Luận văn: Biện pháp hạn chế rủi ro tại Ngân hàng VCB

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Biện pháp hạn chế rủi ro tại Ngân hàng VCB hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đến năm 2025

Mục tiêu trong trung, dài hạn của VCB là trở thành ngân hàng có quy mô lớn với hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam vào năm 2025. VCB đã xác định những trọng tâm chiến lược trong giai đoạn tiếp theo là tiếp tục tăng trưởng, kinh doanh có chọn lọc, hiệu quả, bền vững, chuyển dịch mạnh cơ cấu khách hàng, cơ cấu thu nhập; Cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ với tiện ích cao, đẩy mạnh dịch vụ phi tín dụng, đặc biệt chú trọng dịch vụ thanh toán ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại tự động hóa; nâng cao năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả hoạt động; cải thiện năng suất lao động, quản trị hiệu quả chi phí.

Với vị thế là NHTM hàng đầu Việt Nam, bên cạnh mục tiêu kinh doanh an toàn, hiệu quả, VCB còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; cùng Đảng, Chính phủ thực hiện cải thiện môi trường xã hội, xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững. VCB không ngừng nâng cao năng lực tài chính, con người, công nghệ… để đáp ứng mục tiêu phát triển. Trong năm 2021, VCb phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ với cộng đồng, triển khai các dự án và công trình an sinh xã hội, thể hiện đúng triết lý kinh doanh “Nâng giá trị cuộc sống”. Luận văn: Biện pháp hạn chế rủi ro tại Ngân hàng VCB

VCB định hướng tiếp tục thực hiện có kết quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025, không ngừng chuẩn hóa toàn diện mọi mặt hoạt động, phát triển cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa CNTT, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị điều hành theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững, VCB kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng vào những lĩnh vực rủi ro cao thông qua: Thiết lập hạn mức RRTD, định hướng ngân hàng trong quá trình phát triển khách hàng mới, áp dụng các bộ điều kiện chặt chẽ trong việc lựa chọn khách hàng để nâng cao chất lượng danh mục. Đồng thời, VCB tiếp tục ưu tiên chú trọng đầu tư hệ thống công nghệ phục vụ công tác kinh doanh, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, theo kịp tốc độ phát triển của thế giới.

Nâng cao năng lực tài chính, từng bước đáp ứng chuẩn mực vốn Basel II (theo phương pháp tiêu chuẩn) vào năm 2021: Bên cạnh việc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, VCB còn thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao năng lực tài chính, quản trị và tối ưu hoá hiệu quả điều chỉnh rủi ro như phát hành thành công hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp để tăng vốn cấp 2, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp vốn thông qua giám sát chặt chẽ và toàn diện hoạt động của các công ty con/công ty liên kết, mở rộng quy mô hoạt động bản chéo sản phẩm giữa VCB với các công ty con như đẩy bán dịch vụ Bancas giữa VCB và Công ty Bảo hiểm VBI, AVIVA, đẩy mạnh phát triển dịch vụ Ngân hàng Đầu tư thông qua việc phối hợp với CTCP Chứng khoán VCB và Công ty Quản lý Quỹ…

Về kiểm soát, nâng cao chất lượng tài sản, tăng cường các biện pháp thu hồi các khoản nợ, nợ xấu, nợ đã bán VAMC và nợ đã xử lý rủi ro: VCB tiếp tục thực hiện kiểm soát, nâng cao chất lượng tài sản, chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh thông qua việc thường xuyên giám sát DMTD, cảnh báo sớm các khách hàng có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, ưu tiên phát triển tín dụng vào những lĩnh vực bền vững có hệ số rủi ro thấp, thắt chặt điều kiện cấp tín dụng với những lĩnh vực có hệ số rủi ro cao nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thời, VCB đã xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý cụ thể đối với từng khách hàng, danh mục nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, nợ tiềm ẩn rủi ro nhằm giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình thu hồi nợ của khách hàng; triển khai thực hiện quyết liệt, chủ động, linh hoạt các biện pháp nhằm nâng cao công tác thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính – Ngân Hàng

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Luận văn: Biện pháp hạn chế rủi ro tại Ngân hàng VCB

3.2.1. Nhóm giải pháp liên quan đến công tác nhận diện rủi ro tín dụng

Nâng cao chất lượng thông tin KHDN

Để hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro tín dụng, trước hết cần nâng cao chất lượng thông tin KHDN. Việc nâng cao chất lượng thông tin KHDN đầy đủ, rõ ràng, chính xác và được cập nhật thường xuyên của mỗi ngân hàng là vô cùng cần thiết. Nâng cao chất lượng thông tin sẽ tạo điều kiện cho VCB có được nguồn thông tin phục vụ cho quá trình nhận diện rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp.

Để nâng cao chất lượng thông tin KHDN, VCB cần thực hiện các công việc sau:

  • Hiện tại, VCB chủ yếu sử dụng thông tin từ Doanh nghiệp, từ hệ thống thông tin tín dụng của NHNN (CIC) và từ thông tin lưu trữ nội bộ của ngân hàng. Thông tin từ những nguồn trên có thể là chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác. Chính vì vậy, VCB cần chú ý tới việc da dạng hóa kênh thông tin, tích cực tìm kiếm và bổ sung thêm nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau từ các cơ quan ban ngành như Cơ quan thuế, Sở Tài nguyên môi trường, Cục Hải quan; từ bạn hàng, nhà cung cấp, đối tác của doanh nghiệp; từ các phương tiện thông tin đại chúng…
  • Hình thành bộ phận chuyên trách về thông tin. Bộ phận này có chức năng thu thập thông tin, chọn lọc, xử lý và xác minh lại những thông tin đã thu thập để đảm bảo tính chính xác, kịp thời và đầy đủ của thông tin.

3.2.2. Nhóm giải pháp liên quan đến công tác đo lường rủi ro tín dụng

Nghiêm túc trong công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là một trong những công cụ quản trị rủi ro hiệu quả của các ngân hàng hiện nay. Do đó, VCB cần thực hiện việc chấm điểm XHTD một cách nghiêm túc theo đúng quy định của VCB.

Để đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ thông tin từ khách hàng, VCB cần thẩm định tính trung thực, hợp lý của nguồn dữ liệu, đảm bảo thông tin đầu vào chính xác, đáng tin cậy.

Ngoài ra, chất lượng của kết quả chấm điểm khách hàng cần được thường xuyên theo dõi, kiểm tra để hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CV QLKH, kịp thời phát hiện sai sót để có biện pháp xử lý kịp thời. Do đó, định kỳ, Bộ phận kiểm tra giám sát nội bộ cần kiểm tra tính trung thực của việc nhập liệu và lưu thông tin. Đặc biệt, đối với các Khách hàng được rà soát và sửa đổi dữ liệu nhiều lần cần yêu cầu cán bộ chấm điểm giải trình cụ thế và cung cấp các bằng chứng chứng minh tính trung thực của việc sửa đổi dữ liệu. Điều này giúp hạn chế tình trạng các cán bộ chấm điểm khi nhập dữ liệu cố tình sửa đổi dữ liệu đế đánh giá tốt hơn tình hình tài chính và kinh doanh thực tế của Khách hàng.

3.2.3. Nhóm giải pháp liên quan đến công tác kiểm soát rủi ro tín dụng Luận văn: Biện pháp hạn chế rủi ro tại Ngân hàng VCB

Tuân thủ chính sách quy trình cho vay

VCB cần giám sát việc tuân chủ các bước trong quy trình quy định cho vay để đảm bảo cho khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ đầy đủ đúng hạn.

Đối với việc CV QLKH vừa đề xuất cho vay vừa thực hiện định giá tài sản dễ gây ra tiêu cực. Do đó, VCB cần thành lập Phòng thẩm định giá với đội ngũ nhân viên có chuyên môn thẩm định giá để đảm bảo kết quả định giá được khách quan và chính xác.

Các KHDN tại VCB chủ yếu là các khách hàng lớn, nên nhu cầu vốn vay đối với mỗi khách hàng khá cao. Do đó đối với khoản vay lớn như vậy, VCB cần thành lập các bộ phận thẩm định chuyên biệt ở những khía cạnh khác nhau như thẩm định pháp lý (tính pháp lý của Doanh nghiệp, pháp lý tài sản đảm bảo, pháp lý của dự án đầu tư…), thẩm định tài chính, thẩm định khả năng thực hiện phương án kinh doanh. Các bộ phận thẩm định này cần phối hợp với nhau để đưa ra kết quả khách quan và chính xác.

Nâng cao ý thức của các công việc QLKH trong việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay. Hiện tại công tác kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay mang nặng tính hình thức, đối phó. Vì vậy cần có cơ chế kiểm tra giám sát chặt chẽ, kiểm tra chéo, định kỳ hoặc đột xuất có bộ phận độc lập đi kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng để phát hiện những tiêu cực và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền của khách hàng vì đây chính là cơ sở để xem xét khách hàng có sử dụng vốn vay đúng mục đích hay không và đồng thời cũng là nguồn trả nợ của khách hàng.

Quản lý, giám sát danh mục cho vay

Các KHDN của VCB chủ yếu là doanh nghiệp quốc doanh, các tập đoàn, tổng công ty lớn. Các doanh nghiệp này thường vay số vốn lớn nhưng tỷ lệ tài sản đảm bảo thì thấp, do đó trong trường hợp một trong những Doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh yếu kém, không có khả năng trả nợ sẽ gây ra những tổn thất lớn cho ngân hàng. Do đó, trong thời gian tới ngân hàng cần tiếp cận các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng có tiềm lực tài chính tốt. Luận văn: Biện pháp hạn chế rủi ro tại Ngân hàng VCB

Ngân hàng cần quản lý chặt chẽ nhóm khách hàng có liên quan để tránh tình trạng nhóm khách hàng này liên kết chuyển tiền qua lại tạo doanh thu ảo dẫn quyết định cho vay sai lầm hoặc đề nghị giải ngân tiền vay giữa các công ty để sử dụng vốn vay không đúng mục đích.

Ngân hàng cũng cần phải phân tích tổng thể danh mục cho vay KHDN một cách định kỳ, thường xuyên để đánh giá chất lượng của danh mục cho vay nhằm đưa ra những biện pháp giúp ngân hàng phòng tránh kịp thời những biến dộng bất lợi trong hoạt động tín dụng.

Nâng cao công tác kiểm tra, giám nội bộ hoạt động tín dụng

Hiện tại công tác kiểm tra giám sát nội bộ tại VCB còn mang tính hình thức dẫn đến chất lượng việc kiểm tra, giám sát không cao. Do đó, VCB cần chấn chỉnh lại, đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát nội bộ được thực hiện một cách nghiêm túc theo đúng quy định của VCB và NHNN nhằm phát hiện những sai phạm để có những biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, VCB cũng cần có những quy định cụ thể để xử lý những sai phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát cũng như sai phạm trong hoạt động kiểm tra như hành động bao che, cố tình làm sai lệch, báo cáo không chính xác kết quả kiểm tra…

3.2.4. Nhóm giải pháp liên quan đến công tác xử lý rủi ro tín dụng

Tuân thủ công tác trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

VCB cần phải thực hiện trích lập dự phòng rủi ro để có thể bù đắp kịp thời những tổn thất mà rủi ro tín dụng gây ra, đảm bảo tính thanh khoản và hoạt động ngân hàng được thông suốt trường hợp tổn thất, góp phần giúp tình hình tài chính của ngân hàng ổn định, đảm bảo các hoạt động của ngân hàng diễn ra bình thường.

Hiện tại, VCB đang tiến hành phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng theo đúng quy định hiện hành của NHNN. Việc trích lập dự phòng rủi ro tại VCB phụ thuộc vào công tác phân loại nợ. Do đó, việc phân loại nợ cần chính xác thì việc trích lập dự phòng mới đúng và đầy đủ.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động thu hồi và xử lý nợ

Trước hết, VCB cần có biện pháp để ngăn chặn nợ quá hạn, nợ xấu như chấn chỉnh lại các thiếu sót ở các khâu trong quá trình cho vay, hạn chế tối đa những khẽ hở trong nghiệp vụ, đề phòng lừa đảo, chiếm đoạt vốn ngân hàng…

Khi đã phát sinh nợ xấu, VCB cần giám sát nợ xấu một cách có hiệu quả thông qua hoạt động phân tích, phân loại nợ xấu theo định kỳ và phải quyết liệt trong công tác thu hồi và xử lý nợ xấu bằng tất cả các biện pháp theo quy định của pháp luật.

3.3. Một số kiến nghị Luận văn: Biện pháp hạn chế rủi ro tại Ngân hàng VCB

3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC): Đây là một kênh thông tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thông tin không cân xứng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng. CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin về doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ các tổ chức tín dụng, các cơ quan hữu quan, các cơ quan thông tin trong và ngoài nước, các văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, thông tin tín dụng mà trung tâm cung cấp trong những năm qua vẫn chưa đáp ứng được cả về mặt số lượng và chất lượng. Đây là một nguyên nhân làm hạn chế khả năng phân tích tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.

Hiện NHNN đã quy định bắt buộc các NHTM cần thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia cung cấp và khai thác thông tin từ CIC nhưng cần kèm theo biện pháp xử lý mạnh đối với TCTD không thực hiện nghiêm túc quy định về thông tin, cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhiễu thông tin. CIC cần phối hợp, chia sẻ, cập nhật thông tin với các cơ quan thuế, thống kê, KH & Đầu tư… để có đa dạng thông tin cho các NHTM khai thác. Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ chuyên viên có chất lượng để thực hiện thu thập, xử lý, cập nhật thông tin.

Liên kết, hợp tác với các định chế tài chính nước ngoài nhằm mở rộng công tác thu thập thông tin, cập nhật thông tin liên quan đến các KHDN có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

NHNN cần khuyến khích các TCTD liên kết với nhau, thành lập trung tập thông tin tín dụng độc lập với CIC, tạo nguồn thông tin đa dạng phục vụ cho công việc xếp hạng.

Cần xây dựng hệ thống dữ liệu về tín dụng bất động sản (tỷ lệ nợ xấu và khả năng thu hồi…) đảm bảo độ tin cậy và độ dài để thực hiện thống kê, từ đó đưa ra cảnh báo sớm nhằm giúp cho hệ thống NHTM phòng tránh rủi ro.

3.3.2. Kiến nghị đối với Nhà nước Luận văn: Biện pháp hạn chế rủi ro tại Ngân hàng VCB

Tiếp tục duy trì môi trường kinh tế, chính trị – xã hội ổn định:

Về kinh tế, Nhà nước cần xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô ổn định và hợp lý tạo môi trường cho toàn bộ nền kinh tế phát triển một cách bền vững. Nội dung của việc ổn định kinh tế vĩ mô bao gồm: Điều chỉnh ưu tiên về đầu tư công, kiểm soát tăng trưởng cung tiền và tín dụng, giảm thâm hụt ngân sách. Thực tiễn cho thấy sự sai lầm trong chính sách vĩ mô sẽ làm cho nền kinh tế sụp đổ ngay sau khi khủng hoảng xảy ra. Nhà nước nên mạnh dạn đóng cửa các doanh nghiệp và TCTD làm ăn không hiệu quả tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp. Có như thế, các ngân hàng sẽ tránh được những biến động bất ngờ, từ đó hạn chế được rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.

Về chính trị, Nhà nước cần tiếp tục duy trì ổn định về chính trị. Bởi lẽ một môi trường chính trị ổn định sẽ không gây những biến động bất lợi cho nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá là khá ổn định. Tuy nhiên, Nhà nước cần tiếp tục duy trì tốt vấn đề này nhằm giữ vững niềm tin của công chúng và các nhà đầu tư, tạo một môi trường thuận lợi trong kinh doanh của các chủ thể kinh tế, đặc biệt là các NHTM, từ đó giúp cho nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng tránh những biến động bất ngờ, tránh được những rủi ro trong kinh doanh của các NHTM.

Sự thay đổi các chính sách của Nhà nước cần được công bố rõ ràng và có thời gian cần thiết để chuyển đổi.

Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân đều hoạt động trong một môi trường kinh tế, xã hội. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách kinh tế, xã hội của Nhà nước đều tác động đến hoạt động của các tổ chức và cá nhân và các kế hoạch phát triển trong tương lai. Nếu sự thay đổi về chính sách của Nhà nước không được thông báo trước thì có thể dẫn đến những thiệt hại do không kịp thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với chính sách mới. Và điều này cũng nằm ngoài khả năng dự báo của ngân hàng, do vậy rủi ro của khách hàng dẫn đến hậu quả ngân hàng phải gánh chịu.

Do vậy bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách kinh tế, xã hội của Nhà nước cần công bố công khai các nội dung dự kiến thay đổi và có một khoảng thời gian cần thiết nhất định để các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan chuyển đổi hoạt động cho phù hợp hoặc Nhà nước phải có biện pháp hỗ trợ cho những thiệt hại do sự thay đổi trong chính sách của Nhà nước.

Ban hành đồng bộ và hoàn chỉnh khung pháp lý về tài chính

Sự minh bạch về thông tin của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế không chỉ giới hạn ở các báo cáo tài chính – kế toán mà còn bao gồm sự rõ ràng, đầy đủ của các quy chế hoạt động, quản lý phân cấp quyền hạn, trách nhiệm của ban lãnh đạo cơ chế xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ và đặc biệt là cơ chế quản lí xử lí rủi ro hệ thống chính sách cần hướng tới các vấn đề trên. Hiện nay Bộ tài chính đã xây dựng 26 chuẩn mực kế toán để kiểm tra, kiểm soát chất lượng công tác kế toán, 37 chuẩn mực kiểm toán hướng dẫn kiểm toán viên và công ty kiểm toán các cơ sở nguyên tắc trong việc đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, có nhiều hạn chế: (i) nhiều chuẩn mực quốc tế chưa có chuẩn mực Việt Nam (ii) nhiều doanh nghiệp chưa có báo cáo kiểm toán độc lập (iii) tỷ trọng doanh nghiệp chưa thực hiện kiểm toán công khai lớn. Do đó, vấn đề chính là cần ban hành đồng bộ và hoàn chỉnh khung pháp lý về tài chính.

Cần có các chế tài phạt thật nặng với các DN vi phạm chế độ BCTC: Hiệu quả của hệ thống chấm điểm định hạng của các NHTM phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện của chế độ, chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành cũng như mức độ tuân thủ pháp luật về kế toán kiểm toán của các KHDN. Nguồn thông tin tài chính để chấm điểm định hạng KHDN chủ yếu được căn cứ vào báo cáo tài chính của KHDN. Các quy định về kế toán thống kê cần phải có tính thống nhất, công bằng và ổn định trong khoảng thời gian nhất định để các thông tin tài chính có sự so sánh sử dụng qua các năm. Luận văn: Biện pháp hạn chế rủi ro tại Ngân hàng VCB

Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai

Hiện nay ở các nước phát triển đều có hệ thống thông tin quốc gia công khai. Hệ thống này được xây dựng trên nền tảng CNTT hiện đại, kết nối từ địa phương đến Trung ương, do vậy dễ dàng cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin. Có những loại thông tin được tra cứu tự do, có những loại thông tin phải mua hoặc chỉ những tổ chức nhất định được khai thác. Hệ thống này tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho ngân hàng trong việc khai thác thông tin về khách hàng, giảm được thời gian và chi phí tìm kiếm.

Việt Nam hiện nay, thông tin nằm rải rác ở các cơ quan quản lý nhà nước mà chưa có quy định về việc phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ quan. Mặt khác thống tin chưa được tin học hóa mà chủ yếu lưu trữ dưới dạng văn bản giấy, việc tra cứu thông tin rất khó khăn, mất nhiều thời gian, những thông tin cũ có khi bị thất lạc hoặc mờ, nát. Do vậy các ngân hàng thương mại thường không có được đầy đủ thông tin về lịch sử của khách hàng. Chẳng hạn để tìm hiểu thông tin về một cá nhân, ngân hàng phải liên hệ với địa phương nơi cá nhân cư trú nhưng cũng chỉ thu thập được những thông tin sơ sài như tình trạng hôn nhân, có tiền án tiền sự hay không, những người có tên trong cùng sổ hộ khẩu còn những thông tin về sở hữu tài sản, các giao dịch tài sản trong quá khứ hay mối quan hệ họ hàng của cá nhân đó… thì không một cơ quan nào lưu giữ. đặc biệt việc tìm hiểu thông tin từ các cơ quan nhà nước như Thuế, Công an… rất khó khăn, chủ yếu do quan hệ. Vì vậy vẫn xảy ra trường hợp phổ biến là báo cáo tài chính của doanh nghiệp gửi cơ quan Thuế thì lỗ, nợ đọng thuế nhưng báo cáo tài chính gửi ngân hàng thì vẫn có lãi mà ngân hàng không hề biết hoặc không thể biết.Do vậy việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin quốc gia là vô cùng cần thiết trước hết là phục vụ cho công tác quản lý của Nhà nước và gián tiếp là giúp các ngân hàng thuận lợi trong việc khai thác thông tin về khách hàng.

Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành

Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại các ngân hàng thương mại còn gặp nhiều khó khăn vì việc tiếp cận các thông tin giúp cho việc đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng (các thông tin về triển vọng kinh doanh ngành, các chỉ số trung bình ngành như các tỷ số tài chính, giá thành…) hiện vẫn còn nhiều hạn chế, và hầu như là không có. Vì vậy, Chính phủ cần giao cho Tổng cục thống kê phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hệ thống các chỉ tiêu trung bình của các ngành kinh tế. Đây là thông tin hết sức quan trọng trong việc xem xét đánh giá khách hàng trên cơ sở so sánh với trung bình ngành, qua đó giúp các tổ chức tín dụng có những quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh tín dụng.

KẾT LUẬN

Trải qua nhiều năm phát triển kinh doanh, tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục cộng với những cải cách toàn diện mọi mặt về tổ chức, quản lý, hệ thống công nghệ, nhân lực, VCB đã đạt được những kết quả tiến bộ vượt bậc trong mọi mặt hoạt động, bao gồm cho vay KHDN. Thế nhưng, hoạt động ngân hàng luôn tiềm ẩn những rủi ro cố hữu ở mọi thời điểm, thêm sự phát triển của rất nhiều các sản phẩm dịch vụ mới và những biến động về kinh tế vĩ mô nói chung, ngành ngân hàng Việt Nam nói riêng trong năm vừa qua đã tạo ra nguy cơ sụt giảm chất lượng tín dụng của VCB trở nên lớn hơn bao giờ hết. Cùng với sự gia tăng số lượng các khoản vay KHDN, nguồn lớn nhất, rõ ràng nhất và mang tính truyền thống của rủi ro tín dụng, đã khiến cho VCB phải đối mặt với những áp lực rất lớn về nguy cơ tổn thất tín dụng. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng cũng như hướng tới mục tiêu hoà nhập vào nền tài chính khu vực và thế giới, nâng cao chất lượng quản lý RRTD đối với KHDN là một vấn đề mang tính cốt yếu trong chiến lược hoạt động của ngân hàng. Chính vì vậy, luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” được thực hiện là có ý nghĩa lý luận và tính thực tiễn cao. Về cơ bản, luận văn đã đạt được những kết quả sau: Luận văn: Biện pháp hạn chế rủi ro tại Ngân hàng VCB

Thứ nhất, luận văn đã đề xuất khái niệm mới về RRTD trong cho vay KHDN, khác biệt với quan điểm của nhiều tác giả, trong đó nhấn mạnh là khả năng xảy ra sự khác biệt không mong muốn giữa thu nhập thực tế và thu nhập kỳ vọng đúng hạn, nhận được đầy đủ gốc và lãi. RRTD sẽ dẫn đến tổn thất về tài chính tức là giảm thu nhập ròng và làm giảm giá trị thị trường của vốn. Khái niệm này là cơ sở lý luận quan trọng để xác định các nội dung cụ thể của hoạt động quản trị RRTD.

Thứ hai, luận văn đã phát triển hệ thống lý luận về quản trị RRTD trong cho vay khách hàng áp dụng cho các ngân hàng với các nội dung như: Hoạch định chiến lược tín dụng, xây dựng các quy trình, chính sách tín dụng; Nhận dạng RRTD; Đo lường RRTD; Xử lý rủi ro; Báo cáo rủi ro.

Thứ ba, hệ thống hóa những nội dung của quản trị RRTD theo thông lệ, đồng thời nghiên cứu các giải pháp quản trị RRTD tại các ngân hàng để trên cơ sở đó làm rõ hơn những nội dung quan trọng mà một ngân hàng cần quan tâm để nâng cao chất lượng quản trị RRTD trong cho vay KHDN.

Thứ tư, kết quả phân tích toàn bộ số liệu của VCB giai đoạn 2019 -2023 cho thấy công tác quản trị RRTD trong cho vay KHDN còn tồn tại những mặt chưa được như: Mô hình và quy trình cấp, quản lý tín dụng chưa hoàn toàn phù hợp; Hệ thống đo lường RRTD chưa toàn diện; Vẫn tồn tại tình trạng tập trung cho vay vào một số KHDN/ngành hàng lớn.

Thứ năm, luận văn đã chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới hạn chế trong hoạt động quản trị RRTD tại VCB, cơ bản như sau: Mô hình, quy trình cấp tín dụng cho KHDN còn chưa thực sự phù hợp; Đặc tính tập trung hóa cao vào nhóm ngành/nhóm KHDN truyền thống; Chất lượng thẩm định hồ sơ xin cấp tín dụng của các ngân hàng còn thấp (đặc biệt với các khoản cho vay trong thẩm quyền ngân hàng), hoạt động kiểm tra, giám sát KHDN chưa được chú trọng đúng mức; Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay còn chưa phát thực hiện tốt vai trò giám sát; Việc nhận diện rủi ro sớm đôi khi thực hiện chưa kịp thời; Nhân sự của bộ phận quản lý rủi ro còn hạn chế.

Thứ sáu, trên định hướng về một hệ thống quản trị RRTD tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế, cũng như trên kinh nghiệm học hỏi từ các ngân hàng trong nước, luận văn đã chỉ ra một số giải pháp và kiến nghị chính nhằm nâng cao, hoàn thiện công tác quản trị RRTD trong cho vay KHDN của VCB như: Hoàn thiện chính sách cho vay hợp lý, hiệu quả và khoa học; Tăng cường sử dụng các biện pháp nhằm phân tán rủi ro; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng, kiểm soát tín dụng; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng; Tăng cường nhận diện, giám sát các khoản nợ quá hạn, nợ tiềm ẩn rủi ro và đẩy mạnh các biện pháp xử lý nợ tồn đọng; Hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị rủi ro; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Học viên hy vọng rằng với những kết quả trên, luận văn sẽ góp phần hoàn thiện công tác Quản trị RRTD trong cho vay KHDN tại VCB, xây dựng một góc nhìn tổng quan, toàn diện về thực trạng tình hình và đánh giá mức độ phát triển công tác quản trị RRTD để từ đó tạo cơ sở khoa học, điều kiện thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp an toàn và hiệu quả trong thời gian tới.

Học viên xin trân trọng cảm ơn Giáo viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và định hướng cho tác giả trong quá trình dự thảo và hoàn thành luận văn. Học viên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến VCB, Khối KHDN – VCB đã hỗ trợ học viên trong quá trình nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và số liệu về đề tài của luận văn. Học viên rất mong muốn nhận được sự nhận xét và góp ý của các chuyên gia, các thầy giáo, các nhà quản lý…để học viên có điều kiện hoàn thiện hơn những hiểu biết, kiến thức và nghiên cứu của bản thân về vấn đề này./. Luận văn: Biện pháp hạn chế rủi ro tại Ngân hàng VCB

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:  

===>>> Luận văn: Rủi ro tín dụng khách hàng tại ngân hàng VCB

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x