Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Định hướng phát triển chung đến năm 2020 với tầm nhìn năm 2030 của BIDV

Theo thông cáo báo chí số 01/2016, BIDV đã khẳng định định hướng chiến lược của BIDV trong giai đoạn 2016 – 2020: “BIDV phấn đấu trở thành 1 trong 20 ngân hàng hiện đại có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2020” [10].

Năm 2016, với những dự báo ổn định, khả quan của nền kinh tế cùng với việc Việt Nam chính thức tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ký các Hiệp định thương mại tự do FTA với liên minh Á- Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản mở ra những vận hội mới, BIDV đã hoạch định chiến lược phát triển cụ thể, nhất quán với tầm nhìn đến năm 2030: Nằm trong Top 20 ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á, Top 100 ngân hàng lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương và Top 300 ngân hàng lớn nhất thế giới; Trở thành Tập đoàn Tài chính Ngân hàng quốc tế hiện đại có trình độ, năng lực vận hành đồng bộ, thông suốt trong môi trường kinh tế thị trường đầy đủ, có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á và trên thế giới với hai trụ cột phát triển là ngân hàng thương mại hiện đại tập trung đẩy mạnh hoạt động bán lẻ và Bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ) có quy mô hoạt động ở mức khá của khu vực và châu Á. Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Năm 2016 cũng được coi là thời điểm cần thiết để khởi động chương trình “Đổi mới lần thứ hai với tầm nhìn đến năm 2030” với những bước đi cần thiết để BIDV tận dụng cơ hội mới trong hội nhập:

 • Kiên định, quyết tâm giữ vững vai trò trở thành NHTM hiện đại hàng đầu Việt Nam; đồng thời xác định hoạt động kinh doanh bảo hiểm là trụ cột thứ hai sau hoạt động ngân hàng.
 • Củng cố vị thế thị trường của BIDV với động lực tăng trưởng là hoạt động bán lẻ, phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn, FDI, SME, tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường hải ngoại.
 • Quyết liệt triển khai các biện pháp nâng cao năng lực tài chính, đẩy nhanh tiến độ bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Hoàn thiện mô thức quản trị ngân hàng tuân thủ luật pháp, hoạt động theo thông lệ, bảo đảm tính minh bạch, công khai và hiệu quả
 • Chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính ngân hàng quốc tế và khu vực, phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị hiện diện tại nước ngoài.
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ngân hàng trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế.
 • Nâng cao, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ, tối đa hóa bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm, gia tăng nguồn thu phi lãi trong tổng thu nhập.
 • Triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả chiến lược phát triển CNTT song song và nhất quán với chiến lược phát triển của BIDV, là chìa khóa đột phá cho hoạt động kinh doanh của BIDV.
 • Mở rộng kênh phân phối truyền thống, hiện đại, hiện diện thương mại tại các thị trường trong khu vực và trên thế giới gắn với phát triển thương hiệu BIDV.
 • Xây dựng và thực hiện hiệu quả chiến lược hội nhập kinh tế quốc của BIDV, trong đó lộ trình thực hiện đến năm 2018 cơ bản đạt được nền tảng của một “ngân hàng đạt chuẩn ASEAN” (Qualified ASEAN banks –QABs) – gói cam kết thứ 6 (Tự do hóa dịch vụ tài chính – Cộng đồng kinh tế ASEAN AEC).

Những mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2016 – 2018 và năm 2016 của toàn hệ thống như sau:

 • Giữ vững vị thế ngân hàng chủ lực, có trách nhiệm của quốc gia.
 • Đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 20%, trong đó tín dụng bán lẻ tăng trưởng trên 35%; Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%, phấn đấu dưới 2%; Huy động vốn tăng trưởng 21-22%;
 • Thu dịch vụ ròng tăng trưởng 20%
 • Chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính ngân hàng khu vực và quốc tế;
 • Tăng trưởng tín dụng an toàn, bền vững, hiệu quả; Xử lý nợ xấu với các giải pháp, biện pháp đồng bộ;
 • Phát triển, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ;
 • Xây dựng và thực hiện hiệu quả chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của BIDV, trong đó chú trọng lộ trình thực hiện đến năm 2018 cơ bản đạt được nền tảng của một “Ngân hàng đạt chuẩn ASEAN”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính – Ngân Hàng

3.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh chung của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Định hướng phát triển trong ngắn hạn

Đẩy mạnh toàn diện các mặt hoạt động của Chi nhánh, tăng trưởng tín dụng và huy động vốn hợp lý, tiếp tục phát huy các hoạt động vốn là thế mạnh của ngân hàng, phản ứng linh hoạt với thị trường, cung cấp các sản phẩm mới phong phú hơn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động huy động vốn và cho vay.

Thực hiện mạnh mẽ hơn các chính sách động viên vật chất tinh thần, tạo ra động lực khuyến khích cho cán bộ nhân viên trong việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao của cả Chi nhánh thông qua việc cải tiến chế độ lương, thưởng, phúc lợi… Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, thực hiện công tác tuyển dụng và đào tạo có chất lượng, hiệu quả.

Định hướng phát triển trung và dài hạn

Phát triển Chi nhánh từng bước trở thành Chi nhánh ngân hàng tiên tiến, hiện đại, hoạt động trên các lĩnh vực: phát triển đa dạng các dịch vụ ngân hàng; là ngân hàng lấy mục tiêu đầu tư làm trọng tâm và các hoạt động tài chính tiền tệ khác… trên cơ sở ứng dụng nền tảng công nghệ ngân hàng hiện đại, áp dụng các chuẩn mực đã đề ra đối với hoạt động quản trị ngân hàng, đặc biệt là quản trị rủi ro. Trong đó, hoạt động ngân hàng phục vụ dân cư vốn đã là yếu tố cốt lõi song cần đẩy mạnh và quan tâm hơn tới mối quan hệ với các doanh nghiệp khác trên địa bàn.

Có ý kiến đề xuất về vấn đề mở rộng mạng lưới hoạt động của Chi nhánh bằng việc thành lập thêm các phòng giao dịch tại địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, công tác quản trị điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của toàn Chi nhánh, cơ cấu lại mô hình tổ chức, đồng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ để nhanh chóng đào tạo được bộ máy nhân sự có chất lượng, đáp ứng cho nhu cầu phát triển của Chi nhánh. Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Kế hoạch của Chi nhánh năm 2017

Chi nhánh đưa ra định hướng phát triển trong thời gian tới sẽ có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động kinh doanh, bám sát phương hướng mục tiêu phát triển của toàn ngành, phấn đấu đạt được các mục tiêu kế hoạch mà BIDV đã đề ra, đảm bảo nâng cao đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần vào thành công chung của Chi nhánh và của toàn hệ thống, thực hiện và đạt mục tiêu dựa trên nền tảng cốt lõi (tam giác chiến lược): năng lực tài chính – nhân sự – công nghệ.

Với kế hoạch hoạt động như vậy, ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế cũng tự đề ra các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể trong năm 2017 tới đây như sau:

 • Tổng nguồn vốn huy động tăng 25% so với năm 2016, trong đó Tỷ trọng huy động vốn bán lẻ / Tổng huy động vốn >= 62%
 • Tổng dư nợ tăng 12% so với năm 2016 trong đó Tỷ trọng dư nợ Trung dài hạn / Tổng dư nợ <= 45%, Tỷ trọng Dư nợ tín dụng bán lẻ / Tổng dư nợ >= 32%.
 • Nợ xấu < 2% trên tổng dư nợ.
 • Thu lãi tiền vay đạt từ 97% số lãi phải thu trở lên.
 • Tích cực phát triển các sản phẩm dịch vụ để đạt mức thu dịch vụ tăng 20% và phát hành thẻ ATM tăng 23% so với năm 2016.
 • Tiếp tục hoàn thiện quy chế khoán thu nhập đến nhóm người lao động, phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng cán bộ, viên chức để giao khoán công việc phù hợp hiệu quả; Phấn đấu đạt hệ số tiền lương đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên theo quy định của BIDV Việt Nam.
 • Tiếp tục thực hiện thay đổi vị trí, luân chuyển cán bộ để hạn chế rủi ro trong giao dịch.
 • Đổi mới một cách quyết liệt, mạnh mẽ công tác quản trị điều hành nhằm tăng áp lực, tạo quyết tâm, nổ lực phấn đấu đến 2018 là ngân hàng đứng thứ 2 trên địa bàn về quy mô và hiệu quả hoạt động.
 • Nâng cao, mở rộng thị phần tín dụng và huy động vốn để đến 2018 đạt tối thiểu 10% thị phần nhằm cũng cố hình ảnh, vị thế của BIDV trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Tập trung tối đa nguồn lực giảm dần tỉ lệ nhóm 2, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh mới, giảm dần lãi treo, cải thiện lợi nhuận.

Nhiệm vụ cụ thể:

 • Tiếp tục chương trình đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho tất cả nhân viên để phù hợp với công việc được giao.
 • Khảo sát, tham khảo các mức lãi suất huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn để có chính sách phù hợp phát triển nguồn vốn, phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo nguồn vốn hoạt động kinh doanh hỉệu quả.
 • Làm tốt công tác tiếp thị khách hàng lớn, khách hàng truyền thống có số dư tiền gửi cao.
 • Thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, nghiên cứu các hình thức huy động mới, phong phú, phù hợp với thị hiếu của người gửi tiền và khả năng cạnh tranh cao.
 • Đẩy mạnh chiến lược huy động vốn tiền gửi bằng nhiều giải pháp, củng cố hoàn thiện và mở rộng mạng lưới huy động, hình thức sản phẩm huy động với những biện pháp khuyến mãi, tiếp thị chăm sóc khách hàng nhằm khai thác tối đa nguồn tiền gửi.
 • Đi đôi với chiến lược huy động vốn là chiến lược sử dụng vốn trong tổng thể đồng bộ thống nhất, mở rộng nâng cao hiệu quả công tác tín dụng, tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, có tín nhiệm với ngân hàng.
 • Tiếp tục nghiên cứu các chính sách lãi suất, phí dịch vụ hợp lý và linh hoạt nhằm thu hút khách hàng, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhân ngày lễ lớn.
 • Trang bị tờ rơi, ấn phẩm quảng cáo để đưa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến với khách hàng.
 • Chấn chỉnh tác phong giao dịch, thái độ phục vụ khách hàng, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tác nghiệp đối với sản phẩm dịch vụ mới, thực hiện tốt công tác tư vấn khách hàng.

3.3. Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Theo thông cáo báo chí số 01/2016 của BIDV, định hướng phát triển nguồn vốn tiền gửi của BIDV Thừa Thiên Huế trong thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện các biện pháp khơi tăng nguồn vốn. Trong đó nguồn vốn trong nước là nhân tố quyết định, nguồn vốn từ bên ngoài là quan trọng. Do đó, ngân hàng đưa ra định hướng huy động vốn tiền gửi trong nước bằng cách:

 • Tiếp tục triển khai việc mở tài khoản cá nhân vì theo các chuyên gia, nguồn vốn có thể khai thác được trong dân cư còn rất lớn. Do đó, việc phát triển tiền gửi cá nhân không những làm tăng khả năng thu được nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư mà còn tạo điều kiện cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, áp dụng các công cụ thanh toán hiện đại. Nhưng do tập quán của người dân vẫn thích sử dụng tiền mặt cho nên Chi nhánh cần có các biện pháp khuyến khích mọi người dân mở tài khoản, tạo thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng trong hoạt động giao dịch.
 • Tiếp tục phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức cá nhân là khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng quan hệ với những khách hàng mới và tiềm năng nhằm huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ những khách hàng này. Có một chiến lược khách hàng đúng đắn: thu hút khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, thắt chặt mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng, cần có các chính sách ưu đãi đối với những khách hàng lớn.
 • Nắm bắt thị trường, để từ đó theo dõi sát sao những biến động có thể ảnh hưởng đến Chi nhánh, đặc biệt là sự thay đổi của lãi suất trong cơ chế lãi suất của BIDV Việt Nam, vừa đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh huy động vốn vừa bảo đảm yêu cầu hạch toán kinh doanh; Nghiên cứu và theo dõi sự biến động của cung cầu vốn, để có sự điều chỉnh phù hợp về chính sách huy động vốn, hoạt động tài trợ và đồng tài trợ của Chi nhánh Huế nói riêng và BIDV Việt Nam nói chung.
 • Tiếp tục nâng cấp và đầu tư thêm các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thanh toán liên ngân hàng sao cho đúng với vị thế là ngân hàng đầu mối thanh toán; Tiến hành đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ năng lực, đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra để theo kịp với các nước trên thế giới.
 • Áp dụng rộng rãi mọi hình thức để huy động tiền gửi trong dân cư. Nâng cao một bước về chất lượng hoạt động trong điều kiện mới, tình hình mới, đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán.
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Mở thêm một số loại dịch vụ mới như: tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn về pháp luật…

3.4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Thực tế cũng như trong lý luận đã chứng minh rằng nguồn vốn huy động là trụ cột trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Việc tổ chức tốt nguồn vốn huy động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mục đích tối đa hoá lợi nhuận của ngân hàng. Hơn nữa sự cạnh tranh giữa các NHTM, tổ chức tín dụng trong nước với các ngân hàng liên doanh ngày càng gay gắt, do đó đòi hỏi ngân hàng cần đưa ra một chiến lược huy động vốn hợp lý. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn, Chi nhánh cần thực hiện các giải pháp cụ thể sau:

3.4.1. Nâng cao tính chủ động trong công tác huy động vốn tiền gửi để phát triển nguồn vốn

Lý do chọn giải pháp

Do việc thiếu linh hoạt trong công tác huy động vốn tiền gửi sẽ khiến cho Chi nhánh bỏ lỡ những cơ hội rất lớn trong việc tìm kiếm khách hàng. Về phía khách hàng, nếu được ngân hàng chủ động đặt mối quan hệ, họ sẽ đỡ mất thời gian tự tìm đến ngân hàng cũng như việc phải suy nghĩ lựa chọn ngân hàng thích hợp, bản thân họ cũng cảm thấy hài lòng vì được ngân hàng coi trọng và quan tâm.

Cách thức thực hiện

Yêu cầu bức thiết đặt ra là cần thành lập bộ phận phát triển thị trường khách hàng doanh nghiệp và cá nhân ở tại Chi nhánh. Nhiệm vụ của bộ phận này là chủ động tìm kiếm khách hàng, tạo mối quan hệ với khách hàng nhằm huy động được ngày càng nhiều vốn tiền gửi cũng như bán được ngày càng nhiều các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Cơ chế lương, thưởng của bộ phận này được xét trên doanh số công việc và sự phản hồi từ khách hàng. Điều này cũng góp phần làm tăng tính năng động của hoạt động ngân hàng, mang lại những ấn tượng tốt của khách hàng về hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, công tác huy động vốn muốn thành công cần có sự nỗ lực và hỗ trợ của nhiều bộ phận:

 • Bộ phận giao dịch tại quầy: cần phát huy tính chủ động trong quá trình giao dịch, luôn hoàn thành tốt các yêu cầu từ phía khách hàng, bên cạnh đó cần chủ động giới thiệu, tư vấn các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần thiết. Đồng thời, cán bộ giao dịch viên cần phải am hiểu và thường xuyên được đào tạo về kỹ năng bán hàng và cung cấp sản phẩm dịch vụ.
 • Các bộ phận khác: có thể tham gia công tác này thông qua việc tận dụng các mối quan hệ sẵn có của mình. Việc duy trì một mối quan hệ tốt đẹp, bền vững và lâu dài với khách hàng sẽ giúp các cán bộ nhân viên tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các khách hàng mới thông qua sự giới thiệu của các khách hàng cũ.

Để phát huy lợi thế này Chi nhánh cần có cơ chế động viên khen thưởng phù hợp đối với các cán bộ nhân viên có kết quả tốt trong công tác giao khoán tiền gửi, tìm kiếm khách hàng mới và giúp Chi nhánh xây dựng mối quan hệ với khách hàng cũ cũng như những khách hàng tiềm năng.

3.4.2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hình thức huy động vốn tiền gửi, đặc biệt là nguồn vốn trung – dài hạn Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Lý do chọn giải pháp

Nhằm giúp Chi nhánh đẩy mạnh công tác huy động vốn tiền gửi thì ngoài việc nâng cao chất lượng các hình thức huy động vốn truyền thống, Chi nhánh cần chú trọng nghiên cứu, áp dụng phổ biến và linh hoạt thêm nhiều sản phẩm, hình thức huy động tiền gửi khác nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Bên cạnh các sản phẩm huy động vốn tiền gửi có kỳ hạn ngắn cần đặc biệt nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác huy động vốn trung và dài hạn. Bởi vì đây là nguồn vốn có thời gian đáo hạn dài, tương đối ổn định nên khoản phải trích lập dự phòng thấp, ngân hàng có thêm một khoản đầu tư đem lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng. Hiện nay, cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh vẫn còn tồn tại một số vấn đề như xét cơ cấu nguồn vốn huy động phân loại theo kỳ hạn thì vốn huy động ngắn hạn chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với nguồn vốn trung và dài hạn, trong khi đó nhu cầu vay vốn trung và dài hạn đang có xu hướng tăng. Vì vậy, xem xét quy mô và cấu trúc nguồn vốn để xây dựng kế hoạch huy động vốn cho phù hợp là điều cần thiết.

Cách thức thực hiện

Biện pháp đầu tiên mà ngân hàng có thể làm là phải luôn luôn đánh giá chi tiết, phân tích tỉ mỉ tỷ trọng, kết cấu nguồn vốn,…để tìm ra những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ phía ngân hàng hay những người gửi tiền. Đồng thời, ngân hàng phải chủ động xây dựng cân đối nhu cầu vốn. Trên cơ sở đó, ngân hàng lập chiến lược dài hạn về huy động vốn để từ đó có những biện pháp huy động vốn phù hợp. Cụ thể với các khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ngắn, ngân hàng nên đưa ra lãi suất thấp nhưng trong thời kỳ khan hiếm vốn có thể huy động với mức lãi suất cao hơn, với tiền gửi có kỳ hạn dài nên huy động với lãi suất cao để khuyến khích khách hàng gửi tiền dài hạn. Ngân hàng cũng cần chú trọng tạo ra sự tiện lợi cho khách hàng bằng cách đa dạng hóa hình thức gửi tiền. Khách hàng có thể gửi tiền bằng tiền mặt hay chuyển khoản, bằng séc hay ủy nhiệm chi nhưng khi công nghệ phát triển, ngân hàng nên áp dụng các hình thức gửi tiền bằng các giao dịch qua ATM, qua các tiện ích như Mobile banking, Internet banking,…

Từ khía cạnh nói trên có thể tham khảo thêm một số hình thức huy động vốn tiền gửi mới để tăng tổng nguồn vốn tiền gửi đặc biệt là tiền gửi trung – dài hạn đồng thời cải thiện được cơ cấu vốn huy động tăng thêm một cách hợp lý. Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Sản phẩm huy động vốn tiền gửi trung – dài hạn

Tiền gửi tích lũy:

Đây là hình thức tương tự như bảo hiểm tuổi già, bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm. Hình thức tiết kiệm tuổi già cùng với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ sẽ đảm bảo cho người già có mức sống ổn định và cuộc sống có ý nghĩa hơn. Khi cung cấp các loại hình tiết kiệm này, ngân hàng sẽ khai thác được ưu thế về mặt tài chính của một loại sản phẩm bảo hiểm truyền thống: Ngân hàng thu nhận và quản lý được nguồn tiền ổn định, liên tục và lâu dài, vì vậy có quyền quyết định sử dụng để đầu tư trung, dài hạn; Khách hàng được tích lũy thêm tiền vào tài khoản tiền gửi tích lũy dưới nhiều hình thức trong suốt kỳ hạn tham gia sản phẩm; Khách hàng được tối đa hóa khả năng sinh lợi từ số vốn tích lũy; Sử dụng dịch vụ tiện ích như: Mobile Banking – thông báo số dư tài khoản khi có biến động số dư, vấn tin số dư tài khoản hay in sao kê 5 giao dịch gần nhất, Internet Banking – vấn tin số dư tài khoản, sao kê các giao dịch.

Tiết kiệm gửi lãi bậc thang theo thời gian gửi: Khách hàng trực tiếp đến giao dịch tại quầy giao dịch; Khách hàng được rút gốc linh hoạt và được hưởng lãi suất theo thời gian thực gửi; Khách hàng có thể sử dụng số dư trên tài khoản để vay cầm cố, bảo lãnh; xác nhận khả năng tài chính để thân nhân đi du lịch, học tập tại nước ngoài.

Ngoài ra các loại hình tiết kiệm kể trên, Chi nhánh cần có những chính sách, biện pháp và hình thức khuyến khích gửi tiền khác nhau như: mở loại hình dự thưởng với tiền gửi trung và dài hạn, phát hành kỳ phiếu dự thưởng… nhằm làm tăng lượng vốn tiền gửi trung – dài hạn thực tế cả về quy mô lẫn tỷ trọng để nâng cao tính ổn định, nhằm thúc đẩy khả năng huy động cho nguồn vốn này.

Sản phẩm huy động vốn tiền gửi có kỳ hạn ngắn

 • Tiết kiệm xây dựng nhà ở, tiết kiệm “Làm quà” cho con cháu trong tương lai: Đây là hình thức tiết kiệm dành cho những người có thu nhập ổn định, có thể gửi góp hàng tháng, hàng quý… Với loại tiền gửi này, ngân hàng có thể tạo điều kiện cho khách hàng rút vốn trước hạn, khách hàng có thể chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi. Sổ tiết kiệm này cón được phép cầm cố, vay vốn hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ Chi nhánh nào thuộc cùng hệ thống ngân hàng. Với hình thức huy động này, ngân hàng có thể đưa ra các hình thức khuyến mại, quay số trúng thưởng quy định ở từng mức gửi của khách hàng.
 • Tiết kiệm học đường (Tiết kiệm gửi góp hàng tháng): Ở hình thức tiết kiệm này, ngân hàng có thể cho khách hàng rút vốn trước hạn. Khách hàng cũng được hưởng các chính sách như: Khách hàng có thể chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi, sổ tiết kiệm cũng có thể cầm cố để vay vốn tại ngân hàng. Vì đây là hình thức tiết kiệm học đường, đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên vì vậy ngân hàng nên dùng hình thức này để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập ở nước ngoài.

Cần gắn chặt hơn nữa giữa công tác huy động vốn và sử dụng vốn. Điều này không có nghĩa là chỉ có sự phù hợp về kỳ hạn giữa huy động vốn và sử dụng vốn mà đòi hỏi có sự linh hoạt của ngân hàng trong từng trường hợp cụ thể.

3.4.3. Tăng cường hoạt động chiến lược marketing Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Lý do chọn giải pháp

Chiến lược Marketing là một hoạt động quan trọng trong công tác huy động vốn nói chung và hoạt động huy động vốn tiền gửi nói riêng, bao gồm các hoạt động như: quảng cáo, khuyếch trương khuyến mãi, vận động tuyên truyền thông tin… Đây là việc làm ngân hàng cần thiết phải thực hiện để có thể đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt về lĩnh vực cung ứng các sản phẩm tài chính tiền tệ.

Trong chính sách giao tiếp, khuyếch trương hình ảnh của ngân hàng thì yếu tố giao tiếp của cán bộ công nhân viên ngân hàng trong quá trình giao dịch, giải quyết nghiệp vụ với khách hàng là rất quan trọng. Giao tiếp tốt là một hình thức tuyên truyền, quảng cáo có hiệu quả nhanh nhất, tốt nhất mà ngân hàng lại trả chi phí cho hoạt động này là thấp nhất.

Chiến lược Marketing ngoài việc giúp mở rộng phạm vi hoạt động, cung cấp thông tin về ngành ngân hàng, quảng cáo, khuyếch trương trong công tác huy động vốn tiền gửi, còn có ý nghĩa tuyên truyền nâng cao nhận thức tiết kiệm và sinh lời cho người dân, tạo cơ sở tập trung được các nguồn vốn nhàn rỗi trong dân chúng nhằm thực hiện các chương trình đầu tư, phát triển đất nước.

Hiện nay, các chương trình khuyến mãi của ngân hàng BIDV như tiết kiệm dự thưởng, nhận quà liền tay,… vẫn chưa mấy thu hút khách hàng vì thông tin chi tiết cụ thể của các chương trình nêu trên khách hàng chỉ nắm được khi đến giao dịch tại ngân hàng, thông qua sự tư vấn giới thiệu của các giao dịch viên. Chính điều đó đã làm hạn chế khả năng thu hút khách hàng mới cũng như khách hàng của đối thủ cạnh tranh. Các sản phẩm dịch vụ của BIDV hiện nay khá đa dạng, có thêm nhiều sản phẩm dịch vụ mới như nhân tiền quốc tế Western Union online, dịch vụ quản lý chi tiêu thông minh MasterCard, vấn tin tài khoản qua điện thoại,… Thông tin về các sản phẩm dịch vụ tiện ích nêu trên đều được giới thiệu qua các tờ quảng cáo đặt trên bàn tại các quầy giao dịch. Tuy nhiên, hiếm có khách hàng nào để ý tới hoặc tự tay lấy chúng để theo dõi, chính vì vậy việc nắm bắt nguồn thông tin của khách hàng bị hạn chế rất nhiều. Xuất phát từ thực tế nêu trên, trong thời gian tới Chi nhánh cần có sự quan tâm và đầu tư hơn nữa đến công tác Marketing.

Cách thức thực hiện

Khi triển khai các chương trình khuyến mãi, các sản phẩm dịch vụ mới cần tổ chức tọa đàm, phổ biến để cán bộ nhân viên trong Chi nhánh nắm rõ quy trình thực hiện. Cần xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng phòng ban, từng cá nhân để từ đó đem lại hiệu quả cao nhất.

Trước khi đưa ra một sản phẩm huy động vốn nào đó, Chi nhánh phải có một chương trình tuyên truyền, bốc thăm trúng thưởng, quảng cáo ấn tượng… để thu hút khách hàng. Cụ thể là: Đối với khách hàng là nông nhân, công nhân, hộ sản xuất thì ngân hàng cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, gửi tờ rơi đến tận tay khách hàng để họ có thể tìm hiểu kỹ hơn đồng thời đơn giản hóa các thủ tục giao dịch giúp cho nhân dân dễ dàng thực hiện khi giao dịch với ngân hàng và rút ngắn thời gian giao dịch; Đối với khách hàng là doanh nghiệp hay TCKT thì Chi nhánh cần cải tiến phong cách giao dịch để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Chi nhánh cần có một bộ phận hỗ trợ nhằm giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, truyền đạt cho họ những thông tin cần thiết của sản phẩm. Điều này sẽ làm cho khách hàng có ấn tượng tốt về sự chu đáo và chuyên nghiệp của Chi nhánh, góp phần tạo ra lượng khách hàng truyền thống của Chi nhánh trong tương lai.

Muốn có người gửi tiền vào ngân hàng thì trước tiên phải làm cho họ “đến với ngân hàng và phải giữ họ lại”. Đó là cả một nghệ thuật kinh doanh, Chi nhánh có thể đề ra một chiến lược khách hàng: thu nhập thông tin, nắm bắt nhu cầu, phân loại khách hàng, phân đoạn thị trường và có khuyến mãi đối với khách hàng có quan hệ thường xuyên để chăm sóc khách hàng phù hợp hơn. Chi nhánh nên có lời cảm ơn tới khách hàng vào cuối mỗi đợt trả lãi và gốc. Vào dịp lễ Tết, kỷ niệm ngày thành lập Chi nhánh nên gửi thiệp chúc mừng tới những khách hàng truyền thống và những khách hàng tiềm năng thường xuyên giao dịch với số lượng tiền gửi lớn… Những việc làm tuy nhỏ nhặt này nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc giữ chân khách hàng và quảng bá hình ảnh ngân hàng trong mắt công chúng.

Chi nhánh cũng có thể phát phiếu thăm dò dư luận tới khách hàng để lấy ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng cũng như những mong muốn góp ý từ khách hàng về cải tiến dòng sản phẩm của ngân hàng. Đây là công việc có hiệu quả lớn cho Chi nhánh trước khi triển khai đợt huy động vốn tiền gửi mới, hay đưa ra thị trường những sản phẩm huy động mới.

Bên cạnh đó, hàng năm phải tổ chức tổng kết để rút kinh nghiệm trong công tác Marketing, công tác khách hàng, phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, tham khảo kinh nghiệm của các ngân hàng khác trên địa bàn để thực hiện chính sách Marketing phù hợp với đặc điểm và quy mô của Chi nhánh.

Xây dựng và tăng cường mối quan hệ với các tổ chức xã hội, các trường học trên địa bàn, tham gia các hoạt động từ thiện, nhận làm đơn vị tài trợ cho một số hoạt động lớn của địa phương, thông qua đó xây dựng hình ảnh, uy tín của Chi nhánh trên địa bàn hoạt động.

Việc tăng cường công tác Marketing sẽ giúp cho các sản phẩm dịch vụ mới của BIDV thực sự đi vào đời sống nhân dân. Khách hàng sẽ nắm rõ thông tin về các sản phẩm dịch vụ mới, biết được những lợi ích thiết thực mà các sản phẩm dịch vụ này mang lại. Còn đối với Chi nhánh sẽ tăng cường được nguồn vốn huy động cũng như nguồn thu nhập từ việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiền gửi.

3.4.4. Xây dựng chính sách khách hàng Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Lý do chọn giải pháp:

Hiện nay, cạnh tranh trong việc thu hút khách hàng ngày càng tăng giữa các ngân hàng. Rủi ro lớn nhất sẽ xảy ra nếu không tích cực tìm ra biện pháp nhằm thu hút khách hàng về phía mình. Do đó, việc xác định một chính sách khách hàng là vấn đề cần thiết và cấp bách.

Cách thức thực hiện:

Việc xây dựng chính sách khách hàng trong đó phải hướng dẫn kỹ cho nhân viên biết làm thế nào để phục vụ tốt khách hàng. Trước hết các nhân viên phải nhận thức được nhu cầu thực sự của khách hàng khi gửi tiền vào ngân hàng; sau đó các nhân viên ngân hàng phải hiểu biết quy trình, hiểu biết nghiệp vụ, phục vụ khách hàng một cách tận tình, chu đáo; vấn đề giao tiếp cũng là một vấn để quan trọng hiện nay.

Có chính sách ưu đãi đối với những khách hàng gửi tiền với số lượng lớn, khách hàng đến gửi tiền thường xuyên, chẳng hạn như: tặng quà khuyến mãi, chủ động liên lạc để thông báo những thông tin mới về sự thay đổi của lãi suất, về các sản phẩm dịch vụ mới, về các chương trình khuyến mãi hấp dẫn chuẩn bị áp dụng; được ưu tiên trong việc rút tiền, xét duyệt hồ sơ xin vay vốn.

Thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng với những khách hàng truyền thống để khách hàng bày tỏ nguyện vọng và những ý kiến đóng góp với Ban lãnh đạo Chi nhánh. Đây cũng là dịp để Chi nhánh thể hiện sự biết ơn đối với khách hàng đã tin tưởng đến giao dịch tại Chi nhánh trong thời gian qua; Có hộp thư khách hàng hoặc định kỳ tổ chức điều tra ý kiến khách hàng và ghi nhận những đóng góp ý kiến của họ để Chi nhánh kịp thời điều chỉnh nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn nữa.

Thiết lập mối quan hệ với các khách hàng, bằng cách bằng cách gửi hoa chúc mừng vào các ngày lễ, tổ chức thăm hỏi khách hàng gửi tiền thường xuyên với số lượng lớn trong những dịp lễ Tết.

Việc xây dựng chính sách khách hàng góp phần thống nhất phương châm hoạt động trong toàn Chi nhánh. Xây dựng một chính sách rõ ràng để khách hàng thấy được những quyền lợi thiết thực của họ, đó là điều kiện để giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.

3.4.5. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên ngân hàng

Lý do chọn giải pháp:

Dưới con mắt của khách hàng thì hình ảnh của ngân hàng được phản ánh qua thái độ phục vụ, trình độ, thao tác xử lý nghiệp vụ của nhân viên ngân hàng. Sự thuần thục trong quá trình thực hiện chuyên môn, sự tận tình trong công việc, tác phong nhanh nhẹn, hòa nhã, cởi mở… của cán bộ nhân viên ngân hàng đối với khách hàng là những yếu tố có tác động mạnh đến tâm lý khách hàng, tạo được thiện cảm và gây dựng lòng tin của khách hàng đối với ngân hàng.

Muốn sự nghiệp kinh doanh của ngân hàng ngày càng phát triển, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nền kinh tế thì nhất thiết phải có một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm với công việc và đặc biệt phải có tâm huyết và sự nhiệt tình với nghề. Đặc biệt trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng, ngoài các yếu tố ổn định tiền tệ, năng lực của một ngân hàng thì con người làm công tác huy động vốn phải thành thạo các thể lệ tiết kiệm, được đào tạo về tin học, thanh toán không dùng tiền mặt… Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của công việc phức tạp hàng ngày. Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Đó là lý do, việc đào tạo cán bộ là hoạt động cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực thi chế độ trong hoạt động huy động vốn để có được đội ngũ cán bộ năng động, hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực hoạt động của mình sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả từ đó thúc đẩy hoạt động huy động vốn ngày càng phát triển.

Cách thức thực hiện:

Thường xuyên mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên và đặc biệt là cán bộ chủ chốt. Bên cạnh đó, ngân hàng nên có chính sách động viên, khuyến khích nhân viên của mình tự nâng cao trình độ nghiệp vụ bằng cách hỗ trợ vật chất và tinh thần, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân viên được tìm hiểu, nghiên cứu và học tập. Qua đó nhằm tạo điều kiện cho nhân viên ngân hàng có thể học hỏi kinh nghiệm để vận dụng một cách phù hợp vào thực tế.

Có trình độ chuyên môn chưa đủ, trong hoạt động ngân hàng, thái độ phục vụ của nhân viên chính là hình ảnh của ngân hàng trong con mắt khách hàng. Do đó ngay từ khi tuyển dụng cho đến khâu đào tạo, quản lý, Chi nhánh cần phải thường xuyên chú ý lựa chọn, sàng lọc để ngân hàng có một đội ngũ nhân viên có phong cách lịch sự, nhiệt tình, vững vàng về tư tưởng đạo đức, lối sống và giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Trong công tác quản lý, Chi nhánh cần có chế độ thưởng, phạt rõ ràng. Đối với những nhân viên hay nghỉ việc hoặc bị khách hàng phàn nàn về thái độ giao tiếp thì ngân hàng phải xử lý theo đúng chế độ: trừ lương, cảnh cáo, kỷ luật, cách chức,… Đồng thời với những nhân viên có thành tích tốt trong công tác, chấp hành tốt nội quy, có các đóng góp đặc biệt, Chi nhánh cần có chế độ khen thưởng kịp thời, tương xứng với đóng góp. Chế độ thi đua khen thưởng phải được thực hiện một cách công bằng đối với toàn bộ nhân viên, không thiên vị, định kiến. Thực hiện tốt sẽ tạo ra động lực làm việc để nhân viên hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu kinh doanh.

Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp nhân lực hợp lý, đưa các nhân viên có năng lực vào vị trí trọng yếu, nắm giữ các cương vị chủ chốt.

Cùng với các hoạt động trên, Chi nhánh nên chú trọng các hoạt động đoàn thể nhằm tạo không khí thoải mái sau giờ làm việc cho nhân viên. Ngân hàng có thể tổ chức các cuộc thi cán bộ nhân viên giỏi của Chi nhánh cho toàn bộ nhân viên, các cuộc thi thể thao,… nhằm khuyến khích động viên họ.

Kết quả hoạt động của Chi nhánh phụ thuộc vào sự nỗ lực trong công việc của chính đội ngũ nhân viên. Chính vì vậy, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên để Chi nhánh có một đội ngũ những nhân viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ lại chu đáo tận tụy với khách hàng, là cơ sở đem lại một kết quả kinh doanh tốt cho Chi nhánh trong thời gian tới.

3.4.6. Nâng cao chất lượng dịch vụ Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Lý do chọn giải pháp:

Dưới sự kiểm soát và ấn định mức lãi suất trần của NHNN, mức lãi suất hiện nay của các ngân hàng không có sự chênh lệch lớn. Với mức lãi suất như nhau, khách hàng sẽ lựa chọn ngân hàng nào có chất lượng dịch vụ tốt hơn, chính vì vậy nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng là điều đáng quan tâm. Chất lượng dịch vụ bao gồm các yếu tố: Năng lực phục vụ, sản phẩm, phương tiện hữu hình,… Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ tốt hơn nữa mọi đối tượng khách hàng, điều đó giúp Chi nhánh giữ chân khách hàng cũ và thu hút thêm nhiều khách hàng mới bởi nếu khách hàng hài lòng, họ thường giới thiệu cho bạn bè, người thân của họ.

Hiện tại, đa số các điểm giao dịch BIDV trên địa bàn thành phố Huế vẫn đang sử dụng mặt bằng cho thuê, diện tích phòng giao dịch còn khá nhỏ hẹp. Đôi lúc lượng khách hàng đến đông gây bất tiện cho cả khách hàng và nhân viên. Trang thiết bị ngân hàng chưa được đầu tư theo hướng hiện đại như cửa ra vào tự động, các máy tính trong quá trình hoạt động thỉnh thoảng vẫn có tình trạng nghẽn mạng, chất lượng hoạt động chưa được tốt dẫn đến việc khách hàng phải chờ đợi lâu. Máy ATM của ngân hàng vẫn thường xuyên bị trục trặc khiến khách hàng không thể thực hiện các giao dịch. Vào những thời điểm đông khách, vì quá bận rộn nên các giao dịch viên không thể hiện sự nhiệt tình, niềm nở,… Để thu hút thêm khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ đến gửi tiền tại BIDV Huế, trong thời gian tới Chi nhánh cũng cần có sự quan tâm hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cách thức thực hiện:

 • Chú trọng khắc phục các sự cố trên máy ATM, hướng dẫn để khách hàng biết rõ cách sử dụng thẻ và một số tiện ích có thể thực hiện ngay trên máy ATM như vấn tin số dư, xem số tài khoản, chuyển khoản, gửi tiết kiệm,… để khách hàng không cần phải mất thời gian vào ngân hàng giao dịch tại quầy.
 • Có các giải pháp về mạng, nâng cấp các chương trình phần mềm, xác lập hệ thống thông tin nội bộ, hoàn chỉnh đồng bộ để phục vụ kinh doanh, nâng cao độ chính xác giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của ngân hàng một cách tốt nhất. Việc áp dụng công nghệ vào quá trình hoạt động giúp ngân hàng có khả năng cung ứng cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ hiệu quả nhất và kinh tế nhất.
 • Khắc phục sai lỗi, xử lý chính xác mọi giao dịch nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Chú trọng quảng bá rộng rãi những sản phẩm dịch vụ mới để khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn.

Nâng cao chất lượng dịch vụ là vấn đề mà nhiều ngân hàng đang quan tâm hiện nay, việc áp dụng giải pháp này sẽ tạo cho khách hàng ấn tượng tốt về Chi nhánh, nâng cao mức độ hài lòng và thỏa mãn cho khách hàng. Khi khách hàng cảm thấy hài lòng, việc họ tiếp tục đến giao dịch đồng thời giới thiệu cho bạn bè, người thân là điều đương nhiên. Nhờ vậy, Chi nhánh sẽ duy trì được số khách hàng cũ và thu hút thêm nhiều khách hàng mới.

3.5. Một số kiến nghị

3.5.1. Kiến nghị đối với Chính phủ Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

3.5.1.1. Tạo môi trường pháp lý đồng bộ và ổn định

Nhà nước thông qua các cơ quan Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp cần xây dựng hệ thống pháp lý đồng bộ giữa Luật ngân hàng với các bộ luật khác (Luật thương mại, Luật doanh nghiệp,…). Việc ban hành như vậy không chỉ tạo niềm tin của dân chúng qua luật pháp, mà còn giúp các ngân hàng hoạt động có hiệu quả.

3.5.1.2. Tạo môi trường tâm lý ổn định

Yếu tố tâm lý xã hội, trình độ văn hoá của từng dân tộc, từng đất nước có ảnh hưởng đến phương pháp tập trung huy động vốn, đây là những vấn đề cần phải được tính đến trong quá trình xây dựng các chính sách và xây dựng các biện pháp huy động vốn phù hợp. Chính vì vậy Nhà nước cần có chương trình giáo dục tuyên truyền với quy mô toàn quốc, nhằm làm thay đổi quan điểm của người dân đối với việc giữ tiền trong nhà, xoá bỏ tâm lý e ngại, thích tiêu dùng hơn tích luỹ của người dân. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác huy động vốn của hệ thống ngân hàng.

3.5.1.3. Tăng cường biện pháp quản lý NN đối với các doanh nghiệp

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng nợ quá hạn của các NHTM là từ phía các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng. Để giảm bớt khó khăn cho các NHTM, Nhà nước cần thực hiện kiểm soát quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp sao cho phù hợp với năng lực thực tế của doanh nghiệp đó. Có biện pháp hữu hiệu buộc doanh nghiệp phải chấp hành đúng pháp lệnh kế toán.

3.5.1.4. Bảo đảm môi trường kinh tế ổn định

Môi trường kinh tế không ổn định sẽ gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, giảm hiệu quả huy động và sử dụng vốn của ngân hàng. Vì vậy, Nhà nước cần có những biện pháp nhằm đảm bảo một môi trường kinh tế ổn định cho hoạt động của các NHTM và các tổ chức tín dụng. Nên có những bước đệm hoặc những giải pháp thiết thực tháo gỡ những khó khăn gây ra khi có sự chuyển đổi, điều chỉnh cơ chế, chính sách liên quan đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế. Mặt khác, Nhà nước cần có chính sách, biện pháp nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, chính sách ngăn chặn hàng nhập lậu,…

3.5.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

3.5.2.1. Tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế chính sách tiền tệ, tín dụng cho các NHTM

Luật NHNN Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1998, thay thế hai Pháp lệnh ngân hàng ban hành từ năm 1990. Đến nay đã có hàng chục văn bản dưới luật: Nghị định, Quyết định, Thông tư,… hướng dẫn thi hành hai Luật ngân hàng đã được ban hành. Song một loạt cơ chế về lãi suất, tỷ giá, quản lý ngoại hối, các quy định về cho vay, thế chấp, bảo lãnh, ngoại tệ,… vẫn còn những vướng mắc, bất cập, không phù hợp với thông lệ quốc tế cản trở việc huy động vốn, mở rộng tín dụng, đáp ứng yêu cầu cả vốn nội tệ và vốn ngoại tệ cho các thành phần kinh tế. Chính vì vậy, trong thời gian tới NHNN cần thay đổi, ban hành các văn bản pháp lý hướng dẫn cụ thể hoạt động của các NHTM, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt, theo cơ chế thị trường và theo hướng gắn với một rổ các đồng tiền của các đối tác thương mại, phát triển mạnh thị trường ngoại hối và các thị trường tiền tệ phái sinh theo các thông lệ quốc tế, NHNN chỉ can thiệp thị trường và đáp ứng nhu cầu ngoại tệ thiết yếu của đất nước chủ yếu nhằm thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ và bình ổn thị trường tiền tệ.

3.5.2.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát hoạt động của các NHTM

Thanh tra là giải pháp mạnh mẽ và có ý nghĩa quyết định đối với việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm của tổ chức tín dụng, làm cho các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh và hiệu quả. Nhất là trong thời gian gần đây, tình hình nợ quá hạn của các tổ chức tín dụng ngày càng cao. Việc chấp hành các quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh toán, tỷ lệ chuyển hoán vốn của các gân hàng chưa được thực hiện đúng. Chính vì vậy cần có sự giám sát của NHNN. Bên cạnh việc thanh tra, kiểm soát, NHNN yêu cầu các NHTM phải công khai thông tin về tình hình hoạt động của ngân hàng. Việc công khai thông tin một mặt sẽ giúp cho hoạt động của các NHTM lành mạnh hơn, mặt khác giúp các khách hàng của ngân hàng theo dõi được hoạt động của NHTM từ đó yên tâm đầu tư.

3.5.2.3. Nâng cao hiệu quả hệ thống bảo hiểm tiền gửi Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Theo Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi ban hành ngày 01/9/1999 có quy định: Các tổ chức tín dụng và các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng được phép thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng có nhận tiền gửi của cá nhân phải tham gia bảo hiểm tiền gửi bắt buộc. Để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hệ thống bảo hiểm tiền gửi, trong thời gian tới cần nâng số tiền bảo hiểm được trả của người gửi tiền (hiện nay tối đa là 50 triệu đồng Việt Nam cho tất cả các khoản tiền gửi của một cá nhân gồm cả gốc và lãi), đồng thời giảm mức phí phải nộp của những tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

3.5.3. Kiến nghị đối với chính quyền địa phương

Ủy ban nhân dân thành phố cần xây dựng những dự án quy hoạch lớn trên quy mô tổng thể tùy theo đặc điểm của từng khu vực, đặc biệt cần giảm thiểu tối đa những quy hoạch làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công chúng. Những dự án cần được tính toán đầy đủ và hiệu quả vì điều này ảnh hưởng lớn đến chính sách huy động và sử dụng vốn của các định chế tài chính trung gian trên địa bàn.

Thành phố cần có chính sách đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và tạo ra nhiều ngành nghề mới giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Mặc khác, thành phố cần có những biện pháp hướng dẫn cho người dân trong việc kinh doanh để đạt hiệu quả tốt hơn, đồng thời giúp giải quyết đầu ra như tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức cho người dân một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các hội đoàn thể, qua các phương tiện thông tin đại chúng để người dân luôn mang trong mình ý thức tiết kiệm, phê phán mạnh mẽ các thói quen tiêu dùng lãng phí, xây dựng và phổ biến hình ảnh những người dân khá lên nhờ biết làm ăn và tiết kiệm.

3.5.4. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

Là cơ quan quản lý trực tiếp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế, để giúp Chi nhánh thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh của mình, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cần:

 • Triển khai sớm công tác dự báo dài hạn giúp cho các Chi nhánh nắm được xu hướng phát triển của thị trường để có biện pháp nghiệp vụ phù hợp.
 • BIDV Việt Nam cần xây dựng hoàn chỉnh các chức năng, cơ chế huy động vốn, điều hòa nguồn vốn mang tính tương đối ổn định nhằm thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển. Trên cơ sở đó, xây dựng các chế độ nghiệp vụ phù hợp để hướng dẫn các Chi nhánh chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh.
 • Qua mỗi chiến dịch huy động, cần tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến những kinh nghiệm hay, hạn chế những thiếu sót của toàn hệ thống; Có chế độ thưởng phạt hợp lý đối với bộ phận làm công tác huy động vốn.
 • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức các Chi nhánh theo hướng tăng thêm phòng giao dịch và mạng lưới huy động vốn; Trang bị công nghệ hiện đại và các phần mềm ứng dụng tiên tiến nhằm tăng sức cạnh tranh của Chi nhánh, góp phần tạo nên thế mạnh của hệ thống trên địa bàn.
 • Có chính sách đào tạo, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động trong cơ chế thị trường cho cán bộ nhân viên Chi nhánh, chú trọng phổ biến sâu rộng về văn bản pháp luật, quy trình thẩm định các dự án,… Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV
 • Có chính sách dịch vụ khách hàng phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh trên địa bàn hoạt động.
 • Nâng cao hiệu quả công tác đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, công nghệ thông tin cho toàn Chi nhánh; Xây dựng và cụ thể hóa các chính sách khách hàng; Tạo thuận lợi hơn nữa cho khách hàng bằng cách đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, đơn giản hơn nữa các thủ tục, mở rộng mạng lưới huy động vốn.
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện xã hội hóa công tác Ngân hàng nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh, uy tín thương hiệu Ngân hàng Công thương trên địa bàn.
 • Cần chú trọng công tác phân tích nguồn vốn: Quy mô cấu trúc nguồn vốn tối ưu là cơ sở quan trọng đảm bảo mục tiêu an toàn và sinh lời của ngân hàng. Cần phân tích sâu hơn mối quan hệ giữa cơ cấu huy động vốn và cơ cấu sử dụng vốn, nghiên cứu sự phù hợp của kỳ hạn huy động và sử dụng vốn nhằm hạn chế rủi ro đồng thời đảm bảo có hiệu quả.

Tóm tắt chương 3

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tiền gửi tại BIDV Huế, Luận văn đã đưa ra một số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi. Bên cạnh đó, Luận văn còn đưa ra một số kiến nghị đề xuất đối với Chính phủ, NHNN, chính quyền địa phương và BIDV nói chung để hoạt động huy động vốn tiền gửi tại BIDV Huế ngày càng được đẩy mạnh.

KẾT LUẬN

Nguồn vốn có vai trò hết sức cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế nói chung và trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Công tác huy động vốn, đặc biệt là huy động vốn tiền gửi từ dân cư và tổ chức kinh tế là một khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tạo nguồn lực để ngân hàng mở rộng kinh doanh, đầu tư sinh lời. Do đó, việc mở rộng huy động vốn trong thời gian tới là rất cần cần thiết. Qua đó nhằm tạo dựng nguồn vốn vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngân hàng, đồng thời góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội.

Trong những năm gần đây, hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thừa Thiên Huế đã có những bước phát triển đáng kể, lượng vốn huy động năm sau luôn cao hơn năm trước. Tuy nhiên, để đáp ứng đầy đủ và kịp thời nguồn vốn cho phát triển đất nước đòi hỏi sự cố gắng nhiều hơn nữa không chỉ của Chi nhánh nói riêng mà còn của toàn hệ thống BIDV nói chung cùng với các NHTM khác, bên cạnh sự giúp đỡ từ phía Chính phủ và NHNN.

Qua quá trình nghiên cứu một cách tổng thể bằng những kiến thức đã được học cùng với việc vận dụng các phương pháp nghiên cứu, đề tài đã nêu lên những cơ sở lý luận căn bản về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn tiền gửi, từ đó áp dụng vào việc nghiên cứu tổng quát tình hình huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế từ năm 2014 – 2016, kết hợp phân tích một số chỉ tiêu đo lường hiệu quả huy động vốn tiền gửi nhằm đánh giá thực trạng công tác huy động vốn tiền gửi tại đây, từ đó tác giả xin đề xuất một số giải pháp nhỏ bé của mình để góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác vốn tiền gửi tại Chi nhánh.

Đây là đề tài không mới nhưng là nội dung quan tâm của nhiều người, đặc biệt đối với những ai luôn trăn trở về việc nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại các NHTM hiện nay. Trong quá trình thực hiện đề tài, dù đã cố gắng hết sức nhưng với khả năng nghiên cứu của bản thân còn hạn chế, việc nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Thừa Thiên Huế lại là một vấn đề tương đối phức tạp và lâu dài, do đó những vấn đề mà Luận văn đưa ra cần tiếp tục được trao đổi, nghiên cứu và phát triển thêm. Luận văn: Giải pháp nâng cao huy động vốn tiền gửi tại BIDV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:  

===>>> Luận văn: Huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng BIDV

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x