Luận văn: Khái quát về cho vay tại Ngân hàng VietinBank

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Khái quát về cho vay tại Ngân hàng VietinBank hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1.1 Giới thiệu về Vietinbank-Quảng Bình

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình là đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được được thành lập vào ngày 05 tháng 02 năm 2004 theo quyết định số 28/HĐQT-NHCT của Hội đồng quản trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam với tên gọi Ngân hàng công thương Quảng Bình.

Thông tin chung về tổng quan, địa chỉ, tên giao dịch cũng như các tiêu hiệu, sứ mạnh và tầm nhìn được tóm tắt ở bảng sau:

2.1.2. Cơ cấu tổ chức, Chức năng, nhiệm vụ của phòng ban và nguồn nhân lực Luận văn: Khái quát về cho vay tại Ngân hàng VietinBank

Ngày 18/4/2013, tạp chí danh tiếng Forbes công bố danh sách Global 2000 điểm tên những doanh nghiệp niêm yết hùng mạnh nhất trên thế giới. Đứng thứ 1.764, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách này Vietinbank-Quảng Bình là đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng theo Luật các Tổ chức tín dụng và quy định của Ngành.

Chi nhánh hoạt động theo mô hình tổ chức gồm Ban Giám đốc và các phòng/ban nghiệp vụ với chức năng, nhiệm vụ chung là tham mưu, hỗ trợ Ban giám đốc chi nhánh trong quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro của chi nhánh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Chi tiết mô hình tổ chức được cụ thể hóa ở sơ đồ sau:

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban được chi tiết cụ thể như sau:

Phòng Khách hàng Doanh nghiệp: Tham mưu cho Ban giám đốc chi nhánh (CN) trong quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh đối với đối tượng khách hàng doanh nghiệp phù hợp với định hướng của Vietinbank trong từng thời kỳ &chế độ, quy định hiện hành của Vietinbank; chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong từng thời kỳ.

Phòng bán lẻ: Tham mưu cho Ban lãnh đạo CN trong Quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh bán lẻ tại CN/PGD phù hợp với định hướng của Vietinbank trong từng thời kỳ và chế độ, quy định hiện hành của Vietinbank; và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu bán lẻ được giao theo quy định của Vietinbank trong từng thời kỳ.

Phòng Kế toán: Tham mưu cho Ban lãnh đạo CN trong công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ; quản lý hệ thống máy tính và điện toán; quản lý, kiểm kê tài sản; công cụ dụng cụ… tại CN. Hỗ trợ và chuyển giao khách hàng sang Phòng Bán lẻ để bán/bán chéo sản phẩm dịch vụ bán lẻ của Vietinbank.

Phòng Tiền tệ kho quỹ (TTKQ): Tham mưu Ban lãnh đạo CN trong công tác Quản lý, sử dụng tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, hồ sơ tài sản bảo đảm… của CN tại nơi giao dịch, kho bảo quản và trên đường vận chuyển. Quản lý an toàn toàn bộ tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, hồ sơ tài sản bảo đảm… của CN.

Phòng Tổng hợp: Tham mưu cho Ban lãnh đạo CN trong công tác lập, xây dựng, giao kế hoạch, tổng hợp báo cáo tại CN; xử lý nợ có vấn đề. Theo dõi, đôn đốc, đề xuất biện pháp chỉnh sửa, khắc phục, chấn chỉnh sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro tại CN.

Phòng Tổ chức Hành chính: Tham mưu cho Ban Giám Đốc CN trong công tác quản lý cán bộ, thi đua khen thưởng, đào tạo, hành chính quản trị; Thực hiện và theo dõi giám sát kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách và quy trình quản lý nguồn nhân lực. Lập kế hoạch định biên lao động, kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản; theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa tài sản; Thực hiện các thủ tục giấy phép đăng ký kinh doanh của CN và các PGD trực thuộc CN; Luận văn: Khái quát về cho vay tại Ngân hàng VietinBank

Các phòng giao dịch gồm: Phòng giao dịch Ba Đồn, Phòng giao dịch Lệ Thủy, Phòng giao dịch Bố Trạch, Phòng giao dịch Đồng Hới, Phòng giao dịch Chợ Ga.

Với chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện các nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ tín dụng, cung cấp các dịch vụ ngân hàng và thực hiện các nghiệp vụ khác theo quy định của NHNN, của Vietinbank trên cơ sở quy chế, quy trình nghiệp vụ và phạm vi được ủy quyền của Tổng Giám đốc/Giám đốc Chi nhánh.

Nguồn nhân lực: Về số lượng và chất lượng: Tổng số lao động hiện có tại Chi nhánh là 120 người, trong đó cán bộ có trình độ đại học trở lên 113 người, trình độ cao đẳng và trung cấp 5 người. Về độ tuổi lao động: Độ tuổi lao động bình quân của Chi nhánh là 28 tuổi thấp hơn so với độ tuổi bình quân của hệ thống Vietinbank là 35 tuổi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính – Ngân Hàng

2.1.3. Sản phẩm, dịch vụ cung ứng

Có thể nói về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Quảng Bình phong phú và đa dạng. Cụ thể:

Huy động vốn: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế và dân cư; nhận tiền gửi tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn: Tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tích luỹ, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu.

Cho vay, đầu tư: Cho vay ngắn hạn bằng VNĐ và ngoại tệ; cho vay trung, dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ; tài trợ xuất, nhập khẩu; chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất; đồng tài trợ, cho vay tài trợ, uỷ thác và các hiệp định tín dụng khung; thấu chi, cho vay tiêu dùng; đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong nước.

Bảo lãnh: Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước và quốc tế): Bảo lãnh dự thầu; bảo lãnh thực hiện hợp đồng; bảo lãnh thanh toán.

Thanh toán và tài trợ thương mại: Phát hành, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu; thông báo, xác nhận, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu; nhờ thu xuất, nhập khẩu (Collection); nhờ thu hối phiếu trả ngay (D/P) và nhờ thu chấp nhận hối phiếu (D/A); chuyển tiền trong nước và quốc tế; chuyển tiền nhanh Western Union.

Ngân quỹ: Mua, bán ngoại tệ; mua, bán các chứng từ có giá (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu…); thu, chi hộ tiền mặt VNĐ và ngoại tệ…; Cho thuê két sắt; cất giữ bảo quản vàng, bạc, đá quý, giấy tờ có giá,…

Thẻ và ngân hàng điện tử: Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế (VISA, MASTER CARD…); dịch vụ thẻ ATM, thẻ tiền mặt (Cash card); Internet Banking, Phone Banking, SMS Banking.

Để hoàn thiện các dịch vụ liên quan hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời tạo đà cho sự phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế, VietinBank-Quảng Bình luôn có tầm nhìn chiến lược trong đầu tư và phát triển, tập trung ở 3 lĩnh vực: Phát triển nguồn nhân lực; phát triển công nghệ; phát triển kênh phân phối.

2.1.4. Đánh giá chung về Vietinbank-Quảng Bình so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Luận văn: Khái quát về cho vay tại Ngân hàng VietinBank

Trong giai đoạn 2010 – 2016 hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có sự xuất hiện thêm 04 NHTM cổ phần. Với những thay đổi này, hệ thống ngân hàng Quảng Bình hiện có: 04 NHTM cổ phần Nhà nước, 01 Ngân hàng một thành viên Nhà nước, 06 NHTM cổ phần và 03 tổ chức tín dụng khác. Với hệ thống các chi nhánh cấp 2, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm rộng khắp toàn Tỉnh và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng tốt nhu cầu về vốn và các dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp và người dân địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Tỉnh Quảng Bình.

Dự kiến trong giai đoạn 2016-2020, số lượng các NHTM có mặt hoạt động tại Quảng Bình sẽ tăng lên 10 Ngân hàng, áp lực cạnh tranh sẽ ngày càng quyết liệt.

Vietinbank, với vị thế là một NHTM Nhà nước có quy mô và lợi nhuận dẫn đầu hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Vietinbank-Quảng Bình là Chi nhánh thành lập sau so với một số Ngân hàng trên địa bàn, quy mô nhỏ, đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ, ít kinh nghiệm nên mức độ cạnh tranh chưa cao. Trong chiến lược đến năm 2020, Vietinbank-Quảng Bình trở thành top 3 ngân hàng trên địa bàn. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Vietinbank-Quảng Bình được xác định gồm 03 NHTM Nhà nước đã cổ phần hóa là Vietinbank Quảng Bình, BIDV Quảng Bình và BIDV Bắc Quảng Bình; không lựa chọn Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) do đặc thù của ngân hàng này có quy mô lớn nhất nhưng được xác định là trụ cột về tài chính cho nông nghiệp – nông thôn, đây không phải là phân khúc thị trường chủ yếu của Vietinbank-Quảng Bình); 06 NHTM cổ phần là Sacombank Quảng Bình, Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) Quảng Bình, ACB Quảng Bình, Bắc Á Bank, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPost Bank).

Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình, năm 2016, thị phần huy động vốn của Vietinbank – Quảng Bình mới chiếm 8,82% trên địa bàn, đứng thứ 4 trong số các ngân hàng trên địa bàn. Đến năm 2017 thị phần tăng lên, chiếm 9.87% xếp thứ 2 trong các NHTM trên địa bàn.

Thị phần dư nợ cho vay chiếm 10,2% năm 2017, xếp thứ 3 trong các NHTM trên địa bàn. Điều đáng nói ở đây là trong giai đoạn kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp và người dân có xu hướng hạn chế vay vốn để sản xuất kinh doanh, mặt khác các điều kiện tín dụng của các NHTM cũng gắt gao hơn, tuy nhiên dư nợ của Vietinbank-Quảng Bình vẫn tăng trưởng cao và rất ổn định.

Thị phần dịch vụ chiếm 9,8% năm 2017, cũng tăng lên 1,1% (từ 8,7% năm 2016), xếp thứ 3 sau hai ông lớn là BIDV và Agribank.

Ngoài việc tăng trưởng quy mô các chỉ tiêu kinh doanh, Vietinbank-Quảng Bình đã tăng được thị phần trên địa bàn, chứng tỏ khả năng cạnh tranh, uy tín thương hiệu của Vietinbank-Quảng Bình tăng lên rõ rệt, khách hàng dần chấp nhận các sản phẩm dịch vụ của Vietinbank. Đây là sự nỗ lực cố gắng đáng ghi nhận của tập thể lãnh đạo, nhân viên Vietinbank-Quảng Bình. Luận văn: Khái quát về cho vay tại Ngân hàng VietinBank

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:  

===>>> Luận văn: Thực trạng hoạt động cho vay tại Vietinbank

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x