Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo hay nhất năm 2024 cho các bạn học viên ngành đang làm Khóa luận tốt nghiệp tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Khóa Luận thì với đề tài Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong điều kiện kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thương mại quốc tế, để các doanh nghiệp Việt có thể thành công, một trong những biện pháp hữu ích và quan trọng nhất đó là doanh nghiệp phải xây dựng và hoàn thiện hoạt động Marketing dựa trên cơ sở thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Marketing ngày càng trở thành một hệ thống chức năng có vị trí quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Trên nhiều góc độ, Marketing làm cho sự lựa chọn, sự thỏa mãn người tiêu dùng và chất lượng cuộc sống tốt hơn. Marketing giúp cho doanh nghiệp linh hoạt trong kinh doanh, nắm bắt thời cơ, nhu cầu của khách hàng nhằm để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng và đồng thời để đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Là một doanh nghiệp hoạt động có uy tín trong ngành, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây láp Hải Phòng đang có rất nhiều cơ hội để phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng thị phần và tăng trưởng lợi nhuận. Thế nhưng, hoạt động marketing của công ty vẫn chưa được quan tâm và đầu tư bài bản, cụ thể là:

 • Sản phẩm ít có sự thay đổi nên không tạo được sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.
 • Trang thiết bị sử dụng công nghệ đã lạc hậu ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh, sản phẩm có chất lượng không được sắc nét như một số đối thủ có nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.
 • Do mặt hàng dịch vụ tương đối đặc thù, khách hàng chính chủ yếu là các doanh nghiệp và đơn hàng có giá trị lớn, thường phải có hợp đồng, có đặt cọc để hạn chế rủi ro nên hình thức đặt hàng chủ yếu là làm việc trực tiếp.
 • Công ty Cổ phần quảng cáo và xây láp Hải Phòng cũng chưa có sự quan tâm đầu tư nhiều cho hoạt động chiêu thị, các hoạt động quan hệ công chúng thì gần như không có nên việc quảng bá thương hiệu để tìm kiếm khách hàng chưa thật sự hiệu quả. Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.
 • Thị trường ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh đang gây ra rất nhiều khó khăn cho công ty trong thời gian tới.

Muốn tồn tại và phát triển thì việc áp dụng các hoạt động Marketing phù hợp là yếu tố quan trọng để công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng phát triển. Vì vậy em muốn lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng” làm khoa luận tốt nghiệp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Nhận Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Marketing

2. Mục tiêu nghiên cứu

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động Marketing của doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu, phân tích, đánh giá về các hoạt động marketing của Công ty Quảng Cáo và Xây lắp Hải Phòng.
 • Đề xuất các giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Quảng Cáo và Xây lắp Hải Phòng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động marketing của Công ty Quảng Cáo và Xây lắp Hải Phòng.

Phạm vi nghiên cứu:

 • +Về không gian: Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng
 • +Về thời gian: Năm 2019 – 2021

4. Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận được thực hiện theo các phương pháp: thu thập các số liệu, tổng hợp, quan sát, phân tích, so sánh.

Các tài liệu thứ cấp được dùng cho việc phân tích bao gồm: sách giáo trình, các bài giảng của giáo viên, các tài liệu chuyên ngành, các bài báo, tạp chí, tài liệu công ty cung cấp và một số thông tin từ internet.

5. Bố cục khóa luận

 • Chương 1: Một số lý luận cơ bản về hoạt động Marketing.
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác marketing tại Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xây lắp Hải Phòng

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Tổng quan về Marketing

1.1.1. Khái niệm về Marketing

Có rất nhiều định nghĩa về Marketing của các trường phái khác nhau:

 • Theo CIM: “Marketing là quá trình quản trị nhận biết, dự đoán và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách có hiệu quả và có lợi”. (UK’s Chartered Institute of Marketing).
 • Theo AMA: “Marketing là tiến trình hoạch định và thực hiện sự sáng tạo, định giá, chiêu thị và phân phối những ý tưởng hàng hóa và dịch vụ để tạo ra sự trao đổi và thỏa mãn những mục tiêu của cá nhân và tổ chức”. (American Marketing Association, 1985). Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.
 • Khái niệm Marketing của Philip Kotler: “Marketing là hoạt động của con người hướng tới thỏa mãn nhu cầu và ước muốn của khách hàng thông qua quá trình trao đổi”. (Philip Kotler, 2007, trang 9).

Có rất nhiều khái niệm về Marketing, cho thấy hoạt động Marketing là rất trừu tượng, phong phú. Các doanh nghiệp luôn phải biết ứng dụng một cách hợp lý tình hình thực tiễn của doanh nghiệp để chọn lựa chọn con đường đúng đắn về hoạt động Marketing.

Từ những khái niệm Marketing trên chúng ta có thể nhận thấy rằng có nhiều quan điểm khác nhau về Marketing nhưng các khái niệm đều có liên quan đến thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, khái niệm Marketing của Philip Kotler và khái niệm Marketing của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ được nhiều cá nhân, tổ chức trên thế giới thừa nhận và xem là hoàn chỉnh.

1.1.2. Mục tiêu và chức năng của Marketing

1.1.2.1. Mục tiêu của Marketing

Theo Quách Thị Bửu Châu và cộng sự (2010, trang 20): Marketing hướng đến ba mục tiêu chủ yếu như hình 1.1.

Hình 1: Mục tiêu của Marketing

Thỏa mãn khách hàng: là vấn đề sống còn của công ty. Nỗ lực của Marketing nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, làm cho họ hài lòng, trung thành với công ty, qua đó thu phục thêm khách hàng mới.

Chiến thắng trong cạnh trạnh: Giải pháp Marketing giúp công ty đối phó tốt các thách thức cạnh tranh, bảo đảm vị thế cạnh tranh thuận lợi trên thị trường.

Lợi nhuận lâu dài: Marketing phải tạo ra mức lợi nhuận cần thiết giúp công ty tích lũy và phát triển”.

Vấn đề thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Marketing, giúp cho doanh nghiệp luôn tìm cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng kịp thời, nhanh chóng, nắm bắt tâm lý khách hàng, thay đổi để phát triển doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu càng cao của khách hàng. Hiểu rõ mục tiêu của Marketing thật sự giúp ích cho doanh nghiệp dễ dàng thực hiện được mục tiêu chung của tổ chức và phát triển bền vững doanh nghiệp.

1.1.2.2. Chức năng của Marketing

Theo Quách Thị Bửu Châu và cộng sự (2010, trang 20): Chức năng cơ bản của Marketing cụ thể là:

Phân tích môi trường và nghiên cứu Marketing: dự báo và thích ứng với những yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại; tập hợp những thông tin để quyết định các vấn đề Marketing. Mở rộng phạm vị hoạt động: Lựa chọn đưa ra cách thức thâm nhập thị trường mới. Phân tích người tiêu thụ: Xem xét, đánh giá những đặc tính, yêu cầu tiến trình mua của người tiêu thụ. Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

Hình 2: Chức năng của Marketing

Hoạch định sản phẩm: Phát triển và duy trì sản phẩm loại bỏ những sản phẩm yếu kém.

Hoạch định phân phối: Xây dựng những mối liên hệ với trung gian phân phối, quản lý dự trữ, tồn kho, vận chuyển và phân phối hàng hóa, dịch vụ bán sỉ và bán lẻ.

Hoạch định chiêu thị: Thông đạt với khách hàng với công chúng và các nhóm khác thông qua những hình thức của quảng cáo, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân và khuyến mãi.

Hoạch định giá: Xác định các mức giá, kỹ thuật định giá, các điều khoản bán hàng, điều chỉnh giá và sử dụng giá như một yếu tố tích cực hay thụ động.

Thực hiện kiểm soát và đánh giá Marketing: hoạch định, thực hiện và kiểm soát các chương trình, chiến lược Marketing, đánh giá các rủi ro và lợi ích của các quyết định và tập trung vào chất lượng toàn diện”.

1.2. Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

1.2.1. Các khái niệm thị trường

1.2.1.1. Thị trường

Theo quan điểm Marketing, thị trường là tập hợp tất cả những người mua thật sự hay người mua tiềm năng đối với một một sản phẩm.

1.2.1.2. Phân khúc thị trường

Theo Philip Kotler (2013), Phân khúc thị trường là chia một thị trường thành các mảng xác định rõ ràng. Một phân khúc thị trường bao gồm một nhóm các khách hàng có cùng nhu cầu và mong muốn.

1.2.1.3 Thị trường mục tiêu

Là thị khúc thị trường mà doanh nghiệp chọn lựa để làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng của khúc thị trường đó, qua đó nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

1.2.2. Phân khúc thị trường

Trong thị trường có rất nhiều người mua. Vì nhu cầu, mong muốn của từng người mua là rất khác nhau, không nhất quán nhau, chia thành những khúc thị trường khác nhau. Nhiệm vụ của người bán hàng phải lên kế hoạch cụ thể phù hợp với từng khách hàng, từng khúc thị trường đó. Do đó, doanh nghiệp phân khúc thị trường người tiêu dùng có thể dựa vào các tiêu thức sau:

Phân khúc theo khu vực địa lý: Phân khúc địa lý đòi hỏi doanh nghiệp chia thị trường thành các đơn vị địa lý như: quốc gia, vùng, miền, thành phố, ngoại ô… Doanh nghiệp lựa chọn một vùng địa lý hoặc một vài hoặc tất cả để hoạt động nhưng doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến sự khác biệt giữa các vùng địa lý này, để đảm bảo được hoạt động của doanh nghiệp đúng mong muốn, nhu cầu của khách hàng nằm trong vùng này.

Phân khúc theo dân số: Trong phân khúc này, doanh nghiệp chia thị trường thành các phần khác nhau theo độ tuổi, giới tính, kích thước gia đình, chu kỳ sống gia đình, thu nhập, tình trạng hôn nhân, việc làm, giáo dục, tôn giáo, thế hệ, quốc tịch và giai tầng xã hội. Qua đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng đo lường được ước muốn, nhu cầu của những khách hàng trong khúc thị trường này.

Phân khúc theo tâm lý tiêu dùng: Doanh nghiệp chia khách hàng thành những nhóm khác nhau dựa vào các đặc điểm của từng cá nhân người mua như: tính cách, tâm lý, lối sống, cá tính, giá trị văn hóa…

Phân khúc hành vi: Người mua được chia thành các nhóm dựa trên cơ sở sự hiểu biết, thái độ, phương thức sử dụng, sự phản ứng của người mua đối với sản phẩm.

1.2.3. Xác định thị trường mục tiêu Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

Đánh giá các khúc thị trường: Khi các doanh nghiệp đã phân khúc thị trường xong rồi thì tiến hành đánh giá các khúc thị trường này. Việc đánh giá các phân khúc thị trường dựa vào các đặc điểm: qui mô, mức độ tăng trưởng của phân khúc thị trường, sự lôi cuốn, thu hút của phân khúc thị trường này ra sao. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần xem xét đến những yếu tố như mối đe dọa trong phân khúc thị trường đó từ các đối thủ cạnh tranh, mối đe dọa của những sản phẩm thay thế. Và sau cùng, doanh nghiệp nên xem xét đến nguồn lực của công ty có đủ đáp ứng cho khúc thị trường mà mình lựa chọn không? Sự đáp ứng của doanh nghiệp làm thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của khách hàng nằm trong khúc thị trường này. Lựa chọn thị trường mục tiêu: Sau khi doanh nghiệp đã đánh giá các phân khúc thị trường khác nhau, việc doanh nghiệp lựa chọn các phân khúc thị trường mục tiêu có thể căn cứ vào các phương thức như: doanh nghiệp phục vụ cả thị trường bằng một sản phẩm, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều phân khúc thị trường và chào hàng riêng cho mỗi phân khúc thị trường hoặc doanh nghiệp theo đuổi chiếm một phần lớn của một thị trường nhỏ.

Định vị thị trường: Định vị trong thị trường là việc doanh nghiệp đưa những tính năng đặc sắc, ấn tượng, khó quên của sản phẩm vào tâm trí của người tiêu dùng. Doanh nghiệp có thể sử dụng các chiến lược định vị sản phẩm như: định vị dựa trên thuộc tính của sản phẩm, định vị dựa trên lợi ích của sản phẩm mang đến cho khách hàng, định vị dựa trên công dụng của sản phẩm, định vị so sánh với các loại sản phẩm khác, định vị so sánh với đối thủ cạnh tranh.

1.3. Hoạt động Marketing Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

1.3.1. Về sản phẩm

1.3.1.1. Định nghĩa

Theo Philip Kotler (2007): “Sản phẩm là tất cả những cái gì có thể thỏa mãn được nhu cầu hay mong muốn và được chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý, mua sử dụng hay tiêu dùng. Đó có thể là những vật thể hữu hình, dịch vụ, người, mặt hàng, tổ chức và ý trưởng”.

Hình 3: Ba mức của sản phẩm

Các mức của một sản phẩm bao gồm: Hàng hóa theo ý tưởng hàng hóa hiện thực và hàng hóa hoàn chỉnh như hình 1.3.

1.3.1.2. Phân loại sản phẩm

 • Căn cứ vào đặc điểm của sản phẩm, chúng ta chia thành: sản phẩm lâu bền, sản phẩm sử dụng ngắn hạn và dịch vụ.
 • Căn cứ vào thói quen của người tiêu dùng, chúng ta chia thành: sản phẩm tiện dụng, sản phẩm chuyên biệt, sản phẩm công nghiệp…

1.3.1.3. Chu kỳ sống của sản phẩm

Giai đoạn giới thiệu: Hàng hóa tiêu thụ ít vì người tiêu dùng chưa biết nhiều. Doanh nghiệp nên quan tâm về sản phẩm, hiệu chỉnh kỹ thuật sản phẩm, xem trọng vấn đề chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp có chính sách giá thấp hoặc vừa phải…

Giai đoạn tăng trưởng: Hàng hóa bán ra thị trường tăng trưởng nhanh do sản phẩm đã quen với người tiêu dùng. Trường hợp này, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đại trà, tăng cường cải tiến sản phẩm, có xu hướng điều chỉnh giảm giá và quảng cáo sản phẩm rộng rãi để người tiêu dùng biết đến nhiều hơn nhằm mở rộng thị trường.

Hình 4: Chu kỳ sống sản phẩm

Đối với giai đoạn trưởng thành: Giai đoạn này sản lượng hàng hóa bán ra thị trường có xu hướng tăng chậm lại, doanh nghiệp nên phân biệt hóa sản phẩm để đáp ứng các khúc thị trường cho phù hợp bằng cách là đa dạng hóa sản phẩm, bao bì, nhãn hiệu, kiểu dáng. Sự cạnh tranh về giá trên thị trường rất gay gắt, doanh nghiệp đẩy mạnh chăm sóc khách hàng, lòng trung thành của khách hàng, bằng nhiều cách qua phượng tiện truyền thông đại chúng, khuyến mãi sản phản, dịch vụ sau bán hàng…

Đối với giai đoạn suy thoái: Sản lượng hàng hóa bán ra giảm xuống đáng kể, doanh nghiệp cắt giảm các hàng hóa không còn hiệu quả, có thể giảm hoặc tăng giá vì chi phí tăng do giảm khối lượng sản xuất. Nên cắt giảm tối thiểu các chi phí quảng cáo và các chi phí khác. Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

1.3.1.4. Các hoạt động chủ yếu của sản phẩm

Quyết định về chủng loại sản phẩm và danh mục sản phẩm

 • Danh mục sản phẩm là danh sách đầy đủ của tất cả các chủng loại sản phẩm khác nhau mà một công ty sản xuất, kinh doanh.
 • Chủng loại sản phẩm là một nhóm các sản phẩm tương tự về các đặc tính vật lý dành cho các sử dụng tương tự.
 • Bề rộng của danh mục sản phẩm được đo bằng số các chủng loại sản phẩm trong danh mục sản phẩm.
 • Bề sâu của danh mục sản phẩm được đo bằng loại các kích thước, màu sắc và model có trong mỗi dòng sản phẩm.

Quyết định về bao bì – đóng gói sản phẩm

Đóng gói là việc đặt sản phẩm vào trong bao bì. Sự đóng gói và lựa chọn bao bì cũng là một quyết định quan trọng trong chiến lược sản phẩm. Việc đóng gói và bao bì có những chức năng như: bảo vệ sản phẩm, tạo thuận lợi cho việc chuyên chở, việc bán hàng, cho người tiêu dùng, dễ dàng bảo quản hàng hóa…

Những dịch vụ gắn liền với sản phẩm

Để làm cho khách hàng ngày càng hài lòng với sản phẩm bán ra của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đưa ra những dịch vụ khi bán sản phẩm như: điều kiện giao hàng, bảo hành sản phẩm, sữa chữa không tính tiền, cho dùng thử miễn phí, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, bảo trì sản phẩm….

Quyết định về phát triển sản phẩm mới

Sản phẩm mới là sản phẩm được một số khách hàng tiềm năng cảm nhận như mới, bao gồm sản phẩm mới hoàn toàn, sản phẩm cải tiến.

Các quyết định trong từng giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm

Doanh nghiệp cần nghiên cứu, phân tích cụ thể và kỹ lưỡng chu kỳ sống của sản phẩm, để ra quyết định phù hợp với từng giai đoạn.

1.3.2 Về Giá

1.3.2.1. Khái niệm về giá

Số đơn vị tiền tệ cần thiết mà khách hàng phải bỏ ra để có được một sản phẩm với chất lượng nhất định, vào một thời điểm nhất định, ở một nơi nhất định.

1.3.2.2. Tầm quan trọng của giá

 • Giá là một yếu tố cơ bản, là biến số duy nhất trong 4P mang lại thu nhập cho doanh nghiệp.
 • Biến số giá gây ra phản ứng tức thì đối với người tiêu dùng và đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Giá có ảnh hưởng mạnh đến doanh thu và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Giá giữ vai trò nồng cốt trong việc thâm nhập thị trường và giữ chân khách hàng lâu bền.

1.3.2.3. Các phương pháp định giá

 • Định giá dựa vào chi phí Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

Đây là phương pháp đơn giản nhất. Phương pháp này hướng vào mục tiêu chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Công thức như sau.

 • G = Z + m
 • Trong đó:
 • G: giá
 • Z: chi phí một đơn vị sản phẩm m: mức lời dự kiến

Phương pháp này tuy đơn giản nhưng nhìn chung chưa hợp lý vì bỏ qua yếu tố cầu và yếu tố cạnh tranh trên thị trường.

 • Định giá dựa theo người mua

Phương pháp định giá này dựa vào sự cảm nhận của người tiêu dùng về sản phẩm chứ không theo chi phí của doanh nghiệp sản xuất. Công ty xây dựng hình ảnh sản phẩm trong tâm trí của người tiêu dùng. Ví dụ một người tiêu dùng chi trả 16.000 đồng khi uống 1 chai bia Tiger ở quán bờ kè và 22.000 đồng trong một nhà hàng vì môi trường ở mỗi nơi khiến họ nhận được những giá trị cảm nhận khác nhau.

 • Định giá dựa vào cạnh tranh

Định giá theo mức cạnh tranh hiện hành: Doanh nghiệp định giá hoàn toàn dựa vào giá của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và ít chú ý vào chi phí cũng như cầu trên thị trường. Doanh nghiệp có thể định giá bằng, cao hơn hay thấp hơn một ít so với đối thủ cạnh tranh.

Định giá đấu thầu kín: Doanh nghiệp định giá dựa vào dự tính việc định giá của đối thủ cạnh tranh hơn là chi phí và cầu trên thị trường.

1.3.2.4. Các chiến lược giá cả.

 • Chiến lược giá cả sản phẩm mới Chiến lược giá hớt kem:

Là chiến lược doanh nghiệp đặt giá cao cho sản phẩm. Sau khi sản lượng tiêu thị chậm lại, doanh nghiệp mới hạ giá sản phẩm để thu hút người mua. Chiến lược này được áp dụng với các điều kiện: sản phẩm có chất lượng cao, có số lượng người mua chấp nhận, chi phí sản xuất thấp, đối thủ cạnh tranh khó xâm nhập thị trường.

Chiến lược giá xâm nhập thị trường

Trong chiến lược này, doanh nghiệp đặt giá thấp, với hy vọng sẽ lôi kéo được nhiều khách hàng về phí mình. Chiến lược này được thuận lợi trong các điều kiện: người tiêu dùng nhạy cảm với giá cả, sản xuất sản lượng càng lớn với chi phí càng nhỏ.

 • Chiến lược giá cho hỗn hợp sản phẩm Định giá cho dòng sản phẩm

Các doanh nghiệp thường không sản xuất một mặt hàng riêng biệt mà sản xuất một dòng sản phẩm. Do dó công ty phải xem xét định giá cho từng sản phẩm trong dòng sản phẩm. Sự khác nhau về chi phí sản xuất, sự đánh giá của khách hàng cho các loại sản phẩm. Từ đó, doanh nghiệp ra quyết định giá cho từng loại sản phẩm cho phù hợp.

Đặt giá cho sản phẩm kèm theo Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

Một vài doanh nghiệp sản xuất một số sản phẩm kèm theo một vài sản phẩm phụ bắt buộc phải có như máy CD phải có đĩa CD…Từ đó doanh nghiệp đưa ra chính sách giá phù hợp.

 • Thay đổi giá cả

Giảm giá: Việc doanh nghiệp giảm giá thường được dùng cho những trường hợp như: đối phó với đối thủ cạnh tranh nên giảm giá, do khả năng tiêu thụ ít, nhà máy còn công suất hoạt động để sản xuất ra nhiều sản phẩm….

Tăng giá: Tăng giá ảnh hưởng rất lớn đến việc giảm doanh thu của doanh nghiệp. Nhưng có những trường hợp khiến cho doanh nghiệp phải tăng giá như: chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, lượng cầu trên thị trường tăng…

1.3.3. Về hoạt động phân phối

1.3.3.1. Khái niệm về phân phối

Phân phối trong Marketing là một quá trình chuyển đưa sản phẩm từ sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng, thể hiện qua nhiều cách thức và hoạt động khác nhau.

1.3.3.2. Tầm quan trọng của phân phối trong hoạt động Marketing

Phân phối là đưa sản phẩm của doanh nghiệp đến thị trường mục tiêu. Nhờ có hoạt động phân phối mà doanh nghiệp đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng những gì mà họ mong muốn.

1.3.3.3. Kênh phân phối

 • Khái niệm kênh phân phối

Theo Philip Kotler (2007): “ Kênh phân phối là một tập hợp các công ty hay cá nhân tự gánh vác hay giúp đỡ chuyển giao cho một ai đó quyền sở hữu đối với một hàng hóa cụ thể hay dịch vụ trên con đường từ sản xuất đến người tiêu dùng ”.

 • Tổ chức kênh phân phối

Hệ thống tổ chức kênh phân phối có thể chia thành ba dạng chính:

Kênh phân phối truyền thống: Kênh phân phối truyền thống bao gồm các nhà sản xuất, bán buôn, bán lẻ hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau để tìm kiếm khả năng tối đa hóa lợi nhuận riêng lẻ nhau. Không có một thành viên nào có thể kiểm soát các thành viên còn lại cũng như không có sự ràng buộc về vai trò và trách nhiệm trong giải quyết các tranh chấp.

 Hệ thống kênh phân phối dọc: Hệ thống kênh phân phối dọc hay còn gọi là hệ thống Marketing dọc bao gồm nhà sản xuất, một hay nhiều người bán sỉ và một hay nhiều người bán lẻ hoạt động như một hệ thống thống nhất nhau. Một thành viên của kênh có thể là chủ của các thành viên khác. Trong hệ thống Marketing dọc, lực lượng chủ đạo có thể là người sản xuất, người bán sỉ hay người bán lẻ. Hệ thống Marketing dọc ra đời khắc phục được những nhược điểm của hệ thống phân phối truyền thống. Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

Hệ thống kênh phân phối ngang: Trong hệ thống kênh phân phối ngang hai hay nhiều công trong cùng một cấp kênh phân phối liên kết với nhau về tài chính, năng lực sản xuất nguồn lực Marketing mà một công ty riêng lẻ không có được.

1.3.3.4. Quyết định về hoạt động phân phối

Phân phối độc quyền: Doanh nghiệp hạn chế nhà phân phối trung gian làm đại lý, đồng thời nhà sản xuất yêu cầu nhà phân phối trung gian chỉ được bán duy nhất hàng của mình cho người tiêu dùng và không được bán hàng của đối thủ cạnh tranh.

Phân phối chọn lọc: Doanh nghiệp lựa chọn một số nhà phân phối trung gian có năng lực và phù hợp nhất để bán sản phẩm của mình tại mỗi khu vực thị trường.

Phân phối rộng rãi: Hình thức phân phối này giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu mua hàng rộng rãi của người tiêu dùng thông qua người bán lẻ, vì thế nhiều người bán lẻ ở những địa bàn khác nhau càng tốt.

1.3.4. Hoạt động chiêu thị

1.3.4.1. Khái niệm chiêu thị

Chiêu thị là những cố gắng của doanh nghiệp để đưa thông tin sản phẩm, khuyến khích khách hàng mua sản phẩm một cách nhanh với số lượng nhiều hơn. Những hoạt động chiêu thị có thể được thể hiện qua các hình thức như: phòng trưng bày sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, hội chợ triển lãm, qua phương tiện truyền thông, quảng cáo đưa thông tin sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến người tiêu dùng…

1.3.4.2. Công cụ chiêu thị

Hiện nay, các doanh nghiệp thường thực hiện các hoạt động chiêu thị hay còn gọi là truyền thông Marketing đến khách hàng, đến các nhà phân phối trung gian, người tiêu dùng, công chúng bằng các hoạt động chiêu thị. Hoạt động chiêu thị bao gồm các công cụ như sau: hoạt động quảng cáo, hoạt động tuyên truyền và quan hệ công chúng, hoạt động khuyến mãi, bán hàng trực tiếp và Marketing trực tiếp.

1.3.4.3. Mục đích chiêu thị

Chiêu thị giúp doanh nghiệp cho khách hàng biết được sự có mặt của sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường. Điều này thật sự là rất quan trọng, vì giữa doanh nghiệp sản xuất hàng hóa và người tiêu dùng phải trải qua nhiều trung gian. Doanh nghiệp thông báo cho những nhà phân phối trung gian và người tiêu dùng biết thông tin về sản phẩm của mình đang cung cấp ra thị trường. Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

Khuyến khích người tiêu dùng mua sản phẩm, thúc đẩy mua nhanh hơn và số lượng nhiều hơn.

Chiêu thị cũng là cách cho khách hàng so sánh sản phẩm của doanh nghiệp sẽ khác với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh khác. Doanh nghiệp cho khách hàng biết được sản phẩm của mình có ưu điểm tốt, đạt được danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao…

Là công cụ thuyết phục người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp.

1.3.4.4. Các hoạt động chiêu thị

 • Quảng cáo

Khái niệm: Quảng cáo là việc sử dụng các phượng tiện thông tin để truyền đạt chất lượng, mẫu mã, ưu điểm, công dụng của sản phẩm đến người tiêu dùng. Việc thực hiện quảng cáo, doanh nghiệp phải chi ra một khoản tiền nhất định.

Về bản chất, quảng cáo có những điểm cần lưu ý như:

 • Sự trình bày trong quảng cáo mang tính đại chúng: Quảng cáo là cách truyền đạt thông tin công khai về sản phẩm một cách hợp pháp và có nhiều người tiếp nhận quảng cáo. Thông qua quảng cáo, người mua có thể hiểu biết về sản phẩm và chấp nhận sản phẩm.
 • Sự lan tỏa của quảng cáo: Sự lan tỏa của quảng cáo rất nhanh, thông tin tràn ngập. Một thông điệp cần thiết sẽ được nhấn mạnh hoặc sẽ lặp lại giúp người tiêu dùng có thể nhận biết được thương hiệu sản phẩm, không nhầm lẫn với thương hiệu khác.
 • Sự diễn đạt trong quảng cáo có tính khuếch đại: Doanh nghiệp nên cân nhắc kỹ lưỡng mẫu quảng cáo, cần sử dụng thật khéo léo, tinh tế các yếu tố về hình ảnh, âm thanh, tính năng sản phẩm… Tuy nhiên, không được quá lạm dụng phóng đại các yếu tố này có thể làm rối loạn thông điệp.

Mục tiêu của quảng cáo: Mục tiêu của quảng cáo là giới thiệu một sản phẩm hay một dịch vụ nhằm tác động đến công chúng, người tiêu dùng để họ biết đến một cách rộng rãi về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty đang có mặt trên thị trường. Mục tiêu cụ thể của quảng cáo là: Làm tăng sản lượng tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp trên thị trường, giới thiệu sản phẩm mới rộng rãi đến với người tiêu dùng, nhằm làm tăng thị phần, mở rộng thị trường, duy trì sự trung thành của khách hàng đối với nhãn hiệu của doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp đến với công chúng, người tiêu dùng …

Phương tiện quảng cáo: Ở thời điểm hiện tại, cùng với sự phát triển công nghệ thông tin doanh nghiệp có thể quảng cáo sản phẩm qua rất nhiều hình thức sau:

 • Quảng cáo qua phương tiện báo chí, tạp chí, ấn phẩm. Phương tiện này xuất hiện khá sớm và được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến. Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.
 • Quảng cáo qua tivi, đài phát thanh, internet. Những phương tiện quảng cáo này giúp doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm hiệu quả.
 • Quảng cáo bằng hình thức: sử dụng bảng hiệu, áp phích ngoài trời.
 • Phương tiện này có nguồn gốc từ xa xưa nhưng vẫn được hiệu quả tốt.
 • Quảng cáo qua điện thoại trực tiếp.
 • Quảng cáo bằng hình thức trưng bày ở hội chợ triển lãm, trưng bày, hội chợ người tiêu dùng…

Ta thấy, có rất nhiều cách để doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm. Mỗi hình thức quảng cáo đều có những ưu và nhược điểm riêng. Vì thế, doanh nghiệp nên lựa chọn hình thức quảng cáo phù hợp với sản phẩm hiện có của mình để đạt hiệu quả cao nhất mà chi phí tốn ít nhất.

 • Quan hệ công chúng

Khái niệm: Là những hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện để xây dựng hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp với các tổ chức và công chúng trong xã hội.

Mục tiêu của quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng sẽ giúp cho doanh nghiệp chiếm giữ tình cảm của công chúng thật chặt chẽ và lâu bền đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp tuyên truyền những đóng góp của doanh nghiệp đối với xã hội, kết hợp các hoạt động quan hệ công chúng với quảng cáo, truyền thông những báo cáo về thành quả hoạt động của doanh nghiệp một cách rộng rãi và lan tỏa. Giúp cho doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp được nhiều người tiêu dùng, công chúng biết đến và tin tưởng công ty nhiều hơn.

Một số hình thức hoạt động của quan hệ công chúng

 • Quan hệ với báo chí: Cung cấp những thông tin đáng giá của doanh nghiệp, để thu hút tình cảm của công chúng, lôi kéo sự chú ý của công chúng về sản phẩm, về hình ảnh doanh nghiệp… thông qua các hoạt động như: Tổ chức họp báo, thực hiện các buổi phóng vấn…
 • Tuyên truyền sản phẩm: Công bố rộng rãi những thông tin để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới, sự cải tiến sản phẩm, những đặc tính của sản phẩm…
 • Truyền thông của doanh nghiệp: Những hoạt động truyền thông bên trong lẫn bên ngoài của doanh nghiệp nhằm làm cho công chúng hiểu biết nhiều hơn về doanh nghiệp.

Các công cụ chủ yếu của quan hệ công chúng

 • Xuất bản ấn phẩm: Gồm có những tài liệu về doanh nghiệp như báo cáo hàng năm của doanh nghiệp, những bài báo về doanh nghiệp, bản tin của doanh nghiệp và những tạp chí về doanh nghiệp…
 • Tổ chức sự kiện: Tổ chức hội nghị khách hàng hằng năm, sự giao lưu với khách hàng, thắt chặt tình cảm bền lâu với khách hàng. Tổ chức liên hoan nhân ngày thành lập công ty, các hoạt động khác mà công ty tổ chức…
 • Tài trợ: Gồm có tài trợ từ thiện cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… tài trợ các chương trình hoạt động xã hội trong đó gắn liền tên công ty với sản phẩm của công ty với chương trình đó, để được nhiều công chúng quan tâm hơn…

Khuyến mãi Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

Khái niệm: Khuyến mãi là việc doanh nghiệp kích thích người tiêu dùng mua một sản phẩm hoặc một dịch vụ thông qua việc dành những lợi ích cụ thể cho người tiêu dùng.

Mục tiêu của khuyến mãi

Mục tiêu của khuyến mãi hướng đến nhu cầu và tùy vào đối tượng là trung gian phân phối hay là người tiêu dùng. Mục tiêu cụ thể của khuyến mãi là: Tăng sức mua sản phẩm của khách hàng, nhằm tăng doanh số bán của doanh nghiệp, khích lệ người tiêu dùng ủng hộ sản phẩm mới, kiểu dáng mới. Khuyến khích người tiêu dùng mua nhiều sản phẩm hơn. Lôi kéo người tiêu dùng từ tay đối thủ cạnh tranh. Làm cho nhà phân phối trung gian gia tăng sự nhiệt tình bán hàng….

Khuyến mãi gồm các công cụ như bảng sau:

Bảng 1. Một số công cụ khuyến mãi

 • Bán hàng cá nhân

Doanh nghiệp thành lập một lực lượng bán hàng bằng cách thuê các nhân viên kinh doanh để giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến với khách hàng tiềm năng và thị trường. Nhân viên bán hàng sẽ thu thập những ý kiến, mong muốn của khách hàng và sau đó đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, nhờ đó gia tăng doanh số bán hàng. Ngoài các nhân viên bán hàng, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng các nhân lực khác như những người giao hàng, kỹ thuật viên bảo trì sản phẩm để gợi ý nhu cầu mua của khách hàng…vừa tiết kiệm được nhân lực vừa tiết kiệm được thời gian.

 • Marketing trực tiếp

Khái niệm: Marketing trực tiếp là phương thức truyền thông trực tiếp mà doanh nghiệp sử dụng để tiếp cận khách hàng mục tiêu, dưới những hình thức như: thư chào hàng, phiếu đặt hàng, phiếu góp ý…được gửi trực tiếp đến những đối tượng doanh nghiệp đã xác định thông qua phone, email, fax, gửi thư…với mục đích nhận được sự đáp ứng tức thời.

Hình thức của Marketing trực tiếp:

 • Marketing qua catalogue: Nội dung trong catalogue có các thông tin chi tiết  về sản phẩm, hình ảnh, logo công ty, bộ sưu tập hàng mẫu, số điện thoại cần thiết để giải đáp thắc mắc cho khách hàng, quà tặng, chương trình khuyến mãi…
 • Marketing qua thư trực tiếp: Trong đó bao gồm thư chào hàng, những mẫu quảng cáo nhỏ, số điện thoại để liên lạc không mất phí khi gọi…
 • Marketing qua điện thoại: Là một trong những công cụ quan trọng trong marketing trực tiếp, được sự dụng phổ biến rộng rãi. Khách hàng dùng điện thoại và gọi số điện thoại miễn phí để mua hàng và tìm hiểu thông tin về sản phẩm…
 • Marketing trực tiếp trên các kênh truyền hình, đài phát thanh, báo chí và tạp chí…

1.3.5 Quy trình dịch vụ Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

1.3.5.1 Khái niệm

Quy trình dịch vụ là quá trình giao nhận dịch vụ diễn ra giữa người cung cấp và khách hàng trong cùng một thời gian và cùng ở một địa điểm ấn định đồng thời là quá trình quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định. Trong quá trình này, hành động hay lợi ích do người cung cấp mang lại cho khách hàng là quá trình tác động qua lại lẫn nhau, thực chất là sự hợp nhất của hai quá trình: giao và nhận. Việc quản lý mức độ hợp tác đầy đủ giữa các bên ở đây là rất cần thiết, trong đó cần nhấn mạnh vai trò tiếp nhận của khách hàng về nhận thức cũng như tinh thần, tâm lý và sự tin cậy, nhằm cùng đạt được mục tiêu chung: chất lượng vượt trội, mức thoả mãn tốt và độ chung thuỷ cao.

1.3.5.2 Quá trình dịch vụ của marketing dịch vụ

 • Quá trình hướng đến các thành viên cá nhân (khách hàng) tiêu dùng dịch vụ

Đây là loại quá trình nổi bật trong marketing dịch vụ. Hiện nay, khách hàng tìm kiếm dịch vụ hướng trực tiếp đến thể chất con người, từ các quá trình dịch vụ y tế, du lịch quốc tế, hàng không quốc tế, nhà hàng ăn uống, mỹ viện, dịch vụ hiếu hỷ… Muốn tiếp nhận được những lợi ích từ các dịch vụ đó (người tiêu dùng và người cung cấp dịch vụ) phải cùng gặp nhau tại một địa điểm và một thời điểm cụ thể để thực hiện đồng thời hai quá trình trao và nhận dịch vụ.

 • Quá trình hướng đến hàng hoá

Loại quá trình này phát sinh từ các hoạt động sờ, nắm, giữ được (Tangible Actions) và hướng đến hàng hoá như đã nêu trên. Đây là các quá trình dịch vụ trong các ngành vận tải hàng hoá (đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường ống), dịch vụ bán hàng (bán buôn, bán lẻ), bao bì, đóng gói, bảo quản hàng hoá quốc tế, phụ tùng lắp ráp, bảo hành… Các quá trình này không đòi hỏi nghiêm ngặt các bên (khách hàng và người cung cấp dịch vụ) phải gặp gỡ nhau cùng địa điểm và cung thời điểm. Tuy nhiên, yêu cầu thông tin và sự phối hợp giữa các bên cần phải được đảm bảo kịp thời nhất, tiện lợi nhất và hiệu quả trên phạm vi kinh doanh mở rông.

 • Quá trình khích lệ tinh thần (Mental Stimulation Process)

Đây là loại quá trình phát sinh từ các hoạt động không sờ, nắm, giữ được (Iintangible Actions) và hướng đến yếu tố tinh thần của người tiêu dùng dịch vụ. Đó là các quá trình dịch vụ phát thanh, dịch vụ truyền hình, quảng cáo, giáo dục đào tạo… đã nêu trên. Trong Marketing dịch vụ, quá trình khích lệ tinh thần khách hàng có ý nghĩa lớn trong việc tạo tinh thần thoải mái và phấn khởi, tâm lý ổn định và tin cậy vào chất lượng dịch vụ.

Thực tế thành công từ quá trình này có thể làm cho khách hàng thay đổi những thói quen hay tập quán truyền thống và trở thành khách hàng chung thuỷ của doanh nghiệp. Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

1.3.6 Con người

1.3.6.1 Vai trò của con người trong dịch vụ

Trong kinh doanh dịch vụ, yếu tố con người giữ vị trí rất quan trọng. Nó là lực lượng trực tiếp tạo ra dịch vụ, là trung tâm của các hoạt động dịch vụ trong doanh nghiệp. Nó quyết định tới chất lượng của dịch vụ và chi phối rất lớn đến sự thành công của marketing dịch vụ.

Con người trong cung cấp dịch vụ bao gồm tất cả nhân viêc công chức trong doanh nghiệp, từ giám đốc cho tới những nhân viên bình thường nhất.

Trong hoạt động cung cấp dịch vụ, mỗi người sẽ giữ một vai trò khác nhau tùy thuộc vào vào vị trí mà họ đang đảm nhiệm. Chúng ta chia ra làm bốn nhóm:

 • Nhóm người liên lạc: Họ là những người ra quyết định, tổ chức các chương trình; các chiến lược kinh doanh, chiến lược Marketing… Ví dụ như là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng…
 • Nhóm người hoạt động biên: Đây là đội ngũ tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp với khách hàng. Nhóm này giữ vị trí rất quan trọng trong marketing dịch vụ, họ thiết lập và tạo ra những mối quan hệ giữa tổ chức doanh nghiệp với khách hàng. Ví dụ như trong một khách sạn thì nhóm này gồm những phục vụ phòng, nhân viên lễ tân, nhân viên tạp vụ…
 • Nhóm người tác động: Nhóm này bao gồm những người không trực tiếp thực hiện dịch vụ, không tác động vào khách hàng. Nhưng họ lại tác động vào tiến trình thực hiện dịch vụ của doanh nghiệp như nghiên cứu marketing, phát triển các dịch vụ mới… Ví dụ như những thành viên trong phòng ban P&R, phòng nguyên cứu marketing….
 • Nhóm người độc lập: Họ không trực tiếp tiếp xúc với khách hàng cũng không tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ mà là những người ủng hộ, có ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động thực hiện dịch vụ.

1.3.6.2 Vị trí của con người trong cung ứng dịch vụ

Trong hoạt động tạo dịch vụ, luôn có hai dòng chảy đồng hành là dòng chảy công nghệ và dòng chảy quản trị.

Dòng chảy công nghệ là quá trình thực hiện các hoạt động dịch vụ theo một quy trình, kịch bản nhất định. Trong dòng chảy này, cá nhân con người giữ một vai trò dịch vụ nào đó, họ tiếp nhận thông tin từ kịch bản để nhận thức vai trò mà mình nắm giữ, sau đó thực hiện kỹ năng dịch vụ theo mô hình hành vi vai trò của mình để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Trong dòng chảy quản trị, con người tiếp nhận thông tin từ hệ thống quản lí. Hệ thống này bao gồm các tổ chức nội bộ, các tổ chức này được vận hành theo các chức năng, dưới sự chỉ huy của các nhà quản trị cấp cao, tiếp đó quyền lực quản trị được chuyển xuống các cấp thấp hơn. Với hệ thống chỉ huy tổ chức như vậy, mạch quản trị được vận hành liên tục, đồng bộ, thông suốt trong quá trình sản xuất cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Qua đó ta thấy được con người là tổng thể hòa hợp giữa hai dòng chảy công nghệ và dòng chảy quản trị trong hoạt động sản xuất dịch vụ. Vị trí của yếu tố con người trong marketing là cực kì quan trọng.

1.3.7 Môi trường vật chất Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

Môi trường vật chất của công ty cung ứng dịch vụ là nơi dịch vụ được tạo ra với khách hàng và người cung ứng dịch vụ giao tiếp, thêm vào đó là những phần từ hữu hình được sử dụng để hỗ trợ vai trò của dịch vụ.

Do đặc trưng của dịch vụ là vô cùng cho nên trong kinh doanh dịch vụ các nhà marketing phải cố gắng cung cấp các đầu mối vật chất để hỗ trợ vị trí và tăng cường cho dịch vụ bao quanh nhằm làm giảm bớt tính vô hình của dịch vụ. Do đó, có thể khẳng định bằng chứng vật chất của công ty cung ứng dịch vụ là hết sức quan trọng. Nó giúp cho việc tạo ra vị trí của công ty và trợ giúp hữu hình cho dịch vụ.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải chi những khoản tiền lớn để tạo ra kiểu dáng kiến trúc các trang trí nội thất, trang bị đồng phục cho nhân viên… nhằm gây ấn tượng về tiếng tăm, uy tín vị thế của công ty.

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng marketing

1.4.1 Nhóm yếu tố bên ngoài

 • Nhu cầu thị trường

Nhu cầu thị trường là xuất phát điểm của quá trình phát triển nền kinh tế, cũng như của các ngành kinh tế trong nền kinh tế quốc dân, bởi cơ cấu, tính chất đặc điểm và xu hướng vận động của nhu cầu tác động trực tiếp đến các ngành sản xuất – là tiền đề cho sự phát triển của ngành vận tải nói chung cũng như của ngành đại lý vận tải nói riêng. Do đó đòi hỏi phải tiến hành nghiêm túc, thận trọng công tác điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích môi trường kinh tế xã hội, xác định chính xác nhận thức của khách hàng, thói quen phong tục tập quán, truyền thống văn hoá lối sống, mục đích tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, khả năng thanh toán. Khi xác định dịch vụ của mình thì doanh nghiệp cần phải xác định những phân đoạn thị trường phù hợp để có những biện pháp cụ thể những chỉ tiêu chất lượng đặt ra. Có như vậy thì mới mang lại được hiệu quả tốt trong kinh doanh.

 • Trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ

Tiến bộ khoa học kỹ thuật làm nhiệm vụ nghiên cứu, khám phá, phát minh và ứng dụng các sáng chế đó tạo ra và đưa vào sản xuất công nghệ mới, có các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cao hơn tạo ra những sản phẩm có độ tin cậy cao, độ chính xác cao và giảm chi phí để từ đó được sử dụng phù hợp với khách hàng. Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

Công nghệ là tổng hợp các phương tiện kỹ thuật, kỹ năng, phương pháp được sử dụng để chuyển hoá các nguồn lực thành một loại sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm bốn thành phần cơ bản:

 • Công cụ máy móc thiết bị, vật liệu được coi là phần cứng của công nghệ.
 • Thông tin.
 • Tổ chức phương tiện thiết kế, tổ chức, phối hơp quản lý.
 • Phương pháp quy trình và bí quyết công nghệ.

Ba thành phần sau là phần mềm của công nghệ. Chất lượng của sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc rất nhiều sự phối hợp giữa phần cứng với phần mềm của công nghệ. Trình độ tiến bộ của khoa học kỹ thuật có ảnh hưởng tương đối lớn đến chất lượng dịch vụ vận tải. Khoa học kỹ thuật phát triển sẽ nâng cao công suất hoạt động của phương tiện, qua đó giảm thời gian trong quá trình vận chuyển. Hơn nữa, khoa học kỹ thuật phát triển góp phần vào việc nâng cao khả năng bảo quản chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Giao thông vận tải nói chung và đại lý vận tải nói riêng là lĩnh vực phát triển nhanh theo hướng tri thức. Các thành tựu mới nhất về công nghệ thông tin được sử dụng rộng rãi trong quy hoạch, tổ chức quản lý, kiểm soát, điều khiển các quá trình giao thông vận tải, các vật liệu mới, công nghệ mới, nhất là tự động hóa đang được vận dụng để tạo ra những phương tiện vận tải mới, vận tốc cao, thuận tiện hơn, an toàn hơn.

 • Các công ty vận tải (đường sắt, đường biển, container)

Các công ty này trực tiếp tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hóa cho các hãng đại lý vận tải, vì vậy, để hoạt động đại lý vận tải được triển khai tốt, đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị tham gia đại lý và hãng vận chuyển. Bởi các hãng vận chuyển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian vận chuyển hàng hóa, yếu tố đảm bảo uy tín và chất lượng của hãng đại lý. Hiện nay, đối với đại lý vận tải quốc tế đã bắt đầu có sự tham gia của nhiều hãng nước ngoài, liên doanh liên kết với Việt Nam hay trực tiếp đứng ra vận chuyển. Do đó, việc chủ động phương tiện trong điều phối nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng là tương đối khó khăn.

 • Chính sách của nhà nước

Sự phát triển của mỗi ngành nghề trong nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào chính sách quản lý của Nhà nước. Nhà nước đưa ra các chính sách như là ưu tiên một số ngành dịch vụ, tạo cạnh tranh, xoá bỏ sức ỳ và tâm lý ỷ lại. Hiện nay trong nền kinh tế thị trường. Nhà nước ta đã có rất nhiều chính sách nhằm tạo ra sự phát triển cho ngành vận tải nói chung và đại lý vận tải nói riêng. Bởi đây là những ngành tạo điều kiện cho sự phát triển của cơ sở hạ tầng, rất cần thiết cho quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa hiện nay của đất nước.

1.4.2 Nhóm yếu tố bên trong

 • Lao động Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

Vận tải là một lĩnh vực kinh doanh trong ngành dịch vụ, trong khi đó, lao động có vai trò quyết định đến chất lượng, đặc biệt là chất lượng dịch vụ, bởi vì lao động là người trực tiếp tham gia vào quá trình dịch vụ. Trình độ chuyên môn tay nghề, kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật, tinh thần hợp tác phối hợp khả năng thích ứng với mọi thay đổi, nắm bắt thông tin của mọi thành viên trong doanh nghiệp có tác động trực tiếp đến chất lượng dịch vụ. Vì vậy các doanh nghiệp phải có kế hoạch tuyển dụng lao động một cách khoa học, phải căn cứ nhiệm vụ, công việc mà sử dụng con người, phải có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo lại lực lượng lao động hiện có để đáp ứng nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường

 • Trình độ quản lý của doanh nghiệp

Trình độ quản lý nói chung và trình độ quản lý chất lượng dịch vụ nói riêng là một trong những nhân tố cơ bản thúc đẩy nhanh tốc độ cải tiến chất lượng dịch vụ, ngày càng hoàn thiện chất lượng dịch vụ – là nhân tố quan trọng trong kinh doanh đại lý vận tải. Các chuyên gia hàng đầu về quản trị chất lượng cho rằng thực tế 80% những vấn đề về chất lượng là do quản lý gây ra. Sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào cơ cấu bộ máy quản lý, khả năng xác định chính xác mục tiêu, chính sách và chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đặt ra.

 • Chế độ tiền lương tiền thưởng

Hiện nay, ở Việt Nam chế độ tiền lương chưa khuyến khích được người lao động phát huy cao trí tuệ, tài năng và công việc được giao, chưa khuyến khích việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào dịch vụ, do đó người lao động ít quan tâm đến việc nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá nghiệp vụ. Tiền lương thấp chưa công bằng làm cho người lao động gặp nhiều khó khăn, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng lao động.

Tiền tương đóng một vai trò lớn trong việc đảm bảo chất lượng lao động của doanh nghiệp, nó kích thích người lao động phát huy lao động sáng tạo, nhiệt tình trong công việc, đây là một nhân tố hết sức quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh đại lý vận tải nhằm đảm bảo uy tín của doanh nghiệp với khách hàng. Vì vậy các doanh nghiệp cần áp dụng các quy chế thưởng phạt về chất lượng dịch vụ một cách nghiêm minh nhằm thúc đẩy người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề.

 • Khả năng công nghệ và máy móc thiết bị của doanh nghiệp

Mặc dù kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, nhưng đại lý vận tải cũng chịu ảnh hưởng vào trình độ hiện đại, cơ cấu, tình hình bảo dưỡng duy trì khả năng làm việc theo thời gian của máy móc thiết bị. Bởi sự đảm bảo và khả năng đảm bảo tốt nhất chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển sẽ giúp doanh nghiệp duy trì và giữ vững uy tín với các bạn hàng, đảm bảo quá trình quan hệ làm ăn lâu dài, giữ chân bạn hàng trung thành, giảm các chi phí về tìm kiếm khách hàng mới không cần thiết. Khóa luận: Hoàn thiện công tác Marketing tại công ty Quảng cáo.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Khóa luận: Thực trạng hoạt động marketing của Cty Quảng cáo

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x