Luận văn: Tổng quan về quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Tổng quan về quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2017 dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Đối tượng và phm vi nghiên cu

2.1.1. Đối tượng nghiên cu

 • Các văn bản pháp quy có liên quan đến công tác quản lý đất đai.
 • Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính, nội dung kê khai đăng ký quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

2.1.2. Phm vi nghiên cu

 • Phm vi không gian: Đề tài được thực hiện trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Luận văn: Tổng quan về quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia
 • Thi gian nghiên cu: Các số liệu nghiên cứu được thu thập từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2017.
 • Thi gian thc hin đề tài: Đề tài được thực hiện từ tháng 05/2017 đến tháng 5/2018.

2.2. Ni dung nghiên cu

Ni dung 1: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và hiện trạng sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Ni dung 2: Tình hình quản lý và sử dụng đất đai tại huyện Tĩnh Gia.

Ni dung 3: Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu.

Kết quả cấp giấy tính đến ngày 30/6/2014.

Kết quả cấp giấy giai đoạn 01/7/2014 đến ngày 31/12/2017. + Diện tích đất cần cấp còn lại.

Ni dung 4: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua ý kiến cán bộ địa chính.

Đánh giá qua ý kiến người dân, cán bộ quản lý, cán bộ địa chính, cán bộ Văn phòng đăng ký QSD đất.

Ni dng 5: Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đất Đai

2.3. Phương pháp nghiên cu Luận văn: Tổng quan về quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia

2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu

2.3.1.1. Thu thập số liệu thứ cấp

Thu thập các tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài:

 • Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tình hình sử dụng đất, số liệu thu thập tại Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia.
 • Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện giai đoạn 2014-2107, số liệu thu thập tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

2.3.1.2. Thu thập số liệu sơ cấp

Thu thập thông tin bằng phiếu điều tra phỏng vấn 150 người dân trên địa bàn xã, thị trấn được chia thành 3 vùng (miền núi, trung tâm và vùng đồng bằng). Luận văn: Tổng quan về quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia

 • Vùng trung tâm chọn: Thị trấn Tĩnh Gia, xã Hải Hòa, xã Hải Nhân.
 • Các xã miền núi chọn xã: xã Phú Lâm, xã Phú Sơn, xã Tùng Lâm
 • Các xã vùng đồng bằng chọn xã: xã Hải Ninh, xã Hải An, xã Hải Châu

Điều tra phỏng vấn các hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng phiếu điều tra. Nội dung chính của phiếu điều tra là: (1) Thông tin về chủ hộ, (2) Thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất, (3) Thông tin về việc đã đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa, lý do; (4) Mức độ hài lòng của chủ hộ về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (5) Thái độ của cán bộ hướng dẫn hồ sơ; (6) Trình độ chuyên môn của cán bộ; (7) Thời gian thực hiện trả hồ sơ và (8) Đề xuất kiến nghị của gia đình về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều tra phỏng vấn 12 phiếu cán bộ quản lý của 12 xã chia đều cho 3 vùng miền và 33 phiếu gồm cán bộ công chức địa chính, cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, về yếu tố ảnh hưởng đến công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung phỏng vấn, gồm:

 • Chính sách pháp luật về đất đai.
 • Nhân lực làm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Cơ sở vật chất, kỹ thuật
 • Hiểu biết của người dân về vai trò của giấy chứng nhận quyền sử đất, quy định pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Hồ sơ địa chính, dữ liệu
 • Yếu tố khác.

2.3.2. Phương pháp so sánh Luận văn: Tổng quan về quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia

Phương pháp so sánh cho thấy các mối tương quan giữa các mặt trong đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sử dụng để so sánh các quy định của pháp luật và thực tế, các số liệu về diện tích biến động các loại đất hay cơ cấu phần trăm,…

2.3.3. Phương pháp thng kê, tng hp phân tích tài liu, s liu

Trên cơ sở những thông tin, tài liệu, số liệu thu thập được tiến hành chọn lọc thông tin cần thiết liên quan đến đề tài.

 • Phân loại các số liệu, tài liệu theo các nhóm, các tiêu chí, lĩnh vực khác nhau.
 • Sắp xếp lựa chọn các thông tin phù hợp theo các chuyên đề cụ thể.

2.3.4. Phương pháp x lý thông tin, s liu

Đề tài sử dụng chức năng thống kê mô tả của phần mềm Microsoft Excel để thực hiện thống kê, phân nhóm hộ và lựa chọn hộ điều tra phỏng vấn… Luận văn: Tổng quan về quyền sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận văn: Thực trạng sử dụng đất tại huyện Tĩnh Gia

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x