Luận văn: Thực trạng về thông tin kiểm toán ở các Cty niên yết

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng về thông tin kiểm toán ở các Cty niên yết hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin trên BCKT của các công ty niêm yết ở Việt Nam dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chất lượng thông tin trên BCKT về BCTC các công ty niêm yết ở Việt Nam từ đó đưa ra đối tượng nghiên cứu gồm:

Đối tượng nghiên cứu bên ngoài:

Đề tài sẽ tiến hành nghiên cứu những ảnh hưởng về thông tin trình bày trên BCKT đối với những người sử dụng thông tin như nhà đầu tư, cơ quan nhà nước và chủ doanh nghiệp nói chung là nhà đầu tư chứng khoán khi sử dung BCKT về BCTC của các công ty niêm yết. Từ đó xác định những yếu tố tác động tới thông tin trên BCKT về BCTC tại Công ty niêm yết.

Đối tượng nghiên cứu bên trong:

Bên cạnh nghiên cứu các đối tượng bên ngoài khi sử dụng thông tin mà BCKT về BCTC đem lại, đề tài này còn đi sâu về nghiên cứu những đối tượng bên trong là các Công ty KTĐL cụ thể là các KTV người trực tiếp cho ra ý kiến trên BCKT. Khi nghiên cứu đối tượng bên trong, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu khái quát những ảnh hưởng mà thông tin tài chính tác động tới hành vi của KTV và dựa trên đó để đưa ra ý kiến trên BCKT về BCTC.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn: Thực trạng về thông tin kiểm toán ở các Cty niên yết

Đề tài được giới hạn trong phạm vi những yếu tố chính tác động tới thông tin trình bày trên BCKT về BCTC cũng như nghiên cứu những ảnh hưởng của môi trường xung quanh ảnh hưởng tới hoạt động KTĐL ở Việt Nam. Nghiên cứu này sẽ không đi vào từng lĩnh vực và sản phẩm cụ thể của dịch vụ KTĐL mà sẽ tập trung nêu bật lên thông tin hữu ích mà BCKT đem lại, thực trạng thông tin trên BCKT về các công ty niêm yết ở Việt Nam.

Do đó, khi nghiên cứu công trình này sẽ gặp một số giới hạn về không gian và thời gian như sau:

  • Về không gian: khảo sát thực nghiệm trong luận văn sẽ được thực hiện chủ yếu tại các Công ty KTĐL trong địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
  • Về thời gian: đánh giá kết quả của cuộc khảo sát chủ yếu từ năm 2012 cho tới hiện tại năm 2014. Do đó kết quả phân tích sẽ chủ yếu sẽ ảnh hưởng cho năm hiện tại trở về trước.

3.2 Phương pháp nghiên cứu sử dụng

3.2.1 Phương pháp nghiên cứu chung Luận văn: Thực trạng về thông tin kiểm toán ở các Cty niên yết

Đề tài nghiên cứu này sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp là phương pháp kết hợp giữa nghiên cứu định tính và định lượng. Cụ thể cách áp dụng từng phương pháp cho bài nghiên cứu như sau:

  • Phương pháp định tính: đề tài sẽ tiến hành việc tìm hiểu và hệ thống hóa thông tin có liên quan đến các khía cạnh khác nhau của luận văn mà cụ thể là lý luận về chất lượng thông tin trên BCKT về BCTC; từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Nội dung của nghiên cứu này sẽ được thực hiện trên việc phỏng vấn kiến chuyên gia đáng tin cậy khác nhau để phân tích thực tiễn tình hình hoạt động của KTĐL ở Việt Nam nói chung và chất lượng thông tin trên BCKT nói riêng dựa trên quan điểm lịch sử, toàn diện, gắn với các điều kiện kinh tế xã hội, đặc thù phát triển của ngành nghề và đặt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Đồng thời, nghiên cứu này sử dụng phương thức kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để có những kiến nghị phù hợp với điều kiện tại Việt Nam về các yếu tố ảnh hướng tới chất lượng thông tin trình bày trên BCKT của hoạt động KTĐL theo hướng nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động mà dịch vụ KTĐL mang lại.
  • Phương pháp định lượng: nghiên cứu sẽ thu thập số liệu thứ cấp về chất lượng thông tin trên BCKT tại Việt Nam những năm qua đặc biệt đi sâu vào khía cạnh tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới việc đưa ra quyết định trình bày trên BCTK; sử dụng việc phân tích định lượng như thống kê mô tả, phương pháp điều tra, phương pháp phân tích, phương pháp tư duy, phương pháp so sánh bằng cách tham gia khảo sát thực nghiệm để từ đó rút ra được những yếu tố ảnh hưởng tác động tới hoạt động KTĐL ở Việt Nam.

Tóm lại, nghiên cứu sẽ được thực hiện theo phương pháp thống kê mô tả cùng phần mềm phân tích thống kê SPSS và vận dụng một số cơ sở phương pháp lý luận khác như khái quát hóa, thu thập, tổng hợp, phân tích, tư duy, thống kê và so sánh để đưa ra các nhận định, đánh giá cụ thể, trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị cụ thể về những giải pháp đề ra. Nói một cách khác, đề tài có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn dựa trên những quy luật khách quan của kinh tế xã hội, các quan điểm và quy định về ý kiến trình bày trên BCKT.

3.2.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Luận văn: Thực trạng về thông tin kiểm toán ở các Cty niên yết

Sau đây là những phương pháp nghiên cứu mà đề tài sử dụng để thực hiện công trình nghiên cứu này như sau:

3.2.2.1 Phương pháp phân tích thống kê mô tả:

Đề tài sẽ sử dụng những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu thực nghiệm qua các cách thức khác nhau như thu thập từ các báo cáo tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm tra về tình hình hoạt động KTĐL của Bộ Tài chính, Vụ pháp chế, Vụ chế độ kế toán và kiểm toán, hiệp hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Từ đó, nghiên cứu sẽ sử dụng thống kê mô tả để cung cấp những tóm tắt đơn giản về mẫu và các thước đo. Cùng với phân tích đồ họa đơn giản, chúng tạo ra nền tảng của mọi phân tích định lượng về số liệu. Để hiểu được các hiện tượng và ra quyết định đúng đắn, cần nắm được các phương pháp cơ bản của mô tả dữ liệu và nghiên cứu sẽ sử dụng các phương pháo sau:

  • Biểu diễn dữ liệu bằng đồ họa trong đó các đồ thị mô tả dữ liệu hoặc giúp so sánh dữ liệu
  • Biểu diễn dữ liệu thành các bảng số liệu tóm tắt về dữ liệu
  • Thống kê tóm tắt (dưới dạng các giá trị thống kê đơn nhất) mô tả dữ liệu

3.2.2.2 Phương pháp phỏng vấn và điều tra: Luận văn: Thực trạng về thông tin kiểm toán ở các Cty niên yết

Người viết sẽ phỏng vấn trao đổi với các đại diện của các Công ty KTĐL trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh mà hầu hết là các trưởng nhóm kiểm toán, KTV có kinh nghiệm tại các công ty KTĐL. Qua việc phỏng vấn và trao đổi sẽ xoay quanh việc xin ý kiến thẩm định, đánh giá về thực trạng hoạt động của các công ty KTĐL trong đó có thực trạng thông tin trình bày trên BCKT hiện nay cũng như thu thập các ý kiến có liên quan đến các giải pháp giúp nâng cao chất lượng thông tin trình bày trên BCKT ở Việt Nam.

Việc thực hiện thu thập dữ liệu sơ cấp này sẽ dựa vào 2 phương thức:

Một là, trao đổi trực tiếp với các đại diện của các Công ty KTĐL và thu thập những thông tin cần thiết có liên quan tới nghiên cứu;

Hai là, thiết kế bảng câu hỏi khảo sát có sự kết hợp xen lẫn câu hỏi định tính và câu hỏi định lượng để thu thập những thông tin. Nghiên cứu này sẽ thực hiện phỏng vấn gián tiếp qua bảng câu hỏi là chủ yếu.

3.2.2.3 Phương pháp lý luận khách quan

Đây là việc mà nhà nghiên cứu vận dụng những lập luận, quan điểm của cá nhân, cùng với sự kết hợp với những quan điểm của các nghiên cứu khác có tính chất bên ngoài để cùng đưa ra những nhận định chung về một vấn đề cụ thể nào đó. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp lý luận trong việc hiểu lịch sử của vấn đề nghiên cứu, thu thập những nội dung mà các tác giả đi trước đã thực hiện cũng như quá trình phát triển của các vấn đề có liên quan.

3.2.2.4 Phương pháp tổng hợp Luận văn: Thực trạng về thông tin kiểm toán ở các Cty niên yết

Nghiên cứu này sẽ thực hiện phương pháp tổng hợp để liên kết các kết quả từ sự phân tích, từ khảo sát, từ các nghiên cứu có liên quan và từ các nhận định khách quan của tác giả để khái quát nắm bắt được mặt định tính của thông tin được thu thập từ rất nhiều khía cạnh định lượng khác nhau. Từ đó, tác sẽ sử dụng kết quả nghiên cứu được tổng hợp và khái quát để có nhận thức đầy đủ, đúng đắn cái chung, tìm ra được bản chất, quy luật vận động của đối tượng nghiên cứu.

3.2.2.5 Phương pháp tư duy

Trong quá trình thực hiện đề tài, để có thể đưa ra những nhận xét, đánh giá một cách xác đáng thì người nghiên cứu khi tiếp cận một vấn đề nào đó, cần phải có sự tư duy, suy nghĩ, sự đào sâu trong nhận thức, sự vận dụng trí tuệ, khả năng, chất xám để áp dụng vào từng hoàn cảnh, từng tình huống cụ thể. Đây chính là nội dung cơ bản của phương pháp tư duy trong nghiên cứu khoa học.

3.2.2.6 Phương pháp so sánh

Phương pháp này được sử dụng để đối chiếu về mặt định lượng của các chỉ tiêu liên quan đến thực trạng thông tin trình bày trên BCKT ở nước ta những năm qua. Đồng thời đối chiếu về mặt bản chất của các yếu tố cấu thành chủ yếu nên thông tin, đối chiếu sự khác biệt trong các quan điểm trình bày thông tin trên BCKT.

Tóm lại:

Bằng việc sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng cùng với các phương pháp cụ thể khác đã trình bày trong phần trên, bài sẽ minh họa rõ nét về những cách sử dụng nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho người đọc nội dung đã trình bày, hướng theo mục tiêu nghiên cứu. Dựa trên nguồn kết quả này tác giả sẽ đưa ra các quan điểm, định hướng mà đặc biệt là các kiến nghị, giải pháp cụ thể đối với các bên có liên quan nhằm hoàn thiện hơn nữa chất lượng thông tin trên BCKT về BCTC ở Việt Nam theo hướng nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động.

3.3 Dữ liệu sử dụng nghiên cứu Luận văn: Thực trạng về thông tin kiểm toán ở các Cty niên yết

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu mang tính chất tổng hợp từ nhiều kênh thông tin khác nhau.

Cụ thể như sau :

3.3.1 Dữ liệu thứ cấp

Nghiên cứu đã thu thập các thông tin về dữ liệu có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến vấn đề tình hình hoạt động của ngành KTĐL ở Việt Nam, các vấn đề có liên quan trên các phương diện khác nhau đến chất lượng thông tin trên BCKT từ các báo cáo tổng kết, báo cáo kiểm tra đánh giá của BTC, hội kiểm toán viên hành nghề (VACPA), hội kế toán và kiểm toán (VAA); cũng như từ các giáo trình, sách nghiên cứu chuyên khảo, bài báo, tạp chí chuyên ngành và các tài liệu khác đã công bố.

3.3.2 Dữ liệu sơ cấp

Dữ liệu sơ cấp là dữ liệu được thu thập bởi người nguyên cứu. Đây là những dữ liệu chưa qua xử lý, được thu thập lần đầu, và thu thập trực tiếp từ các đơn vị của tổng thể nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra thống kê. Dữ liệu này được thu thập thông qua việc phúc đáp các câu hỏi đối với những vấn đề trong đề tài. Các thông tin thu thập thông qua kết quả trả lời từ các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp trên cơ sở bảng câu hỏi khảo sát. Luận văn: Thực trạng về thông tin kiểm toán ở các Cty niên yết 

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Biện pháp nâng cao chất lượng BCKT tại Cty niêm yết

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x