Luận văn: Thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư vàPhát triển ViêṭNam

3.1.1 Quá trình̀ hinh̀ thành vàphát triển của BIDV

BIDV tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ tướng chính phủ, với chức năng ban đầu là cấp phát và quản lý vốn kiến thiết cơ bản từ nguồn ngân sách phục vụ tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Luận văn: Thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV

Giai đoạn 1981- 1990

Năm 1981, đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (trực thuộc ngân hàng Nhà nước). Việc ra đời Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc cải tiến các phương pháp cung ứng và quản lý vốn đầu tư cơ bản, nâng cao vai trò tín dụng phù hợp với khối lượng vốn đầu tư cơ bản tăng lên và nhu cầu xây dựng phát triển rộng rãi.

Giai đoạn 1990 – 2000

Từ năm 1990, chính thức đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Là ngân hàng đi đầu trong việc thành lập ngân hàng liên doanh với nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Vào năm 1995, BIDV chuyển sang hoạt động như một ngân hàng thương mại với số vốn điều lệ là 1.100 tỷ đồng.

Giai đoạn từ 2000 – 2021

BIDV đã xây dựng và thực thi kế hoạch chiến lược, tầm nhìn đến 2015 hướng đến mục tiêu trở thành một NH chất lượng, uy tín hàng đầu ở Việt Nam, với đa thành phần sở hữu, kinh doanh đa lĩnh vực, hoạt động theo thông lệ quốc tế và chất lượng ngang tầm các NH tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.

Hiện BIDV đang hướng tới mục tiêu xây dựng trở thành một tập đoàn tài chính ngang tầm khu vực, với 4 hoạt động trụ cột: ngân hàng – bảo hiểm – chứng khoán – đầu tư tài chính. Năm 2021 là năm ghi dấu chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành của BIDV và từ ngày 23/04/2021, BIDV đã chính thức hoạt động theo mô hình NHTMCP. Đây là một cuộc “cách mạng” toàn diện để BIDV tiếp tục đổi mới. BIDV đặt mục tiêu đến năm 2015, phấn đấu trở thành một trong hai NHTM hàng đầu ở Việt Nam có khả năng hội nhập sâu rộng trong khu vực và thế giới. (Nguồn: www.bidv.com.vn)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính – Ngân Hàng

3.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của BIDV Luận văn: Thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV

Mô hình tổ chức và chức năng, nhiêṃ vu ̣của các đơn vị liên quan trong Khối NHBL (tại Trụ sở chính và đơn vị thành viên) đa ̃cơ bản đươc̣ xác đinḥ rõvới trách nhiệm cụ thể trong từng mảng nghiêp̣ vu/lịnh̃ vưc̣ hoaṭđông̣ NHBL, đặc biệt trong đó là trách nhiệm của các khâu/bộ phận bán hàng (bao gồm Khối NHBL tại Trụ sở chính, trong đó đầu mối chính là Ban PTNHBL; tại các đơn vị thành viên là các Phòng/Tổ Quan hệ Khách hàng cá nhân (QHKHCN), Giao dịch Khách hàng cá nhân (GDKHCN), Phòng Giao dịch/Quỹ Tiết kiệm). (Xem hình 3.1, phu ̣luc̣ 3)

3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2019-2023

Kinh tế Việt Nam trong năm 2023 khả quan hơn 2022 với ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì vững chắc, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét và đồng đều, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực. Khó khăn của của doanh nghiệp và hộ gia đình cũng giảm bớt. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi do sự cải thiện về tiêu dùng và đầu tư tư nhân, tăng trưởng trong năm vẫn còn những khó khăn do kinh tế toàn cầu phục hồi chậm.

Những tác động từ môi trường kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của toàn ngành ngân hàng nói chung và BIDV nói riêng. BIDV đã bám sát chỉ đạo của các cơ quan quản lý, linh hoạt ứng phó với diễn biến của thị trường, sáng tạo, vận dụng nguồn lực tổng hợp trong đó phát huy giá trị nội lực được đưa lên hàng đầu để đạt được những kết quả tích cực, khẳng định vị trí, vai trò của một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam.

Bảng 3.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV giai đoạn 2019 – 2023

Cuối năm 2023, Tổng tài sản BIDV đạt 650,340 tỷ đồng, tăng 18.6% tương đương với 101,954 tỷ so với năm 2022. Với tốc độ tăng trưởng này, BIDV tiếp tục là một trong những NHTMCP có quy mô tài sản dẫn đầu thị trường.

Nguồn vốn huy tăng trưởng tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản. Đến 31/12/2023, nguồn vốn đạt 501,909 tỷ, tăng trưởng 20.4% so với năm 2022.

Dư nợ tín dụng đạt 445,693 tỷ, tăng trưởng 14% trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng tăng trưởng 13%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2023 ở mức 2,03%, giảm 14.4% so với năm 2022 (kế hoạch năm 2023 là < 2.5%).

Hiệu quả kinh doanh được đảm bảo: lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 6,297 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu về cơ cấu, tỷ lệ an toàn hoạt động về cơ bản đều đáp ứng mục tiêu kế hoạch: ROA, ROE lần lượt đạt 0.82% và 15.04%, hệ số CAR đảm bảo ở mức 9.27% (cao hơn mức yêu cầu 9% của Ngân hàng Nhà Nước), chỉ tiêu an toàn thanh khoản và các tỷ lệ cân đối vốn – sử dụng vốn đều được đảm bảo và tuân thủ đúng quy định.

3.2 Thực trạng hoạt động dịch vụ NHBL tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 Luận văn: Thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV

Hoạt động dịch vụ NHBL đã được Ban lãnh đạo BIDV sớm quan tâm và coi đó là mũi nhọn trong chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh. Năm 2023, BIDV đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng về dịch vụ NHBL như “Ngân hàng điện tử hàng đầu Việt Nam 2023”, “Top 3 Ngân hàng có doanh số chấp nhận thanh toán thẻ VISA qua POS cao nhất”, “Ngân hàng có sản phẩm ấn tượng nhất cho sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế BIDV-Manchester United”giải Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu do VietNam Banking Awards bình chọn và trao giải. Để đẩy mạnh phát triển dịch vụ NHBL, BIDV đã tiến hành xây dựng mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển, cụ thể:

Mục tiêu tổng quát:

BIDV trở thành Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực NHBL, ngang hàng với các NHTM Đông Nam Á; Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ NHBL đồng bộ, đa dạng, chất lượng tốt nhất phù hợp với các phân đoạn khách hàng mục tiêu.

Mục tiêu cụ thể, được xác định rất rõ ràng:

 • Về huy động vốn: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn giai đoạn 2019-2020 đạt bình quân 26%/năm, trong đó tỷ trọng tiền gửi dân cư chiếm bình quân đạt trên 65% tổng nguồn vốn huy động.
 • Về tín dụng: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế giai đoạn 2019
 • 2020 đạt bình quân 19%; tỷ trọng dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm khoảng 30% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.
 • Về hoạt động thanh toán: Chuyên nghiệp hóa hoạt động thanh toán với việc thành lập và đi vào hoạt động Công ty chuyển tiền toàn cầu; phấn đấu trở thành ngân hàng có chất lượng dịch vụ chuyển tiền tốt nhất Việt Nam.
 • Về hoạt động kinh doanh thẻ và máy cà thẻ: Tiếp tục dẫn đầu hệ thống các NHTM trong nước về số lượng thẻ ATM và thẻ TDQT. Phấn đấu thị phần thẻ ghi nợ trong nước đạt 15%, thẻ ghi nợ quốc tế 10%, đơn vị chấp nhận thẻ 10%, đặc biệt coi trọng việc phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống máy cà thẻ.
 • Về hoạt động ngân hàng điện tử: Phát triển mạnh mẽ hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử: internet banking, mobile banking¼ coi đây là mũi nhọn đột phá trong việc thay đổi thói quen sử dụng các dịch vụ NHBL của khách hàng, với đối tượng khách hàng hướng tới là những khách hàng trẻ tuổi có thu nhập khá, yêu thích sử dụng các dịch vụ điện tử.
 • Về Thị phần: Có thị phần và quy mô NHBL hàng đầu Việt Nam. Nền khách hàng chiếm 8% dân số Việt Nam (khoảng 7.3 triệu khách hàng) vào năm 2015 và chiếm 18% dân số Việt Nam (khoảng 16 triệu khách hàng) vào năm 2020.
 • Hiệu quả hoạt động: Nâng cao tỷ trọng thu nhập từ hoạt động kinh doanh NHBL trong tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng, đạt 16% vào năm 2021, 20% vào năm 2015 và 26% vào năm 2020.

3.2.1 Sản phẩm, dịch vụ Luận văn: Thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV

BIDV cung cấp cho khách hàng một danh mục sản phẩm tương đối đầy đủ theo các nhóm dịch vụ cơ bản:

Dịch vụ huy động vốn: dịch vụ tài khoản, dịch vụ tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình, DNVVN, doanh nghiệp siêu nhỏ. BIDV cung cấp nhiều sản phẩm tiết kiệm với mức lãi suất và điều kiện đa dạng nhắm đến các đối tượng có nhu cầu khác nhau về thời hạn gửi, thời hạn rút gốc, lãi. Ngoài sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường, BIDV còn phát triển nhiều sản phẩm tiền gửi khác, nổi bật là một số sản phẩm sau:

 • Tiền gửi Tích lũy Bảo An: Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm, hình thức gửi tiền linh hoạt, lãi suất hấp dẫn. Đặc biệt, khách hàng còn được tặng bảo hiểm BIC- An sinh toàn diện. Năm 2022, sản phẩm tích lũy Bảo An nằm trong
 • Tiết kiệm dành cho trẻ em “Lớn lên cùng yêu thương: Đặc điểm sản phẩm tương tự như sản phẩm Tiền gửi Tích lũy Bảo An. Đặc biệt, tên của tài khoản tiết kiệm là tên của trẻ như một món quà ý nghĩa mà gia đình dành cho con em mình, chuẩn bị đầy đủ cho trẻ để vững tin trong mỗi giai đoạn phát triển của cuộc đời.
 • Tiền gửi Đa năng: Sản phẩm tiết kiệm kết hợp cả 2 loại tiền VND và
 • Tiền gửi Online: là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm cho phép khách hàng gửi tiền thông qua hệ thống Internet Banking của BIDV, được hưởng lãi suất tiền gửi tiết kiệm hấp dẫn, cao hơn 0.1%năm so với gửi tiền tại quầy giao dịch. Khách hàng có thể thực hiện tất cả các thủ tục: gửi, tất toán tài khoản tiết kiệm trên Internet.

Dịch vụ tín dụng: cho vay cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ. Ngoài các sản phẩm cho vay truyền thống, BIDV còn liên tiếp đưa ra các sản phẩm mới như: cho vay du học, cho vay chứng minh tài chính, cho vay hộ kinh doanh, cho vay nhu cầu nhà ở, cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng tín chấp và cho vay cầm cố sổ tiết kiệm/giấy tờ có giá.

Dịch vụ thanh toán: Hiện nay BIDV đang áp dụng các dịch vụ thanh toán như: chuyển tiền, kiều hối – khách hàng cá nhân; chuyển tiền,  dịch vụ thanh toán hóa đơn: tiền điện, nước, điện thoại; thanh toán vé máy bay, dịch vụ vn-topup, dịch vụ thu hộ học phí…. Đối với dịch vụ chuyển tiền, BIDV áp dụng các hình thức chuyển tiền: chuyển tiền trong nội bộ BIDV, chuyển tiền trong nước, chuyển tiền qua ngân hàng nước ngoài. Luận văn: Thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV

Dịch vụ thẻ: Mũi nhọn tập trung của hệ thống thẻ BIDV là thị trường các công ty với dịch vụ phát hành tập thể, thanh toán thẻ, trả lương doanh nghiệp…. thị trường cá nhân với thẻ tín dụng quốc tế Visa & MasterCard (BIDV Flexi, BIDV Precious, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa MU, BIDV Mastercard Platinum, BIDV Premier), thẻ ghi nợ quốc tế: Master ready, Master BIDV – MU (BIDV độc quyền sử dụng hình ảnh thẻ đồng thương hiệu của câu lạc bộ bóng đá Manchester United), thẻ ghi nợ nội địa: Harmony, E-trans…. BIDV cung cấp nhiều dịch vụ giúp chủ thẻ thực hiện nhiều loại giao dịch từ máy ATM, điện thoại di động cho đến internet.

Dịch vụ ngân hàng điện tử: Đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử đã có những bước chuyển biến đáng kể. Một số sản phẩm hiện đang được triển khai sử dụng như: BIDV business online, BIDV mobile, BIDV online, BSMS, Bankplus, …

BIDV online: là Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến của BIDV giúp khách hàng cá nhân quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch với BIDV thông qua Internet mà không cần phải tới Quầy giao dịch. BIDV Online cung cấp 2 sản phẩm:

Gói Phi tài chính: tra cứu thông tin tài khoản: số dư, lịch sử giao dịch, thông tin chi tiết giao dịch, tra cứu thông tin Ngân hàng: tỷ giá, lãi suất, địa điểm máy ATM, điểm giao dịch. (ii) Gói Tài chính: Bên cạnh tiện ích tra cứu thông tin Ngân hàng, thông tin Tài khoản, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền: nội bộ BIDV, trong nước, chuyển tiền nhanh 24/7, gửi tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, ….

BIDV moblie: dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng (vấn tin, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn) một cách an toàn, chính xác, nhanh gọn ngay trên điện thoại di động.

BIDV mobile tương thích với tất cả các mạng viễn thông tại Việt Nam.

BSMS: là dịch vụ gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động thông qua số tổng đài tin nhắn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (8149), cho phép khách hàng có tài khoản tại BIDV chủ động vấn tin về các thông tin liên quan đến tài khoản khách hàng và/hoặc nhận được các tin nhắn tự động từ phía BIDV.

BIDV Bankplus: là dịch vụ cung cấp cho khách hàng mở tài khoản tại BIDV và sử dụng thuê bao di động của nhà mạng Viettel. Tiện ich mà Bankplus mang lại cho khách hàng là: (i) chuyển khoản trong hệ thống BIDV; (ii) Nạp tiền, thanh toán cước viễn thông, ADSL; (iii) truy vấn số dư và 05 giao dịch gần nhất của tài khoản thanh toán.

Dịch vụ ngân hàng khác: bảo hiểm; dịch vụ bảo quản giấy tờ có giá; cho thuê ngăn tủ sắt; mở tài khoản và lưu ký chứng khoán….

Bảo hiểm: Các sản phẩm bảo hiểm của BIDV rất đa dạng gồm: Bảo hiểm ô tô, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm người quản lý doanh nghiệp- BIC Bảo an doanh nghiệp, bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân- BIC Homecare, bảo hiểm chăm sóc toàn diện xe máy- BIC Motorcare, Bảo hiểm An sinh toàn diện, Bảo hiểm người vay vốn-BIC Bình an, Bảo hiểm dành cho thẻ tín dụng- BIC Card Shield,… (Nguồn:www.bidv.com.vn)

3.2.2 Tính tiện ích của sản phẩm Luận văn: Thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV

BIDV luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm, nhờ đó chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng chăm sóc, phục vụ khách hàng đã cải thiện đáng kể và được đại bộ phận khách hàng đánh giá cao.

Huy động vốn

Cùng với việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ huy động vốn, BIDV cũng đưa ra hàng loạt các mức lãi suất khác nhau nhằm thu hút khách hàng gửi tiết kiệm NH. BIDV cho phép các chi nhánh có thể quy định mức lãi suất huy động căn cứ trên lãi suất huy động cơ bản công bố của Hội sở chính cộng thêm biên độ của Chi nhánh để đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn và phù hợp với việc điều chuyển vốn của Chi nhánh. Không chạy đua theo các cuộc đua lãi suất, BIDV tạo lòng tin cho khách hàng về sự cân đối giữa việc sử dụng vốn và huy động vốn, đồng thời không bị mất khả năng thanh khoản. Đây là một trong những yếu tố giúp BIDV có được lòng tin của khách hàng trong thời gian qua.

Tín dụng bán lẻ

Với chi phí nguồn vốn huy động đầu vào không cao nên BIDV có thể cung cấp các sản phẩm cho vay cá nhân với lãi suất cạnh tranh. Xét về tổng thể, lãi suất cho vay của BIDV là khá thấp so với các NHTM trong nước.

Trong thời gian qua, BIDV đã đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục vay vốn NH của các khách hàng cá nhân để phục vụ khách hàng tốt hơn. Khách hàng có thể trao đổi với cán bộ QHKH qua điện thoại, chuẩn bị hồ sơ để BIDV có cơ sở cung cấp tín dụng, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ cho khách hàng.

Dịch vụ thanh toán

Sản phẩm thanh toán hóa đơn của BIDV giúp khách hàng thanh toán hóa đơn của các nhà cung cấp dịch vụ (điện, nước, viễn thông, vé máy bay …) qua hệ thống BIDV bằng các kênh thanh toán hiện đại: Internet banking, mobile banking, ATM, website bán hàng. So với các NHTMNN, NHTMCP: BIDV có điểm mạnh về phát triển dịch vụ Ủy nhiệm thu/ Ủy nhiệm chi hóa đơn tiền điện khá tốt với thế mạnh về mạng lưới, nên đây là dịch vụ đem lại doanh số rất cao (nhất là với VCB và Viettinbank). Luận văn: Thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV

Dịch vụ thẻ

Các thủ tục ngày càng được rút ngắn và tiện lợi cho khách hàng, đặc biệt là các thủ tục để mở tài khoản, mở thẻ. Việc chuyển tiền của khách hàng trong hệ thống và trên máy ATM đều tỏ ra rất tiện lợi. Ngân hàng BIDV cũng tham gia vào hệ thống thanh toán điện tử liên NH, rút ngắn thời gian cho khách hàng khi chuyển tiền khác NH. Thẻ ghi nợ trong nước không ngừng được đa năng hóa. Bên cạnh các tính năng tiện ích cơ bản, sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa của BIDV còn mang lại cho khách hàng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng như nạp tiền điện thoại, thanh toán vé máy bay, phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn tiền điện, điện thoại, … qua ATM. Ngoài ra, năm 2023, BIDV đẩy mạnh phát triển thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế với nhiều sản phẩm mới có tính năng nổi bật, phù hợp với nhiều yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh các chương trình khuyến mãi thường xuyên như miễn phí thường niên, hoàn tiền khi sử dụng thẻ BIDV để thanh toán, khi sử dụng thẻ tín dụng của BIDV, khách hàng còn được tích lũy điểm thưởng và quy ra tiền thưởng hấp dẫn vào mỗi năm. Đặc biệt, đối với hạng thẻ Platinum, khách hàng có thể chọn hình thức quy điểm thưởng thành dặm thưởng của Vietnam Airline.

Dịch vụ Ngân hàng điện tử

Dịch vụ ngân hàng điện tử của BIDV được phát triển với nhiều ưu điểm nổi trội hơn các hệ thống khác như: cho phép tự động lựa chọn các kênh thanh toán theo thứ tự ưu tiên từ kênh thanh toán song phương đến đa phương; các giao dịch được xử lý tự động, đảm bảo nhanh chóng, an toàn.

Về dịch vụ BSMS: nền khách hàng hiện tại của BIDV chủ yếu là các khách hàng truyền thống, BIDV đang triển khai nhiều chương trình hấp dẫn để tiếp cận khách hàng mới. BIDV đang có gần 6.8 triệu khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán, tiềm năng khai thác khách hàng còn rất lớn. Hơn nữa, BIDV cũng thường xuyên đầu tư, nâng cấp hệ thống BSMS tăng chất lượng và tiện ích. Do vâỵ, khả năng cạnh tranh của dịch vụ BSMS là rất lớn, nhờ đó sẽ tăng trưởng số lượng khách hàng và tăng thu phí ròng trong các năm tới.

Về dịch vụ IBMB: Những năm qua, BIDV đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm IBMB, bổ sung những tính năng cần thiết (như tất toán tài khoản tiết kiệm online) và nâng cao những tính năng đã có. Tuy nhiên, hiện tại BIDV còn thiếu một số tính năng so với các đối thủ chính như: thanh toán và truy vấn thẻ tín dụng, trả nợ vay trực tuyến … Tuy hệ thống của BIDV chưa có tất cả các chức năng như một số ngân hàng đã có kinh nghiệm phát triển IBMB nhưng xét trên mặt bằng chung, các tính năng trên hệ thống IBMB của BIDV đã và đang phát triển không ngừng để đáp ứng các nhu cầu cơ bản và quan trọng của khách hàng.

Các dịch vụ bán lẻ khác

Sản phẩm WU – kiều hối của BIDV khá đa dạng về sản phẩm và kênh. So với các NHTMNN, NHTMCPNN: các NH này đều có khả năng cạnh tranh cao với BIDV, trong đó Agribank có thế mạnh về mạng lưới, VCB có kinh nghiệm và truyền thống về ngoại hối nói chung và kiều hối nói riêng, Viettinbank đầu tư mở công ty kiều hối. So với các NHTMCP: Đông Á, Sacombank, ACB là các đối thủ mạnh của BIDV trong hoạt động kiều hối, trong đó Sacombank và Đông Á đã mở công ty kiều hối, ACB là ngân hàng có kinh nghiệm triển khai dịch vụ WU (trước đây là đại lý chính của BIDV).

Các sản phẩm Bảo hiểm Bancas của BIDV khá đầy đủ, đa dạng và được nâng cấp, chỉnh sửa thường xuyên để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Những đối thủ cạnh tranh lớn của BIDV trong lĩnh vực này có thể kể đến như: Agribank, Vietcombank, Vietinbank… Vietinbank là ngân hàng triển khai khá đầy đủ các sản phẩm Bancas, Agribank, Vietcombank đang triển khai chủ yếu các sản phẩm gắn liền với các sản phẩm cho vay của Ngân hàng. Các NHTMCP (như ACB, Sacombank, Techcombank, Eximbank…): có danh mục sản phẩm Bancas khá đa dạng, bao gồm cả sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm phi nhân thọ và hướng tới cả khách hàng gửi tiền, khách hàng tín dụng và thẻ. Tuy nhiên, doanh thu bảo hiểm của các NHTMCP còn khá khiêm tốn.

Theo kết quả khảo sát tại phụ lục 02 cho thấy:

KHCN thường sử dụng dịch vụ: huy động vốn phổ biến nhiều nhất (86%), tiếp theo sau là ngân hàng điện tử và thẻ (67% và 81%), dịch vụ thanh toán (54%),tín dụng (52%), kinh doanh ngoại tệ ít được khách hàng cá nhân sử dụng hơn.

Hộ gia đình và DNVVN: dịch vụ thanh toán và tín dụng được ưa chuộng hàng đầu (chiếm 84% và 70%), sau đó là ngân quỹ và kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ được KHCN sử dụng tương đối nhiều trong khi hộ gia đình và DNVVN lại sử dụng ít.

3.2.3 So sánh sự đa dạng về sản phẩm, dịch vụ NHBL tại BIDV với một số ngân hàng khác Luận văn: Thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV

Bảng 3.3: Số lượng sản phẩm dịch vụ NHBL của một số ngân hàng tại Việt Nam

Một trong những chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của DV NHBL là sự đa dạng trong danh mục các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng và các ngân hàng cần phải thường xuyên thống kê, đánh giá danh mục sản phẩm, dịch vụ của mình so với các ngân hàng khác trên thị trường.

Huy động vốn

Về danh mục các sản phẩm tiết kiệm, so với các ngân hàng khác, BIDV đã có đầy đủ những sản phẩm cơ bản như: tiết kiệm có kỳ hạn thường, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm online. Tuy nhiên, trong số 8 ngân hàng trong bảng, số lượng sản phẩm huy động vốn cá nhân BIDV cung cấp vẫn chỉ ở mức trung bình (chỉ cao hơn Vietcombank và ACB). Điểm mạnh của BIDV là đối với sản phẩm tiền gửi tích lũy, BIDV không quy định số tiền gửi tối thiểu cũng như số lần gửi trong kỳ. Điểm yếu là BIDV vẫn còn ít sản phẩm mới đặc thù để hấp dẫn khách hàng. Một số điểm nổi bật các sản phẩm huy động vốn của các ngân hàng khác:

Vietinbank: số lượng các sản phẩm tiền gửi Vietinbank cung cấp cho khách hàng tương đối đa dạng (khoảng 13 sản phẩm). Đặc biệt, Vietinbank có 2 loại tiền gửi đặc thù là Tiền gửi ưu đãi tỷ giá và Tài khoản du học Đức. Đối với tiền gửi ưu đãi tỷ giá, khách hàng được hưởng tỷ giá cao hơn tỷ giá thông báo khi bán ngoại tệ lấy VND và gửi tiết kiệm số tiền VND đó cho Vietinbank. Đối với tài khoản du học Đức, khách hàng được mở tài khoản tiền gửi tại VietinBank – Chi nhánh Đức và hưởng nhiều tiện ich khác. (Nguồn: www.vietinbank.com.vn)

Sacombank: Hiện Sacombank có khoảng 12 sản phẩm tiền gửi, bên cạnh sản phẩm truyền thống, Sacombank còn có nhiều sản phẩm phù hợp với các nhu cầu, sự lựa chọn của khách hàng như: Tiền gửi góp ngày, Tiết kiệm tích tài, Tài khoản Hoa Lợi. Tiền gửi góp ngày có tiện ích nổi bật là kỳ hạn linh hoạt, có thể đến ngân hàng nộp tiền hoặc Sacombank đến tận nơi thu tiền, số tiền góp tối thiểu thấp. Tiết kiệm tích tài có tiện ích nổi bật là loại tiền gửi không chỉ VND mà còn có USD, kỳ hạn linh hoạt và nộp tiền bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, đối với tài khoản Hoa Lợi (áp dụng đối với khách hàng cá nhân giao dịch tại Sacombank Chi nhánh Hoa Việt và các PGD trực thuộc chi nhánh), khách hàng sẽ được cộng thêm lãi suất thưởng bậc thang, ưu đãi phí khi phát hành thẻ Unionpay và phí Internet Banking. (Nguồn: www.sacombank.com.vn)

Eximbank: Eximbank có nhiều sản phẩm tiền gửi như: Tiền gửi “Call” 48 giờ, Tiết kiệm 50+, Tiền gửi E-Favor. Đặc điểm của sản phẩm tiền gửi “Call” 48 giờ là khách hàng có thể gửi tiền nhiều lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và được hưởng lãi sau 48 giờ tính từ thời điểm khách hàng gửi đối với từng món gửi. Đối với sản phẩm Tiết kiệm 50+, các khách hàng từ 50 tuổi trở lên có thể chọn một trong hai hình thức ưu đãi về lãi suất hoặc bảo hiểm nhân thọ Prevoir. (Nguồn: www.eximbank.com.vn)

Tín dụng

Về danh mục các sản phẩm tín dụng, các ngân hàng có các sản phẩm tương đối giống nhau về số lượng (chênh lệch ít ) và sản phẩm. Trong đó, chỉ có Agribank có số lượng sản phẩm tín dụng cá nhân cao nhất (19 sản phẩm ). Về các sản phẩm tín dụng, BIDV có một số điểm mạnh so với các ngân hàng khác như: (i)Thời hạn vay dài: sản phẩm vay mua, sửa chữa nhà là 20 năm trong khi các ngân hàng khác tùy vào mục đích sửa nhà khoảng 5-10 năm, mua nhà 10-15 năm, chỉ khi mua nhà biệt thư, dự án, thời gian vay tối đa mới là 20 năm,(ii) lãi suất vay của BIDV tương đối thấp và có nhiều gói tín dụng ưu đãi. Điểm yếu là BIDV vẫn còn ít sản phẩm mới đặc thù để hấp dẫn khách hàng như cho vay tiểu thương, cho vay tiêu dùng chưa được phát triển mạnh. Một số điểm nổi bật các sản phẩm tín dụng của các ngân hàng khác. Luận văn: Thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV

Agribank: Với khoảng 19 sản phẩm tín dụng, Agribank cung cấp cho khách hàng một danh mục phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các sản phẩm nổi bật như: cho vay người lao động làm việc ở nước ngoài, cho vay lưu động đối với hộ nông dân, cho vay các dự án theo chỉ định Chính phủ,…. với ưu điểm trả nợ gốc nhiều lần hoặc một lần phù hợp với các sản phẩm vay cũng như dòng vốn sản xuất kinh doanh của khách hàng. (Nguồn: www.agribank.com.vn)

MB bank: Các sản phẩm tín dụng của MB bank đa dạng và cụ thể với nhiều đối tượng như: cho vay mua nhà, đất dự án, nhà ở lực lượng vũ trang nhân dân, cho vay tín chấp cán bộ công nhân viên chức nhà nước, cho vay cổ phần hóa, cho vay hộ trồng lúa. Mức cho vay tối đa của MB bank cao, thường là 80% nhu cầu vốn của khách hàng. (Nguồn: www.mbbank.com.vn)

Thẻ

Hiện nay, BIDV cung cấp cho khách hàng khoảng 12 loại thẻ ghi nợ và 7 loại thẻ tín dụng. So với các ngân hàng khác, danh mục sản phẩm thẻ ghi nợ của BIDV tương đối đa dạng với nhiều loại thẻ đồng thương hiệu cũng như thẻ liên kết. Tuy nhiên, sản phẩm thẻ tín dụng của BIDV vẫn còn ít, chưa có nhiều loại thẻ liên kết cũng như tạo ra các sản phẩm thẻ mới hấp dẫn các đối tượng khách hàng. Một số sản phẩm thẻ nổi bật của các ngân hàng khác:

Vietcombank: Với kỷ lục “Ngân hàng có sản phẩm thẻ đa dạng nhất Việt Nam” được Bộ sách kỷ lục Việt Nam công nhận và là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam chấp nhận thanh toán cả 7 loại thẻ ngân hàng thông dụng trên thế giới mang thương hiệu American Express, Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Discover và UnionPay. Vietcombank đã và đang có nhiều loại thẻ liên kết với nhiều doanh nghiệp lớn như: Vietravel, Vietnam Airline, Diamond Plaza, Big C, Aeon, Co.op Mart.

Sacombank: Hiện nay, Sacombank có khoảng 20 loại thẻ ghi nợ đem đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng như: các loại thẻ thanh toán (4Student, thẻ doanh nghiệp, thẻ Novaland, SSC,…), thẻ trả trước (Sony, Nutifood, Citimart, Vinamilk, Trung Nguyên,…). Bên cạnh đó, Sacombank cũng phát triển nhiều loại thẻ tín dụng quốc tế liên kết với các thương hiệu trên thế giới như Visa, JCB,

Vietinbank: Hiện nay, Vietinbank có 9 loại thẻ ghi nợ nội địa, trong đó có 2 thẻ VIETINBANK E-PARTNER BHXH và VIETINBANK E-PARTNER THÀNH CÔNG liên kết với Bảo hiểm xã hội và Ngân hàng chính sách. Đặc biệt, Vietinbank đã phát hành thẻ trả trước quốc tế E-Fast On, là một dãy số do VietinBank phát hành, cho phép khách hàng mua sắm trực tuyến một cách an toàn tại các website có biểu tượng của Visa trên toàn thế giới. Khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ của tất cả các ngân hàng để mua thẻ E-Fast On của VietinBank.

Bảo hiểm

Vì BIDV có công ty bảo hiểm BIC, nên danh mục các sản phẩm bảo hiểm của BIDV tương đối đa dạng hơn các ngân hàng khác (khoảng 10 sản phẩm). Một số ngân hàng có các sản phẩm bảo hiểm nổi bật khác:

 • Vietcombank: Hiện nay, Vietcombank chiếm 45% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif và có các sản phẩm bảo hiểm như: Bảo an thành tài, Bảo an tín dụng, Bảo an gia với các đối tượng bảo hiểm gồm: con người, tài sản, sức khỏe. (Nguồn: www.vietcombank.com.vn)
 • Vietinbank: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva là liên doanh giữa Vietinbank và Tập đoàn bảo hiểm Aviva. Hiện nay, Vietinbank cung cấp cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm về con người, tài sản, sức khỏe như: Phát bảo an, Phát an bình, Phát lộc an khang, phát an tín dụng, phát lộc đăng khoa, phát lộc khôi nguyên. (Nguồn: www.vietinbank.com.vn)

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Thông qua việc tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của BIDV, kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV giai đoạn 2019-2023, thực trạng về phát triển dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại BIDV, chương 3 đã nêu rõ thực trạng hoạt động dịch vụ NHBL tại BIDV, so sánh danh mục các sản phẩm bán lẻ của BIDV với các ngân hàng khác. Bên cạnh đó, chương 3 còn đánh giá được tiềm năng thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ và nêu lên vị thế của BIDV so với các NHTM khác. Luận văn: Thực trạng phát triển ngân hàng bán lẻ tại BIDV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:  

===>>> Khóa luận: Biện pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại BIDV

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x