Luận văn: Tác động của cấu trúc sở hữu đến các DN niêm yết

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Tác động của cấu trúc sở hữu đến các DN niêm yết hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Tác động của cấu trúc sở hữu, quản trị doanh nghiệp tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Vấn đề nghiên cứu

Thị trường chứng khoán ngày càng phát triển, số lượng doanh nghiệp niêm yết ngày càng nhiều và cấu trúc sở hữu của các doanh nghiệp niêm yết ngày càng đa dạng. Bên cạnh các hình thức sở hữu Nhà nước, sở hữu tư nhân, nền kinh tế mở cửa còn ghi nhận vai trò quan trọng của hình thức sở hữu tổ chức, sở hữu nước ngoài. Mỗi thành phần sở hữu theo đuổi những mục tiêu lợi ích khác nhau và có những mối quan hệ khác nhau với chính phủ, ngân hàng và các đối tác chiến lược. Do đó mà mỗi thành phần sở hữu có ảnh hưởng khác nhau đến những quyết định của doanh nghiệp và qua đó tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng khác nhau. Luận văn: Tác động của cấu trúc sở hữu đến các DN niêm yết

Nhiều nghiên cứu đã tìm thấy tác động tích cực của sở hữu tổ chức đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua cơ chế giám sát chặt chẽ. Bởi vì các cổ đông tổ chức có kinh nghiệm trong thị trường tài chính và quản trị doanh nghiệp nên việc sở hữu bởi các tổ chức sẽ làm doanh nghiệp được giám sát tốt hơn, làm giảm chi phí đại diện và tăng hiệu quả hoạt động (Cornett et al., 2007; Chen et al., 2008; Elyasiani & Jia, 2010, Lin & Fu, 2017; Zhong et al., 2017). Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ tìm thấy mối quan hệ tác động cùng chiều trong ngắn hạn (Wahal, 1996) hoặc ngược chiều (Pound, 1988; Hand, 1990), một số nghiên cứu khác thì lại không tìm thấy mối quan hệ giữa sở hữu tổ chức và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (Karpoff, Malatesta & Walkling, 1996; Duggal & Millar, 1999; Edwards & Nibler, 2000).

Cũng giống như sở hữu tổ chức, sở hữu nước ngoài thu hút nhiều sự chú ý cùng với tầm quan trọng ngày càng gia tăng trong thị trường chứng khoán tại các quốc gia mới nổi và đang phát triển. Nhiều nghiên cứu tập trung kiểm tra việc sở hữu bởi các nhà đầu tư nước ngoài ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia trực tiếp vào việc quản trị công ty không những giúp công ty tăng vốn mà còn giúp cải thiện năng lực quản trị và cạnh tranh (Chhibber et al., 1999; Douma et al., 2006; Aydin et al., 2007; Li et al., 2011; Ghahroudi, 2011; Wang & Wang, 2015). Tuy nhiên, một số nghiên cứu thực nghiệm cũng cho thấy không phải nhà đầu tư nước ngoài nào cũng đem lại những ảnh hưởng tích cực cho doanh nghiệp mà họ đầu tư, bởi vì lí do thâu tóm (Afang et al., 2016) hoặc theo đuổi mục tiêu riêng (Phung & Mishra, 2016).

Ngoài ra, trong tổng thể cơ chế quản trị doanh nghiệp, các yếu tố thuộc cấu trúc và hoạt động của hội đồng quản trị cũng được nhiều nhà nghiên cứu kinh tế quan tâm. Các nghiên cứu gần đây về vấn đề cơ chế quản trị xem xét ảnh hưởng của hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết do quy định về công bố thông tin và minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Tóm lại, vấn đề nghiên cứu về cấu trúc sở hữu, quản trị doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là tại các quốc gia mới nổi và đang phát triển. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu thực nghiệm vẫn rất khác nhau. Luận văn này nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố thuộc về cấu trúc sở hữu, quản trị doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mẫu đại diện là các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu tìm hiểu mối quan hệ nêu trên trong ngành công nghiệp tại Việt Nam, là ngành sản xuất có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Các nghiên cứu về chủ đề này ở Việt Nam đã được nhiều tác giả thực hiện trong những năm gần đây, nhưng nghiên cứu cho một ngành cụ thể vẫn chưa nhiều. Do vậy, đóng góp của nghiên cứu làm phong phú thêm kho tàng học thuật về chủ đề này tại Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

1.2. Lý do chọn đề tài Luận văn: Tác động của cấu trúc sở hữu đến các DN niêm yết

Như đã trình bày trên đây, vấn đề nghiên cứu đã được thực hiện nhiều, đặc biệt là tại các quốc gia mới nổi và đang phát triển, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh hiện tại, học viên thực hiện đề tài nghiên cứu với mẫu đại diện là các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vì các lý do sau đây:

Thứ nhất, Việt Nam đang nỗ lực trong việc nâng cấp xếp hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Ngày 21/6/2017 vừa qua, tổ chức MSCI1 công bố kết quả thị trường Việt Nam vẫn thuộc nhóm cận biên nhưng có nhiều tiềm năng để được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đáng lưu ý, MSCI cho rằng Việt Nam cần cải thiện vấn đề giới hạn sở hữu nước ngoài. Khi cải thiện vấn đề này, thị trường Việt Nam sẽ có lượng vốn lớn từ đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài. Theo một số nghiên cứu trước đây trên thế giới, lợi ích từ các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ là nguồn vốn mà họ còn mang theo kỹ năng, kinh nghiệm về quản trị, kỹ thuật tiên tiến, chuyển giao tri thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ đó sẽ nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Việt Nam đang trong giai đoạn mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, sự đóng góp của các nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức đầu tư đặc biệt quan trọng. Liệu rằng sự tham gia mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư tổ chức có góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam hay không?

Thứ hai, theo báo cáo thẻ điểm quản trị doanh nghiệp các nước thành viên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dựa trên đánh giá từ năm 2012 – 2013, Việt Nam xếp cuối bảng trong 6 nước thành viên ASEAN tham gia nghiên cứu theo thang điểm về nguyên tắc quản trị doanh nghiệp (theo bộ nguyên tắc quản trị doanh nghiệp do Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế – OECD công bố). Báo cáo này cũng nhận định rằng các công ty Việt Nam chưa xây dựng cơ chế quản trị doanh nghiệp hiệu quả và tình trạng này có thể do khái niệm quản trị doanh nghiệp còn khá mới mẻ và chưa được quan tâm nhiều đối với các công ty ở Việt Nam. Vấn đề quản trị doanh nghiệp cũng đã được một số nhà nghiên cứu trong nước thực hiện nhưng vẫn còn ít. Vì thế vấn đề quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam cần được quan tâm nghiên cứu để có thể giúp cho các doanh nghiệp tổ chức cơ chế quản trị doanh nghiệp bao gồm các bên liên quan nhằm mục đích kiểm soát, vận hành, định hướng Morgan Stanley Capital International, một tổ chức chuyên xây dựng các bộ chỉ số thị trường uy tín trên phạm vi toàn cầu. để đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất.

Thứ ba, công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước là mục tiêu quan trọng và là nhiệm vụ hàng đầu của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Với lợi thế là nước có nguồn lao động trẻ và dồi dào nhưng sự phát triển ngành công nghiệp của chúng ta cũng cho thấy nhiều hạn chế và bất cập. Ngành công nghiệp hiện nay vẫn còn ở trình độ thấp, phát triển theo chiều rộng, tăng trưởng chưa cao, năng suất còn thấp, còn dựa vào gia công là chính.

Hình 1-1: Chỉ số sản xuất công nghiệp Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp trong những năm gần đây đang có xu hướng tăng chậm lại, tại mức trung bình 14,3%/năm trong các năm 2006 – 2010 giảm xuống mức 10%/năm trong giai đoạn 2011 – 2015 (Hình 1-1) và hầu hết các nhóm ngành công nghiệp đều trong xu hướng giảm. Tốc độ tăng năng suất lao động của ngành công nghiệp khá thấp. Giai đoạn 2006 – 2015, tốc độ tăng trưởng khoảng 2,4%/năm, chậm hơn tốc độ tăng bình quân chung của nền kinh tế là 3,9%. Nền công nghiệp của Việt Nam còn rất lạc hậu, năng suất lao động công nghiệp Việt Nam thấp hơn nhiều lần so với các nước phát triển và các nước trong khu vực. Theo thống kê từ Bộ Công Thương, năng suất lao động của Nhật Bản cao gấp 39 lần của Việt Nam, Singapore cao gấp 26 lần, Hàn Quốc cao gấp 16 lần và Trung

Quốc cao gấp 2 lần. So với các nước đang phát triển trong khu vực thì Malaysia cao gấp 6,5 lần, Thái Lan và Phi-lip-pin cao gấp 1,5 lần. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng trong ngành công nghiệp đạt mức thấp, tỷ trọng giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong GDP giảm từ 32% năm 2010 xuống còn khoảng 28% năm 2015. Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 101 trong tổng số 143 nước về chỉ số giá trị gia tăng trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo theo bình quân đầu người2. Vì thế tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động là vấn đề nóng đang được các doanh nghiệp ngành công nghiệp đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

Tóm lại, khi các chính sách cho nhà đầu tư nước ngoài thay đổi thì các nhà đầu tư nước ngoài có đem lại những lợi thế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp hay không? Hơn nữa với sự gia tăng mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức có giúp cải thiện được hiệu quả của doanh nghiệp? Chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam còn thấp và chưa được quan tâm nhiều, chưa tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư. Việc xây dựng cơ chế quản trị doanh nghiệp có góp phần ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp hay không? Ngoài ra, các nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam tuy đã được nhiều tác giả quan tâm nhưng nghiên cứu được thực hiện cho một ngành cụ thể vẫn chưa nhiều. Luận văn: Tác động của cấu trúc sở hữu đến các DN niêm yết

Xuất phát từ tầm quan trọng cũng như tính cấp bách của vấn đề nghiên cứu, học viên đã lựa chọn đề tài “TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT N ”. Qua đó nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp, giúp các doanh nghiệp kịp thời có những chính sách phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình tránh được nguy cơ phá sản, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Hội thảo “Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2017-2020 hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững” ngày 31/5/2017, Bộ Công Thương.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu tổng quan của đề tài là xem xét mối quan hệ tác động của các yếu tố thuộc về cấu trúc sở hữu, cấu trúc và hoạt động của hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp.

Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu tổng quan trên, học viên xác định các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:

  • Xem xét tác động của các yếu tố thuộc về cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp.
  • Xem xét tác động của các yếu tố thuộc về cấu trúc và hoạt động của hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp.
  • Đưa ra các hàm ý ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp ngành công nghiệp.

Các mục tiêu nghiên cứu nêu trên sẽ được làm rõ thông qua việc trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:

  • Sở hữu tổ chức có tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngành công nghiệp hay không? Tác động như thế nào?
  • Sở hữu nước ngoài có tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngành công nghiệp hay không? Tác động như thế nào?
  • Cơ chế hoạt động của hội đồng quản trị có ảnh hưởng như thế nào tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngành công nghiệp?
  • Các hàm ý ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp là gì?

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn: Tác động của cấu trúc sở hữu đến các DN niêm yết

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mối quan hệ tác động của các yếu tố thuộc về cấu trúc sở hữu, các yếu tố thuộc về cấu trúc và hoạt động của hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp.

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Cấu trúc sở hữu và quản trị doanh nghiệp là lãnh vực rất rộng. Vì thế bài viết này chỉ giới hạn tìm hiểu về sở hữu tổ chức, sở hữu nước ngoài, và một vài đặc điểm của cơ chế quản trị như: sự độc lập của HĐQT, quy mô của HĐQT, sự kiêm nhiệm của CEO, tần suất họp của HHDQT.

Bài viết này được thực hiện với mẫu dữ liệu bao gồm 76 doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016.

1.5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Tác động của cấu trúc sở hữu đến các DN niêm yết

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với mẫu dữ liệu nghiên cứu bao gồm 76 doanh nghiệp trong ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (đại diện là các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016. Dữ liệu được sử dụng trong bài nghiên cứu là dữ liệu dạng bảng được thu thập thông qua các báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm đã được kiểm toán, các báo cáo quản trị và báo cáo thường niên của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được lựa chọn trong mẫu nghiên cứu phải đảm bảo cung cấp đầy đủ và minh bạch các số liệu mà bài nghiên cứu sử dụng. Do một số doanh nghiệp mới niêm yết hoặc hủy niêm yết trong giai đoạn 2012-2016, nên dữ liệu nghiên cứu được tổ chức thành dạng dữ liệu bảng không cân bao gồm 315 quan sát và được cung cấp bởi đơn vị Stoxplus. Học viên sử dụng phương pháp phân tích định lượng thông qua mô hình hồi quy dữ liệu bảng không cân bằng với sự hỗ trợ của phần mềm Stata 14 và Microsoft Excel 2016.

1.6. Ý nghĩa của đề tài

Về mặt lý luận, Bài viết này lược khảo các lý thuyết cũng như các khái niệm và các kết quả công trình nghiên cứu trên thế giới về vấn đề liên quan đến cấu trúc sở hữu, quản trị doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó, bài viết này có thể cung cấp thêm cho người đọc các lý thuyết nền nhằm lý giải cho những sự việc, hiện tượng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Luận văn: Tác động của cấu trúc sở hữu đến các DN niêm yết

Hơn nữa kết quả của bài viết này có thể là cơ sở để cho những nghiên cứu tiếp theo phát triển theo hướng sâu hơn nhằm làm rõ những tác động của cấu trúc sở hữu, cơ chế quản trị của các doanh nghiệp tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đó tại Việt Nam.

Về mặt thực tiễn, học viên hy vọng bài viết này có thể giúp các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp niêm yết ngành công nghiệp nói riêng nhận ra được vai trò quan trọng của cấu trúc sở hữu, cơ chế quản trị doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và điều hành của doanh nghiệp đồng thời ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp trong giai đoạn sắp tới. Bên cạnh đó, những nhà đầu tư sử dụng thông tin doanh nghiệp có thể đánh giá một phần về cấu trúc sở hữu, cơ chế quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư một cánh đúng đắn, tránh được rủi ro.

Tóm lại, Những nghiên cứu sau có thể sử dụng kết quả của bài viết này để làm cơ sở so sánh đối chiếu hoặc có thể sử dụng các số liệu trong bài viết này trong các nghiên cứu sau. Bài viết này cũng có thể giúp cho những người làm việc trong lĩnh vực tài chính có được một cái nhìn sâu rộng hơn về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu, cơ chế quản trị doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

1.7. Kết cấu đề tài nghiên cứu Luận văn: Tác động của cấu trúc sở hữu đến các DN niêm yết

Luận văn có kết cấu gồm 5 chương và được bố cục như sau:

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu;

Chương 2: Cơ sở lý thuyết;

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu;

Chương 4: Kết quả và thảo luận;

Chương 5: Kết luận và kiến nghị.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương1 học viên đã nêu được vấn đề nghiên cứu đó là vai trò của cấu trúc sở hữu cũng như cơ chế quản trị doanh nghiệp đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể là sở hữu tổ chức, sở hữu nước ngoài và một vài đặc điểm của cơ chế quản trị doanh nghiệp tác động tới hiệu quả hoạt động. Trong chương này, học viên cũng giới hạn phạm vi nghiên cứu của bài viết bao gồm 76 doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2012-2016. Bài viết này sử dụng phương pháp định lượng để xem xét các tác động của sở hữu tổ chức, sở hữu nước ngoài và một vài đặc điểm của co chế quản trị tới hiệu quả hoạt động của danh nghiệp. Luận văn: Tác động của cấu trúc sở hữu đến các DN niêm yết

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Khái quát hiệu quả HĐ tại các doanh nghiệp niêm yết

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x