Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội II dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Định hướng hướng và mục tiêu phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội II

3.1.1. Định hướng, mục tiêu phát triển chung

Nâng cao vị thế của Chi nhánh trong Hội sở và trong hệ thống Ngân hàng

Vị thế của Chi nhánh được thể hiện thông qua các nhiệm vụ và hoạt động chức năng của Chi nhánh. Agribank chi nhánh Hà Nội II  thực hiện các chức năng của một NHTM, hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và Ngân hàng. Nhiệm vụ của Agribank chi nhánh Hà Nội II  chủ yếu nhằm tăng lợi nhuận, góp phần phát triển cho toàn hệ thống tiền tệ Ngân hàng, góp phần tạo môi trường vĩ mô thuận lợi cho phát triển và tăng trưởng bền vững kinh tế – xã hội. Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank

Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng

Đổi mới cơ cấu tổ chức của Agribank chi nhánh Hà Nội II  theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiện đại. Cơ cấu lại các điểm giao dịch theo hướng tập trung và không áp dụng một cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ đồng nhất đối với tất cả các điểm giao dịch của Chi nhánh,

Phát triển hệ thống giám sát hoạt động tín dụng của ngân hàng

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống giám sát hoạt động tín dụng hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng và nhằm phát triển Agribank chi nhánh Hà Nội II , thực hiện theo đúng nguyên tắc và chuẩn mực về giám sát hoạt động tín dụng.

Hoàn thiện mọi điều kiện tiên quyết cho một hệ thống giám sát mang lại hiệu quả

Đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động của nhân viên giám sát hoạt động tín dụng theo hướng nâng cao tính độc lập đồng thời thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ và chỉ đạo điều hành. Bên cạnh việc hoàn thiện khuôn khổ chính sách về giám sát hoạt động tín dụng là hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động giám sát các khoản vay. Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank

Đổi mới và nâng cao hiệu quả phương pháp giám sát các khoản tín dụng

Nâng cao hiệu quả và chất lượng nghiệp vụ giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ dựa trên cơ sở sử dụng những kết quả; kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập làm công cụ hỗ trợ. Bên cạnh, hoàn thiện hệ thống chính sách của Chi nhánh trong hoạt động thanh tra – giám sát phù hợp với luật NHNN Việt Nam về giám sát các khoản vay.

Công tác tổ chức và đào tạo cán bộ

 Phát động các phong trào tự nghiên cứu khoa học để khuyến khích mọi người tham gia nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tổ chức các cuộc hội thảo và các hình thức tập huấn nghiệp vụ đối với các cơ chế hoặc chế độ hướng dẫn mới hoặc các đợt hoạt động lớn.

Phát triển dịch vụ Chi nhánh

Phát triển hệ thống dịch vụ Chi nhánh đa dạng đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế trên cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch vụ ngân hàng truyền thống và phát triển các dịch vụ ngân hàng mới, hiện đại

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính – Ngân Hàng

3.1.2. Định hướng mục tiêu phát triển cho vay khách hàng cá nhân

Về cơ bản mục tiêu của Agribank chi nhánh Hà Nội II  trong thời gian tới vẫn là tăng cường hơn nữa hoạt động cho vay KHCN.

Tiếp tục mở rộng sản xuất đổi mới trang thiết bị, nhập công nghệ hiện đại, nhanh chóng tiếp cận trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới. Đồng thời với việc mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động cho vay KHCN tại Chi nhánh được sự quan tâm của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực cố gắng không ngừng của đội ngũ cán bộ nhân viên tín dụng.

Đi sâu vào xem xét đánh giá một cách toàn diện kĩ lượng mục đích sử dụng các khoản vay của khách hàng, từ đó có những quyết định tài trợ đúng đắn, làm tăng doanh số cho hoạt động cho vay KHCN.

Đưa hoạt động cho vay KHCN trở thành một trong những sản phẩm hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả, trở thành thế mạnh cho Agribank chi nhánh Hà Nội II  trong thời gian tới…

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay KHCN tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội II Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank

3.2.1. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát

Để nâng cao chất lượng tín dụng nói chung, hạn chế rủi ro một cách tối đa, mỗi ngân hàng đều phải có phòng ban hay một nhóm người làm công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của mình, phải tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm và sai sót để có các biện pháp xử lý nhanh chóng và hiệu quả. Để nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân, Agribank chi nhánh Hà Nội II  cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động tín dụng theo các hướng sau:

Phòng quản trị rủi ro kết hợp cùng các phòng ban khác:

 • Lập kế hoạch thực hiện phòng ngừa rủi ro, đánh giá mức độ an toàn trong hoạt động tín dụng, rà soát các quyết định cho vay xem có sai sót và vi phạm gì không.
 • Giúp ban Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo đúng quy chế kiểm toán nội bộ và giải quyết các đơn thư khiếu nại liên quan đến nghiệp vụ tín dụng. Lập kế hoạch định kì hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế cho vay theo đúng quy định về pháp luật Ngân hàng và quy định của Ngân hàng Nhà nước, điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Làm đầu mối phối hợp với các đoàn thanh tra, cơ quan pháp luật, cơ quan kiểm toán đối với hoạt động của chi nhánh
 • Hoàn thiện, củng cố, tăng cường cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực trong công tác kiểm tra, kiểm soát.
 • Kiến nghị, bổ sung, chỉnh sửa các văn bản quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nếu phát hiện sơ hở, bất hợp lý, dẫn đến không an toàn cho hoạt động của chi nhánh.

3.2.2. Hợp lý hóa cơ cấu và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tín dụng Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank

Nguồn nhân lực đặc biệt quan trọng đối với hoạt động dịch vụ, nhất là lĩnh vực tài chính, Ngân hàng, khi mà thị trường tài chính Việt Nam đã và đang phát triển khá mạnh trong những năm gần đây. Một đội ngũ lao động được tuyển dụng, đào tạo và trả lương hợp lý là cơ sở cho các Ngân hàng khai thác tối ưu những nguồn lực của mình một cách hiệu quả nhất. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để xây dựng được một nguồn nhân lực tốt cho Agribank chi nhánh Hà Nội II .. Sau đây là một số giải pháp nhằm củng cố và phát triển đội ngũ nhân lực tại Chi nhánh nói chung và bộ phận QHKHCN nói riêng:

Có chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao

Để thu hút được nguồn nhân lực này thì Agribank chi nhánh Hà Nội II .cần phải thực hiện những việc như sau:

Thiết lập quy trình tuyển dụng chặt chẽ bao gồm hệ thống tiêu chuẩn và cách thức tổ chức thi tuyển; Công khai hoá thông tin thi tuyển nhằm tạo khả năng thu hút nhân tài từ nhiều nguồn khác nhau, để tránh tình trạng tuyển dụng từ các mối quan hệ. Đặc biệt, Chi nhánh cần cân đối, xem xét nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu tuyển dụng ở từng vị trí không chỉ ở hiện tại mà cả những đòi hỏi trong tương lai; Cần xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng trên cơ sở tuyển người theo công việc, tránh chạy theo bằng cấp dẫn đến tình trạng thừa thiếu giữa các bộ phận.

Tạo ra những chính sách ưu đãi để thu hút nhân tài về làm việc cho Chi nhánh. Đặc biệt chú trọng đến việc thu hút nhân tài ngay từ khi họ còn ngồi trên giảng đường bằng các chính sách học bổng, tài trợ có ràng buộc. Ưu tiên tuyển dụng những sinh viên đạt bằng giỏi, xuất sắc, thủ khoa các trường đại học.

Bên cạnh việc đánh giá trình độ chuyên môn của đối tượng tuyển dụng, Chi nhánh cần chú trọng một số điều kiện khác để đáp ứng với nhu cầu của thời đại như: trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, độ nhạy bén trong việc giải quyết vấn đề, khả năng làm việc theo nhóm…

Tạo môi trường làm việc và có chính sách đãi ngộ hợp lý

Môi trường làm việc được coi là một nét văn hoá cho mỗi Ngân hàng. Môi trường làm việc tốt là ở đó đội ngũ nhân viên làm việc tận tâm, năng động, sáng tạo, mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên cởi mở, thẳng thắn, chân thực, mối quan hệ giữa các nhân viên có sự hoà đồng, giúp đỡ lẫn nhau vì sự phát triển chung toàn Ngân hàng. Đấy chính là cơ sở cho việc nâng cao chất lượng kinh doanh của Chi nhánh. Môi trường đó sẽ khiến người lao động luôn cảm thấy vui vẻ, tự hào về công việc và Ngân hàng của mình. Vì thế sẽ cống hiến hết mình và có trách nhiệm cao hơn với công việc. Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank

Đối với người lao động luôn mong muốn hai điều, đó là thu nhập cao và cơ hội thăng tiến tốt.Vì vậy, đi kèm với việc tuyển dụng được đội ngũ nhân viên tốt, Chi nhánh cần có chế độ đãi ngộ hợp lý nhằm giữ nhân tài và tạo động lực làm việc cho nhân viên. Chi nhánh cần xây dựng một khung lương, một cơ chế lương phù hợp. Hiện nay, Chi nhánh đã tiến hành trả lương trên cơ sở lợi nhuận hoạt động. Tuy nhiên,Chi nhánh cần có những điều chỉnh nhằm hạn chế rủi ro của mình và đánh giá đúng khả năng thẩm định cho vay cho nhân viên, bằng cách lợi nhuận của mỗi nhân viên tạo ra cần phải phân tích trong tương quan với mức sinh lời và các rủi ro tiềm ẩn.

Tăng cường việc đào tạo và đào tạo lại các cán bộ nhân viên trong Chi nhánh

Chi nhánh đã tổ chức các đợt kiểm tra nghiệp vụ theo định kỳ 6 tháng một lần nhằm đảm bảo lực lượng lao động tinh thông nghiệp vụ chung. Tuy nhiên hiệu quả chưa thực sự cao vì chưa có sự sàng lọc và chế độ thưởng phạt hợp lý. Trong thời gian tới, Chi nhánh cần xây dựng một chế độ hợp lý nhằm khuyến khích nhân viên trong việc học hỏi và nâng cao trình độ, gắn liền với lương, thưởng, chức vụ và quyền lợi. Đưa những người có tài, đáp ứng những đòi hỏi của công việc lên nắm giữ những chức vụ quan trọng, tránh tính trạng lên chức theo thời gian công tác. Đặc biệt có những hình thức phạt hợp lí đối với những nhân viên không đáp ứng được yêu cầu đã đặt ra.

Agribank chi nhánh Hà Nội II .đã tạo điều kiện cho nhân viên học lên cao hoặc học thêm các kỹ năng bằng việc cho đi học nhưng vẫn hưởng lương. Tuy nhiên, trong thời gian tới Chi nhánh cần bổ sung thêm các chính sách hướng nghiệp và đào tạo cho nhân viên như việc định hướng cho nhân viên cần phải học thêm gì, học như thế nào để không có sự chồng chéo trong lịch học của nhân viên, dẫn đến thiếu người trong một số bộ phận. Ngoài ra, Chi nhánh có thể tổ chức các buổi hôi thảo, tập huấn, trao đổi các hoạt đông nghiệp vụ lẫn nhau. Đồng thời, có kế hoạch đào tạo, huấn luyến và đào tạo lại nhân viên mỗi khi có sự thay đổi về cơ chế, chính sách, mục tiêu kinh doanh, quy trình công nghệ…

Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng cần chú ý đến đạo đức của người lao động. Hoạt động Ngân hàng là lĩnh vực nhạy cảm, đòi hỏi người lao động phải đặt trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu. Đây chính là yếu tố tạo nên niềm tin nơi khách hàng. Vì thế, Chi nhánh cần phải thường xuyên tổ chức các buổi toạ đàm, kỷ luật nghiêm khắc những cá nhân có hành vi sai phạm, khen thưởng những cá nhân có biểu hiện tốt, tạo nên phong trào văn hoá lành mạnh trong mình.

3.2.3. Phát triển và hoàn thiện công nghệ thông tin trong cho vay khách hàng cá nhân Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank

Cuộc cách mạng công nghệ thông tin đã có tác động tích cực đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội, làm thay đổi cả lối sống, tư duy và phong cách làm việc của con người. Vì thế, việc áp dụng công nghệ vào kinh doanh đã trở thành xu thế tất yếu. Đó cũng là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất để giành lấy lợi thế cạnh tranh cũng như nâng cao chất lượng cho vay khách hàng của Agribank chi nhánh Hà Nội II . Mặt khác, hầu hết các sản phẩm tín dụng cá nhân mới của Chi nhánh đã, đang và sẽ được triển khai đều bị chi phối bởi công nghệ thông tin như: Sản phẩm Visa card, master card, E patner,… Vì thế, để có thể phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân, chi nhánh cần phải triển khai một số vấn đề sau nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công nghệ:

 • Agribank chi nhánh Hà Nội II chỉ là một Chi nhánh của Agribank, nên các chiến lược nâng cấp công nghệ cho Chi nhánh đều do trụ sở chính đề ra. Vì thế, việc của Chi nhánh là phải tiến hành một cách nhanh chóng việc lắp đặt và sử dụng các công nghệ khi có chủ trương. Ngoài ra, quan trọng là Chi nhánh phải biết nâng cao hiệu suất khai thác công nghệ. Công nghệ cao mà hiệu suất sử dụng thấp thì sẽ gây rất nhiều lãng phí, ngược lại, công nghệ trung bình là hiệu suất cao sẽ rất tiết kiệm và thậm chí còn bù đắp được việc thiếu hụt công nghệ.
 • Chi nhánh cần củng cố và phát triển sản phẩm mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, gồm có: Tài khoản cá nhân kết hợp với những dịch giá trị gia tăng như trả lương, thẻ, sao kê, trả các hoá đơn dịch vụ, tài khoản đầu tư tự động, thẻ liên kết, sản phẩm tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm bảo hiểm, phát triển các tiện ích của máy ATM,…
 • Bên cạnh lắp đặt các thiết bị công nghệ, Chi nhánh cần tăng cường công tác đào tạo, chuẩn hoá về trình độ công nghệ thông tin cho toàn bộ các cán bộ nhân viên trong cơ quan, từ cấp lãnh đạo cao nhất đến nhân viên tác nghiệp nhằm tăng hiệu quả làm việc và chất lượng phục vụ khách hàng. Đây là công việc đòi hỏi ưu tiên cao do nó ảnh hưởng trực tiếp hiệu quả khai thác công nghệ. Tuy nhiên, đào tạo phải được coi là một quá trình thường xuyên và liên tục bởi vì sự phát triển nhanh và không ngừng của khoa học công nghệ.
 • Cải tiến quy trình nghiệp vụ từ trên xuống dưới nhằm tạo sự phù hợp về công nghệ mới cho Chi nhánh. Những nghiệp vụ không còn phù hợp nên có sự cải tiến hoặc cắt giảm. Khuyến khích việc áp dụng công nghệ mới vào các nghiệp vụ.
 • Triển khai công nghệ nhưng Chi nhánh cần có các kế hoạch phát triển hệ thống bảo mật, đảm bảo an ninh mạng, an toàn cho hoạt động kinh doanh của mình và cho khách hàng, tạo tiền đề cho sự phát triển dịch vụ và sự tin tưởng của khách hàng khi sử dụng. Ngoài ra, Chi nhánh nên có cán bộ chuyên trách về công việc bảo vệ mạng nhằm chuyên môn hoá hơn, trách tình trạng khi có sự cố phải nhờ đến chuyên gia bên ngoài, tạo ra sự trì trệ trong công việc chung.

Tóm lại, việc áp dụng công nghệ thông tin giúp Agribank chi nhánh Hà Nội II  nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo an toàn trong hoạt động, giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng hoạt động cho vay. Vấn đề là Chi nhánh sẽ áp dụng công nghệ đến đâu để tạo ra những đột phá trong cạnh tranh.

3.2.4. Nhóm những giải pháp khác Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank

Phải chấp hành nghiêm túc các quy định, thể lệ hoạt động của toàn ngành Ngân hàng. Không vi phạm hành chính trong lĩnh vực Ngân hàng.

Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đặt vấn đề quản lý rủi ro tín dụng trong các chiến lược trung dài hạn, xem đây là điều kiện bắt buộc, là thước đo để đánh giá năng lực cạnh tranh, sự tồn tại và phát triển của chính Ngân hàng.

Agribank chi nhánh Hà Nội II  phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện trên cơ sở nắm bắt kịp thời thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường, nâng cao chất lượng thẩm định, xóa bỏ quan niệm sai lầm cho vay chỉ cần có tài sản đảm bảo.

Phối hợp với các Ngân hàng không những trong cùng hệ thống mà cả ở ngoài hệ thống, thông qua hoạt động trên thị trường liên Ngân hàng, thường xuyên trao đổi thông tin kinh nghiệm hoạt động. Đặc biệt Agribank chi nhánh Hà Nội II  phải chủ động hợp tác thiết thực với trung tâm thông tin tín dụng, nhằm trao đổi và nắm bắt những thông tin kịp thời, phục vụ cho việc phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng mình.

Hoàn thiện quy trình cho vay

Để hạn chế tối đa các yếu tố chủ quan và các biểu hiện tiêu cực trong việc thẩm định xét duyệt cho vay, đảm bảo tính khách quan, kịp thời phát hiện các khách hàng kém hiệu quả, dự án kém khả thi. Agribank chi nhánh Hà Nội II  cần cải tiến và đổi mới quy trình xét duyệt thẩm định và cho vay, kiểm tra giám sát tình hình luân chuyển vốn vay.

Theo quy trình tín dụng, hồ sơ cho vay trước khi trình lãnh đạo ký duyệt cần phải được kiểm tra, xem xét toàn diện, chính xác và khách quan từ khâu lập hồ sơ đến khi hoàn thiện ký kết hợp đồng. Do vậy nếu để cho một cán bộ tín dụng đảm nhiệm tất cả các khâu như hiện nay thì không tránh khỏi những sai sót do trình độ nghiệp vụ, yếu tố chủ quan kinh nghiệm của mỗi cán bộ tín dụng là khác nhau. Vì vậy, phòng tín dụng cá nhân nên chia ra hai bộ phận.

Bộ phận một: Bộ phận quản lý khách hàng cá nhân có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng làm thủ tục và điều kiện vay vốn, tiếp nhận các hồ sơ vay vốn của khách hàng, phân loại hồ sơ để xem xét và đánh giá. Bộ phận này chuyên quản lý khách hàng cá nhân, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tài sản thế chấp,những thuận lợi, khó khăn để từ đó đề xuất ý kiến, biện pháp giải quyết đối với từng phương án vay vốn. Bộ phận này thường xuyên xuống nơi làm việc để nắm rõ tình hình thực tế về báo cáo cho lãnh đạo và bộ phận thẩm định để theo dõi và chỉ đạo.  Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank

Bộ phận hai: Bộ phận thẩm định tín dụng hoạt động độc lập với bộ phận trên. Bộ phận này chủ yếu làm việc tại Ngân hàng, có nhiệm vụ phân tích xem xét mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng cá nhân về mọi mặt, phân tích khả năng trả nợ của khách hàng. Bộ phận này có thể xuống từng hộ kinh doanh để nắm tình hình thực tế và kiểm tra tài sản thế chấp cầm cố khi thẩm định dự án, căn cứ vào ý kiến đề xuất của bộ phận quản lý khách hàng cá nhân để đưa ra các phương án xử lý các vụ việc liên quan đến vốn vay. Trong bộ phận này Ngân hàng nên tuyển thêm một số cán bộ hiểu sâu về một số lĩnh vực cụ thể như xây dựng, điện, máy móc, thiết bị giao thông…để giúp cho công tác thẩm định đánh giá về các yếu tố kỹ thuật được đúng đắn và chính xác, nhanh chóng.

Hai bộ phận này cần có sự phối hợp đồng bộ nhịp nhàng vì nếu như một công đoạn nào đó thực hiện không đúng quy định sẽ ảnh hưởng đến công đoạn sau và kết quả của toàn bộ công việc.

3.3. Kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ

Chính phủ cần thực hiện các biện pháp nhằm ổn định môi trường vĩ mô thông qua việc thực hiện các biện pháp nhằm ổn định chính trị, xác định rõ chiến lược phát triển kinh tế, hướng đầu tư, tăng cường đầu tư, chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách hợp lý nhằm ổn định thị trường, ổn định giá cả, kìm hãm tốc độ lạm phát. Tạo điều kiện để nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao, khiến khả năng tích lũy và tiêu dùng của người dân ngày càng tăng. Đồng thời, Chính phủ cần đầu tư phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, phục vụ đời sống người dân. Từ đó sẽ góp phần đáng kể vào việc gia tăng mức cung về hàng hoá- dịch vụ tiêu dùng, nhằm đáp ứng được nhu cầu của công chúng ngày một tốt hơn.

Chính phủ cần có văn bản quy định hướng tới các Bộ, Ngành, tổng công ty, các doanh nghiệp về việc kết hợp với Chi nhánh trong việc xác nhận hồ sơ xin vay vốn và thu hồi nợ cho các cán bộ công nhân viên thuộc đơn vị mình vay vốn. Tránh tình trạng gây khó dễ cho công nhân viên hoặc quá dễ dãi để họ xin xác nhận nhiều lần, đi vay nhiều nơi, tạo rủi ro cho ngân hàng.

Chính quyền địa phương cần hỗ trợ hơn nữa đối với việc xử lý các khoản nợ xấu, thu hồi nợ và các tranh chấp cần có sự can thiệp của Tòa Án…

3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank

NHNN có thể tổ chức nhiều hơn nữa những buổi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong toàn ngành Ngân hàng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, tăng cường hiểu biết cả về lý luận và thực tiễn cho các CBTD đồng thời tăng cường cả sự hợp tác giữa các NHTM.

NHNN cần hoàn chỉnh hệ thống các văn bản pháp lý, tạo nền tảng cơ sở cần thiết cho hoạt động cho vay KHCN phát triển. Trong thời gian tới, NHNN cần ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn cụ thể về các loại hình sản phẩm- dịch vụ của

NHTM, đồng thời cũng ban hành các văn bản hỗ trợ, khuyến khích đối với NHTM, tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng và đầy đủ nhằm bảo vệ quyền lợi cho các NHTM phát triển hoạt động này.

NHNN cần phối hợp với các NHTM để tạo nên khối liên minh các Ngân hàng vững mạnh, tránh tình trạng hoạt động riêng lẻ, cạnh tranh không lành mạnh, chạy đua trên thị trường lãi suất huy động vốn, cho vay… Đồng thời, hệ thống liên minh các Ngân hàng hỗ trợ nhau về thông tin tín dụng của khách hàng, để hạn chế rủi ro trong công tác tín dụng cũng như công tác thu hồi nợ vay, tránh những phi vụ lừa đảo gây thiệt hại cho các Ngân hàng. Bên cạnh đó, khối liên minh các Ngân hàng cần thống nhất các chính sách cơ bản chung nhất về lãi suất huy động, phương thức cho vay và hỗ trợ lẫn nhau để phát triển bền vững.

Tăng cường vai trò của trung tâm thông tin ngân hàng (CIC). Hiện nay CIC là trung tâm thu thập các thông tin về các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp lớn, các cá nhân đã pháp huy được những vai trò cơ bản. Nhưng đòi hỏi của ngân hàng còn cao hơn rất nhiều so với những gì mà CIC cung cấp. Vì vậy một số kiến nghị được đưa ra nhằm cải tiến cơ chế làm việc của trung tâm, đó là những thông tin về khách hàng, các tổ chức kinh tế, ngân hàng tài chính, thì CIC cần phối hợp với các cơ quan liên quan của Chính phủ như: Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Tổng cục thống kê… để thu thập thông tin đa dạng và phong phú hơn nữa về mọi ngành, mọi lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân.

3.3.3. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank

Trước hết, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cần hoàn thiện và bổ sung cơ chế, chính sách. Do tính chất phức tạp của công tác cho vay, nên cần sớm nghiên cứu ban hành cơ chế về chính sách tín dụng; chế độ, thể lệ làm việc, nghĩa vụ quyền lợi của đội ngũ cán bộ tín dụng, có chính sách ưu đãi với cán bộ tín dụng về thu nhập, phương tiện đi lại, đảm bảo an toàn. Thường xuyên quan tâm tới việc động viên, khen thưởng với những cán bộ tín dụng giỏi để có cơ sở đề nghị xét chọn, khen thưởng hàng năm. Có chính sách khuyến khích thoả đáng mới đảm bảo được chất lượng tín dụng và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đạt hiệu quả cao.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cần có chính sách khuyến khích các chi nhánh mở rộng hoạt động tín dụng nói chung, hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân nói riêng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cần bám sát quy hoạch phát triển kinh tế xã hội để xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới, đồng thời có chính sách tín dụng phù hợp, bám sát tình thực tế để nâng cao hiệu quả của công tác tín dụng cũng như nâng cao nguồn vốn bảo đảm cho việc hoàn thành quá trình tái cơ cấu trong thời gian ngắn nhất và có kết quả tốt nhất.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin trong toàn hệ thống. Thông tin thông tin phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, tuy nhiên nên phát triển nghiệp vụ lên một bước cao hơn nữa. Ngoài thu thập, phân tích và lưu trữ thông tin, cần thực hiện việc xếp hạng tín nhiệm đối với các khách hàng. Xây dựng mối quan hệ mua bán thông tin giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các ngân hàng khác, với các cơ quan thông tin và tư vấn nhằm tăng thêm những thông tin cần thiết cho quá trình xét duyệt và giám sát cho vay của các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

KẾT LUẬN

Trong thời gian qua, hoạt động cho vay KHCN đã khẳng định được vai trò tích cực của mình không chỉ đối với ngành Ngân hàng, đối với khách hàng mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tín dụng đối với Ngân hàng nói chung và đối với hoạt động cho vay KHCN nói riêng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Nội II  đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động này và đã đạt được nhiều thành công đáng kể. Số lượng, doanh số cho vay khách hàng cá nhân ngày càng tăng, góp phần tăng thu nhập cho Chi nhánh, rủi ro đối với các khoản cho vay KHCN này luôn được khống chế ở mức quy định,… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nhất định, Chi nhánh vẫn chưa có chủ trương phát triển hoạt động này thành một nghiệp vụ lớn. Do vậy, trong thời gian tới, Ngân hàng nên đầu tư hơn nữa vào việc nghiên cứu đối tượng khách hàng, tạo bước tiến thuận lợi cho Ngân hàng chiếm lĩnh thị trường cho vay KHCN, giúp Ngân hàng nâng cao hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

Việc thực hiện đề tài luận văn “Nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh

Hà Nội II ” tác giả đã đạt các mục tiêu sau:

 • Tổng hợp các cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại, tập trung đánh giá nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động này tại các ngân hàng thương mại.
 • Phân tích đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Hà Nội II thông qua chính sách khách hàng, chính sách kiểm soát, quy trình cho vay, chính sách đảm bảo tiền vay… Trên cơ sở đó tổng hợp những kết quả đạt được cũng như hạn chế còn tồn tại trong các hoạt đông nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh.
 • Đưa ra các phương hướng giải pháp giúp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Hà Nội II thời gian tới gồm: hoàn thiện chính sách cho vay; hợp lý hóa cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Phát triển và hoàn thiện công nghệ thông tin trong cho vay; một vài giải pháp khác.

Trên đây là toàn bộ kết quả nghiên cứu của tác giả nhằm giúp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh  Hà Nội II . Với kiến thức còn hạn chế nên đề tài luận văn còn nhiều sai sót, kính mong thầy cô và các bạn tham gia đóng góp ý kiến để luận văn được hoàn thiện hơn. Luận văn: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:  

===>>> Luận văn: Chất lượng cho vay khách hàng tại NH Agribank

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x