Luận văn: Quản trị lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Quản trị lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1 Lý do nghiên cứu

Nền kinh tế ngày càng phát triển một mặt mang lại những lợi ích giúp cho các doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường, đổi mới cơ chế quản lý và kinh doanh, mặt khác sẽ là thách thức không nhỏ đối với khả năng quản lý của doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, chuyển dịch đầu tư và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình đối phó với các thách thức này, vấn đề quản trị tài chính doanh nghiệp nói chung và quản trị vốn lưu động – liên quan đến quản trị tài chính trong ngắn hạn nói riêng là một vấn đề lớn mà các doanh nghiệp rất cần phải quan tâm và chú trọng. Luận văn: Quản trị lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm

Vốn lưu động được coi là tài sản ngắn hạn của một công ty, chiếm một tỷ lệ trong nguồn lực tài chính của công ty và được chuyển hóa qua nhiều hình thái khác nhau, thay đổi ngày qua ngày trong từng hoạt động sản xuất của công ty (Gitman, 2002). Quản trị vốn lưu động là một trong những mối quan tâm trọng yếu của doanh nghiệp trong công việc quản trị tài chính ngắn hạn vì sự ảnh hưởng sâu rộng của nó tới dòng tiền luân chuyển cũng như tới lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi từ sau cuộc khủng hoảng, làm thế nào để quản trị tốt vốn lưu động là một trong những mục tiêu quan trọng mà doanh nghiệp hướng đến. Sự quản trị vốn lưu động có thể được định nghĩa như một sự duy trì mức độ tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn phù hợp nhằm duy trì tốt hoạt động của công ty, tận dụng tối đa nguồn vốn và tối thiểu hóa chi phí, tạo ra đủ tiền để thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn cũng như đầu tư thêm vào sản xuất kinh doanh. Vốn lưu động được coi là sự sống của một doanh nghiệp. Nó cần cho một công ty để duy trì tính thanh khoản, tính thanh toán nợ và lợi nhuận (Mukhopadhyay, 2004).

Lợi nhuận giữ vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vì trong điều kiện hạch toán kinh doanh độc lập theo cơ chế thị trường, doanh nghiệp có tồn tại và phát triển hay không thì điều quyết định là doanh nghiệp có tạo ra được lợi nhuận hay không? Chuỗi lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai sẽ phát sinh và diễn biến như thế nào? Vì thế lợi nhuận được coi là một trong những đòn bẩy kinh tế quan trọng đồng thời là một chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận là điều kiện quan trọng đảm bảo cho tình hình tài chính của doanh nghiệp được ổn định, vững chắc. Khả năng tạo ra lợi nhuận của một công ty phụ thuộc vào việc công ty đó quản lý các nhân tố tác động tới chúng như thế nào. Bên cạnh những yếu tố như quy mô công ty, tăng trưởng, đòn cân nợ, cấu trúc tài sản, …, vốn lưu động được coi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới khả năng tạo ra lợi nhuận của một công ty. Nói cách khác, việc quản lý tốt vốn lưu động sẽ góp phần giúp công ty cải thiện được lợi nhuận của mình. Luận văn: Quản trị lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm

Việc quản lý vốn lưu động liên quan tới quản lý khoản phải thu, tồn kho, khoản phải trả, tiền mặt, và một số yếu tố tài chính ngắn hạn khác. Nghiên cứu của Brigham và Houston (2003) đưa ra kết luận rằng khoảng 60% khoảng thời gian của các giám đốc tài chính là tập trung vào việc quản trị vốn lưu động. Thêm vào đó, một phần quan trọng của quản trị vốn lưu động là duy trì tính thanh khoản cần thiết cho các hoạt động hàng ngày để đảm bảo công ty được vận hành thông suốt và thực hiện được các nghĩa vụ của nó (Eljelly, 2004). Smith (1980) cho rằng quản trị vốn lưu động là một vấn đề quan trọng vì nó tác động của nó tới lợi nhuận, rủi ro, và giá trị của công ty. Bài luận văn này tìm hiểu về tầm quan trọng của quản lý vốn lưu động và các thành phần khác nhau của nó ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp như thế nào?

Tại một nước đang phát triển như Việt Nam, quản trị vốn lưu động tuy không còn là một vấn đề mới nhưng chưa có một quá trình tích lũy kinh nghiệm lâu dài như các nước đã phát triển. Hơn nữa, các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán phần lớn là các công ty trong nước, với khả năng quản trị nói chung và quản trị vốn lưu động nói riêng vẫn còn ít kinh nghiệm so với các công ty nước ngoài. Do vậy, công ty nào biết quản trị vốn lưu động hiệu quả, công ty đó nhất thiết tạo ra lợi thế cạnh tranh so với những công ty trong nước khác và thu hẹp dần khoảng cách với công ty nước ngoài.

Chủ đề về tác động của quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận của công ty đã được nghiên cứu tương đối rộng rãi trên thế giới. Cũng như nhiều nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này sẽ lựa chọn hướng tiếp cận định lượng tìm hiểu nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2015 và đưa ra các khuyến nghị cần thiết đối với các vấn đề liên quan.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Bài viết tập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động đến lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm ở Việt Nam. Các mục tiêu chính là:

Nghiên cứu sự tác động của quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Gợi ý một số chính sách về nâng cao lợi nhuận của công ty thông qua việc quản trị vốn lưu động.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu Luận văn: Quản trị lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm

Từ các mục tiêu nghiên cứu, đề tài sẽ đặt ra các câu hỏi nghiên cứu cụ thể như sau:

Xác định mức độ ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam?

Chính sách nào nhằm nâng cao lợi nhuận của công ty thông qua việc quản trị vốn lưu động?

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chính được sử dụng trong bài là phương pháp nghiên cứu định lượng trên cơ sở thống kê mô tả, phân tích tương quan và phân tích hồi quy.

Mẫu dữ liệu bao gồm 26 công ty ứng1 với 182 quan sát với số liệu cấu trúc theo dạng bảng được lấy từ báo cáo tài chính đã kiểm toán có công bố trên ebsite của các công ty ngành thực phẩm đang được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán HOSE và HNX trong giai đoạn 7 năm từ 2009 – 2015.

Xem xét sự tác động của các thành phần vốn lưu động lên lợi nhuận bằng mô hình hồi quy theo ba phương pháp: ước lượng bình phương bé nhất (OLS), mô hình các yếu tố ảnh hưởng cố định (FEM) và mô hình các yếu tố ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM).

Tiến hành so sánh lựa chọn ra mô hình hồi quy phù hợp giữa hai mô hình Pooled Regression hay FEM và kiểm định Hausman để chọn ra mô hình FEM hay

Xem danh sách công ty tại phụ lục 1.1

REM. Từ kết quả kiểm định lựa chọn ra mô hình hồi quy phù hợp. Nếu có hiện tượng tự tương quan và phương sai của sai số thay đổi thì nghiên cứu sẽ chuyển sang phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi (Feasible General Least Square – FGLS).

1.5 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Luận văn: Quản trị lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là sự tác động của quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong vòng 7 năm từ 2009 tới 2015.

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu báo cáo của của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam (HOSE và HNX) từ năm 2009 đến năm 2015. Dữ liệu được trích từ báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sàn HOSE và HNX từ 2009 – 2015, kỳ quan sát tính theo năm.

1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào hiểu biết chung về tác động của quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các kết luận được rút ra từ quá trình phân tích sẽ góp phần giúp cho các công ty đưa ra các quyết định đúng đắn của mình trong việc quản trị vốn lưu động nhằm nâng cao lợi nhuận của công ty.

1.7 Kết cấu của luận văn Luận văn: Quản trị lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm

Ngoài phần phụ lục, và danh mục các tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành năm chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu.

Chương này nêu ra lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

Chương 2: Tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu trước.

Chương này trình bày các lý thuyết liên quan đến các thành phần của vốn lưu động, lợi nhuận, quản trị vốn lưu động của công ty. Phần cuối của chương trình bày các nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.

Chương này trình bày Cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu, mô hình nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, mô tả và đo lường các biến. Trình bày các phương pháp lựa chọn mô hình và phân tích hồi quy.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.

Chương này sẽ bắt đầu bằng việc đưa ra một số đặc điểm của công ty ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau đó trình bày và phân tích các số liệu thống kê mô tả của nghiên cứu, phân tích tương quan giữa các biến và phân tích hồi quy và cuối cùng là thảo luận kết quả nghiên cứu.

Chương 5: Kết luận và kiến nghị.

Chương này nêu lên các kết luận rút ra từ quá trình phân tích đồng thời đưa ra các kiến nghị đối với các đối tượng liên quan dựa trên các kết luận đã nêu. Chương này cũng nêu lên những hạn chế của đề tài trong quá trình nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. Luận văn: Quản trị lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Tổng quan về vốn lưu động tại các Cty thực phẩm

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x