Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Khóa luận tốt nghiệp tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Khóa Luận thì với đề tài Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Cổ phần Du lịch và Thương Mại Phương Đông dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Trong môi trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay cùng với những sóng gió và thử thách của thời hội nhập, các doanh nghiệp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cần nhanh nhạy nắm bắt được sự thay đổi của thị trường để thích nghi phát triển đồng thời nắm bắt được những cơ hội mới để có thể vươn tới những tầm cao hơn nữa. Và một trong những chính sách hiệu quả để giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững đó là xây dựng một nền văn hoá doanh nghiệp vừa mang bản sắc riêng độc đáo của doanh nghiệp mình mà vẫn phù hợp với xu hướng chung của thời đại và nhất là phù hợp với các giá trị văn hoá truyền thống của mỗi quốc gia dân tộc.

Để thực hiện được chính sách liên kết phát triển doanh nghiệp bằng văn hoá ấy thì không thể thiếu được vai trò của văn hoá ứng xử. Văn hoá ứng xử chính là một phần quan trọng của văn hoá doanh nghiệp và chưa bao giờ nó được cả xã hội nói chung và những người hoạt động kinh doanh nói riêng quan tâm như trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng, duy trì và phát triển sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp, đó cũng chính là nguồn nội lực to lớn của mỗi công ty. Bên cạnh đó môi trường kinh doanh ngày càng trở nên đa dạng, cách ứng xử của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh của mình như thế nào cũng là vấn đề làm đau đầu nhiều nhà lãnh đạo. Sự tồn tại, phát triển hay phá sản của một công ty của đều phụ thuộc vào việc công ty đó có nắm bắt nhanh nhạy các thay đổi của thời đại hay không, có ứng xử thích nghi có văn hóa hay không? Văn hoá ứng xử hơn lúc nào hết đòi hỏi phải được thiết lập bền vững.

Đối với các công ty du lịch nói riêng, mọi kết quả hoạt động kinh doanh phụ thuộc phần lớn vào văn hoá ứng xử của công ty, bao gồm văn hóa ứng xử giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa các đồng nghiệp trong công ty với nhau… nhất là văn hóa ứng xử giữa các nhân viên du lịch với khách du lịch. Đây vừa là nhu cầu đòi hỏi khách quan, cũng vừa là sự lựa chọn thích ứng để công ty đứng vững, tồn tại và phát triển trong điều kiện mới. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Các doanh nghiệp cũng như các công ty thương mại và du lịch khác cũng thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt trước xu thế hội nhập của nền kinh tế khu vực và thế giới. Du lịch đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, nên với sự phát triển mạnh mẽ, sự ra đời của hàng loạt công ty du lịch như hiện nay với sản phẩm đặc trưng là các chương trình du lịch tương đối giống nhau thì cái khác biệt duy nhất còn lại chính là cách ứng xử có văn hoá thể hiện trong mọi hoạt động kinh doanh của công ty, đặc biệt là khi tiếp xúc với khách du lịch. Đây chính là cái có thể giúp ta phân biệt được công ty du lịch này với các công ty khác, góp phần tạo nên thương hiệu trong mắt khách hàng.

Chính vì vậy nhìn từ góc độ văn hóa ta có thể khẳng định: văn hoá ứng xử góp phần quan trọng trong việc phát triển công ty, trong cạnh tranh và trong chiếm lĩnh mở rộng thị trường.

Xuất phát từ tầm quan trọng, tính thực tế của đề tài và sự tâm đắc của bản thân bởi những nét đặc biệt trong văn hoá ứng xử tại các công ty du lịch, lữ hành, em đã chọn đề tài khoá luận mang tên “ Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Phương Đông ”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Du Lịch

2. Mục tiêu của đề tài:

 • Hệ thống hóa lý luận về văn hóa ứng xử trong hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu thực tế văn hóa ứng xử trong công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Phương Đông.
 • Đề xuất một số giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trong công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Phương Đông.

3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước:

Giao tiếp và ứng xử đã từng được nhiều nhà khoa học, nhiều tác giả đề cập tới.

V.I Lênin khi bàn về quan hệ giữa người với nhau lệ thuộc vào sự phát triển của lực lượng sản xuất đã từng viết “ quan hệ giữa người với nhau trong việc sản xuất những vật phẩm cần thiết để thoả mãn nhu cầu của con người là do sự phát triển của lực lượng sản xuất quyết định. Và chính những mối quan hệ ấy giải thích được tất cả những hiện tượng của đời sống xã hội ”, theo ông quan hệ giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực sản xuất vật chất là quan trọng nhất của con người.

Ở Việt Nam các tác phẩm, tài liệu nghiên cứu về ứng xử đã có từ những năm 1960 – 1970. Đó là các sáng tác viết về cung cách ứng xử như : “ Tâm lý học ứng xử”, tác giả Lê Thị Bừng, NXB Giáo Dục, 2001; “ Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch ”, do PTS Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh chủ biên, NXB Thống kê, 1995; “ Nghệ thuật ứng xử và sự thành công của mỗi người ” của Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Hồng Ngọc, NXB Thanh niên, 1995; “ Giao tiếp – ứng xử trong hoạt động kinh doanh ” do PGS.TS. Bùi Tiến Quý chủ biên, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2001, “ Giao tiếp trong kinh doanh ” do PTS. Vũ Thị Phượng – Dương Quang Huy chủ biên, NXB Thống kê, 1998…

Gần đây có thêm nhiều tác giả đề cập đến vấn đề văn hóa công ty, văn hóa doanh nghiệp như “ Văn hoá và kinh doanh ”, do GS. Phạm Xuân Nam chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1996; cuốn “ Doanh nghiệp, doanh nhân và văn hoá ”, tác giả Trần Quốc Dân, NXB Chính trị quốc gia, 2008…Song một trong những phần rất quan trọng của văn hóa công ty là văn hóa ứng xử thì ít người đề cập tới, đặc biệt là văn hóa ứng xử trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Đối tượng nghiên cứu mà đề tài hướng tới là văn hoá ứng xử thể hiện trong các mối quan hệ của một doanh nghiệp:

 • Văn hoá ứng xử của người chủ doanh nghiệp với các thành viên trong doanh nghiệp.
 • Văn hoá ứng xử của các thành viên doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp.
 • Văn hoá ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp với nhau.
 • Văn hoá ứng xử của doanh nghiệp với khách hàng.
 • Văn hoá ứng xử của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.
 • Văn hoá ứng xử của doanh nghiệp với môi trường thiên nhiên.

Phạm vi nghiên cứu:

Do thời gian nghiên cứu có hạn nên em đã nghiên cứu lý luận dựa trên một số tài liệu tham khảo và tiến hành khảo sát thực tế về văn hoá ứng xử tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Phương Đông.

5. Phương pháp và thiết bị nghiên cứu:

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu
 • Phương pháp phân tích
 • Phương pháp quan sát
 • Phương pháp phỏng vấn trực tiếp

6. Nội dung nghiên cứu của đề tài:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu chính của khoá luận gồm 3 chương:

 • Chương I: Cơ sở lý luận chung về văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp
 • Chương II : Thực tế văn hoá ứng xử trong Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Phương Đông.
 • Chương III: Một số giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trong Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Phương Đông.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Những vấn đề về văn hoá.

1.1.1 Định nghĩa văn hoá Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

VĂN HOÁ quả thật đã trở thành thuật ngữ rất quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, nhưng một khái niệm thống nhất về văn hoá cho đến nay vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi bởi có bao nhiêu nhà nghiên cứu là có bấy nhiêu định nghĩa, bấy nhiêu quan niệm về văn hoá.

Ở phương Đông, Văn hoá có nghĩa gốc là “ Văn trị giáo hoá ”, là cách cai trị mang hình thức đẹp đẽ kết hợp với giáo hoá. Ở phương Tây họ lại quan niệm Văn hoá là “ trồng trọt tinh thần ” ( Cultusanimi ), hay chính là việc giáo dục, bồi dưỡng cho con người những phẩm chất tốt đẹp. Con người chỉ có được văn hoá thông qua giáo dục dù là vô thức hay có ý thức. Văn hóa với ý nghĩa bao trùm nhất là chăm bón, vun trồng trí tuệ và sau này còn có cả yếu tố thiêng liêng, tôn thờ.

Có nghiên cứu cho rằng: “ Văn hoá là tất cả những gì phi tự nhiên ”, đây có lẽ là định nghĩa khái quát nhất và rộng lớn nhất. Còn theo GS.VS. TSKH Trần Ngọc Thêm trong cuốn Cơ sở văn hoá Việt Nam thì “ Văn hoá là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội”. Với các đặc trưng của nó là tính hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh và tính lịch sử.

Theo một cách tiếp cận khác của tác giả Phan Ngọc trong tác phẩm Bản sắc văn hóa Việt Nam , NXB Văn học, “ Văn hoá là mối quan hệ giữa thế giới biểu tượng trong óc một cá nhân hay một tộc người với cái thế giới thực tại ít nhiều đã bị cá nhân này hay tộc người này mô hình hoá theo cái mô hình tồn tại trong biểu tượng. Điều biểu hiện rõ nhất chứng tỏ mối quan hệ này, đó là văn hóa dưới hình thức dễ thấy nhất, biểu hiện thành một kiểu lựa chọn riêng của cá nhân hay tộc người, khác các kiểu lựa chọn của cá nhân khác, tộc người khác ”.

Theo Hồ Chí Minh: “ Vì lẽ sinh tồn cũng như vì mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương tiện, phương thức. Sử dụng toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn ”. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Nói theo nghĩa rộng, văn hoá là tất cả những giá trị tinh thần và vật chất mà con người đã sáng tạo ra trong quá trình lịch sử của mình, là cái biểu hiện trình độ của xã hội trong một giai đoạn lịch sử nhất định, là dòng chảy liên tục kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Tổ chức UNESCO định nghĩa: “ Văn hoá là một tổng thể những hệ thống biểu trưng chi phối cách ứng xử và sự giao tiếp trong một cộng đồng khiến cộng đồng ấy có đặc thù riêng ”.

GS.TS Đình Quang cũng đã nêu một khái niệm khá gần với cách tiếp cận trên: “ văn hoá – cái chìa khoá giải thích thế giới, phát triển các khả năng biểu hiện giao lưu sáng tạo và điều tiết những quan hệ ứng xử ”.

Văn hoá là tất cả những gì con người sáng tạo nên theo dòng chảy của thời gian và sự khác biệt về không gian. Trong quá trình phát triển và tiếp biến với các nền văn hoá khác, những giá trị phù hợp với thời đại sẽ được giữ lại và tiếp tục phát huy, ngược lại những giá trị không phù hợp sẽ tự biến mất hoặc trở thành những “ hủ tục”. Nhưng tất cả những giá trị văn hoá độc đáo ấy chỉ được hình thành khi có sự giao tiếp, ứng xử khéo léo, trao đổi qua lại giữa con người với con người, giữa con người với tất cả các thành phần khác trong tự nhiên và xã hội, nhằm mục đích phát triển bản thân, xây dựng các mối quan hệ, lao động sáng tạo và xây dựng một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Bản chất của văn hoá là quá trình chuẩn mực hoá nhu cầu con người, từ những hình ảnh, biểu tượng, ngôn ngữ… để xây dựng nên mối quan hệ giữa con người với nhau: cha con, vợ chồng, làng xóm, bạn bè, đồng nghiệp… Thông qua sự giao tiếp và đặc biệt là ứng xử, bản chất con người được hình thành rõ nét và đây cũng chính là cơ sở, là cái nôi để hình thành nên VĂN HOÁ.

1.1.2 Những nét đặc trưng của văn hoá

Văn hoá mang tính tập quán: quy định những hành vi được chấp nhận hay không được chấp nhận trong một xã hội cụ thể. Có những tập quán đẹp, tồn tại lâu đời và đã trở thành truyền thống của dân tộc, góp phần khẳng định sự độc đáo khác biệt của nền văn hoá này so với nền văn hoá khác. Ví dụ như tập quán “ mời trầu ” của người Việt Nam.

Văn hoá mang tính cộng đồng: văn hoá không thể tồn tại do chính bản thân nó mà phải dựa vào sự tạo dựng, tác động qua lại và củng cố của mọi thành viên trong xã hội. Văn hoá như là một quy ước chung cho các thành viên trong cộng đồng, khiến cộng đồng ấy tuân theo một một cách rất tự nhiên mà không cần ép buộc. Nếu người nào đó làm khác đi sẽ bị cộng đồng lên án hoặc xa lánh cho dù những việc làm đó không trái với pháp luật.

Văn hoá mang tính dân tộc: Văn hoá tạo nên nếp suy nghĩ và lối hành động chung của một dân tộc mà những dân tộc khác không dễ gì hiểu được. Cùng một thông điệp nhưng ở những nền văn hoá khác nhau có thể mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như động tác vòng cái và ngón tay trỏ thành chữ O ở Mỹ có nghĩa là “Đồng ý – Ok ”, ở Nhật có nghĩa là tiền còn ở Tuynidi có nghĩa là “ Tao sẽ giết mày ”… Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Văn hoá có tính chủ quan: Con người ở các nền văn hoá khác nhau có suy nghĩ, đánh giá khác nhau về cùng một sự việc.

Văn hoá có tính khách quan: Văn hoá thể hiện quan điểm chủ quan của từng dân tộc nhưng lại có cả một quá trình hình thành mang tính lịch sử, xã hội, được chia sẻ và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của mỗi người. Chúng ta có thể học hỏi và tìm hiểu về một nền văn hoá khác nhưng không thể biến đổi chúng theo ý muốn chủ quan của mình.

Văn hoá có tính kế thừa: Vượt qua thời gian và không gian, văn hoá là sự sàng lọc và tích tụ của hàng trăm ngàn năm khiến cho văn hoá của một dân tộc trở nên phong phú, đa dạng và giàu có. Thế hệ đi sau lại bổ sung thêm những đặc trưng mới riêng biệt của mình vào nền văn hoá dân tộc, để rồi lại truyền lại cho thế hệ sau và cứ thế, cứ thế…

Văn hoá có thể học hỏi được: Một nền văn hoá đẹp không chỉ được kế thừa từ đời này sang đời khác mà còn phải do học hỏi mới có. Con người ngoài vốn văn hoá có được từ nơi sinh ra và lớn lên còn có thể tự học hỏi thêm từ những nền văn hoá khác.

Văn hoá luôn phát triển: Một nền văn hoá không bao giờ tĩnh tại và bất biến. Nó luôn tự thay đổi cho phù hợp với xu thế và thời đại mới. Trong quá trình phát triển của mình, nó vừa có thể giao thao tiếp biến với những bền văn hoá khác, vừa có tác động ảnh hưởng đến nền văn hoá khác.

Khi nhận thức được những nét đặc trưng của văn hoá trên sẽ giúp chúng ta có một cách nhìn tổng thể, bao quát về văn hoá và xác định được những biểu hiện, vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội nói chung và nhất là trong các hoạt động kinh tế nói riêng.

1.2 Ứng xử.

1.2.1 Khái niệm.

Ai đó đã nói “ Thời gian như nước qua cầu ”, trải qua bao nhiêu thế hệ, bao thăng trầm của lịch sử, bao sự đổi thay của thời đại, cho đến hôm nay, những người Việt Nam hiện đại vẫn không quên mang theo mình một hành trang vô giá trong hàng ngàn vạn thứ hành trang khi bước vào thế kỷ. Đó là kho tàng tục ngữ ca dao Việt Nam. Nhưng vấn đề sẽ được đề cập tới ở đây chính là nhờ vào kho tàng văn hoá dân gian ấy mà ông cha ta đã khéo léo dạy cho con cháu truyền thống ứng xử xã hội của người Việt Nam bằng một hình thức trao truyền độc đáo từ thế hệ này qua thế hệ khác ( nói như nhận định của tác giả Trần Thuý Anh trong cuốn Thế ứng xử xã hội cổ truyền của người Việt châu thổ Bắc Bộ qua một số ca dao – tục ngữ ). Nó gần như đã trở thành một di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

“ Lời nói không mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ” “ Bán anh em xa mua láng giềng gần ” “ Giàu vì bạn, sang vì vợ ”

Những câu tục ngữ, ca dao trên đều thể hiện cung cách ứng xử giữa con người với con người, ứng xử trong tình cảm vợ chồng hay cách ứng xử của con người với thiên nhiên…Vậy ngọn nguồn của sự ứng xử là gì?

Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về ứng xử ở các góc độ khác nhau như góc độ tâm lý học, góc độ sinh học hay góc độ văn hoá… Ứng xử chính là cách đối xử, xử sự, cư xử…, là sự phản ứng chung của cả con người lẫn thế giới động vật. Song con người là một loài động vật bậc cao, có suy nghĩ, tư duy logic và chịu sự chi phối của các quan hệ xã hội, phong tục tập quán, thói quen…, con người là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội cho nên nếu loài động vật chỉ sinh trưởng và phát triển theo quy luật của tự nhiên không cảm nhận, không có ý niệm về thời gian thì con người lại ứng xử theo cách khác.

Trong cuốn Tâm lý học ứng xử của tác giả Lê Thị Bừng viết: “ Ứng xử là sự phản ứng của con người đối với sự tác động của người khác đến mình trong một tình huống cụ thể nhất định. Nó thể hiện ở chỗ con người không chủ động trong giao tiếp mà chủ động trong phản ứng có sự lựa chọn, có tính toán, thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, cách nói năng – tuỳ thuộc vào tri thức, kinh nghiệm và nhân cách của mỗi người nhằm đạt kết quả giao tiếp cao nhất ”. Ứng xử được thể hiện trong một tình huống giao tiếp cụ thể song không phải mọi sự giao tiếp đều có sự ứng xử xảy ra.

Một ý kiến khác nhìn từ góc độ văn hoá của tác giả Trần Thuý Anh: “ Thế ứng xử, trước hết là sự thể hiện triết lý sống của một cộng đồng người, và đã mặc nhiên trở thành quan niệm sống, quan niệm lý giải cuộc sống. Và mặt khác cũng trở thành lối ứng xử, nếp sống, lối hành động của cả một cộng đồng người. Thế ứng xử do đó quy định các mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với môi trường tự nhiên. Đó là tính xã hội nhân văn của bản thân các quan hệ này ”.

Từ những luận điểm trên ta thấy trong quá trình sinh sống, lao động và sáng tạo, cung cách ứng xử của mỗi người trước những hoàn cảnh khác nhau cũng được bộc lộ khác nhau và ngày càng phát triển, tuỳ theo nền văn hoá, trình độ nhận thức và địa vị của người đó trong xã hội. Trong các lĩnh vực kinh doanh của người Việt Nam, sự ứng xử có văn hoá hay không cũng đều dựa trên nền tảng cốt lõi là cung cách ứng xử truyền thống của dân tộc, cho dù có sự du nhập những nếp sống mới – kết quả tất yếu của hội nhập quốc tế.

Ứng xử là một trong những yếu tố cấu thành nên bản sắc văn hoá dân tộc. Vậy lối ứng xử đẹp phải chăng chính là thước đo giá trị của con người và trình độ nhận thức nói chung của cả một xã hội? Những thế hệ tiếp nối – những người Việt trẻ, ta hãy chắt lọc những gì tinh hoa nhất từ những đặc trưng văn hoá tốt đẹp nhất để xây dựng nền tảng cho một thế ứng xử văn hoá của người Việt Nam hôm nay và mãi về sau không chỉ trong những sinh hoạt thường nhật của cuộc sống mà đặc biệt còn văn hoá trên cả thương trường.

1.2.2 Bản chất của sự ứng xử. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Thiện căn ở tại lòng ta

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài ”

( Trích Truyện Kiều – Nguyền Du ) Mọi ứng xử của con người đều xuất phát từ cái  tâm, cái tình – ý kiến này thật đúng đắn bởi cái tâm chính là cái thôi thúc con người ta ứng xử với những người khác. Một cái tâm thiện sẽ giúp ta luôn vui vẻ, độ lượng trong ứng xử với người thân, bạn bè, tôn trọng bản ngã của họ, luôn mong muốn họ tiến bộ, hạnh phúc, thành công…Những người này sẽ có được những mối quan hệ tốt đẹp bằng chính tấm chân tình của mình. Ngược lại, cái tâm ác sẽ khiến người ta ứng xử thiếu tôn trọng với người khác, đố kị với thành công của đồng nghiệp, không muốn ai hơn mình và cái mà họ nhận được cũng chỉ là sự bực dọc, khó chịu cho chính bản thân mình và không có được thiện cảm trong mắt anh em, bạn bè.

Ứng xử chính là cách biểu hiện ra bên ngoài của cái tâm, và trong mỗi chúng ta cũng đều tồn tại “ cái tâm ”, cho dù cái tâm ấy có thể còn hạn chế hoặc đang ẩn đi vì một lý do khách quan hay chủ quan nào đó. Vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý doanh nghiệp là phải khơi gợi nó, giúp các thành viên tìm ra điểm mạnh của mình bằng các chuẩn mực giá trị, văn hoá ứng xử của tổ chức, tạo một môi trường làm việc thuận lợi, cởi mở và dân chủ, ai cũng có thể góp phần vào việc đưa ra quyết định theo từng nhóm nhỏ hoặc theo luồng giao tiếp – ứng xử từ dưới lên trên trong một doanh nghiệp. Một cá nhân trong tập thể dù năng lực chuyên môn giỏi đến mấy nhưng lại ứng xử thô lỗ với đồng nghiệp, cho rằng mình là nhất và đố kị với thành công của người khác thì sớm muộn cũng sẽ tự đào thải chính mình. Nếu mỗi thành viên trong một doanh nghiệp, một tổ chức ý thức được điều này thì việc xây dựng cho mình một phong cách ứng xử, giao tiếp hướng tới cái chân – thiện – mỹ sẽ trở thành nét đẹp không chỉ trong môi trường công sở mà còn trong các sinh hoạt cộng đồng, bởi mục đích cao nhất của doanh nghiệp trong tương lai không chỉ là làm ra các sản phẩm hay dịch vụ mà còn “ cam kết nâng cao chất lượng con người ” ( Paul Hawken ).

1.2.3 Các kiểu ứng xử.

Có rất nhiều cách để phân loại các kiểu ứng xử bởi mỗi một cá nhân là một ý kiến, một quan điểm khác nhau và còn phải tuỳ thuộc vào các tiêu chí phân loại. Sau đây là một số cách phân loại phổ biến nhất:

Dựa vào các cách phân loại trên, chúng ta có thể tìm cho mình một cách ứng xử phù hợp nhất để có thể chủ động trong mọi tình huống giao tiếp và không chỉ ứng dụng nó trong cuộc sống mà còn trong cả các lĩnh vực kinh doanh.

1.3 Khái niệm về văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp.

1.3.1 Doanh nghiệp là gì. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Doanh nghiệp là một loại hình tổ chức kinh tế được hình thành trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Thuật ngữ này dùng để chỉ các tổ chức kinh tế nói chung như công ty, xí nghiệp, nhà máy… với chức năng chủ yếu là sản xuất của cải vật chất và cung cấp các dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu của xã hội. Theo luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội Việt Nam ban hành, doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Càng ngày, các doanh nghiệp càng khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong sự phát triển của xã hội với mục đích trong tương lai không chỉ sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ mà còn cam kết nâng cao chất lượng con người.

1.3.2 Thế nào là văn hoá doanh nghiệp.

Văn hoá không chỉ là mục tiêu hướng tới của sự phát triển mà còn là động lực cho sự phát triển kinh tế. Song nhiều doanh nghiệp vẫn xem văn hoá chỉ là thứ yếu trong chiến lược phát triển của tổ chức. Với họ, việc đầu tư vào văn hoá chẳng đem lại lợi lộc gì. Trong thời đại ngày nay, đây thực sự là một suy nghĩ lạc hậu!

Ngày nay chúng ta có văn hoá nghe điện thoại, văn hoá đi xe bus, văn hoá đọc, văn hoá doanh nhân… nhiều người cho rằng có thêm văn hoá doanh nghiệp cũng là điều tất yếu. Nhưng bản chất thực sự của việc ra đời văn hoá doanh nghiệp là gì?

Nền kinh tế thế giới đang phát triển ngày càng mạnh mẽ, các doanh nghiệp chính là bộ phận đông đảo và rất quan trọng trong việc đem lại những bước tiến không ngừng ấy. Ngoài yếu tố về vốn, công nghệ, dây chuyền sản xuất, nhân lực, vật lực…, yếu tố văn hoá đã thực sự chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển bền vững của một tổ chức doanh nghiệp. Bằng chứng là các doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới đều có văn hoá doanh nghiệp rất phát triển như là một sợi dây vô hình gắn kết các thành viên và tạo nên sức mạnh nội lực to lớn cho cả doanh nghiệp. Các hãng như Công ty Wal-Mart ( hệ thống bán lẻ lớn nhất nước Mỹ), Hãng điện khí Matsushita ( Nhật Bản ), Tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia IBM ( International Business Machines – Mỹ )… vì sao lại có thể làm nên những kỳ tích trong kinh doanh với những nhà lãnh đạo có khả năng làm thay đổi thế giới và có những đóng góp lớn cho cộng đồng? Theo tổng kết chung của các nhà nghiên cứu thì đó chính là do các doanh nghiệp này đều đã xây dựng được cho mình một nền văn hoá doanh nghiệp vững mạnh. Ở Việt Nam cũng có một số tổ chức doanh nghiệp bước đầu đã xây dựng khá thành công mô hình này, thí dụ như Tổng công ty VINACONEX, Công ty Vinagame, Tập đoàn Bảo Việt, Tập Đoàn Việt Á… Văn hoá doanh nghiệp còn được đưa vào giảng dạy chính thức như một bộ môn trong các trường đại học như Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện Tài chính… Song nghe là một chuyện còn hiểu cặn cẽ về nó thì không phải ai cũng biết. Sau đây là một số ý kiến, quan điểm của các nhà nghiên cứu về văn hoá doanh nghiệp để làm sáng tỏ vấn đề này. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Thế giới xây dựng văn hoá doanh nghiệp dựa vào lý thuyết về văn hoá tổ chức. Thuật ngữ văn hoá tổ chức hay văn hoá công ty đã xuất hiện ở Mỹ từ những năm 1970 và trở nên phổ biến sau khi tác phẩm Văn hoá công ty của Terrence Deal và Atlan Kennedy được xuất bản tại Mỹ năm 1982. Học giả E.Schein định nghĩa “văn hoá tổ chức là loại quy ước cơ bản do một nhóm người nghĩ ra, phát hiện hay xây dựng nên để giải quyết những vấn đề về sự thích ứng với bên ngoài và sự hoà nhập bên trong. Những quy ước này phải được coi là có hiệu lực và là chuẩn mực để các thành viên mới của tổ chức thấm nhuần và tuân thủ ”. Hai chuyên gia của trường cao học Kinh doanh Harvard là Thomas Peters và Robert Waterman cũng sử dụng thuật ngữ này trong cuốn sách nổi tiếng Đi tìm sự ưu việt ( In search of excellence ) với ý tưởng “ tính vượt trội và thống nhất của văn hoá là một tính chất căn bản của những công ty có chất lượng cao nhất. Trong những công ty này, mọi người từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất đều biết rõ mình phải làm gì trong phần lớn mọi tình huống vì các giá trị định hướng của công ty đều hết sức rõ ràng ”.

Điều này khẳng định được giá trị của văn hoá trong mọi hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp với những định hướng rõ ràng về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh, những niềm tin cháy bỏng… Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, một trong những nhiệm vụ quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam là xây dựng văn hoá doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng ta hoà nhập nhưng không hoà tan, mỗi doanh nghiệp trong quá trình phát triển của mình sẽ tự tạo cho mình một bản sắc riêng nhất.

Vậy văn hoá doanh nghiệp được hiểu như thế nào?

Tổ chức Lao động Quốc tế ILO ( International Labour Organization ) định nghĩa: “ Văn hoá doanh nghiệp là sự trộn lẫn đặc biệt các giá trị, các tiêu chuẩn, thói quen và truyền thống, những thái độ ứng xử và lễ nghi mà toàn bộ chúng là duy nhất đối với một tổ chức đã biết ”.

Định nghĩa phổ biến và được chấp nhận rộng rãi nhất là định nghĩa của các chuyên gia nghiên cứu các tổ chức Edgar Schien: “ Văn hoá doanh nghiệp là tổng hợp những quan niệm chung mà các thành viên trong công ty học được trong quá trình giải quyết các vấn đề nội bộ và xử lý các vấn đề với môi trường xung quanh ”.

Theo GS.VS.TSKH Trần Ngọc Thêm, trong đề cương bài giảng Văn hoá doanh nghiệp của mình, ông cho rằng “ Văn hoá doanh nghiệp là một hệ thống của các giá trị do doanh nghiệp sáng tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt động kinh doanh, trong mối quan hệ với môi trường xã hội và tự nhiên của mình ”, với đầy đủ các đặc trưng như tính hệ thống, tính giá trị tính nhân sinh và tính lịch sử của nó.

Việt Nam hiện nay có nhiều trang viết và một số diễn đàn của giới doanh nhân đã đưa vấn đề văn hoá doanh nghiệp lên để thảo luận. Ví dụ như các webside: Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Hay như Tác giả Ngô Minh Khôi trong bài đăng trên Thời báo kinh tế Sài Gòn số 31-2002 đã viết “ văn hoá doanh nghiệp hay bản sắc doanh nghiệp là hệ thống các chuẩn mực về tinh thần và vật chất, quy định mối quan hệ, thái độ và hành ứng xử của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp, hướng tới những giá trị tốt đẹp đã được xã hội đồng tình, tạo ra nét riêng biệt độc đáo, đồng thời là sức mạnh lâu bền của doanh nghiệp thể hiện qua sức mạnh sản phẩm của doanh nghiệp trên thương trường”.

Đỗ Minh Cương qua tác phẩm Văn hoá kinh doanh và triết lý kinh doanh định nghĩa“ văn hoá doanh nghiệp chính là lối ứng xử, lối sống và hoạt động, lối suy nghĩ và các bảng hệ thống các giá trị của doanh nghiệp ”.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn minh văn hoá trong sinh hoạt và nơi làm việc, ngày 02/08/2007, Thủ tướng Chính Phủ cũng đã ra quyết định số 129 ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà Nước. Quy chế quy định trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ cũng như việc bài trí công sở tại cơ quan hành chính Nhà Nước.

Trong cuốn Doanh nghiệp, doanh nhân và văn hoá của tác giả Trần Quốc Dân, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2008, “ văn hoá doanh nghiệp được hiểu là một hệ thống bao gồm những giá trị, truyền thống, tập quán, lối ứng xử, nghi lễ, biểu tượng, chuẩn mực được hình thành trong quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp,có khả năng lưu truyền, tạo nên bản sắc riêng, có tác động sâu sắc tới tâm lý và hành vi của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp ”. Ví dụ như hãng Nokia – người khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất điện thoại di động với giá trị thương hiệu khoảng 33,696 tỷ đô la, đứng thứ 5 trong top 10 thương hiệu có giá trị hàng đầu thế giới năm 2007 ( do hãng CNN và tạp chí Fortune bình chọn ) đã xây dựng cho mình một nền văn hoá thực sự lớn mạnh với giá trị cốt lõi là tôn trọng cá nhân, học hỏi và vươn lên không ngừng mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Sứ mạng của Nokia là trở thành một doanh nghiệp đóng góp tốt và đầy trách nhiệm với bất kỳ cộng đồng nào nơi Nokia đang hoạt động.

Từ những kết quả nghiên cứu trên, chúng ta có thể xác định được những biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp trên các phương diện sau:

 1. Văn hoá doanh nghiệp thể hiện ở những giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh của doanh nghiệp được tất cả các thành viên công nhận,cùng chia sẻ và bắt buộc phải có để thích nghi với hoạt động của tổ chức mình.
 2. Văn hoá doanh nghiệp thể hiện ở phong tục tập quán, thói quen, cách sống, chuẩn mực ứng xử mang đặc trưng riêng của doanh nghiệp, được hình thành qua thời gian và duy trì thực hiện.
 3. Văn hoá doanh nghiệp thể hiện ở hệ thống các biểu tượng như logo, các ký hiệu riêng, đồng phục, huy hiệu…
 4. Văn hoá doanh nghiệp thể hiện ở phong cách quản lý và làm việc. Trong đó có quy trình công nghệ, các chính sách về thị trường, chính sách về con người, chính sách về trách nhiệm xã hội…
 5. Văn hoá doanh nghiệp thể hiện ở chất lượng cuộc sống về cả vật chất lẫn tinh thần của các thành viên trong doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin, tình cảm gắn bó, trách nhiệm của mỗi một thành viên trong doanh nghiệp.

Trong khi luồng gió của khoa học công nghệ đang lan toả và có tầm ảnh hưởng ra khắp thế giới, những dây chuyền công nghệ không còn là thách thức mà vấn đề đặt ra là làm sao có thể khiến cho nhân viên gắn bó với doanh nghiệp và sẵn sàng cống hiến hết khả năng của mình. Nhưng “ người giỏi thì hay đi ”, liệu có thể ràng buộc họ mãi bằng tiền lương và chức vụ hay không? Chìa khoá để giải quyết vấn đề chính là xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

1.3.3 Mối quan hệ giữa văn hoá ứng xử và văn hoá doanh nghiệp. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Các khái niệm trên đều đề cập đến những nhân tố quan trọng của văn hoá doanh nghiệp như các giá trị, huyền thoại, nghi thức… và cả hành vi ứng xử chung của các thành viên trong doanh nghiệp – một trong những biểu hiện quan trọng của văn hoá doanh nghiệp.

Như vậy, văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp chính là các mối quan hệ ứng xử mang tính chất chuẩn mực đã được các thành viên trong doanh nghiệp công nhận và cùng nhau thực hiện vì sự vững mạnh của văn hoá doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của doanh nghiệp nói chung; đó là mối quan hệ ứng xử giữa người chủ doanh nghiệp với các thành viên trong doanh nghiệp, giữa các thành viên doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp, ứng xử giữa những người đồng nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với khách hàng, với đối thủ cạnh tranh, và với môi trường thiên nhiên. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp nếu được xây dựng, hưởng ứng, duy trì và phát triển bền vững sẽ góp phần tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp, thúc đẩy các yếu tố khác trong cấu trúc văn hoá doanh nghiệp phát triển, kích thích sự sáng tạo và tính dân chủ; ngược lại sẽ là những mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa các thành viên, chán nản với công việc…

1.3.4 Vai trò của văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp.

Văn hoá doanh nghiệp là một trong những yếu tố góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp với bản sắc riêng. Doanh nghiệp muốn thành công thì phải luôn tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng và cách cư xử giữa các thành viên được chấp nhận, thống nhất trong toàn doanh nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh thần đoàn kết gắn bó và sự phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp có các vai trò sau:

Vai trò liên kết:

Thật khó có thể hiểu được người khác muốn gì nếu không có sự giao tiếp – ứng xử với họ dù là bằng lời nói, chữ viết hay ngôn ngữ cử chỉ… Trong cuộc sống thường nhật cũng như trong kinh doanh, sự ứng xử qua mỗi tình huống giúp cho con người hiểu, gần gũi nhau hơn và đặc biệt ứng xử còn có vai trò liên kết mạnh mẽ các cá nhân đơn lẻ: “ buôn có bạn, bán có phường ”. Những cách xử sự đẹp, có văn hoá sẽ tạo ra những mối quan hệ gắn bó, nhân văn và bền vững.

Trải qua những thử thách và sóng gió, thành công và thất bại, sự ứng xử của mỗi thành viên doanh nghiệp trong những hoàn cảnh ấy sẽ khiến họ liên kết mạnh mẽ với nhau hơn, hoặc là khiến cho cá nhân rời bỏ hoặc tập thể.

Trong quá trình tồn tại, phát triển của một doanh nghiệp không thể thiếu những cuộc đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng với đối tác. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Từ bộ trang phục lịch sự, cử chỉ nhã nhặn cho đến trình độ nhận thức, năng lực chuyên môn, sự am hiểu về nền văn hoá của đối tác, phong cách làm việc… của mỗi người đều đóng góp vào sự thành công trên bàn đàm phán, đặc biệt là nhờ vào kinh nghiệm ứng xử và tài khéo léo chuyển xoay tình thế của các bên tham gia. Những hạn chế trong tư duy văn hoá sẽ làm cho ứng xử cũng thiếu văn hoá và mất đi vai trò liên kết của nó trong kinh doanh. Người lãnh đạo phải biết kết hợp khéo léo để phát huy tối đa vai trò liên kết của văn hoá ứng xử trong các lĩnh vực kinh doanh của mình.

Văn hoá ứng xử như một chất kết dính các thành viên doanh nghiệp với nhau, từ người quản lý ở trên cao cho tới các nhân viên dưới quyền, hay còn gọi là sự liên kết trong nội bộ doanh nghiệp theo luồng giao tiếp từ trên xuống ( lãnh đạo – nhân viên ), từ dưới lên ( nhân viên – lãnh đạo) và theo hàng ngang ( giữa các bộ phận cùng cấp ).

Ngoài ra, văn hoá ứng xử của mỗi thành viên doanh nghiệp còn có tính chất quyết định thành công trong quan hệ với khách hàng và các cơ quan tổ chức khác, nói cách khác là tạo ra sự liên doanh liên kết trong quan hệ đối ngoại. Sự ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp đã quan trọng nhưng ứng xử với các mối quan hệ bên ngoài doanh nghiệp còn quan trọng hơn nữa bởi nó quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần xây dựng thương hiệu của sản phẩm trong mắt khách hàng.

Văn hoá ứng xử với việc giải quyết xung đột và mâu thuẫn:

Trong quá trình hình thành và phát triển của một tổ chức hay một doanh nghiệp không phải lúc nào cũng thuận lợi và trôi chảy: ý tưởng kinh doanh không thống nhất, hợp đồng bị phá vỡ và khách hàng thì thờ ơ với sản phẩm…, xung đột và mâu thuẫn sẽ có lúc xảy ra. Các nhà quản lý cần phải nhận thức được rằng đây là vấn đề tất yếu để phát triển và sẵn sàng đón nhận nó.

Theo các chuyên gia tâm lý học, xung đột giữa các cá nhân thường xảy ra giữa hai hoặc nhiều người hay giữa các nhóm với nhau. Nguyên nhân là do sự khác biệt về văn hoá, tuổi tác, tính cách, giao tiếp – ứng xử không hiệu quả, chênh lệch về lợi ích kinh tế và vai trò vị trí trong một bộ máy… Doanh nghiệp là ngôi nhà chung tập hợp nhiều cá nhân với những giá trị khác biệt, nhưng với những chuẩn mực ứng xử đã được các thành viên cùng nhau chia sẻ sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột. Xung đột và mâu thuẫn có hai dạng: Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Một là xung đột và mâu thuẫn tích cực. Đó là những tranh luận mang tính chất xây dựng có lợi cho doanh nghiệp, nó được dựa trên nền móng là văn hoá doanh nghiệp và hệ thống những giá trị chung như đoàn kết, nhiệt tình, tương trợ…

Những tranh luận này góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, tìm ra được nguyên nhân sâu xa của vấn đề, đưa ra giải pháp và quan trọng nhất là phát huy tính sáng tạo, đổi mới trong doanh nghiệp.

Hai là xung đột và mâu thuẫn tiêu cực là các vấn đề nảy sinh ngoài khuôn khổ văn hoá và phi văn hoá. Đó là hịên tượng một số thành viên hoặc một vài nhóm vì theo đuổi những mục đích riêng khác nhau mà gây ra những hiềm khích, đố kị, thủ đoạn… Làm mất đoàn kết trong tổ chức, mất đi hình ảnh đẹp của công ty… Việc xây dựng văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp sẽ góp phần định hướng cách giải quyết tích cực cho mỗi thành viên khi có xung đột xảy ra, vì hình ảnh của công ty và tình cảm với những người đồng nghiệp mà tự bản thân mỗi người sẽ biết dung hoà các mối quan hệ.

Thái độ cũng ảnh hưởng rất lớn trong quan hệ giữa con người với nhau, nhiều khi chỉ cần một nụ cười chân thành của đối phương là mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết ổn thoả cho nên nhiều nhà nghiên cứu còn khẳng định muốn xây dựng văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp thì đầu tiên nên tập cười. Người đứng đầu doanh nghiệp cần phải biết phân biệt các xung đột và mâu thuẫn giữa các cá nhân, giữa các nhóm để có cách xử lý thích hợp.

Văn hoá ứng xử tạo điều kiện phát huy dân chủ cho mọi thành viên và góp phần củng cố địa vị của mỗi cá nhân trong nội bộ doanh nghiệp:

Thành viên nào cũng được chia sẻ ý kiến, quan điểm của mình dựa trên những giá trị, chuẩn mực đã được thiết lập của doanh nghiệp là một nền tảng vũng chắc để phát huy tinh thần dân chủ trong toan doanh nghiêp. Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp đoàn kết, chan hoà, được chia sẻ nhiều thông tin hơn để có cơ hội tham gia sâu hơn vào việc ra quyết định của doanh nghiệp. Văn hoá ứng xử không những giúp cá nhân mỗi thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn xây dựng được lòng tin đối với người lãnh đạo và đồng nghiệp của họ. Từ đó tạo ra cơ hội để thăng tiến.

Vai trò củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp:

Hành vi giao tiếp ứng xử của mỗi một thành viên trong doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng trong việc củng cố và xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Doanh nghiệp là tập hợp của nhiều thành viên khác nhau, kéo theo đó là những miền văn hoá, quan điểm, nhận thức cuộc sống… khác nhau và tính cách mỗi người cũng khác nhau. Sự khác biệt trong tính cách tạo nên phong cách riêng cho mỗi người nhưng không phải cá tính nào cũng tốt, phong cách ứng xử nào cũng được chấp nhận nhất là khi họ cùng nhau làm việc trong một tổ chức doanh nghiệp. Nếu người chủ doanh nghiệp biết “ gạn đục khơi trong ”, thống nhất được những hành vi ứng xử ấy thành một hệ thống những quy tắc chung, được các thành viên chấp nhận, chia sẻ cùng với những giá trị chung khác của doanh nghiệp, dựa trên nền tảng là văn hoá ứng xử truyền thống của dân tộc thì sẽ có tác dụng chi phối hành vi ứng xử của tất cả các thành viên theo hướng tích cực hơn. Trong ứng xử chung của toàn doanh nghiệp vẫn nhận thấy cái riêng của mỗi người và trong cái riêng ấy lại nổi lên một tinh thần chung vì hình ảnh của doanh nghiệp và thúc đẩy những biểu hiện khác của văn hoá doanh nghiệp phát triển. Thậm chí việc xây dựng văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp còn góp phần nâng cao chất lượng con người vì mỗi thành viên sẽ có thói quen ứng xử tốt không chỉ trong nội bộ doanh nghiệp mà còn với cả cộng đồng và được cộng đồng chấp thuận. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Theo Letitia Basldrige – chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực ứng xử tại Mỹ cho rằng “ Phép ứng xử khéo léo là hiệu qủa có giá trị, chúng làm tăng phẩm chất của đời sống, đóng góp cho đạo đức người lãnh đạo tốt nhất, làm đẹp thêm hình tượng của công ty, và do đó nó đóng một vai trò chủ yếu trong vấn đề phát sinh lợi nhuận. Mặt khác việc ứng xử không tốt, không cẩn thận sẽ làm mất đi nhân cách con người”. Vì vậy việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong doanh nghiệp cũng chính là cách xây dựng, phát triển văn hoá doanh nghiệp với bản sắc riêng đồng thời làm đẹp thêm hình tượng của doanh nghiệp.

1.3.5  Những nét chung của văn hoá ứng xử trong hoạt động của doanh nghiệp.

Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, trong một tổ chức doanh nghiệp nói chung các kênh thông tin có thể chia làm 3 hướng chính:

 • Kênh thông tin từ trên xuống dưới ( từ phía nhà lãnh đạo xuống dưới người thực hiện ).
 • Kênh thông tin từ dưới lên trên ( từ phía người thừa hành lên đến những người lãnh đạo ).
 • Thông tin theo hàng ngang ( được sử dụng để mô tả các quan hệ trao đổi giữa những người cùng cấp trong một tổ chức ).

Con người vừa là chủ thể, vừa là khách thể của hoạt động giao tiếp ứng xử, ta có thể mô tả qua sơ đồ sau:

Các kênh

Hình 1: Sơ đồ các kênh giao tiếp – ứng xử

Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài sẽ đưa ra những nguyên tắc chung nhất về:

 • Văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp, bao gồm việc ứng xử:
 • Giữa người chủ doanh nghiệp với các thành viên doanh nghiệp.
 • Giữa các thành viên doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp.
 • Giữa các thành viên trong doanh nghiệp với nhau.
 • Văn hoá ứng xử của doanh nghiệp với khách hàng.
 • Văn hoá ứng xử của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.
 • Văn hoá ứng xử của doanh nghiệp với môi trường thiên nhiên.

1.3.5.1 Văn hoá ứng xử của người chủ doanh nghiệp với các thành viên trong doanh nghiệp. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có vốn, nhân lực, tài lực, dây chuyền công nghệ,… trong đó nhân tố con người là quan trọng nhất. Và nếu thiếu đi sự lãnh đạo thì không thể phát huy được các nhân tố trên một cách hiệu quả, cho nên người chủ doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng: họ là linh hồn của doanh nghiệp, họ đóng vai trò quyết định trong việc đề ra các kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều hành mọi hoạt động,“ lên tinh thần ” cho toàn doanh nghiệp, xây dựng văn hoá kinh doanh, khích lệ nhân tố con người để sử dụng có hiệu quả các nhân tố khác vào sản xuất. Là người đứng đầu doanh nghiệp nên mọi phong cách làm việc, văn hoá giao tiếp – ứng xử của họ ảnh hưởng rất nhiều đến không khí chung của doanh nghiệp, thể hiện hình ảnh của doanh nghiệp trong đó. Vậy ứng xử thế nào cho “ đắc nhân tâm ” là cả một nghệ thuật.

Trước hết, người chủ doanh nghiệp cần luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhân viên của mình. Giao tiếp giữa người lãnh đạo với các thành viên doanh nghiệp là một quá trình tác động tương hỗ, thể hiện cụ thể nhất trong việc người lãnh đạo ra mệnh lệnh, chỉ thị và nhân viên phản hồi lại. Trừ những ông giám đốc “ chuyên quyền ” và áp đặt nhân viên, nếu không hãy quan sát và đón nhận thông tin phản hồi từ phía nhân viên, xem họ có ý kiến gì không, thái độ với công việc thế nào, mức độ thực hiện ra sao…với một tinh thần tiếp thu và cởi mở nhất. Từ đó có thể những ý tưởng hay cần thiết cho công việc sẽ được khơi nguồn. Trên thực tế, ở nước ta hiện nay không phải nhà lãnh đạo nào cũng quan tâm đến thông tin phản hồi từ cấp dưới mà chỉ biết đứng trên cao và “ chỉ tay năm ngón ” với những mệnh lệnh,chỉ thị yêu cầu bắt buộc phải thực hiện, ít khi chịu lắng nghe ý kiến phản hồi của cấp dưới. Có tình trạng này là do tàn dư của chế độ phong kiến, tư tưởng Nho giáo và chế độ bao cấp cũ để lại. Các bậc lãnh đạo cho rằng mình là “ quan phụ mẫu ” chuyên ban phát lợi ích cho dân chúng. Khi quyền lực của người lãnh đạo càng lớn thì điều này càng được thể hiện rõ nét, đặc biệt là trong các doanh nghiệp vì lúc này công việc và thu nhập của người lao động phụ thuộc trực tiếp vào người chủ doanh nghiệp. Lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng, khó khăn của các thành viên sẽ tạo ra một bầu không khí tin cậy, tôn trọng và chia sẻ trong toàn doanh nghiệp. Cần chú ý những điểm sau:

 • Lắng nghe tích cực các ý kiến phản hồi, tránh thái độ hờ hững, nghe chiếu cố, lấy lệ.
 • Không vội vàng phản đối, vùi dập ý tưởng của cấp dưới nếu không họ sẽ e ngại và lần sau không dám phát biểu ý kiến, đưa ra các ý tưởng, mặt khác người lãnh đạo cũng sẽ mất đi cơ hội hiểu nhân viên của mình.
 • Thể hiện sự khích lệ khả năng sáng tạo của nhân viên bằng những ánh mắt quan tâm, nụ cười thân thiện, một cái gật đầu và những lời nói có tác dụng gợi mở cuộc nói chuyện như: “ À, ra thế ”, “ Vâng, tôi hiểu ”,… để họ cảm thấy tự tin và mạnh dạn đề bạt ý kiến. Hãy tạo một môi trường làm việc thực sự an toàn, tích cực, gần gũi để doanh nghiệp trở thành ngôi nhà chung của tất cả các thành viên. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Khi người lãnh đạo lắng nghe và hiểu được những tâm tư nguyện vọng của nhân viên cấp dưới, anh ta không chỉ thu thập được thêm nhiều thông tin mà còn điều chỉnh được chính sách quản lý cho phù hợp. Bên cạnh đó còn có tác dụng động viên khích lệ, tinh thần làm việc của cấp dưới vì họ cho rằng vị giám đốc của họ thật tâm lý và họ được tôn trọng.

 Thứ hai, người chủ doanh nghiệp cần biết thuyết phục và thu phục nhân viên dưới quyền. Suy cho cùng, cả cuộc đời con người ta là một chuỗi những thuyết trình, thuyết phục. Người lãnh đạo không đứng ở trên cao, cũng không đứng đằng sau mọi người mà đứng đầu tổ chức doanh nghiệp, họ phải thuyết phục được tất cả các thành viên cùng thực hiện những sứ mạng, tầm nhìn, vì mục đích chung của doanh nghiệp một cách tự nguyện. Nếu cứ ra lệnh, ép buộc và đốc thúc nhân viên thì mọi sự thực hiện cũng chỉ là miễn cường, phải gắn họ với một trách nhiệm cụ thể nào đó để doanh nghiệp phát triển, làm thế nào để họ tuân theo những yêu cầu, mệnh lệnh một cách vui vẻ, tự nguyện thì mới là thành công. Để làm được điều này thì khi giao việc cho nhân viên, người lãnh đạo phải có thái độ hăng hái như chính mình đang bắt tay vào việc và sẵn sàng làm gương khi cần thiết.

Đặc biệt, khả năng thuyết phục của nhà lãnh đạo rất cần thiết trong việc cảm hoá, thu phục và sử dụng những người đứng đầu trong các nhóm đối lập để biến họ trở thành những người có cùng định hướng và hành động với tập thể; người quản lý phải có khả năng nhận biết được động cơ cá nhân của những thành phần ấy có thể sẽ có ích cho tổ chức của mình. Để làm được điều này nhà lãnh đạo không những phải am hiểu tâm lý của con người mà còn phải có lòng kiên nhẫn .

Thứ ba, người chủ doanh nghiệp phải có nghệ thuật điều hành công việc hay nói cách khác là tuyển chọn, dùng người đúng việc, đúng chỗ. Sắp xếp công việc theo đúng nguyện vọng, năng lực chuyên môn vào các vị trí chức danh trong dây chuyền, khi đó sẽ phát huy được tiềm năng của nhân viên và tạo cho họ niềm say mê trong công việc. Biết thúc đẩy sự đoàn kết giữa mỗi thành viên, mỗi bộ phận để cùng nhau hoàn thành mục tiêu sứ mạng của tổ chức. Mỗi nhà lãnh đạo đều có mục đích kinh doanh của riêng mình và cái giỏi của một nhà lãnh đạo là biết cách làm cho các thành viên trong doanh nghiệp coi những mục đích của tập thể như lợi ích của chính họ và “ sống chết ” vì mục tiêu ấy.

 Thứ tư, văn hoá ứng xử của người chủ doanh nghiệp còn thể hiện ở năng lực đánh giá nhân viên của mình. Đánh giá là một công việc cần thiết của hoạt động quản lý vì lợi ích vật chất của người lao động gắn liền với sự đánh giá về mức độ hoàn thành công việc của họ. Trên cơ sở đó nhà lãnh đạo sẽ xác định được các phương thức thanh toán tiền lương, khen thưởng hay cất nhắc nhân viên vào các vị trí quản lý…Khi sự đánh giá là chính xác sẽ làm cho tập thể đoàn kết, mọi khó khăn đều dễ dàng khắc phục. Nhưng ngược lại, nếu đánh giá thiên vị, sai lệch, chủ quan có thể gây ra tâm lý chán nản, thất vọng với sếp và có thể gây ra mâu thuẫn, xung đột giữa các thành viên, sự phát triển của tổ chức gặp nhiều trở ngại. Nói chung, để đánh giá đúng một con người thật là khó và một khi đã đánh giá được thì phải tôn trọng những đóng góp của họ, đánh giá cao sự cộng tác của họ và hãy đặt niềm tin vào năng lực của họ. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

 Thứ năm, văn hoá ứng xử của người chủ doanh nghiệp sẽ thực sự “ đắc nhân tâm ” khi họ thể hiện sự tôn trọng với tất cả các nhân viên của mình. Từ bác bảo vệ đến cô lao công, từ người già cho đến người trẻ, từ một nhân viên bình thường cho đến các trưởng phòng ban…Bởi nhu cầu được tôn trọng là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người mọi thời đại. Người lãnh đạo luôn luôn mong muốn và đòi hỏi cấp dưới phải tôn trọng mình nhưng ứng xử “ có đi có lại mới toại lòng nhau ”, muốn người khác ứng xử với mình thế nào thì trước hết hãy ứng xử với họ như thế. Trong vai trò đứng đầu của một tổ chức, bản thân người lãnh đạo phải là tấm gương sáng cho tập thể noi theo, từ việc tôn trọng giờ giấc, nội quy cho đến trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là qua lời ăn tiếng nói, qua sự giao tiếp – ứng xử có văn hoá với đối tác, khách hàng và nhân viên dưới quyền.

Thứ sáu, việc khen thưởng và kỷ luật rõ ràng cũng là một công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý của các nhà lãnh đạo. Khi nhân viên làm tốt hãy khen họ một cách chân thành bởi sự khen thưởng có tác dụng rất lớn. Dân gian xưa đã có câu “ mười đồng tiền lương không bằng một đồng tiền thưởng ”. Như ở công ty Liskin, để khen thưởng, động viên người lao động, hàng năm họ đều tổ chức cho nhân viên đi du lịch, riêng những cá nhân xuất sắc ( mà trong số này chỉ 10% là “quan ” ) được đi du lịch xuyên Việt; nhân viên kết hôn được công ty tặng nhẫn cưới. Và “ nước nổi, thuyền nổi ”, thu nhập bình quân một người lao động ở đây là 3,5 triệu đồng/tháng, gần 100 công nhân đã trả lời rằng họ “ muốn làm việc tại Liskin do thu nhập ổn định, công việc phù hợp và môi trường tốt ”.

Cá nhân được khen thưởng sẽ cảm thấy thành quả lao động của mình được nâng niu, trân trọng, họ có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục cống hiến cho tổ chức, đồng thời kích thích các thành viên khác cùng cố gắng làm tốt hơn công việc của mình để cùng đạt được sự khen thưởng và công nhận của tập thể. Hãy luôn nhớ “ Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen sẽ giữ mãi trong lòng lời khen đó ”.

Bên cạnh đó sự kỷ luật đúng lúc cũng là cần thiết. Do ảnh hưởng của chế độ cũ nên người Việt Nam trong cả cuộc sống lẫn công việc thường hay “tư duy điểm đen ”, chỉ cần người khác mắc một lỗi nhỏ là đem ra chỉ trích, bàn luận, phê bình và phủ nhận hết những điều tốt đẹp, sự cố gắng từ trước đến nay của người đó. Là một nhà lãnh đạo trong thời đại mới phải hạn chế được tư tưởng này, bởi kỷ luật cũng là một nghệ thuật, kỷ luật phải công bằng và dựa trên lợi ích của tập thể, ứng xử khi khiển trách thế nào sao cho nhân viên vui vẻ chấp nhận và sẵn sàng phấn đấu làm tốt hơn. Người Nhật Bản có qui tắc bất thành văn trong khiển trách và phê bình: Người khiển trách là người có uy tín, được mọi người kính trọng và chính danh “ không phê bình khiển trách tùy tiện, vụn vặt, chỉ áp dụng khi sai sót có tính hệ thống, gây lây lan, có hậu quả rõ ràng ”, phê bình khiển trách trong bầu không khí hòa hợp, không đối đầu. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

 Thứ bảy, người chủ doanh nghiệp cũng phải biết giải quyết những xung đột, mâu thuẫn nội tại có hiệu quả, họ là người thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với nhân viên cấp dưới để thực hiện các vai trò giao tiếp ứng xử, vai trò thông tin và vai trò ra quyết định của mình. Đội ngũ nhân viên lại là tập hợp bởi rất nhiều cá tính, nền văn hoá, tuối tác, sở thích, trình độ chuyên môn nghiệp vụ…khác nhau, trong quá trình làm việc tất yếu sẽ nảy sinh những bất đồng ý kiến hay stress khi công việc quá tải, những chuyện khó khăn của đời tư… cũng dễ khiến không khí đồng nghiệp căng thẳng. Vậy làm thế nào để dung hoà được các mối quan hệ, tạo nên tinh thần đoàn kết gắn bó trong cả tổ chức là một dấu hỏi lớn cho các bậc quản lý. Là người ở giữa và bằng sự ứng xử thấu tình đạt lý của mình, trước hết hãy giúp các thành viên tự giải quyết mâu thuẫn. Khi mâu thuẫn xung đột lên cao, nhà lãnh đạo phải biết tìm ra cách giải quyết để không ảnh hưởng tới công việc chung và đảm bảo được lợi ích giữa các bên.

Tóm lại, hoạt động quản lý của người chủ doanh nghiệp là một nghệ thuật – nghệ thuật thu phục con người, nghệ thuật ứng xử giữa con người với con người, trong đó văn hoá ứng xử là nền tảng để người lãnh đạo đưa con thuyền của tổ chức đi đến bến bờ thắng lợi.

1.3.5.2 Văn hoá ứng xử của các thành viên doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, kênh thông tin từ trên xuống dưới thường là các yêu cầu, mệnh lệnh, chỉ thị… của người chủ doanh nghiệp dành cho các nhân viên dưới quyền. Kênh thông tin hay luồng giao tiếp – ứng xử này thường được chú trọng và chờ đón nhiều hơn là kênh thông tin từ dưới lên trên, tức là thông tin từ cấp dưới truyền lên cấp trên, nó thường bị hạn chế, đứt đoạn hoặc “ ngầm ” không chính thức. Các sếp thường ít khi chịu kiên nhẫn lắng nghe ý kiến mang tính chất xây dựng của người khác hoặc lắng nghe một cách hình thức vì họ cho rằng quyết định mình đưa ra đã là tối ưu nhất và cứ thế áp đặt cho nhân viên. Nhưng chính nhân viên – họ mới là người trực tiếp sản xuất ra hàng hoá dịch vụ, hơn ai hết họ là người hiểu rõ đến từng chi tiết của sản phẩm và sẽ có nhiều ý tưởng hay để đổi mới nó… Đây là hiện tượng phổ biến khi chế độ bao cấp cũ còn tồn tại. Nhưng thời đại mới đã mở ra cho chúng ta nhiều cách tư duy mới mẻ và khoa học trong cơ chế quản lý tại các doanh nghiệp, cùng với việc đẩy mạnh xây dựng văn hoá doanh nghiệp thì kênh thông tin từ dưới lên trên đang ngày càng được quan tâm. Sự hồi đáp trong giao tiếp – ứng xử với cấp trên được công khai hoá và thường xuyên hơn để tạo nên một sự thấu hiểu giữa hai bên. Người lãnh đạo sáng suốt là người biết sử dụng “ trí tuệ đám đông ”, biết lắng nghe, tập hợp ý kiến của tập thể công nhân viên và chắt lọc, tổng hợp rồi mới đưa ra quyết định. Quyết định ấy sẽ được sự đồng tình, ủng hộ của tất cả các thành viên khác bởi trong đó có sự đóng góp của họ, họ cảm thấy được tôn trọng và giá trị của bản thân được khẳng định.

Vấn đề đặt ra trong văn hoá ứng xử của các thành viên doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp trước hết là cấp dưới phải thể hiện được vai trò của mình trước cấp trên. Điều này thể hiện rõ nét trong việc các nhân viên đều cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao với một tinh thần trách nhiệm cao nhất. Khi đựơc giao việc người nhân viên cấp dưới phải chứng tỏ năng lực của mình bằng cách không chỉ hoàn thành mà còn làm tốt hơn những gì người lãnh đạo yêu cầu, chủ động trong công việc chứ không thụ động ngồi chờ mệnh lệnh. Mạnh dạn thử sức với những công việc mới, thách thức mới để chứng tỏ khả năng của mình với cấp trên. Đồng thời tích cực đưa ra ý kiến, quan điểm của mình và phải chứng minh, bảo vệ được chính kiến ấy, nói được và làm được. Để làm được điều này cũng cần phải nắm bắt được tâm lý của nhà lãnh đạo xem ông ta đang cần gì, mong muốn điều gì… để có thể đáp ứng một cách tốt nhất. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Sự nỗ lực, tinh thần cầu tiến không ngừng ấy của bản thân mỗi một thành viên không phải cho ai khác mà là cho chính họ, làm gia tăng giá trị của bản thân họ trước hết rồi sau đó mới những là những đóng góp cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ gắn kết những giá trị riêng lẻ của các cá nhân trong hệ thống những giá trị chung để tạo nên tính thống nhất trong mọi hoạt động của mình.

Có ý kiến cho rằng mối quan hệ giao tiếp – ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp thực sự là mối quan hệ thợ – chủ, tức là giữa những người quản lý và người chịu sự quản lý theo sự phân chia ranh giới quyền lực. Song dưới cách nhìn của những con người thời đại mới, với niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của văn hoá doanh nghiệp, các thành viên được cùng nhau chia sẻ những giá trị cốt lõi, sứ mạng và tầm nhìn, cùng hướng vào một mục đích chung của tổ chức, theo ý nghĩa này thì mỗi doanh nghiệp thực sự là một không gian văn hoá. Ở đó không nên phân biệt quan hệ chủ – thợ mà hãy coi tất cả mọi người như một thành viên đầy đủ, bình đẳng trong doanh nghiệp. Mỗi thành viên đều cảm thấy mình được tôn trọng, tin cậy, từ đó mà thêm lòng yêu và gắn bó với ngôi nhà thứ hai của mình, nỗ lực nhiều hơn trong công việc. Mối quan hệ giữa con ngưòi với con người trong các công ty Nhật Bản có những đặc trưng như gia đình và mọi người có tinh thần vì vận mệnh chung – đồng hội đồng thuyền. Họ đã làm nên những thành tích thần kỳ trong kinh doanh bởi tư tưởng đúng đắn ấy. Tư tưởng này rất đáng được các ông chủ doanh nghiệp Việt Nam học tập.

Văn hoá ứng xử của các thành viên trong doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp còn thể hiện sâu sắc trong tình yêu doanh nghiệp – yêu công việc mình đang làm. Bất kỳ công việc nào cũng đòi hỏi lòng yêu nghề, không yêu nghề, không có tình cảm gắn bó với doanh nghiệp thì “ tâm không tĩnh ”, đứng núi này trông núi nọ, không tập trung tinh thần làm việc và đổi mới sáng tạo. Tình yêu công việc là nền tảng cho mọi ứng xử của các thành viên trong doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp trở nên văn hoá, tự nguyện và tích cực, họ tìm thấy trong ngôi nhà chung của doanh nghiệp những tình cảm gắn bó máu thịt như trong một gia đình.

Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong kinh tế gia đình của mỗi một thành viên, doanh nghiệp không chỉ đem lại công ăn việc làm, vị trí xã hội cho họ mà còn đóng góp vào sự ổn định cuộc sống gia đình họ, trong đó người chủ doanh nghiệp có công rất lớn. Chính vì thế văn hoá ứng xử của các thành viên trong doanh nghiệp với người lãnh đạo nhất thiết phải có hai chữ “ trung – ân ”. Trung thành với sứ mạng, tầm nhìn của doanh nghiệp, trung thành với đường lối và triết lý kinh doanh mà doanh nghiệp đã đặt ra, hưởng ứng và tham gia tích cực trong xây dựng văn hoá doanh nghiệp, không tiết lộ những gì thuộc về bí mật, bí quyết của doanh nghiệp ra bên ngoài… Những việc làm đó thể hiện sự tôn trọng tổ chức, tôn trọng người lãnh đạo và chứng tỏ bản lĩnh của bản thân trước những bon chen, thủ đoạn khắc nghiệt của môi trường kinh doanh. Ân tình, hoà thuận với tất cả mọi thành viên trong doanh nghiệp, sống có trước có sau, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho nhà lãnh đạo, cùng chia sẻ thành công và thất bại khi tổ chức gặp khó khăn hoạn nạn, sẵn sàng kề vai sát cánh với người lãnh đạo để cùng đưa doanh nghiệp phát triển lên những tầm cao mới. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Thành công của doanh nghiệp không phải chỉ do cá nhân người lãnh đạo làm nên mà nó luôn gắn liền với sự cố gắng nỗ lực của tất cả các thành viên khác trong doanh nghiệp. Nhiệm vụ của các thành viên là phải luôn tích cực chủ động trong văn hoá ứng xử với người lãnh đạo, thể hiện bởi tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, tin tưởng và trung thành với lý tưởng của tổ chức, sống ân tình trước sau, cùng nhau vượt qua sóng gió để đón bình minh thắng lợi.

1.3.5.3 Văn hoá ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp với nhau.

Một ngày có 24 giờ và mỗi người có ít nhất là 8 tiếng đồng hồ dành cho công việc. Trong tám giờ vàng ngọc ấy người chúng ta tiếp xúc nhiều nhất chính là những người cùng làm việc trong công ty và họ được gọi là “ đồng nghiệp ”. Được bạn bè đồng nghiệp ủng hộ, cộng tác, bạn như được cộng thêm tinh thần và sự hưng phấn trong công việc, nhất là khi bạn biết cách phối hợp ăn ý họ.

Thứ nhất, để xây dựng được văn hoá ứng xử bền vững trong doanh nghiệp thì mọi thành viên phải xây dựng được một thái độ cởi mở, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.

 • Bình đẳng trong lao động và xử sự, không tỏ ra hơn người, kẻ cả.
 • Năng động, khẩn trương, trung thực chứ không thủ đoạn, giả dối.
 • Đồng cảm mà không ba phải.

Thứ hai, xây dựng tình bạn, tình đồng nghiệp: Một cá nhân dù giỏi giang đến đâu cũng không thể làm nên thành công nếu không có sự hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ của những người khác. Mối quan hệ tốt đẹp giữa các đồng nghiệp sẽ góp phần tạo nên sức mạnh nội lực to lớn của toàn doanh nghiệp. Không phải là những giao tiếp rất nhiệt tình nhưng giả tạo mà phải dựa trên sự chân thành, tin tưởng lẫn nhau. Bởi vì giao tiếp, ứng xử không thể chỉ là những câu nói, cử chỉ mang tính xã giao mà phải chứa đựng trong bản chất và mục tiêu của nó là thúc đẩy sự hợp tác hướng vào công việc. Sự phối hợp ăn ý giữa các nhóm, các bộ phận sẽ làm cho guồng quay trơn chu và hoàn hảo.

Rất nhiều các nhà tuyển dụng, các ông chủ doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài nhận xét rằng thế hệ trẻ của Việt Nam hôm nay là một thế hệ thông minh, cần cù, sáng tạo, tiếp thu rất nhanh các thông tin, kiến thức và công nghệ hiện đại, song lại thiếu công cụ để chuyển những kiến thức được học trong nhà trường thành sản phẩm để phục vụ xã hội, đặc biệt là thiếu kỹ năng làm việc đồng đội, quyền lợi cá nhân vẫn được đặt lên hàng đầu, không biết cách phối hợp với đồng đội của mình để phát huy sức mạnh tập thể và hoàn thành sứ mạng của tổ chức. Điều này có nghĩa là cần phải chú trọng đến việc xây dựng tinh thần đồng đội cho các thành viên trong doanh nghiệp, học cách làm việc theo nhóm. Có như vậy sức mạnh tổng hợp của toàn doanh nghiệp mới được phát huy. Và trong ứng xử với đồng nghiệp, mỗi cá nhân phải có tinh thần vì tập thể, không phải lúc nào cũng đặt câu hỏi “ Tôi là ai? Tôi sẽ được cái gì? ” mà phải hỏi “ Tôi đã làm được gì cho tổ chức? ”. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Quan hệ giữa những người đồng nghiệp trong một cơ quan, tổ chức trước hết là mối quan hệ công việc. Mọi hành vi giao tiếp – ứng xử trong doanh nghiệp đều vì mục đích công việc trước tiên. Trong quá trình này tất yếu sẽ hình thành những nhóm nhỏ. Nhóm được hội tụ bởi những thành viên có chung một giá trị nào đó như sở thích, mục đích… hay “ hợp gu ” trong công việc cũng như cuộc sống. Dư luận được hình thành trong nhóm rất quan trọng, nó có khả năng chi phối hành động của các thành viên trong nhóm. Sự cạnh tranh giữa các nhóm đến một mức độ nào đó sẽ gây ra những hậu quả nhất định. Nếu là cạnh tranh vì mục đích công việc thì sẽ có tác động tích cực đến tinh thần làm việc và sự thành công của doanh nghiệp. Nhưng nếu nhóm hình thành bởi mục đích ngoài công việc thì sẽ có tác động tiêu cực đến tình cảm đồng nghiệp và hình ảnh chung của doanh nghiệp. Hiện tượng nói xấu đồng nghiệp để tự “ lăng – xê ” bản thân với sếp vẫn diễn ra hàng ngày, chia bè chia phái, buôn chuyện, hiềm khích cá nhân, tranh giành chức vị… Nếu người lãnh đạo không dàn xếp được ổn thoả và đảm bảo công bằng lợi ích giữa các nhóm thì chắc chắn sẽ có những hậu quả xấu cho doanh nghiệp như mất đoàn kết nội bộ, tiến độ công việc trì trệ do thời gian rỗi dùng để tán gẫu…

Các thành viên trong một tổ chức, doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn và “ quang minh chính đại ” cho đồng nghiệp của mình để cùng nhau tiến bộ, chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên môn nghề nghiệp, đồng thời chia sẻ cả những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống nhưng không phải trong giờ làm việc mà sẽ có những giờ sinh hoạt chung, trong một không gian thoải mải để ai cũng được giãi bày tâm sự mà không ảnh hưởng đến công việc, tạo cơ hội để hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Môi trường làm việc vui vẻ là một trong những yếu tố góp phần vào thành công của doanh nghiệp. Các thành viên cần biết phân biệt rõ ràng giữa công việc và chuyện riêng tư, nếu biết cách cư xử có thể tạo được mối quan hệ đồng nghiệp ở một mức độ cao hơn nữa như những người bạn tốt trong cuộc sống. Và hãy nhớ rằng không ai mạnh bằng chúng ta cộng lại, sự đoàn kết trong tập thể nhân viên sẽ góp phần tạo nên sức mạnh nội lực to lớn của doanh nghiệp.

1.3.5.5 Văn hoá ứng xử của doanh nghiệp với khách hàng.

Khách hàng là một nhân tố quan trọng của thị trường, không có khách hàng thì không có doanh nghiệp, do đó thoả mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng là chức năng chính của doanh nghiệp.

Khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn đối với cùng một loại hàng hoá dịch vụ. Vì vậy chính khách hàng mới là người quyết định doanh nghiệp phải làm gì và làm như thế nào. Nhận thức được vai trò vô cùng quan trọng ấy, các doanh nghiệp cần thể hiện văn hoá ứng xử của mình với khách hàng bằng việc thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, tôn trọng và mong muốn đáp ứng được những nhu cầu ấy. Người chủ doanh nghiệp cũng như các thành viên trong doanh nghiệp đều phải ý thức được rằng mọi quyết định, đường lối, chủ trương, chiến lược… đều phải xuất phát từ khách hàng.

Các doanh nghiệp cần xây dựng những chính sách về khách hàng rõ ràng, phù hợp với thời cuộc. Người chuyên đi giao dịch với khách hàng phải là một người am hiểu về sản phẩm, khéo léo và linh hoạt trong giao tiếp ứng xử và có tính kiên nhẫn. Điều đó thể hiện sự tôn trọng khách hàng, tôn trọng văn hoá công ty và tôn trọng chính bản thân người đi giao dịch: từ bộ trang phục lịch sự cho đến những lời nói nhã nhặn và thuyết phục, thao tác chuyên nghiệp, sự chăm chú lắng nghe mọi tâm tư nguyện vọng của khách… Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Được thể hiện bản thân ( theo Maslow ) đó là nhu cầu cao nhất của con người và doanh nghiệp hãy tìm mọi cách để khách hàng thoả mãn nhu cầu thể hiện của mình khi sử dụng chính những sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng thay cho lời cám ơn họ đã sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những điều kiện để họ trở thành khách hàng thường xuyên, trung thành với sản phẩm của doanh nghiệp… với các chính sách ưu đãi của doanh nghiệp như tặng quà và lời chúc nhân ngày sinh nhật, tặng phiếu giảm giá, thẻ quà tặng và thẻ VIP dành cho những khách hàng truyền thống, tư vấn miễn phí cho khách…

Trong thời đại ngày nay, các doanh nghiệp không chỉ chú trọng đến những lợi nhuận trước mắt mà quan trọng hơn là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong dài hạn. Để đạt được mục tiêu này không có giải pháp nào tốt hơn là thường xuyên thay đổi mẫu mã sản phẩm, thoả mãn tối đa mọi nhu cầu chính đáng của khách. Họ là người quảng cáo miễn phí nhưng tốt nhất và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp, “tiếng lành đồn xa ”…

Theo Sam Walton ( Chủ tịch và Tổng giám đốc Wal – Mart ): “ Chỉ có một ông chủ duy nhất. Đó là khách hàng. Khách hàng có thể sa thải bất kỳ ai trong công ty, từ chủ tịch cho tới nhân viên, chỉ đơn giản bằng việc tiêu tiền vào chỗ khác ”. Vì vậy mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng ngày càng trở nên mật thiết, đó là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, vừa làm hài lòng khách vừa mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Khách hàng là nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp nên các công ty cần nhanh chóng đưa ra cách ứng xử linh hoạt để thích nghi với những biến động liên tục của thị trường.

1.3.5.5 Văn hoá ứng xử của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.

Các doanh nghiệp một khi đã bước chân vào kinh doanh đều không thể tránh khỏi việc lựa chọn “ đối đầu hay đối thoại ” với các đối thủ cạnh tranh – những doanh nghiệp cùng lĩnh vực kinh doanh với mình. Mục tiêu cao nhất của doanh nghiệp là lợi nhuận, để đạt được mục tiêu ấy doanh nghiệp cần tính toán đến các biện pháp tăng trưởng lâu dài, quan tâm đến môi trường kinh doanh trên tinh thần vừa hợp tác cùng phát triển với các doanh nghiệp khác, vừa phải cạnh tranh để tồn tại, đứng vững và chiếm lĩnh thị phần. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Cạnh tranh là một hiện tượng vốn có của nền kinh tế thị trường nên các doanh nghiệp cần tôn trọng quy luật ấy và chấp nhận cạnh tranh với một tinh thần chủ động, tích cực và “ fairplay ” nhất. Đó chính là văn hoá ứng xử đẹp và đúng đắn nhất với các đối thủ cạnh tranh, phù hợp với văn hoá doanh nghiệp và nhất là không xâm phạm đạo đức trong kinh doanh.

Cạnh tranh vừa là động lực để doanh nghiệp tự điều chỉnh, đổi mới để tồn tại và phát triển, cũng vừa là sức ép phải đổi mới để chiến thắng với những bảo thủ, trì trệ vốn có của mình. Khi hội nhập càng sâu hơn vào nền kinh tế quốc tế thì việc cạnh tranh trên thị trường trong nước ngày càng gay gắt, không những thế đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải vươn ra cạnh tranh trên cả trường quốc tế. Sự cạnh tranh sẽ đặt ra cho doanh nghiệp nhiều thách thức vì khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn đối với cùng một loại sản phẩm hay dịch vụ. Giá trị của sản phẩm và dịch vụ cũng do khách hàng quyết định vì họ là người chi trả cho những lợi ích mà sản phẩm đem lại.

Để cạnh tranh được thì doanh nghiệp cần phải có năng lực cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện ở khả năng duy trì và mở rộng thị phần, khả năng hoạt động có hiệu quả trong môi trường cạnh tranh trong và ngoài nước. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được quyết định bởi các yếu tố như mục tiêu, chiến lược hoạt động và cách thức tổ chức, quản lý của doanh nghiệp nên nó luôn luôn biến động. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện rõ nhất ở năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ. Các nhà quản lý thường tiến hành phân tích tình trạng doanh nghiệp mình bằng phương pháp phân tích SWOT.

Trong đó:

 • S = Strengths: những điểm mạnh của doanh nghiệp.
 • W = Weakness: những điểm yếu của doanh nghiệp.
 • O = Opportunities: những cơ hội của môi trường kinh doanh.
 • T = Threats: những đe doạ, khó khăn, thách thức của môi trường kinh doanh.

Mô hình SWOT thường đưa ra 4 chiến lược cơ bản:

 • SO ( Strengths – Opportunities ): các chiến lược dựa trên ưu thế của công ty để tận dụng các cơ hội thị trường.
 • WO ( Weakness – Opportinities ): các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua các yếu điểm của công ty để tận dụng cơ hội thị trường.
 • ST ( Strengths – Threats ): Các chiến lược dựa trên ưu thế của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường.
 • WT ( Weakness – Threats ): các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua hoặc hạn chế tối đa các yếu điểm của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng ”, đây cũng là cách ứng xử khéo léo và khôn ngoan có thể ứng dụng trong cả kinh doanh lẫn trong cuộc sống. Cho nên để nắm chắc phần thắng trên thương trường, doanh nghiệp ngoài việc “ biết mình ” còn cần phải phân tích cả đối thủ cạnh tranh để hiểu họ và có những giải pháp ứng xử phù hợp.

Người ta thường nghiên cứu các khía cạnh sau:

 • Mục đích tương lai của đối thủ.
 • Những nhận định của đối thủ cạnh tranh về chính mình và các doanh nghiệp khác trong ngành.
 • Chiến lược hiện thời của từng đối thủ cạnh tranh, cho dù ẩn hay thực.
 • Tiềm năng của đối thủ cạnh tranh về các loại sản phẩm; hệ thống phân phối, đại lý; marketing và bán hàng; các hoạt động tác nghiệp và sản xuất; giá thành; tiềm lực tài chính; năng lực quản lý chung; nguồn nhân lực; quan hệ xã hội…

Các biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh mà các doanh nghiệp cần quan tâm là phải biết dựa vào yếu tố quan trọng nhất: con người, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên, nâng cao trình độ quản lý, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng…

Tóm lại, “ thương trường là chiến trường ”, trong quan hệ ứng xử với đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp cần xác định rõ vị trí của mình trên thị trường chung và thể hiện bản lĩnh trong cách ứng xử khôn khéo của mình với đối thủ, để vừa đạt mục tiêu lợi nhuận, vừa thể hiện tinh thần doanh nghiệp hợp tác vì sự phát triển chung của đất nước. Cạnh tranh cũng cần có giới hạn, không phải là cạnh tranh bằng mọi giá.

1.3.5.6 Văn hoá ứng xử của doanh nghiệp với môi trường thiên nhiên.

Chúng ta sống và tồn tại được trước hết là nhờ những món quà vô giá mà tạo hoá đã ban tặng: một bầu không khí trong lành để thở, dòng nước ngọt trong mát để uống, biển mênh mông xô bờ cát trải dài, những khu rừng sinh thái đa dạng, đất để trồng trọt, tạo nguồn thức ăn… Con người quả thật giàu có!

Ngày hôm nay ta liên tục nghe thấy những thông tin đáng giật mình: chất thải công nghiệp làm ô nhiễm trầm trọng nguồn nước sinh hoạt của người dân, nước bị nhiễm sắt, khói độc từ các nhà máy làm ô nhiễm bầu khí quyển, rừng đầu nguồn bị phá hại nặng nề gây ra lũ lụt, sạt lở đất, băng tan ở Bắc Cực, trái đất nóng dần lên, hiệu ứng nhà kính, tầng Ozôn bị thủng… Tất cả những hiện tượng trên đều đe doạ nghiêm trọng đến môi trường sống của con người. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong tổng số 183 khu công nghiệp trong cả nước có trên 60% khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các đô thị chỉ có khoảng 60% – 70% chất thải rắn được thu gom, cơ sở hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải, chất thải nên chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường… Việc các công ty như Vedan, Miwon vi phạm nghiêm trọng những quy định bảo vệ môi trường, gây hậu quả nghiên trọng là tiếng chuông thức tỉnh cho cộng đồng phải quan tâm đến môi trường. Có một thực tế là khoảng 80% các doanh nghiệp hiện nay còn thờ ơ với việc này. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Nguyên nhân sâu xa chính là do ý thức chung của con người, chỉ biết đến lợi ích kinh tế trước mắt mà không tính đến những hậu quả lâu dài. Và mỗi ngày lại có thêm những doanh nghiệp bị người dân và chính quyền lên án vì đã làm tổn hại đến nguồn nước, đất, không khí xung quanh phạm vi doanh nghiệp hoạt động sản xuất. Làm tổn hại đến tương lai của những người trực tiếp sinh sống ở đó, ảnh hưởng đến cả thế hệ mai sau, những em bé – chủ nhân tương lai của đất nước, chúng sẽ phát triển ra sao?

Ví dụ trong lĩnh vực du lịch, tình trạng một loạt Resort ra đời ở dọc biển Nam Bộ và Nam Trung Bộ đã gây ra hiện tượng khu vực dọc biển bị phân lô, từ Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn đến Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang, Phan Thiết, Bà Rịa – Vũng Tàu… với một mật độ dày đặc. Những khối bê tông 2 – 3 tầng của Resort được ấn xuống bãi cát dài ven biển, nhất là ở tại “ Thủ đô Resort Mũi Né ”. Phố và các Resort dọc biển đã khiến biển không còn trong tầm mắt con người. Nguy hại nhất là việc chặt phá cây rừng để san lấp mặt bằng hoặc tạo dựng cảnh quan cho các Resort sẽ để lộ ra những vùng cát yếu, trước sức tấn công của gió sẽ dẫn đến hiện tượng cát bay. Hàng loạt các Resort hoạt động dẫn đến thiếu điện, thiếu đường và khả năng cung cấp nhu cầu thiết yếu khác. Mùa hè – mùa đi nghỉ của du khách cũng trùng với mùa mất điện thường xuyên ở đây, cho nên trong bầu không khí của “ thủ đô Resort” cò có thêm tiếng ồn và một màn khói sương từ các máy phát điện. Không ai khác mà chính khách du lịch và môi trường nơi đây đang gánh chịu hệ quả của sự ứng xử thiếu văn hóa với môi trường tự nhiên biển của những nhà kinh doanh du lịch.

Thế giới đã đưa ra mục tiêu bảo vệ môi trường để phục vụ cho phát triển bền vững. Doanh nghiệp là một bộ phận không nhỏ của những tập hợp người. Cần chú trọng đến việc giáo dục, tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường phổ biến đến tất cả các thành viên, đó chính là cách ứng xử văn hoá với môi trường thiên nhiên của doanh nghiệp.

Trước hết doanh nghiệp phải thể hiện văn hoá ứng xử với môi truờng thiên nhiên bằng cách tôn trọng môi trường kinh doanh của chính doanh nghiệp. “ Muốn thay đổi người khác trước hết phải thay đổi chính mình ”, doanh nghiệp phải tạo lập được ý thức tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung của mỗi thành viên. Không vứt rác bừa bãi, trồng cây xanh xung quanh môi trường làm việc để tạo bầu không khí mát mẻ, thân thiện với môi trường. Doanh nghiệp dù sản xuất loại hàng hoá gì cũng phải tính đến tầm ảnh hưởng của nó với môi trường xung quanh cơ sở sản xuất. Chú ý tránh xa khu vực đông dân cư, phải có hệ thống, dây chuyền xử lý chất thải truớc khi thải ra môi trường.

Văn hoá ứng xử với môi trường thiên nhiên của doanh nghiệp còn thể hiện ở sự tôn trọng tất cả những gì thuộc về tự nhiên và biết lợi dụng chính sự tự nhiên ấy để phục vụ cho mục đích của mình. Điều này thể hiện rõ nhất trong ngành du lịch. Xu hướng đi du lịch xanh, du lịch sinh thái của con người ngày một phát triển. Những toà cao ốc hiện đại, những vẻ đẹp cầu kỳ nhưng nhân tạo không còn là tâm điểm của du lịch. Con người muốn tìm về những gì tự nhiên nhất, nguyên sơ nhất và không khói bụi. Đến với Việt Nam du khách nước ngoài không thể bỏ qua những điểm du lịch nổi tiếng như hai di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam là Vịnh Hạ Long và Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng để chiêm ngưỡng những khối thạch nhũ khổng lồ, tráng lệ như một sự sắp đặt từ trước… Ngoài ra những khu du lịch có tác dụng nghỉ dưỡng tuyệt vời với bầu không khí trong lành, cảnh quan tự nhiên phong phú như Sapa mùa xuân, Tam Đảo, Đà Lạt… Tài nguyên du lịch tự nhiên là một trong những thứ đem lại lợi nhuận không nhỏ cho ngành du lịch nhưng không chỉ biết khai thác mà phải biết giữ gìn, bảo tồn để thế hệ mai sau có cơ hội để hưởng thụ những giá trị tuyệt vời từ thiên nhiên ấy. Doanh nghiệp kinh doanh du lịch cần ý thức sâu sắc được điều này để ứng xử cho phù hợp, vừa có lợi cho mình, vừa không làm tổn hại đến môi trường du lịch. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Chúng ta học và biết cách ứng xử giữa con người với con người, thiên nhiên là một phần tất yếu của cuộc sống,chúng ta có thể quên đi cách ứng xử văn hoá với chúng sao? Các doanh nghiệp thường có một đội ngũ nhân viên rất đông đảo, người lãnh đạo có thể vận động họ cùng tổ chức một số hoạt động vì môi trường như diễu hành cổ động, nhặt rác trên bãi biển nhân ngày môi trường Thế giới, trồng cây xanh… và biến những hoạt động này thành những hoạt động thường xuyên và truyền thống của doanh nghiệp, vừa là vì môi trường chung của cộng đồng nhưng đồng thời cũng góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn hoá ứng xử đẹp với thiên nhiên của doanh nghiệp, và đặc biệt các hoạt động có ý nghĩa như vậy sẽ tạo ra hiệu ứng tốt trong việc quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp. Khóa luận: Tìm hiểu về văn hoá ứng xử trong Công ty Du lịch.

Tóm lại, văn hoá ứng xử đã trở thành nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của doanh nghiệp song yếu tố cốt lõi vẫn phải là dựa trên việc tôn trọng giá trị con người – tôn trọng giá trị của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp. Có như vậy người lãnh đạo mới có thể cùng các nhân viên đắc lực của mình chèo lái con thuyền của tổ chức đi đến bến bờ thắng lợi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Khóa luận: Thực tế văn hoá ứng xử trong công ty du lịch

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x