Luận văn: Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Các yếu tố quản trị công ty tác động đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết trên Sàn chứng khoán TP.HCM dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1 Khái quát chung về thi trường chứng khoán Việt Nam

2.1.1 Sự ra đời và tổng quan của thị trường chứng khoán Việt Nam (HOSE,HASTC,UPCOM)

Sự ra đời thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời khi chúng ta nhận thức rõ được việc xây dựng thị trường chứng khoán là một nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế, phù hợp với các điều kiện kinh tế-chính trị và xã hội trong nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh dấu bằng việc đưa ra vận hành Trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vào ngày 20/07/2000 và phiên giao dịch đầu tiên được thực hiện vào ngày 28/07/2000. Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội(HASTC) chính thức hoạt động vào ngày 04/07/2005 và thị trường đăng ký cổ phiếu của công ty đại chúng chưa được niêm yết(Upcom) được sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa vào vận hành tháng 06/2009.

Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những vị trí thứ cấp khi có sự mua đi bán các chúng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp. Luận văn: Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam

Chức năng của thị trường chứng khoán Việt Nam

9 Là một kênh huy động vốn cho nền kinh tế

9 Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng 9 Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán

9 Đánh giá các hoạt đống của các chủ thể phát hành chứng khoán

Tạo môi trường giúp cho Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô.

Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam

Uỷ ban chứng khoán Nhà Nước(UBCKNN): thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Sở giao dịch chứng khoán: là cơ quan thực hiện vận hành thị trường và ban hành những quyết định điều chỉnh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên Sở phù hợp với các quy định của luật pháp và UBCKNN.

Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK): có chức năng tổ chức, quản lý, điều hành và giám sát hệ thống giao dịch và các hoạt động mua,bán chứng khoán trên thị trường.

Công ty chứng khoán(CTCK): là tổ chức tài chính trung gian thực hiện một số nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khoán.

Các tổ chức phát hành chứng khoán: chính phủ, chính quyền địa phương, các công ty cổ phần, các quỹ đầu tư chứng khoán và các công ty quản lý quỹ.

Nhà đầu tư chứng khoán: là những cá nhân hay tổ chức tham gia mua và bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Các tổ chức đầu tư có thể là các công ty đầu tư, công ty bảo hiểm,công ty tài chính, ngân hàng thương mại và các công ty chứng khoán.

Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán

  • Nguyên tắc cạnh tranh: giá cả trên thị trường phản ánh quan hệ cung cầu về chứng khoán và các đối tượng tham gia trên thị trường chứng khoán được cạnh tranh bình đẳng với nhau.
  • Nguyên tắc công bằng: mọi người tham gia thị trường đều phải tuân thủ những quy định chung,được bình đẳng trong việc chia sẻ thông tin.
  • Nguyên tắc công khai: công khai về hoạt động của tổ chức phát hành,giao dịch của các loại chứng khoán trên thị trường.
  • Nguyên tắc trung gian: mọi hoạt động mua bán chứng khoán đều phải thực hiện thông qua tổ chức trung gian là các công ty chứng khoán được phép hoạt động trên thị trường.
  • Nguyên tắc tập trung: mọi giao dịch đều tập trung tại Trung tâm giao dịch chứng khoán để bảo đảm việc hình thành giá cả trung thực, hợp lý.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

2.1.2 Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam và vai trò của công ty niêm yết đối với nền kinh tế Việt Nam Luận văn: Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam

Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán là công cụ khuyến khích dân chúng tiết kiệm và thu hút mọi nguồn vốn nhàn rỗi vào đầu tư.

  • Thị trường chứng khoán là phương tiện huy động vốn, tạo điều kiện sử dụng vốn có hiệu quả đối với người đầu tư
  • Thị trường chứng khoán là công cụ giảm áp lực lạm phát do thị trường chứng khoán hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng trong việc cấp các khoản tín dụng trung và dài hạn.
  • Thị trường chứng khoán thúc đẩy các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả hơn
  • Thị trường chứng khoán tạo thói quen đầu tư
  • Thị trường chứng khoán thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Vai trò của công ty niêm yết đối với nền kinh tế Việt Nam

Huy động và phân bổ nguồn vốn một cách có hiệu quả: so với các chủ thể phát hành là Chính phủ hay chính quyền địa phương, thì chi phí huy động vốn của công ty niêm yết cao hơn, nhưng về mặt hiệu quả trong việc sử dụng vốn thì công ty niêm yết có nhiều ưu thế hơn, mức độ hấp dẫn của chứng khoán do công ty niêm yết phát hành đối với công chúng đầu tư cao hơn các doanh nghiệp bình thường khác. Điều này là do công ty niêm yết là công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp tiên tiến trong các loại hình doanh nghiệp. Ngoài ra, nó là loại hình doanh nghiệp chịu sự giám sát của nhiều đối tượng nhất (UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán, cơ quan khác…), các tổ chức trung gian (kiểm toán, công ty chứng khoán, các công ty định mức tín nhiệm..), các cơ quan truyền thông (báo chí, truyền hình..). Vì vậy

kể cả trong lý thuyết cũng như thực tiễn, công ty niêm yết có khả năng thu hút vốn lớn, chất lượng và hiệu quả khả năng sử dụng vốn đầu tư. Chính phủ là chủ thể phát hành “đặc biệt” do uy tín cũng như quyền lực của mình, nên trái phiếu của chính phủ có độ rủi ro thấp nhất và do vậy lãi suất trái phiếu Chính phủ cũng thường là thấp nhất. Trong việc sử dụng vốn, thì cơ chế phân bổ tín dụng của Chính phủ, nhất là ở các nước đang phát triển đang trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp, thường dẫn đến tình trạng tham nhũng hay đầu tư quá mức.

Cung cấp hàng hóa chủ yếu cho thị trường: chủ thể cung cấp hàng hóa trên thị trường chứng khoán chủ yếu là chính phủ (phát hành trái phiếu chính phủ) và doanh nghiệp-trong đó có công ty niêm yết thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra hàng hóa còn có thể do các chủ thể khác phát hành như các ngân hàng thương mại,các tổ chức tài chính phát hành…Ngoài ra,còn có một số định chế tài chính khác như quỹ hưu trí, quỹ đầu tư…cũng cung cấp hàng hóa cho thị trường chứng khoán, bản thân các chứng chỉ này cũng được niêm yết trên thị trường. Vì vậy, có thể nói rằng, công ty niêm yết là người cung cấp hàng hóa chủ đạo cho thị trường chứng khoán. Luận văn: Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam

Nâng cao tính thanh khoản của thị trường chứng khoán: tính thanh khoản của thị trường chứng khoán được thể hiện qua tính thanh khoản của chứng khoán,tính thanh khoản của chứng khoán được đo lường bằng khả năng chuyển nhượng. Khả năng chuyển nhượng càng cao thì tính thanh khoản của chứng khoán đó càng cao, do đó,tính thanh khoản của thị trường chứng khoán càng cao,và ngược lại.

Tăng cường tính công khai, minh bạch của thị trường:công ty niêm yết là công ty cổ phần có cổ phiếu được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán,nên nó phải đáp ứng những đòi hỏi cao nhất về tiêu chuẩn kế toán, kiểm toán về quản trị công ty, về công bố thông tin của một nước,và thường những tiêu chuẩn này có xu hướng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra nó còn là loại hình doanh nghiệp chịu sự giám sát của nhiều đối tượng nhất, vì vậy, tính công khai minh bạch của công ty niêm yết là cơ sở để đảm bảo cho tính công khai minh bạch của thị trường chứng khoán được thực hiện.

2.1.3 Toàn cảnh kết quả giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 30/09/2009

Bảng 2.1: Bảng phân tích số công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và cơ cấu ngành tính đến ngày 30/09/2009

CƠ CẤU NGÀNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TÍNH ĐẾN NGÀY 30/09/2009

Bảng 2.2:Các công ty đăng ký trên thị trường Up Com 30/09/2009

2.2 Những khác biệt thực tế giữa VAS và IFRS có thể ảnh hưởng lớn đến đối tượng sử dụng BCTC Luận văn: Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.1 Các khoản mục trên bảng cân đối kế toán

Tài sản sinh vật và các sản phẩm nông nghiệp

Thu hoạch từ các tài sản sinh vật của các DN hoạt động trong lĩnh vực nông (lâm,ngư) nghiệp, theo VAS chỉ được tính theo giá phí, nhưng IAS 41 quy định tính theo giá trị hợp lý (giá thị trường) trừ đi chi phí tại thời điểm bán.

Tài sản cố định hữu hình

IAS cho phép sử dụng mô hình giá trị hợp lý của tài sản cố định nếu nó có thể đo lường một cách đáng tin cậy hoặc sử dụng mô hình giá vốn như VAS. Nếu sử dụng mô hình giá trị hợp lý, giá trị thay đổi của tài sản cố định được ghi tăng, giảm vốn chủ sở hữu, không ghi vào lãi lỗ. Tuy nhiên, nếu dùng mô hình giá trị hợp lý, DN vẫn phải báo cáo cả giá vốn để nhà đầu tư có thêm thông tin tham chiếu.

Bất động sản đầu tư

IAS quy định DN có thể dùng mô hình giá trị hợp lý để đo lường giá trị bất động sản đầu tư, trừ khi nó không thể đo lường một cách đáng tin cậy, do vậy phải dùng giá phí như VAS. Theo mô hình giá trị hợp lý, sự thay đổi của giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư được ghi nhận vào lãi lỗ trong báo cáo kết quả. Tuy nhiên, khi dùng mô hình giá trị hợp lý, trong phần thuyết minh DN phải thuyết minh giá gốc của nó để nhà đầu tư có thể tự đánh giá và so sánh.

Các khoản lỗ giảm giá trị tài sản(Impairment loss)

IAS quy định đối với tài sản cố định hữu hình, vô hình hay tài sản tài chính khi có khoản giảm giá trị tài sản phát sinh (do tài sản bị hư hỏng, do tiến bộ kỹ thuật…), nó phải được ghi nhận ngay vào BCTC kỳ đó.VAS không yêu cầu ghi nhận các sự kiện này. Điều này làm cho BCTC theo VAS giảm đi tính đáng tin cậy, do nó không phản ánh đúng giá trị của DN.

2.2.2 Các khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh Đo lường và trình bày lãi trên mỗi cổ phiếu(EPS) Luận văn: Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam

EPS là một trong những chỉ tiêu rất quan trọng và phổ biến mà nó ảnh hưởng rất lớn đến giá cổ phiếu của công ty. Theo VAS, lãi được dùng để tính EPS bao gồm cả khoản lãi không dành cho các cổ đông phổ thông như lãi để trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho nhân viên và các quỹ khen thưởng không phải cho các cổ đông. Quy định này của VAS phản ánh không trung thực và hợp lý kết quả và tình hình tài chính của DN. Theo IAS, những khoản thưởng này sẽ được tính vào chi phí để trừ ra khỏi lãi cho việc tính EPS.

EPS pha loãng(Diluted EPS)

Là một chỉ tiêu rất quan trọng cho các nhà đầu tư để dự đoán EPS của DN trong những năm tới. Mặc dù trong VAS 30 có yêu cầu chỉ tiêu EPS suy giảm (pha loãng) nhưng trong thông tư hướng dẫn không quy định rõ ràng và trong biểu mẫu thống nhất của báo cáo kết quả kinh doanh không có chỉ tiêu này, nên các DN không trình bày EPS pha loãng. IAS quy định EPS cơ bản và EPS pha loãng phải được trình bày trên báo cáo kết quả kinh doanh với mức độ nổi bật như nhau.

Chia cổ tức bằng cổ phiếu

Khác với IAS, VAS và thực tế các công ty không điều chỉnh hồi tố EPS cho những năm trước đó. Trong những trường hợp này, việc phân tích xu hướng EPS qua các năm theo số liệu EPS gốc (không điều chỉnh) sẽ bị sai lệnh rất nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến các quyết định đầu tư

Khái niệm lãi hoạt động kinh doanh(Operating income)

Để việc so sánh và quản trị được tốt hơn, IAS định nghĩa lãi hoạt động kinh doanh là các khoản lãi lỗ từ các hoạt động kinh doanh thông thường của DN, khoản này không bao gồm các khoản thu nhập và chi phí tài chính như của VAS. Luận văn: Khái quát về thị trường chứng khoán Việt Nam

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Thực trạng phân tích tài chính tại các Cty niên yết

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x