Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Khóa luận tốt nghiệp tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Khóa Luận thì với đề tài Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên ngành Văn hóa du lịch trường Đại học dân lập Hải Phòng dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:

Từ một hiện tượng xã hội, du lịch đã trở thành một ngành kinh tế, hay đúng hơn, nó đã trở thành một ngành kinh tế dịch vụ mang tính xã hội sâu sắc.

Sự tồn tại đồng thời của hai đặt tính: Kinh tế và xã hội, xét một cách tổng quan, vừa đặt ra yêu cầu, vừa là động lực cho quá trình phát triển của ngành du lịch. Sự tăng lên cả về chiều rộng và chiều sâu nhu cầu xã hội đã gợi mở những hướng khai thác mới cho ngành kinh tế vốn rất nhạy bén này. Sự kết hợp giữa hoạt động Teambuilding (xây dựng đội) và du lịch xuất hiện trong những năm gần đây là một hướng khai thác mới đang rất được lưu tâm.

Teambuilding tạo nên một sắc diện mới cho du lịch, đem đến những loại hình mới đầy mầu sắc cho hoạt động du lịch. Teambuilding còn mới mẻ đối với thị trường du lịch Việt Nam và thực tế trong quá trình kết hợp vẫn còn những vấn đề cần điều chỉnh để đạt tới “độ chuẩn” của hoạt động này, nhìn nhận hoạt động với giá trị, ý nghĩa đích thực của nó.

Là sinh viên ngành Du lịch, tác giả nhận thấy nó rất cần thiết cho công việc sau này, và cũng đặc biệt bị thu hút bởi sự kết hợp giữa hoạt động Teambuilding với ngành du lịch. Tác giả mong muốn nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động kết hợp đầy ý nghĩa văn hóa và xã hội này nên đã quyết định chọn đề tài: “Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên ngành Văn hóa du lịch trường Đại học dân lập Hải Phòng”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Du Lịch

2. Ý nghĩa của đề tài.

Ý nghĩa khoa học: Nghiên cứu đã tổng hợp và phát biểu rõ ràng hơn cơ sở lý luận về hoạt động Teambuilding, đưa ra quan điểm tiếp cận của tác giả về hoạt động Teambuilding của sinh viên ngành Du lịch, từ đó góp phần bổ sung cơ sở lý luận về hoạt động Teambuilding trong du lịch.

Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài góp phần nhận thức, cung cấp cứ luận về các loại hình Teambuilding trong du lịch cho Ngành học du lịch, các nhà quản lý, nhà kinh doanh du lịch trong xây dựng và đa dạng hóa sản phẩm. Nghiên cứu cũng giúp ích phần nào cho tác giả thực hiện các đề tài liên quan. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

3. Đối tượng nghiên cứu. 

 • Hoạt động teabuilding nói chung;
 • Hoạt động teambuiding trong du lịch;
 • Nghiên cứu thực tế ứng dụng hoạt động này tại Bộ môn văn hóa du lịch:

Trong hoạt động giảng dạy và quá trình thực tế của sinh viên.

4. Phạm vi nghiên cứu.

 • Nội dung nghiên cứu đi sâu vào loại hình teambuilding trong du lịch, thông qua việc tập trung đi sâu phân tích quá trình ứng dụng thực tiễn hoạt động Teambuilding tại Ngành Văn hóa – du lịch của trường đại học dân lập Hải Phòng.
 • Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành trong khoảng thời gian từ năm 2008-2010, trong thời gian thực tập của tác giả với quá trình trải nghiệm thực tiễn và liên hệ thực tế sâu sắc nhằm đóng góp một góc nhìn xây dựng đối với hoạt động Teambuiding du lịch.

5. Mục đích nghiên cứu.

 • Phân tích làm rõ loại hình hoạt động Teambuiding thông thường và Nêu bật các đặc điểm, quy trình kết hợp Teambuiding trong du lịch, soi chiếu và thực tế thông qua hoạt động giảng dạy nghiên cứu và ứng dụng của Ngành văn hóa du lịch trường Đại học Dân lập Hải Phòng, từ đó nhận ra các vấn đề còn tồn tại để đưa ra giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động.

6. Phương pháp nghiên cứu.

 • Phương pháp thu thập và xử lý thông tin:
 • Phân tích tài liệu: Nhằm kế thừa những nghiên cứu và tri thức đã có. Tác giả đã tiến hành tìm hiểu, phân loại và đánh giá những công bố liên quan đến hoạt động Teambuilding và Teambuilding trong du lịch.
 • So sánh, đối chiếu: lập bảng so sánh với hệ thống tiêu chí cụ thể nhằm tạo cơ sở khoa học và mức độ tin cậy cho các đánh giá. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.
 • Quan sát, tham thực hiện phương pháp này qua hoạt động giảng dạy của giáo viên trên lớp, các chuyến thực tế của tác giả. Phương pháp này giúp tác giả rút ra nhận định bước đầu về việc khai thác hoạt động Teambuilding trong du lịch của sinh viên.

7. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.

Trong quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin của mình, tác giả đã xác định được những công trình khác nhau cùng nghiên cứu về vấn đề này. Do hạn chế về khả năng nên sự thiếu sót là không thể tránh khỏi. Các tài liệu tác giả tìm được chủ yếu thuộc thể loại sách. Tác giả cũng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và tham khảo trên internet.

8. Bố cục đề tài nghiên cứu.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, phần nội dung nghiên cứu bao gồm 3 chương:

 • Chương I: Một số vấn đề lý luận chung về hoạt động Teambuilding và hoạt động Teambuilding trong du lịch.
 • Chương II: Thực trạng khai thác hoạt động teambuilding của sinh viên ngành du lịch trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
 • Chương III: Một số nhận định và giải pháp cơ bản.

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING VÀ HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING TRONG DU LỊCH.

1. Khái niệm thuật ngữ teambuilding (khái niệm chung, phân tích nội hàm, so sánh với các khái niệm tương đồng).

1.1. Khái niệm chung: Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

Cách cơ bản và dễ hiểu nhất về khái niệm Team-Building: “Team-Building là một loạt các hình thức sinh hoạt tập thể dùng làm cầu nối mang mọi người đến gần nhau để cùng đạt được mục tiêu chung cao hơn”.

Team building (Xây dựng nhóm) là thuật ngữ đề cập đến việc lựa chọn, phát triển hướng đến kết quả chung của toàn đội (một nhóm người) thông qua các hoạt động thực hành như tham gia các trò chơi năng động; là giải pháp xây dựng và phát triển đội nhóm. Nó kết hợp vừa lý thuyết – thực hành – đánh giá – đào tạo và tạo động lực, nhằm liên kết và phát triển nhóm… Đồng thời khơi dậy động lực và niềm tự hào trong mỗi thành viên trong nhóm cùng hướng đến mục đích chung.

Team building có nhiều dạng hoạt động riêng biệt, thích hợp và thay đổi tuỳ theo từng tình hình nhân sự. Đa phần các chương trình teambuilding đều mang những màu sắc, tên gọi, hay những cách thức hoạt động khác nhau, tuy nhiên cùng mong muốn mang đến một mục đích là sự đoàn kết, thống nhất trong tinh thần làm việc, giao tiếp giữa các thành viên trong một khối.

Chương trình Team-Building tuỳ vào thời lượng và mục tiêu ban đầu mà gồm nhiều phần khác nhau. Thông thường một chương trình Teambuilding thường gồm 4 phần chính: giới thiệu, hoà nhập, tăng lực, tổng kết.

Mỗi phần của chương trình sẽ gồm nhiều trò chơi được thiết kế dành riêng cho các vấn đề khác nhau và gắn kết hoàn toàn với những gì đang diễn ra và gợi ý cho cách giải quyết thông qua việc các cá nhân tham gia vào các trò chơi.

1.2. Phân tích, so sánh nội hàm khái niệm teambuilding và các khái niệm gần nghĩa.

Phân tích các yếu tố cấu thành của hoạt động teambuilding, xét nội hàm của thuật ngữ teambuilding thông qua việc tìm hiểu nội hàm của 2 từ “team” và “ building”:

“ Team” nghĩa là “ đội, tổ, nhóm” , team được sử dụng trong cụm từ “team spirit” với ý nghĩa là “ tinh thần đồng đội”.

Trong quá trình chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ luôn đặt ra thách thức về mức độ chính xác, một từ trong ngôn ngữ này có thể được hiểu bằng một số từ trong ngôn ngữ khác. Để kiểm chứng và đảm bảo mức độ chính xác cao nhất có thể trong nghiên cứu khoa học, ta sử dụng phép so sánh giữa khái niệm “team” và “group”.

“ Group” nghĩa là “nhóm” trong khái niệm “ nhóm nguyên tử”, “nhóm máu”.. “ nhóm” được hiểu là những người có những mục đích cá nhân khác nhau tập hợp lại dựa trên các một vài điểm chung, một vài lợi ích chung. Nhóm hoàn toàn có thể tiến hành cạnh tranh, ganh đua, không mang đậm tinh thần thống nhất, tính chất liên hiệp. Sự liên kết giữa các cá nhân trong nhóm là sự trùng hợp về lợi ích, không mang tính ràng buộc về trách nhiệm, tính chất đồng đội, lợi ích tập thể nên sự canh tranh, ganh đua trong nhóm là hoàn toàn có thể. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

“Team” – “đội” là khái niệm cao cấp hơn khái niệm “ nhóm”, đội trước hết là một nhóm người cộng tác và cùng hướng tới mục tiêu chung, mục tiêu chung chi phối các mục tiêu cá nhân, tất cả các thành viên đều phải chia sẻ về mặt trách nhiệm. Đội là tập hợp một số nhỏ người với những kỹ năng bổ sung cho nhau hết lòng vì mục đích, mục tiêu, phương thức làm việc chung và trên tinh thần tín nhiệm các điểm chung đó.

“Đội” thực chất là một nhóm có tổ chức thống nhất, cùng làm việc và hướng tới mục đích chung và duy nhất, mỗi thành viên có thể có những mục đích cá nhân khác nhau nhưng chỉ nhằm đóng góp cho mục đích chung và giữa các thành viên tồn tại mối dây liên kết về trách nhiệm.

Điểm khác biệt và cao cấp của “Đội” so với “nhóm” là ở tính liên kết rất chặt chẽ, rằng buộc về mục đích chung và chia sẻ trách nhiệm. Khái niệm “Đội” mang đậm tính chất đoàn kết, liên kết, thống nhất. Như vậy đặc trưng cơ bản của nhóm là: Sự quan tâm tới mục tiêu chung, mối liên hệ giữa các thành viên, khả năng làm việc với thanh viên khác.

Trong một vài nghiên cứu có nhắc đến thuật ngữ “ team-bonding”, tuy thuật ngữ này không được sử dụng rộng rãi, song nên đi sâu so sánh nội hàm hai thuật ngữ này để thấy tính ưu việt và độ chính xác của thuật ngữ “teambuiding”.

 • “Building” nghĩa là xây dựng, dựng nên, lập nên.
 • “ Bonding” nghĩa là xây ghép gạch đá.

Xây dựng một đội thành một khối thống nhất đã bao gồm việc liên kết họ, khái niệm “bonding” chỉ là tạo dựng sự liên kết, nên khái niệm “bonding” nằm trong khái niệm “building”

Khái niệm teambuilding được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu khoa học bởi tính ưu Việt và độ chính xác của nó.

Phần nghiên cứu trên đã đưa ra một số vấn đề lý luận chung về hoạt động Teambuilding và hoạt động Teambuilding trong du lịch thông qua tìm hiểu lịch sử quá trình hình thành và phát triển của hoạt động teambuilding; phân tích, so sánh nội hàm khái niệm teambuilding và các khái niệm gần nghĩa; phân tích các dặc trưng hoạt động teambuilding; Phân loại hoạt động teambuilding; khai thác Vai trò và chức năng của hoạt động teambuilding; tìm ra mối liên hệ giữa chức năng của hoạt động teambuilding và những đặc thù của hoạt động du lịch, các tiêu chí, đặc điểm gắn kết của hai loại hình hoạt động này; so sánh giữa hoạt động teambuilding thông thường và hoạt động teambuilding trong du lịch; tập trung đi sâu phân tích các loại hình hoạt động teabuilding trong du lịch và các kỹ năng tổ chức, ứng dụng hoạt động trong du lịch bằng sự phân tích, nêu bật bản chất và đặc trưng của hoạt động du lịch để từ đó lựa chọn loại hình tổ chức phù hợp, hài hòa nhất với đặc thù của du lịch. Với tinh thần làm việc nghiên cứu sâu sắc, khách quan nhằm đóng góp cái nhìn tương đối đầy đủ, sáng rõ về loại hình hoạt động này.

2. Đặc trưng, chức năng của hoạt động Teambuilding. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

2.1. Đặc trưng của hoạt động Teambuilding.

Từ nội hàm và thực tế hoạt động Teambuilding, tác giả đã rút ra đặc trưng của hoạt động Teambuilding như sau:

 • Tính tự rèn luyện: Teambuilding rèn luyện kỹ năng cho con người không phải trên sách vở, không phải là những bài thuyết giáo mà những người tham gia tự học qua quá trình trao đổi kinh nghiệm, qua nỗ lực của mỗi bản thân.
 • Tính tập thể: Teambuilding là các hoạt động đòi hỏi sự tham gia của tập thể, yêu cầu cá nhân phải hợp tác với các thành viên còn lại trong đội để thực hiện. Có những trường hợp, nó là những hoạt động có tính thách thức.
 • Tính ngoài công việc: Teambuilding gồm các hoạt động ngoài công việc (mô phỏng đặc điểm, kỹ năng công việc, hoặc xây dựng các tình huống của công việc chứ không hoàn toàn là công việc). Tính chất ngoài công việc không có nghĩa là chỉ phục vụ cho giải trí, có trường hợp hoạt động Teambuilding xây dựng lại chân thực những khó khăn của công việc thực tế để các thành viên có sự chuẩn bị tinh thần, làm quen, chuẩn bị phương án và kinh nghiệm xử lý.
 • Tính chuyên nghiệp: Hoạt động Teambuilding cần sự tham gia tổ chức và/ hoặc cố vấn của nhà Teambuilding chuyên nghiệp. Sở dĩ tác giả nhấn mạnh tới sự cần thiết của các nhà Teambuilding chuyên nghiệp là do hoạt động Teambuilding không chỉ đơn thuần là trò chơi, nó có chức năng đào tạo con người. Quá trình đào tạo ấy rất phức tạp, tùy thuộc vào mục đích mà đội hướng tới và đặc điểm của đội. Một trong những đặc điểm chính là vị trí mà đội đó đang đứng trong “vòng đời” phát triển của nó. Mỗi giai đoạn khác nhau lại yêu cầu một cách tổ chức Teambuilding phù nếu không, kết quả sẽ đi ngược lại mong muốn. Chính vì vậy, sự tham gia của nhà Teambuilding chuyên nghiệp là cần thiết để đảm bảo cho hoạt động Teambuilding đi đúng hướng.

2.2. Vai trò của hoạt động Teambuilding. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

Đối với tổ chức:

 • Hoạt động Teambuilding là một giải pháp nhân sự quan trọng.

Các hoạt động trong Teambuilding mang tính tập thể rõ nét và nhiều trường hợp có tính thách thức khiến cho các cá nhân nhận thức được yêu cầu phải liên kết với nhau. Trong quá trình thực hiện, họ giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ, hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Quá trình đó làm tăng cường sự cố kết giữa các thành viên trong đội, phát triển lên thành khối đoàn kết và niềm tự hào về tổ chức.

Teambuilding là sự rèn luyện kỹ năng làm việc bằng hành động. Thay vì ngồi một chỗ, các thành viên của đội trực tiếp tham gia vào các hoạt dộng đa dạng. Họ dễ dàng thể hiện điểm mạnh, bộc lộ điểm yếu, giúp người lãnh đạo.

 • Hoạt động Teambuilding làm tăng hiệu quả làm việc, giúp rút ngắn con đường vươn tới mục đích chung.

Từ những lý giải trên, có thể khẳng định, hệ quả (mong muốn) mà Teambuilding mang lại sự tận tâm của các thành viên đối với tổ chức. Sự tâm huyết, kỹ năng liên tục được trao dồi và phát huy đúng lợi thế- dó chính là chìa khá giúp tăng năng suất,rút ngắn con đường tới mục đích chung.

 • Hoạt động Teambuilding giúp tăng cường mối quan hệ giũa người lãnh (leader) và các nhân viên (member)

Mối quan hệ giũa lãnh đạo và nhân viên trong bất kỳ dội nào cũng luôn luôn là mối quan hệ hai chiều. Nhờ hoạt động Teambuilding, người lãnh đạo có thể tìm hiểu, đánh giá nhân viên nhằm đưa ra chiến lược dùng người hợp lý nhất. ngược lại, các nhân viên có cơ hội thực hiện việc trao đổi thông tin, đưa ra ý kiến phản hồi với người lãnh đạo. Môi trường ngoài công việc cũng phần nào tạo nên sự cởi mở hơn cho mối quan hệ hai chiều này.

Quá trình vận động của (vòng đời) một đội, từ định hình (forming) đến hoạt động (perforrming), song song với quá trình chuyển biến mối quan hệ từ Hoạt động Teambuilding giúp hoàn thiện kỹ năng sống.

Các thành viên không chỉ học cách làn việc với một/một vài người khác, hơn thế,còn tợ mình rút ra kinh nghiệm về ứng xử, về cách quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp, cách yêu cầu được giúp đỡ…Đó chính là kỹ năng sống.

 • Hoạt động Teambuilding giúp cá nhân hòa nhâp với phương thức làm việc hiện đại.

Hệ quả của chuyên môn hóa là sự phụ thuộc lẫn nhau. Để tồn tại và điều hòa các mối quan hệ phụ thuộc, con người đã chọn con đường hòa bình là hợp tác và cho đến ngày nay, nó đã trở thành một xu thế toàn cầu (toàn cầu hóa). Nằm trong xu thế đó, làm việc theo đội, nhóm đã trở thành một yêu cầu đối với mọi cá nhân, tổ chức.

Nhưng không phải ai sinh ra cũng đã có bản năng liên kết hoặc bẩm sinh thuộc về một đội, nhóm nhất định nào. Teambuilding cung cấp cho họ những kỹ năng để hòa nhập và hợp tác. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

 • Hoạt động Teambuilding giúp cá nhân hiểu được chinh mình

Không một ai là hoàn hảo, và cũng không một ai làm tốt tất cả mọi việc, đảm nhiệm được mọi vị trí. Mỗi cá nhân khi tham gia vào các hoạt động Teambuilding, sẽ tự nhận biêt mình làm được gì và không làm được gì,mình phù hợp với vị trí nào…Họ nhận định được ưu-nhược điểm từ sự đúc kết thực tiễn chú không phải lý thuyết suông. khi dó, họ sẽ tự đưa ra giải pháp khắc phục điểm yếu và hoàn thiện bản thân.

2.3. Chức năng của hoạt động Teambuilding.

Chức năng giáo dục

 • Đào tạo và rèn luyện kỹ năng làm việc đội: cộng tác,lãnh đạo giải quyết vấn đề…Các kỹ năng đó không chỉ được sử dụng trong công việc, nó là kỹ năng cơ bản nhất mà người tham gia có áp dụng trong cuộc sống,cách sống
 • Nâng cao hiểu biết về công việc và các lĩnh vực khác: thành viên của đội có thể trau dồi kiến thức qua các bài tập thực hành mô phỏng công việc thực tế; hoặc các trò chơi dựa trên nguyên lí toán học, vật lý, hóa học; hoặc các cuộc thảo luận về một vấn đề xã hội…

Bồi dưỡng tinh thần, hoàn thiện tâm hồn, tư tưởng,tình cảm: thể hiện ở việc vun đắp tinh thần đoàn kết, sẵn sàng sẻ chia và giúp dỡ đồng nghiệp, cảm thông với người lãnh đạo…

 • Chức năng liên kết

Chọn lựa những người có khả năng phù hợp với công việc và mục đích của đội là có thể, nhưng rất khó để chọn lựa tính cách của họ. Qua các hoạt động Teambuilding , người lãnh đạo sẽ rút ra cách phân công mọi người vào vị trí phìu hợp, cách kết hợp những người có thể bổ trợ cho nhau…Các cá nhân năng động và cởi mở sẽ hòa nhập nhanh chóng hơn. Các cá nhân nội tâm, thầm nặng hoặc thích lamf việc đọc lập…vẫn được phát huy năng lực và cảm thấy mình được tập thể chấp nhận. Teambuilding giúp xây dựng sự thông hiểu và tin tưởng lẫn nhau trên tinh thần chung của đồng đội.

 • Chức năng giải trí Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

Nội hàm Teambuilding không phản ánh chức năng giải trí. Tuy vậy trong thực tế,một số phân loại Teambuilding đã thể hiện chức năng này.

Người ta sáng tạo ra Teambuilding, tìm đến với Teambuilding để tránh khỏi sự cứng nhắc của những bài thuyết giảng trong không gian làm việc đã quá quen thuộc. Sự đa dạng trong hình thức hoạt động vàn không gian tổ chức của Teambuilding góp phần tạo nên sự phấn khởi cho người tham gia, sức lôi cuốn hấp dẫn mà vẫn không làm mất đi tính hiệu quả của việc đào tạo. Mong muốn lôi kéo được tất cả các thành viên tham gia thật tích cực đã làm cho hoạt động Teambuilding ngày càng được thể hiện rõ chức năng này hơn. Điều này đang có xu hướng trở thành một đặc trưng mới của hoạt động Teambuilding.

3. Quá trình hình thành và phát triển của hoạt động teambuilding.

Teambuilding xuất hiện trên thế giới vào khoảng cuối những năm 20 và đầu những năm 30 của thế kỷ XX. Frederick Winslow Taylor(1856-1915) chính là người đầu tiên nghiên cứu những hoạt động này, ông đã khai sáng ra “hoạt động tương quan giữa người và người” (Human Relations Movement), với những chuỗi hoạt động thử thách trong những điều kiện nhất định, nhằm thử khả năng làm việc của nhóm công nhân. Là kỹ sư cơ khí và ở cương vị người giám sát tại công ty thép Midvale ở Philadelphia vào cuối những năm 1800, Taylor đã quan tâm đến những phương cách cải tiến sự vận hành của máy tiện. ông đã bắt đầu thu thập các sự việc và áp dụng việc phân tích khách quan. Ông đã nghiên cứu công việc của từng công nhân tiện để phát hiện thật chính xác họ đã thực hiện công việc của mình như thế nào.ông đã nhận dạng từng khía cạnh của từng công việc và định lượng mọi cái có thể đo đạt được.

Mục đích của ông là cung cấp cho người thợ tiện những tiêu chuẩn khách quan có căn cứ khoa học để xác định khối lượng công việc của một ngày thực sự. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

Các cuộc thử nghiệm tiếp theo do Elton Mayo thực hiện tại Hawthorne Works một nhà máy lắp ráp của Western Electric ở phía bắc Illinois – trong suốt thập niên 1920. Mayo hy vọng các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhân viên như sự mệt mỏi, buồn tẻ, điều kiện làm việc khắc nghiệt có thể kiểm soát và hóa giải thông qua việc cải thiện ánh sáng, nghỉ giải lao nhiều hơn, phân chia giờ làm việc khác nhau, nhiệt độ phòng, và các yếu tố khác về môi trường làm việc. Ông đã tập trung tiến hành thử nghiệm trên một nhóm nhân viên bằng cách thường xuyên thay đổi môi trường làm việc của họ như tăng lương thưởng, điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng, nghỉ giải lao, v.v. Hiệu suất làm việc tăng lên, nhưng Mayo vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy sự cải thiện ấy dường như độc lập với điều kiện làm việc. Ông kết luận rằng nhân viên làm việc tốt hơn vì cấp quản lý đã tỏ ra quan tâm đến những hình thức cải thiện ấy. Việc thảo luận về thời gian làm việc và nghỉ ngơi với nhân viên đã làm nhân viên cảm thấy rằng cấp quản lý đã xem họ là thành viên của một tập thể – điều mà trước đó họ chưa từng cảm nhận được.

Theo David Garvin và Norman Klein, nghiên cứu của Mayo đã chỉ ra rằng kết quả công việc không chỉ đơn giản là chức năng của việc thiết kế khoa học một công việc mà còn chịu ảnh hưởng bởi các chuẩn mực xã hội, giao tiếp giữa cấp quản lý và nhân viên, và mức độ tham gia của nhân viên vào các quyết định nơi làm việc: “Hiệu suất làm việc cao gắn liền với sự thỏa mãn của nhân viên, và sự thỏa mãn ấy lại gắn liền với những yếu tố phi kinh tế như cảm giác sở hữu và được tham gia vào việc ra quyết định”.

Nhờ công trình nghiên cứu mang tính đột phá của Mayo, giờ đây chúng ta hiểu rằng nơi làm việc là một hệ thống xã hội phức hợp mà tại đó, sự thỏa mãn và tận tâm của nhân viên ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.

Qua nhiều lần nghiên cứu và phân tích, người ta đồng ý rằng yếu tố chủ yếu thành công là xây dựng tinh thần đồng nhất, tạo sự gắn kết và hỗ trợ nhau trong tập thể.

Qua 2 thập niên sau đó, nhiều cuộc thử nghiệm và phân tích được áp dụng cho nhiều nhóm công nhân, đã minh chứng rằng năng suất làm việc tăng nhanh khi các công nhân được lập thành nhóm. Cùng thời kì đó, Abraham Maslou đã đưa ra thang bậc nhu cầu (Hierarchy of Needs), có liên quan đến động cơ thúc đẩy và thi hành.

Vào những năm 1950, tập đoàn Genaral Foods đã có một cuộc thử nghiệm về khái niệm làm việc nhóm. Nhiều nghiên cứu sau đó liên tục được đưa ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm trong việc tăng năng suất làm việc.

Những thập niên sau đó, càng ngày càng có nhiều tập đoàn như Genaral Motors, Saab, Volvo, Honeywell, Xerox, và Pratt & Whitney tổ chức những hoạt động, nhằm chứng tỏ hiệu quả lớn lao của “làm việc nhóm”.

Kể từ đó, các tập đoàn, doanh nghiệp đã bắt đầu nghĩ tới ý tưởng thành lập nhóm và áp dụng những giải pháp mang tính thách thức cao, nhằm mục đích xây dựng nhóm làm việc hiệu quả. Và cho đến ngày nay, những hoạt động teambuilding vẫn là mối quan tâm hàng đầu trong việc phát triển nguồn nhân sự của toàn cầu.

Hình thức teambuilding được hiểu là tổng hợp của việc xây dựng nhóm và làm việc nhóm. Đây là một quá trình lâu dài mà một tổ chức, tập thể thực hiện để gắn kết các thành viên lại với nhau, để các thành viên phối hợp, đoàn kết tạo ra hiệu quả công việc cao hơn. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

Hiện nay, Teambuilding trở thành một dịch vụ mà nghe đến cái tên của nó bất kì doanh nghiệp nào cũng thấy thích, tuy nhiên, trong danh sách các nhà cung cấp dịch vụ Teambuilding hiện nay chỉ có một số ít là thực sự làm team, còn lại chỉ giống như những trò chơi giúp vui mà chưa tiến tới phần chia sẻ, còn đặt nặng cái sự thắng thua để tạo ra sự ganh đua trong trò chơi, tạo không khí vui vẻ nhất thời.

Dịch vụ teambuilding có 2 dạng là indoor và outdoor. Với dạng indoor, các thành viên của nhóm được hướng dẫn về phương pháp làm việc nhóm sao cho hiệu quả, cách điều hành nhóm, phối hợp giữa các thành viên một cách khoa học. Một số bài tập nhẹ nhàng kết hợp với bài giảng để các thành viên ngộ ra được hiệu quả nhóm một cách lý thú.

Với dạng Outdoor, thường được các nhà tổ chức tạo dựng thành một loạt các bài tập từ những trò chơi vận động, nhưng với luật chơi là luật mở, để các thành viên nhóm thực hiện các hoạt động của nhóm theo yêu cầu của nhà tổ chức. ở đây, kết quả thực hiện chưa phải là cái cuối cùng, mà là quá trình thực hiện, nhà tổ chức sẽ quan sát cách thực hiện, sự phối hợp của các nhóm để đưa ra nhận xét, và góp ý để nhóm thực hiện lại công việc (nếu thời gian cho phép) và cảm nhận được hiệu quả của sự phối hợp, chia sẻ.

Team building vào Việt Nam bằng nhiều con đường: Từ những doanh nghiệp dịch vụ như AQL tại thành phố Hồ Chí Minh; từ tổ chức phi chính phủ như IOGT, và qua liên kết đào tạo là sự liên kết với Thụy Điển – nơi có chuyên ngành đào tạo Teambuilding với sự hỗ trợ của một giáo sư chuyên về Teambuilding là Oille.

Ngoài ra còn một lực lượng các học viên của Việt Nam được cử sang đào tạo tại Thụy Điển đã đem teambuilding về phát triển tại Việt Nam.

4. Lý luận chung về hoạt động teambuilding trong du lịch.

4.1. Mối liên hệ giữa chức năng của hoạt động teambuilding và những đặc thù của hoạt động du lịch.

Với chức năng cơ bản là tạo lập nhóm, đội với tinh thần đoàn kết và phát huy đối đa năng lực của tập thể dưới một “dây chuyền” hoạt động. Teambuilding là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, làm phong phú hoạt động du lịch.

Du lịch là loại hình hoạt động giao lưu văn hóa mang tính tập thể, đa phần các hoạt động du lịch đuợc tổ chức theo nhóm theo tour. Với loại hình hoạt động mang đậm tính tập thể và tính văn hóa như vậy, teambuilding thực sự thích hợp để được vân dụng trong các hoạt động du lịch. Thực tế các nhà du lịch hiên nay đang rất chú trọng và đi sâu khai thác công năng của hoạt động này trong du lịch, hoạt động kết hợp hài hòa với những yêu cầu, đặc trưng của du lịch, vừa tạo nên một tập thể hoạt động nhịp nhàng, hài hòa lợi ích, tôn trọng đề cao tính văn hóa, tập thể. Đối tượng điều chỉnh của teambuilding là các đội và khách hàng mục tiêu của du lịch cũng là các tập thể thuộc doanh nghiệp, các tổ chức, các gia đình .. mang tính chất hoạt động đội sâu sắc. Team – building thực sự là một khách thể của quá trình kết hợp với những đặc trưng của du lịch.

4.2. So sánh giữa hoạt động teambuilding thông thường và hoạt động teambuilding trong du lịch. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

Tuy nhiên, để quá trình kết hợp giữa teambuilding phù hợp với những đặc trưng của hoạt động du lịch, teambuilding đã có một số cải biến nhất định khiến cho hoạt động teambuiding trong du lịch có một số điểm khác biệt với teambuilding thông thường.

Đặc trưng nổi bật của hoạt động du lịch là tính giải trí, chính vì thế hoạt động teambuiding trong du lịch mang đậm tính giải trí hơn, nhạt nhòa dấu ấn của công việc,đào tạo; tính thoải mái, thư giãn cao.

Hoạt động teambuiding trong du lịch chỉ chủ yếu tăng cuờng sự cố kết các thành viên, giảm tải các yêu cầu về đào tạo theo như những chuẩn mực đào tạo của hoạt động teambuiding thông thường.

Hoạt động teambuilding trong du lịch mang đậm tính chất cởi mở thân thiện hơn, đê dàng hơn trong việc tìm hiểu bản thân, lãnh đạo và các thành viên khác trong nhóm của mình..

Teambuiding trong du lịch thể hiện rõ ưu thế, phát huy tôi đa vai trò trong việc thu hẹp khoảng cách, rèn luyện cách sống, phát huy vai trò tăng hiệu quả làm việc của nhân viên, tăng các tác động tâm lý tích cực.

Song teambuiding trong du lịch nhạt nhòa ấn tuợng sự đào tạo kỹ năng trong công việc hơn vì yêu cầu hài hòa với đặc trưng thư giãn, giải trí. Du lịch là sự thể hiện mới của teambuilding, điểm khác biệt lớn nhất của hoạt động teambuilding du lịch và hoạt động teambuilding thông thường chính ở sự thư giãn, giải trí, nguời ta tìm tới teambuilding trong du lịch đơn giản vì sự tham gia cấu kết, giải trí nhiều hơn là giải quyết công việc, tính chất, mức độ đào tạo trong hoạt động teambuiding cũng giảm bớt nặng nề, được hài hòa nhẹ nhàng với mục đích thư giãn chung.

4.3. Các loại hình hoạt động teambuilding trong du lịch và các kỹ năng tổ chức, ứng dụng hoạt động trong du lịch.

4.3.1. Một số khái niệm, phân loại và đặc điểm hoạt động du lịch:

Theo liên hiệp Quốc các tổ chức lữ hành chính thức( International Union of Official Travel Oragnization: IUOTO): du lịch được hiểu là hành động du hành đến một nơi khác với điạ điểm cư trú thường xuyên cuả mình nhằm mục đích không phải để làm ăn, tức không phải để làm một nghề hay một việc kiếm tiền sinh sống…

Tại hội nghị LHQ về du lịch họp tại Roma _ Italia ( 21/8 – 5/9/1963), các chuyên gia đưa ra định nghiã về du lịch: Du lịch là tổng hợp các mối quan hệ, hiện tượng và các hoạt động kinh tế bắt nguồn từ các cuộc hành trình và lưu trú cuả cá nhân hay tập thể ở bên ngoài nơi ở thường xuyên cuả họ hay ngoài nước họ với mục đích hoà bình. Nơi họ đến lưu trú không phải là nơi làm việc cuả họ. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

Theo các nhà du lịch Trung Quốc thì họat động du lịch là tổng hoà hàng loạt quan hệ và hiện tượng lấy sự tồn tại và phát triển kinh tế, xã hội nhất định làm cơ sở, lấy chủ thể du lịch, khách thể du lịch và trung gian du lịch làm điều kiện.

Theo I.I pirôgionic, 1985 thì: Du lịch là một dạng hoạt động cuả dân cư trong thời gian rỗi liên quan với sự di chuyển và lưu lại tạm thời bên ngoài nơi cư trú thường xuyên nhằm nghĩ ngơi, chữa bệnh, phát triển thể chất và tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức văn hoá hoặc thể thao kèm theo việc tiêu thụ những giá trị về tự nhiên, kinh tế và văn hoá.

Theo nhà kinh tế học người áo Josep Stander nhìn từ góc độ du khách thì: khách du lịch là loại khách đi theo ý thích ngoài nơi cư trú thường xuyên để thoả mãn sinh họat cao cấp mà không theo đuổi mục đích kinh tế

Nhìn từ góc độ thay đổi về không gian cuả du khách: du lịch là một trong những hình thức di chuyển tạm thời từ một vùng này sang một vùng khác, từ một nước này sang một nước khác mà không thay đổi nơi cư trú hay nơi làm việc

Nhìn từ góc độ kinh tế: Du lịch là một ngành kinh tế, dịch vụ có nhiệm vụ phục vụ cho nhu cầu tham quan giải trí nghĩ ngơi, có hoặc không kết hợp với các hoạt động chữa bệnh, thể thao, nghiên cứu khoa học và các nhu cầu khác.

Bản chất du lịch

 • Nhìn từ góc độ nhu cầu của du khách:

Du lịch là một sản phẩm tất yếu của sự phát triển kinh tế – xã hội của loài người đến một giai đoạn phát triển nhất định. chỉ trong hoàn cảnh kinh tế thị trường phát triển, gia tăng thu nhập bình quân đầu người, tăng thời gian rỗi do tiến bộ cuả khoa học – công nghệ, phương tiện giao thông và thông tin ngày càng phát triển, làm phát sinh nhu cầu nghỉ ngơi, tham quan du lịch cuả con người. Bản chất đích thực của du lịch là du ngoạn để cảm nhận những giá trị vật chất và tinh thần có tính văn hoá cao

 • Xét từ góc độ các quốc sách phát triển du lịch:

Dựa trên nền tảng của tài nguyên du lịch để hoạch định chiến lược phát triển du lịch, định hướng các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. lựa chọn các sản phẩm du lịch độc đáo và đặc trưng từ nguốn nguyên liệu trên, đồng thời xác định phương hướng qui hoạch xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật và cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch tương ứng.

 • Xét từ góc độ sản phẩm du lịch:

Sản phẩm đặc trưng cuả du lịch là các chương trình du lịch, nội dung chủ yếu cuả nó là sự liên kết những di tích lịch sử, di tích văn hoá và cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng cùng với cơ sở vật chất – kỹ thuật như cơ sở lưu trú, ăn uống, vận chuyển.

 • Xét từ góc độ thị trường du lịch: Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

Mục đích chủ yếu của các nhà tiếp thị du lịch là tìm kiếm thị trường du lịch, tìm kiếm nhu cầu cuả du khách để mua chương trình du lịch.

 • Các loại hình du lịch và sản phẩm du lịch.

Các lọai hình du lịch: phân loại một cách tổng quát bao gồm các loại hình du lịch sau:Du lịch truyền thống hay du lịch đại chúng; Du lịch nghĩ dưỡng; Du lịch tắm biển; Du lịch tham quan phong cảnh; Du lịch lễ hội, thăm viếng chùa chiền; Du lịch chuyên biệt ; Du lịch văn hoá;…..

Ngoài ra, các loại hình du lịch còn được phân loại theo các tiêu chí khác như : phạm vi lãnh thổ, vùng miền, mục đích, phương tiện, sản phẩm, thời gian lưu trú, hình thức tổ chức và hoạt động du lịch.

Hoạt động du lịch là hoạt động mang tính thời vụ và tính thư giãn, giải trí cao, hoạt động mang đậm mầu sắc văn hóa các vùng miền và giao hòa với thiên nhiên.

Chính từ hiểu biết về bản chất và đặc điểm của hoạt động du lịch ta thấy sẽ xác định hoạt động teambuiding phù hợp. Đây là yếu tố hết sức quan trọng đối với sự thành công của quá trình tổ chức, ứng dung hoạt động teambuilding trong du lịch, tránh được những điều cấm kị khiến hạn chế hoạt động, công việc đang được tiến hành.

Yếu tố số lượng thành viên cũng rất đáng lưu tâm, nếu số lượng người trong đội quá lớn sẽ không đảm bảo tát cả các thành viên đều tham gia được hoạt động, nhà tổ chức cần phân chia số lượng người hợp lý để đảm bảo tầm phủ sóng của hoạt động tới mọi thành viên. Phân chia đội cũng cần dựa trên các tiêu chí cơ bản, đảm bảo đồng đều, cân đối về mặt sức khỏe, độ tuổi, giới tính, thành phần…cụ thể, chi tiết hơn cần nghiên cứu về mặt tính cách, khả năng, thị hiếu … để tránh sắp xếp những người có nhiều điểm mâu thuẫn trong cùng một đội.

Xác định điều kiện tổ chức là một công việc hết sức quan trọng. Cần xác định được địa điểm, thời gian tổ chức. Xét các điều kiện về không gian: đóng hay mở, diện tích phù hợp, đặc điểm về địa hình, các điều kiện vật chất, kỹ thuật.

Yếu tố không gian và thời gian không thể bỏ qua, bởi như vậy sẽ tạo ra cảm giác khập khiễng, không khớp giữa tư duy bối cảnh của hoạt động và không gian thực tế, tạo ra sự hụt hẫng và trong quá trình hoạt động sẽ không lường trước được những khó khăn.

Từ việc xác đinh không gian phù hợp sẽ lựa chon hoạt động thích hợp, Ví dụ như không gian hẹp không thích hợp đối với các hoạt động di chuyển nhiều, không gian có địa hình không bằng phẳng không thích hợp với các hình thức thể thao cần sự cân bằng về địa hình như kéo co…. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

Thời gian cũng là yếu tố không kém phần quan trọng, số lượng thời gian dài hay ngắn và thời điểm diễn ra hoạt động là ban ngày hay tối, các yếu tố đó chi phối tới kết quả của hoạt động, cần lựa chọn hoạt động thích hợp với yếu tố trên: Ví dụ nếu thời gian ngắn không thể tổ chúc hoạt động yêu cầu lượng thời gian khá lơn, sẽ dẫn tới cháy chương trình hay thời điểm diễn ra hoạt động là vào buổi tối với độ chiếu sáng không cao lại tổ chức các hoạt động yêu cầu độ chính xác cao là không thể thực hiện được.

Thời gian và không gian là những yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định tới sự thành bại của hoạt động teambuilding.

Xác định ý tưởng: ý tưởng đối với hoạt động teambuilding là hết sức quan trọng, nó chi phối tinh thần toàn hoạt động. Thực chất hoạt động teambuilding hoàn toàn có thể xảy ra trùng lặp và các quy trình tổ chức của hoạt động thường là cố định nên rất dễ gây ra nhàm chán, chính vì thế đột phá trong ý tưởng là hết sức cần thiết, nó tạo nên sự cuốn hút đối với các thành viên, tạo sức hấp dẫn, hội tụ gắn kết hứng thú của các thành viên.

Việc xác định ý tưởng là cần thiết, nên được đầu tư vì nó là tinh thần bao trùm cả quá trình hoạt động.

Xây dựng nội dung là quá trình lựa chọn hoạt động phù hợp và lập trật tự thực hiện nội dung hoạt động, trong giai đoạn này, điều quan trọng là thiết lập, đưa ra trình tự hợp lý nhằm chuyển tải mục đích và ý tưởng một cách lô gic và hiệu quả nhất, nhà tổ chức đưa ra các biện pháp kiểm soát đồng thời dự kiến rủi ro có thể gặp phải từ đó tạo dựng 1 kịch bản hoàn thiên nhất cho tổng thể quy trình hoạt động.

Hoạch định bao gồm việc lập danh sách các chuỗi hoạt động, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện và điều kiện vật chất để tiến hành hoạt động: từ tài liệu, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng, phông màn, các vật dụng phụ đạo…..

Bố trí không gian nhằm phục vụ truyền tải ý tưởng của nhà tổ chức. bày trí không gian nhằm truyền tải tối đa ý tưởng, mục tiêu của hoạt động. Lập bảng chương trình hoàn thiện với trình tự lôgíc của một chuỗi các hoạt động…đồng thời với việc sắp xếp trật tự các hoạt động theo chuỗi là việc phân chia, bố trí khoảng thời gian phù hợp với các hoạt động trên.

Cuối cùng là tổng hợp, tổng duyệt toàn bộ chuỗi hoạt động và công việc trên bảng biểu, tập hợp toàn bộ nội dung kịch bản của hoạt động: toàn bộ công việc, người thực hiện công việc,và thời gian địch mức hoàn thành.

Sau đó là quá trình thực hiện các hoạt động song song với việc kiểm soát, giám sát, điều chỉnh kịp thời quá trình thực hiện.

Việc đánh giá kết quả là công việc hết sức quan trọng cần thiết. Làm phiếu khảo sát, thu thập ý kiến về việc xác định mức độ mục đích đạt được(đánh giá về độ hoàn thiện và tăng cường của kỹ năng, mức độ liên kết của đội….), sau cùng là việc rút ra bài học kinh nghiệm, bài học cho những lần tổ chức hoạt động sau.

4.3.2. Các loại hình teambuilding trong du lịch được tác giả phân chia một cách tương đối theo các tiêu chí sau: Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

Theo nhóm đối tượng khách bao gồm các loại hình: Meeting tour(du lịch gặp gỡ, hội họp), Incentive tour (du lịch khen thưởng), exhibition tour ( du lịch triển lãm), study tour (du lịch nghiên cứu, học tập), sport tour (du lịch thể thao), du lịch thi đấu.

 • Đặc điểm của metting tour là kết hợp với cuộc họp của những người cùng tổ chức, công ty với các lọi hình teambuil ding phù hợp như: Teambuil ding gamme, teambuilding activities, teambuilding excercises.
 • Đặc điểm của Incentive tour (du lịch khen thưởng) , mức độ kết hợp chặt chẽ nhất với teambuilding, phù hợp với các loại hình teambuilding: teambuilding gamme, teambuilding activities.
 • Đặc điểm của exhibition tour ( du lịch triển lãm) kết hợp với triễn lãm dành cho người tiêu dùng, phù hợp với loại hình teambuilding gmame.
 • Đối với study tour (du lịch nghiên cứu, học tập), loại hình teambuilding phù hợp là Teambuil ding gamme, teambuilding activities.
 • Đặc điểm của sport tour (du lịch thể thao) là kết hợp với các môn thể thao mang tính đồng đội cao, các loại hình teambuilding phù hợp là teambuilding activities, teambuilding gamme
 • Đặc điểm của du lịch thi đấu là kết hợp với các cuộc thi có nội dung thử thách thí sinh về các kỹ năng, các loại hình teambuilding phù hợp là : Teambuil ding gamme, teambuilding activities, Teambuil ding excercises.

Theo không gian tổ chức:

 • Không gian đóng(indoor): du lịch bằng ôtô, tàu, thuyền: không gian tổ chức chính là không gian phương tiện, thời gian trên phương tiện phải đủ lớn để tối thiểu một hoạt động teambuiding được diễn ra, loại hình phù hợp là teambuilding gamme.
 • Không gian tổ chức mở, các loại hình du lịch biển, du lịch sinh thái,các hình thức teambuilding phù hợp Teambuil ding gamme, teambuilding activities, Teambuil ding excercises.

Theo mục đích của đội Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

 • Mục đích cố kết đội: các loại hình du lịch : Meeting tour(du lịch gặp gỡ, hội họp), Incentive tour (du lịch khen thưởng)phù hợp với các loại hinh teambuiding Teambuil ding gamme, teambuilding activities, Teambuil ding excercises.
 • Mục đích rèn luyện kỹ năng: các loại hình study tour (du lịch nghiên cứu, học tập), sport tour (du lịch thể thao), du lịch thi đấu phù hợp với các loại hình teambuiding Teambuil ding gamme, teambuilding activities, Teambuil ding excercises.
 • Teambuilding gamme là loại hình được sử dụng nhiều nhất trong du lịch, là do các đặc trưng của teambuilding gamme phù hợp với các yêu cầu của lĩnh vực du lịch.
 • Bản chất của teambuilding gamme là những trò chơi tập thể, tính chất vui vẻ, thư giãn thoải mái của nó phù hợp với chức năng giải trí của hoạt động du lịch.
 • Teambuilding gamme không nặng nề tính đào tạo như teambuilding exercices, không mang tính chất chuẩn xác cao và tính rèn luyện kỹ năng tương đối, chủ yếu tập trung vào sự thư giãn, giải trí. Bản chất là những trò chơi vui vẻ, giải trí, rất phù hợp với đặc trưng của ngành du lịch.
 • Teambuilding gamme phong phú, đa dạng về loại hình, dễ tổ chức, với những công cụ đơn giản nhất cũng có thể tổ chức, dẫn dắt trò chơi hấp dẫn.

Chính mục tiêu chiến thắng là động lực cơ bản của người chơi khi tham gia hoạt động, người chơi cảm giác được thư giãn hoàn toàn, không nảy sinh những phản ứng tâm lý “phản ứng lại” với việc học, rèn luyện hay “gò vào khuôn khổ”.

Hoạt động teambuilding gamme không đòi hỏi phải nghiên cứu sâu hay vì thế không đặt ra những yêu cầu quá cao đối với người chơi, không hạn chế, giới hạn số lượng người chơi, tất cả đều có thể tham gia và ai ai cũng có thể tiếp nhận được những giá trị mà hoạt động này mang lại.

 • Incentive tour (du lịch khen thưởng)

Mục tiêu hoạt động này là tăng cường giải trí, đoàn kết đi đôi với niềm tự hào về tổ chức, đoàn thể, thúc đẩy tinh thần, hiệu quả làm việc. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

Song đối từợng của Incentive tour (du lịch khen thưởng) khác với các loại hình hoạt động teambuilding khác, thường tập trung vào nhóm đối tượng là những người nòng cốt, bộ phận cốt cán, có hiệu quả làm việc cao.

Chính đặc thù về đối tượng tham gia nên hoạt động Incentive tour (du lịch khen thưởng) có hạn chế về mặt thời gian, không diễn ra quá dài, quá nhiều làm ảnh hưởng tới các hoạt động chung, tiến độ phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự bắt nhịp liên tục của các thành viên với công việc chung của công ty.

Hoạt động Incentive tour (du lịch khen thưởng) là công cụ đắc lực để lồng ghép và truyền tải những mục tiêu cứng nhắc, của công ty vào hoạt động du lịch truyền thống tập thể.

 • Meeting tour(du lịch gặp gỡ, hội họ): là sự kết hợp của hoạt động du lịch tour và hoạt động coporate meeting là hoạt động hướng tới đối tượng của cùng một tổ chức, đơn vị, mang đặc trưng của đội, phù hợp loại hình teambuilding.
 • exhibition tour ( du lịch triển lãm): là loại hình tổ chức nhằm trưng bày triển lãm, bán các sản phẩm, xây dựng các chính sách giá, khuyến mại, xây dựng các gian hàng nhằm thu lợi nhanh nhất và nhiều nhất.
 • Study tour (du lịch nghiên cứu, học tập): đối tượng chủ yếu của nhóm hoạt động này là các nhà nghiên cứu, các đối tượng học sinh sinh viên đi du lịch nhằm nghiên cứu trải nghiệm thực tế, kiểm chứng các lý thuyết đã học, hoạt động này đặc biệt thích hợp đối với sinh viên ngành du lịch.
 • Sport tour (du lịch thể thao): loại hình du lịch kết hợp với tổ hợp đa dạng các môn thể thao, hoạt động mang tính đồng đội cao bởi đặc trưng của hoạt động teambuilding và đặc trưng của hoạt động thể thao đều nêu cao tinh thần đồng đội.Hoạt động du lịch này thường kết hợp với môn thể thao mang tính tập thể cao.
 • Du lịch thi đấu: Điển hình là các cuộc thi hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàn vũ, các cuộc thi người đẹp tại nhiều địa danh với nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Cuộc thi là một chuỗi các hoạt động nhóm, các thi sinh lần lượt bước qua nhiều hoạt động teambuilding vừa để thể hiện bản thân, vừa tiếp cận học hỏi, vừa là quá trình giúp Ban giám khảo nhìn nhận thí sinh một cách chân thực nhất để từ đó soi chiếu với các tiêu chí của cuộc thi và chọn ra đại diện tiêu biểu nhất.

4.3.3. Các kỹ năng tổ chức, ứng dụng hoạt động trong du lịch:

Xây dựng hoạt động teambuiding là một quá trình, tuần tự các bước nối tiếp nhau, theo một trật tự logíc:

Trước tiên cần xác định rõ mục đích tổ chức hoạt động teambuiding, tiếp đó là xác định các đặc điểm của đội tham gia hoạt động, khảo sát và xác định các điều kiện tổ chức; tiếp đó xác định ý tưởng và xây dựng nội dung kịch bản chương trình chi tiết; sau đó cần hoạch định kế hoạch tổ chức hoạt động cụ thể, từ đó thực hiện kế hoạch và kiểm soát; cuối cùng là hoạt động tổng kết đánh giá kết quả của hoạt động về các mặt. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

Xác định mục tiêu cần căn cứ trên mục đích công việc thực tế: hoạt động teambuiding không trực tiếp mang lại lợi nhuận cho đội, hay trực tiếp tác động lên đội đối phương mà hoạt động chủ yếu tác động lên kỹ năng và quan hệ giữa các thành viên để gián tiếp tác động, thực hiện mục đích cuối cùng của đội. Như vậy mục đích của hoạt động hoàn toàn lệ thuộc, theo định hướng nhằm thực hiện mục đích chung của đội trong nhiệm cụ và mục tiêu thực tế của công việc.

Để xác định mục đích của hoạt động trước hết cần xác định rõ mục đích chung của đội là gì? sau đó xác định các điểm yếu, các kẽ hở của đội cũng như những thế mạnh, chìa khóa để đạt được hiệu quả cao trong thực hiện mục tiêu. Cuối cùng là xác định mục đích của hoạt động teambuiding nhằm khắc phục các điểm yếu và cung cấp các kỹ năng cơ bản cho các thành viên của đội.

Xác định đặc điểm của đội: Việc xác định đặc trưng của đội là hết sức cần thiết, việc xác định đúng các yếu tố về lứa tuổi, giới tính, thành phần, nghề nghiệp, các giai đoạn phát triển của đội…sẽ giúp ích nhiều cho việc lựa chon ra mô hình teambuilding phù hợp với đặc điểm của đội. khiến “e kíp” hoạt động với hiệu quả và độ gắn kết tối đa.

TIỂU KẾT CHƯƠNG I

Phần nghiên cứu trên đã đưa ra một số vấn đề lý luận chung về hoạt động Teambuilding và hoạt động Teambuilding trong du lịch thông qua tìm hiểu lịch sử quá trình hình thành và phát triển của hoạt động teambuilding; phân tích, so sánh nội hàm khái niệm teambuilding và các khái niệm gần nghĩa; phân tích các dặc trưng hoạt động teambuilding; Phân loại hoạt động teambuilding; khai thác Vai trò và chức năng của hoạt động teambuilding; tìm ra mối liên hệ giữa chức năng của hoạt động teambuilding và những đặc thù của hoạt động du lịch, các tiêu chí, đặc điểm gắn kết của hai loại hình hoạt động này; so sánh giữa hoạt động teambuilding thông thường và hoạt động teambuilding trong du lịch; tập trung đi sâu phân tích các loại hình hoạt động teabuilding trong du lịch và các kỹ năng tổ chức, ứng dụng hoạt động trong du lịch bằng sự phân tích, nêu bật bản chất và đặc trưng của hoạt động du lịch để từ đó lựa chọn loại hình tổ chức phù hợp, hài hòa nhất với đặc thù của du lịch. Với tinh thần làm việc nghiên cứu sâu sắc, khách quan nhằm đóng góp cái nhìn tương đối đầy đủ, sáng rõ về loại hình hoạt động này. Khóa luận: Tìm hiểu hoạt động Teambuilding của sinh viên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Khóa luận: Thực trạng hoạt động Teambuilding của sinh viên

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x