Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

 

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Tăng cường hoạt động Marketing huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

4.1 Định hướng phát triển của Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025

4.2.1 Định hướng phát triển chung Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Hoạt động kinh doanh các năm qua của Agribank chi nhánh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả khá tốt. Tuy nhiên thị trường hoạt động của ngành tài chính ngân hàng ngày càng cạnh tranh, quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế vừa thuận lợi vừa khó khăn cho Agribank chi nhánh Bắc Kạn trong quá trình tồn tại và phát triển. Do đó năm 2016, đối với Agribank chi nhánh Bắc Kạn là năm then chốt, đột phá, tăng tốc để làm cơ sở ổn định và phát triển bền vững, từng bước nâng cao thị phần trên thương trường. Để thực hiện điều này, Agribank chi nhánh Bắc Kạn phải có một bước chuyển mình thật sự mạnh mẽ, trong quản trị điều hành gắn chặt quyền lợi với quyền hạn và trách nhiệm. Theo đó, định hướng phát triển của Chi nhánh trong thời gian tới đã được đưa ra như sau:

Tối đa hoá hiệu quả tài sản có; tài sản nợ; đa dạng hoá nguồn vốn huy động, chú trọng phát triển nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng. Thực hiện phương châm bán sản phẩm thị trường đang cần, không phải bán sản phẩm mà Agribank đang có. Cho vay sinh hoạt tiêu dùng, cầm cố chiết khấu thẻ tiết kiệm. Quản trị và kiểm soát chặt chẽ sử dụng vốn theo từng danh mục đầu tư.

Tiếp tục ổn định các mặt hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo kinh doanh có lãi giảm nợ quá hạn đến mức cho phép, xây dựng số lượng khách hàng ổn định giữ chữ tín với khách hàng đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để mở rộng hoạt động kinh doanh cho các năm tiếp theo.

Mục tiêu tổng quát của công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh Bắc Kạn trong thời gian tới là thực hiện mở rộng, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. Với phương châm “đi vay để cho vay”, tập trung khai thác mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế: huy động vốn ngắn hạn, trung dài hạn khu vực dân cư, vốn ngắn hạn khu vực doanh nghiệp và vốn tạm thời nhàn rỗi, vốn tiền gửi thanh toán của các tổ chức.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh, Agribank chi nhánh Bắc Kạn đã xây dựng chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 như sau:

 • Về nguồn vốn: tăng trưởng nguồn vốn đạt 31%
 • Về cho vay tín dụng: số dư cuối kỳ hàng năm tăng 15%.
 • Quan hệ với khách hàng: số lượng khách hàng mở tài khoản tăng 25%.
 • Thu chi ngân quỹ: tăng 40%/ năm
 • Lợi nhuận tăng bình quân 10%/ năm
 • Về tổ chức nhân sự: thường xuyên tiến hành nâng cao trình độ nghiệp vụ và trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Marketing

4.2.2 Định hướng trong công tác huy động vốn

Trong thời gian tới, Agribank chi nhánh Bắc Kạn định hướng công tác huy động vốn làm cơ sở để triển khai các hoạt động marketing như sau:Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường nông nghiệp, nông thôn với tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp chế biến và doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 80% (riêng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân chiếm tỷ trọng tối thiểu 70% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế).

Nâng cao năng lực quản trị, điều hành của các cấp lãnh đạo. Nâng cao khả năng phân tích, dự báo để có những chủ trương, giải pháp điều hành hiệu quả.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ cấu, chất lượng tuyển dụng lao động. Đổi mới toàn diện công tác đào tạo theo hướng đào tạo chuyên sâu chuyên ngành gắn với thực tế, yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của Agribank.

Đổi mới phương pháp và nhất quán trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch gắn với các cơ chế khuyến khích để các đơn vị phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Đẩy mạnh công tác huy động vốn, đồng thời khai thác và sử dụng nguồn vốn khả dụng hiệu quả, đặc biệt là tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn, nguồn vốn trung, dài hạn trong tỷ trọng và cơ cấu dư nợ cho vay. Giữ vững thị phần huy động vốn của Chi nhánh hiện nay, mức tăng trưởng nguồn vốn hàng năm từ 10 – 15%.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ, khai thác thế mạnh mạng lưới, hệ thống CNTT của Agribank, đồng thời thay đổi tác phong giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm nâng cao tỷ trọng thu ngoài tín dụng trong tổng thu, coi đó là định hướng chiến lược lâu dài, nhất là ở các địa bàn đô thị.

Củng cố và phát huy hiệu quả công tác tiếp thị, truyền thông, đối ngoại nhằm nâng cao vị thế thương hiệu Agribank.

Đến năm 2025, bên cạnh các sản phẩm huy động vốn hiện có, Chi nhánh chú trọng hơn nữa cải tiến, nghiên cứu và phát triển sản phẩm huy động vốn mới với lãi suất hợp lý kèm theo nhiều tiện ích để vừa tạo sự tiện lợi cho khách hàng vừa tăng trưởng được nguồn vốn và kết hợp bán chéo sản phẩm.

Không ngừng đưa ra những mức lãi suất hấp dẫn, trong khuôn khổ cho phép từ phía NHNN, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng thực hiện dịch vụ huy động vốn tại Chi nhánh.

4.2 Giải pháp tăng cường hoạt động Marketing huy động vốn tại ngân hàng tại Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

4.2.1 Giải pháp với chính sách sản phẩm Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Định vị đối với sản phẩm huy động vốn

Đối với sản phẩm tiền gửi thanh toán

 • Chi nhánh cần tập trung đẩy mạnh các dịch vụ tài khoản, trước hết là các tài khoản cá nhân với các thủ tục thuận lợi, an toàn và các tiện ích kèm theo, góp phần phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Đẩy mạnh công tác tiếp thị đến các cơ quan hành chánh sự nghiệp, doanh nghiệp trả lương qua tài khoản qua thẻ ATM để tận dụng nguồn vốn rẻ

Đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm

Đẩy mạnh công tác huy động vốn, tạo đột phá mạnh trong công tác huy động vốn. Đặt mục tiêu huy động vốn là mục tiêu trọng tâm và ưu tiên hàng đầu. Cải tiến, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, nhiều tiện ích, đi kèm lãi suất hợp lý nhằm phục vụ khách hàng như đẩy mạnh triển khai thêm các sản phẩm huy động vốn có mục đích phù hợp với từng đối tượng khách hàng: Tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm học đường, tiết kiệm hưu trí, tiết kiệm dành cho phái đẹp, chứng chỉ tiền gửi tham gia dự thưởng… Hay vận động người thân sử dụng sản phẩm và gửi tiết kiệm tại Agribank chi nhánh Bắc Kạn nhằm gia tăng lượng huy động vốn cho Chi nhánh.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

 • Đơn giản hóa thủ tục gửi tiền tiết kiệm chỉ cần một chữ ký mẫu.
 • Tăng cường nghiên cứu đưa ra nhiều sản phẩm mới, thường thì 1 tháng đưa ra một sản phẩm mới để tạo được lợi thế cạnh tranh, thu hút được khách hàng.
 • Triển khai huy động vốn ở các địa bàn kinh tế phát triển, có tiềm năng. Đồng thời triển khai các chương trình huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân, bán lẻ và mảng vay nợ viện trợ nước ngoài.
 • Nên tạo sự khác biệt với sản phẩm cùng loại trên thị trường đặc biệt là giá cả và tiện ích đi kèm. Bên cạnh đó thiết kế các sản phẩm hạn chế sự dịch chuyển vốn từ sản phẩm cũ sang sản phẩm mới để đạt hiệu quả mong đợi. Mỗi khi có gói sản phẩm dịch vụ mới, cần phát huy mạnh hơn nữa dịch vụ kèm theo như quà tặng có in quảng cáo thương hiệu Agribank, vì phong tục người Việt Nam ưa thích loại hình giảm giá, khuyến mãi hay quà tặng.
 • Gia tăng thêm nhiều kênh gửi tiền cho khách hàng: Gửi tiền tiết kiệm qua máy ATM, qua Internet B@king.

Xây dựng chính sách sản phẩm mang tính đặc trưng thương hiệu, phù hợp với nhu cầu khách hàng

Chính sách sản phẩm nếu nhận được sự đồng tình cao từ phía khách hàng sẽ mang lại sự tích cực cho vấn đề huy động được nguồn vốn của ngân hàng. Hiện nay, sự đa dạng về sản phẩm của Agribank chi nhánh Bắc Kạn mặc dù đã được cải thiện song vẫn chưa thực sự làm hài lòng khách hàng ở mức cao, điều này ảnh hưởng tới hiệu quả các hoạt động marketing huy động vốn tại Chi nhánh.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn từ 2016 – 2020 là phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Bắc Kạn cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp và dịch vụ, tăng dần tỷ trọng công nghiệp – xây dựng – dịch vụ, giảm tỷ trọng nông – lâm – ngư, do đó trong công tác tín dụng chi nhánh cũng cần mở rộng sang ưu tiên đầu tư các chương trình dự án góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế vừa gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn… Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung, hình thành mạng lưới các cụm, điểm công nghiệp ở các huyện. Phát triển các làng nghề ở khu vực nông thôn, du nhập và nhân rộng một số nghề mới quy mô phù hợp, khai thác có hiệu quả nguồn nguyên liệu và giải quyết nhiều lao động khu vực nông thôn. Do đó Agribank chi nhánh Bắc Kạn cần tập trung vào các giải pháp sau:

 • Tập trung đánh giá, phân loại sản phẩm dịch vụ huy động vốn hiện có của Agribank trên thị trường tỉnh Bắc Kạn (số lượng, hiệu quả, vướng mắc trong quá trình triển khai sử dụng); những sản phẩm còn thiếu, tổ chức thực hiện điều tra ý kiến khách hàng, phân tích khả năng sinh lời của sản phẩm dịch vụ (xác định doanh thu, hiệu quả, vòng đời sản phẩm) trên cơ sở đó đề xuất hạn chế hoặc loại bỏ những sản phẩm không hiệu quả, phát triển các sản phẩm dịch vụ huy động vốn có khả năng sinh lời cao, chất lượng, có tính thương hiệu đặc trưng của Agribank.
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân đoạn khách hàng đưa ra các sản phẩm huy động vốn phù hợp với các đối tượng khách hàng gửi tiền, đặc điểm các vùng, miền, xây dựng chính sách ưu đãi về lãi suất, khuyến mãi phù hợp với từng phân đoạn khách hàng, đa dạng hóa và hoàn thiện hệ thống danh mục sản phẩm huy động vốn, gia tăng tiện ích cho sản phẩm huy động vốn, bán chéo sản phẩm….Chú trọng phát triển sản phẩm huy động vốn phù hợp cho đối tượng khách hàng tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn để giữ ổn định khách hàng truyền thống và thu hút khách hàng mới.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank
 • Cần xây dựng cơ chế thu hút khách hàng có quan hệ giao dịch mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank chi nhánh Bắc Kạn. Xây dựng và triển khai các gói sản phẩm dịch vụ kết hợp chặt chẽ giữa cho vay – thanh toán – huy động vốn trong đó huy động vốn cần coi là sản phẩm cốt lõi gắn với các dịch vụ tiện ích khác như Mobile banking, Internet banking … phù hợp với từng vùng miền, từng nhóm khách hàng.
 • Nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện và bổ sung thêm tiện ích cho các sản phẩm huy động vốn hiện có, gia tăng chất lượng tiện ích của dịch vụ đi kèm (vấn tin, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, thông báo lãi suất, ngày đến hạn …)
 • Mở rộng triển khai các sản phẩm ứng dụng công nghệ qua các kênh phân phối hiện đại như Mobile banking, Internet banking, ATM/POS … Đẩy mạnh công tác bán chéo sản phẩm tiền gửi, mở rộng dịch vụ ngân hàng bán lẻ với nền tảng là dịch vụ thanh toán cá nhân, tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ để mở rộng dịch vụ thu hộ, chi hộ nhằm thu hút tiền gửi thanh toán và tăng thu phí dịch vụ.

4.2.2 Giải pháp đối với chính sách giá cả (lãi suất) Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Lãi suất hay giá cả của dịch vụ huy động vốn là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút tiền gửi của khách hàng. Bởi vì mục đích của khách hàng gửi tiền vào ngân hàng là ngoài việc đảm bảo an toàn về tài sản gửi, hưởng các dịch vụ ngân hàng cung ứng còn nhằm mục đích tìm kiếm thu nhập. Đây được xem như một khoản đầu tư của người có vốn nhàn rỗi. Để huy động được nhiều nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, ngân hàng cần phải áp dụng chính sách lãi suất mềm dẻo và linh hoạt. Chẳng hạn, thời hạn càng dài thì lãi suất càng cao để nhằm thu hút nguồn vốn trung và dài hạn; Có sự phân biệt lãi suất giữa khách hàng truyền thống và khách hàng mới, khách hàng đặc biệt và khách hàng thông thường ….

Tuy nhiên lãi suất là yếu tố tạo thành phần lớn thu nhập và chi phí của Agribank chi nhánh Bắc Kạn. Mọi biến động về lãi suất đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Chính vì thế, Chi nhánh cần xây dựng một chính sách lãi suất sao cho hợp lý, vừa tuân thủ các quy định về khung lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho các tổ chức tín dụng, vừa đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, vừa tạo ra sự hấp dẫn nhất định với khách hàng, vừa tăng tính cạnh tranh với các chi nhánh ngân hàng khác trên địa bàn, đồng thời vẫn đảm bảo mức lợi nhuận cho ngân hàng.

Chính sách lãi suất đúng đắn và hợp lý sẽ giúp Agribank chi nhánh Bắc Kạn huy động đủ vốn để phát triển kinh doanh, đảm bảo tính cạnh tranh với các ngân hàng khác chẳng những trong công tác huy động vốn mà cả trong công tác tín dụng và đảm bảo được lợi nhuận cho Chi nhánh. Vì vậy, Agribank chi nhánh Bắc Kạn cần nắm chắc diễn biến lãi suất trên thị trường để điều chỉnh kịp thời, nhanh nhạy cho phù hợp với mặt bằng chung về lãi suất trên địa bàn.

Để làm được điều này Agribank chi nhánh Bắc Kạn cần điều hành linh hoạt về trần lãi suất huy động phù hợp với chính sách điều hành của NHNN, diễn biến lãi suất, thanh khoản trên thị trường và cân đối vốn của Agribank. Chủ động áp dụng mức lãi suất huy động hợp lý đối với từng kỳ hạn, sản phẩm, đối tượng khách hàng, tuân thủ quy định của NHNN và Agribank để đảm bảo khả năng cạnh tranh huy động vốn và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, tăng tỷ trọng nguồn vốn không kỳ hạn, vốn trung dài hạn nhằm giảm lãi suất đầu vào phù hợp với thực tế trên từng địa bàn.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Chủ động áp dụng cơ chế lãi suất ưu đãi phù hợp trong từng thời kỳ về lãi suất huy động, lãi suất cho vay, phí dịch vụ, ưu tiên đáp ứng nhu cầu tiền mặt, thanh toán … đối với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống có số dư tiền gửi không kỳ hạn lớn, khách hàng vay cầm cố bằng tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá gửi tại Agribank.

Chủ động đề xuất kiến nghị với Agribank các phương án miễn, giảm phí dịch vụ và ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Agribank đối với khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty đóng trên địa bàn Bắc Kạn thường xuyên có số dư tiền gửi thanh toán lớn như Điện lực, Viettel, VNPT, Petrolimex, BHXH, Bưu điện, … để tạo lợi thế cạnh tranh, phân chia lợi ích giữa các đơn vị theo hướng chi nhánh đầu mối chia sẻ, trả phí nộp tiền mặt, chuyển tiền … đối với các chi nhánh cùng phục vụ hệ thống công ty con, đại lý của khách hàng để đảm bảo chất lượng phục vụ và hài hoà lợi ích của các chi nhánh trong hệ thống Agribank.

4.2.3 Giải pháp đối với hoạt động phân phối

Thực hiện mở rộng mạng lưới phân phối của Agribank chi nhánh Bắc Kạn trên cả hai góc độ:

Kênh phân phối truyền thống:

Thông qua việc tiếp tục mở thêm các phòng giao dịch với mô hình gọn nhẹ tại các khu vực dân cư, khu đô thị, thương mại, công nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách đi lại cho khách hàng, đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả nhu cầu sử dụng dịch vụ cho khách hàng. Bên cạnh đó để củng cố và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng về cơ sở vật chất, thiết kế quầy giao dịch ấn tượng tạo cảm giác thoải mái khi khách hàng giao dịch. Agribank chi nhánh Bắc Kạn cần đưa ra bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cho các phòng giao dịch. Và là cơ sở để chấm điểm đánh giá kết quả ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận đến từng phòng giao dịch, buộc các phòng giao dịch phải thực hiện tốt.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Kênh phân phối hiện đại

Ngoài kênh phân phối chủ đạo là các phòng giao dịch, Agribank chi nhánh Bắc Kạn cần phát huy hơn nữa các loại hình kênh phân phối mới hỗ trợ gồm:

 • Đội ngũ bán hàng qua điện thoại
 • Phương thức gửi thư trực tiếp.
 • Bên cạnh đó nên đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, nhằm gia tăng hiệu quả và khả năng tự phục vụ của hệ thống ATM nhằm cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau với chi phí rẻ hơn, nâng cấp hệ thống ATM thành những “ngân hàng thu nhỏ” trải đều khắp địa bàn.
 • Agribank chi nhánh Bắc Kạn cần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ của các máy ATM bằng cách thường xuyên bào trì, kiểm tra để đảm bảo máy ATM thông suốt hay đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn về điện tại các máy ATM cần được chú trọng củng cố, lắp đặt máy camera, lắp thêm thiết bị chống giật, lắp cọc và dây tiếp đất nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
 • Cần sửa đổi, nâng cấp lại hệ thống đường truyền để đảm bảo gửi tin nhắn đến cho khách hàng nhanh nhất và chính xác nhất.
 • Khuyến khích khách hàng thanh toán, chuyển khoản trên mạng bằng cách phí chuyển tiền rẻ hơn khi đến ngân hàng.

4.2.4 Giải pháp đối với hoạt động xúc tiến Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

 • Quảng cáo
 • Tăng cường hình thức quảng cáo ngoài trời như băng rôn, hộp đèn, billboard
 • những tuyến đường lớn hay trạm xe buýt, ở các trường đại học…
 • Nên áp dụng hình thức quảng cáo pop up – 10s trên các chương trình xen giữa các phim. Vì đây là hình thức được nhiều khách hàng biết đến. Đặc biệt phải chú trọng đến nội dung quảng cáo làm sao truyền tải thông tin đến với khách hàng.
 • Nên có mục quảng cáo về các sản phẩm tiết kiệm mới ở mặt sau biên lai rút tiền ATM.
 • Cần có một bộ phận chuyên về chăm sóc khách hàng vip như gửi thư thông báo về các chương trình khuyến mãi về gửi tiền tiết kiệm…

Giao tiếp

Ngày nay, khi các hình thức cạnh tranh về giá cả, chất lượng đã trở nên một điều hiển nhiên thì cạnh tranh bằng cách tạo được sự thân thiết, chiếm được lòng tin cậy của khách hàng là hình thức cạnh tranh hiệu quả và bền vững mà Agribank chi nhánh Bắc Kạn cần hướng tới.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

 • Chú trọng nâng cao và đào tạo kỹ năng bán hàng của nhân viên không chỉ nhằm mục đích thuần túy là kiếm thêm lợi nhuận mà còn là bước tự hoàn thiện căn bản và cần thiết của mỗi cá nhân để tạo dựng mối liên hệ gắn bó, có chiều sâu và lâu bền giữa khách hàng và nhân viên chi nhánh, hình thành và tạo dựng nét văn hóa bán hàng chuyên nghiệp.
 • Nâng cao ý thức của nhân viên tự học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để làm hài lòng khách hàng.
 • Nên tổ chức các khóa học về kỹ năng giao tiếp cho nhân viên mới, hay các cuộc thi về “Giao dịch viên tiêu biểu”, “Nụ cười Agribank”…
 • Khuyến mãi Ngoài việc quan tâm đến lãi suất, khách hàng tiền gửi cũng quan tâm đến các yếu tố vật chất khác đi kèm thông qua các chương trình khuyến mãi. Do đó, các biện pháp Agribank chi nhánh Bắc Kạn cần thực hiện như sau:
 • Nên thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng, đặc biệt vào dịp cuối năm, chủ yếu là khách hàng có hạn mức gửi tiền lớn, có quan hệ lâu dài với Agribank chi nhánh Bắc Kạn để tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng nhằm rút ra bài học kinh nghiệm để chi nhánh phục vụ tốt hơn và đưa ra những cam kết tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.
 • Triển khai mạnh mẽ chương trình tích điểm đối với tất cả khách hàng khi đến tiến hành giao dịch, cộng thêm lãi suất cho khách hàng lớn tuổi, cộng thêm lãi suất có số dư tiền gửi cao.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank
 • Các hình thức khuyến mãi, chăm sóc khách hàng phải thống nhất trong toàn hệ thống, quà tặng khuyến mãi phải đa dạng và có giá trị cao như: Lò vi ba, bộ li tách ocean, bàn ủi, ấm đun siêu tốc, máy say sinh tố…

4.2.5 Giải pháp về chiến lược con người

 Vấn đề về tác phong và trình độ nhân viên luôn có ảnh hưởng tới khả năng thực hiện nghiệp vụ, cũng như khả năng đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao trong các công việc của ngành ngân hàng, ngoài ra, vấn đề về tác phong và trình độ còn tác động tới tâm lý hài lòng của khách hàng, qua đó tác động tới khả năng huy động vốn của ngân hàng đối với các khách hàng này. Qua kết quả phân tích, hệ số tác động tuy không cao, nhưng với sự tác động tích cực, cũng cho thấy vấn đề cần thiết phải nâng cao trình độ và đạo đức của nhân viên Agribank chi nhánh Bắc Kạn.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên Agribank chi nhánh Bắc Kạn chính là để thực hiện tốt các nghiệp vụ của ngân hàng hiện đại. Đây là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động ngân hàng nói chung cũng như trong mở rộng và nâng cao hiệu quả marketing huy động vốn nói riêng. Với sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng như hiện nay, Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn cần quan tâm đến đội ngũ nhân viên hơn nữa bằng các biện pháp:Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Trong chính sách tuyển dụng:

Khi tuyển dụng nhân viên mới cần đảm bảo thu hút được đội ngũ trẻ đủ năng lực, tố chất để kế thừa và góp phần từng bước giảm dần tỷ lệ nguồn nhân lực kém chất lượng hiện nay. Tuyển dụng phải theo hướng đảm bảo chất lượng hiệu quả, cần loại bỏ chính sách tuyển dụng con CBCNV dẫn đến tư tưởng dị nể, ỷ lại ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chung và tinh thần làm việc cống hiến của đội ngũ CBCNV cũng như kỷ luật của tổ chức.

Đối với chính sách sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực:

Cần hoàn thiện trình độ nghiệp vụ cũng như các kĩ năng mềm của cán bộ trong chi nhánh. Bởi ai cũng biết được rằng nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất. Do đó để có được một đội ngũ cán bộ tốt thì chi nhánh đặc biệt phải quan tâm nâng cao trình độ cho nhân viên để thích ứng với các dịch vụ hiện đại của ngân hàng, đáp ứng được mọi yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Hình thức đào tạo có thể là liên kết với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đào tạo có chất lượng kết hợp với việc đào tạo tại cơ quan do các nhân viên cao cấp hướng dẫn. Hình thức đào tạo tại cơ quan sẽ mang tính trực quan sinh động và dễ tiếp nhận hơn đối với nhân viên của ngân hàng.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo các nghiệp vụ về tín dụng, huy động vốn, sản phẩm dịch vụ và các kỹ năng mềm cho cán bộ trong công tác huy động vốn, marketing và dịch vụ khách hàng. Nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, khả năng thuyết phục, kỹ năng mềm cho cán bộ. Đưa văn hóa doanh nghiệp trong nội dung đào tạo. Đổi mới phong cách giao dịch để lại hình ảnh tốt đẹp, chuyên nghiệp tạo dựng lòng tin của khách hàng.. Có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với các cán bộ công tác tại vùng sâu, vùng xa để khuyến khích thu hút nguồn nhân lực tại chỗ cho chi nhánh. Bố trí công việc cho cán bộ nhân viên theo đúng sở trường, trình độ. Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ sát với thực tế hoạt động kinh doanh, công tác huy động vốn của Chi nhánh. Tạo môi trường làm việc tốt, cán bộ nhân viên có thể phát huy năng lực sở trường của mình. Xây dựng chế độ thưởng phạt nghiêm minh đối với CBNV để động viên những CBNV có thành tích đặc biệt trong công tác kinh doanh, huy động vốn. Đưa chương trình và phương pháp đào tạo e-learning vào thực hiện, ban hành quy chế và phổ biến rộng rãi chương trình đào tạo này cho cán bộ, viên chức toàn hệ thống. Chi nhánh cần tổ chức đào tạo, tập huấn theo chuyên đề, tổ chức thi cán bộ giỏi về nghiệp vụ.

Trong công tác qui hoạch, đào tạo cần có những bước đột phá theo hướng thật sự trọng dụng nhân tài. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Agribank nói chung và Agribank chi nhánh Bắc Kạn nói riêng hiện nay đều là cán bộ lâu năm, tư tưởng lãnh đạo chỉ đạo cấp dưới phải phục tùng cấp trên chiếm đại bộ phận. Cần có chính sách khuyến khích nhân viên tự nghiên cứu nâng cao kiến thức và năng lực, đầu tư kinh phí mở các lớp đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, áp dụng các biện pháp kiểm tra kiến thức và năng lực theo định kỳ để sắp xếp lại cán bộ phù hợp với công việc và khả năng từng người, có chính sách giải quyết hợp lý đối với cán bộ không đủ trình độ năng lực. Quá trình tự phấn đấu của từng cán bộ nhân viên để không bị đào thải trong nội bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực của chi nhánh đưa chi nhánh thoát khỏi quá trình đào thải của cạnh tranh và hội nhập bên ngoài.

4.2.6 Giải pháp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Đối với hoạt động huy động vốn của chi nhánh giải pháp này được coi là giải pháp trọng tâm và cấp bách hàng đầu. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc sắp xếp, bố trí địa điểm giao dịch, việc đón tiếp, hướng dẫn khách hàng, thực hiện văn hóa Agribank trong công tác giao dịch với khách hàng tại từng điểm giao dịch trên toàn chi nhánh.

Hoàn thiện, chuẩn hóa các điểm giao dịch, trang bị đủ phương tiện, cơ sở vật chất thống nhất theo quy định của Agribank, cơ cấu lại mạng lưới giao dịch tại địa bàn thành thị, củng cố và phát triển mạng lưới địa bàn nông thôn, tranh thủ yếu tố truyền thống … để tiếp tục giữ vững thị phần nguồn vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động, tránh lãng phí chi phí và nguồn lực.

Tiếp tục trang bị và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu mới theo quy định của Agribank nhằm giúp hình ảnh thương hiệu Agribank đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn, phù hợp với xu hướng chung của sự phát triển năng động, hiện đại, vẫn giữ được bản sắc riêng mà ngày nay các ngân hàng đang hướng tới.

Một vấn đề cần lưu tâm đối với cơ sở vật chất của Chi nhánh là vấn đề về hệ thống quản lý, công nghệ ngân hàng, đây là vấn đề quan trọng trong việc phục vụ các nghiệp vụ huy động vốn của nhân viên Chi nhánh, cũng như tăng cường hiệu suất phục vụ khách hàng.

4.2.7 Giải pháp hoàn thiện quy trình cung ứng sản phẩm huy động vốn Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Hiện tại, quy trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ huy động vốn của Agribank chi nhánh Bắc Kạn khá đơn giản, thuận tiện cho khách hàng giao dịch. Tuy nhiên, do số lượng giao dịch phát sinh ngày càng nhiều nên thời gian chờ đợi của khách hàng ngày càng lâu. Do vậy, để khắc phục tình trạng này, Chi nhánh cần thực hiện các giải pháp sau:

 • Chi nhánh cần đề xuất các quy trình cung cấp sản phẩm huy động vốn phù hợp với chính sách và tình hình kinh doanh hiện tại. Phân tích nhu cầu khách hàng trên địa bàn, xác định số lượng khách hàng thường xuyên để xác định các quy trnfh triển khai sản phẩm dịch vụ.
 • Đề xuất các phương thức, quy trình bán hàng và các biện pháp hỗ trợ nhằm đẩy mạnh quá trình bán sản phẩm, dịch vụ huy động vốn.
 • Đề xuất các chương trình, kế hoạch đào tạo kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên giao dịch theo hướng chuyên nghiệp để quy trình cung cấp dịch vụ được thực hiện liên tục, ổn định không bị gián đoạn.

4.2.8 Nhóm giải pháp khác Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Triển khai các chính sách marketing huy động vốn

Trong thời gian tới Chi nhánh cần đặc biệt quan tâm tới các chính sách marketing thông qua các biện pháp cụ thể là:

Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí không cần thiết, còn lãng phí trong chi phí quản lý nhằm tăng cường cho khoản chi chăm sóc khách hàng, tăng cường cho hoạt động tri ân khách hàng, tổ chức hoạt động tuyên truyền (thông qua Hội nghị khách hàng), quảng cáo, tổ chức sự kiện, tham gia các hoạt động xã hội nhằm tiếp thị truyền thống thương hiệu Agribank và sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến khách hàng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo về thương hiệu của Chi nhánh trên các phương tiện thông tin đại chúng như: đài, báo, truyền hình… Đây là hoạt động còn nhiều mới mẻ đối với hoạt động kinh tế tại Việt Nam nói chung, và hoạt động kinh doanh của Chi nhánh nói riêng.

Tận dụng vị trí của các chi nhánh, phòng giao dịch ở trung tâm để lắp đặt bảng quảng cáo ngoài trời. Đây là một kênh quảng cáo rất hiệu quả, có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng cần được triển khai nhiều hơn.

Thực hiện văn minh thương mại, tăng cường chất lượng phục vụ khách hàng. Thành lập các tổ tư vấn, phục vụ khách hàng về các lĩnh vực tài chính ngân hàng, để từ tuyên truyền cho mọi người hiểu được các lợi ích và tiện dụng của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Và cũng thông qua đó sẽ thu hẹp được khoảng cách giữa khách hàng và Chi nhánh, tạo điều kiện cho công tác huy động vốn được hiệu quả hơn.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Triển khai các chương trình tiết kiệm từ thiện, khuyến khích khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm và hoạt động từ thiện, theo đó với mỗi sổ tiết kiệm mở tại Agribank chi nhánh Bắc Kạn, khách hàng được bảo toàn nguyên gốc và lãi, đồng thời đã đóng góp vào Quỹ Tấm lòng Agribank cùng ngân hàng hỗ trợ, đóng góp các chương trình từ thiện tại địa phương.

Tiếp tục nâng cao uy tín ngân hàng

Vấn đề uy tín ngân hàng đã cho thấy sự ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động marketing huy động vốn của chi nhánh. Hiện tại, uy tín của Agribank chi nhánh Bắc Kạn vẫn có điểm tồn tại, đó là việc đảm bảo khả năng rút tiền của khách hàng vào các thời gian cao điểm, hay sự minh bạch trong các thông tin tài chính. Để khắc phục những hạn chế này, các giải pháp cần thực hiện như sau:

Đổi mới mạnh mẽ công tác giao dịch với khách hàng theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Triển khai có hiệu quả quy trình giao dịch với khách hàng. Đổi mới tác phong, thái độ và kỹ năng của giao dịch viên trong giao tiếp, xử lý giao dịch, tư vấn, xử lý khiếu nại của khách hàng.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Bố trí lại cán bộ, ưu tiên cán bộ giỏi nghiệp vụ, có tinh thần trách nghiệm cao, tác phong giao dịch tốt cho các khâu giao dịch trực tiếp với khách hàng trong đó có nghiệp vụ huy động vốn, nhất là tại các địa bàn có nhiều TCTD hoạt động, mực độ cạnh tranh cao. Bố trí số lượng quầy giao dịch, thực hiện tối ưu hóa quy trình giao dịch để rút ngắn thời gian giao dịch của khách hàng.

Có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ trực tiếp giao dịch và người đứng đầu để xảy ra vi phạm, làm giảm uy tín và thương hiệu của Agribank. Nghiên cứu thành lập đường dây nóng, trung tâm hỗ trợ khách hàng để kịp thời giải đáp thắc mắc, kiến nghị, xử lý các vấn đề liên quan đến giao dịch khách hàng.

Xây dựng thương hiệu, uy tín, đa dạng hóa sản phẩm tạo sự tiện ích trong việc rút tiền, gửi tiền từ phía khách hàng, nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, xây dựng cho mình những khách hàng tiềm năng, truyền thống, trung thành với chi nhánh trong mọi hoàn cảnh. Muốn thế Agribank chi nhánh Bắc Kạn phải có chế độ đãi ngộ đối với các khách hàng tiềm năng, tạo dựng niềm tin, sự thỏa mãn nhu cầu,… làm họ cảm thấy hài lòng nhất khi giao dịch cũng như gởi trọn niềm tin tại Chi nhánh. Những giải pháp này sẽ góp phần giúp cho Agribank chi nhánh Bắc Kạn nâng cao hiệu quả hoạt động marketing huy động vốn trong thời gian tới nhằm đạt được mục tiêu phát triển an toàn và bền vững.

4.3 Kiến nghị Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

4.3.1 Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước

Các cơ quản quản lý nhà nước đặc biệt là chính phủ có vai trò chủ yếu và quan trọng trong việc thực hiện mọi hoạt động quốc gia, điều hành mọi hoạt động kinh tế. Tình hình kinh tế – xã hội phát triển nhanh chóng, có nhiều biến động, thách thức đồng thời cũng có nhiều mối quan hệ phát sinh đòi hỏi phải được điều chỉnh và có sự quản lý của chính phủ, hệ thống pháp luật. Do đó Chính phủ cần có những biện pháp bảo đảm luật pháp phải được thực hiện nhất quán và triệt để nhất là trong lĩnh vực ngân hàng.

Về mặt pháp lý Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng của nhà nước có liên quan cần ổn đinh môi trường pháp lý. Môi trường hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay đang từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện hoạt động thuận lợi cho các ngân hàng.Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số bất cập như nhiều văn bản pháp lý về hoạt động ngân hàng chưa đầy đủ, còn gây khó khăn cho hoạt động của một số ngân hàng. Vì vậy, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan ban ngành tiếp tục xây dựng và từng bước sửa đổi hoàn thiện khung pháp lý, chỉnh sửa và bổ sung luật NHNN, luật các tổ chức tín dụng theo hướng quy định rõ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các NHTM, bảo đảm sự bình đẳng giữa các ngân hàng, các tổ chức tài chính, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư. Đồng thời, cần có chính sách thúc đẩy mở rộng phát triển hoạt động ngân hàng, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Về kinh tế: Chính phủ cần ổn định nền kinh tế vĩ mô vì môi trường kinh tế ổn định và tăng trưởng cao sẽ tạo điều kiện cho người dân có việc làm thu nhập ổn định, tăng tích lũy, các tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh có hiệu quả đem lại thu nhập cao cho các cá nhân và tổ chức, nhờ đó tiền gửi của cá nhân và tổ chức tại các NHTM tăng lên, làm nâng cao khả năng thu hút vốn của các NHTM cũng như mở rộng và phát triển hoạt động huy động vốn. Để làm được điều đó, Chính phủ phải có các chính sách kinh tế đúng đắn tạo điều kiện cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực cùng cạnh tranh lành mạnh và cùng phát triển. Chính phủ cũng cần kiểm soát và điều chỉnh lạm phát, ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chế độ tỷ giá, về lãi suất. Nhà nước cần can thiệp vào thị trường ở mức độ nhất định để kiểm soát thị trường, duy trì tốc độ tăng trưởng, quản lý tốt nền kinh tế, ổn định tỷ giá hối đoái nhằm nâng cao uy tín của các ngân hàng và niềm tin của dân chúng vào hệ thống ngân hàng, để hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng, thu hút tối đa nguồn vốn, phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Ngoài ra, cần thúc đây thị trường tài chính trong nước phát triển để tạo cơ hội cho các NHTM đa dạng hóa các phương thức huy động vốn, đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, đặc biệt thị trường chứng khoán sẽ là một thuận lợi cho công tác huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán. Hiện nay, các NHTM chỉ được phép phát hành các giấy tờ có giá trị như: kỳ phiếu, trái phiếu,….Cho phép các ngân hàng năng động hơn trong tăng cường huy động vốn, đáp ứng nhu cầu tăng tài sản, thúc đẩy quá trình phát triển thị trường chứng khoán.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Mặt khác, Chính phủ cần khuyến khích các cơ quan khi mua bán, chỉ tiêu nên thanh toán qua các ngân hàng nhằm phát triển hoạt động thanh toán hóa không dùng tiền mặt. Bắt buộc các đơn vị, tổ chức mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng để chuyển kinh phí hoạt động qua tài khoản của họ tại ngân hàng.

4.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước

NHNN là ngân hàng của các ngân hàng, mọi quyết định và hành động của NHNN đều ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam.Bởi vậy, NHNN cần có những chính sách hợp lý và cách thức điều hành đúng đắn để tác động tích cực đến các NHTM.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Trong thời gian qua NHNN đã điều chỉnh và ban hành nhiều chính sách ngân hàng nhằm thúc đẩy hệ thống ngân hàng phát triển. Trước những biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới và trong nước, NHNN cần có nhiều điều chỉnh và hỗ trợ các NHTM hơn nữa. Cụ thể:

 • NHNN cần xây dựng và hoàn thiện chính sách tiền tệ đồng bộ và sử dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ để điều hòa lượng tiền lưu thông. Thực hiện chính sách lãi suất tự do theo thị trường để tạo điều kiện nâng cao khả năng huy động vốn của các NHTM.
 • NHNN cần tăng cường hoạt động tái phân bổ giữa các NHTM. NHNN cũng nên tạo điều kiện để các NHTM hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, nhất là giữa ngân hàng quốc doanh và ngân hàng cổ phần. Thị trường liên ngân hàng phát triển sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tiền gửi, điều hòa vốn trong hệ thống ngân hàng nhằm thúc đẩy hoạt động huy động vốn của các NHTM cũng như hạn chế được các rủi ro, nhất là rủi ro tín dụng.
 • NHNN cần theo dõi sát sao thị trường để thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt. Mặt khác, việc phát triển hoạt động bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ an toàn cho khách hàng cũng như các ngân hàng.
 • Kiềm chế làm phát, ổn định đồng nội tệ vì hiện tại nền kinh tế vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng, tỷ giá hối đoái chưa thực sự ổn định, gây khó khăn cho các NHTM khi huy động vốn. Ngoài ra, NHNN cần có những ưu đãi, hỗ trợ tài chính cho các NHTM khi gặp khó khăn trong huy động vốn.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

4.3.3 Kiến nghị với Agribank

Sớm nghiên cứu xây dựng, triển khai thống nhất bộ mã sản phẩm huy động vốn nhằm quản lý tập trung các sản phẩm huy động vốn toàn hệ thống. Nghiên cứu mở rộng ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng sản phẩm, tích hợp bổ sung các tiện ích gia tăng cho sản phẩm huy động vốn qua thẻ, SMS, internet banking. Mở rộng ứng dụng SMS banking, đa dạng ứng dụng kỹ thuật không dây; tiếp tục hoàn thiện đề án Internet Banking giai đoạn II góp phần đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và vị thế Agribank.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn: các NHTM cần luôn luôn đổi mới và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, tạo ra nhiều sản phẩm thích hợp với mọi đối tượng khách hàng để thu hút khác hàng với nhưng sản phẩm mới đa dạng và tiện ích hơn. Mở các đợt vận động để các tổ chức kinh tế và dân cư mở tài khoản cá nhân

 • Ngân hàng, phát hành séc thanh toán, và thẻ thanh toán, tạo thói quen mới, tiến bộ, hạn chế sử dụng tiền mặt.

Để đảm bảo được việc quản lý huy động vốn đầy đủ, hệ thống CNTT cần xây dựng hệ thống đáp ứng được việc quản lý thông tin HĐV trên một số phân hệ như sau: Quản lý các nguồn vốn huy động từ tiền gửi, trong đó bao gồm tiền gửi thanh toán (không kỳ hạn), tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm; Quản lý các nguồn vốn huy động từ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, các chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn; Quản lý các nguồn vốn huy động từ đi vay, vay từ NHNN, vay từ các định chế tài chính; Quản lý các nguồn vốn từ các nguồn khác, sử dụng các luồng tiền nhàn rỗi trong hệ thống…

Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý – lãi suất luôn là một nhân tố tác động mạnh đến công tác huy động vốn của Ngân hàng. Do đó, cần xử lý theo hướng: theo cơ chế cạnh tranh linh hoạt. Trên cơ sở Trung ương quy định lãi suất điều hòa vốn, cho chi nhánh được quyền quy định lãi suất trên địa bàn. Chi nhánh sẽ áp dụng một mức lãi suất đảm bảo tính cạnh tranh với các ngân hàng bạn, để sao cho có thể hấp dẫn người gửi không chỉ ở tính sinh lời mà còn ở tính đa dạng trong phương thức trả lãi.

Cần tạo điều kiện để các chi nhánh được chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh theo hướng nâng cao quyền tự chủ, phân rõ trách nhiệm, phù hợp với quy mô và đặc điểm chi nhánh; có cơ chế tổ chức, cơ chế điều hành vốn hoặc hỗ trợ vốn cho các dự án đầu tư lớn… nhằm phát huy vai trò của cơ sở.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Xây dựng và triển khai hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng CRM , trước tiên cập nhật đầy đủ thông tin khách hàng vào CIF hiện tại sau đó xây dựng thành một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng đầy đủ.

Ngoài việc căn cứ vào mối quan hệ cung – cầu về vốn, còn phải xem xét đến lãi suất sử dụng vốn, để quy định lãi suất huy động vốn và bảo đảm kinh doanh có lãi. Hơn nữa, còn phải duy trì mức lãi suất hợp lý giữa nguồn vốn ngắn hạn và nguồn vốn trung – dài hạn; mục đích là bảo đảm lợi ích của người gửi tiền và khuyến khích mọi người gửi tiền với kỳ hạn dài hơn, nhưng không đơn giản là tăng lãi suất vì như vậy các doanh nghiệp không dễ chấp nhận. Mặt khác, lãi suất tiền gửi cao họ sẽ không đầu tư vào các phương án kinh doanh mà chuyển sang gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi. Vì vậy, phải tính toán cân đối, hợp lý giữa lãi suất trung – dài hạn.

Có chiến lược dài hạn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ nhân viên, nhất là cán bộ lãnh đạo ở các Ngân hàng quân, huyện cho tương xứng với nhiệm vụ được giao, để sớm hội nhập với các ngân hàng khu vực và thế giới. Bởi thực tiễn đã chứng minh hiệu quả sức cạnh tranh của một ngân hàng luôn là bản chất tiềm tàng trong mỗi cán bộ nhân viên của ngân hàng đó, nên đi đôi với việc sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, cần mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ, có năng lực và trình độ, có phẩm chất tốt để rèn luyện và thử thách. Trên cơ sở đó đề bạt vào các cương vị nặng nề hơn. Vì vậy, các Ngân hàng cần hết sức quan tâm đến vấn đề cán bộ trong chiến lược kinh doanh của mình.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

KẾT LUẬN

Qua phân tích thực trạng hoạt động marketing huy động tại Agribank chi nhánh Bắc Kạn tôi rút ra kết luận sau;

Một là, Chi nhánh Agribank Bắc Kạn trong quá trình hình thành và phát triển luôn đặt mục tiêu huy động vốn là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động của Chi nhánh.

Hai là, hoạt động marketing huy động vốn của Chi nhánh còn nhiều hạn chế như chi phí cho hoạt động marketing thấp; số lượng nhân viên mỏng, thị phần huy động vốn không ngừng giảm dần…. Những hạn chế này khiến cho hoạt động huy động vốn của Chi nhánh gặp những vấn đề khó khăn trong việc tiếp tục phát triển, giữ vững thị phần. Điều này thấy được từ kết quả phân tích hoạt động kinh doanh và cũng như phân tích các chỉ tiêu đánh giá tăng cường marketing huy động vốn của Chi nhánh trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank

Ba là, Ngoài kết quả trên, việc phân tích dữ liệu khảo sát cũng như thực trạng marketing huy động vốn tại Chi nhánh đã cho thấy, những yếu tố mang tính tiêu cực, tác động tới hoạt động marketing huy động vốn tại Chi nhánh như: chiến lược con người, cơ sở vật chất, chính sách giá cả, chính sách sản phẩm… của Chi nhánh vẫn còn những điểm tồn tại. Điều này khiến cho hoạt động marketing huy động vốn của Chi nhánh chưa thực sự đạt được kỳ vọng, hơn nữa, còn có dấu hiệu đi xuống. Cụ thể, các hạn chế chủ yếu của Chi nhánh như một số điểm giao dịch đã xuống cấp, cũng như sản phẩm thiếu sự đa dạng, mức giá cả sản phẩm huy động vốn chưa thực sự hấp dẫn khách hàng, hay vấn đề xúc tiến quảng cáo, tiếp thị của Chi nhánh chưa cung cấp thông tin đầy đủ cho khách hàng.

Bốn là, dựa vào kết quả này, tác giả đã đưa ra một số giải pháp: về chính sách sản phẩm; Chính sách giá cả; Chiến lược nguồn nhân lực; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất; Hoạt động phân phối…và kiến nghị, trong đó, tập trung nhất vào vấn đề cải thiện cơ sở vật chất, hoàn thiện các điểm phân phối, phòng giao dịch, hay vấn đề về trẻ hóa nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến để các sản phẩm huy động vốn của Chi nhánh đến gần hơn với khách hàng sử dụng dịch vụ trên địa bàn.

Hi vọng rằng, những kết quả của nghiên cứu sẽ có thể góp phần tích cực vào hoạt động quản trị, cũng như tăng cường hoạt động marketing huy động vốn tại Agribank chi nhánh Bắc Kạn trong thời gian tới.Luận văn: Giải pháp Marketing tại Agribank.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:  

===>>> Luận văn: Hoạt động Marketing tại Agribank

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x