Luận văn: Hoạch định sứ mạng phát triển kinh doanh của công ty

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Hoạch định sứ mạng phát triển kinh doanh của công ty hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi đến năm 2020 dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1 Sứ mạng và mục tiêu phát triển của Công Ty

Sứ mạng của Công Ty

Sứ mạng xây dựng chiến lược kinh doanh là vô cùng quan trọng. Vì xây dựng được hướng đi tốt thì quyết định rất lớn đến sự thành bại cũng như sự cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó công tác xây dựng chiến lược đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu tại các doanh nghiệp. Công ty cũng không phải là ngoại lệ và sứ mạng của công ty là: Luận văn: Hoạch định sứ mạng phát triển kinh doanh của công ty

Công ty TNHH và dịch vụLinh Chi xây dựng chiến lược kinh doanh là cơ sở tiền đề vững chắc cho sự phát triển sau này của công ty.

Sự tổn tại của góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Giúp họ có cuộc sống ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống .

Mục tiêu của Công ty

Xã hội ngày càng phát triển đi lên, thông thường sự phát triển sau cao hơn giai đoạn trước cả về quy mô và cách thức quản lý. Nhu cầu mở rộng giao lưu và hợp tác làm ăn ngày càng được mở rộng. Vì vậy mà việc lựa chọn một chiến lược kinh doanh phù hợp là rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của một công ty.

Mục tiêu dài hạn

Với những sản phẩm chất lượng đáp ứng được nhu cầu khách hàng, công ty sẽ mở rộng được thị trường và thị phần, thu hút được lượng khách hàng lớn.

Mục tiêu đến năm 2020

Từ tình hình kinh doanh năm 2014 và yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới, BGĐ đề ra những nhiệm vụ chủ yếu sau :

Đội ngũ nhân lực có trình độ, kỹ năng quản lý, giao tiếp và tư vấn tốt.

Nâng cao năng lực cho các bộ phận phòng ban, văn phòng cũng như trình độ chuyên môn đủ sức tạo ra những thế mạnh và đặc thù riêng đủ sức cạnh tranh lâu dài trên thị trường.

Doanh thu phát triển tăng từ 15 – 20% mỗi năm, mục tiêu đến năm 2020 mức doanh thu bán hàng đạt 16 tỷ.

Xây dựng thành thương hiệu mạnh và chiến tỷ trọng 25% trong lĩnh vực trên thị trường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:   

===>>>  Dịch Vụ Viết Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

3.2 Hoạch định chiến lược cho công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi

3.2.1 Ma trận SWOT Luận văn: Hoạch định sứ mạng phát triển kinh doanh của công ty

Kết hợp W – T:

Khắc phuc điểm yếu, hạn chế các nguy cơ.

W1245+T123

Chiến lược thu hẹp sản xuất

W14 5 + T2,4 ^ Chiến lược ổn định tài chính.

(WT2)

Từ kết quả ma trận ta có 4 nhóm chiến lược chính và 8 chiến lược bộ phận để công ty có thể lựa chọn thực hiện. Đó là:

Nhóm chiến lược S-O (nhóm chiến lược dung điểm mạnh nắm bắt cơ hội)

SOi: Chiến lược mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

SO2: Chiến lược ổn định thị trường, ổn định nguồn nguyên liệu.

Nhóm chiến lược S-T (Dùng điểm mạnh khắc phục các nguy cơ)

ST1: Chiến lược xây dựng thương hiệu.

ST2: Chiến lược mở rộngthị trường xuất khẩu.

Nhóm chiến lược W-O (Tận dụng cơ hội để khắc phục các điểm yếu)

WOi: Chiến lược xây dựng hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực

WO2: Chiến lược tăng cường đầu tư nghiên cứu, khác biệt hóa sản phẩm.

Nhóm chiến lược W-T (Khắc phục những điểm yếu, hạn chế những nguy cơ)

WT1: Chiến lược thu hẹp sản xuất.

WT2: Chiến lược ổn định tài chính.

Đến đây vấn đề đặt ra, các chiên lược này không thể tồn tại một cách độc lập mà tùy theo mức độ, chúng có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Nếu công ty thực hiện một trong số các chiến lược nêu trên thì không thể đạt mục tiêu đề ra. Mặt khác, do tính kinh tế và nguồn lực có hạn nên công ty cũng không thể thực hiện cùng lúc tất cả các chiến lược đề ra. Để giải quyết vấn đề này trong phạm vi luận văn tác giả sử dụng công cụ ma trận hoạch định có khả năng định lược QSPM thông qua việc lấy ý kiến chuyên gia nhằm lựa chọn các chiến lược chính thích hợp với tình hình thực tế của công ty.

3.2.2. Ma trận QSPM Luận văn: Hoạch định sứ mạng phát triển kinh doanh của công ty

Tổng số điểm hâp dẫn

Nhân xét:

Phân tích ma trận QSPM cho nhóm S-O cho thấy chiến lược SOi được chọn chọn vì tổng số điểm hấp dẫn (TAS = 145) cao hơn so với chiến lược SO2 vì có tổng số điểm hấp dẫn (TAS=132). Do đó, trong giai đoạn này công ty nên tập trung đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường trong nước. Điều này sẽ giúp cho công ty phát huy được thế mạnh để có thể đáp ứng được nhu cầu và chiếm lĩnh thị trường trong nước.

Tổng số điêm hâp dẫn

Nhận xét:

Phân tích ma trận QSPM cho nhóm S-T cho thấy chiên lược ST1 bị loại vì có tổng số điểm hấp dẫn (TAS-82) thấp hơn so với chiến lược ST2. Do đó, trong giai đoạn này Công ty nên tập trung đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu. Với chiến lược ST2, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực cần thiết để thực hiện chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới.

Phân tích ma trận QSPM cho nhóm W-O cho thấy chiến lược WO1 được chọn vì có tổng số điểm hấp dẫn (TAS=98) cao hơn so với chiến lược WO2 vì có tổng số điểm hấp dẫn (TAS=92). Do đó, trong giai đoạn này Công ty nên tập trungđẩy mạnh chiến lược này. Với chiến lược này WO1, Công ty sẽ tập trung nguồn lực để rà soát lại nội bộ, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực nguồn nhân lực.

Nhận xét:

Kết quả phân tích ma trận QSPM cho nhóm W-T cho thấy chiến lược WT1 được bỏ qua vì có tổng số điểm hấp dẫn (TAS=60) thấp hơn so với chiến lược WT2 vì có tổng số điểm hấp dẫn (TAS=68). Do đó trong giai đoạn này Công ty sẽ tập trung nguồn lực để rà soát nội bộ, kiểm soát các chỉ số về tài chính đảm bảo tính hợp lí và phòng tránh rủi ro về mặt tài chính.

Với kết quả từ các bảng ma trận QSPM, tác giả mạnh dạn chọn ra các chiến lược ưu tiên triển khai trong thời gian tới là:

 • Chiến lược mở rộng thị trường.
 • Chiến lược xây dựng, hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực.
 • Chiến lược ổn định tài chính.

Các chiến lược hỗ trợ:

 • Chiến lược ổn định thị trường hiện có, ổn định nguồn nguyên liệu
 • Chiến lược xây dựng thương hiệu.
 • Chiến lược tăng cường đầu tư nghiên cứu, khác biệt hóa sản phẩm.
 • Chiến lược thu hẹp sản xuất.

Các chiến lược này sẽ được phối hợp thực hiện tùy theo thời điểm.

3.2.4. Một số giải pháp thực hiện chiến lược củaCông ty TNHH và dịch vụLinh Chi đến năm 2020 Luận văn: Hoạch định sứ mạng phát triển kinh doanh của công ty

Thị trường kinh doanh của công ty có vai trò quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của một công ty. Do đó việc nghiên cứu tìm hiểu để làm sao ổn định thị trường tiêu thụ truyền thống và mổ rộng thêm các thị trường mới luôn là mục tiêu cơ bản của mỗi công ty. Các giải pháp mở rộng và ổn định thị trường dựa trên mặt mạnh của môi trường bên trong Công ty và các cơ hội từ môi trường bên ngoài đem lại cho công ty.

Mở rộng thị trường tiêu thụ

Về thị trường: Dựa vào khả năng và ưu thế hiện tại của mình, Công ty cần tập trung vào phân đoạn thị trường trọng điểm của mình, tìm hiểu và dự báo xu hướng tiêu dùng trong thời gian sắp tới. Công ty cần làm tốt công tác nghiên cứu thị trường, tạo được một mạng lưới tiếp thị phân phối rộng khắp, phản ứng nhanh nhạy trước những thay đổi của đối thủ cạnh tranh.

Về phân phối: Công ty phải có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống phân phối, kể cả chất lượng dịch vụ trước và sau khi bán hàng cho phù hợp với đặc điểm của thị trường tiêu dùng. Đa dạng hóa các kênh tiêu thụ sản phẩm, nhưng nên cố gắng phát triển kênh phân phối sản phẩm trực tiếp, tránh phụ thuộc vào các đơn vị trung gian… Đưa thương mại điện tử vào như một kênh phân phối mới, năng động, hiệu quả, thường xuyên tiến hành tuyên truyền quảng bá sản phẩm của mình qua nhiều phương thức khác nhau, thực hiện công tác phục vụ kỹ thuật khi bán và sau bán sao cho thật thuận lợi để phục vụ tốt hơn đối với khách hàng.

Tăng cường quảng bá sản phẩm

Tăng cường giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh công ty thông qua việc xây dựng một thương hiệu vững mạnh. Trên cơ sở soát lại quy hoạch và chiến lược sản phẩm đã có. Trước mắt cần tập trung ưu tiên đầu tư phát triển các mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao và có thị trường đầu ra hiện tại lớn, sau đó sẽ dần chuyển sang những mặt hàng có giá trị cao. Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến thiết kế, tạo mẫu, chuyển dần từ những mặt hàng chất lượng thấp, trung bình sang những mặt hàng chất lượng cao, giá trị lớn. Quảng cáo rộng rãi sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để xây dựng thương hiệu vững mạnh cần thực hiện tốt những cam kết về giá trị mang lại đối với khách hàng.

Xây dựng phát triển nhiều hình thức thanh toán

Xây dựng các phương thức thanh toán thuận lợi cũng là một yếu tố làm tăng độ hài lòng của khách hàng, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của Công ty so với các đói thủ khác. Vì vậy, Công ty cần xây dựng nhiều hình thức thanh toán phù hợp cho khách hàng. Đối với các khách hàng truyền thống công ty có thể có chính sách chậm thu.

Tăng cường Công tác nghiên cứu thị trường sản xuất

Hiện nay, Công ty chưa có bộ phận Marketing riêng biệt. Hoạt động nghiên cứu và phát triển thị trường còn yếu kém. Vì vậy, Công ty cần thành lập bộ phận chuyên trách, các nhóm nghiên cứu nhằm phân tích, dự báo cho từng mảng thị trường. Bộ phận nghiên cứu thị trường phải thông thạo các nghiệp vụ để có điều kiện chuyên sâu nắm vững đặc điểm của thị trường. Bên cạnh đó, bộ phận này cũng có nhiệm vụ là cung cấp các cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về thị trường, đối thủ cạnh tranh, các kênh phân phối nhằm giúp công ty có định hướng tốt trong sản xuất.. Bộphận này sẽ liên kết với các bộ phận khác như bộ phận sản xuất, tài chính… và với bộ phận hoạch định chiến lược để đề ra các kế hoạch sản xuất cho từng thời điểm.

3.2.4.1 Giải pháp thực hiện chiến lược: Tập trung hóa nguồn lực. Luận văn: Hoạch định sứ mạng phát triển kinh doanh của công ty

 • Trong thời đại phát triển hiện nay, rất nhiều công ty đã đẩy mạnh sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau để lợi dụng những cơ sở vốn có, dẫn đến tạo gia nhiều công ty, tập đoàn đa nghành nghề. Trong một thời gian dài đó coi như là một xu thế của thời đại. Nhưng ban lãnh đạo công ty đã nhận định và nhận thấy hoàn cảnh thực tại của công ty mà đề ra giải pháp tập trung mọi người lực để phát triển những thế mạnh sẵn có hiện tại, tránh trường hợp phân chia nguồn lực dẫn đến ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh doanh và cả nguồn lực tài chính.
 • Tập trung đẩy mạnh kênh phân phối bán hàng nghành linh, phụ kiện điện thoại, đa dạng hóa các sản phẩm công nghệ đang phát triển theo thời đại, nhưng có liên quan trực tiếp đến các sản phẩm công nghệ đang kinh doanh.
 • Không đầu tư sang lĩnh vực khác, ít hoặc không liên quan đến nghành nghề kinh doanh khác, tránh trường hợp phải dàn trải nguồn lực và tài chính vốn có của doanh nghiệp.
 • Liên kết, hợp tác đầu tư dài hợp với các nhà cung cấp, các đối tác của công ty, mở rộng phạm vi nguồn cung cấp hàng đa dạnh và các nhà đối tác tiêu thụ mới trong cùng nghành.

3.2.4.2 Giải pháp thực hiện chiến lược: Xây dựng hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực. 

Với quan niệm con người là nền tảng tạo sự thành công và phát triển bền vững của công ty, nhân lực đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như sự phát triển của Công ty. Tuy nhiên, công ty chưa thực sự quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực, một trong những yếu tố dẫn đến sự thành công.

Chủ động sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, hoạt động cho phù hợp với mô hình công ty cổ phần, phù hợp với quy mô hoạt động và chức năng của công ty

Nâng cao công tác nghiệp vụ, đào tạo các kỹ năng quản lý và giao tiếp các vị trí từ lãnh đạo cho đến nhân viên từ đó chọn lọc và sắp xếp vào đúng vị trí để phát huy cao nhất năng lực công tác của người lao động và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Nâng cao trách nhiệm cho từng cá nhân, phòng ban, xí nghiệp, về hiệu quả công việc, khuyến khích tinh thần tự chủ và sáng tạo của mỗi cá nhận. Luận văn: Hoạch định sứ mạng phát triển kinh doanh của công ty

Trẻ hóa lực lượng lao động, khuyến khích công nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật. Chuẩn bị lực lượng cán bộ công nhân kế thừa, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để sẵn sàng thay thế khi cần thiết.

Nâng cao trình độ kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty.

Xây dựng các chương trình đào tạo cụ thể, sát với thực tiễn nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc cho cán bộ quản lý, đào tạo nghiệp vụ nhân viên thiết kế, kỹ sư chuyên ngành, công nhân lành nghề,…

Xây dựng chương trình tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực trẻ theo tiêu chuẩn, tuyển nhân viên đúng trình độ chuyên môn, giỏi nghiệp vụ công tác, có hiệu quả và chất lượng cao.

Cần phải có sự gắn bó và thông tin phản hồi giữa bộ phận thiết kế và bộ phận kinh doanh Marketing để hiểu và nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của thị trường. Từ đó tạo ra nhiều sản phẩm mới, hợp thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Thực hiện chế độ đãi ngộ và thu hút lao động

Thu hút nhân tài là chiến lược hàng đầu của Công ty nhất là trong các lĩnh vực quản lý, kinh doanh, tiếp thị, kỹ thuật và nghiệp vụ

Cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng phù hợp với thu nhập thị trường, đảm bảo cho cuộc sống, nhằm khuyến khích người lao động an tâm làm việc với năng suất cao, thu hút chất xám và người lao động có tay nghề cho công ty.

Xây dựng môi trường làm việc thoải mái, sạch sẽ an toàn, không ô nhiễm. Tạo cơ hội cho tất cả mọi người học tập, nghiên cứu để phát triển, thăng tiến trong nghề nghiệp.

Chủ động đề xuất nhiều phong trào thi đua phấn đấu lao động, tổ chức những cuộc giao lưu trao đổi văn hóa doanh nghiệp, lắng nghe sáng kiến của cán bộ công nhân viên. Điều này vừa làm cho người công nhân gắn bó chặt chẽ hơn với doanh nghiệp của mình, vừa giúp công ty tìm được người xuất sắc để đào tạo, bồi dưỡng.

3.2.4.3 Giải pháp thực hiện chiến lược: Quản lý hệ thốngdoanh nghiệp.

Trong thời đại phát triển hiện nay nhất là tốc độ giải pháp các hệ thống quản lý hiện đại, nhằm giảm sức lao động và tốc dộ xử lý công viện nhiều hơn giới hạn, nhanh và chuẩn xác. Công ty TNHH và dịch vụLinh Chi đang trên con đường xây dựng dần các giải pháp để thay thế dần quản lý thô sơ và đơn giản, các hệ thống trong đó bao gồm: Luận văn: Hoạch định sứ mạng phát triển kinh doanh của công ty

Hệ thống các phần mềmquản lý:

Để đáp ứng dần tốc độ xử lý công việc ngày càng nhiều và thông tin đáp ứng một cách nhanh chóng, chính xác , công ty đang tiến hành xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý vào từng bộ phần phòng ban, trong đó bao gồm:

Phần mềm quản lý nhân sự:

 • Hồ sơ nhân sự
 • Quản lý phép, chấm công
 • Tiền lương, thưởng, bảo hiểm, thuế TNCN
 • Bảo hiểm xã hội
 • Tuyển dụng
 • Đào tạo
 • Đánh giá
 • Quản trị hệ thống

Phần mềm quản lý Tài chính:

 • Quản lý tài chính
 • Quản lý mua, bán hàng
 • Quản lý kho hàng
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý tiền mặt
 • Báo cáo chuyên sâu – thời gian thực

3.2.4.4 Giải pháp thực hiện chiến lược: Thương mại điện tử.

Hiện nay theo thông tin từ Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thì ngành thương mại điện tử Việt Nam đang có mức tăng trưởng vào khoảng 25% và lượng doanh nghiệp đầu tư và lĩnh vực này ngày càng nhiều. Hàng loạt website thương mại điện tử được mọc ra càng nhiều. Các quỹ đầu tư và tập đoàn thương mại điện tử nước ngoài cũng tích cực mua cổ phần, bỏ tiền đầu tư cho các sàn và các trang web thương mại điện tử trong nước.

Do đó để đánh ứng vào kỳ vọng phát triển mục tiêu của công ty, công ty đã và đang đấy mạnh hoạt động thương mại điện tử, thiết kế trang web, hợp tác mở gian hàng với các sàn thương mại điện tử lớn của Việt Nam kể đến: Zazola, Tiki, Sendo, mua chung… từng bước thiết lập các gian hàng và đẩy các mặt hàng thế mạnh của công ty lên trên các sàn giao dịch đó.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, thị trườngthương mại điện tử chỉ thích hợp với những doanh nghiệp có đủ sức về tài chính mới có thể trụ vững và chạy được đường dài trên cuộc đua khốc liệt này. Những doanh nghiệp nhỏ không đủ tiềm lực tài chính rất dễ bị đóng cửa nửa đường. Bởi kinh doanh thương mại điện tử phải kiên nhẫn vì người dùng Việt Nam chỉ đang mới làm quen với với cách thức mua sắm trực tuyến, vì thế nếu không có đủ tiềm lực thì khó mà kiên nhẫn được. Năm 2015 có nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa nhưng hiện tại năm 2016 này đã xuất hiện thêm rất nhiều doanh nghiệp mới, với sự quay lại này, nhiều thị trườngthương mại điện tử hứa hẹn sẽ đem lại nhiều kỳ vọng mới cho Việt Nam như những nước khác.

Mặc dù sẽ có những khó khăn trong thời gian tới, nhưng công ty vẫn sẽ chuyển mình theo xu thế hiện nay, tập trung và khai thác những khách hàng Online tiềm năng phục vụ cho kế hoạch lâu dài.

3.3 Kiểm tra và đánh giá chiến lược Luận văn: Hoạch định sứ mạng phát triển kinh doanh của công ty

Sau khi chỉ đạo triển khai chiến lược những công việc cuối cùng cần phải làm là kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chiến lược, điều chỉnh chiến lược để đảm bảo cho chiến lược được thực hiện hiệu quả nhất.

Như chúng ta đã biết, kiểm tra là việc cần thiết trong việc thực hiện chiến lược. Có nhiều hình thức kiểm tra khác nhau. Công tyTNHH và dịch vụ Linh Chi nên tổ chức kiểm tra như sau:

 • Kiểm soát tiến hành kiểm tra thường xuyên các hoạt động của các phòng ban.
 • Kiểm tra đột xuất đối với hoạt động của các đơn vị thành viên. Sau đó lập báo cáo trình Giám đốc
 • Giám đốc và bộ phận giúp việc tiến hành kiểm tra định kì hoặc đột xuất đối với các thành viên.

Các kênh thông tin nội bộ bao gồm: Các báo cáo tài chính, báo cáo sơ kết hàng quý, báo cáo tổng kết cuối năm…

Công ty cũng phải thu thập thêm thông tin bên ngoài như phản hồi từ khách hàng, thông tin về các đối thủ cạnh tranh.

Từ các nguồn thông tin thu thập được lãnh đạo tổng công ty tiến hành phân tích, đánh giá về tiến trình thực hiện chiến lược, tình hình môi trường để từ đó xem xét và điều chỉnh chiến lược.

KẾT LUẬN

Sau gần 03 năm hoạt động, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Chi đã dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.Trong những năm tới, nhu cầu sử dụng thiết bị di động và linh, phụ kiện công nghệ của người dân Hải Phòng sẽ tiếp tục gia tăng cùng với sự bùng nổ tiêu thụ tại thành phố Hải Phòng. Việc hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty sẽ giúp công ty tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, tiếp tục tăng trưởng và phát triển.

Từ đó cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược kinh doanh vì nó giúp các công ty xác định rõ ràng được mục tiêu, vạch ra các con đường đi hợp lý và phân bổ các nguồn lực một cách tối ưu để đảm bảo đi đến mục tiêu đã định trong quỹ thời gian cho phép.

Trong phạm vi luận văn này, tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp cũng không ngoài mong muốn giúp Công ty TNHH và dịch vụLinh Chi đạt được những mục tiêu quan trọng trong quá trình hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh đồng thời nâng cao vị thế của Công ty. Với góc nhìn chủ quan, chắc chắn tác giả sẽ chưa thể bao quát và giải quyết tất cả các vấn đề thực tế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH và dịch vụLinh Chi. Môi trường kinh doanh luôn biến đổi không ngừng nên chiến lược kinh doanh của công ty cũng phải thay đổi theo từng thời kỳ cho phù hợp. Với những thiếu sót không thể tránh khỏi đó, tác giả rất mong nhận được sự góp ý phê bình từ quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc Công ty TNHH và dịch vụ Linh Chi để đề tài có thể ứng dụng vào thực tế và hoàn thiện hơn.

Do điều kiện thời gian và nguồn lực có hạn, đề tài không tránh khỏi những sai sót. Tác giả rất mong được sự góp ý của quý thầy cô và các bạn. Luận văn: Hoạch định sứ mạng phát triển kinh doanh của công ty

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Luận văn: Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty Linh Chi

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x