Luận văn: Thực trạng về các phương pháp nghiên cứu

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng về các phương pháp nghiên cứu hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty TNHH Novaglory giai đoạn 2016-2020 dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Phương pháp nghiên cứu

2.1.1. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Thực trạng về các phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định tính là phương pháp chính được áp dụng trong nghiên cứu này bằng các kỹ thuật phân tích: ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE, ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE, ma trận hình ảnh cạnh tranh và ma trận hoạch định chiến lược kinh doanh SWOT, ma trận định lượng chiến lược QSPM.

Nhằm kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trên cơ sở nghiên cứu các quy luật khách quan về kinh tế – xã hội, kết hợp với vận dụng các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quá trình thực hiện phát triển ngành dược từ đó hệ thống hóa, phát triển cơ sở lý luận của việc xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty TNHH Novaglory giai đoạn 2016-2020. Tác giả còn sử dụng một số phương pháp cụ thể:

  • Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc.
  • Phương pháp điều tra, khảo sát, phương pháp chuyên gia.
  • Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp khái quát hóa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:   

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

2.1.2. Quy trình nghiên cứu Luận văn: Thực trạng về các phương pháp nghiên cứu

Xác định vấn đề nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu

Nghiên cứu định tính

Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020

Phân tích các yếu tố bên trong

Xác định các điểm mạnh, điểm yếu

Phân tích các yếu tố bên ngoài

Xác định các cơ hội, nguy cơ

Xây dựng ma trận SWOT

Hình thành các chiến lược

Lựa chọn chiến lược thích hợp qua ma trận QSPM

Phương pháp ứng dụng lý thuyết hệ thống được áp dụng trong việc thiết lập quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh theo mô hình quản trị chiến lược toàn diện, và khung phân tích hình thành chiến lược.

Phương pháp phân tích tổng hợp được áp dụng trong đánh giá môi trường kinh doanh, và xác định điểm phân loại của các yếu tố trong các ma trận của khung phân tích hình thành chiến lược. Thông qua phân tích tổng hợp lý thuyết, phân loại hệ thống hoá và khái quát hoá lý thuyết từ đó rút ra các kết luận khoa học là cơ sở lý luận cho đề tài.

Phương pháp nghiên cứu định tính dựa trên nghiên cứu tình huống cụ thể và phương pháp chuyên gia được tác giả sử dụng trong nghiên cứu này. Phương pháp này sẽ cung cấp những số liệu sơ cấp như đánh giá nhận định của các chuyên gia thông qua các bảng hỏi phỏng vấn đối tượng nghiên cứu.

Các dữ liệu thu thập được tác giả sử dụng phương pháp thống kê, so sánh để đưa ra các kết quả và từ đó tiến hành đánh giá, nhận định và dự báo xu thế, phương hướng tiếp theo của nghiên cứu.

2.2. Các công cụ nghiên cứu Luận văn: Thực trạng về các phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng một số mô hình và công cụ nghiên cứu bổ sung để phân tích và đưa ra những chiến lược phù hợp đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể:

Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE): Ma trận EFE đánh giá các yếu tố bên ngoài, tổng hợp và tóm tắt những cơ hội và nguy cơ chủ yếu của môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó giúp nhà quản trị doanh nghiệp đánh giá được mức độ phản ứng của doanh nghiệp với những cơ hội, nguy cơ.

Phân tích các yếu tố bên ngoài sẽ cho phép doanh nghiệp nhận diện rõ: đâu là cơ hội (O) mà doanh nghiệp có thể tận dụng và đâu là nguy cơ hay thách thức (T) mà doanh nghiệp phải đương đầu.

Nhận diện và đánh giá các cơ hội và những nguy cơ từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp sẽ cho phép doanh nghiệp xây dựng được nhiệm vụ kinh doanh rõ ràng, xác định mục tiêu dài hạn khả thi, thiết kế được chiến lược phù hợp và đề ra các chính sách hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu hàng năm. Luận văn: Thực trạng về các phương pháp nghiên cứu

Việc phân tích các yếu tố bên ngoài mang nhiều màu sắc tính chất định tính, trực giác, khó hình dung. Trong quản trị chiến lược, các nhà nghiên cứu đã đưa ra hai công cụ cho phép doanh nghiệp chấm điểm và định lượng hoá các ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động của doanh nghiệp. Đó là Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) và Ma trận hình ảnh cạnh tranh.

Ma trận yếu tố nội bộ (IFE): Dựa vào các thông tin yếu tố nội bộ tiến hành lập ma trận IFE, nhằm xem xét khả năng năng phản ứng và nhìn nhận những điểm mạnh, yếu của công ty. Từ đó giúp công ty tận dụng tối đã điểm mạnh để khai thác và chuẩn bị nội lực đối đầu với những điểm yếu và tìm ra những phương thức cải tiến điểm yếu này.

Việc phân tích nội bộ doanh nghiệp sẽ cho phép nhận diện những điểm mạnh (S) và điểm yếu (W) của doanh nghiệp. Từ đó, các chiến lược kinh doanh được lựa chọn cần phát huy tối đa các điểm mạnh và khắc phục các điểm yếu của doanh nghiệp.

Cũng tương tự như trong kỹ thuật phân tích các yếu tố bên ngoài, nhằm định lượng hoá các phân tích nội bộ doanh nghiệp, người ta dùng Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE).

Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CIM):Thiết lập ma trận này nhằm đưa ra những đánh giá so sánh công ty với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong cùng ngành, sự so sánh dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty trong ngành. Qua đó nó cho nhà quản trị nhìn nhận được những điểm mạnh và điểm yếu của công ty với đối thủ cạnh tranh, xác định lợi thế cạnh tranh cho công ty và những điểm yếu cần được khắc phục.

Ma trận này nhận diện những đối thủ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp cùng những ưu thế và khuyết điểm đặc biệt của họ. Ma trận này là sự mở rộng của ma trận EFE với các mức độ quan trọng của các yếu tố, ý nghĩa điểm số của từng yếu tố và tổng số điểm quan trọng là có cùng ý nghĩa.

Ma trận hình ảnh cạnh tranh khác ma trận EFE ở chỗ: có một số yếu tố bên trong có tầm quan trọng quyết định cũng được đưa vào để so sánh. Tổng số điểm đánh giá các đối thủ cạnh tranh sẽ được so sánh với doanh nghiệp được chọn làm mẫu.

2.3. Môi trường nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại thị trường Việt Nam.

Việt Nam hiện đã và đang đàm phán, ký kết hàng loạt các hiệp định Thương mại tự do (FTA) với nhiều nước, tổ chức trên thế giới, trong đó Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đánh giá mang lại sự mở cửa toàn diện giữa các thành viên, điều đó tác động mạnh mẽ đến toàn thị trường, tất cả các ngành nghề. Nghiên cứu này được thực hiện dưới sự tác động của môi trường kinh doanh ngày càng mở cửa thị trường trong nước đối với nhiều ngành trong đó có ngành dược phẩm trong nước.

2.4. Thu thập dữ liệu Luận văn: Thực trạng về các phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Dữ liệu thứ cấp:

Dựa trên số liệu thu thập các báo cáo đã được công bố của công ty, tạp chí, những website có liên quan đến công ty, …

2.4.2. Dữ liệu sơ cấp:

Điều tra bằng phiếu hỏi: Sử dụng phiếu khảo sát đánh giá các ma trận từ chuyên gia bên trong công ty và chuyên gia hoạt động cùng lĩnh vực kinh doanh trên địa bàn TPHCM.

2.5. Phân bố mẫu

Việc khảo sát được tiến hành bằng cách chọn 11 chuyên giatrong 78 chuyên gia bên trong để đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của môi trường nội bộ công ty.

Phân bố mẫu, tỷ lệ và chọn mẫu cụ thể như sau:

Việc khảo sát các yếu tố bên ngoài tác giả chọn 14 chuyên gia trong 80 chuyên gia để khảo sát,qua đó để đánh giá cơ hội và nguy cơ của môi trường bên ngoài công ty.

Phân bố mẫu, tỷ lệ và chọn mẫu cụ thể như sau:

2.6. Xử lý dữ liệu

Từ các số liệu thu thập được tác giả tiến hành phân tích dựa vào phần mềm hỗ trợ là Excel. Các phân tích được tiến hành là tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích và đánh giá dữ liệu. Luận văn: Thực trạng về các phương pháp nghiên cứu

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Luận văn: Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Novaglory

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x