Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017- 2019 dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.3. Đánh giá tình hình công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Việt Yên giai đoạn 2017-2019

3.3.1. Bộ máy quản lý và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Việt Yên

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Việt Yên được thành lập theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang bắt đầu đi vào hoạt động từ 01/11/2015 là đơn vị dịch vụ công, có chức năng đăng ký sử dụng đất, chỉnh lý biến động quá trình sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính; giúp phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luât. Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Theo Luật Đất đai 2013 và Điều 5 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Văn bản số 347/TB-VPCP ngày 27/8/2014 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hợp nhất với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trực thuộc sở Tài nguyên và

Môi trường tỉnh và được đổi tên thành Văn phòng Đăng ký đất đai, nhưng đến thời điểm hiện nay tỉnh Bắc Giang vẫn chưa thực hiện chủ trương trên.

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ hiện có 7 biên chế và 03 hợp đồng lao động (trong đó có 01 Phó Giám đốc phụ trách, 01 kế toán, 04 viên chức chuyên môn về đất đai, 01 chuyên môn Hành chính học, 03 cán bộ Hợp đồng chuyên môn Quản lý đất đai).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Có nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả. Văn thư: Tiếp nhận văn bản đến trình lãnh đạo xử lý, phát hành văn bản đi của cơ quan, quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ địa chính hiện hành trên địa bàn huyện.

Bộ phận kỹ thuật- đăng ký và quản lý dữ liệu: Trính đo địa chính, chỉnh lý biến động của thửa đất trên bản đồ địa chính, kiểm tra trình ký hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn; soạn thảo và gửi các văn bản liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn được phân công, cập nhật kết quả xử lý vào cơ sở dữ liệu địa chính, chỉnh lý thường xuyên cơ sở dữ liệu địa chính trên phần mềm và thực hiện công tác thống kê đất đai hàng năm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai

3.3.2. Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Quyết định số 124/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 về việc ban hành quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quyết định số 745/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 về việc ban hành quy định hạn mức đất giao làm nhà ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục khi nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh bắc Giang.

Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 về việc ban hành bảng giá đất giai đoạn 2015- 2019 tỉnh Bắc Giang, số 940/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 30/12/2014.

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/9/2017 về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay công tác đăng ký, đăng ký đất đai được chia thành 2 loại hình là Đăng ký đất đai lần đầu và đăng ký biến động đất đai.

Đăng ký đất đai lần đầu: Đăng ký đất đai lần đầu là việc người sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay đến cơ quan Nhà nước để kê khai, đăng ký cấp GCN quyền sử dụng đất theo một trình tự nhất định để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính: ” Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu (sau đây gọi là đăng ký lần đầu) là việc thực hiện thủ tục lần đầu để ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa chính.

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu

 • Đối tượng thực hiện: Người sử đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Quy trình đăng ký đất đai lần đầu:

Quy trình đăng ký đất đai lần đầu được minh họa bằng sơ đồ sau:

3.3.3. Tình hình đăng ký đất đai trên địa bàn huyện Việt Yên giai đoạn 2017-2019 Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

3.3.3.1. Tình hình chung

Việc đăng ký đất đai thực chất là quá trình thực hiện các công việc nhằm thiết lập hồ sơ địa chính cho toàn bộ đất đai trong phạm vi hành chính từng xã, phường, thị trấn trong cả nước và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người sử dụng đất đủ điều kiện, làm cơ sở để nhà nước quản lý chặt chẽ toàn bộ đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Do vậy công tác đăng ký đất đai không chỉ dừng lại ở việc lập hồ sơ địa chính mà còn phải cấp giấy chứng nhận. Quá trình vận động, phát triển của đời sống, kinh tế, xã hội tất yếu dẫn đến sự biến động đất đai ngày càng đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau như: Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất….vì vậy phần lớn ý kiến của người dân đều đồng ý với chính sách pháp luật đất đai của nhà nước.

Do người dân Việt Yên đã sinh sống ổn định từ lâu. nên hầu hết quỹ đất ở huyện Việt Yên đều được đăng ký kê khai. Việc đăng ký đất đai những năm trước đây chưa đảm bảo chính xác và cũng chưa có thể làm cơ sở để xây dựng hồ sơ địa chính. Phần lớn là do ý thức của người sử dụng đất và hạn chế trong vấn đề quản lý về đất đai làm cho việc đăng ký đất đai tại địa phương còn nhiều bất cập, chỉ quản lý về số lượng nhưng chất lượng thì chưa cao, độ chính xác thấp, có sự sai lệch giữa số liệu đang lưu trữ so với thực tế.

3.3.3.2. Quy trình thực hiện

Mô tả quy trình đăng ký biến động quyền sử dụng đất:

Hộ gia đình cá nhân:

Nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên thông qua bộ phận tiếp nhận theo cơ chế “một cửa”, hồ sơ gồm: Đơn xin tách thửa, hợp thửa; đơn đề nghị trích lục thửa đất; đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; tờ khai chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hợp đồng chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế…. quyền sử dụng đất; các tờ khai thuế; đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Ủy ban nhân dân các xã. thị trấn:

 • Xác nhận vào đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Chỉ đạo cán bộ địa chính phối hợp với cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập trích lục, trích đo thửa đất.

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện:

 • Tiếp nhận. phân loại hồ sơ.
 • Kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất với hồ sơ (nếu hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất thì xác minh thực địa để xem xét tính phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết).
 • Trích lục địa chính hay trích đo thửa đất.
 • Gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế.

Cơ quan thuế

Xác định nghĩa vụ tài chính và gửi thông báo thuế cho người sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thẩm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển đến, trường hợp đủ điều kiện thì trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân huyện

Xem xét và ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chuyển hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để vào sổ, chỉnh lý biến động và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định.

3.3.3.3. Kết quả đạt được

Bảng 3.8. Tình hình đăng ký biến động đất đai của huyện huyện Việt Yên giai đoạn 2017-2019

Giai đoạn 2017-2019 huyện Việt Yên đã giải quyết được nhiều trường hợp biến động đất đai, như: Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; tách thửa, hợp thửa đất; đăng ký thế chấp, xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

3.3.4. Tình hình về công tác lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Việt Yên giai đoạn 2017-2019 Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

3.3.4.1. Nguồn tài liệu để phục vụ công tác lập hồ sơ địa chính

Kể từ năm 1981 cho đến nay để phục vụ cho công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính Tổng cục Quản lý ruộng đất sau đổi tên thành Tổng cục Địa chính đã ban hành các văn bản quy định biểu mẫu hồ sơ địa chính: Quyết định 56/QĐ-ĐC ngày 05/11/1981, Quyết định 499/QĐ-ĐC ngày 27/7/1995, Thông tư 346/1998/TT-ĐC,Thông tư 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30/11/2001, Thông tư 29/2004/TT-TNMT và hiện nay là Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014. Sau nhiều lần điều chỉnh biểu mẫu theo các thông tư mới ban hành cho phù hợp, hiện nay hồ sơ địa chính huyện Việt Yên được lập theo Thông tư 24/2014/TT-TNMT; việc đo đạc lập bản đồ địa chính được tiến hành bằng máy toàn đạc điện tử với độ chính xác cao để thay thế bản đồ đo vẽ thủ công (Bản đồ giải thửa 299/TTg). Bản đồ địa chính của các xã, thị trấn được lưu bằng phần mềm MicroStation SE; bản đồ quy hoạch sử dụng đất được lưu trữ ở dạng số và giấy.

Các loại giấy tờ thể hiện trên hồ sơ: Quyết định giao đất. cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn xin tách thửa, hợp thửa; đơn xin chuyển mục đích; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có)…..

Các loại sổ: Sổ mục kê; sổ địa chính; sổ đăng ký đất đai; sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cùng một số giấy tờ và tài liệu khác có liên quan.

3.3.4.2. Thực trạng về việc lập và quản lý hồ sơ địa chính

Hồ sơ địa chính được lập để phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên độ tin cậy của các thông tin được lưu trữ trong hồ sơ địa chính so với ngoài thực địa thì có sự sai lệch về các thông tin kinh tế, xã hội và tính pháp lý của thửa đất. Do vậy, công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính là một yếu tố vô cùng quan trọng trong công tác quản lý đất đai.

Công tác lập hồ sơ địa chính

Hiện nay, trên địa bàn huyên Việt Yên việc lập hồ sơ cơ bản đã thực hiện đầy đủ; công tác cập nhật hồ sơ địa chính của các thửa đất và biến động đất đai đều được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện khá kịp thời, đúng quy định. Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Từ khi nhận chuyển giao bản đồ địa chính dạng số của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, thì công tác quản lý và cập nhật hồ sơ địa chính có phần được thuận lợi hơn, đặt biệt là hiện nay các xã đang triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Công tác quản lý hồ sơ địa chính

Do điều kiện nơi làm việc còn chật hẹp, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chưa bố trí phòng và cán bộ chuyên trách làm công tác lưu trữ hồ sơ địa chính nên hồ sơ chưa được phân loại rõ ràng, chưa sắp xếp được theo từng năm cụ thể, việc sao lục, cung cấp thông tin cũng gặp nhiều khó khăn.

Những khó khăn trong công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính

 • Phần lớn cán bộ, viên chức, người lao động tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất không được đào tạo đúng chuyên ngành, chưa sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành phục vụ cho công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính.
 • Hầu hết cán bộ địa chính cấp xã và cấp huyện vẫn chưa sử dụng được các phần mềm hiện hành như TK2015, MicroStation SE…. đã gây khó khăn và cản trở không ít trong công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính.
 • Để bảo quản hồ sơ khỏi hư hỏng. hằng năm Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện tổ chức phun thuốc diệt mối mọt, nấm mốc, trong khi chưa có kho lưu trữ riêng nên thuốc bảo vệ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ đang làm việc chung tại kho lưu trữ hồ sơ.

Quy trình thực hiện

Người sử dụng đất khi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng quyền sử dụng đất, được giao đất, cho thuê đất từ đất chưa sử dụng hoặc đất đã thu hồi thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có thẩm quyền trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính của khu vực tạo đất mới và các thửa đất có liên quan thì thực hiện các công việc sau:

Chỉnh lý bổ sung ranh giới, loại đất, mục đích sử dụng đất, diện tích của các thửa đất mới trên bản đồ địa chính.

Cập nhật thông tin về thửa đất mới vào hồ sơ địa chính. Cập nhật chỉnh lý biến động vào bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định hiện hành.

Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo thửa đất gửi đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và UBND các xã, thị trấn nơi có thửa đất đã được đăng ký cập nhật biến động.

3.3.4.3. Kết quả lập hồ sơ địa chính huyện Việt Yên Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Bảng 3.9. Kết quả lập hồ sơ địa chính của huyện Việt Yên

Qua bảng 3.9: cho thấy rằng tình hình lập hồ sơ địa chính của huyện Việt Yên đạt kết quả như sau:

Bản đồ: Toàn huyện có 620 tờ bản đồ được lập, quản lý, sử dụng đồng thời trên bản đồ giấy và bản đồ số trên phần mềm Microstation SE, trong đó có 620 tờ bản đồ, tỷ lệ 1/2000. Xã Tiên Sơn có số lượng tờ bản đồ nhiều nhất 116 tờ, xã Tự Lạn và Việt Tiến có số lượng tờ bản đồ ít nhất là 05 tờ.

Sổ địa chính: Toàn huyện có 116 quyển, xã Tiên Sơn có số lượng nhiều nhất 17 quyển, xã Quảng Minh, Thị trấn Nếnh, Vân Trung, Việt Tiến có số lượng ít nhất là 02 quyển.

Sổ mục kê: Toàn huyện có 94 quyển, xã Tiên Sơn có số lượng nhiều nhất 12 quyển, xã Hương Mai, Ninh Sơn có số lượng ít nhất 02 quyển.

Sổ đăng ký biến động: Toàn huyện có 19 quyển, mỗi xã, thị trấn 01 quyển.

Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Toàn huyện có 19 quyển, mỗi xã, thị trấn 01 quyển.

Trong những năm qua, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Việt Yên đã ứng dụng phần mềm Microsoft Excel và phần mềm MicroStation SE để quản lý hồ sơ địa chính. Tuy nhiên hệ thống hồ sơ địa chính của huyện chưa được lập đầy đủ và thống nhất, việc cập nhật cơ sở dữ liệu chưa thường xuyên và thiếu kịp thời. Chất lượng hồ sơ địa chính không cao nên việc sưu tra, sưu lục giải quyết các quan hệ về đất đai chưa đạt yêu cầu đề ra. Vấn đề này xuất phát từ một số lý do như:

 • Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và công chức địa chính cấp xã còn hạn chế, nhất là các phần mềm chuyên ngành MicroStation SE, Vilis.…dẫn đến việc tích hợp cơ sở dữ liệu chung cho toàn huyện không đồng bộ gặp nhiều khó khăn.
 • Sau khi thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về đẩy mạnh vận động nông dân “dồn điền đổi thửa” và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp, huyện Việt Yên được Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn để triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, hiện nay các đơn vị tư vấn đang tiến hành đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính trên 33/33 xã, thị trấn, do đó công tác lập hồ sơ địa chính phải xây dựng lại từ đầu.

3.3.5. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Việt Yên giai đoạn 2017-2019 Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

3.3.5.1. Tình hình chung về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Việt Yên

Trong những năm gần đây, do phát triển nhanh các khu đô thị, cụm công nghiệp: Khu đô thị mới Đình Trám- Sen Hồ, khu Ninh Khánh, khu My Điền thuộc thị trấn Nếnh; Khu đô thị khu 4 thị trấn Bích Động; cụm công nghiệp Hoàng Mai ; cụm công nghiệp Vân Trung; Cụm công nghiệp Quang Châu và cụm công nghiệp Việt Hàn nên nhu cầu sử dụng đất tăng lên. Đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện có xu hướng tăng và đất nông nghiệp lại giảm. Cùng với đó là sự phát triển các loại thị trường trong đó có thị trường bất động sản, nhu cầu về đất ở, các hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai diễn ra khá sôi nổi như chuyển quyền, cho tặng, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, thuê đất…. đặc biệt từ khi có quy định tất cả các giao dịch liên quan đến đất đai phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày một tăng lên.

Đối với chính quyền địa phương, do nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày càng tăng nên các địa phương đã nỗ lực cố gắng và chú trọng đến công tác công khai thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong những năm gần đây đạt được tương đối khả quan.

3.3.5.2. Quy trình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Những quy định chung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng ký quyền sử dụng đất là thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước thực hiện đối với các đối tượng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất (gọi chung là người sử dụng đất), là việc ghi nhận về quyền sử dụng đất đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những chủ sử dụng đất hợp pháp nhằm xác lập mối quan hệ pháp lý đầy đủ giữa nhà nước với người sử dụng đất đồng thời chính thức xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, làm cơ sở để nhà nước nắm chắc và quản lý chặt chẽ toàn bộ đất đai theo đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người sử dụng đất.

a) Các đối tượng đăng ký quyền sử dụng đất

Theo Điều 5 và 170 Luật Đất đai 2013, các đối tượng phải đăng ký quyền sử dụng đất bao gồm: Các tổ chức trong nước; hộ gia đình, cá nhân trong nước; cộng đồng dân cư đang sử dụng đất; cơ sở tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Các đối tượng sử dụng đất này thực hiện đăng ký trong các trường hợp:

Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây

Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;

Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;

Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;

Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký.

Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; + Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất; + Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

 • Chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;
 • Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng;
 • Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất;
 • Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật;
 • Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;
 • Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

Quy trình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hồ sơ và trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

Về hồ sơ:

Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện trích đo hoặc trích lục, đo vẽ bổ sung địa chính thửa đất và công khai theo quy định), ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất chịu trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc quy định tại khoản 2, Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và chuyển hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trường hợp chưa có bản đồ địa chính hoặc thửa đất có biến động thì trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có văn bản thông báo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để thực hiện trích đo hoặc trích lục, đo vẽ bổ sung địa chính thửa đất theo quy định.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện:

Trong thời gian không quá 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc quy định tại khoản 3 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trong đó: Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận thì chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Chi cục Thuế (đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và đồng thời chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ và chuyển sang Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục Thuế:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Văn phòng đăng ký đất cấp huyện chuyển đến. Chi cục Thuế thông báo nghĩa vụ tài chính cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chuyển đến, phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp thuê đất thì trình ủy ban nhân dân huyện ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và trình ủy ban nhân dân huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thông báo và chuyển giấy chứng nhận cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận giấy chứng nhận ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

Trao trực tiếp giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận hoặc người được uỷ quyền. Khi nhận giấy chứng nhận, người được cấp giấy chứng nhận phải giao bản gốc các giấy tờ theo quy định cho ủy ban nhân dân cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận bản gốc giấy tờ về quyền sử dụng đất, các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) và chuyển cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Về quy trình các bước thực hiện được thể hiện tại hình vẽ minh họa như sau:

Người sử dụng đất

VP ĐKQSD đất:

 • Đo đạc. kiểm tra hồ sơ;
 • Xác định điều kiện cấp giấy chứng nhận;
 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.

Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Kiểm tra và trình Ủy ban nhân dân huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chi cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính

Hình 3.6. Quy trình các bước thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3.3.5.3. Kết quả đạt được Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Trong những năm qua trên địa bàn huyện Việt Yên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt được thể hiện ở bảng 3.10 và bảng 3.11 như sau:

Bảng 3.10. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của huyện Việt Yên giai đoạn 2017-2019

Qua bảng số liệu 3.10 cho thấy, Năm 2017: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Việt Yên đã thẩm định cấp được 1793 hồ sơ. Trong đó: xã thượng Lan có số lượng cấp ít nhất 04 hồ sơ, xã Hoàng Ninh có số lượng cấp nhiều nhất với hồ sơ.

Năm 2018: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Việt Yên đã thẩm định cấp được 1787 hồ sơ, giảm so với năm 2017 là 06 hồ sơ, trong đó: xã Tiên Sơn không có hồ sơ nào, xã Hoàng Ninh có số lượng cấp nhiều nhất với 432 hồ sơ.

Năm 2019: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Việt Yên đã thẩm định cấp được 1591 hồ sơ. Giảm so với năm 2018 là 713 hồ sơ.

Nguyên nhân: Để khắc phục những hạn chế trong công tác lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành quyết định giao chỉ tiêu đối với các xã, thị trấn trong việc xét duyệt hồ sơ cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phân công cán bộ, công chức, viên chức phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất theo dõi, đôn đốc các xã, thị trên địa bàn.

Bảng 3.11. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp của huyện Việt yên giai đoạn 2017-2019

Bảng số liệu 3.11 cho thấy, Năm 2017: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Việt Yên đã thẩm định cấp được 5.809 hồ sơ đất nông nghiệp. Trong đó: xã Thượng Lan có số lượng cấp nhiều nhất với 2.166 hồ sơ và 10 xã không có hồ sơ nào. Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Năm 2018: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Việt Yên đã thẩm định cấp được 3.233 hồ sơ đất nông nghiệp, giảm so với năm 2017 là 2.576 hồ sơ, trong đó: 10 xã không có hồ sơ nào, xã Bích Sơn có số lượng cấp nhiều nhất với 1.226 hồ sơ.

Năm 2019: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Việt Yên đã thẩm định cấp được 2.816 hồ sơ đất nông nghiệp. Giảm so với năm 2018 là 417 hồ sơ.

Nói tóm lại, giai đoạn 2017-2019 huyện Việt Yên tập trung triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phân công cán bộ theo dõi các xã, thị trấn để tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã, thị trấn; chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến tận người dân, tuy vậy trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế sau:

Sự phối hợp triển khai thực hiện việc xét duyệt hồ sơ, xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của một số xã, thị trấn thiếu chặt chẽ, việc xác nhận vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chung chung, chưa đảm bảo quy định pháp luật, vì vậy phải chuyển lại hồ sơ để xác minh nguồn gốc sử dụng đất, dẫn đến hồ sơ trễ hẹn (các trường hợp đất do nhận chuyển nhượng có giấy viết tay, nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xác nhận trước ngày 01/7/2004, ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không cụ thể, do đó phải đề nghị bổ sung giấy xác nhận lại việc chuyển nhượng, dẫn đến một số hồ sơ bị trễ hẹn).

Nhiều trường hợp ranh giới thửa đất không rõ ràng nên khi xác định ranh giới để đo đạc lập bản đồ địa chính thì có phát sinh tranh chấp hoặc hộ sử dụng đất liền kề không ký vào biên bản xác định ranh, mốc giới thửa đất.

Diện tích đo đạc và diện tích ghi trên Bản đồ 299 có sự chênh lệch lớn, trong khi đó chính quyền cấp xã chưa làm rõ được nguyên nhân diện tích vì sao có sự chênh lệch lớn….

3.3.5.4 Thống kê các trường hợp tồn đọng, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngày 31/12/2019 Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Bảng 3.12. Các trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất của huyện Việt Yên

Qua bảng kết quả 3.12 cho thấy: Mặc dù kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn huyện đã đạt tỷ lệ khá cao, tuy nhiên số lượng tồn đọng chưa được cấp giấy cũng còn khá lớn, cụ thể như sau:

Đất ở tại nông thôn:

Hồ sơ tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện được cấp giấy là 678 hồ sơ với diện tích là 76,13 ha.

Đất ở tại đô thị:

 • Hồ sơ tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện được cấp giấy là 267 hồ sơ với diện tích 7,91 ha;
 • Đất nông nghiệp: Hồ sơ tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện được cấp giấy là 876 hồ sơ với diện tích 3727,02 ha;

Theo đánh giá của ngành chức năng và địa phương liên quan, có rất nhiều nguyên nhân tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận nhưng phải kể đến phần lớn các trường hợp là do:

 • Không có giấy tờ hợp lệ, đất do ủy ban nhân dân cấp xã giao trái thẩm quyền, ranh giới thửa đất không rõ ràng, vi phạm pháp luật đất đai từ nhiều năm qua chưa được giải quyết.
 • Một số quy định của pháp luật đất đai hiện hành còn chưa đầy đủ, hợp lý như quy định các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận tại Điều 100, Luật Đất đai 2013 chưa đầy đủ, chưa tạo sự công bằng trong nhiều trường hợp….
 • Bên cạnh đó, nhận thức và ý thức chấp hành quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận của một số đối tượng sử dụng đất còn hạn chế, chậm trễ, không thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo thông báo của địa phương.

3.3.6. Đánh giá tiến độ trong quá trình đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Việt Yên

Thời gian qua, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Việt Yên đã dần ổn định về tổ chức bộ máy; cơ sở vật chất phục vụ chuyên môn được trang bị đồng bộ, nơi làm việc cho công chức, viên chức và người lao động dần ổn định, nơi đón tiếp công dân nhận và trả kết quả văn minh, lịch sự…hồ sơ được kiểm tra, kiểm soát ngày chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, như: Trình độ đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động chưa đồng đều, còn có khá nhiều viên chức, người lao động tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Việt Yên không được đào tạo đúng chuyên ngành nên trình độ, nghiệp vụ và kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng còn nhiều hạn chế (Microstation, TK2015, Vilis….) trong khi đó yêu cầu xử lý hồ sơ khá phức tạp, qua nhiều khâu kiểm tra dẫn đến việc thẩm định, trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm.

Việc lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính thiếu kịp thời, số liệu chỉnh lý các cấp chưa đồng nhất, mang tính hình thức nhưng chưa đầy đủ về nội dung.

3.3.7. Kết quả cấp GCN cho Tổ chức Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Tình hình cấp GCNQSD đất cho các tổ chức năm 2019 được thể hiện qua bảng 3.13

Bảng 3.13. Kết quả cấp GCNQSD đất cho các tổ chức năm 2019

Qua bảng 3.13 cho thấy trong năm 2019 trên địa bàn huyện đã có 24 tổ chức được cấp GCNQSD với tổng diện tích 879.438,4 m2.

Tổng hợp kết quả cấp GCNQSD đất cho các tổ chức giai đoạn 2017 – 2019 tại Huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017- 2019.

Bảng 3.14. Tổng hợp kết quả cấp GCNQSD đất cho các tổ chức giai đoạn 2017 – 2019

Qua bảng 3.14. cho thấy năm 2017 cấp được 93 tổ chức với tổng diện tích1.354.893 m2. Năm 2018 cấp được 76 tổ chức ít hơn so với năm 2017 là 17 tổ chức với tổng diện tích là 560.574m2. Còn năm 2019 cấp được 24 tổ chức với tổng diện tích là 879.438,4m2.

3.3.8.Tổng hợp kết quả các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bảng 3.15. Tổng hợp kết quả các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Việt yên giai đoạn 2017-2019

Qua bảng số liệu 3.15 cho thấy: Năm 2017 các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Việt Yên là 2.108 hồ sơ. Trong đó: xã Thượng Lan có số lượng chưa cấp ít nhất 03 hồ sơ, xã Nghĩa Trung có số lượng chưa cấp nhiều nhất với 240 hồ sơ.

Năm 2018: Các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Việt Yên là 1.407 hồ sơ, giảm so với năm 2017 là 701 hồ sơ, Trong đó: xã Việt Tiến có số lượng chưa cấp ít nhất 03 hồ sơ, Thị trấn Nếnh có số lượng chưa cấp nhiều nhất với 200 hồ sơ.

Năm 2019: Các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Việt Yên là 970 hồ sơ, giảm so với năm 2018 là 437 hồ sơ.

3.4. Kết quả điều tra ý kiến của một số cán bộ địa chính và người dân về tình hình đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Bảng 3.16. Kết quả điều tra, phỏng vấn công chức địa chính về các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện

Qua bảng 3.16 cho ta thấy các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Chính sách pháp luật về đất đai chiếm 53,33% ý kiến được phỏng vấn, nguồn gốc đất (tính pháp lý thửa đất) chiếm 73,33% ý kiến được phỏng vấn, thủ tục hành chính chiếm 60% ý kiến được phỏng vấn cho rằng rất ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các yếu tố: trình độ dân trí, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất, kỹ thuật có ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ở mức độ thấp hơn.

Phần đa các ý kiến cho rằng (18/30 phiếu) chính sách pháp luật về đất đai và các chính sách liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay chưa phù hợp, chưa tháo gỡ được toàn diện các khó khăn vướng mắc trọng việc thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như: thủ tục hành chính còn rườm rà, cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đồng bộ. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Việt Yên: Chính sách pháp luật về đất đai; nhân lực thực hiện việc đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiểu biết của người dân về vai trò của giấy chứng nhận quyền sử đất, quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tính pháp lý của thửa đất; trình tự thủ tục đăng ký đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân)….

Bảng 3.17. Đánh giá tiến độ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Việt Yên

Hình 3.7. Tiến độ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Việt Yên

Qua bảng 3.17 cho ta thấy, có 12,5% số người được hỏi cho rằng thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, 51,67% số người được hỏi cho rằng thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bình thường và 35,83% số người được hỏi cho rằng thời gian giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh hơn so với quy định. Vẫn có ý kiến phản ánh một số sai sót hồ sơ trong quá trình lập hồ sơ, do đó hồ sơ phải đi làm lại gây lãng phí về kinh phí và thời gian của nhà nước và của người dân. Sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn của huyện với ủy ban nhân dân cấp xã còn có hạn chế, bị động làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết nhất là về thời gian, tiến độ. Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Thông tin về số hộ được cấp và chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Qua khảo sát, số hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 90 hộ, số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 30 hộ. Qua số liệu điều tra cho thấy:

 • Phần lớn các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chủ yếu là đất được ủy ban nhân dân cấp xã giao đất trái thẩm quyền từ sau ngày 15/10/1993, nhưng hiện nay các hộ gia đình không có giấy tờ chứng minh đã tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước (hóa đơn nộp tiền vào ngân sách xã); một số ít trường hợp người dân tự ra ở trên đất do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.
 • Nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do nguồn gốc sử dụng đất không rõ rang, không có giấy tờ pháp lý để chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp, nên cảm thấy công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn khó khăn.

Thông tin về tình hình đăng ký biến động đất đai

Với 120 phiếu điều tra, có 52 phiếu chưa đăng ký biến động đất đai lần nào chiếm tỷ lệ 43,33% và 68 phiếu đăng ký biến động chiếm tỷ lệ 56,67%.

Đối với 68 hộ đăng ký biến động đất đai thì có:

 • 41 trường hợp có nội đăng ký biến động là cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do đo đạc lại bản đồ địa chính, xác định lại diện tích công nhận đất ở.…)
 • 15 trường hợp có nội dung đăng ký thế chấp, xóa thế chấp; 06 trường hợp đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho; 04 trường hợp đăng ký tách thửa, hợp thửa và 02 trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

Ý kiến của các hộ gia đình về tình hình đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay

Qua số liệu điều tra cho thấy: Phần lớn ý kiến của người dân đều đồng ý với chính sách pháp luật đất đai của nhà nước, có 102 phiếu chiếm tỷ lệ 85%.

Có 08 trường hợp, chiếm tỷ lệ 6,67% đề nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính (cắt giảm bớt một số giấy tờ); 10 trường hợp, chiếm tỷ lệ 9,33% đề nghị có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

3.5. Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Việt Yên Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Qua nghiên cứu, tìm hiểu điều kiện thực tế về công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Việt Yên có những tồn tại, hạn chế như sau:

Hệ thống hồ sơ địa chính qua các thời kỳ đã rách nát, thất lạc nhiều không đầy đủ. Bản đồ đo vẽ theo chỉ thị 299 hiện tại không đúng so với hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân do đã biến động nhiều trong quá trình sử dụng đất.

Đội ngũ cán bộ công chức xã vẫn chưa đủ trình độ năng lực để đáp ứng nhu cầu công việc đề ra. Nhiều cán bộ mang tính quan liêu, hách dịch gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân khi đi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận.

Một số quy định của Luật đất đai, các Nghị định, Thông tư chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế gây khó khăn trong việc áp dụng thi hành.

Trang thiết bị vật tư, máy móc đang thiếu nhiều so với khối lượng công việc đề ra.

Sự phối hợp giữa phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã và cán bộ địa chính còn nhiều hạn chế, chưa thực sự tốt…

Từ những tồn tại hạn chế ở trên tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, như sau:

Về cơ sở vật chất: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường đầu tư trang thiết bị máy móc để phục vụ cho công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ, cơ sở dữ liệu địa chính dạng số.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

 • Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm rõ rang, đồng thời có cơ chế để quy trách nhiệm cho người đứng đầu nếu để tình trạng chậm lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; lấy chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một tiêu chí đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức hàng năm.
 • Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên: Sớm hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp tục triển khai công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất chưa giao.

Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 nhằm kiểm tra. đánh giá tổ chức thực hiện các công đoạn trong quá trình xử lý công việc, trên cơ sở đó có biện pháp để kịp thời khắc phục được những tồn tại hạn chế. Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến đất đai.

Về chính sách pháp luật: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành các hướng dẫn về theo dõi, chỉnh lý biến động đất đai, hướng dẫn lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các địa phương có căn cứ thực hiện (nhất là văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất ở do ủy ban nhân dân cấp xã giao đất trái thẩm quyền sau ngày 15/10/1993 nhưng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện Nghị định 64/CP ghi là đất vườn, hiện nay người sử dụng đất không có giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiều sử dụng đất cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất).

Về đội ngũ cán bộ: Thường xuyên mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ cho đội ngũ công chức địa chính cấp xã và cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Rà soát để thanh lý những cán bộ hợp đồng không đáp ứng nhiệm vụ được giao; có chính sách luân chuyển những cán bộ cấp xã có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt để tăng cường cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Về xây dựng và chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu. thông tin địa chính:

 • Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các đơn vị tư vấn sớm hoàn thành việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính để bàn giao cho các xã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
 • Đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm chuyên dụng (MicroStation, Vilis….) để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trên phạm vi toàn huyện nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý đất đai và yêu cầu công khai hóa thông tin đất đai trong thị trường bất động sản hiện nay.
 • Thường xuyên theo dõi. kiểm tra công tác quản lý đất đai, đặc biệt là việc chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ địa chính ở các xã, thị trấn. Giải quyết nhanh, dứt điểm những vụ tranh chấp đất đai, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

Huyện Việt Yên có vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông đa dạng và phát triển. Việt Yên hội tụ nhiều điều kiện để có thể hình thành, phát triển cơ cấu kinh tế đa dạng, nhiều ngành nghề và nhiều thành phần kinh tế khác nhau; có điều kiện mở rộng giao thương, buôn bán. Đây là điều kiện thuận lợi cho huyện trong việc thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

Trong những năm gần đây, Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế đưa công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận dần đi vào nền nếp; các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xu hướng giảm. Tuy nhiên, công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn chưa đáp ứng được sự mong đợi của người dân, theo kết quả điều tra, số ý kiến cho rằng việc chậm giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình có tỷ lệ (12,5%).

Về công tác đăng ký đất đai: Hầu hết người dân đã sinh sống ổn định từ lâu nên phần lớn quỹ đất đang sử dụng trên địa bàn huyện đều được đăng ký kê khai.

Vế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên việc đăng ký biến động đất đai chưa được người dân quan tâm thực hiện, theo kết quả điều tra có đến 43,33% số hộ dân khảo sát chưa đăng ký biến động đất đai lần nào.

Về công tác lập hồ sơ địa chính: Toàn huyện có 620 tờ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000, 116 quyển sổ địa chính, 94 quyển sổ mục kê đất đai, 19 quyển sổ theo dõi biến động đất đai và 19 quyển sổ theo dõi việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; file bản đồ được lưu trữ bằng phần mềm MicroStation SE. Tuy nhiên, công tác lập hồ sơ địa chính còn thiếu kịp thời và chưa đầy đủ, nhất là việc lập sổ địa chính và sổ theo dõi biến động về đất đai.

Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Nhìn chung trong thời gian qua tiến độ và khối lượng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng lên rõ rệt, tính đến ngày 31/12/2019 tổng lũy kế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn huyện là 83.565/86.614 thửa đất đạt tỷ lệ 96,48 %; diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là8.857,14 ha/9.274,49 ha đạt tỷ lệ 95,50 %.

Các trường hợp tồn đọng, đủ điều kiện nhưng chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1.910 thửa đất với diện tích 3.861,62ha. Trong đó: Đất ở nông thôn 678 thửa/76,13 ha; đất ở đô thị 267 thửa /7,91 ha; Đất sản xuất nông nghiệp 876 thửa đất/3727,02ha; Đất lâm nghiệp 89 thửa/ 48,56ha.

Các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 595 thửa đất với diện tích 53,35 ha. Trong đó: Đất ở nông thôn 583 thửa/53,26ha; đất ở đô thị 12 thửa /0,09 ha.

Về các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Yếu tố nguồn gốc đất (tính pháp lý thửa đất) chiếm tỷ lệ cao nhất (73,33% ý kiến được phỏng vấn), các yếu tố thủ tục hành chính (chiếm 60 %), chính sách pháp luật về đất đai (chiếm 53,33%), cơ sở dữ liệu (chiếm 43,33%) có ảnh hưởng lớn đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Qua kết quả điều tra phỏng vấn cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và công chức địa chính xã thì phần lớn ý kiến (18/30 phiếu) cho rằng, chính sách pháp luật về đất đai và các chính sách liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay chưa phù hợp với thực tiễn thực hiện tại cơ sở, chưa tháo gỡ được toàn diện các khó khăn vướng mắc trọng việc thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như: thủ tục hành chính còn rườm rà, cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đồng bộ.

2. KIẾN NGHỊ Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

2.1 Đối với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có văn bản để tháo gỡ vướng mắc các trường hợp đất do ủy ban nhân dân cấp xã giao trái thẩm quyền sau ngày 15/10/1993 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi thực hiện Nghị định 64/CP ghi là “đất vườn”, hiện nay các hộ đã xây dựng nhà ở và có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất ở, nhưng hiện nay các hộ không còn lưu giữ được hóa đơn nộp tiền sử dụng đất cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

2.2 Đối với Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên

Tiếp tục rà soát các hồ sơ tồn đọng, đang còn vướng mắc về thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện.

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp tốt với các đơn vị tư vấn để xây dựng lại bộ hồ sơ địa chính mới, đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng quyền sử dụng đất và để phục tốt hơn công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Luận văn: Thực trạng công tác đăng kí đất đai tại huyện Việt Yên

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Biện pháp cải thiện sử dụng đất tại huyện Việt Yên

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x