Luận văn: Thực trạng cấp giấy chứng nhận DN tại Sở Kế hoạch

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng cấp giấy chứng nhận DN tại Sở Kế hoạch hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.2. Thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

2.2.1. Quy trình, thủ tục, thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp như sau:

Về quy trình chung:

Bước 1:

 • Doanh nghiệp\Người thành lập doanh nghiệp có thể chọn một trong những cách thức sau để chuẩn bị hồ sơ:
 • Doanh nghiệp tự tra cứu quy định hiện hành về đăng ký doanh nghiệp để chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp truy cập vào website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sử dụng “Dịch vụ phục vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà” để chuẩn bị hồ sơ.
 • Doanh nghiệp chuẩn bị các thông tin đăng ký doanh nghiệp và liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh để được hỗ trợ soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh theo thứ tự và loại hình doanh nghiệp có hỗ trợ.
 • Doanh nghiệp\Người thành lập doanh nghiệp có thể chọn một trong những cách thức sau để nộp hồ sơ:
 • Gọi tổng đài 1080 đặt giờ nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Đến trực tiếp Phòng Đăng ký kinh doanh để lấy số thứ tự.

Theo thời gian hẹn trước với tổng đài 1080 hoặc theo thời gian hẹn trên phiếu số thứ tự Người thành lập doanh nghiệp\Người được ủy quyền đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ hoặc để được tư vấn soạn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Sau khi nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ có thể đăng ký dịch vụ trả kết quả tại nhà của Bưu điện Thành phố hoặc theo ngày hẹn trên biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Đăng ký kinh doanh nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển sang Tổ nhập liệu. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, công chức tiếp nhận sẽ hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung.

Bước 3: Tổ nhập liệu tiếp nhận hồ sơ, nhập đầy đủ thông tin và scan hồ sơ lên Hệ thống thông tin quốc gia; sau đó, trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh. Luận văn: Thực trạng cấp giấy chứng nhận DN tại Sở Kế hoạch

Sau khi xem xét, nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh đăng nhập vào Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gửi hồ sơ qua Cơ quan Thuế. Trong vòng 01 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ phản hồi kết quả cấp mã số doanh nghiệp, Lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thao tác chấp thuận trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và in Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định. Ngược lại, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh ký Thông báo về tình hình đăng ký doanh nghiệp; đồng thời gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

Kết quả đăng ký kinh doanh sẽ được chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Người thành lập doanh nghiệp\Người được ủy quyền xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Đăng ký kinh doanh lấy số thứ tự. Theo số thứ tự, người nhận kết quả xuất trình văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực kèm bản chính Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) để được nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo đề nghị doanh nghiệp bổ sung, điều chỉnh hồ sơ, tài liệu).

Trường hợp không thể giải quyết hồ sơ theo đúng thời gian quy định như đã hẹn thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, công dân biết lý do và hẹn thời gian trả kết quả.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh còn có đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của công dân về thủ tục hành chính. Có hòm thư góp ý được đặt ngay tại phòng chờ của công dân. Những ý kiến thắc mắc đều được cán bộ rà soát, kiểm tra và giải đáp kịp thời.

Tuy nhiên, có một số trường hợp cá biệt, quy trình cấp đăng ký kinh doanh có phát sinh một số thủ tục, văn bản hỏi các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan chuyên ngành. Cụ thể: trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phòng Đăng ký kinh doanh thường có văn bản hỏi các cơ quan hành chính nhà nước về địa chỉ trụ sở đăng ký có phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị, có phù hợp mục đích sử dụng đất hay không hoặc hỏi ngành nghề gây ô nhiễm môi trường, ngành nghề liên quan sức khỏe… để làm cơ sở cấp hoặc từ chối cấp đăng ký kinh doanh mặc dù không có quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký doanh nghiệp.

Từ quy định nêu trên, tác giả hệ thống lại quy trình triển khai việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh bằng sơ đồ như sau:

Tổ chức, công dân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 • Tiếp nhận
 • Kiểm tra, phân loại hồ sơ
 • Chuyển hồ sơ
 • Trả kết quả theo giấy hẹn

Sơ đồ 2.1. Quy trình triển khai việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trong những năm vừa qua, việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa đã đạt được những kết quả tích cực về thực hiện thủ tục hành chính.

Bảng 2.1. Bảng thống kê chất lượng, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp (đơn vị:%)

Căn cứ Bảng 2.1 có thể thấy giai đoạn 2013- 2015 khi chưa triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp đăng ký doanh nghiệp thì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và tỷ lệ hồ sơ được chấp thuận ngay lần nộp hồ sơ lần đầu tiên thấp hơn so với giai đoạn 2016-2017 khi Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, việc giải quyết các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Sở cơ bản đáp ứng được các mục tiêu đặt ra là rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế một cửa đã góp phần thay đổi được nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của cán bô, công chức. Ngoài ra, hoạt động của bộ phận một cửa còn là đầu mối để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu trình tự, giải quyết các thủ tục, đồng thời minh bạch thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa để đảm bảo các thủ tục được giải quyết đúng thời hạn.

Quy trình, thủ tục, thời gian đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử bằng chữ ký số công cộng

Bước 1: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ hợp lệ, sẽ trình lãnh đạo Phòng xem xét, đăng nhập vào Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gửi hồ sơ qua Cơ quan Thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thao tác chấp thuận trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Quy trình, thủ tục, thời gian đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 1: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh vừa được cấp để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sẽ trình lãnh đạo Phòng xem xét, đăng nhập vào Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp gửi hồ sơ qua Cơ quan Thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thao tác chấp thuận trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo, người đại diện theo pháp luật nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh

Bước 5: Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. Trường hợp hồ sơ không thống nhất, phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên mạng điện tử.

Nhận xét, đánh giá:

Thuận lợi:

 • Nhìn chung, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mô hình một cửa đảm bảo đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, thời gian, phù hợp tình hình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu thành lập doanh nghiệp,gia nhập thị trường của nhà đầu tư, doanh nghiệp.
 • Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bước đầu gia nhập thị trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thiết kế mục “Phục vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà” trên Website của Sở, người dân, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp các thông tin cần thiết; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ soạn sẵn hồ sơ,doanh nghiệp chỉ cần lên nộp và đóng lệ phí quy định. Cải tiến này góp phần giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp được hiệu quả hơn.

Sở đã thực hiện niêm yết công khai tất cả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau

Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi, công tác giải quyết thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp vẫn tồn tại hạn chế, khó khăn; cụ thể:

Thời gian giải quyết một hồ sơ thành lập doanh nghiệp trong vòng 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ; bộ hồ sơ được chuyển qua nhiều bộ phận,cơ quan khác nhau để xử lý nên chỉ cần một bộ phận xử lý chậm sẽ dẫn đến các bộ phận khác chậm theo và việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trễ hạn so với quy định

Về thủ tục thành lập doanh nghiệp: Bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp chỉ yêu cầu chứng minh nhân dân chủ doanh nghiệp mà không yêu cầu cá nhân thành lập doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ mà có thể ủy quyền người khác liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục. Do đó, thực tế thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận khá nhiều đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị về việc có người sử dụng chứng minh nhân dân đã mất để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đây là một trong những hạn chế, khó khăn mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phải giải quyết.

Về trình tự giải quyết thủ tục hành chính: Có một số trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động ngành nghề như kinh doanh máy game, dịch vụ game giải trí…, để đảm bảo an ninh trật tự khu vực, phòng Đăng ký kinh doanh có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã có ý kiến ngành nghề có phù hợp khu vực hay không. Với quy trình thực hiện như thế dẫn đến việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn so với quy định, chưa đúng quy định pháp luật và ảnh hưởng uy tín chung của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công

2.2.2. Năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Luận văn: Thực trạng cấp giấy chứng nhận DN tại Sở Kế hoạch

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh) là cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hiện nay Phòng Đăng ký kinh doanh có 83 cán bộ, công chức, nhân viên; trong đó có 05 lãnh đạo phòng và 05 bộ phận công tác: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Tổ nhập liệu, Bộ phận hậu kiểm, Bộ phận Tổng hợp và Bộ phận lưu trữ.

Theo đó, bộ phận trực tiếp liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Tổ nhập liệu. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay có 20 công chức phụ trách 16 quầy đăng ký doanh nghiệp, 04 quầy trả kết quả và có 12 công chức phụ trách phản hồi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online. Và Tổ nhập liệu có 25 nhân viên hợp đồng.

Như vậy, trong tổng số 57 cán bộ, công chức phụ trách trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bao gồm lãnh đạo phòng, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Tổ nhập liệu), có 32 cán bộ biên chế chiếm 56,1%, 25 lao động hợp đồng chiếm 43,9%. Đây là khó khăn, hạn chế về nhân lực tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở, thể hiện sự thiếu về số lượng cán bộ, công chức, sự không ổn định về con người.

Bảng 2.2. Thống kê trình độ công chức phòng Đăng ký kinh doanh

Như vậy, có thể thấy đa số công chức phòng Đăng ký kinh doanh đều được đào tạo, bồi dưỡng, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc.

Tình hình chấp hành kỷ luật

Theo đánh giá định kỳ hàng tháng của Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua máy điểm danh bằng vân tay, hầu hết tất cả cán bộ, công chức phòng Đăng ký kinh doanh, đặc biệt là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chấp hành tốt giờ giấc làm việc. Thông qua hệ thống camera, thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuẩn mực. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tuyên dương nhiều cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ chối nhận phong bì, quà tặng của doanh nghiệp.

Thái độ giải quyết công việc của công chức

Khi thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan đăng ký kinh doanh thì thái độ của công chức có trách nhiệm thực hiện các thủ tục được đánh giá tốt. Tác giả đã thực hiện điều tra 100 người dân thực hiện thủ tục hành chính tại phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, thu được kết quả như sau:

Bảng 2.3. Đánh giá của khách hàng về thái độ giải quyết công việc của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Từ số liệu điều tra ở bảng 2.3, tác giả thể hiện Mức độ hài lòng của khách hàng đối với thái độ làm việc của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua biểu đồ như sau:

Biểu đồ 2.1. Mức độ hài lòng của khách hàng đối với thái độ làm việc của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Với số liệu điều tra tại Bảng 2.3 và Biểu đồ 2.1 thì số lượng người dân đánh giá rất hài lòng với thái độ thực hiện thủ tục hành chính chiếm 25%, hài lòng chiếm 56%. Tuy nhiên, ở mức độ không hài lòng vẫn còn chiếm 19%, nên cần phải tăng cường thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử, đảm bảo sự văn minh, nghiêm túc và tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức.

Nhận xét, đánh giá

Thuận lợi:

Đa số công chức phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đều được đào tạo, bồi dưỡng có chuyên môn phù hợp công tác

Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy của công chức tốt, được đánh giá cao

Khó khăn:

Số lượng công chức biên chế phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư còn hạn chế, thiếu sự ổn định về con người

Khả năng hội nhập,cụ thể là về ngoại ngữ của công chức còn hạn chế; đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh là nơi thu hút khá nhiều nguồn vốn nước ngoài và các doanh nhân nước ngoài nên yêu cầu về ngoại ngữ càng cao hơn so với các tỉnh,thành khác.Tuy nhiên, kỹ năng này hiện nay tại Sở vẫn chưa được quan tâm phát triển.

2.2.3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ Luận văn: Thực trạng cấp giấy chứng nhận DN tại Sở Kế hoạch

Bố trí phòng làm việc

Hiện nay, phòng Đăng ký kinh doanh được bố trí 05 phòng làm việc; trong đó, phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí ở vị trí thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư còn bố trí 01 phòng hướng dẫn với 10 bộ máy tính cá nhân phục vụ công dân thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh; bố trí camera giám sát cán bộ, công chức thực thi công vụ và trang bị 03 máy đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Về thiết bị

Phòng Đăng ký kinh doanh được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác đăng ký doanh nghiệp. Các trang thiết bị đảm bảo hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức và đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; bao gồm: 83 bộ máy tính cá nhân, máy in, 23 máy scan, 05 máy photo, hệ thống bàn ghế làm việc của công chức, ghế ngồi, bàn làm việc của công dân đến giải quyết thủ tục hành chính, máy quét mã vạch và các trang thiết bị, vật dụng văn phòng phẩm cần thiết khác. Bên cạnh đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn được trang bị phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ giải quyết để thuận tiện quá trình theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ.

Tác giả đã khảo sát 35 công chức làm việc tại phòng Đăng ký kinh doanh: Hầu hết mọi người tham gia thực hiện thủ tục hành chính đều hài lòng với các trang thiết bị và phương tiện phục vụ. Tuy nhiên, vẫn còn số ít cán bộ, công chức cảm thấy chưa hài lòng về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và phần mềm ứng dụng. Sự hài lòng của cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thể hiện qua bảng đánh giá sau:

Bảng 2.4. Đánh giá của cán bộ, công chức về trang thiết bị phục vụ đăng ký doanh nghiệp

Thuận lợi:

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và phần mềm ứng dụng được bố trí đầy đủ, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc

Khó khăn:

Toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp đều được thực hiện trên máy tính thông qua Cổng thông tin quốc gia, do đó, các máy tính phải hoạt động liên tục và các phần mềm cần được cập nhật thường xuyên. Tuy nhiên khi có sự cố thì việc đề xuất sửa chữa, thay mới khá mất nhiều thời gian vì phải có ý kiến của phòng Thông tin về việc sửa chữa, thay mới; sau đó bộ phận quản trị của Văn phòng Sở mới tìm thiết bị thay thế. Quá trình này khá mất nhiều thời gian và ảnh hưởng không nhỏ đến việc giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Diện tích kho lưu trữ hạn hẹp dẫn đến việc hồ sơ không được sắp xếp khoa học nên rất khó khăn khi trích lục hồ sơ gốc.

2.2.4. Cơ chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Luận văn: Thực trạng cấp giấy chứng nhận DN tại Sở Kế hoạch

Một doanh nghiệp muốn chính thức hoạt động thì công dân, tổ chức phải liên hệ ba cơ quan khác nhau: cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan thuế cấp mã số thuế và cơ quan công an cấp Giấy phép khắc dấu. Mỗi cơ quan có những thủ tục hành chính khác nhau, thời gian giải quyết khác nhau. Trước đây, để doanh nghiệp đủ cơ sở pháp lý hoạt động thì phải mất ít nhất 32 ngày thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan.

Tuy nhiên, hiện nay cơ chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giữa các cơ quan đã góp phần giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giảm chi phí, thời gian của công dân, tổ chức trong thành lập doanh nghiệp. Theo đó, toàn bộ các thủ tục gia nhập thị trường cho doanh nghiệp đã được hợp nhất, áp dụng một mã số duy nhất để định danh cho doanh nghiệp gọi là mã số doanh nghiệp (đồng thời cũng là mã số thuế doanh nghiệp). Công dân, tổ chức chỉ cần nộp hồ sơ duy nhất tại cơ quan đăng ký kinh doanh, thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp kết nối Hệ thống thông tin đăng ký thuế, trong vòng 03 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ có thể chính thức hoạt động.

Cơ chế phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế đều hướng đến một mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục gia nhập thị trường. Một trong những minh chứng thể hiện rõ nhất đó là việc giảm đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục cơ bản của quá trình gia nhập thị trường. Cụ thể. thời gian thực hiện các thủ tục cơ bản của quá trình gia nhập thị trường theo quy định đã được giảm từ 32 ngày làm việc (giai đoạn trước năm 2005) xuống 22 ngày làm việc (từ khi Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực), 15 ngày làm việc (kể từ năm 2007), 5 ngày làm việc (kể từ năm 2008 đến năm 2014) và hiện nay chỉ còn tối đa 3 ngày làm việc.

Thậm chí, thời gian xử lý hồ sơ thực tế còn thấp hơn thời gian so với quy định. Cụ thể, theo thống kê từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì thời gian trung bình xử lý hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới của cả nước hiện nay chỉ còn 2,9 ngày, thời gian trung bình xử lý hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp là 2,05 ngày, nhanh hơn so với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Tỷ lệ hồ sơ được chấp thuận ngay lần đầu tiên đạt gần 86%, tỷ lệ hồ sơ trả kết quả đúng hẹn đạt gần 90%.

Bảng 2.5. Tỷ lệ về thời gian trả kết quả khi liên thông hai hệ thống

Số liệu tại Bảng 2.5 là một trong những minh chứng cụ thể cho việc phối hợp tích cực giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Thời gian chờ trả kết quả khi liên thông giữa hai hệ thống đã được rút ngắn đáng kể. Nếu như trong năm 2011, tỷ lệ trả kết quả trong ngày là 38.77% thì năm 2016, có đến 83% kết quả phối hợp được trả ngay trong ngày.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh còn xây dựng cơ chế phối hợp với các ngân hàng thương mại, các cơ sở khắc dấu trên địa bàn Thành phố, khi người dân, tổ chức nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại phòng Đăng ký kinh doanh của Sở, người dân có thể đăng ký mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại, đăng ký dịch vụ làm con dấu và công bố mẫu con dấu, tài khoản ngân hàng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đăng ký làm con dấu và mở tài khoản ngân hàng khi nộp hồ sơ thành lập mới sẽ được nhận con dấu, thông tin tài khoản ngân hàng khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo ngày hẹn trên biên nhận; đồng thời khi nhận kết quả thì thông tin con dấu, tài khoản ngân hàng đã được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc kết hợp đăng ký con dấu, tài khoản ngân hàng ngay khi thành lập sẽ giảm cho doanh nghiệp hơn 50% thời gian giải quyết nếu làm riêng từng thủ tục này.

Nhận xét, đánh giá

Thuận lợi:

Việc đưa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào vận hành và kết nối liên thông với Hệ thống thông tin Thuế đã góp phần thay đổi căn bản quy trình, nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cũng như quá trình phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa hai bên đã được thực hiện thường xuyên, liên tục, giúp khắc phục và xử lý nhanh các vướng mắc trong quá trình nhận và trao đổi dữ liệu

Việc phối hợp các ngân hàng thương mại và các cơ sở khắc dấu để giúp người dân, tổ chức thực hiện việc làm dấu, mở tài khoản ngân hàng và công bố mẫu dấu tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là thành tưu đột phá trong công tác cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Khó khăn:

Cơ chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào việc ứng dụng công nghệ thông tin, cụ thể kết nối liên thông Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin Thuế; do đó, một khi hệ thống nêu trên báo lỗi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thành lập doanh nghiệp.

2.2.5. Một số kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (2013 -2017)

Bảng 2.6. Kết quả thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký thành lập doanh nghiệp từ năm 2013 đến năm 2017

Với việc triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm hiểu thủ tục và thực hiện đăng ký doanh nghiệp, Sở đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các cá nhân, tổ chức và đạt được một số kết quả khả quan như sau: So với tổng số hồ sơ tiếp nhận thì tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%; theo thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2016 thời gian giải quyết bình quân hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh là 3,05 ngày và hồ sơ đăng ký thay đổi là 2,9 ngày. Đến năm 2017 chỉ số này giảm còn 2,48 ngày đối với hồ sơ thành lập và 2,11 ngày đối với hồ sơ đăng ký thay đổi (thấp hơn bình quân cả nước là 2,552,22 ngày).

Bảng 2.7. Kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ năm 2013 đến năm 2017

Phân tích số liệu ở Bảng 2.7 cho thấy:

 • Trong năm 2014, có 24.416 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 130.522,3 tỷ đồng (so cùng kỳ giảm 5,4% về số lượng doanh nghiệp và tăng 11,5% về vốn đăng ký).
 • Trong năm 2015, có 32.195 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 205.000 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 31,9% về số lượng doanh nghiệp và tăng 57,1% về vốn đăng ký).
 • Trong năm 2016, có 36.500 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 293.610 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 13,4% về số lượng doanh nghiệp và tăng 43,2% về vốn đăng ký).
 • Trong năm 2017, có 41.217 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 577.362 tỷ đồng (so cùng kỳ tăng 12,9% về số lượng doanh nghiệp và tăng 96,6% về vốn đăng ký).

Nhìn chung, qua các năm, số lượng doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới ngày càng tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau như: các quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp ngày càng mở rộng hơn, thủ tục hành chính đơn giản hơn và thời gian giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn hơn trước. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hơn trong bước đầu gia nhập thị trường, đem lại những kết quả khả quan hơn cho môi trường đầu tư tại Thành phố.

2.3. Nhận xét ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân Luận văn: Thực trạng cấp giấy chứng nhận DN tại Sở Kế hoạch

2.3.1. Ưu điểm

Thứ nhất, về quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mô hình một cửa đảm bảo đúng quy định pháp luật; thực hiện niêm yết công khai tất cả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau như niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả bằng cách đóng cuốn treo tại Bảng thông tin thủ tục hành chính, đăng trên trang thông tin Sở

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã sáng tạo, áp dụng nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như “Phục vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà”; hướng dẫn doanh nghiệp qua đối thoại trực tiếp,qua email, qua trang thông tin điện tử của Sở; cung cấp dịch vụ “hẹn giờ qua Tổng đài 1080”, phát trả hồ sơ qua bưu điện… đã góp phần giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp;

Thứ hai, về năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đa số cán bộ, công chức phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đều được đào tạo, bồi dưỡng có chuyên môn phù hợp công tác, có tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao.

Bên cạnh đó, hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư đều xây dựng Kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho công chức các kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác và góp phần đồng bộ hóa năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc cho công chức

Thứ ba, về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ

Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp luôn được đảm bảo đầy đủ, hoạt động tốt đáp ứng nhu cầu công tác.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên cải tiến, áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được nhanh hơn, hiệu quả và chính xác hơn.

Thứ tư, về cơ chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cơ chế phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin Quốc gia nối mạng với Hệ thống thông tin thuế nên công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan được thực hiện thường xuyên, liên tục, giúp khắc phục và xử lý nhanh các vướng mắc trong quá trình nhận và trao đổi dữ liệu.

Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ngày càng chặt chẽ, linh hoạt đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư Minh đã linh động xây dựng và áp dụng thêm các cơ chế phối hợp với các ngân hàng thương mại và các cơ sở khắc dấu. Đây cũng là một trong những cơ chế phối hợp mang tính đột phá, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đáng kể để thành lập doanh nghiệp.

2.3.2. Hạn chế Luận văn: Thực trạng cấp giấy chứng nhận DN tại Sở Kế hoạch

Thứ nhất, về quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các quy định pháp luật ngày càng mở hơn, giúp người dân, tổ chức thành lập doanh nghiệp được dễ dàng hơn, thành phần hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được đơn giản hóa. Điều này đã góp phần giúp doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh hơn nhưng lại vô hình chung tạo khe hỡ để những cá nhân lợi dụng giả mạo hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại những địa chỉ không có thực hay mạo danh người khác để thành lập doanh nghiệp nhằm vụ lợi. Hậu quả tồn tại khá nhiều doanh nghiệp ảo, không hoạt động nhưng các cơ quan rất khó kiểm soát, quản lý; dẫn đến môi trường kinh doanh không được lành mạnh, trong sạch.

Quy trình thành lập doanh nghiệp phải qua nhiều bộ phận, cơ quan xem xét, ý kiến nên chỉ cần một bộ phận xử lý chậm sẽ dẫn đến các bộ phận khác chậm theo và việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trễ hạn so với quy định

Thứ hai, về năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay, đội ngũ công chức phòng Đăng ký kinh doanh trong biên chế có hạn nhưng khối lượng công việc cao dẫn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư phải bố trí lực lượng người lao động hợp đồng (Tổ nhập liệu) hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính cấp phép thành lập doanh nghiệp và lực lượng nhân sự này lại thiếu tính ổn định, lâu dài. Ngoài ra, khối lượng công việc tại phòng Đăng ký kinh doanh khá nhiều, áp lực cao và chính sách đãi ngộ chưa khuyến khích, thu hút cán bộ công chức nên có khá nhiều công chức xin luân chuyển, nghỉ việc.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố năng động, đi đầu cả nước nên đòi hỏi công chức Thành phố phải thực sự hội tụ nhiều kỹ năng; đặc biệt đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi thu hút khá nhiều nhà đầu tư nước ngoài nên trình độ ngoại ngữ là một trong những yêu cầu không thể thiếu đối với công chức phòng Đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa thực sự quan tâm, đầu tư nhiều vào việc bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức và ngoại ngữ vẫn còn là hạn chế của công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư nói chung và công chức phòng Đăng ký kinh doanh nói riêng.

Thứ ba, về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ

Quy trình đề xuất thay mới, sửa chữa các trang thiết bị: máy tính, máy photo, máy scan,… mất khá nhiều thời gian; phải có ý kiến của nhiều phòng chuyên môn như phòng Thông Tin, bộ phận Quản trị của Văn phòng Sở thì các trang thiết bị hư hỏng mới được thay thế. Việc này ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của công chức.

Kho lưu trữ hồ sơ phòng Đăng ký kinh doanh có diện tích nhỏ, sắp xếp thiếu khoa học nên khi cần trích lục hồ sơ rất khó khăn.

Thứ tư, về cơ chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cơ chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống thông tin kết nối mạng với nhau; nên khi hệ thống này gặp sự cố kỹ thuật thì không có hệ thống dự phòng nào khác để giải quyết các thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; lúc đó cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế sẽ phối hợp, trao đổi thông qua cách thức truyền thống trước đây là bằng văn bản, sẽ mất nhiều thời gian.

Ngoài ra, phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư còn phối hợp các đơn vị khác nhau thực hiện các dịch vụ trả kết quả qua bưu điện, mở tài khoản ngân hàng, khắc dấu… Đôi khi các đơn vị này có sai sót, thực hiện chậm sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.3.3. Nguyên nhân Luận văn: Thực trạng cấp giấy chứng nhận DN tại Sở Kế hoạch

Về thể chế, có thể nói hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa hoàn chỉnh, thay đổi liên tục gây ảnh hưởng cho việc áp dụng thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Đặc biệt các quy định về ngành nghề có điều kiện còn chưa rõ ràng, cụ thể nên khi cấp phép thành lập doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh thường ban hành văn bản hỏi các cơ quan quản lý nhà nước khác, gây khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và mất nhiều thời gian giải quyết. Hay quy định về thành phần hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa nhưng lại tạo sơ hở để một số cá nhân lợi dụng giả mạo hồ sơ thành lập doanh nghiệp dẫn đến khó khăn trong công tác thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức

Do số lượng công chức biên chế phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư còn hạn chế nên để đáp ứng nhu cầu công việc, Sở phải bố trí lượng lớn nhân viên hợp đồng hỗ trợ công tác nhập liệu nên nhân sự phòng Đăng ký kinh doanh còn thiếu sự ổn định.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn chưa thực sự quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức và cũng chưa đặt mức tiêu chuẩn về ngoại ngữ mà công chức cần phải có nên công tác này hiện vẫn còn hạn chế.

Về cơ sở vật chất và trang thiết bị

Do diện tích Sở Kế hoạch và Đầu tư có giới hạn và hồ sơ phải lưu trữ nhiều năm, dẫn đến khối lượng hồ sơ lưu hiện nay khá nhiều, không còn đủ diện tích bố trí kệ lưu, đánh số khoa học nên việc lưu trữ trở nên khó khăn hơn.

Về cơ chế phối hợp

Hệ thống thông tin kết nối giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế là yếu tố quan trọng trong cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan nhưng hiện nay chưa có hệ thống dự phòng nào được thiết lập để thay thế khi gặp sự cố.

Ngoài ra, hiện nay Sở còn đang phối hợp với bưu điện cung cấp dịch vụ trả kết quả tại nhà, phối hợp với ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp, phối hợp cơ sở khắc dấu để cung cấp con dấu doanh nghiệp. Tất cả các phối hợp này đều thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, nên đôi khi do sai sót, chậm trễ của các đơn vị phối hợp sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh, uy tín của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tiểu kết Chương 2

Trong chương 2, tác giả phân tích thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017. Để làm rõ nội dung này, trước hết tác giả khái quát vài nét về tình hình cấp phép thành lập doanh nghiệp. Trong đó, tác giả sơ lược vài nét về đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của Thành phố và nhu cầu cấp phép thành lập doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Tiếp theo, tác giả phân tích những quy định về cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy trình, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; phân tích các yếu tố ảnh hưởng việc cấp phép thành lập doanh nghiệp.

Về thực trạng thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả phân tích trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện thủ tục hành chính, năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ sở vật chất và trang thiết bị và cơ chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Từ thực trạng công tác giải quyết thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp như đã phân tích, tác giả nhận xét về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên. Việc tìm ra những hạn chế và phân tích nguyên nhân của những hạn chế là cơ sở để tác giả đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được trình bày ở Chương 3. Luận văn: Thực trạng cấp giấy chứng nhận DN tại Sở Kế hoạch

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Giải pháp cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận DN

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x