Luận văn: Tổng quát marketing của Công ty Công nghệ Sapo

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Tổng quát marketing của Công ty Công nghệ Sapo hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Giải pháp truyền thông marketing cho phần mềm quản lý bán hàng Sapo của Công ty cổ phần Công nghệ Sapo  dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

2.1. Quy trình nghiên cứu 

giai đoạn nghiên cứu thứ cấp, tác giả đã thu thập thông tin về hoạt động hoạt động truyền thông marketing cho phần mềm Quản lý bán hàng Sapo của công ty cổ phần công nghệ Sapo qua các kênh bán hàng online, bán hàng truyền thống. Thông qua việc tìm hiểu kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ Sapo, mặc dù tác giả thấy Doanh thu thuần tăng trưởng qua các năm từ năm 2017 đến hết năm 2019, tuy nhiên so với tiềm năng trong ngành thì Sapo vẫn chưa đạt kỳ vọng về doanh số, khi các đối thủ như KiotViet, Vsoft đều tăng trưởng mạnh vượt trội so với Sapo . Khi nghiên cứu các phương án kinh doanh của Sapo, tác giả nhận thấy công ty cổ phần công nghệ Sapo hàng năm có lập kế hoạch truyền thông marketing và sử dụng rất nhiều công cụ truyền thông marketing như: Công cụ quảng cáo (bảng biển, pano, xe buýt, chạy quảng cáo Facebook, Google, Website…); công cụ Marketing trực tiếp (gọi điện thoại, email); công cụ xúc tiến hỗn hợp (affiliate Sapo, các chương trình khuyến mại, trải nghiệm dùng thử…); công cụ quan hệ công chúng; công cụ bán hàng cá nhân và công cụ marketing trực tuyến.Luận văn: Tổng quát marketing của Công ty Công nghệ Sapo

Điều đó cho thấy, Sapo nhận thức được vai trò quan trọng của truyền thông marketing trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu “Sapo” và thương hiệu của các nhãn hiệu sản phẩm của công ty nhằm hỗ trợ thúc đẩy bán hàng và phát triển thương hiệu. Thực hiện tốt sứ mệnh, các giá trị cốt lõi cũng như các mục tiêu mà Ban lãnh đạo công ty đặt ra. Tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê và phương pháp nghiên cứu định tính. Nội dung cụ thể liên quan đến phương pháp sẽ được trình bày sau đây.

Để tiến hành thực hiện nghiên cứu làm rõ các vấn đề luận văn nêu ra, tác giả thực hiện quy trình nghiên cứu theo các bước cụ thể như sau:

Hình 2.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu

Trong đó:

  • Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu:Với tình hình thực tế và tính cấp thiết của đề tài, tác giả nhận định vấn đề cũng như các câu hỏi nghiên cứu đặt làm mục tiêu của công trình.
  • Xây dựng mô hình/ quy trình nghiên cứu: Từ cơ sở lý luận, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu cụ thể áp dụng trong luận văn này.
  • Thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp nhằm khai thác những tài liệu sẵn có
  • Thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp: Tác giả trực tiếp tiến hành thu thập thông tin trên thực địa
  • Đề xuất kiến nghị và giải pháp: Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, tác giả có cơ sở để đưa ra được những kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông marketing của đơn vị nghiên cứu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Marketing

2.2. Phương pháp thu thập thông tin Luận văn: Tổng quát marketing của Công ty Công nghệ Sapo

2.2.1. Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp

Để có cái nhìn tổng quan về hoạt động truyền thông marketing tại tổ chức được chọn để nghiên cứu, dữ liệu thứ cấp giúp cung cấp các thông tin, số liệu về hoạt động này qua các năm và qua nhiều thời kỳ của công ty. Ở từng giai đoạn, công ty sẽ có yêu cầu khác nhau đối với hoạt động truyền thông marketing để phù hợp với tình hình thị trường, môi trường ngành và ngay cả các yếu tố nội tại của công ty như bộ phận phụ trách, tình hình kinh doanh….

Trong giai đoạn nghiên cứu thứ cấp, tác giả đã thu thập thông tin về các hoạt động truyền thông marketing của đơn vị từ năm 2012 đến năm 2019 thông qua các bản báo cáo về truyền thông marketing nói riêng và tình hình tăng trưởng của công ty nói chung, số lượng khách hàng qua từng thời kỳ, những sự kiện công ty tham dự hay tài trợ, các tài liệu nội bộ, tài liệu có sẵn theo từng hoạt động, từng quý, từng năm, các báo cáo đánh giá phân tích tình hình doanh nghiệp, website, mạng xã hội của công ty. Qua đó, tác giả nhận thấy,hàng năm, công ty có lập kế hoạch truyền thông marketing, tuy nhiên, trong những năm đầu hoạt động, công ty chủ yếu sử dụng bán hàng cá nhân và marketing trực tiếp để đảm bảo doanh thu, tuy nhiên, sau đó, khi đã tích lũy đủ các giá trị nền tảng cần thiết, cả về tài chính và nhân lực, hiện nay, hàng năm, công ty cũng đã bổ sung, mở rộng kế hoạch truyền thông marketing tích hợp, sử dụng nhiều các công cụ khác nhau như: quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân, tài trợ sự kiện, quảng cáo trên báo chí, tập san….Trong quá trình này, tác giả đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía công ty để có thể thu thập được đa dạng các tài liệu thứ cấp cần thiết cho quá trình nghiên cứu đề tài.

2.2.2. Nghiên cứu dữ liệu sơ cấp Luận văn: Tổng quát marketing của Công ty Công nghệ Sapo

2.2.2.1.Phương pháp nghiên cứu thống kê

Trong phương pháp phân tích thống kê, tác giả chủ yếu sử dụng số liệu có sẵn để phân tích mức độ, động thái, mối liên hệ và sự ảnh hưởng của truyền thông marketing đến tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp. Phương pháp này dựa trên nguồn thông tin thu thập được của tác giả từ những thông tin có sẵn như báo cáo tài chính qua các năm, các chính sách cho truyền thông marketing, hay các số liệu phản ánh từ khách hàng đối với sản phẩm. Phương pháp này sẽ giúp tác giả tổng hợp thông tin để xây dựng cơ sở luận cứ nhằm đưa ra thực trạng về hoạt động marketing cho phần mềm quản lý bán hàng của công ty cổ phần công nghệ Sapo, từ đó mà đưa ra những giải pháp thích hợp.

Tác giả sử dụng báo cáo tài chính từ năm 2017 đến năm 2019 để thống kê doanh thu, từ đó so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, tác giả thống kê các chi phí, chính sách hoạt động đối với riêng hoạt động truyền thông marketing để đưa ra các giải pháp giải quyết những hạn chế còn tồn động đối với riêng hoạt động này.

2.2.2.2. Nghiên cứu định tính Luận văn: Tổng quát marketing của Công ty Công nghệ Sapo

Trong phương pháp nghiên cứu định tính tác giả sử dụng phương pháp phỏng vấn cá nhân chuyên sâu,phỏng vấn trực tiếp với nhóm đối tượng là các cán bộ nhân viên tham gia vào hoạt động truyền thông marketing. Kỹ thuật được sử dụng là phỏng vấn bán cấu trúc, theo đó người được phỏng vấn sẽ trả lời tự do một số câu hỏi được đặt ra bởi người phỏng vấn (gắn liền với các chủ điểm phỏng vấn). Trong quá trình gặp gỡ và phỏng vấn một số cán bộ quản lý, nhân viên tham gia vào việc lập và thực hiện kế hoạch truyền thông marketing của công ty cổ phần công nghệ Sapo như tham gia quản lý trang facebook, trang website, các nhân viên phụ trách mảng kinh doanh, các nhân viên phụ trách mảng update thông tin sản phẩm, các nhân viên tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh và cửa hàng của Sapo. Tác giả đã hiểu thêm về quy trình lập kế hoạch truyền thông marketing cho phần mềm Quản lý bán hàng Sapo, ưu và nhược điểm của các công cụ truyền thông marketing, mục tiêu truyền thông marketing cho các năm tiếp theo, các cấp nhân viên đều nhiệt tình tham gia phỏng vấn, qua đó, làm rõ được những kết quả nghiên cứu chính. Tuy nhiên, để có thể có những đánh giá khách quan và nội dung về hoạt động truyền thông marketing của công ty, qua đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động truyền thông marketing, tác giả cũng đã tiến hành nghiên cứu thu thập những số liệu thống kê từ quá khứ đến tương lai để có thể đánh giá một cách chân thực nhất đối với hoạt động truyền thông marketing của công ty.Luận văn: Tổng quát marketing của Công ty Công nghệ Sapo

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 09 năm 2019, tác giả đã tiến hành được 20 cuộc phỏng vấn cá nhân chuyên sâu bán cấu trúc, trong đó có 9 nhân viên tham gia là các đối tượng đang phụ trách vấn đề lập kế hoạch hoạt động truyền thông và các nhân viên ở các bộ phận đã từng tham gia việc thực hiện các hoạt động truyền thông marketing cho riêng phần mềm quản lý bán hàng Sapo. Do thời gian và nguồn lực có hạn, tác giả không thể tiến hành phỏng vấn các lãnh đạo công ty về hoạt động truyền thông marketing. Các cuộc phỏng vấn được diễn ra trong trụ sở chính và các đại ký chi nhánh của Sapo. Tất cả các cuộc phỏng vấn đều được ghi chép lại. Nội dung các cuộc phỏng vấn được phân tích theo phương pháp phân tích nội dung theo chủ điểm phỏng vấn, với các chủ điểm cho mỗi đối tượng sau đây:

  • Mức độ nhận thức của các nhân viên quản lý của Sapo về vai trò, tầm quan trọng của truyền thông marketing;
  • Các công việc phải thực hiện trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch truyền thông xúc tiến kinh doanh phần mềm quản lý bán hàng Sapo;
  • Các công cụ truyền thông marketing mà công ty đã áp dụng, việc phối hợp các công cụ truyền thông;
  • Ưu điểm và nhược điểm của từng công cụ truyền thông.

2.3. Thiết lập bảng hỏi cho phỏng vấn Luận văn: Tổng quát marketing của Công ty Công nghệ Sapo

Để có cơ sở và dữ liệu cho việc nghiên cứu, tác giả đã thiết lập bảng hỏi với các chủ đề nhất định để phỏng vấn các đối tượng là nhân viên công ty và ban quản lý của công ty.

Mức độ nhận thức của các nhân viên công ty Sapo về vai trò, tầm quan trọng của truyền thông marketing

Chủ đề thứ nhất, khi phỏng vấn 9 cán bộ nhân viên về mức độ nhận thức của cán bộ quản lý, nhân viên về vai trò, tầm quan trọng của truyền thông marketing đã thu được kết quả phản ánh mức độ nhận thức ở bảng 2.1.Luận văn: Tổng quát marketing của Công ty Công nghệ Sapo

Bảng 2.1. Mức độ nhận thức về tầm quan trọng của truyền thông marketing

Qua bảng 2.1 ta thấy, tất cả 9 cán bộ nhân viên của công ty đều nhận thức được tầm quan trọng của truyền thông marketing, không có ai không hiểu được tầm quan trọng của nó trong kinh doanh. Kết quả trên cho ta thấy ngoài việc đề cao vai trò giúp cho công ty xúc tiến kinh doanh phần mềm quản lý bán hàng thì họ khẳng định thêm các vai trò khác của truyền thông marketing như giúp hiểu hơn về khách hàng, xây dựng thương hiệu, tìm hiểu đối thù cạnh tranh.

Các công việc phải thực hiện trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch truyền thông xúc tiến kinh doanh phần mềm quản lý bán hàng Sapo

Chủ đề thứ hai, khi phỏng vấn trưởng phòng kinh doanh sản phẩm phần mềm Quản lý bán hàng và Trưởng phòng Bộ phần truyền thông Marketing về các công việc phải thực hiện trong quy trình lập kế hoạch truyền thông marketing đã thu được kết quả ở bảng 2.2.Luận văn: Tổng quát marketing của Công ty Công nghệ Sapo

Bảng 2.2. Các bước trong quy trình truyền thông marketing

Qua bảng 2.2 ta thấy công ty đang thực hiện 7 bước trong việc lập kế hoạch quy trình truyền thông, trong đó việc lập kế hoạch và đánh giá kế hoạch truyền thông được quan tâm hơn cả.

Các công cụ truyền thông marketing mà công ty đã áp dụng, việc phối hợp các công cụ truyền thông

Chủ đề thứ ba, khi phỏng vấn 9 cán bộ nhân viên về các công cụ truyền thông marketing mà công ty đang thực hiện và việc phối hợp các công cụ truyền thông đã thu được kết quả ở bảng 2.3.

Bảng 2.3. Các công cụ truyền thông marketing mà công ty đang sử dụng

Qua bảng 2.3 ta thấy có 5 công cụ truyền thông marketing mà công ty đang sử dụng đó là quảng cáo, bán hàng cá nhân, kích thích tiêu thụ, marketing trực tiếp, quan hệ công chúng. Qua nội dung cuộc phỏng vấn tác giả nắm chắc hơn về các nội dung của từng công cụ truyền thông, bên cạnh đó có thể thấy rằng cả 5 công cụ đều được công ty rất chú trọng.Luận văn: Tổng quát marketing của Công ty Công nghệ Sapo

Ưu điểm và nhược điểm của từng công cụ truyền thông.

Chủ đề thứ tư, khi phỏng vấn cán bộ nhân viên về ưu điểm và nhược điểm của từng công cụ truyền thông marketing của công ty đã thu được kết quả nhận xét sau đây ở bảng 2.4

Bảng 2.4. Ưu điểm và nhược điểm của từng công cụ truyền thông

Qua bảng 2.4 ta thấy các câu trả lời đều dựa trên quan điểm đề cao việc Quảng cáo và tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách hàng. Các câu trả lời đều cho rằng việc tuyên truyền trực tiếp là không hiệu quả.

Qua việc ghi chép và phân tích các câu trả lời của các cán bộ nhân viên của công ty cổ phần công nghệ Sapo, tác giả thấy các hoạt động truyền thông marketing của công ty rất đa dạng, ban lãnh đạo công ty đã hiểu rõ về tầm quan trọng của hoạt động truyền thông marketing, đã đầu tư rất nhiều công sức và có chiến lược dài hạn từ năm 2017 cho đến nay.Luận văn: Tổng quát marketing của Công ty Công nghệ Sapo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận văn: Thực trạng marketing của Công ty Công nghệ Sapo

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x