Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

4.1. Định hướng, mục tiêu phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

4.1.1.Định hướng Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên hướng hoạt động của mình theo một chuẩn mực để có thể đạt được những mục tiêu đặt ra một cách nhanh chóng nhất. Theo đó, Vietinbank Thái Nguyên luôn định hướng trở thành chi nhánh năng động nhất với các chuẩn mực công nghiệp về cung cấp các sản phẩm dịch vụ tín dụng. Theo đó, Vietinbank Thái Nguyên cụ thể thành các định hướng trong tương lai:

 • Tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị VH truyền thống đã tạo nên thành công của công ty trong thời gian qua. Trong giai đoạn mới này, các giá trị VH này cần được duy trì, củng cố và phát huy.
 • Đồng thời, cần bổ sung thêm các nội dung hoạt động mới nhằm điều chỉnh theo xu hướng phát huy những đặc thù riêng của chi nhánh:

Có khả năng tự hoàn thiện để thích nghi với môi trường biến động nhanh. + Phối hợp hài hòa các đặc thù riêng của chi nhá với VH chính thống của Vietinbank để phát triển theo định hướng chung.

Khuyến khích, động viên cán bộ, công nhân viên hướng đến những hành vi mới.

Tăng cường mức độ hướng ngoại.

Thấu hiểu và truyền đạt các giá trị cốt lõi đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên của chi nhánh: Thông qua việc xây dựng và phát triển VH, Vietinbank Thái Nguyên định hướng và điều chỉnh tư duy, suy nghĩ và phát triển VH, công ty định hướng và điều chỉnh tư duy, suy nghĩ và hành động của toàn bộ cán bộ, công nhân viên.

 • Xây dựng VHDN của Vietinbank trở thành một tài sản thật sự trong quá trình hội nhập kinh tế mang nhiều yếu tố cạnh tranh: VHDN chính là một trong những yếu tố cơ bản để xây dựng, phát triển, quảng bá và bảo vệ thương hiệu.
 • Xây dựng một môi trường VH mạnh và lành mạnh, xây dựng VH hướng vào con người: Con người ở đây không chỉ là khách hàng, đối tác mà còn là cán bộ, công nhân viên của chi nhánh, những người đã và đang tham gia vào hoạt động kinh doanh. Việc xây dựng VHDN hướng vào con người trước hết phải xuất phát từ nội bộ của chi nhánh.
 • Xây dựng VHDN trên cơ sở đề cao các giá trị đạo đức: Định ra các giá trị đạo đức đang theo đuổi. Trong đó đề cao và giáo dục cán bộ, công nhân viên về các giá trị đạo đức như: Tín, trung, minh,…
 • Xây dựng một nền VHDN trên cơ sở mang tính sáng tạo và tính thích nghi cao, hướng vào khách hàng và cạnh tranh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị kinh Doanh

4.1.2.Mục tiêu

Xây dựng VHDN là một quá trình liên tục, lâu dài, bền bỉ và không dễ dàng, nó đòi hỏi không chỉ nhận thức mà còn cả lòng quyết tâm và nguồn lực. Để xây dựng VHDN thành công tại chi nhánh cần tuân theo một số quan điểm có tính mục tiêu như sau:

Xây dựng VHDN của Vietinbank Thái Nguyên phù hợp với văn hoá của Ngân hàng Công thương Việt Nam, với văn hoá, phong tục tập quán, tín ngưỡng của dân tộc và pháp luật Việt Nam.

Toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên lao động xác định mục tiêu là luôn luôn có ý thức xây dựng, hình thành, duy trì, phát triển VHDN trong chi nhánh.

Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tổ chức, đơn vị và cá nhân trong Chi nhánh xây dựng VHDN

4.2. Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương

4.2.1. Giải pháp hoàn thiện nội dung giá trị hữu hình

4.2.1.1. Hiệu chỉnh công tác tổ chức các lễ nghi, lễ hội

Vietinbank Thái Nguyên coi nghi lễ là một công cụ quan trọng tạo nên môi trường làm việc cởi mở. Ngoài các nghi lễ định kỳ, thì các nghi lễ bất thường do chi nhánh đề xướng sẽ tạo cho nhân viên cơ hội giao lưu chia sẻ và có thể hiểu biết lẫn nhau. Vietinbank Thái Nguyên cần lựa chọn các nghi lễ mà có thể có sự tham gia đông đảo các nhân viên, trong khâu tổ chức cần khuyến khích được các nhân viên tham gia thể hiện bản thân, khuyến khích họ chia sẻ kinh nghiệm về công việc và cuộc sống. Các lễ nghi cũng cần được xây dựng một bộ quy chuẩn rõ ràng, trong đó xác định rõ các hành vi trong hoạt động tổ chức lễ nghi đó và các hội nghị. Cụ thể Vietinbank Thái Nguyên cần xây dựng tiêu chuẩn hành vi đối với hoạt động chào cờ, giữ im lặng trong quá trình thực hiện chương trình, tôn trọng và ứng xử có văn hóa đối với những người đang tổ chức cũng như người xung quanh trong quá trình thực hiện hội nghị.

4.2.1.2. Tăng cường số lượng và chất lượng ấn phẩm, trao đổi thông tin

Trong hoạt động truyền thông nội bộ, phải chú trọng thường xuyên đổi mới, phát hành một số ấn phẩm về văn hóa doanh nghiệp của chi nhánh. Đa dạng hóa hình thức, nội dung, lựa chọn chủ đề thiết thực, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của người lao động, bản tin nội bộ phải thực sự hấp dẫn, là món ăn tinh thần của người lao động, qua đó truyền tải văn hóa, truyền tải thông tin mà người lao động quan tâm, làm cho người lao động phải thấu hiểu những giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh của chi nhánh. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp, kích thích người lao động lòng trung thành, yêu ngành, yêu nghề hăng say làm việc và cống hiến vì mục đích chung của Vietinbank Thái Nguyên, cũng như mục đích riêng của mỗi cá nhân người lao động.

4.2.1.3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, hỗ trợ nội bộ và cộng đồng Xây dựng cơ chế hoạt động phù hợp cho các tổ chức công đoàn cơ sở, khuyến khích tập thể và cá nhân tham gia các hoạt động từ thiện và trợ giúp cộng đồng. trích lập các quỹ hoạt động từ thiện và trợ giúp cộng đồng từ ngân sách chi nhánh và huy động của cán bộ nhân viên. Đẩy mạnh hơn nữa trong các hoạt động triển khai các hoạt động gắn với thế mạnh của Vietinbank như: Xây nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, trợ giúp người già cô đơn không nơi nương tựa …

4.2.2. Giải pháp hoàn thiện nội dung giá trị tuyên bố và quan niệm chung

4.2.2.1. Hoạch định chiến lược, xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương

Vấn đề xây dựng được sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược phù hợp là điều kiện tiên quyết cần có của chi nhánh. Thông qua sứ mệnh, tầm nhìn, và điều kiện hiện có, Vietinbank Thái Nguyên xác định cho mình nên tập trung nguồn lực để vừa phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên, và đảm bảo phát triển bền vững cho chi nhánh trong dài hạn, vừa có thể duy trì ổn định và từng bước phát triển chi nhánhtrong ngắn hạn. Trong quá trình này, vai trò của người lãnh đạo thể hiện rất rõ ràng và vô cùng quan trọng. Ngoài việc xác định được sứ mệnh, tầm nhìn, lãnh đạo chi nhánh cần phải trao đổi thông tin với nhân viên của mình và tác động vào suy nghĩ của họ nhằm hướng nhân viên tin tưởng và thấy được viễn cảnh thành công tương lai của chi nhánh thông qua việc lý giải những giá trị cốt lõi và niềm tin chung mà mọi cá nhân trong công ty cần phải ghi nhớ và tự nguyện tuân theo, đồng thời duy trì, ổn định công việc hiện tại bằng các quyết định hợp tình hợp lý. Điều nãy sẽ có tác động rất tích cực đối với việc ra và thực thi các quyết định sau này của mỗi cá nhân.

4.3.2.2. Xây dựng hệ giá trị mang tính đặc trưng của Vietinbank Thái Nguyên

Những hệ giá trị mà Vietinbank Thái Nguyên xây dựng là những nhân tố quan trọng, là động lực có sức mạnh to lớn giúp chi nhánh tạo nên phần nền tảng cốt lõi của một nền văn hóa mạnh. Trong luận văn này xin được mạnh dạn đề xuất hệ thống giá trị sau:

 • Phát huy tối đa tính sáng tạo trong công việc. Tinh thần sáng tạo luôn được đề cao.
 • Chủ động và trách nhiệm trong công việc và trong các mối quan hệ với các đối tượng hữu quan và xử lý các tình huống có liên quan.
 • Tạo một môi trường làm việc hòa đồng, sẵn sàng đón nhận những thành viên mới.

4.2.3. Hoàn thiện mô hình văn hóa doanh nghiệp của chi nhánh

Sau khi phân tích thực trạng về mô hình văn hóa doanh nghiệp của Vietinbank Thái Nguyên, kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình phù hợp là cần duy trì văn hóa gia đình ở mức cao, phát triển văn hóa sáng tạo, duy trì và phát huy văn hóa thị trường và văn hóa thứ bậc.

4.2.3.1. Phát triển văn hóa sáng tạo Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương

Một môi trường làm việc cởi mở nơi mà người nhân viên có thể chia sẻ thông tin và kiến thức một cách tự do thoải mái chắc chắn sẽ tạo điều kiện tốt để cho chi nhánh có thể đạt được những mục tiêu của mình. Việc hiểu lầm, cách nghĩ sai hay giải thích sai… xảy ra trong các công ty đều là bởi người ta không trao đổi với nhau lý do của việc làm của mình. Bởi vậy những quyết định trong chi nhánh được đưa ra mà lại thiếu đi phần giải thích lý do rõ ràng cho sự ra đời của chính những quyết định ấy. Để tạo một môi trường làm việc lành mạnh và cởi mở chi nhánh cần phải thực hiện một số vấn đề sau:

Có các quy định rõ ràng về công việc và quy trình thực hiện công việc Khi các nhân nắm rõ các công việc được giao một cách rõ ràng thì họ có khả năng thực hiện nó và thực hiện có hiệu quả. Khi phân giao công việc cấp trên cần phải thống nhất nội dung và mục tiêu công việc với nhân viên, các nội dung này phải ngắn gọn xúc tích tuy nhiên vẫn đầy đủ, giúp nhân viên có thể dễ nhớ và cấp trên dễ quản lý. Điều này đòi hỏi phải có sự ăn ý khi làm việc giữa các nhân viên trong chi nhánh.

Thực thi hình tượng doanh nhân, nhà quản trị cởi mở gần gũi với nhân viên

Giao tiếp thường xuyên với các nhân viên

Thông thường chính những người lãnh đạo chứ không phải công việc lại là nguyên nhân làm cho các nhân viên cảm thấy lo sợ và làm cho họ rơi vào sự im lặng bất lợi. Những ai không có cơ hội để nói lên ý kiến, quan điểm hay đưa ra một lời đề nghị nào của mình đó sẽ trở nên không hài lòng, bất mãn. Hậu quả của việc này là họ không làm việc hết khả năng của mình. Họ không còn muốn tìm tòi ra những ý tưởng mới, áp dụng những cải tiến hay thay đổi nào vì sợ bị cấp trên khiển trách. Vì vậy, người lãnh đạo phải hòa đồng với nhân viên và làm gương cho nhân viên. Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương

Những quy định và ranh giới trong hành vi cư xử đều khá rõ ràng và thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên văn hóa doanh nghiệp không có tính đặc trưng bởi tôi tin là các công ty thì có những lối ứng xử văn hóa rất đa dạng. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta xem xét đến sự vận động không ngừng của con người, những nền văn hóa và các giá trị trên thế giới. Trong các buổi họp hành hay thảo luận, người lãnh đạo công cần khích lệ được một môi trường làm việc cởi mở thì sẽ chẳng nhận được ý kiến phản hồi nào từ phía nhân viên của mình, do đó sẽ nảy sinh tình trạng mù mờ về thông tin và những giả thiết sai lầm lại không hề được ai thắc mắc mà chính những điều này lại gây ra các hậu quả xấu về sau.

Xây dựng sự gương mẫu của người lãnh đạo, nhà quản trị: Các nhà quản lý phải gương mẫu đi đầu. Họ chính là biểu tượng để nhân viên noi theo. Có một thực tế là các nhân viên thường bắt chước theo thủ trưởng từ cách đi đứng, đến nói năng và hành động.

Tạo ra môi trường sáng tạo tôn trọng và thúc đẩy nhân viên đưa ra các sáng kiến Vietinbank Thái Nguyên cần thúc đẩy các nhân viên sáng tạo, đưa ra các ý kiến của mình, cần tạo ra các chủ đề thu hút sự chú ý của nhân viên, để nhân viên tham gia bàn luận sôi nổi. Trong các phòng ban, các trưởng phòng cần phải khuyến khích nhân viên của mình tham gia đóng góp ý kiến, nêu cao tinh thần đồng đội, tinh thần làm việc nhóm.

4.2.3.2. Duy trì và phát huy văn hóa gia đình

Nét văn hóa gia đình đang vừa là một nền tảng vững chắc được Vietinbank Thái Nguyên xây dựng trong một thời gian dài, vừa là một hướng chú trọng phát triển trong tương lai với sự kỳ vọng khá cao ở cả nhân viên và lãnh đạo doanh nghiệp, điều này cho thấy, mô hình văn hóa doanh nghiệp đã chứng tỏ sự phù hợp trong môi trường ngân hàng. Do đó, trong tương lai Vietinbank Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy những nền tảng này bằng một số biện pháp sau.

Chi nhánh cần chuẩn bị tốt tâm lý của các nhóm nhân viên mới khi gia nhập môi trường làm việc của chi nhánh, trong đó chú trọng tới việc thông tin đầy đủ cho các nhân viên tham gia tuyển dụng về phong cách ứng xử, giao tiếp trong môi trường coi trọng tính trung thực, thân thiện và gắn kết. Yêu cầu các nhân viên được tuyển dụng tuân thủ những yêu cầu trên như là một nhiệm vụ của công việc.

Duy trì các hoạt động giao lưu trong nội bộ chi nhánh, chú trọng tới các hoạt động tập thể, hội họp, thể thao giải trí, văn hóa văn nghệ, hệ thống một số ngày kỷ niệm trong năm trở thành ngày hội của toàn chi nhánh, bởi điểm hạn chế hiện nay là việc tổ chức các hoạt động này chưa được chi nhánh xây dựng định kỳ.

Văn hóa gia đình chủ yếu xuất phát từ sự tin tưởng, do đó, việc chi nhánh xây dựng thêm các quy chế kỷ luật các trường hợp gây mất đoàn kết nội bộ, hoặc kỷ luật nghiêm khắc với các hành vi gian dối cả trong và ngoài Vietinbank Thái Nguyên là điều cần thiết để đảm bảo môi trường làm việc hạn chế các hành vi xấu tồn tại.

4.2.3.3. Duy trì và phát huy văn hóa thị trường Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương

Văn hóa thị trường cũng đóng một vai trò quan trọng trong định hướng phát triển của Vietinbank Thái Nguyên trong tương lai, với sự kỳ vọng cao từ phía nhân viên và lãnh đạo. Việc phát triển văn hóa thị trường cần chú trọng tới tính cạnh tranh và kỷ luật cao giữa từng thành viên trong tổ chức, vì thế Vietinbank Thái Nguyên cần tiếp tục thực hiện những công việc đã làm trong hoạt động xây dựng văn hóa thị trường tại chi nhánh, ngoài ra, cũng cần áp dụng một số công việc như sau:

 • Một yêu cầu quan trọng của văn hóa thị trường là tính cạnh tranh, để đảm bảo chi nhánh có năng lực cạnh tranh tốt trên thị trường, đỏi hỏi từng cá nhân mỗi người lao động phải ý thức được vai trò của tính cạnh tranh trong công việc, từ đó phát huy trong việc cạnh tranh với các đối thủ.
 • Tăng thêm các hình thức khen thưởng kỷ luật đối với từng bộ phận trong việc thực hiện đạt và vượt các kế hoạch kinh doanh đã đề ra, một phương pháp thưởng mới mà Chi nhánh có thể quan tâm chính là việc bố trí thưởng cho các bộ phận bằng hình thức du lịch nghỉ dưỡng, mặc dù chi phí là khá cao, nhưng với hình thức này sẽ thúc đẩy các bộ phận khác cùng nỗ lực phấn đấu hơn nữa.

4.2.3.4. Duy trì và phát huy văn hóa thứ bậc

Văn hóa thứ bậc là điều mà lãnh đạo chi nhánh đang ngày càng muốn xây dựng và hoàn thiện, tuy nhiên, nét văn hóa này lại không nhận được sự đồng tình cao từ phía người lao động. Bên cạnh những điểm mạnh của nét văn hóa này, những việc cần làm để cân đối giữa mong muốn của lãnh đạo và nhân viên trong thời gian tới là hoạt động cần thiết.

Lãnh đạo chi nhánh cần chú trọng tới việc xây dựng bộ khung quản lý, khung tiêu chuẩn cho từng vị trí công việc, có thể thay thế bản mô tả công việc đã cũ và không còn mang tính cập nhật của Vietinbank Thái Nguyên.

Điều này giúp hiệu quả quản lý tăng lên, và giúp việc quản lý sẽ thống nhất từ trên xuống.

Vietinbank Thái Nguyên cần tăng cường khả năng trao đổi thông tin giữa các phòng ban, bộ phận thông qua hoạt động phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ qua phần mềm quản lý và kho dữ liệu chung của toàn chi nhánh.

Đây là một công việc lớn, đòi hỏi sự đầu tư lâu dài, tuy nhiên chắc chắn hiệu quả mang lại không chỉ ở việc giúp việc trao đổi thông tin dễ dàng mà còn gia tăng khả năng quản lý của lãnh đạo cấp cao.

4.2.4.Một số giải pháp khác Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương

4.2.4.1. Thành lập bộ phận chuyên về quản lý văn hóa doanh nghiệp

Theo các dữ liệu thứ cấp mà tác giả đã trình bày trong chương 3 thì Vietinbank cũng như hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam chưa có bộ phận chuyên trách về quản lý văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy Vietinbank cần thiết phải thành lập phòng văn hóa doanh nghiệp hay ban văn hóa doanh nghiệp do trực tiếp một nhân vật cấp cao lãnh đạo và các nhân viên đôn đốc thực hiện các hoạt động văn hóa hướng tới phát triển các giá trị và thực hiện mục tiêu chung.

Bộ phận chuyên trách này có thể phối hợp với các chuyên gia tư vấn nhằm xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở nghiên cứu sự phát triển của doanh nghiệp và tình hình thị trường trong tương lai, theo dõi, phát hiện và đề xuất điều chỉnh những vấn đề mới trong văn hóa doanh nghiệp khi cần thiết có sự thay đổi.

Trong quá trình tham gia xây dựng và phát triển VHDN, bộ phận chuyên trách có nhiệm vụ không kém phần quan trọng đó là định hướng tiếp thu sự giao thoa các giá trị văn hóa mới học hỏi được từ khách hàng, nhân viên tuyển từ doanh nghiệp khác về, đối tác, đối thủ cạnh tranh…

Văn hóa doanh nghiệp phải được phát triển sao cho phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

4.2.4.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương

Để xây dựng và phát triển VHDN trong điều kiện nền kinh tế thị trường đang ở giai đoạn khủng hoảng và công việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay. Ngoài việc nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên, ngân hàng cũng nên thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm bàn về VHDN, mời các chuyên gia thuyết trình, giảng giải, tổ chức các lớp học bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về VHDN cho cán bộ nhân viên, giúp họ hiểu rõ vai trò, tác dụng của VHDN, giúp họ tự nhận thức thông qua các bài học thực tế.

Văn hóa doanh nghiệp phải được phổ biến đến từng nhân viên và thậm chí phải được lặp đi lặp lại nhiều lần theo nhiều kênh, truyền thông đến mức thấm vào trái tim và khối óc của mọi thành viên trong doanh nghiệp để tạo thành thói quen trong hành xử mỗi ngày của họ.

Trưởng mỗi đơn vị phải là đầu tàu gương mẫu, thúc đẩy việc truyền thông về VHDN một cách mạnh mẽ nhất. Việc truyền thông phải được thực hiện trên nhiều kênh, thể hiện ngay trong những công việc hàng ngày, ngay trong các buổi họp, những buổi sinh hoạt giao lưu, những lúc thuyết trình, những thông báo, những báo cáo… Lãnh đạo gương mẫu, tuân thủ thực hiện văn hóa doanh nghiệp là cách tốt nhất để truyền thông về VHDN.

4.2.4.3. Thực hiện tốt chế độ đãi ngộ để tạo thu hút nguồn nhân lực

Thu hút và giữ lại những nhân sự có năng lực là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp, bỡi rất ràng rằng chất lượng công việc phản ánh năng lực của người lao động. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng lại rất cần đến nguồn nhân lực có năng lực.

Qua nghiên, khảo sát thực tế thì nhân viên Vietinbank Thái Nguyên rất hài lòng về công việc đang làm, rất hài lòng về môi trường làm việc, họ rất mong muốn ở lại cống hiến lâu dài và coi Vietinbank Thái Nguyên là ngôi nhà thứ hai của mình, tuy nhiên họ chưa thật sự hài lòng về mức lương thưởng mà họ nhận được, vì vậy khi có công ty chào mời với mức lương cao hơn thì sự trung thành của họ bị lung lay, và điều này cũng có nghĩa là rất khó để tuyển dụng nguồn nhân lực có năng lực từ bên ngoài.

Hơn nữa, sự không hài lòng về lương thưởng của nhân viên sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu chiến lược của Vietinbank Thái Nguyên đó là “chất lượng phục vụ phải luôn làm khách hàng hài lòng”, bỡi vì sự thỏa mãn của nhân viên tăng sẽ làm tăng mức độ thỏa mãn của khách hàng. Đây là thực tế mà lãnh đạo Vietinbank Thái Nguyên cần nghiên cứu thật kỹ để bổ sung xây dựng và phát triển văn hóa phù hợp với chiến lược phát triển chung của mình.

4.3. Một số kiến nghị Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương

4.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước

Nhà nước cần hoàn thiện môi trường pháp lý, thể chế kinh tế thị trường tạo môi trường tốt nhất cho các DN phát triển kinh doanh và xây dựng VHDN của chính DN.

VHDN chỉ có thể hình thành, phát triển và phát huy tác dụng khi mà các thể chế kinh tế, chính trị khơi dậy tinh thần kinh doanh, khuyến khích mọi người, mọi thành phần kinh tế cùng hăng hái tham gia vào sản xuất làm giàu cho mình và cho đất nước, kinh doanh lành mạnh, tuân thủ đúng các quy định của luật pháp, ngăn chặn những hành vi làm ăn phi pháp, lợi dụng các quan hệ không lành mạnh để kiếm lời. Thể chế của Nhà nước phải có khả năng phát huy được các giá trị VH của dân tộc, đồng thời kết hợp được với các giá trị tốt đẹp học hỏi được, thích hợp với hoàn cảnh lịch sử của đất nước. Để làm được điều này cần xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhấ y mạnh cải cách hành chính, xóa bỏ những thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho DN để tránh các hành vi tiêu cực. Loại bỏ những sự phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế khác nhau, giữa DN Nhà nước và DN tư nhân.

Nâng cao nhận thức và tập trung sức mạnh tập thể của toàn giới DN và cộng đồng xã hội trong xây dự y mạnh công tác tuyên truyền về vai trò và yêu cầu cấp bách của việc xây dựng và phát triển VHDN trong thời đại ngày nay. Các hoạt động tuyên truyền cần mở rộng đến tất cả các thành phần kinh tế, nâng cao nhận thức của cộng đồng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Cần có hình thức biểu dương các DN tiên phong và thành công trong xây dựng VHDN, tôn vinh những giá trị VH kinh doanh tích cực. Cần tạo ra một phong trào sôi động trong toàn giới kinh doanh về xây dựng VHDN Việt Nam trong thời đại mới.

Ngoài ra, nhà nước cũng cần c ung cấp thông tin, hỗ trợ tư vấn và đào tạo cho DN kiến thức, kỹ năng về xây dựng VHDN của từng DN. Một trong những khó khăn lớn của DN Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển VHDN là sự thiếu hiểu biết và những thông tin chính xác, có hệ thống về vấn đề trên. Nhà nước cần quan tâm cung cấp, hỗ trợ tư vấn và đào tạo cho DN về kiến thức xây dựng VHDN. Cần có những chương trình, các buổi hội thảo, các khóa đào tạo về VHDN được tổ chức rộng rãi hơn. Cần xây dựng những website dành riêng cho việc tư vấn, hỗ trợ, truyền đạt kinh nghiệm của các DN đã thành công trong công cuộc xây dựng VHDN

4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương

 • Tiếp tục xây dựng VHDN tạo bản sắc riêng. Tất cả CBCNV đều phải tuân thủ mọi nội quy quy định của VHDN do Ban lãnh đạo đưa ra.
 • Học tập và rút ra bài học kinh nghiệm khi xây dựng VHDN với các chi nhánh .
 • Xây dựng quy trình xây dựng VHDN dựa theo quy tắc và chuẩn mực mà ban lãnh đạo xây dựng.
 • Áp dụng mô hình xây dựng VHDN phù hợp với hoạt động của ngân hàng.

KẾT LUẬN

Văn hóa doanh nghiệp là đặc trưng riêng biệt và quyết định xu hướng phát triển của mỗi doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp tích cực tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, thân thiện, tạo sự gắn kết và thống nhất ý chí, khích lệ tinh thần sáng tạo, củng cố lòng trung thành gắn bó của các thành viên và các hiệu ứng tích cực khác làm cho doanh nghiệp phát triển phù hợp xu thế chung của thời đại. Trên cơ sở xác định rõ mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài, luận văn đã nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyênvà đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển văn hóa của của ngân hàng. Luận văn đã có những đóng góp nhất định sau đây: .

Luận văn đã hệ thống hoá và làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp, vai trò của văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp, công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đồng thời luận văn đã đánh giá thực trạng phát triển văn hóa doanh nghiệp của Vietinbank Thái Nguyên, đi sâu phân tích và đánh giá những kết quả đã đạt được và những hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của Vietinbank Thái Nguyên.

Cuối cùng , luận văn đã đề xuất các giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp của Vietinbank Thái Nguyên, đóng góp những giá trị vô hình to lớn vào sự phát triển của Vietinbank.

Do kiến thức còn hạn chế nên việc phân tích và đưa ra những nhận định không tránh khỏi thiếu sót. Vì thế rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía thầy cô và các bạn để giúp luận văn được hoàn thiện hơn. Luận văn: Giải pháp phát triển Ngân hàng TMCP Công thương

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Luận văn: Văn hóa doanh nghiệp tại Ngân hàng Công thương

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x