Luận văn: Biện pháp NC ứng dụng Fintech trong chứng khoán

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp NC ứng dụng Fintech trong chứng khoán hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ tài chính (Fintech) đối với thị trường chứng khoán và khuyến nghị chính sách cho thị trường Việt Nam dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1 Nhóm khyến nghị về tổ chức thể chế, cơ chế phối hợp, phương pháp tiếp cận

“Việc ứng dụng Fintech trên TTCK Việt Nam xét trong dài hạn là khách quan và tất yếu. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường hiện tại, ứng dụng Fintech trên TTCK cần đảm bảo cân bằng giữa lợi ích đổi mới, sáng tạo và những rủi ro do Fintech mang lại, chú trọng đến công tác quản lý rủi ro, đặc biệt đối với những rủi ro mang tính hệ thống. Theo đó, những khuyến nghị về chính sách phải toàn diện, khắc phục được những hạn chế hiện tại, phát triển được trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Khung khổ pháp lý, chính sách phải dựa trên nguyên tắc, phương pháp quản lý; tránh phụ thuộc công nghệ cụ thể vì công nghệ luôn phát triển nhanh, pháp lý khó theo kịp. Chính sách quản lý, giám sát hoạt động Fintech đề xuất phải đảm bảo TTCK là một kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ đạo, tạo điều kiện phát triển kinh tế; góp phần giúp TTCK Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và lành mạnh hơn nữa; củng cố năng lực của cơ quan quản lý theo thông lệ tốt nhất của quốc tế; đảm bảo quản lý, giám sát được các rủi ro liên quan. Luận văn: Biện pháp NC ứng dụng Fintech trong chứng khoán

Về tổ chức cơ chế, cơ chế phối hợp và phương pháp tiếp cận, vấn đề đầu tiên là cần sớm thành lập đơn vị chuyên trách cấp trung ương và địa phương. Theo đó, đề xuất thành lập đơn vị chuyên trách về Fintech tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Ban chỉ đạo quốc gia về Fintech và thiết lập cơ chế phối hợp triển khai Fintech ở tầm quốc gia. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý giám sát thị trường tài chính trong dài hạn. Ngoài ra, đối với vấn đề phương pháp tiếp cận quản lý Fintech, có hai hình thức tiếp cận có thể xem xét áp dụng cho thị trường:

 • Cơ chế quản lý thử nghiệm: Đây là cơ chế do cơ quan quản lý thiết lập cho phép các công ty Fintech được thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh theo kế hoạch thử nghiệm đã được phê duyệt, dưới sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý trong thời gian nhất định trước khi được phép cung ứng sản phẩm chính thức ra thị trường.
 • Trung tâm đổi mới sáng tạo: Các doanh nghiệp ứng dụng Fintech (gồm định chế tài chính truyền thống, doanh nghiệp mới tham gia) và các doanh nghiệp Fintech khởi nghiệp có thể trao đổi và đưa ra những yêu cầu đối với cơ quan quản lý có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến Fintech và tìm kiếm những khuyến nghị mang tính định hướng về sự phù hợp của các sản phẩm, dịch vụ tài chính sáng tạo hoặc mô hình kinh doanh đổi mới.

Về cơ chế hỗ trợ hoạt động Fintech, cơ quan quản lý có thể áp dụng một số phương án về hỗ trợ thuế đối với doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực Fintech:

 • Đối với công ty đầu tư vào các doanh nghiệp Fintech, có thể giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế đối với phần lãi phát sinh khi chuyển nhượng cổ phiếu của doanh nghiệp Fintech;
 • Đối với doanh nghiệp Fintech, có thể miễn thuế trong 5 năm đầu, ưu đãi 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo, được khấu trừ thuế đối với một số chi phí từ các hoạt động nghiên cứu và phát triển (chi phí nhân công và nguyên vật liệu), miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng, chuyển giao công nghệ nhất định. Đồng thời, các doanh nghiệp trong lĩnh vực Fintech có thể nhận được sự trợ giúp từ cơ quan quản lý trực tiếp thông qua Trung tâm tư vấn hoặc Trung tâm đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, các doanh nghiệp Fintech có thể được hỗ trợ về vốn, thông qua Quỹ hỗ trợ lấy từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc đóng góp từ các tổ chức trong nước và quốc tế.”

Khi thị trường ngày càng phát triển, các kỹ năng của nhà đầu tư và thành viên thị trường ngày càng hoàn thiện thì đòi hỏi việc ứng dụng công nghệ mới mà đặc biệt là các xu thế công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 trong hoạt động điều hành, quản lý giám sát thị trường càng trở nên bức thiết.

Theo đó, một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ để tiếp cận cuộc CMCN lần thứ 4 như sau:

Về phương pháp tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới: Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và đơn vị chuyên trách Fintech, nghiên cứu chuẩn bị đầu bài tốt, đúng và trúng, đồng thời phù hợp xu thế và nhu cầu phát triển của ngành. Không thể vì nóng vội mà áp dụng công nghệ mới một cách ồ ạt, chưa có sự chuẩn bị thấu đáo dẫn đến kém hiệu quả, gây lãng phí. Hiện nay, cộng đồng nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới tại Việt Nam còn phân tán, mang tính chất cá nhân, cục bộ; chưa có nơi định hướng, đào tạo và phát triển các công nghệ mới một cách phổ biến và rộng rãi. Đây là một vấn đề đáng lưu tâm cho những đơn vị muốn áp dụng công nghệ mới khi họ không có nơi đáng tin cậy để chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm khi triển khai, áp dụng. Ngoài ra, cần có sự sẵn sàng về công nghệ của các doanh nghiệp, đối tác về Fintech. Đơn cử, cho đến nay chưa có doanh nghiệp Fintech nào tiếp cận công nghệ XBRL; nhân lực về công nghệ AI của Việt Nam còn khá khiêm tốn (mỏng, yếu về trình độ, chất lượng) … Với vai trò là đơn vị ra đầu bài, UBCKNN cần phải tạo cơ hội để các đối tác Fintech nắm bắt được nhu cầu nghiệp vụ của ngành, từ đó có sự đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để giải quyết được các bài toán mà ngành chứng khoán đặt ra.

Cải cách thể chế trong lĩnh vực chứng khoán để có thể bắt kịp xu hướng phát triển của công nghiệp 4.0: Hiện nay, hầu hết các văn bản pháp lý về chuyên môn nghiệp vụ đều thiếu các điều khoản quy định cho công tác quản lý và sử dụng các ứng dụng Công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực chứng khoán. Vì vậy, trong quá trình hoàn thiện các quy định có tính pháp lý về chuyên môn nghiệp vụ, cần bổ sung, điều chỉnh các điều khoản quy định cho công tác quản lý điều hành thị trường hướng đến ứng dụng Fintech và các công nghệ mới. Ngoài ra, cũng cần bổ sung các chế tài đủ mạnh để thành viên thị trường thực hiện báo cáo và CBTT thông qua các hệ thống công nghệ của UBCKNN. Đây là yếu tố quan trọng để có thể thu thập dữ liệu đầy đủ, chất lượng, phục vụ công tác quản lý điều hành TTCK.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

3.2 Nhóm khuyến nghị về phát triển nguồn nhân lực Luận văn: Biện pháp NC ứng dụng Fintech trong chứng khoán

Đối với công tác chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp và phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ với nhau và với Cục CNTT: Lãnh đạo quyết tâm, chỉ đạo kịp thời và quyết liệt trong quá trình triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ mới tại UBCKNN. Đây là yếu tố cơ bản quyết định sự thành công của việc triển khai ứng dụng công nghệ mới. Các đơn vị nghiệp vụ của UBCKNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với Cục CNTT trong việc triển khai ứng dụng công nghệ mới; chủ động đề xuất yêu cầu và phối hợp với Cục CNTT để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của mỗi đơn vị; tích cực khai thác và sử dụng các chương trình ứng dụng CNTT đã được xây dựng để hoàn thành mục tiêu và đảm bảo hiệu quả đầu tư ứng dụng công nghệ mới.

Đào tạo nguồn nhân lực: Tổ chức phổ biến nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cấp và cán bộ các đơn vị nghiệp vụ về các công nghệ mới, khả năng ứng dụng vào các hoạt động nghiệp vụ cụ thể của ngành Chứng khoán. Đồng thời đào tạo cho cán bộ kiến thức về cuộc CMCN 4.0; có chính sách để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao , song song với đó là xây dựng chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chứng khoán cho các cán bộ hướng đến ứng dụng các công nghệ mới. Mục tiêu hướng tới là xây dựng một đội ngũ cán bộ có đủ trình độ nắm bắt, đánh giá và triển khai các công nghệ tiên tiến, có khả năng tiếp quản và vận hành các ứng dụng Fintech, có kỹ năng duy trì và phát triển các ứng dụng Fintech của ngành Chứng khoán, đóng vai trò là cầu nối, gắn công nghệ mới với nghiệp vụ của ngành.

Chuẩn bị nguồn lực tài chính: Rõ ràng là để tiếp cận công nghệ mới, công nghệ cao thì cần phải đầu tư nghiên cứu, cần có nguồn nhân lực chất lượng cao… để cho ra đời các sản phẩm công nghệ chất lượng và hiện đại, tương ứng là phải đầu tư kinh phí lớn. Vì vậy, nguồn lực tài chính là cực kỳ quan trọng và là một trong các yếu tố quyết định thành công trong việc ứng dụng công nghệ cao. UBCKNN cần có sự hỗ trợ về chính sách nhằm phát huy nguồn lực tài chính tốt, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác, tổ chức quốc tế để ứng dụng công nghệ cao thành công.

Nhu cầu nhân lực cho ngành công nghệ tài chính – Fintech: Với tốc độ phát triển của Fintech toàn cầu như hiện nay, dự báo về nhân lực cho thấy có nhiều cơ hôi việc làm cho người am hiểu về công nghệ thông tin và tài chính. Hiện nay và sắp tới thị trường này đang rất cần đội ngũ nhân sự cho các vị trí sau:

Nhân viên quản lý rủi ro và các chuyên gia tuân thủ: công nghệ đang có tác động sâu sắc đến các quy định và quy tắc của ngành tài chính đòi hỏi thị trường lao động cần phải cung cấp cho các công ty, tổ chức những chuyên gia trong lĩnh vực luật tài chính, nắm thực tiễn tốt nhất và bảo mật dữ liệu để có thể thực hiện các vị trí của các nhà quản lý rủi ro và các chuyên gia tuân thủ.

Nhân sự phát triển blockchain: theo một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi LinkedIn, nhu cầu cho các nhà phát triển blockchain đang tăng 30% mỗi năm.

Và nhu cầu này đang tiếp tục tăng lên trong tương lai, vì tỷ lệ chấp nhận và giới thiệu các giải pháp blockchain mới cho các tổ chức tài chính sẽ tăng lên.

Nhân sự phát triển ứng dụng ngành công nghiệp tài chính: chủ yếu là ứng dụng thúc đẩy thêm 2 tỷ người sử dụng các ứng dụng ngân hàng vào năm 2020, nhu cầu về nhân sự phát triển ứng dụng lành nghề dự kiến sẽ tăng vọt. Nhu cầu không chỉ giới hạn trong các ứng dụng ngân hàng. Một số ứng dụng phổ biến nhất thị trường hiện nay xoay quanh quản lý tài sản, ví tiền điện tử, xử lý thanh toán và chuyển tiền cũng như cho vay thay thế.

Nhân sự phân tích dữ liệu và tư vấn sử dụng dữ liệu để cải thiện dịch vụ tài chính: sự bùng nổ trong thị trường công nghệ tài chính, đòi hỏi nguồn lực hỗ trợ các chuyên gia dữ liệu tại công ty Fintech để phân tích dữ liệu vì vậy các công ty này đang và sẽ tiếp tục khát nguồn nhân lực cao trong lĩnh vực này.

Ngày 26/11/2019, Luật Chứng khoán sửa đổi đã được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Luật Chứng khoán mới đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) bên cạnh những nhiệm vụ đã và đang tiếp tục triển khai. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đặt ra những thay đổi lớn về chính sách tiền lương. UBCKNN hiện nay đang thực hiện chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động theo Quyết định 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong nhiều năm qua, cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động theo Quyết định 29/2009/QĐ-TTg là cơ sở quan trọng để UBCKNN: thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán; bảo đảm sự hoạt động an toàn và hiệu quả của thị trường chứng khoán; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và từng bước bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức; nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát.”

3.3 Nhóm khuyến nghị về nội dung ứng dụng Fintech Luận văn: Biện pháp NC ứng dụng Fintech trong chứng khoán

Fintech và tương lai ngành chứng khoán, lĩnh vực chứng khoán ngày càng chịu ảnh hưởng nhiều từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin, thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp sau:

“Hoàn thiện các quy định pháp lý cho việc quản lý và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chứng khoán. Ở lĩnh vực này đã có nhiều thay đổi rõ nét trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành thị trường, bên cạnh đó các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đầu tư, tư vấn như Robot đầu tư tự động, các ứng dụng khuyến nghị đầu tư sử dụng trên nền tảng công nghệ thông tin, đã được nhà đầu tư tiếp nhận. Bên cạnh những ưu điểm giúp nhà đầu tư, còn đó những hệ lụy về trách nhiệm trong xử lý các tranh chấp có thể xảy ra, vì thế quy định pháp luật cần có những quy định cụ thể để giám sát các hoạt động nói trên.

Xây dựng lộ trình cụ thể cho việc tích hợp các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Từ những hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu đã được hình thành, cần tiếp tục xây dựng và phát triển để hình thành một hệ thống ứng dụng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước có quy mô lớn, cốt lõi toàn ngành và mang tính tích hợp cao. Do vậy, việc xây dựng và phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu đảm bảo cung cấp thông tin dữ liệu cho cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính ngân sách đặt tại Bộ Tài chính để các đơn vị có liên quan thuộc Bộ có thể khai thác, sử dụng đạt hiệu quả.

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và tăng cường các giải pháp an toàn, bảo mật, đảm bảo phục vụ triển khai, vận hành các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin lớn và các hệ thống cơ sở dữ liệu cốt lõi của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo hướng hiện đại và thống nhất.

Ứng dụng các công nghệ mới để có thể đáp ứng linh hoạt sự thay đổi của các quy trình nghiệp vụ. Khi xây dựng và phát triển các hệ thống công nghệ thông tin cần phải chú trọng khâu khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống. Hệ thống xây dựng phải đáp ứng được yêu cầu hiện tại của người dùng nhưng cũng dễ dàng đáp ứng được những cập nhật thay đổi khi cần thiết.

Đối với các đơn vị trung gian tham gia trên thị trường chứng khoán, cần nhanh chóng thay đổi theo xu hướng phát triển của thời đại, cung cấp các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động mua bán chứng khoán, hoạt động tư vấn đầu tư. Đối với người hành nghề chứng khoán, đặc biệt là môi giới chứng khoán, do xu thế phát triển tất yếu trong ngành chứng khoán sẽ dần thay thế các môi giới tư vấn đầu tư tại bàn truyền thống để hướng tới tích hợp công nghệ trong hoạt động tư vấn đầu tư.

Nghiên cứu tổ chức thị trường huy động và giao dịch vốn cổ phần cho doanh nghiệp khởi nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp Fintech. Nhà đầu tư cá nhân được quyền giao dịch, nhưng cân nhắc có hạn chế tổng giá trị danh mục được phép đầu tư trong năm, nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể không bị hạn chế. Thị trường này được sở giao dịch chứng khoán tổ chức chuyên biệt, độc lập với thị trường cổ phiếu dành cho công chúng đầu tư hiện nay.

Hoàn thiện thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thiết kế thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ (whole-sale market) tách biệt hoàn toàn với phát hành ra công chúng (retail market). Đây cũng là một phân mảng thị trường rất quan trọng của thị trường vốn, giúp các doanh nghiệp Fintech huy động vốn. Cân nhắc bổ sung quy định cổ phiếu vàng (golden share), tạo nền tảng tiến tới gỡ bỏ hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Luận văn: Biện pháp NC ứng dụng Fintech trong chứng khoán

Liên quan đến việc xây dựng hệ sinh thái cho doanh nghiệp startup, bao gồm cả các doanh nghiệp startup Fintech, điều cần làm ngay là điều chỉnh quy định, thông qua cơ chế chính sách thông thoáng, để hình thành một nhánh các quỹ thành viên chuyên biệt là các quỹ mạo hiểm (venture capital) theo thông lệ quốc tế. Các quỹ này sẽ đóng vai trò người mua chính trên thị trường vốn dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Cùng với đó, cần có quy định cho phép triển khai quỹ vốn cổ phần cộng đồng (equity crowndingfund) huy động qua nền tảng huy động vốn tại các sở giao dịch chứng khoán.

Khi hạ tầng công nghệ cho phép, thì áp dụng các cơ chế giao dịch, mà quy định pháp luật đã cho phép hoặc thông lệ quốc tế đang áp dụng, để gia tăng hiệu quả của thị trường, cụ thể như: mở rộng biên độ dao động giá kết hợp với cơ chế ngắt mạch tự động; các giao dịch chứng khoán chờ về, giao dịch chứng khoán trong ngày; các giao dịch vay để bán và đặc biệt là các giao dịch theo công nghệ cao như giao dịch thuật toán… Tiếp tục phát triển thị trường phân tán rủi ro, đặc biệt là thị trường phái sinh: bổ sung các sản phẩm phái sinh, trước mắt là hợp đồng tương lai cổ phiếu đơn lẻ, quyền chọn chỉ số, quyền chọn cổ phiếu, quyền chọn trái phiếu, quyền chọn hợp đồng tương lai. Sau đó là các hợp đồng phái sinh hàng hóa, phục vụ nhu cầu phòng ngừa rủi ro thị trường của các nhà xuất nhập khẩu hàng hóa và các nhà sản xuất hàng hóa cho xuất khẩu. Từng bước áp dụng cơ chê chào bán chứng khoán ra công chúng chủ yếu dựa trên thông tin công bố đầy đủ, tháo gỡ hoàn toàn nút thắt này theo thông lệ quốc tế. Trước mắt, cho phép áp dụng cơ chế chào bán dựa trên thông tin công bố đầy đủ (full disclosure) cho nhà đầu tư chuyên nghiệp đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp Fintech khi huy động vốn trên thị trường dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp.”

Từng bước tiếp cận, ứng dụng công nghệ 4.0 cho các hệ thống Fintech hiện có song song với xây dựng các hệ thống mới. Cụ thể là:

 • Nâng cấp các hệ thống CSDL hiện có: UBCKNN cần thực hiện nâng cấp tổng thể đối với những hệ thống CSDL cốt lõi đối với SCMS, FMS, CSDL nhà ĐTNN, CSDL Người hành nghề chứng khoán; hệ thống IDS; hệ thống MSS. Nâng cấp về phần cứng (tăng cường năng lực lưu trữ, tăng cường năng lực xử lý dữ liệu) tập trung thực hiện ảo hóa ở mức tổng thể cả ứng dụng, CSDL và phần cứng lưu trữ; Chuyển đổi một phần ứng dụng sang công nghệ tiêu chuẩn báo cáo tài chính XBRL – eXtensible Business Reporting Language, ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng, hỗ trợ cung cấp giao diện và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Triển khai nghiên cứu xây dựng hệ thống (BI) phân tích, dự báo thông minh: Hệ thống phục vụ công tác phân tích, tổng hợp và dự báo về chứng khoán và TTCK, cung cấp các thông tin kịp thời, phục vụ báo cáo Lãnh đạo UBCKNN và Bộ Tài chính trong việc quản lý, giám sát và điều hành về chứng khoán và TTCK.
 • Triển khai các dịch vụ công điện tử trên nền tảng các thiết bị di động thông minh (mobility): Sử dụng công nghệ di động thông minh cho hầu hết các kênh tra cứu, cung cấp thông tin về các nghiệp vụ của ngành Chứng khoán, bước đầu thí điểm cho kênh giao dịch với những dịch vụ đơn giản. Nâng cấp một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lên mức độ 4 trên nền tảng công nghệ mobility.
 • Triển khai xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu tin đồn liên quan đến chứng khoán và TTCK: Hệ thống ứng dụng Social để thu thập thông tin, dữ liệu về tin đồn liên quan đến chứng khoán và giao dịch chứng khoán từ các phương tiện thông tin đại chúng (báo mạng, mạng xã hội, diễn đàn xã hội…). Hệ thống tự động dò quét, tìm và tổng hợp thông tin, dữ liệu tin đồn về chứng khoán và giao dịch chứng khoán đã và đang đăng tải hoặc phát tán trên các phương tiện thông tin đại chúng qua Internet; tự động phân loại thông tin, xử lý và lưu trữ theo các tiêu chí và yêu cầu; thực hiện tìm kiếm, thống kê, tổng hợp thông tin theo yêu cầu của UBCKNN.

Tăng cường năng lực bảo mật, đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh thông tin ở mức dữ liệu đối với các hệ thống Fintech của UBCKNN: Trang bị hệ thống đảm bảo an toàn bảo mật CSDL nhằm xác định, quy định rõ trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn, bảo mật CNTT cho từng đơn vị, cá nhân tham gia vào hệ thống; Ngăn chặn các truy nhập trái phép vào hệ thống CSDL; Giám sát các yếu tố ảnh hưởng về bảo mật hệ thống một cách chủ động; Có những hệ thống báo cáo chuẩn, báo cáo chi tiết về việc truy cập dữ liệu cũng như việc sử dụng tài nguyên. Nâng cấp, mở rộng Hệ thống theo dõi, cảnh báo và phân tích sự cố an ninh thông tin cho hệ thống Fintech để hoàn thiện hệ thống. Nâng cao năng lực và tăng cường khả năng theo dõi, cảnh báo, điều tra, ngăn chặn sự cố an toàn thông tin của UBCKNN. Xây dựng một hệ thống phòng thủ toàn diện, cho phép nhanh chóng phát hiện và giảm thiểu thiệt hại trước các nguy cơ mất an toàn thông tin.

3.4 Nhóm khuyến nghị về khung khổ pháp lý Luận văn: Biện pháp NC ứng dụng Fintech trong chứng khoán

“Từ việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech cũng như thực trạng khung pháp lý về Fintech ở Việt Nam, có thể đưa ra một số kiến nghị, giải pháp như sau:

Thứ nhất, UBCK sớm hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực chứng khoán. Đây là một vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay do Quốc hội và Chính phủ đã xác định hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển Fintech là một ưu tiên của trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, trong trung và dài hạn, trên cơ sở cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech, cần xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh đối với Fintech bao trùm các quy định cụ thể về hoạt động dịch vụ Fintech và các quy định khác có liên quan.

Các nội dung quan trọng nhất mà khung pháp lý về Fintech ở Việt Nam cần tập trung là:

Một là, quy định về mô hình kinh doanh của Fintech: Pháp luật cần có những quy định về các nội dung chính sau: (i) Điều kiện thành lập và hoạt động doanh nghiệp Fintech (điều kiện về cấp phép hoạt động, điều kiện về tài chính, tiêu chuẩn đối với các sáng lập viên, người quản lý doanh nghiệp, điều lệ doanh nghiệp…); (ii) Quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp Fintech; (iii) Mô hình hoạt động của các doanh nghiệp Fintech…

Hai là, quy định về các sản phẩm, dịch vụ Fintech: Cần định danh các sản phẩm, dịch vụ Fintech với những quy định về thông tin miêu tả chi tiết sản phẩm, dịch vụ; bản chất của sản phẩm, dịch vụ; các tiêu chuẩn đối với từng sản phẩm, dịch vụ Fintech để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp. Bên cạnh những sản phẩm, dịch vụ đã có sẵn ở Việt Nam, các quy định pháp luật cần mang tính dự đoán xu hướng trên thế giới như: Công nghệ Blockchain, eKYC hay QR Code trong các lĩnh vực tài chính như: bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng…

Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Thái Lan khi là một trong các quốc gia đi đầu trong việc xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát về thanh toán mã QR từ năm 2017. Với sự tham gia thử nghiệm của 06 tổ chức Fintech, mã QR hiện đã trở nên phổ biến ở Thái Lan. Theo Pisei, Hin (2019), đến cuối năm 2019, đăng ký PromptPay đã đạt 49,7 triệu và hơn 3,7 triệu người bán chấp nhận thanh toán QR PromptPay (so với 140.000 người bán chấp nhận thẻ với 480.000 thiết bị POS truyền thống). Kết quả của cơ chế thử nghiệm cũng giúp phát triển thanh toán QR xuyên biên giới, hiện có sẵn trong một số nước ASEAN. Các ngân hàng Thái Lan đã hợp tác với các ngân hàng nước ngoài – ví dụ, Krungsri với MUFG ở Nhật Bản, cho phép khách hàng Thái Lan sử dụng hệ thống QR Thái Lan của họ tại các cửa hàng nước ngoài (Krungsri, 2018). Ngoài ra, Ngân hàng Thái Lan và Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã ký kết một Biên bản ghi nhớ vào năm 2019 để tạo ra một hệ thống QR Campuchia – Thái Lan.

Malaysia, Ngân hàng Negara đã đưa ra một cơ chế thử nghiệm tập trung cho công nghệ eKYC, được xuất phát từ các quy định về thông tin cá nhân đã có sẵn. Với cơ chế này, đã có 02 công ty và 07 ngân hàng tham gia, trong đó, MoneyMatch là công ty chuyển tiền quốc tế đã sử dụng công nghệ AI để xác minh định danh khách hàng và dựa vào cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để đánh giá tính hiệu quả của công nghệ này. Đến tháng 6/2019, qua đánh giá cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, MoneyMatch đã nhận được chứng nhận về việc triển khai và ứng dụng eKYC trên thị trường Malaysia (Wechsler, Perlman and Gurung, 2018). Một ứng dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát khác trong lĩnh vực đang rất được quan tâm cùng với sự xuất hiện của tiền ảo Bitcoin, đó chính là cơ chế thử nghiệm sản phẩm công nghệ Blockchain của ngân hàng Lithuania, ra đời từ tháng 02/2020 với tên gọi LBChain. Các công ty Fintech, bao gồm 06 công ty tại 03 quốc gia khác nhau tham gia thử nghiệm, đã nhận được sự tư vấn pháp lý, hỗ trợ kỹ thuật và ứng dụng, đánh giá sản phẩm của mình trong cơ chế thử nghiệm có kiểm soát với rất nhiều các hoạt động tài chính khác nhau.

Ba là, quy định về ưu đãi, hỗ trợ đối với Fintech: Đảm bảo có các quy định về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; ưu đãi, hỗ trợ tiếp cận vốn, ưu đãi về chính sách thuế cho các công ty Fintech… Ví dụ như học tập kinh nghiệm của các quốc gia khác: Tại Trung Quốc, Fintech được tính thuế ở mức 15% so với mức bình thường là 25%. Tại Malaysia, miễn thuế cho các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp cận các nguồn tài trợ, được huấn luyện và cố vấn, tạo điều kiện cho chi phí hoạt động thấp, xây dựng môi trường thân thiện và ổn định, tạo quyền tự do cho các công ty nước ngoài đầu tư. Tại Thái Lan, vào tháng 02/2017, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 05 năm cho các doanh nghiệp mới thành lập khi đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định… (Baker McKenzie, 2017).

Bốn là, quy định về quản lý, giám sát đối với Fintech: Quy định rõ các cơ quan có thẩm quyền quản lý, giám sát đối với hoạt động Fintech, cũng như xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý giám sát tài chính thuộc các lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán – bảo hiểm để phát hiện rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn. Tại một số quốc gia, chính phủ có thể quy định cấm một vài hoạt động trong lĩnh vực Fintech, trong khi một số quốc gia thì lại có những phương pháp quản lý khác. Ví dụ: Theo Montaigne (2021), Chính phủ Trung Quốc đã ban hành quy định cấm việc phát hành và kinh doanh các loại tiền kỹ thuật số không chính thức cũng như việc thành lập và vận hành các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Đối với các hoạt động tài chính khác, quốc gia này tăng cường quản lý và kiểm tra giám sát các doanh nghiệp và các nền tảng Internet lớn bằng cách quy định các điều kiện cơ bản để cung ứng dịch vụ, bảo mật thông tin, ứng dụng kỹ thuật… Trong khi đó, theo Ravi Menon (2016), tại Singapore, Ngân hàng Trung ương Singapore (MAS) lại không đưa ra các lệnh cấm hoàn toàn các hoạt động Fintech kể cả trao đổi tiền điện tử, mà cơ quan này hướng đến việc đảm bảo giám sát các hoạt động Fintech theo đúng quy định của pháp luật và cung cấp đầy đủ thông tin cho các chủ thể liên quan. Với một số lĩnh vực nhạy cảm như tiền ảo, MAS đưa ra thông tin khuyến cáo, xác định đây là một sản phẩm không được quản lý nên khi đầu tư, các nhà đầu tư cần nhận biết về rủi ro liên quan đến nó. Qua những thực tế chính sách tại các quốc gia trong khu vực, Việt Nam có thể áp dụng cho cơ chế thử nghiệm một cách phù hợp hơn với điều kiện kinh tế – xã hội hiện tại. Luận văn: Biện pháp NC ứng dụng Fintech trong chứng khoán

Năm là, quy định về các vấn đề liên quan khác: Cần ban hành thống nhất các quy định pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng; phòng, chống rửa tiền; bảo mật thông tin cá nhân; quy định về trách nhiệm công bố thông tin, trách nhiệm về báo cáo đối với giao dịch liên quan. Đây là các quy định cần thiết để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra đối với hoạt động này, đảm bảo sự phát triển bền vững của Fintech trong nền kinh tế.

Về khung pháp lý, cần xây dựng nghị định quy định về các vấn đề cơ bản của hoạt động Fintech, tiêu chuẩn đánh giá, mô hình triển khai, quan điểm quản lý, các biện pháp ưu đãi và phân công trách nhiệm giữa các bên đối với các lĩnh vực ứng dụng của Fintech. Trước mắt cần xây dựng khung pháp lý cho Trung tâm đổi mới sáng tạo. Trong dài hạn, cần xây dựng khung pháp lý thử nghiệm.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, UBCKNN chủ trì, trình Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xây dựng khung pháp lý thử nghiệm, có thể ở mức nghị định cho hoạt động Fintech trong lĩnh vực chứng khoán. Nghị định cần xây dựng dựa trên Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cơ cấu lại TTCK và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, trong đó giao UBCKNN chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Fintech như số hóa các tài sản tài chính trên TTCK, xác thực khách hàng trực tuyến (eKYC), giao dịch trực tuyến, giao dịch tự động, quản lý danh mục tự động, tư vấn tự động… Nội dung nghị định bao gồm:

 • Điều kiện để một tổ chức được tham gia vào khung pháp lý thử nghiệm cho hoạt động Fintech;
 • Điều kiện về hồ sơ xin phép đối với hoạt động thử nghiệm Fintech;
 • Nghĩa vụ và quyền lợi của các bên tham gia vào khung pháp lý thử nghiệm cho hoạt động Fintech (tổ chức đăng ký tham gia, cơ quan quản lý);
 • Cơ chế báo cáo của tổ chức đăng ký tham gia;
 • Cơ chế giám sát của cơ quan quản lý;
 • Cơ chế xử lý vi phạm, chấm dứt hoạt động thử nghiệm;
 • Cơ chế phối hợp, tổ chức thực hiện với các cơ quan có thẩm quyền;
 • Cơ chế đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan quản lý.

Ngoài ra, tùy theo từng giai đoạn phát triển, nhu cầu của thị trường và mục tiêu quản lý nhà nước, UBCKNN nghiên cứu, ban hành thông tư hướng dẫn việc thực hiện một số lĩnh vực, sản phẩm cụ thể.”

Việc xây dựng khung pháp lý cho hoạt động phát hành tiền ảo, tài sản ảo cũng cần sớm được triển khai. Vấn đề quản lý tiền ảo, tài sản ảo và hoạt động ICO phải dựa trên phân loại, từ đó áp dụng các quy định pháp luật chuyên ngành tương ứng. Cụ thể, tiền ảo là chứng khoán (được phát hành với mục đích xác định quyền và lợi ích hợp pháp của người nắm giữ đối với tài sản hoặc phần vốn góp của tổ chức phát hành) được điều chỉnh bởi Luật Chứng khoán. Đối với tiền ảo không phải là chứng khoán, tổ chức phát hành vẫn phải thực hiện đăng ký với Bộ Tài chính. Hoạt động phát hành tiền ảo/tài sản ảo dựa trên nền tảng blockchain. Do đó, khung pháp lý khuyến khích, hỗ trợ nền tảng công nghệ cần được xây dựng trước dựa trên sự phối hợp triển khai với Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, tiền ảo/tài sản ảo phải được giao dịch trên sàn giao dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Chính phủ cần có quan điểm rõ ràng nhằm định hướng việc khuyến khích/hạn chế hoạt động ICO. Qua đó, Bộ Tài chính có thể đề xuất phương án hỗ trợ giảm/tăng thu về thuế đối với các tổ chức phát hành, sàn giao dịch và các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động ICO, từ đó tránh thất thu thuế cho Nhà nước.

KẾT LUẬN

Đề tài nghiên cứu Fintech và ứng dụng Fintech trên thị trường tài chính nói chung và tập trung vào TTCK nói riêng. Trong đó làm rõ khái niệm, đặc điểm, phạm hoạt động của Fintech, tác động của Fintech đến nền kinh tế, đến ngành dịch vụ tài chính, trong đó có TTCK. Liên quan đến tác động của Fintech, đề tài đã cho thấy Fintech có tác động tích cực đến nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng. Trong đó, đối với nền kinh tế, Fintech đóng vai trò không nhỏ trong việc góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trên TTCK, Fintech cũng có tác động toàn diện từ bên cầu (nhà đầu tư) đến bên cung (doanh nghiệp), từ cơ quan quản lý tới các tổ chức vận hành thị trường (Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán).

Mặc dù chủ đề nghiên cứu của đề tài này khá mới đối với hệ thống tài chính tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu đã giải quyết được cơ bản những vấn đề ban đầu mà đề tài đặt ra, và kết quả này cũng phù hợp với cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, xét trên phương diện tổng quan, luận văn vẫn còn gặp nhiều hạn chế khi nghiên cứu về đề tài này, cụ thể:

Số lượng Công ty Fintech tại Việt Nam còn rất hạn chế (tính đến nay ước khoảng 150 Công ty), trong đó có 89 công ty chứng khoán .Việc thiếu nguồn cung lao động có kỹ năng cùng cơ sở hạ tầng tài chính số là những hạn chế lớn đối với sự phát triển của tài chính số.

Trong thời gian thực hiện đề tài, mặc dù đã nỗ lực và dành thời gian hết sức để đào sâu tìm hiểu nhưng tác giả nhận định Fintech là lĩnh vực rất mới đối với Việt Nam, số lượng nghiên cứu về chủ đề này còn khá hạn chế tại Việt Nam nên việc tìm hiểu thêm để nghiên cứu sẽ còn tiềm năng cần phải khám phá trong các nghiên cứu về sau này mà luận văn chưa thực hiện được trọn vẹn hết tất cả nội dung về Fintech. Luận văn: Biện pháp NC ứng dụng Fintech trong chứng khoán

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Luận văn: Ứng dụng công nghệ (Fintech) trong chứng khoán

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x