với người sử dụng đất đồng thời nhằm chính thức xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, làm cơ sở để nhà nước nắm chắc và quản lý chặt toàn bộ đất đai theo đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dung đất.

VP ĐKQSD đất:

 • Đo đạc, kiểm tra hồ sơ;
 • Xác định điều kiện cấp giấy chứng nhận;
 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.

Hình 3.2. Quy trình các bước thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn

3.4.5.3. Kết quả đạt được

Trong những năm qua trên địa bàn huyện Triệu Sơn hoạt động giao dịch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt được một số kết quả sau:

Bảng 3.4. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Triệu Sơn giai đoạn 2016-2018

Năm 2016: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Triệu Sơn đã thẩm định cấp được 2396 hồ sơ, trong đó: xã Đồng Thắng có số lượng cấp nhiều nhát 184 hồ sơ, xã Thái Hòa có số lượng cấp ít nhất với 16 hồ sơ. Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

Năm 2017: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Triệu Sơn đã thẩm định cấp được 2465 hồ sơ, tặng so với năm 2015 là 69 hồ sơ, trong đó: xã Đồng Tiến có số lượng cấp nhiều nhất 187 hồ sơ, xã Dân Lý có số lượng cấp ít nhất với 18 hồ sơ.

Năm 2018: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Triệu Sơn đã thẩm định cấp được 2827 hồ sơ, tặng so với năm 2017 là 362 hồ sơ, trong đó: xã Thọ Ngọc có số lượng cấp ít nhất 13 hồ sơ, thị trấn Triệu Sơn có số lượng cấp nhiều nhất với 198 hồ sơ.

Tóm lại, qua bảng số liệu cấp giấy giai đoạn 2016-2018 ta nhận thấy số liệu cấp giấy năm sau cấp tăng lên so với năm trước, điều đó chứng tỏ công tác cấp giấy chứng nhận đã được người dân hết sức quan tâm, huyện Triệu Sơn đã tập trung triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường công tác chỉ đạo và biện pháp thực hiện để hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số lượng năm sau tăng lên so với năm trước.

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phân công cán bộ theo dõi các xã, thị trấn để tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các xã, thị trấn; chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến tận người dân, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số bất hạn chế, khó khăn cụ thể như sau:

 • Sự phối hợp triển khai thực hiện việc xét duyệt hồ sơ, xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của một số xã, thị trấn thiếu chặt chẽ, dẫn đến việc xác nhận vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đảm bảo về mặt nội dung, chưa đảm bảo về mặt nội dung, thiếu tính chính xác, dẫn đến hồ sơ phải trả lại nhiều lần, không đúng hẹn.
 • Nhiều trường hợp ranh giới thửa đất không rõ ràng, cây cối rậm rạp nên khi đo đạc xác định ranh giới thì phát sinh tranh chấp với các hộ sử dụng đất liền kề hoặc không ký xác nhận vào biên bản xác định ranh, mốc giới thửa đất.
 • Diện tích đo đạc hiện trạng so với diện tích ghi trên Bản đồ 299, bản đồ 1992, 1993 có sự chênh lệch lớn, trong khi đó chính quyền cấp xã chưa làm rõ được nguyên nhân diện tích vì sao có sự chênh lệch lớn như vậy,…
 • Nhiều trường hợp trên giấy chứng nhận chỉ ghi mình đất ở không có đất vườn, tuy nhiên hiện trạng thực tế diện tích tăng lên rất nhiều so với giấy chứng nhận, tuy nhiên khi trình hồ sơ UBND xã không giải trình và làm rõ nội dung tăng lên…

3.4.5.4. Thống kê các trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận tính từ năm 2016 đến hết năm 2018 Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

Bảng 3.5. Các trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Triệu Sơn

Theo bảng trên nhận thấy: Kết quả cấp giấy chứng nhận các loại đất trên địa bàn huyện đã đạt tỷ lệ khá cao, tuy nhiên số lượng tồn đọng chưa được cấp giấy cũng còn khá lớn, cụ thể như sau:

Đất ở tại nông thôn:

 • Hồ sơ tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện được cấp giấy là 135 hồ sơ với diện tích là 4,56 ha.
 • Hồ sơ tồn đọng không đủ điều kiện cấp là 32 hồ sơ, với diện tích là 1,27 ha.

Đất ở tại đô thị :

 • Hồ sơ tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện được cấp giấy là 5 hồ sơ với diện tích 0,065 ha;
 • Hồ sơ tồn đọng không đủ điều kiện cấp là 02 hồ sơ, với diện tích 0,035 ha. Theo đánh giá của các ngành chức năng và địa phương, có rất nhiều nguyên nhân tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận nhưng phải kể đến phần lớn các trường hợp là do:
 • Nguồn gốc đất sử dụng không rõ ràng, không đủ các hồ sơ chứng cứ chứng minh quá trình sử dụng đất
 • Không có giấy tờ hợp lệ, không đầy đủ, đất do ủy ban nhân dân cấp xã giao không đúng thẩm quyền, ranh giới thửa đất không rõ ràng.
 • Trong quá trình thực hiện còn có một số quy định của pháp luật đất đai hiện hành còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp với tình hình thực tế như quy định các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận tại Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18 Nghị đình 43/2014/NĐ-CP, chưa tạo sự công bằng, đồng nhất trong nhiều trường hợp,…
 • Bên cạnh đó, nhận thức và ý thức chấp hành quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận của một số đối tượng sử dụng đất còn hạn chế, chậm trễ, không thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo thông báo của địa phương.

3.4.6. Đánh giá tiến độ trong quá trình đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Triệu Sơn thời gian qua, đã dần ổn định về tổ chức bộ máy; cơ sở vật chất phục vụ chuyên môn được trang bị đồng bộ, nơi làm việc cho công chức, viên chức và người lao động dần ổn định, nơi đón tiếp công dân nhận và trả kết quả văn minh, lịch sự…. Hồ sơ được kiểm tra chặt chẽ về pháp lý.

Đánh giá tiến độ

Được sự quan tâm chỉ đạo nhiệt tình và sát sao từ lãnh đạo UBND huyện, sự phối hợp giữa Văn phòng đăng ký với UBND các xã trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua cùng với sự nổ lực, kết quả đạt được đã giúp cho hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Triệu Sơn đi vào ổn định. Tuy nhiên còn có một số hạn chế như: Trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động chưa đồng đều, còn khá nhiều trường hợp năng lực còn hạn chế, khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng còn kém (Microstation, TK2015, Vilis,…) trong khi đó yêu cầu xử lý hồ sơ khá phức tạp, qua nhiều khâu kiểm tra dẫn đến việc thẩm định, trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đôi khi chưa đạt theo tiến độ đề ra.

Việc lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính chưa kịp thời, số liệu chỉnh lý các cấp chưa đồng nhất, mang tính hình thức nhưng chưa đầy đủ về nội dung.

3.5. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

Với số phiếu điều tra 150 hộ dân nếu chia ra làm 3 mốc thời gian đăng ký đất đai: Đất ở trước ngày 15/10/1993, từ 15/10/1993 đến ngày 1/7/2004 và từ 1/7/2004 đến nay.

Bảng 3.6. Kết quả điều tra số phiếu hộ gia đình, cá nhân về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn

Qua bảng trên thấy rằng, số hộ đăng ký đất đai trước ngày 15/10/1993 chiếm tỷ lệ thấp là 12,00%; từ 15/10/1993 đến 1/7/2004 chiếm tỷ lệ lớn nhất 79,33% và phiếu từ 01/7/2004 đến nay chiếm tỷ lệ thấp nhất 8,67%. Điều này cho thấy giai đoạn trước 15/10/1993 huyện Triệu Sơn chậm triển khai thực hiện công tác tổ chức đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu tài liệu (bản đồ, sổ mục kê đất đai) để phục vụ công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời do giai đoạn này nền kinh tế người dân đang khó khăn chưa quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận. Giai đoạn từ 15/10/1993 đến ngày 01/7/2004 chiếm tỷ lệ lớn nhất với lý do thời điểm này bản đồ, sổ mục kê đất đai trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành. Giai đoạn từ 01/7/2004 đên nay chủ yếu rơi vào đất được giao không đúng thẩm quyền hoặc không đầy đủ về cơ sở pháp lý.

Bảng 3.7. Kết quả điều tra, phỏng vấn công chức dịa chính một số yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện

Hình 3.3. Kết quả điều tra, phỏng vấn công chức địa chính về các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Qua kết quả điều tra cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Chính sách pháp luật về đất đai chiếm 69,44% ý kiến được phỏng vấn, trình độ dân trí chiếm 72,22% ý kiến được phỏng vấn, nguồn gốc đất (tính pháp lý thửa đất) chiếm 88,89% ý kiến được phỏng vấn, cơ sở dữ liệu chiếm 52,78% ý kiến phỏng vấn, thủ tục hành chính chiếm 50 % ý kiến được phỏng vấn, cơ sở vật chất, kỷ thuật chiếm 44,44% ý kiến phỏng vấn. Qua số liệu điều tra cho thấy rằng nguồn gốc đất chiếm tỷ lệ ảnh hưởng lớn nhất, sau đó đến trình độ dân trí và yếu tố quan trọng là chính sách pháp luật về đất đai. Các yếu tố cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất, kỹ thuật có ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ở mức độ thấp hơn.

Bảng 3.8. Kết quả điều tra, phỏng vấn cán bộ quản lý về các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Hình 3.4. Kết quả điều tra, phỏng vấn cán bộ quản lý về các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện

Căn cứ vào Bảng 3.8 cho thấy đa số ý kiến cho rằng trình độ dân trí về đất đai và nguồn gốc đất là rất quan trọng 13/15 phiếu (chiếm tỷ lệ 86,67%), ngoài ra chính sách pháp luật và thủ tục hành chính cũng là một trong yếu tố quan trọng 11/15 phiếu (chiếm tỷ lệ 73,33%).

Bảng 3.9. Đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn

Hình 3.5. Kết quả đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi điều tra các hộ dân tại huyện Triệu Sơn

Qua kết quả điều tra ở bảng 3.9 cho thấy, có 73/150 số người được hỏi cho rằng thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tốt chiếm tỷ lệ 48,67%, có 61/150 số người được hỏi cho rằng 40,7% số người được hỏi cho rằng thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bình thường và 10,67% số người được hỏi cho rằng thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa tốt. Vẫn còn một số ý kiến cho rằng vẫn đang có sai sót trong quá trình lập hồ sơ, do đó hồ sơ phải làm đi làm nhiều lần lại gây lãng phí về kinh phí và thời gian của nhà nước và của người dân. Sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với ủy ban nhân dân cấp xã còn có hạn chế, bị động làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết nhất là về thời gian, tiến độ.

Thông tin về số hộ được cấp và chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Qua khảo sát, số hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 132 hộ, số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 18 hộ. Qua số liệu điều tra cho thấy:

Phần lớn các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chủ yếu là các hộ ở vùng đồng bằng và miền núi chưa quan tâm đến việc đăng ký đất đai để cấp giấy chứng nhận chưa nhận thức tầm quan trọng trong việc cấp giấy chứng nhận; ngoài ra còn một số trường hợp đất được UBND xã giao đất không đúng thẩm quyền từ sau ngày 15/10/1993 đến trước 01/7/2004 nhưng hiện nay các hộ gia đình không có giấy tờ chứng minh hoặc đã mất giấy nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách xã, không có biên bản bản giao đất ở; một số ít trường hợp người dân tự ra ở trên đất do nông nghiệp…

Nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận nhưng do nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng, không có giấy tờ pháp lý để chứng minh, nên nhận thấy công tác đăng ký lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khó khăn. Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

Thông tin về tình hình đăng ký biến động đất đai

Với 150 phiếu điều tra, có 54 phiếu chưa đăng ký biến động đất đai lần nào chiếm tỷ lệ 36 % và 96 phiếu đăng ký biến động chiếm tỷ lệ 64 %.

Đối với 96 hộ đăng ký biến động đất đai thì có:

 • 45 trường hợp có nội đăng ký biến động là cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do đo đạc lạ bản đồ địa chính, xác định lại diện tích công nhận đất ở,…).
 • 20 trường hợp đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho + 31 trường hợp có nội dung đăng ký thế chấp, xóa thế chấp.

Những thuận lợi, khó khăn trong công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Về thuận lợi:

Đa phần người sử dụng đất đều chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật về đất đai. Trong những năm vừa qua từ khi thi hành Luật đất đai 2013, các Nghị định, Thông tư có liên quan cơ bản đã giải quyết được những tồn tại vướng mắc mà tại các quy định trước chưa giải quyết được.

Việc tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh, đài truyền hình giúp người dân nắm bắt thêm quy định, thủ tục trong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trình độ đội ngũ cán bộ địa chính tại các xã, thị trấn dần dần được chuẩn hóa, ngày một nâng cao để đáp ứng nhu cầu công việc đề ra.

Các thủ tục hành chính cơ bản được rút gọn, giảm bớt các bước không cần thiết nhận được sự hài lòng từ người dân.

Hệ thống bản đồ số trên địa bàn huyện đang trên đà hoàn thiện, phấn đấu hết năm 2018 hoàn thiện 100% bản đồ số trên địa bàn huyện.

Về khó khăn:

Hệ thống hồ sơ địa chính qua các thời kỳ đã rách nát, thất lạc nhiều không đầy đủ. Bản đồ đo vẽ theo Chỉ thị 299 hiện tại không đúng so với hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân do đã biến động nhiều trong quá trình sử dụng đất.

Đội ngũ cán bộ công chức địa chính xã vẫn chưa đủ trình độ năng lực để đáp ứng nhu cầu công việc đề ra. Nhiều cán bộ mang tính quan liêu, hách dịch gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân khi đi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận.

Một số quy định của Luật đất đai, các Nghị định, Thông tư chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế gây khó khăn trong việc áp dụng thi hành.

Trang thiết bị vật tư, máy móc đang thiếu nhiều so với khối lượng công việc đề ra.

Sự phối hợp giữa phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã và cán bộ địa chính còn nhiều hạn chế, chưa thực sự tốt…

3.6. Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Sơn Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

Qua nghiên cứu, tìm hiểu điều kiện thực tế công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Sơn tôi xin đề xuất một số giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, như sau:

Về cơ sở vật chất

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn quan tâm hơn nữa đối với Văn phòng đăng ký QSD đất như đầu tư trang thiết bị máy móc, tăng cường thêm đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực do hiện tại vẫn thiếu về đội ngũ cán bộ, đầu tư nguồn kinh phí cho Văn phòng để phô tô, sao y lại những hồ sơ cũ trên Sở Tài nguyên & Môi trường mà hiện tại trong quá trình lưu giữ đã bị mất hoặc rách nát, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức những lớp tập huấn, lợp bồi dưỡng cho cán bộ cấp phòng, cấp xã nâng cao trình độ chuyên môn năng lực để phục vụ cho công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính dạng số.

Về công tác chỉ đạo

 • Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm rõ ràng, đồng thời có cơ chế để quy trách nhiệm cho người đứng đầu nếu để tình trạng chậm lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; lấy chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một tiêu chí đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức hàng năm.
 • Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn:
 • Sớm hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục triển khai công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất chưa giao.
 • Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 nhằm kiểm tra, đánh giá tổ chức thực hiện các công đoạn trong quá trình xử lý công việc, trên cơ sở đó có biện pháp để kịp thời khắc phục được những tồn tại hạn chế. Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn
 • Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến đất đai.
 • Có cơ chế chính sách đối với những hộ gia đình, cá nhân gặp hoàn cảnh khó khăn khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Về chính sách pháp luật

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành các hướng dẫn về theo dõi, chỉnh lý biến động đất đai, hướng dẫn lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các địa phương có căn cứ thống nhất (cụ thể như: xác định hạn mức đất ở đối với hộ gia đình đất ở trước 18/12/1980, chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất vườn cùng thửa đất ở, đất nông nghiệp trong khu dân cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất ở do ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền sau ngày 15/10/1993 và trước 01/7/2014 nhưng hiện tại không phù hợp với quy hoạch mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt…)

Về đội ngũ cán bộ

Thường xuyên mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ quản lý đất đai, nhất là đội ngũ công chức địa chính cấp xã và cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Rà soát để thanh lý những cán bộ hợp đồng không đáp ứng nhiệm vụ được giao; có chính sách luân chuyển những cán bộ cấp xã có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt để tăng cường cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy cơ quan về giờ giấy làm việc, tác phong của người cán bộ.

Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin địa chính

 • Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, bổ sung kinh phí cho công tác cập nhật, chỉnh lý thông tin vào cơ sở dữ liệu địa chính huyện theo kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hàng năm của UBND huyện Triệu Sơn.
 • Đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm chuyên dụng (MicroStation, Vilis,…) để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trên phạm vi toàn huyện nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý đất đai và yêu cầu công khai hóa thông tin đất đai trong thị trường bất động sản hiện nay.
 • Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác quản lý đất đai, đặc biệt là việc chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ địa chính ở các xã, thị trấn. Giải quyết nhanh, dứt điểm những vụ tranh chấp đất đai, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng

Thanh tra, kiểm tra trong việc lập và quản lý hồ sơ địa chính như kiểm tra việc đo đạc, lập bản đồ, kiểm tra kết quả và quy trình đo vẽ, kiểm tra tính đầy đủ của bản đồ và hệ thống hồ sơ lưu trữ.

Thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ khâu kê khai, xét duyệt đến thẩm định cấp giấy chứng nhận. Tập trung vào việc tuân thủ các quy định thủ tục của ngành về quá trình đăng ký, thủ tục thực hiện. Phát hiện kịp thời những sai sót để chấn chỉnh sửa chữa, nhất là đối với cấp xã, thị trấn cán bộ địa chính còn thiếu kinh nghiệm rất dễ xẩy ra sai phạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên thông tin đại chúng cho người dân nắm được chủ trương, pháp luật của nhà nước từ đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người sử dụng đất.

Định kỳ hàng tháng, hàng quý tổ chức những cuộc hội nghị, giao ban giữa phòng chuyên môn cấp huyện với cán bộ địa chính cấp xã để tìm biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Có hình thức khen thưởng, biểu dương đối với những cán bộ có thành tích, năng lực tốt trong công tác và xem xét kiểm điểm, kỷ luật đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm, có tính hách dịch, cửa quyền trong công việc.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

Trong những năm gần đây, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế đưa công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận dần đi vào nề nếp, các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xu hướng giảm. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, các hộ gia đình, cá nhân thực hiện đủ các hoạt động đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định, cụ thể:

Về hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất, trong giai đoạn này trên địa bàn huyện có 4.463 giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất đăng ký tại Văn phòng đăng ký QSDĐ đảm bảo theo đúng quy định.

Về hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện có 4.409 trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đăng ký tại Văn phòng đăng ký QSDĐ đảm bảo theo đúng quy định. Tình hình chuyển nhượng QSDĐ ở các xã, thị trấn có điều kiện phát triển khác nhau có sự khác biệt.

Về hoạt động tặng, cho quyền sử dụng đất có 3.251trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất đăng ký tại Văn phòng đăng ký QSDĐ đảm bảo theo đúng quy định.

Về hoạt động thừa kế quyền sử dụng đất có 2.771 trường hợp đăng ký tại Văn phòng đăng ký QSDĐ đảm bảo theo đúng quy định, tuy nhiên tình trạng thừa kế QSDĐ không khai báo vẫn còn xảy ra ở tất cả các xã, thị trấn.

Tính đến năm 2018 tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trên địa bàn huyện là 105.646 giấy/125.737 giấy. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 84,02%.Tuy nhiên, công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi của người dân, theo kết quả điều tra, số ý kiến cho rằng việc chậm giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình có tỷ lệ tương đối cao. Vẫn còn nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận chủ yếu rơi vào đất không rõ nguồn gốc, đất giao không đúng thẩm quyền sau ngày 01/7/2004 mà hiện tại người dân không còn hồ sơ chứng từ gì chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất. Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

Theo kết quả điều tra cán bộ quản lý cơ sở, cán bộ Văn phòng đăng ký QSD đất, cán bộ địa chính cho thấy trình độ dân trí, chính sách pháp luật về đất đai và nguồn gốc đất chiếm tỷ lệ lớn nhất (80% – 88.89%) trong yếu tố ảnh hưởng đến công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra trình độ chuyên môn, năng lực một số ít cán bộ địa chính cấp xã chưa đáp ứng được nhu cầu công việc đề ra, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ Văn phòng đăng ký QSD đất còn thiếu, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ đã rách nát, thất lạc, trang thiết bị chưa đầy đủ cũng là một trong các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Kiến nghị

Đề nghị UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Chính phủ xem xét điều chỉnh quy định về cấp GCNQSD đất đối với đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 theo hướng kế thừa lại một số quy định của Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.Hộ gia đình có giấy tờ chứng minh đã nộp một khoản tiền để được sử dụng đất thì được xem xét cấp giấy chứng nhận và không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất ở trong hạn mức.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để đơn giản hóa, giảm bớt các thủ tục , thực hiện công khai minh bạch các thủ tục về đất đai.

Bố trí đủ kinh phí để thực hiện việc cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý ngày càng cao.

Hoàn thiện bộ máy quản lý đất đai, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai từ huyện đến cơ sở.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật một cách sâu rộng và có hiệu quả tới người dân những kiến thức về pháp luật đất đai nói chung và về quyền sử dụng đất nói riêng, để nâng cao hiểu biết và trình độ của người dân.

Định kỳ hàng quý thanh tra, kiểm tra giám sát chặt chẽ trong lĩnh vực đất đai, đây là một lĩnh vực có nhiều vấn đề nhạy cảm, để tránh những tình trạng quan liêu, hách dịch cửa quyền, tham ô, tham nhũng với cán bộ quản lý cũng như các cán bộ trực tiếp thực hiện chuyên môn. Luận văn: Biện pháp cải thiện quản lý đất tại huyện Triệu Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận văn: Cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Triệu Sơn

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x