Luận văn: Tổng quan chung về Ngân hàng BIDV

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Tổng quan chung về Ngân hàng BIDV hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại CP Đầu tư Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Luận văn: Tổng quan chung về Ngân hàng BIDV

BIDV được thành lập theo nghị định số 177/TTg ngày 26 tháng 4 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ. BIDV là một trong những ngân hàng được thành lập sớm nhất của Việt Nam, trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử lẫn kinh tế. (Nguồn http://www.bidv.com.vn/)

Năm mươi bảy năm qua BIDV đã có những tên gọi:

  • Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam từ ngày 26/4/1957
  • Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam từ ngày 24/6/1981 -Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 14/11/1990 BIDV là một doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức theo mô hình Tổng công ty Nhà nước (tập đoàn) mang tính hệ thống thống nhất bao gồm hơn 112 chi nhánh và các công ty trên toàn quốc, có 3 đơn vị liên doanh với nước ngoài (2 ngân hàng và 1 công ty), hùn vốn với 5 tổ chức tín dụng.

Trọng tâm hoạt động và nghề nghiệp truyền thống của BIDV là phục vụ đầu tư phát triển, các dự án thực hiện các chương trình phát triển kinh tế then chốt của đất nước. Thực hiện đầy đủ các mặt nghiệp vụ của ngân hàng, phục vụ các thành phần kinh tế, có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổng công ty. BIDV không ngừng mở rộng quan hệ đại lý với hơn 400 ngân hàng và quan hệ thanh toán với 50 ngân hàng trên thế giới.

BIDV là một ngân hàng chủ lực thực thi chính sách tiền tệ quốc gia và phục vụ đầu tư phát triển. Quá trình 57 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của đất nước, sau đây là các giai đoạn phát triển chính: Luận văn: Tổng quan chung về Ngân hàng BIDV

1957-1975: Thời kỳ khôi phục kinh tế và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

1976-1989: Thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Từ 1990-1999: Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Từ năm 1999 đến nay: BIDV đã cùng với nền kinh tế Việt Nam vượt qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, phát triển kinh tế.

Quá trình đi lên của BIDV là quá trình cùng toàn dân đẩy nhanh tốc độ, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tham gia bình đẳng và nâng cao vị thế cùng đất nước trong các quan hệ giao lưu và mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế. Tiếp cận, nắm bắt các công nghệ tiên tiến để hiện thực hóa mục tiêu đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách tụt hậu, phát triển trong hội nhập quốc tế. Tạo điều kiện cải thiện sức cạnh tranh của các sản phẩm, các doanh nghiệp của toàn bộ nền sản xuất Việt Nam lên mức cao hơn, tiến đến đạt mục tiêu phát triển bền vững với một nền kinh tế xanh, sạch, hiệu quả và vì mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Mô hình hệ thống, và sơ đồ quản lý của BIDV được trình bày ở phụ lục 2 của bài nghiên cứu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Luận văn: Tổng quan chung về Ngân hàng BIDV

Nền kinh tế trong và ngoài nước đang khởi sắc từng ngày sau khủng hoảng nhưng không ít những biến động, ngân hàng BIDV đang tiếp tục khẳng định vị thế một trong những định chế tài chính hàng đầu của đất nước, luôn theo sát diễn biến thị trường tài chính tiền tệ để đưa ra những sách lược nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, góp phần thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế vĩ mô, thực hiện chủ trương thúc đẩy tăng trưởng, chống suy giảm kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

BIDV đã đạt nhiều thành quả đáng chú ý cũng như gặp không ít khó khăn trong từng chặng đường và trên từng lĩnh vực. Bao quát lại hoạt động kinh doanh của ngân hàng kết quả kinh doanh ba năm qua.Thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, đồng thuận, BIDV đã thực hiện nhiều biện pháp, nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra.

Biểu đồ 2. 1: Lợi nhuận sau thuế BIDV 2011-2013

Từ biểu đồ 2.1 cho thấy tổng kết năm 2013 lợi nhuận sau thuế đạt 4051 tỷ đồng tăng tuyệt đối so với năm 2012 là 770 tỷ đồng, và tăng so với năm 2011 là 851 tỷ đồng. Tính về con số tương đối, năm 2013 tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 12.75%/năm trong khi vẫn đảm bảo trích lập dự phòng rủi ro.

Biểu đồ 2. 2: Tỷ lệ ROA của BIDV 2011-2013

Từ biểu đồ 2.2 cho thấy tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) năm 2013 đạt 0.78% tăng 0.04 % so với năm 2012 và tuy nhiên vẫn chưa vượt qua được ROA năm 2011 là 0.83%. Điều này cho thấy mức tăng trưởng BIDV cùng nền kinh tế đang có các dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng kinh tế.

Biểu đồ 2. 3: Tỷ lệ ROE của BIDV 2011-2013

Theo biểu đồ 2.3 cho thấy tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2013 đạt 13,8% tăng 0.9% so với cùng kỳ năm 2012 và tăng 0.6% so với năm 2011, mức tăng khá ổn định và đều đặn.

BIDV cũng đã có nhiều những phát triển về mặt hợp tác, đầu tư, kinh doanh… Đặc biệt khi nghiên cứu về DVNH điện tử, sự phát triển đáng chú ý là trong lĩnh vực CNTT, từ năm 2011 đến 2013, BIDV đã tích cực phát triển cơ sở hạ tầng, vận hành tập trung, duy trì hoạt động liên tục, an toàn, ổn định, kết nối thanh toán điện tử song phương với Kho bạc Nhà nước, triển khai cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế. Năm 2013, toàn hệ thống BIDV đã nâng cao năng lực quản trị điều hành theo mô hình tổ chức mới, tăng cường triển khai công tác phát triển thể chế gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện bài bản công tác quản trị chiến lược, cơ cấu mô hình tổ chức tiếp tục được đổi mới, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, nâng cao năng lực nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu…

Nỗ lực của BIDV đã được các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận, trao tặng nhiều giải thưởng cao quý trong nhiều năm liên tiếp, tiêu biểu như: Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam, Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng, Thương hiệu quốc gia, Sản phẩm vàng – Dịch vụ vàng Việt Nam… Các giải thưởng quốc tế như: Top 1.000 ngân hàng tốt nhất thế giới, Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng nội địa cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam, Thương hiệu nổi tiếng Asean… BIDV đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong hoạt động kinh doanh, đồng thời đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quản lý và vận hành một NHTM cổ phần đại chúng niêm yết; củng cố niềm tin của cổ đông và tạo đà cho việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020, bên cạnh việc phải vượt những thách thức và khó khăn to lớn. Những thành công đó cùng với giá trị văn hóa doanh nghiệp đã được bồi đắp qua 57 năm, đội ngũ nhân lực hơn 1,8 vạn người với có trình độ, kỹ năng và chuyên nghiệp của BIDV đang nỗ lực hết mình hoàn thành kế hoạch năm 2014 vượt qua các thách thức và tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo. Luận văn: Tổng quan chung về Ngân hàng BIDV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận văn: Thực trạng dịch vụ điện tử tại Ngân hàng BIDV

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x