Luận văn: Khái quát sự hình và phát triển của NH Agribank

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Khái quát sự hình và phát triển của NH Agribank hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch.

Sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam (sau đây viết tắt là Sở giao dịch) được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Sở kinh doanh hối đoái NHNo&PTNT Việt Nam theo Quyết định số 232/QĐ/HĐQT-02 ngày 13/05/1999 của Chủ tịch HĐQT NHNo&PTNT Việt Nam. Về quy chế tổ chức và hoạt động, Sở giao dịch là đầu mối thực hiện các nghiệp vụ theo uỷ quyền của NHNo&PTNT Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ theo lệnh của Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam; vừa kinh doanh trực tiếp như một chi nhánh NHNo&PTNT trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, tính đến thời điểm cuối năm 2018, Sở Giao Dịch đã có nhiều lần thay đổi về mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHNo&PTNT Việt Nam nhằm phù hợp với từng giai đoạn phát triển và thực hiện đề án tái cơ cấu của NHNo&PTNT Việt Nam.

Nhờ nỗ lực đổi mới và mở rộng phát triển theo định hướng của Agribank, của Thủ đô, Agribank Chi nhánh Sở giao dịch đạt được những thành tựu quan trọng, tạo lợi thế và uy tín trong hoạt động ngân hàng không chỉ trên địa bàn Thủ đô mà còn mở rộng các tỉnh thành khác trong cả nước. Agribank Chi nhánh Sở giao dịch gắn bó chặt chẽ với sự phát triển và lớn mạnh của các DN và hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội trong suốt thời gian dài sau đổi mới.

Trong những năm gần đây, với thế mạnh về nguồn vốn, Agribank Chi nhánh Sở giao dịch đã mở rộng tiếp cận và thẩm định các dự án đầu tư khả thi, có hiệu quả và đầu tư vốn tín dụng. Hoạt động đầu tư của Chi nhánh luôn luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố, tập trung đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô như: Dịch vụ, thông tin, du lịch, y tế, chuyển giao công nghệ, viễn thông, các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, giao thông vận tải… Luận văn: Khái quát sự hình và phát triển của NH Agribank

Theo Pháp lệnh Ngân hàng và điều lệ hoạt động của Agribank có những chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:

 • Huy động vốn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ với nhiều hình thức: mở tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, kì phiếu, trái phiếu..,
 • Đầu tư vốn tín dụng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các thành phần kinh tế.
 • Làm đại lý và dịch vụ uỷ thác cho các tổ chức Tài chính, Tín dụng và cá nhân trong và ngoài nước như tiếp nhận và triển khai các dự án, dịch vụ giải ngân cho các dự án, thanh toán thẻ Tín dụng, …
 • Thực hiện thanh toán bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ như: chuyển tiền điện tử trong nước, thanh toán quốc tế qua mạng SWIFT…
 • Chi trả kiều hối, mua bán ngoại tệ, chiết khấu, cho vay cầm cố các chứng từ có giá.
 • Bảo lãnh bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ dưới nhiều hình thức khác nhau trong và ngoài nước.
 • Thực hiện các dịch vụ khác.

Agribank Chi nhánh Sở giao dịch đã ngày càng khẳng định vị thế là một trong những Ngân hàng có uy tín và hoạt động kinh doanh có hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính – Ngân Hàng

2.1.2. Mô hình tổ chức của Agribank Chi nhánh Sở giao dịch.

Bao gồm 9 Phòng nghiệp vụ và 05 Phòng giao dịch:

 • Chi nhánh có Trụ sở tại số 02 và số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
 • Ban giám đốc Chi nhánh: gồm Giám đốc và 04 Phó giám đốc.
 • Có 09 Phòng nghiệp vụ gồm:
 • Phòng Khách hàng Doanh nghiệp,
 • Phòng Khách hàng Hộ sản xuất cá nhân
 • Phòng Kế hoạch Nguồn vốn,
 • Phòng Kế toán và Ngân quỹ,
 • Phòng Tổng hợp,
 • Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ,
 • Phòng Kinh doanh Ngoại hối,
 • Phòng Dịch vụ và Marketing.
 • Phòng Điện toán

Bảng 2.1. Số lượng Phòng giao dịch:

2.1.3. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch Luận văn: Khái quát sự hình và phát triển của NH Agribank

Ba năm liên tiếp từ 2016 – 2018, Agribank Chi nhánh Sở giao dịch đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế thành phố Hà Nội, không chỉ trong các hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông thường mà còn là ngân hàng đi đầu mọi hoạt động về nông nghiệp và nông thôn.

Về hoạt động huy động vốn

Kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2018 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sựt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới ở trong nước, giá cả trên thị trường thế giới biến động, nhất là giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, nhưng đồng thời là yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng. Tuy nhiên, nhờ sự giám sát chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước về trần lãi suất huy động cũng như kết hợp sự chỉ đạo linh hoạt đúng đắn của Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Sở giao dịch cùng với sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn chi nhánh nên nguồn vốn huy động của Chi nhánh đã có sự tăng trưởng đáng khích lệ. Năm 2016, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt 6.935 tỷ đồng, tăng 363 tỷ đồng (+5,5%) so với đầu năm, góp phần tạo thu nhập cho Chi nhánh trong năm.

Trong năm 2017, tổng nguồn vốn huy động có sự giảm so với năm 2016, đạt 6.026 tỷ đồng…Sang năm 2018, nguồn vốn đạt mức 7.072 tỷ đồng ( tăng +22,4%) so với năm 2017, đạt 171,6% KH tăng trưởng năm 2018; đạt 108% so với kế hoạch nguồn vốn cuối kỳ. Việc tăng trưởng đều nguồn vốn huy động tạo động lực và nguồn kinh doanh vốn tốt cho Agribank Chi nhánh Sở giao dịch trong năm 2018.

Về hoạt động tín dụng:

Song song với hoạt động huy động vốn, việc đầu tư tín dụng vẫn là hoạt động mũi nhọn của Chi nhánh. Trong những năm gần đây sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt tác động mạnh đến công tác tín dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch.

Dư nợ cho vay của Chi nhánh giai đoạn 2016 – 2018 có những sự phát triển và tăng trưởng vượt bậc được thể hiện: Dư nợ tín dụng năm 2017 đạt 3.978 tỷ đồng tăng 212 tỷ đồng (+5,6%) so với năm 2016. Năm 2018 dư nợ đạt 4.739 tỷ đồng, tăng 761 tỷ đồng (19,1%) so với đầu năm, đạt 108,7% so với kế hoạch năm 2018. Năm 2018, tình hình dư nợ như sau:

Dư nợ nội tệ: 4.599,6 tỷ đồng (gồm 24,2 tỷ đồng DN thẻ và thấu chi), tăng 850,7 tỷ đồng (+22,7%) so với đầu năm, đạt 103,5% kế hoạch năm 2018 (4.443 tỷ đồng) Luận văn: Khái quát sự hình và phát triển của NH Agribank

Dư nợ ngoại tệ: 6.02 ngàn USD, giảm 4,2 triệu USD (-41,1%) so với đầu năm, đạt 57,4% KH năm 2018 (10.481 ngàn USD);

Dư nợ phân theo thời gian:

 • Dư nợ cho vay ngắn hạn: 2.355,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,7% tổng dư nợ, tăng 744,0 tỷ đồng (+46,2%) so với đầu năm.
 • Dư nợ cho vay trung dài hạn: 2.384,0 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,3% tổng dư nợ, tăng 17,08 tỷ đồng (+0,7%) so với đầu năm.

Dư nợ tính theo thành phần kinh tế:

 • Khách hàng doanh nghiệp: 3.672 tỷ đồng, tăng 315,4 tỷ đồng (+9,4%) so với đầu năm, đạt 93,1% kế hoạch năm 2018 (3.944 tỷ đồng);
 • Khách hàng Cá nhân và HSX: 1.067,5 tỷ đồng, tăng 446,1 tỷ đồng (71,8%) so với đầu năm, đạt 145,4% kế hoạch năm 2018 (734 tỷ đồng).

Biểu đồ 2.1: Cấp tín dụng cho Khách hàng giai đoạn 2016-2018

Về hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối doanh số mua/bán ngoại tệ đạt 237 triệu USD, giảm 23,4 triệu USD (-9%) so cùng kỳ năm trước.. Doanh số mua/bán ngoại tệ năm 2018: đạt 260 triệu USD, tăng 23 triệu USD (+9,7%) so cùng kỳ năm trước.

Về doanh số thanh toán hàng xuất/nhập khẩu của Chi nhánh: Doanh số thanh toán xuất khẩu năm 2017 đạt 15,26 triệu USD, giảm 4,6 triệu USD (-23%) so với năm 2016; Doanh số thanh toán hàng nhập khẩu năm 2017 đạt 95,2 triệu USD, giảm 22 triệu USD (-18,8%) so với năm 2016. Tuy nhiên sang năm 2018, doanh số thanh toán xuất khẩu đạt 17,77 triệu USD, tăng 2,5 triệu USD (+16,4%) so với năm 2017; Doanh số thanh toán hàng nhập khẩu năm 2018 đạt 110,36 triệu USD, tăng 15,16 triệu USD (+15,9%) so với năm 2017.

Các hoạt động kinh doanh khác.

Ngoài các mảng kinh doanh chính nêu trên, Chi nhánh Sở giao dịch không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các mảng nghiệp vụ hỗ trợ như:

Công tác tiền tệkho quỹ: Ngoài giao dịch một cửa để thể hiện được sự đa dạng hóa trong dịch vụ, hệ thống Agribank có riêng một phòng Ngân quỹ để thực hiện các giao dịch lớn và thu đổi ngoại tệ với số lượng lớn đáp ứng được nhu cầu cao trong giao dịch của các đối tượng khách hàng có lượng tiền giao dịch lớn, từ đó thu về được doanh thu dịch vụ ngân quỹ đóng góp vào lợi nhuận của chi nhánh.

Ngoài các mảng kinh doanh chính nêu trên, Chi nhánh Sở giao dịch không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tác nghiệp của các mảng nghiệp vụ hỗ trợ như:

Công tác thông tinđiện toán: Duy trì tốt hoạt động công nghệ thông tin tại Chi nhánh. Hỗ trợ, xử lý tốt các sự cố về công nghệ thông tin tại trụ sở Chi nhánh và các Phòng Giao dịch. Đáp ứng kịp thời các yêu cầu về công nghệ thông tin phục vụ cho việc mở rộng mạng lưới (các Phòng giao dịch, Đại lý nhận lệnh, máy ATM), lấp đặt mạng, đường truyền số liệu. Công tác đào tạo Công nghệ thông tin được chú trọng, trong đó bao gồm cả đảo tạo kỹ thuật tin học cơ bản và đảo tạo ứng dụng tin học trên các phần mềm của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Kết quả hoạt động kinh doanh

Tổng hợp kết quả kinh doanh qua 3 năm của Chi nhánh Sở giao dịch được thể hiện qua biểu đồ lợi nhuận:

Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận giai đoạn 2016-2018

Nhìn vào biểu đồ ta thấy được lợi nhuận qua các năm đã có sự biến động. Năm 2016 lợi nhuận đạt 111.579 triệu đồng, năm 2017 lợi nhuận đạt 154.642 triệu đồng tăng 38.6% so với cùng kì năm 2016, năm 2018 đạt 181.916 triệu đồng tăng 17.6%. Có thể nói năm 2018 Agribank chi nhánh Sở giao dịch đã không đạt được mục tiêu lợi nhuận như đã đề ra do việc trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu của một số Doanh nghiệp điều đó đã tác động không nhỏ đến doanh thu lợi nhuận của chi nhánh Sở giao dịch.

Trong thời gian qua hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Sở giao dịch cũng gặp một số khó khăn nhưng cũng đang được khắc phục và xử lý vẫn đảm bảo được mức lợi nhuận doanh thu đề ra và vẫn là ngân hàng uy tín hàng đầu, là sự lựa chọn đúng đắn của khách hàng.

Tóm lại, trong thời gian Chi nhánh Sở giao dịch đã thực sự cố gắng trong việc phát huy những lợi thế của mình để hoạt động kinh doanh, đạt được những kết quả nhất định như: hoạt động thanh toán, hoạt động thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử huy động vốn, chi tiêu lợi nhuận… Luận văn: Khái quát sự hình và phát triển của NH Agribank

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:  

===>>> Luận văn: Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Agribank

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x