Luận văn: Giải pháp nâng cao gắn bó của nhân viên với khách sạn

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp nâng cao gắn bó của nhân viên với khách sạn hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Ảnh hưởng của Văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên tại Khách sạn Saigon Morin Huế dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Định hướng phát triển của khách sạn Saigon Morin Huế 

Yếu tố khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu. Khách sạn Saigon Morin Huế luôn chú trọng tăng cường công tác tiếp thị trong và ngoài nước, thường xuyên cử n ân viên tiếp thị tiếp xúc với các đối tác để nhận được sự góp ý của khách hàng, công tác marketing được đẩy mạnh, thiết kế, xây dựng lại website thật sự hấp dẫn để tăng cường công tác bán hàng qua mạng. Luận văn: Giải pháp nâng cao gắn bó của nhân viên với khách sạn

Tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm bằng việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ và ăn uống. Chú trọng đến công tác đào tạo nhân viên cả về chuyên môn lẫn ngoại ngữ. Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của nhân viên. Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất đúng tiêu chuẩn của khách sạn 4 sao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham g a và tổ chức đầy đủ các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công nhân viên, phấn đấu đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, phát huy sức mạnh của tập thể, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.

Đẩy mạnh tinh thần hăng hái sản xuất kinh doanh trong toàn thể cán bộ nhân viên, áp dụng các phong trào thi đua như: Phong trào noi gương người tốt việc tốt; Phong trào thi đua lao độ g giỏi; Phong trào chủ động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Phong trào đảm việc nước giỏi việc nhà; Phong trào thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình; Phong trào nói “không” với vi phạm kỷ luật.

Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Quan tâm, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên. Tích cực tham gia các công tác xã hội, từ thiện.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững, phù hợp với điều kiện cụ thể tại khách sạn, môi trường kinh doanh và văn hóa dân tộc.

Đồng thời lấy nguyên tắc phát triển toàn diện con người làm trung tâm để xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu tránh tình trạng vì lợi ích trước mắt mà bỏ quên đạo đức.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

3.2. Giải pháp đề xuất Luận văn: Giải pháp nâng cao gắn bó của nhân viên với khách sạn

Văn hóa doanh nghiệp có tác động trực tiếp đến sự cam kết gắn bó của người lao động. Trong tình trạng cạnh tranh khốc liệt trên thị trường như hiện nay, đòi hỏi khách sạn cần có những biện pháp tối ưu để giữ chân và thu hút người lao động. Để làm được điều đó, Khách sạn Saigon Morin Huế cần hoàn thiện hơn nữa văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng văn hóa tích cực và tốt đẹp hơn, phù hợp với hoàn cảnh, môi trường khách sạn.

Qua kết quả điều tra và phân tích về văn hóa doanh nghiệp tại Khách sạn Saigon Morin Huế trong suốt thời gian thực tập, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

Người quản lý hay các trưởng bộ phận, trưởng phòng cần tập trung, quan tâm hướng dẫn nhân viên khi họ đang gặp khó khăn trong công việc. Đối với ngành dịch vụ môi trường làm việc thay đổi hàng ngày, để có thể đáp ứng yêu cầu công việc và xử lý tình huống một cách tốt nhất thì cần có sự tương tác giữa cấp trên và nhân viên, giữa những người có kinh nghiệm và những người chưa có kinh nghiệm. Nắm bắt được năng lực của người lao động, người quản lý có thể dễ dàng phân công, bàn giao công việc phù hợp. Với những công việc, vấn đề khó khăn, cần sự hỗ trợ kịp thời của cấp trên, tránh những thiệt hại sau ày.

Cần có sự tương tác giữa nhân viên và quản lý, giữa các bộ phận, phòng ban với nhau để cùng có chung tiếng nói và hiểu vấn đề một cách toàn diện. Những quyết định cần mang tính tích cực và được cân nhắc kỹ lưỡng, tham khảo ý kiến của nhân viên, ghi nhận và tiếp thu, chắc lọc những ý kiến đó để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn và phù hợp nhất.

Xây dựng một môi trường nơi nhân viên thể hiện được hết thế mạnh bản thân, áp dụng những gì được học vào thực tế, bên cạnh đó còn cần tạo điều kiện thăng tiến cho người lao động, giúp họ có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Xây dựng một quy chế lương hợp lý, rõ ràng, không đặt nặng vấn đề bằng cấp mà tập trung chú trọng vào năng lực thực tế của người lao động, điều này sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc công bằng, hiệu quả. Với mức lương hiện tại chưa thể đáp ứ g được nhu cầu cuộc sống của người lao động, khách sạn nên xem xét xây dựng lạ hệ thống bảng lương để phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

Tính minh bạch cần được đặt lên hàng đầu, không ó sự thiên vị bằng cách công bố các điều kiện tăng lương, tăng thưởng để kích thích người lao động cùng cố gắng để đạt được mục tiêu và có hướng đi đúng đắn.

Các chính sách cần được thực thi nhất quán, có khen có thưởng, khen thưởng đối với những nhân viên chăm chỉ, có đóng góp tốt và kỷ luật những nhân viên vi phạm nội quy hay làm xấu hình ảnh khách sạn, điều này nhằm tạo dựng nề nếp, kỷ cương cho khách sạn. Các chính sách cần đi sát với thực tiễn, đặt lợi ích chung của toàn thể khách sạn lên hàng đầu.

Các mục tiêu, chiến lược trong tương lai phải rõ ràng, mang tính thực tế, gắn với tầm nhìn và sứ mệnh của khách sạn. Các quyết định quản trị, mục tiêu, chiến lược nên được xem xét, tham khảo ý kiến của không chỉ các nhà quản lý mà còn của cả nhân viên để có thể đảm bảo sự phù hợp với khách sạn và bối cảnh kinh doanh hiện nay.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận Luận văn: Giải pháp nâng cao gắn bó của nhân viên với khách sạn

Các khía cạnh văn hóa doanh nghiệp đã tác động đến sự cam kết gắn bó của nhân viên làm việc tại khách sạn Saigon Morin Huế. Đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA đã cho thấy có sáu yếu tố thuộc khía cạnh văn óa doanh nghiệp bao gồm “Giao tiếp trong tổ chức”, “Đào tạo và phát triển”, “ Phầ thưởng và sự công nhận”, “Sự công bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị”, “Làm việc nhóm” và “Định hướng về kế hoạch tương lai”. Kiểm định Independent-Sample T-Test và One-Way ANOVA cho thấy không có sự khác biệt về mứ độ am kết gắn bó của các nhóm nhân viên theo từng đặc điểm cá nhân.

Các nhân viên làm việc tại khách sạn Saig n M rin Huế nhìn chung đều đánh giá khá cao các khía cạnh văn hóa doanh nghiệp. Đa số n ân viên đều cảm thấy hài lòng với môi trường làm việc tại khách sạn. Khách sạn luôn quan tâm đến người lao động. Yếu tố giao tiếp luôn được khách sạn khuyến khích, các thông tin luôn được thông báo kịp thời và đầy đủ cho nhân viên, đồng thời cũng chú trọng sự tương tác giữa người lao động và người quản lý. Các chương trình đào tạo đa dạng, phù hợp với nhu cầu của nhân viên, của khách sạn và thị trường. Các mức thưởng đa dạng, tương xứng với những đóng góp của người lao động. Đồng n hiệp có mối quan hệ tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, môi trườ g làm việc hòa đồng và gắn kết.

Tuy vậy, bên cạnh đó, khách sạn vẫn còn những hạn chế. Nhân viên chưa thật sự hài lòng với khoản lương tại khách sạn, chính sách khen thưởng, thăng tiến vẫn còn tồn tại sự thiên vị, cơ hội được phát triển nghề nghiệp vẫn chưa cao, thiếu sự tương tác giữa quản lý và nhân viên trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn trong công việc, mục tiêu, chiến lược của khách sạn vẫn chưa được sự ủng hộ hoàn toàn từ nhân viên

Khách sạn Saigon Morin Huế là một trong những khách sạn lâu đời nhất tại Việt Nam với một bề dày lịch sử lên đến 118 năm. Văn hóa doanh nghiệp đã được khách sạn hình thành rất lâu và luôn cố gắng hoàn thiện, thay đổi cho phù hợp với bối cảnh của thời đại. Với thực tế hiện nay, khi ngành du lịch đang từng bước phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, các khách sạn và nhà nghỉ mọc lên ngày càng nhiều, việc duy trì đội ngũ nhân viên là một vấn đề cấp bách hơn cả. Số lượng nhân viên giảm theo từng năm mặc dù giúp cho khách sạn giảm bớt được chi phí nhân lực hay đào tạo, k ách sạn vẫn duy trì đủ nguồn lực để hoạt động tốt nhưng xét về tương lai đây sẽ là một mối đe dọa, khi số lượng nhân viên tại khách sạn đều không trẻ, khi những người này về hưu, sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt nhân lực tại khách sạn. Nâng cao văn hóa doanh nghiệp, khắc phục những khía cạnh còn thiếu sót, từ đó không chỉ cải thiện, nâng ao sự gắn bó của nhân viên mà còn thu hút thêm lượng lao động đến khách sạn.

2. Kiến nghị Luận văn: Giải pháp nâng cao gắn bó của nhân viên với khách sạn

Để hoàn thiện hơn nữa văn hóa doanh ng iệp tại khách sạn và nâng cao sự cam kết gắn bó của nhân viên, ban lãnh đạo Khách sạn Saigon Morin Huế cần lưu ý một số vấn đề sau:

Hiểu rõ tầm quan trọng củ văn hóa doanh nghiệp từ đó có sự thay đổi, điều chỉnh và đầu tư thích hợp.

Khai thác các thế mạnh vốn có của khách sạn, phát huy những khía cạnh văn hóa tích cực nhằm gia tăng sự cam kết gắn bó đối với người lao động trong tổ chức.

Khuyến khích và công nhận những sáng kiến, sự đóng góp của nhân viên và có những phần thưởng khích lệ nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động.

Gia tăng tinh thần đoàn kết nội bộ, tình cảm của nhân viên bằng việc tổ chức các hoạt động giao lưu hay các hoạt động đề cao tính tập thể.

Cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc lý tưởng, đầy đủ các thông tin để thực hiện công việc.

Giải quyết kịp thời tình trạng mẫu thuẫn, bất đồng hay bức xúc của người lao động, khuyến khích, xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, gia tăng những truyền thống giá trị tốt đẹp.

Có những chiến lược phát triển rõ ràng ngoài việc nâng cao khả năng cạnh ranh, giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí còn để giúp người lao động có hướng đi cụ thể, iểu rõ về công việc của mình.

Chính sách đãi ngộ nên dựa trên mong muốn và nhu cầu của mỗ cá nhân. Để làm được điều đó, đòi hỏi các nhà quản lý phải luôn lắng nghe, thấu hiểu và thông cảm cho nhân viên mình, như vậy khoảng cách của ban lãnh đạo và nhân viên sẽ được rút ngắn.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên được học tập, rèn luyện, không nên quá đề cao kinh nghiệm, cần phải thay đổi cho phù hợp với sự biến động của thời thế.

3. Hạn chế của đề tài

Nghiên cứu không thể theo sát được nhân viên trong quá trình khảo sát nến có thể ảnh hưởng đến chất lượng mẫu điều tra.

Đề tài chỉ mới tập trung nghiên cứu các mức độ ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó mà chưa khai thác được tất cả vai trò của văn hóa doanh nghiệp.

Đối với hữ công trình nghiên cứu tiếp theo, tác giả sẽ rút kinh nghiệm, theo dõi kỹ càng việc khảo sát, thực hiện các phương pháp kiểm định mang tính tin cậy cao hơn, xem xét mức độ ảnh hưởng của những yếu tố ngoài văn hóa ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó với tổ chức. Luận văn: Giải pháp nâng cao gắn bó của nhân viên với khách sạn

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY 

===>>> Luận văn: Văn hóa DN ảnh hưởng đến gắn bó của nhân viên

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x