Khóa luận: Giải pháp cải cách thủ tục hành chính về công nghiệp

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp cải cách thủ tục hành chính về công nghiệp hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Khóa luận tốt nghiệp tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Khóa Luận thì với đề tài Khóa luận: kiến nghị giải pháp về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

2.2. Kiến nghị và giải pháp

Việc cải cách Thủ tục hành chính trước hết phải xuất phát từ sự thay đổi sâu sắc trong tư duy, nhận thức; trong cách quản lý hành chính cho đến cách tiếp cận nền hành chính hiện đại mới của doanh nghiệp và người dân, Theo đó, tư duy về quản lý hành chính phải chuyển từ “mệnh lệnh – phục tùng”, “áp đặt” sang tư duy “phục vụ”. Chỉ có như vậy thì việc cải cách mới mang lại những thay đổi đến từ bên trong, nội tại của vấn đề thay vì chỉ là vẻ bề ngoài.

Thứ nhất, Chính phủ cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương mà đặc biệt là Bộ TT&TT trong việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường nhận thức xã hội đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và người dân về xu hương tất yếu về việc xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để góp phần cải cách Thủ tục hành chính.

Dễ dàng nhận thấy, chung quy việc cải cách tất cả các lĩnh vực của đời sống đều cần “lấy dân làm gốc”; nếu chỉ có Đảng và nhà nước đưa ra các đường lối và chính sách đơn thuần thì cải cách không thể thành công. Do vậy, trong quá trình cải cách Thủ tục hành chính trong thời đại công nghệ 4.0, việc tham gia, sẵn sang thay đổi và thích nghi với cái mới của công dân là vô cùng quan trọng. Theo đó, các chương trình, chiến dịch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kiến thức đến người dân cần được triển khai đồng bộ trên diện rộng với tất cả các đối tượng với nhiều hình thức khác nhau ví dụ như:

Gửi thư điện tử (email): vận động tới các hộ dân để nâng cao nhận thức, tuyên truyền và vận động, người dân sử dụng và trải nghiệm các dịch vụ công trực tuyến mới. Khóa luận: Giải pháp cải cách thủ tục hành chính về công nghiệp.

Hướng dẫn chi tiết cho người dân về cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến bằng hình thức video, bảng chỉ dẫn và cả cán bộ hướng dẫn. Các video và bảng hướng dẫn ở đây phải đảm bảo được yêu cầu: Dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện; ngoài ra vẫn cần có sự hướng dẫn và giúp đỡ của cán bộ tư pháp khi người dân cần đến để quá trình ứng dụng công nghệ mới trở nên dễ dàng với công dân thuộc nhiều đối tượng khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở đó, Chính phủ cũng nên các cuộc nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm tìm ra, phát hiện các các phát minh, sáng chế, giải pháp công nghệ, ý tưởng mới trong việc thực hiện cải cách Thủ tục hành chính trong thời đại công nghệ 4.0. Thông qua việc nghiên cứu khoa học công nghệ, đầu tư nghiên cứu và tiếp cận các xu hướng công nghệ mới sẽ khuyến khích thúc đẩy đam mê sáng tạo cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân về công cuộc Cải cách hành chính chung của toàn xã hội. Bởi lẽ, chúng ta đã xác định khoa học công nghệ là động lực quan trọng nhất trong chiến lược phát triển tất cả các lĩnh vực trong đó nội dung CCTHC nằm trong Nghị quyết của Đại hội lần thứ XII, tuy nhiên việc đầu tư cho động lực này còn rất hạn chế.

Thứ hai, để đẩy mạnh cải cách Thủ tục hành chính trong thời đại công nghệ 4.0 thì cần thiết có những hành lang pháp lý phù hợp nhằm khuyến khích cũng như thúc đẩy cải cách Thủ tục hành chính tiệm cận với những thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra trên toàn cầu.

Muốn cải cách Thủ tục hành chính trong thời đại công nghệ 4.0 thì cần thúc đẩy xây dựng và vận hành Chính phủ điện tử; các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ chính như triển khai, hướng dẫn xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử, góp phần cải cách Thủ tục hành chính theo hướng nâng cao hiệu quả, nhất là hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Chính phủ sẽ cần sát sao hơn, nỗ lực hơn trong việc hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và áp dụng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, làm cơ sở triển khai hiệu quả, đồng bộ xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử nói riêng và đặc biệt chú ý vào nội dung cải cách Thủ tục hành chính theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, Chính phủ cùng với các bộ, ngành, địa phương cần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện môi trường pháp lý cho xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử, góp phần cải cách Thủ tục hành chính trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Khóa luận: Giải pháp cải cách thủ tục hành chính về công nghiệp.

Không những thế, việc cải cách Thủ tục hành chính trong thời đại công nghệ 4.0 còn đòi hỏi sự đáp ứng các nhu cầu về an ninh công nghệ- an ninh mạng, việc bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và an toàn xã hội theo cấp độ và áp dụng các biện pháp bảo đảm là cấp bách. Việc xây dựng hành lang pháp lý đảm bảo an ninh trên mạng Internet rõ ràng là yêu cầu khách quan. Luật An ninh mạng, sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2019 sẽ là bước đệm đầu tiên cho nền pháp lý về quản trị mạng ở nước ta trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Thứ ba, tăng cường đầu tư và phân bố hợp lý nguồn vốn đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ; đầu tư cơ sở vật chất; phát triển nguồn nhân lực; và quan trọng không kém là xây dựng chiến lược để triển khai các giải pháp công nghệ cao vào việc xây dựng Chính phủ điện tử cũng như chuẩn bị các giải pháp về vấn đề an ninh mạng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

2.2,1 Về nguồn nhân lực

Chúng ta cần tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyên gia Công nghệ thông tin và an ninh mạng để theo kịp yêu cầu về cả số lượng và chất lượng đáp ứng được lực lượng chuyên gia chuyên trách bảo đảm các vấn đề về Công nghệ thông tin và an ninh mạng cho các bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, cũng cần đầu tư vào việc tập huấn các kỹ năng sử dụng ứng dụng Công nghệ thông tin và các giải pháp kỹ thuật cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước. Bởi lẽ, chính họ là đầu mối, là cầu nối giúp công dân sử dụng và tiếp cận dễ dàng hơn với những thay đổi nằm trong chương trình cải cách Thủ tục hành chính quốc gia theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải có những khóa tập huấn, phổ cập và triển khai sử dụng thử các ứng dụng công nghệ thông tin mới cho công dân, việc thực hiện này phải được đồng bộ ở tất cả các đơn vị địa giới hành chính từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo tính công bằng cho tất cả công dân, không phân biệt giới tính, tuổi tác, tôn giáo, sắc tộc, vùng miền…

Dân trí của người dân ở nước ta phát triển không đồng đều ở các địa phương khác nhau, đặc biệt là có sự chênh lệch khá lớn ở khu vực các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng so với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực khó khăn như Hà Giang, Bắc Cạn, Bạc Liêu… Do đó, chính sách ở từng địa phương là khác nhau; cần sự tìm hiểu, khảo sát và xây dựng các đề án phổ cập kiến thức cho người dân một cách phù hợp.

2.2.2 Về cơ sở vật chất và giải pháp công nghệ Khóa luận: Giải pháp cải cách thủ tục hành chính về công nghiệp.

Cần tập trung nguồn lực tài chính một cách hợp lý trong dự toán ngân sách để thực hiện nhiệm vụ cải cách Thủ tục hành chính theo đó cần: (1) Đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng làm việc như quạt máy, bàn ghế chờ cho công dân, hệ thống bình nước, hệ thống mạng wifi không dây miễn phí…; (2) mua sắm trang thiết bị cần thiết như máy tính, máy in, máy fax, … (3) đặc biệt là đầu tư cho các hệ thống máy chủ hiện đại để quản lý không gian mạng nhằm đáp ứng nhu cầu cải cách Thủ tục hành chính theo hướng hiện đại hóa.

2.2.3 Về vấn đề an ninh mạng

Mỗi năm có hàng chục ngàn cuộc tấn công nhằm vào các cơ quan chính phủ, các hệ thống tài chính, ngân hàng, hạ tầng thông tin trọng yếu, trang web của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam… nhằm đánh cắp thông tin, bí mật nhà nước, thành tựu khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ. Các loại virus, mã độc, vũ khí mạng xuất hiện ngày càng nhiều, một số loại được thiết kế chuyên biệt, hết sức nguy hiểm. Trong khi đó, hệ thống mạng thông tin nước ta còn nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, không được kiểm tra, đánh giá thường xuyên.  

Khi áp dụng các kỹ thuật số hóa tiên tiến trong khuôn khổ cách mạng công nghiệp 4.0 vào mô hình quản lý nhà nước thì đây sẽ là một sự thay đổi lớn về mô hình quản trị nhà nước bởi lẽ nó sẽ dần xóa nhòa ranh giới giữa thế giới vật lý và kỹ thuật số; nói dễ hiểu tức là việc thực hiện các Thủ tục hành chính thông qua các ứng dụng Công nghệ thông tin trên hệ thống không gian mạng có ý nghĩa tương đương với việc thực hiện tại các cơ quan công sở truyền thống. Với những tác động lớn đến sự an toàn, bảo mật và quyền riêng tư của các cơ quan nhà nước và người dân; do tính chất đặc thù của quản lý hành chính; do tính chất vật lý của không gian mạng, thì những thách thức về bảo mật an ninh mạng liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0 là vô cùng quan trọng. Theo đó, chúng ta phải chuẩn bị sẵn các giải pháp về an ninh mạng để đảm bảo tính ổn định của không gian mạng.

Thứ tư, tập trung rà soát và cải cách mạnh mẽ các Thủ tục hành chính chủ chốt gắn liền với đời sống cũng như hoạt động kinh doanh của công dân, từ đó tạo môi trường thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu chính đáng của người dân; đặc biệt trong các lĩnh vực như: thành lập, tạm ngừng,giải thể phá sản doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư; đầu tư xây dựng công trình, dự án và nhà ở; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; xuất nhập khẩu; nộp thuế; hộ khẩu; hộ tịch, cấp giấy chứng minh nhân dân; cấp hộ chiếu hay thị thực visa; công chứng;chứng thực. Khóa luận: Giải pháp cải cách thủ tục hành chính về công nghiệp.

Đẩy nhanh việc áp dụng Công nghệ thông tin và xây dựng các phương án để đưa các giải pháp công nghệ để vào các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 – 4 trong các lĩnh vực trọng yếu. Trên các trang tin điện tử của Chính phủ; các thủ tục HC bao gồm các loại giấy tờ, biểu mẫu và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí phải được công khai để công dân được biết và dễ dàng tiếp cận. Không những thế, chúng ta phải phá nhòa đi phạm vi địa chính và giới hạn về thời gian trong việc giải quyết các Thủ tục hành chính bởi lẽ các giải pháp công nghệ mới sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý thông tin, yêu cầu của công dân đồng thời cho phép các quy trình xử lý này hoạt động một cách độc lập để đưa ra kết quả cuối cùng mà không cần đến “sức lao động” của con người.

Cuối cùng là, các chỉ số về cải cách Thủ tục hành chính phải được đánh giá đúng và trung thực nhằm phản ánh kịp thời về công tác cải cách Thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 để có những chỉ đạo, chính sách thay đổi hợp lý. Theo đó:

Số liệu về chỉ số cải cách Thủ tục hành chính và chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về Thủ tục hành chính phải được liên kết với hệ thống cơ sở dữ liệu của Chính phủ, công khai trên các trang mạng điện tử của Chính phủ và sẵn sang nhận được. Từ đó sẽ giúp các cán bộ quản lý cũng như người dân có cái nhìn đa chiều hơn về các chỉ số cải cách; thông qua các kênh thông tin này có thể nhận được phản hồi đến từ người dân xem các chỉ số đã thực sự chính xác và trung thực hay chưa. Chính sự phản hồi của người dân mới là thước đo cũng như kim chỉ nam chính xác nhất giúp các cơ quan quản lý hành chính có cơ sở để rút kinh nghiệm, nhìn ra điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để sửa đổi bổ sung; cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia, ủng hộ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với công tác Cải cách hành chính của toàn xã hội.

KẾT LUẬN Khóa luận: Giải pháp cải cách thủ tục hành chính về công nghiệp.

Qua nghiên cứu đề tài khóa luận “Cải cách Thủ tục hành chính trong thời đại công nghệ 4.0” thấy được cải cách Thủ tục hành chính nhờ áp dụng các giải pháp công nghệ 4.0 là nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu Cải cách hành chính theo hướng hiện đại hóa của nhà nước ta. Hướng đến xây dựng một nhà nước kiến tạo, với nền hành chính phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền con người, hiệu lực, hiệu quả của pháp luật, tăng cường năng lực và trình độ quản lý nhà nước bằng pháp luật, đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống nhân dân, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy nền kinh tế – xã hội trong cả nước.

Đề tài luận là vấn đề khá mới mẻ trong nghiên cứu lý luận cũng như thực tiễn, nhưng cũng đã khái quát được nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động cải cách Thủ tục hành chính trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4. Về mặt lý luận, đề tài đã phân tích khái niệm, nội dung và thực trạng của cải cách Thủ tục hành chính trong cuộc cách mạng công nghệ thứ 4, và đặt ra những yêu cầu, sự cần thiết về thay đổi các Thủ tục hành chính để đáp ứng sự phát triển chung của xã hội.

Về mặt thực tiễn, cải cách Thủ tục hành chính trong giai đoạn 2016-2020 đã cho chúng ta cái nhìn tổng thể về những kết quả đã đạt được 2/3 đoạn đường của Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; từ đó nhìn thấy những hạn chế còn tồn tại kể từ khi thực hiện Cải cách hành chính trong thời đại công nghệ 4.0. Trên cơ sở đó khóa luận đưa ra những phương hướng, giải pháp để tăng cường hơn nữa hiệu quả cải cách Thủ tục hành chính trong thời đại công nghiệp 4.0.

Đề tài khóa luận sẽ là tài liệu tham khảo khi tìm hiểu lý luận cũng như thực tiễn về cải cách Thủ tục hành chính trong thời đại công nghệ 4.0. Khóa luận: Giải pháp cải cách thủ tục hành chính về công nghiệp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Khóa luận: Cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh công nghiệp

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x