Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết chọn đề tài

Bảo vệ NLĐ là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước ta. Bảo vệ NLĐ dưới nhiều góc độ khác nhau như bảo vệ NLĐ dưới góc độ quyền nhân thân, bảo vệ NLĐ trong lĩnh vực việc làm, bảo vệ NLĐ trong lĩnh vực tiền lương, bảo vệ NLĐ trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ NLĐ trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo vệ NLĐ trong lĩnh vực việc làm an toàn, vệ sinh lao động…vvv. Trong các lĩnh vực đó, bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất được xem là một lĩnh vực mấu chốt, lĩnh vực này giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm duy trì QHLĐ.

Chế độ kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất có ý nghĩa rất lớn để duy trì và ổn định QHLĐ trong xã hội. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất giúp cho NSDLĐ có một công cụ hữu hiệu, phù hợp với pháp luật để quản lý NLĐ; NLĐ cũng được bảo vệ khỏi những hình thức, biện pháp trừng phạt hà khắc, trái pháp luật. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang trên đà phát triển với sự phát triển rất mạnh mẽ của các loại hình doanh nghiệp, chế độ kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất càng có ý nghĩa hơn. Ổn định để phát triển, đó chính là mục tiêu của toàn Đảng, toàn dân ta. QHLĐ trong doanh nghiệp có ổn định thì doanh nghiệp mới phát triển. Doanh nghiệp có phát triển thì đất nước mới đi lên. Nhận thức đây là lĩnh vực quan trọng trong QHLĐ có ảnh hưởng đến NLĐ và NSDLĐ , Đảng và Nhà nước đã thiết lập một hành lang pháp lý vững chắc để bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất.Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

Nhà nước đã ghi nhận vấn đề việc làm trong Hiến pháp 2013, BLLĐ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Có thể nói, Nhà nước đã tạo lập hành lang pháp lý điều chỉnh những nội dung cơ bản trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất để bảo vệ NLĐ như: quy định về điều kiện xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất; nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất; hình thức xử lý kỷ luật lao động; căn cứ bồi thường thiệt hại; trình tự xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất; quản lý nhà nước về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Nhìn nhận một cách khách quan, pháp luật bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất đã bước đầu thiết lập được một “hàng rào” để bảo đảm quá trình xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất đúng pháp luật, bảo vệ NLĐ. Pháp luật đã ghi nhận điều kiện xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất; trách nhiệm của NSDLĐ trong bảo đảm xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất cho NLĐ đúng pháp luật. Đồng thời, pháp luật cũng tạo ra nhiều cơ chế để bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất.

Tuy vậy, những quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Thực trạng pháp luật bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa văn bản pháp luật và thực tế áp dụng. Thực thi pháp luật bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất vẫn chưa đạt hiệu quả rõ rệt. Tình trạng NLĐ bị NSDLĐ xâm phạm trong quá trình xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất vẫn tồn tại. Tình trạng NLĐ bị xử lý kỷ luật lao động trái pháp luật phải chấm dứt QHLĐ vẫn có chiều hướng gia tăng.

Từ thực trạng pháp luật bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Trị, tôi đã chọn đề tài“Pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị” để làm luận văn thạc sĩ luật học. Đề tài nhằm nghiên cứu các quy định pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất tại tỉnh Quảng Trị để từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2. Tình hình nghiên cứu Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

Bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất là yêu cầu khách quan đối với tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, hay tổ chức…vvV; hay rộng hơn là bất kỳ một xã hội, một nền sản xuất nào. Đặc biệt trong điều kiện sản xuất ngày càng phát triển, cùng với nó là trình độ phân công, tổ chức lao động trong xã hội ngày càng cao và vì vậy, bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất ngày càng trở nên quan trọng. Nhận thức được vị trí, vai trò của bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất, hiện nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này, như:

Luận văn thạc sĩ luật học “Chế độ kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất theo Pháp luật lao động Việt nam – Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng tại một số doanh nghiệp” của tác giả Nguyễn Viết Hoài thực hiện tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005. Luận văn nghiên cứu về chế độ kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất từ góc độ của những người thường xuyên áp dụng các quy định của pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Thông qua các trường hợp, tình huống thực sự đã xảy ra tại doanh nghiệp để xem xét, đánh giá mức độ phù hợp của các quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất khi áp dụng trong thực tiễn. Qua đó luận văn đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

Luận văn thạc sĩ luật học “Trách nhiệm vật chất trong luật Lao động Việt Nam – thực trạng và phương hướng hoàn thiện” của tác giả Nguyễn Thị Hương thực hiện tại Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010. Luận văn tập trung nghiên cứu làm rõ mặt lý luận cũng như các quy định của pháp luật lao động về trách nhiệm vật chất, đồng thời cũng đi sâu tìm hiểu tình hình thực trạng của việc áp dụng trách nhiệm vật chất ở các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đưa ra đánh giá về thực trạng áp dụng và phương hướng hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam.Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

Luận án tiến sĩ luật học “Kỷ luật sa thải theo pháp luật lao động Việt Nam” của NCS Nguyễn Thành Vinh thực hiện tại Học viện khoa học xã hội năm 2019. Luận án đã phân tích, đánh giá một cách tương đối đầy đủ và toàn diện về thực trạng pháp luật về kỷ luật sa thải ở Việt Nam. Từ những đánh giá pháp luật, Luận án trình bày, phân tích tình hình thực hiện pháp luật và vi phạm pháp luật trong xử lý kỷ luật sa thải trong những năm gần đây, đặc biệt là những vụ việc thực tế về xử lý kỷ luật sa thải trái pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải của Toà án nhân dân; từ đó, xác định một số đặc trưng vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực này; nguyên nhân, điều kiện của những vi phạm đó và phương hướng giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết những vi phạm và tranh chấp xảy ra liên quan đến kỷ luật sa thải.

Bài viết khoa học “Kỉ luật lao động – Một số bất cập và hướng hoàn thiện” của tác giả Đỗ Ngân Bình đăng tải trên Tạp chí Luật học Số 11 năm 2015. Theo tác giả, các quy định về kỉ luật lao động đã góp phần quan trọng trong hoạt động quản lí lao động, hướng tới việc xây dựng thị trường lao động ổn định. Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc thực hiện các quy định về kỉ luật lao động còn gặp nhiều vướng mắc. Vấn đề này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là việc ban hành các quy định còn bất cập dẫn tới áp dụng pháp luật chưa thống nhất. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về kỉ luật lao động là yêu cầu tất yếu hiện nay

Bài viết khoa học “Thời hạn, thời hiệu trong chế định kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam”của tác giả Lường Minh Sơn đăng tải trên Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số năm 2019. Theo tác giả, thời hạn và thời hiệu kỷ luật lao động là những quy định quan trọng của pháp luật lao động Việt Nam nhằm xây dựng mối QHLĐ hài hòa, ổn định. Bởi lẽ, một mặt, thời hạn và thời hiệu kỷ luật lao động NSDLĐ thực hiện quyền quản lý lao động, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh kịp thời, chính xác. Mặt khác, thời hạn và thời hiệu kỷ luật lao động giúp điều chỉnh hành vi của NLĐcho đúng chuẩn mực, đồng thời đó cũng là biện pháp hạn chế sự lạm dụng của NSDLĐ trong việc áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động. Tuy nhiên, quy định về thời hạn và thời hiệu kỷ luật lao động trong pháp luật lao động hiện nay vẫn chưa thật sự rõ ràng và còn những hạn chế nhất định dẫn đến việc áp dụng gặp nhiều khó khăn Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

Bài viết khoa học “Kỷ luật lao động theo Dự thảo BLLĐ (sửa đổi) và một số kiến nghị” của tác giả Hoàng Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Hoài Trâm đăng tải trên Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam Số 09 năm 2019. Theo tác giả, từ khi BLLĐ năm 2012 được ban hành đến nay, các quy định về kỷ luật lao động góp phần tích cực trong việc điều chỉnh QHLĐ. Tuy nhiên, quá trình áp dụng cũng cho thấy tồn tại một số vấn đề mà trong lần sửa đổi BLLĐ lần này cần khắc phục. Dự thảo BLLĐ sửa đổi đã có một số điều chỉnh quan trọng liên quan đến căn cứ và trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động. Bài viết phân tích những điểm mới của các quy định về kỷ luật lao động trong Dự thảo BLLĐ so với quy định hiện hành tại BLLĐ năm 2012

Các công trình nghiên cứu trên hầu hết đã đi sâu vào phân tích các vấn đề lý luận về kỷ luật lao động và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về kỷ luật lao động, đồng thời đã có những đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định về kỷ luật lao động. Tuy nhiên, hầu hết các đề tài trên được nghiên cứu, đánh giá dựa trên các quy định theo BLLĐ năm 1994, 2012. Điều đáng nói là chưa có công trình nào nghiên cứu vấn đề bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất cho NLĐ theo BLLĐ năm 2019. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị” là cần thiết.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

Mục đích nghiên cứu của luận văn là hoàn thiện pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất.

Để thực hiện được mục đích trên, đề tài cần giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản liên quan tới bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất như: khái niệm, đặc điểm bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất
  • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất như khái niệm pháp luật bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất; nội dung pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất;
  • Phân tích và đánh giá một cách có hệ thống và khoa học thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất, cũng như thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị.
  • Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất
  • Đề xuất các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất trong các văn bản pháp luật như: BLLĐ 2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

Ngoài ra, luận văn cũng nghiên cứu các báo cáo đánh giá về thực hiện pháp luật xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất trong các văn bản quy phạm pháp luật như: BLLĐ năm 2019 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành…

Luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất tại tỉnh Quảng Trị

Luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất tại tỉnh Quảng Trị từ năm 2018-2020.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp luận

Vận dụng cơ sở lý luận khoa học duy vật lịch sử và duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin, phép biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin, quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh để làm rõ những vấn đề đã được giải quyết, những bất cập tồn tại và đưa ra giải pháp hoàn thiện. Vận dụng các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất.

5.2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

Trong quá trình nghiên cứu, tôi sử dụng các phương pháp cụ thể như sau:

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết truyền thống: Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong chương 1 và chương 2 để tiếp cận các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất, đồng thời đánh giá thực trạng của các quy định trong quá trình triển khai áp dụng pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất trên thực tế.

Phương pháp so sánh: Được sử dụng trong luận văn khi phân tích các số liệu thống kê về xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất. Sử dụng phương pháp so sánh nhằm làm rõ tương quan các quy định và có đối chiếu đánh giá với các văn bản cũng như các nghiên cứu trước đó để đối chiếu, nhận xét và rút ra bài học đưa ra những nhận định khách quan về nội dung nghiên cứu.

Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích: Được sử dụng để thu thập, tổng hợp số liệu và phân tích các số liệu đánh giá thực trạng thực thi pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất.

Phương pháp đánh giá, quy nạp: Được sử dụng để đánh giá những tác động của các quy định pháp luật trong thực tế hoạt động từ đó đưa ra những luận giải về những hạn chế của pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng các phương pháp lịch sử cụ thể để tập hợp thống kê những quy định nghiên cứu trước đó để làm rõ.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

6.1. Ý nghĩa lý luận

Thứ nhất, Đề tài góp phần xây dựng và phát triển hệ thống lý luận khoa học về pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất ở Việt Nam.

Thứ hai, Đề tài mô tả một cách khá toàn diện, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất. Chỉ ra những bất cập, những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật này, đánh giá về sự không phù hợp giữa quy định hiện hành với thực tế áp dụng.

Thứ ba, Xây dựng quan điểm khoa học và đưa ra các giải pháp về hoàn thiện pháp luật bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với các điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam.

6.2. Ý nghĩa thực tiễn

Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất trên phạm vi cả nước nói chung và tại tỉnh Quảng Trị nói riêng.

7. Kết cấu của đề tài Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo, danh mục viết tắt, đề tài bao gồm 3 chương:

Chương 1: Lý luận pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

Chương 2: Thực trạng pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị

Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

Chương 1. LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

1.1. Khái quát về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

1.1.1. Khái niệm, đặc trưng về xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

1.1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của xử lý kỷ luật lao động

Xử lý kỷ luật lao động được hiểu là loại trách nhiệm pháp lý do NSDLĐ áp dụng đối với NLĐ có hành vi vi phạm kỷ luật lao động bằng cách bắt họ phải chịu một trong cách hình thức kỷ luật lao động.

1.1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của bồi thường trách nhiệm vật chất Trách nhiệm vật chất là một dạng trách nhiệm pháp lý do NSDLĐ áp dụng đối với NLĐ bằng cách buộc NLĐ phải bồi thường những

thiệt hại về tài sản do NLĐ gây ra cho NSDLĐ trong khi thực hiện nghĩa vụ làm việc theo HĐLĐ.

1.1.2. Khái quát về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

Bảo vệ người lao động trong xử lý kỷ luật và bồi thường trách nhiệm vật chất được hiểu là việc NLĐ tự bảo vệ trên cơ sở phải tự mình tuân thủ các quy định của nội quy lao động, hợp đồng lao động (hợp đồng trách nhiệm), được pháp luật bảo vệ thông qua quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất, được khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất tới NSDLĐ, cơ quan quản lý nhà nước về lao động (thanh tra lao động); hoặc khởi kiện tranh chấp lao động tại TAND có thẩm quyền theo thủ tục tố tụng dân sự.

1.1.2.2. Ý nghĩa của bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất không chỉ để đảm bảo nghĩa vụ an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động mà nó còn được hiểu là sự nghiêm minh và thái độ nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động cũng như các điều khoản cam kết giữa các bên trong hợp đồng lao động.

Thực hiện tốt các quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất là cơ sở để tổ chức lao động khoa học và có hiệu quả, nâng cao năng xuất lao động và xây dựng, hoàn thiện NLĐ mới.

1.2. Pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

1.2.1. Khái niệm pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

Pháp luật về bảo vệ người lao động trong xử lý kỷ luật và bồi thường trách nhiệm vật chất được hiểu là những quy định của pháp luật về việc NLĐ tự bảo vệ trên cơ sở phải tự mình tuân thủ các quy định của nội quy lao động, hợp đồng lao động (hợp đồng trách nhiệm), được pháp luật bảo vệ thông qua quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất, được khiếu Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

nại quyết định xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất tới NSDLĐ, cơ quan quản lý nhà nước về lao động (thanh tra lao động); hoặc khởi kiện tranh chấp lao động tại TAND có thẩm quyền theo thủ tục tố tụng dân sự.

1.2.2. Nội dung pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

1.2.2.1. Bảo vệ người lao động thông qua các quy định về xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

Thứ nhất, bảo vệ NLĐ trong các quy định về căn cứ xử lý kỷ luật lao động và căn cứ bồi thường trách nhiệm vật chất

Thứ hai, Bảo vệ NLĐ trong các quy định về nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất. Về nguyên lý, thì nguyên tắc, trình tự, thủ tục bồi thường thiệt hại được áp dụng theo trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động.1

Thứ ba, Bảo vệ NLĐ trong các quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất. Về nguyên tắc thì thời hiệu về bồi thường thiệt hại được áp dụng theo thời hiệu về xử lý kỷ luật lao động2.

1.2.2.2. Các biện pháp bảo vệ người lao động khi thực hiện việc kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

Thứ nhất, Bảo vệ người lao động thông qua tổ chức đại diện của NLĐ

Thứ hai, Bảo vệ NLĐ thông qua việc khiếu nại về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

Thứ ba, Bảo vệ người lao động thông qua việc giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án

1 Xem: Nghị định số 05/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 148/2018/NĐ-CP) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động năm 2012

2 Xem: Nghị định số 05/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 148/2018/NĐ-CP) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động năm 2012

Kết luận Chương 1 Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất là một trong những vấn đề thực tiễn gắn liền với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để có được tác phong công nghiệp, việc tuân thủ kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của NLĐ giữ một vai trò quan trọng. Chính việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất sẽ tạo và rèn luyện cho NLĐ có được tác phong làm việc công nghiệp. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, NLĐ đem sức lao động của mình làm việc cho NSDLĐ và phải tuân theo sự quản lý, điều hành của NSDLĐ thông qua việc thuê mướn, sử dụng lao động nhằm thu được lợi nhuận. Do vậy, mục tiêu đạt được lợi ích tối đa luôn là động lực trực tiếp của các bên nên giữa họ khó có thể thống nhất được các quyền và nghĩa vụ trong quá trình thực hiện quan hệ lao động.

Những lợi ích đối lập này giữa NLĐ và NSDLĐ sẽ trở thành mâu thuẫn, bất đồng nếu hai bên không dung hoà được quyền lợi của nhau. Trong QHLĐ, NSDLĐ rất dễ lạm quyền, nhất là khi có sự hỗ trợ khách quan từ phía thị trường. NSDLĐ thường lợi dụng thế mạnh của mình để gây áp lực đối với NLĐ, thậm chí còn thiết lập một thiết chế hà khắc trong đơn vị. NLĐ vì thế yếu, vì việc làm nhiều khi phải chấp nhận những kỷ cương khắc nghiệt đó. Bên cạnh đó, sự hiểu biết pháp luật của NLĐ còn hạn chế, NLĐ lại chưa biết bảo vệ quyền lợi của chính mình nên nhiều khi mặc nhiên chấp nhận sự lạm quyền của NSDLĐ. Do đó, bảo vệ NLĐ luôn được coi là nguyên tắc cơ bản quan trọng nhất trong BLLĐ. Pháp luật lao động nói chung, pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất nói riêng cũng phải hướng đến việc bảo vệ NLĐ .

Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

2.1. Thực trạng pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

2.1.1. Quy định pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

2.1.1.1. Quy định pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động

2.1.1.2. Quy định pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc bồi thường trách nhiệm vật chất

2.1.1.3. Quy định về các biện pháp bảo vệ người lao động khi thực hiện việc kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

2.1.2. Đánh giá thực trạng pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất tại tỉnh Quảng Trị

2.2.1. Tình hình xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

2.2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

2.2.2.1. Những kết quả đạt được

2.2.2.2. Những hạn chế tồn tại

Kết luận Chương 2

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NLĐ TRONG VIỆC ÁP DỤNG KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

3.1.1. Đảm bảo sự hài hòa về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động

3.1.2. Đảm bảo tính khả thi các quy định của pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

3.1.3. Đảm bảo tính tương thích của các quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất với pháp luật quốc tế và các tiêu chuẩn lao động quốc tế

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người lao động trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

3.2.1. Pháp luật về bảo vệ người lao động trong xử lý kỷ luật lao động

3.2.2. Pháp luật về bảo vệ người lao động trong bồi thường trách nhiệm vật chất

3.2.2.1. Bảo vệ người lao động trong quy định các trường hợp bồi thường

3.2.2.2. Bảo vệ người lao động trong quy định mức bồi thường và phương thức bồi thường

3.2.2.3. Bảo vệ người lao động trong quy định hợp đồng trách nhiệm

3.2.2.4. Bảo vệ người lao động trong quy định về trách nhiệm của người sử dụng khi gây thiệt hại cho người lao động

3.2.2.5. Bảo vệ người lao động trong quy định về trình tự, thủ tục về xử lý việc bồi thường thiệt hại trách nhiệm vật chất

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất

3.3.1. Giải pháp chung

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật lao động

Thứ hai, nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất đối với người lao động

Thứ ba, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong vấn đề xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất đối với người lao động

3.3.2. Giải pháp cụ thể Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

Kết luận Chương 3

Trong phạm vi Chương 3, Luận văn đưa ra các phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất trên cơ sở đánh giá thực trạng các quy định pháp luật và phân tích một số vướng mắc, hạn chế phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị mà tác giả đã đưa ra ở chương 2.

Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ NLĐ trong việc xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất trước hết cần khắc phục ngay những điểm bất hợp lý của BLLĐ, bảo đảm tính khả thi bắt nguồn từ việc mở rộng hơn quyền của NLĐ và cơ chế đảm bảo thực thi quyền hiệu quả . Song song với đó, pháp luật đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa việc mở rộng quyền này với việc bảo đảm quyền và lợi ích của NSDLĐ. Đối với việc sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất, mục đích hạn chế các trường hợp NSDLĐ lạm quyền mà xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất tùy tiện, xâm phạm đến quyền và lợi ích của NLĐ, đồng thời vừa tạo cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về lao động thực hiện thanh tra, kiểm tra

Cùng với việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất cần thiết thực hiện đồng bộ công tác tổ chức thực hiện pháp luật. Đó là không chỉ cần nhanh chóng ban hành văn bản hướng dẫn thêm một số quy định của BLLĐ năm 2019, mà còn cần không ngừng nâng cao, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về vấn đề này. Bởi vì khi NSDLĐ và NLĐ không hiểu hết các quyền và nghĩa vụ của mình hoặc lạm dụng quyền này, đều dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

KẾT LUẬN

Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống xã hội. Quá trình này đòi hỏi phải có trật tự, nề nếp để hướng hoạt động của từng người vào việc thực hiện kế hoạch chung để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Yếu tố tạo nên trật tự, nề nếp giữa một nhóm người hay một đơn vị trong quá trình lao động chính là kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất được coi là một trong những nội dung quan trọng của quyền quản lý lao động, là vấn đề thiết yếu đối với mọi quá trình lao động. Để đảm bảo kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất được thực nghiêm túc trên thực tế và có thể trực tiếp tác động tới ý thức chấp hành kỷ luật của NLĐ, pháp luật quy định về xử lý kỷ luật lao động khi NLĐ có hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Đặc biệt, trong điều kiện sản xuất ngày càng phát triển, cùng với đó là trình độ phân công, tổ chức lao động trong xã hội ngày càng cao, thì vấn đề duy trì kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất càng trở nên quan trọng hơn.

Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống NLĐ cũng như vấn đề tổ chức lao động sản xuất của các đơn vị sử dụng lao động. Vì vậy, pháp luật lao động cần có những quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo đời sống cho NLĐ, đồng thời đảm bảo quyền sở hữu tài sản hợp pháp của NSDLĐ thuộc mọi thành phần kinh tế; thông qua đó góp phần ổn định sản xuất xã hội và là vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa mâu thuẫn về lợi ích của các bên. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, NLĐ đem sức lao động của mình làm việc cho NSDLĐ và phải tuân theo sự quản lý, điều hành của NSDLĐ thông qua việc thuê mướn, sử dụng lao động nhằm thu được những giá trị mới lớn hơn – lợi nhuận. Do vậy, mục tiêu đạt được lợi ích tối đa luôn là động lực trực tiếp của các bên nên giữa họ khó có thể thống nhất được các quyền và nghĩa vụ trong quá trình thực hiện quan hệ lao động. Những lợi ích đối lập này giữa NLĐ và NSDLĐ sẽ trở thành mâu thuẫn, bất đồng nếu hai bên không dung hoà được quyền lợi của nhau.

Pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã bước đầu gặt hái các thành quả nhất định trong việc tạo dựng hành lang pháp lý bảo vệ NLĐ. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất vào thực tiễn, vẫn còn những hạn chế, vướng mắc bất cập gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ. Chính vì vậy, hoàn thiện pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất là yếu tố khách quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ trong quan hệ lao động.Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận văn: Pháp luật bảo vệ người lao động kỷ luật tại Quảng Trị

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x