Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Khóa luận tốt nghiệp tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Khóa Luận thì với đề tài Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất – thực tiễn thực hiện tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài

Cùng với sự phát triển của kinh tế – xã hội và sự ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, đất đai không chủ đơn thuần là tài nguyên cần được bảo vệ, một nhân tố không thể thiếu của sự sống con người mà nó còn tham gia vào thị trường với tư cách là một loại hàng hóa quan trọng nhất – một thứ tài sản giá trị nhất. Thế chấp là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được sử dụng phổ biến trong các giao dịch dân sự. Đối với quyền sử dụng đất, một khi được nhà nước thừa nhận là một tài sản có giá trị đặc biệt thì đồng thời cho phép người sử dụng đất được dùng quyền sự dụng đất đó cam kết cho việc thực hiện các giao dịch dân sự về đất đai.

Tuy nhiên, ở Việt Nam do tính đặc thù về sở hữu đất đai, quyền sử dụng đất là một loại quyền tài sản phái sinh từ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Vì vậy, những quy định pháp luật về quyền sử dụng đất và các giao dịch về quyền sử dụng đất trong đó có giao dịch thế chấp tương đối phức tạp và có nhiều điểm đặc thù. Các điều kiện và thủ tục thế chấp, thủ tục xử lí tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất được quy định chặt chẽ hơn so với thế chấp tài sản thông thường khác. Hệ thống pháp luật Việt Nam điều chỉnh về thế chấp quyền sử dụng đất khá phức tạp, trong đó có các văn bản của Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Tài chính,…Mặc dù, các quy định của pháp luật (gồm cả các Nghị định, Thông tư hướng dẫn) cũng có sự đồng bộ, thống nhất chung chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự, Luật đất đai,…nhưng cũng bộc lộ những sự bất hợp lí trong quá trình thực hiện: có quá nhiều văn bản pháp luật liên quan đến tài sản thế chấp và thế chấp quyền sử dụng đất nhưng các văn bản hiện hành vừa chồng chéo lại vừa không đầy đủ, thiếu quy định thống nhất; nhiều phát sinh thực tiễn đã không được hướng dẫn và điều chỉnh. Thực trạng hệ thống pháp luật thực định đã gây khó khăn không những cho các chủ thể khi xác lập, thực hiện giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất nói riêng, mà còn ảnh hưởng đến việc áp dụng pháp luật của Tòa án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thực trạng pháp luật này đang gây lúng túng cho Tòa án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp xảy ra. Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

Trên thực tế rất khó để đưa quyền sử dụng đất vào vận hành trong thị trường tín dụng một cách trôi chảy. Hình thức văn bản giao dịch và các yêu cầu về công chứng, chứng thực; việc xác định chủ sử dụng của tài sản thế chấp quyền sử dụng đất chưa bảo đảm; do việc quản lý giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất chưa chặt chẽ dẫn đến bên thế chấp dùng tài sản là quyền sử dụng đất để thế chấp ở nhiều giao dịch thương mại khác nhau, mang tính chất lừa đảo không còn là việc đơn lẻ. Vấn đề xử lý tài sản thế chấp không kịp thời và khi có nhiều bên nhận thế chấp đã không phát mại, bán đấu giá được tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để thu hồi nợ…. đang là vấn đề được xã hội quan tâm. Do việc thực hiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất không tuân thủ đúng pháp luật nên số lượng các vụ án tranh chấp tại Tòa án không ngừng gia tăng. Hiện nay việc áp dụng pháp luật về giải quyết tại Tòa án còn nhiều bất cập, lúng túng, chậm trễ do phải tuân thủ các trình tự tố tụng phức tạp.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống, cả về lý luận và thực tiễn về thực hiện pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất, bảo đảm cho các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện triệt để là cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và rất có tính thời sự. Từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài “Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất – Thực tiễn thực hiện tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc” làm khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành luật kinh tế.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Nhận Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan.

Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những quyền năng cơ bản của người sử dụng đất, được ra đời kể từ khi Quốc hội nước ta ban hành Luật Đất đai năm 1993. Sau đó, Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 1995 đã có các quy định cụ thể nhằm tạo điều kiện để quyền năng này tham gia vào các giao dịch dân sự. Cùng với sự phát triển của hệ thống luật pháp Việt Nam, những quy định pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện hơn. Hiện nay, hai văn bản quy định cụ thể về Thế chấp quyền sử dụng đất đó là Luật Đất đai 2013 và Bộ luật Dân sự 2015. Bên cạnh, thế chấp quyền sử dụng đất cũng là đề tài được rất nhiều tác giả lựa chọn nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau như luận văn thạc sỹ luật học, các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành trong các lĩnh vực luật học,…

Với phạm vi và mức độ nghiên cứu khác nhau, có thể kể đến một số công trình nghiên cứu có liên quan như sau:

 • Nguyễn Thu Trang (2012): “ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
 • Trần Lê Hưng (2017): “ Thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự” luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.
 • Lê Thị Thanh Huyền (2018): “Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng” luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.
 • Vũ Thị Phước (2018): “ Thực trạng giải quyết tranh chấp thế chấp quyền sử dụng đất” luận văn thạc sĩ luật học , Trường Đại học Luật Hà Nội
 • Lê Thị Thúy Bình (2016): “ Thực hiện pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam” luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó còn có các giáo trình, sách tham khảo đề cập các vấn đề liên quan đến thế chấp quyền sử dụng đất như:

 • Khoa Luật kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân (2015), Giáo trình pháp luật kinh tế NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
 • Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình luật Dân sự Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội.
 • Trường Đại học Luật Hà Nội (2018), Giáo trình luật Đất đai, NXB Công an nhân dân, Hà Nội.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến thế chấp quyền sử dụng đất cũng được chọn để viết rất nhiều ở các bài tạp chí, như:

 • Nguyễn Thị Nga (2008): “ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, tạp chí Dân chủ và Pháp luật vào tháng 6 năm 2008.
 • Vũ Thị Hồng Yến (2012): “ Bất cập về thế chấp quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2003”, tạp chí Dân chủ và Pháp luật vào tháng 8 năm 2012.
 • Tuấn Đạo Thanh, Phạm Thu Hằng ( 2017) “ Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất – những vấn đề pháp lý cần lưu ý”, tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Tất cả các công trình nghiên cứu, các bài viết, các luận án, luận văn nêu trên đều có những thành công nhất định về một số khía cạnh pháp lý của thế chấp quyền sử dụng đất. Các tác giả đã đi sâu nghiên cứu nội dung của pháp luật dân sự, pháp luật đất đai và vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai. Những kết quả nghiên cứu này sẽ gợi mở cho nghiên cứu sinh phương hướng, nội dung hoàn thiện pháp luật dân sự, đất đai và giải quyết tranh chấp dân sự là những vấn đề liên quan trực tiếp đến hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất. Đó là những kết quả khoa học quý giá để tác giả kế thừa, tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận và thực tiễn của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, những bài nghiên cứu chuyên sâu đi vào phân tích, đánh giá, luận giải một cách toàn diện, có hệ thống vấn đề thực hiện pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam còn chưa nhiều, đồng thời chưa có được những đánh giá tiêu biểu. Vì vậy, tác giả đã quyết định chọn đề tài “Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất – Thực tiễn thực hiện tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc” để tiếp tục nghiên cứu về thực trạng pháp luật của Thế chấp quyền sử dụng đất tương ứng với từng nội dung cơ bản quy định về hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất như điều kiện, chủ thể, giá trị quyền sử dụng đất thế chấp,… đồng thời nêu ra được những nhận định, đánh giá mới mẻ, tìm kiếm các giải pháp bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực tế cho vấn đề này. Sau cùng tác giả sẽ đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra vẫn còn là vấn đề bỏ ngỏ trong thực tiễn. Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

3. Đối tượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là những vấn đề lý luận về thế chấp quyền sử dụng đất bao gồm quan niệm thế chấp quyền sử dụng đất, pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất, từ đó phân tích, khái quát khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, các điều kiện bảo đảm thực hiện pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất và thực tiễn áp dụng tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc.

3.2. Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả làm sáng tỏ hệ thống và phân tích các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn về thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất để có những nhận thức sâu sắc về bản chất của loại bảo đảm này, các quy trình thực hiện… Bên cạnh đó, tác giả đưa ra bức tranh toàn cảnh về thực trạng áp dụng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng Việt Nam. Qua đó đề xuất các kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong thời gian tới.

3.3. Phạm vi nghiên cứu

Với tên đề tài là: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất – Thực tiễn thực hiện tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc”. Do đó, Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn theo không gian và thời gian. Theo không gian, khóa luận nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam. Theo thời gian, khảo sát thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2022. Ngoài ra, phạm vi nghiên cứu còn xoay quanh vấn đề thế chấp quyền sử dụng đất ở văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc.

4. Phương pháp nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài được tiến hành dựa trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước và pháp luật để giải quyết những vấn đề lý luận và pháp lý liên quan đến các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất. Dưới đây là hai phương pháp tác giả sử dụng chủ yếu trong quá trình nghiên cứu đề tài:

Thứ nhất, phương pháp thu thập thông tin: Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

 • Thu thập các quy định, các văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu tổng quan quy định về thực hiện thế chấp nói chung và thế chấp quyền sử dụng đất nói riêng như Bộ luật dân sự 2015, Luật Đất đai 2013, các văn bản quy phạm pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất theo các giai đoạn lịch sử của Việt Nam. Từ đó nêu ra khái niệm, đặc điểm của thế chấp quyền sử dụng đất trong chương 1.
 • Thu thập sổ sách, số liệu có liên quan đến thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc. Để làm rõ thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về việc thực hiện Thế chấp quyền sử dụng đất tại đây.

Thứ hai, phương pháp phân tích – tổng hợp: Dựa trên cơ sở các dữ liệu đã thu thập được, tác giả đã phân tình đánh giá nội dung quy định pháp luật cũng như thực trạng áp dụng pháp luật về việc thế chấp quyền sử dụng đất của văn phò ng. Từ các kết quả phân tích đó, tác giả đã tổng hợp lại để nhận thức đầy đủ cũng như chính xác nhất về thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất để đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp

Với mục tiêu và phạm vi nghiên cứu như đã nêu ở trên, ngoài lời mở đầu khóa luận gồm có 3 chương:

 • Chương 1: Những lý luận cơ bản của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.
 • Chương 2: Thực trạng pháp luật điều chỉnh về thế chấp quyền sử dụng đất và thực tiễn thực hiện tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc.
 • Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất tại văn phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc.

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1.1. Khái niệm và đặc điểm của thế chấp quyền sử dụng đất

1.1.1. Khái niệm về thế chấp quyền sử dụng đất

Cơ sở pháp lý cho các giao dịch về quyền sử dụng đất (QSDĐ) nói chung và thế chấp quyền sử dụng đất nói riêng vận hành trong nền kinh tế thị trường được ghi nhận trong Hiến pháp 2013. Theo đó, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Cụ thế hóa quy định này Hiến pháp 2013 và Luật Đất đai 2013 đã thừa nhận các quyền năng cụ thể về chuyển quyền sử dụng đất của người sử dụng đất, bao gồm: Quyền cho thuê, quyền chuyển nhượng, quyền chuyển đổi, quyền thừa kế, quyền tặng cho, quyền thế chấp quyền sử dụng đất và quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những quyền năng của người sử dụng đất. Đây là một lĩnh vực có nội hàm rộng chịu sự tác động và điều chỉnh của lĩnh vực pháp luật dân sự. Song song đó thế chấp quyền sử dụng đất lại là lĩnh vực có nội hàm hẹp, bị giới hạn, chi phối và ràng buộc bởi lĩnh vực pháp luật chuyên ngành (Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Ngân hàng,…). Sự điều chỉnh này nhằm tạo ra hành lang pháp lí để hướng dẫn các quy trình, thủ tục trong việc xác lập, thực hiện các giao dịch Thế chấp quyền sử dụng đất, cũng như những phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh về quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ Thế chấp quyền sử dụng đất. Mặc dù được quy định khá cụ thể về điều kiện, chủ thể cũng như trình tự, thủ tục,… nhưng cho đến nay vẫn chưa có một khái niệm hay định nghĩa nào về thế chấp quyền sử dụng đất. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc xác định nguồn luật để điều chỉnh quan hệ Thế chấp quyền sử dụng đất khi các chủ thể xác lập và thực hiện giao dịch không được phân định chi tiết, rõ ràng, từ đó gây ra nhiều tranh chấp, bất đồng không thống nhất được các phương thức giải quyết, vận dụng trái ngược nhau,…Do vậy, cần đưa ra một khái niệm cụ thể về thế chấp quyền sử dụng đất nhằm định hướng cho các bên trong quan hệ thế chấp có thể dễ dàng xác lập, thực hiện hay chấp dứt quan hệ đó tránh phát sinh tranh chấp. Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

Xét về phương diện pháp lí cũng như thực tế, định nghĩa về thế chấp quyền sử dụng đất có thể được rút ra như sau: “Thế chấp quyền sử dụng đất là việc một bên có quyền sử dụng đất (gọi là bên thế chấp) dùng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp); bên thế chấp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp mà không phải chuyển giao quyền sử dụng đất cho bên nhận thế chấp”.

1.1.2. Đặc điểm của thế chấp quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất là đối tượng của quan hệ thế chấp tài sản, mặt khác thế chấp là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nên Thế chấp quyền sử dụng đất có những đặc điểm chung của thế chấp tài sản. Bên cạnh đó, do quyền sử dụng đất là một loại tài sản đặc biệt nên ngoài những đặc tính chung của thế chấp tài sản thì Thế chấp quyền sử dụng đất có những đặc trưng riêng và khác biệt:

Thứ nhất, đối tượng thế chấp là một loại tài sản nhưng không thuộc quyền sở hữu của người thế chấp

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được chuyển quyền sử dụng đất trong thời hạn giao đất. Vì vậy, trong thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thế chấp không phải là đất đai mà là quyền sử dụng đất (vật quyền). Đây chính là điểm khác biệt cơ bản khi xem xét về đối tượng thế chấp bất động sản ở các nước duy trì hình thức sở hữu tư nhân về đất đai với các nước xác lập hình thức sở hữu Nhà nước hay sở hữu đại diện của Nhà nước về đất đai. Ngoài ra, do tính chất đặc thù của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai nên việc Thế chấp quyền sử dụng đất không chỉ tuân theo các quy định về thế chấp tài sản của Bộ luật dân sự 2015 mà còn phải thống nhất với các quy định của Luật Đất đai 2013.

Thứ hai, thế chấp quyền sử dụng đất không phải hình thức chuyển quyền sử dụng đất.

Khi các bên xác lập quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất, bên có tài sản thế chấp (bên thế chấp) chỉ chuyển giao giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, mà không chuyển giao quyền sử dụng đất về mặt thực tế để bên nhận thế chấp chiếm hữu va nắm giữ, cũng như khai thác giá trị của quyền sử dụng đất. Trong thời gian thế chấp quyền sử dụng đất vẫn thuộc về bên thế chấp. Bên thế chấp quyền sử dụng đất có thể nhận lại, khôi phục lại hoàn toàn quyền sử dụng đất cả về mặt pháp lý và thực tế khi nghĩa vụ trả nợ đã được thực hiện đầy đủ theo đúng thời hạn và theo cam kết giữa hai bên. Ngược lại, bên thế chấp quyền sử dụng đất không thể nhận lại được quyền sử dụng đất của mình nếu họ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết khi đến thời hạn. Mục đích của việc Thế chấp quyền sử dụng đất là sử dụng quyền sử dụng đất như một “vật” làm tin, tạo tâm lý an toàn cho bên nhận thế chấp đối với việc cam kết thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp. Việc bên nhận thế chấp tạm thời giữ các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất của bên thế chấp không làm thay đổi chủ thể sử dụng đất, cũng như các nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước. Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

Thứ ba, trình tự, thủ tục về Thế chấp quyền sử dụng đất được quy định chặt chẽ hơn so với trình tự, thủ tục thực hiện bảo đảm bằng các tài sản khác.

Trong khi các giao dịch đối với tài sản thông thường được pháp luật tôn trọng sự tự do thỏa thuận và định đoạt của chủ thể thì các giao dịch về quyền sử dụng đất nói chung và thế chấp quyền sử dụng đất nói riêng được pháp luật quy định rất chặt chẽ từ quy trình thiết lập đến thực hiện và chấm dứt giao dịch. Sự chặt chẽ này thể hiện ở việc Thế chấp quyền sử dụng đất không chỉ tuân theo các quy định của pháp luật dân sự mà còn phải phù hợp với các quy định của pháp luật chuyên ngành. Ví dụ khi các bên xác lập quan hệ hợp đồng thế chấp thì theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 hình thức hợp đồng thế chấp phải được lập thành văn bản theo hình thức phải phù hợp với quy định pháp luật đất đai. Theo đó Luật Đất đai 2013 quy định hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất phải được công chứng chứng thực và đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền. Do đó, hình thức của hợp đồng Thế chấp quyền sử dụng đất phải vừa được lập thành văn bản, vừa được công chứng chứng thực và đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền. Việc quy định nghiêm ngặt này sẽ hạn chế phát sinh rủi ro của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi thực hiện sau này.

1.2. Ý nghĩa, vai trò của thế chấp quyền sử dụng đất

1.2.1. Đối với người sử dụng đất (bên thế chấp) – thế chấp quyền sử dụng đất tạo điều kiện để tiếp cận vốn hiệu quả

Thế chấp quyền sử dụng đất là một biện pháp hữu hiệu với những hộ gia đình, cá nhân đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn vốn. Trong trường hợp này, thế chấp quyền sử dụng đất đem đến một nguồn vốn tiềm năng cho các hoạt động kinh doanh của họ, tiêu biểu nhất là đối với những tổ chức, cá nhân mới bắt đầu hoạt động. Đối với các cá nhân, tổ chức đang thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh thì đây chính là nguồn vốn khai thác để bổ sung và mở rộng khả năng sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, việc Thế chấp quyền sử dụng đất có lợi thế ở chỗ bên thế chấp vẫn được quyền giữ tài sản thế chấp và tiếp tục khai thác, sử dụng tài sản này nhằm phục vụ mục đích của mình. Do vậy, nó tạo ra điều kiện thuận lợi tối đa cho bên thế chấp trong việc phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu cần thiết, chính đáng. Thông qua Thế chấp quyền sử dụng đất, nhu cầu về vốn của người sử dụng đất được giải quyết một các tương đối suôn sẻ, linh hoạt đồng thời thúc đẩy bên thế chấp thực hiên sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát huy tác dụng trong việc tiếp cận vốn, tránh những hậu quả pháp lý bất lợi khi không thực hiện nghĩa vụ đối với những khoản vay dẫn đến việc phải xử lý tài sản bảo đảm.

1.2.2. Đối với bên nhận thế chấp – thế chấp quyền sử dụng đất là biện pháp phòng ngừa rủi ro, bảo vệ quyền lợi Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

Trong những năm gần đây hoạt động tín dụng ngân hàng rất phát triển, đối tượng cấp tín dụng ngày càng được mở rộng Tuy nhiên hoạt động tín dụng là hoạt động tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, ngân hàng có thể lâm vào tình trạng khó khăn bất cứ lúc nào bởi vì khách hàng vay không trả tiền hoặc vay với mục đích lừa đảo, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến phá sản của ngân hàng. Do đó, trong quan hệ tín dụng các biện pháp bảo đảm thực sự có vai trò quan trọng đặc biệt là biện pháp thế chấp. Trong các biện pháp bảo đảm thì việc cho vay có thế chấp quyền sử dụng đất được đánh giá là biện pháp bảo đảm an toàn nhất cho các khoản vay. Đây là biện pháp bảo đảm chiếm ưu thế với số lượng các giao dịch cho vay có bảo đảm bằng quyền sử dụng đất luôn chiếm tỉ lệ cao và có chiều hướng tăng hàng năm.

Sở dĩ cho vay có thế chấp bằng bất động sản mà chủ yếu là quyền sử dụng đất được bên cấp vốn ưu tiên áp dụng bởi vì, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất có độ an toàn cao hơn nhiều so với các hình thức thế chấp khác hoặc thế chấp không có tài sản bảo đảm bởi tính cố định và đặc thù của loại tài sản này không bị hư hỏng hao mòn tiêu hủy hoặc di dời như các loại tài sản khác, nếu được đầu tư và khai thác có hiệu quả sẽ sinh lời. Ngoài ra, việc thực hiện các giao dịch Thế chấp quyền sử dụng đất còn được đảm bảo bởi các quy định chặt chẽ về tính pháp lý, trình tự thủ tục đăng ký thế chấp. Bên nhận thế chấp còn có lợi thế trong việc thực liên quyền quản lý kiểm soát quyền sử dụng đất và quyền ưu tiên đối với quyền sử dụng đất khi xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Do đó, trong trường hợp bên có nghĩa vụ không trả được nợ, loại tài sản này hoàn toàn có khả năng bù đắp cho các khoản vay, giúp bên cấp vốn tránh được rủi ro một cách hiệu quả.

1.2.3. Đối với đời sống kinh tế, xã hội – thế chấp quyền sử dụng đất là biện pháp hữu ích khai thác giá trị kinh tế của đất đai

Trong một thời gian dài với cơ chế quản lý đất đai hết sức nghiêm ngặt, Nhà nước nghiêm cấm mua, bán, phát canh thu tô đất đai dưới mọi hình thức đã làm kìm hãm khả năng khai thác và sử dụng đất dẫn đến giá trị kinh tế của đất đai không được coi trọng. Phải đến khi Hiến pháp 1992 ra đời cùng với sự thay đổi của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai thì người có quyền sự dụng đất hợp pháp mới được thế chấp quyền sử dụng đất nhằm vay vốn sản xuất, kinh doanh. Đây là biện pháp hữu hiệu để khai thác những vô giá trị chứa đựng bên trong đất đai đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người sử dụng đất. quyền sử dụng đất lúc này không còn là tư liệu sản xuất đơn thuần mà còn có khả năng sinh lợi, nhờ đó nguồn vốn trong xã hội sẽ được luân chuyển liên tục, khắc phục tình trạng hiếm vốn và mất cân đối về nhu cầu vốn giữa các thành phần kinh tế.

Quyền sử dụng đất là quyền tài sản có thể định lượng thành giá trị theo thời giá thị trường. Do đó, việc Nhà nước có những quy định về thế chấp quyền sử dụng đất là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế hiện nay cũng như bảo đảm cho các giao dịch dân sự thương mại trong đó có các giao dịch sử dụng bảo đảm là quyền sử dụng đất diễn ra một cách lành mạnh và an toàn.

1.3. Cơ sở ban hành pháp luật điều chỉnh về thế chấp quyền sử dụng đất Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

Về nguyên tắc, mỗi lĩnh vực pháp luật thể hiện những nhu cầu và yêu cầu của sự điều chỉnh ở phạm vi và khía cạnh khác nhau, song đều hướng đến mục đích điều chỉnh, định hướng cho các bên tham gia quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất được thiết lập và thực hiện trong một trật tự ổn định, an toàn và hiệu quả. Với tư cách là đại diện của nhân dân – chủ sở hữu đất đai, Nhà nước có các nguyên tắc thống nhất để quản lý các vấn đề liên quan đến chiếm hữu, sử dụng, định đoạt nguồn tài nguyên, cụ thể qua các văn bản quy phạm pháp luật sau:

 • Hiến pháp 2013 quy định về trình tự, thủ tục, nhiệm vụ thực hiện quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân.
 • Bộ luận Dân sự 2015 với tư cách là luật chung điều chỉnh các quan hệ về tài sản trong đó có tài sản là quyền sử dụng đất, xây dựng những nguyên lý chung, cơ bản tạo ra các yếu tố, điều kiện pháp lý cần và đủ cho giao dịch thế chấp tài sản nói chung và giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất nói riêng.
 • Luật Đất đai 2013 với tư cách là luật chuyên ngành có ý nghĩa trong lĩnh vực chuyên môn về quản lý và sử dụng đất đai, có nhiệm vụ cụ thể hóa những điều kiện, những yêu cầu mang tính nguyên tắc được quy định trong Bộ luật dân sự và những nội dung mang đặc tính đặc thù về đối tượng của quyền sử dụng đất trong quan hệ thế chấp trên cơ sở bảo đảm sự hài hòa và thống nhất giữa luật chung và luật riêng; giữa những nội dung mang tính nguyên tắc với những nội dung mang tính cụ thể, chuyên biệt.

1.4. Nguyên tắc pháp luật điều chỉnh về thế chấp quyền sử dụng đất

Các giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất chịu sự điều chỉnh đồng thời của 02 đạo luật là Bộ luật dân sự năm 2015 và Luật đất đai năm 2013. Căn cứ Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2015 (các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự) và Điều 6 Luật đất đai năm 2013 (nguyên tắc sử dụng đất) có thể cụ thể hóa các nguyên tắc pháp luật điều chỉnh về thế chấp quyền sử dụng đất bao gồm:

Thứ nhất, Nguyên tắc thực hiện thế chấp không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch: Thế chấp quyền sử dụng đất được giao kết cần đảm bảo điều kiện không được xâm phạm, làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia bởi mục đích mỗi bên hướng đến khi xác lập bất kỳ một giao dịch dân sự nào đó là để tạo ra giá trị thặng dư, lợi nhuận, lợi ích cho bản thân. Tuy nhiên, giao kết cũng phải hướng tới lợi ích của Nhà nước và lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội nói chung. Chính vì thế, trật tự pháp luật sẽ luôn được củng cố và lợi ích của các bên được bảo vệ. Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, đôi bên khi thực hiện giao kết không được xâm phạm lợi ích hợp pháp của người khác, tức là lợi ích hợp pháp của bên thứ ba. Nguyên tắc này thể hiện ở chỗ bên có nghĩa vụ đảm bảo quyền sử dụng đất của bên thế chấp là không bị bên thứ ba tranh chấp.

Thứ hai, Nguyên tắc tuân thủ sự quản lý của Nhà nước về đất đai: Do tính chất là loại tài sản có giá trị đặc biệt quan trọng đối với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh thì giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất, như mọi giao dịch khác liên quan đến đất đai đều cần tuân thủ, chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.5. Nội dung pháp luật điều chỉnh về thế chấp quyền sử dụng đất

1.5.1. Quy định pháp luật về điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất

Với quy định của pháp luật hiện nay thì đối tượng của giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất chính là quyền sử dụng đất của các chủ thể đã được Nhà nước xác lập hoặc thừa nhận từ những giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên muốn trở thành đối tượng của hợp đồng Thế chấp quyền sử dụng đất thì phải đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật đất đai. Theo đó, người sử dụng đất chỉ được thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất khi có giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, đất đai không thuộc trường hợp bị tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

1.5.2. Quy định pháp luật về chủ thể của giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất

1.5.2.1. Bên thế chấp quyền sử dụng đất

Theo quy định pháp luật thì thế chấp tài sản là việc mà bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên nhận thế chấp. Từ đó có thể hiểu rằng bên thế chấp quyền sử dụng đất trong hợp đồng Thế chấp quyền sử dụng đất là bên dùng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trước bên nhận thế chấp. Thông thường bên thế chấp là bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm bằng việc thế chấp đó. Chẳng hạn như ông C là người dùng quyền sử dụng đất của mình để vay vốn tại một ngân hàng thì A sẽ là bên thế chấp và A có nghĩa vụ bảo đảm việc trả nợ khoản vay trên đối với ngân hàng bằng quyền sử dụng đất của mình. Ngoài ra, bên thế chấp có thể không đồng thời là người có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm bằng việc thế chấp. Trường hợp này xảy ra khi thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người thứ ba trước bên có quyền.

1.5.2.2. Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

Trong hợp đồng Thế chấp quyền sử dụng đất, bên nhận thế chấp là bên có quyền trong quan hệ dân sự mà việc thực hiện quyền đó được bảo đảm bằng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Nói cách khác đơn giản hơn thì bên nhận thế chấp là bên có nguồn vốn và thực hiện hoạt động cho vay nếu hợp đồng thế chấp là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền vay. Bên nhận thế chấp là các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam, tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật, trong trường hợp bên nhận thế chấp là tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thì chỉ áp dụng khi bên thế chấp là hộ gia đình, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư.

Ngoài chủ thể của bên nhận thế chấp là các tổ chức tín dụng được pháp hoạt động tại Việt Nam thì pháp luật còn cho phép các tổ chức kinh tế trong nước hoặc cá nhân cũng có quyền nhận thế chấp nếu như bên thế chấp là hộ gia đình hoặc cá nhân. Sở dĩ như vậy do trên thực tế, nhu cầu về việc mở rộng nguồn vốn để đầu tư đối với các hộ gia đình, cá nhân là rất lớn. Tuy nhiên, không phải hộ gia đình hay cá nhân nào cũng có đủ điều kiện để tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, do đó, việc cho phép các tổ chức kinh tế hay cá nhân cũng được nhận thế chấp quyền sử dụng đất từ các hộ gia đình hay cá nhân là quy định hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có nhiều cơ hội và sự lựa chọn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ đó thúc đẩy việc sản xuất, kinh doanh.

1.5.3. Quy định pháp luật về thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất

1.5.3.1. Xác lập hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm

Bước đầu tiên trong việc thế chấp quyền sử dụng đất không phải là xác lập hợp đồng thế chấp mà là xác lập hợp đồng tín dụng/hợp đồng vay tài sản hoặc bất kỳ một hợp đồng dân sự song vụ nào bởi đây chính là căn cứ để làm phát sinh nghĩa vụ được bảo đảm. Chỉ khi phát sinh nghĩa vụ thì mới đặt ra vấn đề bên thế chấp thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp (nếu nghĩa vụ đó phát sinh là của chính bên thế chấp) hoặc bên bảo đảm (nếu nghĩa vụ phát sinh là của bên thứ ba) đối với bên nhận thế chấp. Do hợp đồng thế chấp và hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm có mối liên kết chặt chẽ nên hiệu lực của hợp đồng này cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng kia.

1.5.3.2. Định giá tài sản, xác lập hợp đồng thế chấp

Trước khi ký kết hợp đồng thế chấp, bên nhận thế chấp sẽ kiểm tra thực địa, khảo sát, đo đạc đối với diện tích đất nhận thế chấp. Đồng thời, hai bên sẽ tiến hành thủ tục định giá tài sản thế chấp. Giá trị tài sản thế chấp so với giá trị nghĩa vụ được bảo đảm có thể nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn, tùy theo thỏa thuận của hai bên. Giá trị tài sản thế chấp có thể do các bên thỏa thuận hoặc thuê đơn vị thẩm định giá độc lập để định giá tài sản thế chấp, trường hợp các bên không có thỏa thuận cụ thể thì tài sản được định giá thông qua tổ chức định giá tài sản. Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

Việc định giá tài sản là cơ sở để xác định được rằng trong giao dịch thế chấp tài sản, nghĩa vụ dân sự được bảo đảm toàn bộ (nếu giá trị tài sản bằng hoặc lớn hơn giá trị nghĩa vụ) hay chỉ được bảo đảm một phần (nếu giá trị tài sản nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ), đồng thời cũng là cơ sở để bên nhận thế chấp quyết định giá trị cho vay đối với bên có nghĩa vụ (tài sản thế chấp càng có giá trị lớn, bên có nghĩa vụ càng được vay nhiều). Sau khi xác định được giá trị tài sản, các bên tham gia giao dịch thế chấp tiến hành xác lập giao dịch thế chấp thông qua việc ký kết hợp đồng thế chấp.

1.5.3.3. Công chứng, đăng ký biện pháp bảo đảm

Theo quy định của pháp luật đất đai thì hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải được công chứng. Đồng thời, đó là căn cứ để các chủ thể trong quan hệ thế chấp quyền sử dụng đất có thể thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm. Đây là hai biện pháp bắt buộc đồng thời phải có theo quy định của pháp luật.

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng giao dịch dân sự. Chứng thực hợp đồng, giao dịch là việc cơ quan có thẩm quyền chứng thực về thời gian địa điểm giao kết hợp đồng giao dịch, năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia giao kết đó.

Đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường), trên cơ sở tiếp nhận đơn yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm từ bên thế chấp/bên nhận thế chấp, ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm. Việc thế chấp quyền sử dụng đất phải đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

1.5.3.4. Bàn giao bản gốc giấy Chứng nhận

Trong giao dịch thế chấp tài sản, bên thế chấp không được chuyển giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp. Tuy nhiên, với việc quyền sử dụng đất là tài sản phải đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chủ thể sử dụng đất là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi xác lập giao dịch thế chấp quyền sử dụng đất, chủ thể sử dụng đất có trách nhiệm bàn giao bản gốc giấy Chứng nhận (sau khi Văn phòng đăng ký đất đai đã ghi nhận nội dung thế chấp trên giấy Chứng nhận) cho bên nhận thế chấp quản lý. Việc bàn giao này là thủ tục nhằm bảo vệ quyền lợi củ bên nhận thế chấp vì nếu để bên thế chấp tiếp tục quản lý giấy Chứng nhận có thể dẫn đến khả năng chủ thể này sử dụng quyền sử dụng đất (đang thế chấp tại bên nhận thế chấp) để thực hiện các giao dịch khác với cá nhân, tổ chức khác mà bên nhận thế chấp không thể kiểm soát được hoặc bên thế chấp tự thực hiện việc giải chấp, xóa đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký đất đai sau đó chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên thứ ba. Đối với việc bàn giao bản gốc giấy Chứng nhận, các bên cần ký biên bản bàn giao để ghi nhận về việc bên thế chấp đã giao và bên nhận thế chấp đã nhận bản gốc giấy Chứng nhận.

1.5.3.5. Giải chấp, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

Khi giao dịch thế chấp tài sản chấm dứt, bên nhận thế chấp tiến hành thủ tục giải chấp, bàn giao bản gốc giấy Chứng nhận cho bên thế chấp nhận để bên thế chấp thực hiện thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai. Sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, Văn phòng đăng ký sẽ xóa đăng ký trên giấy Chứng nhận và xóa đăng ký trong số địa chính. Riêng đối với trường hợp xử lý tài sản thế chấp, bản gốc giấy Chứng nhận thông thường được bàn giao cho người mua tài sản để chủ đề này thực hiện thủ tục đăng ký biến động sang tên trên giấy Chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai.

1.5.3.6. Xử lý tài sản thế chấp

Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện theo một trong các phương thức: Bán đấu giá tài sản; Bên nhận thế chấp tự bán tài sản; bên nhận thế chấp nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp; phương thức khác theo thỏa thuận của các bên tại hợp đồng thế chấp.

Trường hợp các bên không có thỏa thuận về việc xử lý tài sản thế chấp theo một trong các phương thức nêu trên thì tài sản được bán đầu giá. Ngoài ra, trường hợp bên thế chấp không phối hợp bàn giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp nhận xử lý, bên nhận thế chấp có thể áp dụng phương thức khởi kiện bên có nghĩa vụ được bảo đảm (tranh chấp quan hệ vay tài sản) hoặc bên thế chấp (tranh chấp quan hệ bảo đảm tiền vay) ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Việc xử lý tài sản thế chấp sẽ được thực hiện sau khi có bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cho phép bên nhận thế chấp xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Lúc này, cơ quan thi hành án dân sự là chủ thể có thẩm quyền kê biên, phát mại tài sản thế chấp để thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân.

1.5.4. Quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp thế chấp quyền sử dụng đất.

1.5.4.1. Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

Tòa án Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà không có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài, hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho Cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở ngoài nước, tức là tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất không có yếu tố nước ngoài.

Tòa án Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài, hay cần ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chử nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, tức là tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có yếu tố nước ngoài.

Do đối tượng của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là bất động sản, Tòa án nơi có quyền sử dụng đất chính là nơi có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

1.5.4.2. Về thủ tục giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

Thủ tục giải quyết tranh chấp thế chấp quyền sử dụng đất tại tòa án gồm giai đoạn khởi kiện và thụ lý vụ án, hòa giải và chuẩn bị xét xử, xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm. Việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của Tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ gìn an toàn xã hội và đặc biệt là góp phần đưa đất nước phát triển đi lên như mục tiêu Đảng và Nhà nước đề ra. Khóa luận: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Khóa luận: Thực trạng pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x