Luận văn: Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu đến Cty kiểm toán

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận văn: Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu đến Cty kiểm toán hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu và sự kiểm soát gia đình đến lựa chọn công ty kiểm toán – Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.

1.1. Lý do chọn đề tài.

Trong những năm gần đây, không thể phủ nhận vai trò của quản trị trong hầu hết các hoạt động đời sống kinh tế xã hội. Đặc biệt là đối với doanh nghiệp, quản trị là yếu tố đánh giá sự thành công. Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ giúp cho công ty nâng cao khả năng tiếp cận vốn đầu tư và hoạt động của công ty hiệu quả hơn. Quản trị doanh nghiệp tốt không chỉ sẽ mang lại lợi ích cao cho nhà đầu tư, mà còn mang lại lợi ích hơn cho các thành viên khác trong công ty. Luận văn: Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu đến Cty kiểm toán

Quản trị doanh nghiệp được đặt trên cơ cở của sự tách biệt giữa quyền quản lý và quyền sở hữu doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải có một cơ chế để điều hành và kiểm soát để giúp cho nhà đầu tư và cổ đông có thể kiểm soát việc điều hành công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Theo Jensen và Meckling (1976) thì quản trị doanh nghiệp bao gồm nhiều cơ chế cả về nội bộ lẫn bên ngoài để giúp làm giảm bớt các vấn đề có thể phát sinh giữa các cổ đông và các nhà quản lý do sự tách biệt giữa quyền sở hữu và kiểm soát. Quản trị doanh nghiệp tập trung xử lý các vấn đề thường phát sinh trong mối quan hệ ủy quyền trong công ty, ngăn ngừa, hạn chế những người quản lý lạm dụng quyền và nhiệm vụ được giao sử dụng tài sản, cơ hội kinh doanh của công ty phục vụ cho lợi ích riêng của bản thân hoặc làm thất thoát nguồn lực, tài sản của công ty.

Do sự tách biệt giữa các cổ đông và quản lý, hoặc sự tồn tại của các cổ đông kiểm soát và cổ đông thiểu số, thông tin không đối xứng tồn tại trên thị trường vốn. Tình trạng này dẫn đến nhu cầu về kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của công ty để phục vụ như một cơ chế giám sát. Theo đề nghị của Jensen và Meckling (1976), một kiểm toán bên ngoài cung cấp việc kiểm tra độc lập về thông tin tài chính, giúp củng cố niềm tin vào thông tin tài chính được cung cấp bởi ban quản lý. Do đó, kiểm toán độc lập được coi là một trong những cơ chế quản trị công ty bên ngoài để giảm thiểu các vấn đề về đại diện và giảm bớt sự bất đối xứng thông tin.

Đối với kiểm toán báo cáo tài chính được tiến hành bởi kiểm toán viên độc lập, chất lượng kiểm toán dường như là một yếu tố quan trọng để đảm bảo độ tin cậy của thông tin trên báo cáo tài chính, từ đó đánh giá được hệ thống quản trị doanh nghiệp. Như lập luận của DeAngelo (1981), chất lượng kiểm toán ảnh hưởng đến khả năng của kiểm toán để phát hiện các sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính của công ty, bởi vì chất lượng kiểm toán là tương đối khó quan sát, có một số chỉ số được sử dụng để đo lường chất lượng kiểm toán bởi các nhà nghiên cứu, một trong số đó là kích thước hoặc danh tiếng của công ty kiểm toán, tương tự như Palmrose (1986); Beasley và Petroni (2001), nơi các công ty kiểm toán lớn hơn được cho là cung cấp chất lượng dịch vụ kiểm toán tốt hơn.

Với những vai trò quan trọng của kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán báo cáo tài chính, nên việc lựa chọn công ty kiểm toán cũng bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố tác động. Các yếu tố quyết định sự lựa chọn công ty kiểm toán đã được giải quyết trong nhiều nghiên cứu, chủ yếu là ở các thị trường phát triển như Mỹ (Beasley và Petroni (2001); Copley và Douthett (2002) ở Anh, nghiên cứu Chaney et al (2004), Phần Lan (Knechel et al (2008); Niskanen et al (2010, 2011b) và New Zealand (Firth (1999)). Nhưng những nghiên cứu về vấn đề này trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển là tương đối hiếm; một số nghiên cứu như của Darmadi (2016), và Lin và Liu (2009), trong đó sử dụng các dữ liệu của Indonesia, Trung Quốc. Các nghiên cứu trước đây đã xem xét các khía cạnh như môi trường thể chế, cơ cấu quản trị doanh nghiệp, sở hữu cổ phần và đặc điểm công ty cụ thể là các yếu ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán.

Tuy nhiên, vẫn còn rất hạn chế các nghiên cứu kiểm tra về vấn đề tập trung quyền sở hữu và kiểm soát gia đình ảnh hưởng đến quyết định của công ty trong việc lựa chọn công ty kiểm toán. Xuất phát từ những lý do đó, luận văn này lựa chọn đề tài “Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu và sự kiểm soát gia đình đến lựa chọn công ty kiểm: Bằng Chứng Thực Nghiệm Tại Việt Nam” , bài nghiên cứu tập trung vào vấn đề tập trung quyền sở hữu, kiểm soát của gia đình và sự lựa chọn công ty kiểm toán nhằm lấp đầy khoảng trống tài liệu nghiên cứu, và đóng góp thêm một số bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam về vấn đề này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>>  Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế

1.2. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu. Luận văn: Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu đến Cty kiểm toán

Bài nghiên cứu đặt ra mục tiêu tổng quát chung là xem xét mối quan hệ giữa vấn đề tập trung quyền sở hữu và sự kiểm soát của gia đình với việc lựa chọn công ty kiểm toán tại các công ty ở Việt Nam, từ đó đóng góp thêm vào nguồn tài liệu nghiên cứu về vấn đề này, đặc biệt là tại thị trường đang phát triển như Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể: Thứ nhất, tập trung quyền sở hữu và kiểm soát của gia đình là hai tính năng phổ biến liên quan đến quyền sở hữu của công ty trong thị trường vốn trên toàn thế giới, ngay cả ở Việt Nam, vì vậy luận văn tiến hành xem xét vấn đề tập trung quyền sở hữu và kiểm soát của gia đình ảnh hưởng đến sự lựa chọn công ty kiểm toán như thế nào.

Thứ hai, chỉ có một số lượng hạn chế các nghiên cứu đi giải quyết vấn đề tập trung quyền sở hữu và kiểm soát gia đình ở thị trường mới nổi ảnh hưởng tới lựa chọn công ty kiểm toán, các nghiên cứu thường được tiến hành trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, thường có môi trường pháp lý mạnh hơn và bảo vệ nhà đầu tư hơn so với các nền kinh tế mới nổi. Vậy với thị trường vốn của Việt Nam với hệ thống pháp lý yếu trong vấn đề bảo vệ nhà đầu tư, cũng như các yêu cầu về công khai thì ảnh hưởng của sở hữu tập trung và kiểm soát gia đình vào sự lựa chọn công ty kiểm toán trong các công ty niêm yết tại Việt Nam có khác so với các nền kinh tế phát triển. Luận văn: Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu đến Cty kiểm toán

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là:

  • Mối quan hệ giữa việc lựa chọn công ty kiểm toán của các công ty niêm yết với vấn đề tập trung quyền sở hữu và sụ kiểm soát của gia đình ?
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn kiểm toán tại các công ty Việt Nam có gì khác so với các công ty khác trên thế giới.

1.3. Phương pháp nghiên cứu.

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận văn thực hiện phương pháp nghiên cứu định lượng dựa trên mô hình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu được công bố trên thế giới về vấn đề tập trung sở hữu và kiểm soát gia đình, từ đó xác định mô hình nghiên cứu và tiến hành kiểm định tại thị trường Việt Nam.

Về nguồn dữ liệu sử dụng để kiểm định các giả thuyết và mô hình nghiên cứu, luận văn tiến hành thu thập dữ liệu dạng dữ liệu thứ cấp trong báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Để phân tích dữ liệu, luận văn sử dụng hồi quy đa biến với mô hình hồi quy logistic gộp (pooled logistic regressions) tương tự như các nghiên cứu trước đó đã thực hiện.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Luận văn: Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu đến Cty kiểm toán

Phạm vi nghiên cứu là các doanh nghiệp Việt Nam, đang niêm yết tại sàn giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, và công bố đầy đủ báo cáo thường niên và báo cáo tài chính trong khoảng thời gian 5 năm từ 2011 đến 2015.

Đối tượng được nghiên cứu chính là vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán bị ảnh hưởng như thế nào dưới tác động của sở hữu tập trung và trường hợp công ty bị gia đình kiểm soát

1.5. Kết quả và hạn chế của luận văn

Luận văn xem xét ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu , kiểm soát gia đình đến lựa chọn kiểm toán tại Việt Nam cho thấy kết quả các công ty có sở hữu tập trung càng lớn thì họ càng ưu thích lựa chọn các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big 4 trong khi các công ty có sự kiểm soát của gia đình lại có khuynh hướng lựa chọn các công ty kiểm toán với chất lượng thấp.

Luận văn còn tồn tại hạn chế về mẫu nghiên cứu chưa đủ lớn và thời gian nghiên cứu chưa đủ dài để kết quả nghiên cứu có để đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam.

1.6. Cách trình bày và kết cấu của luận văn Luận văn: Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu đến Cty kiểm toán

Luận văn được chia làm 5 chương chính, được trình bày theo bố cục chặt chẽ và xuyên suốt như sau:

Chương 1: Giới thiệu.

Trong phần này, trình bày tổng quan các vấn đề của bài nghiên cứu như: lý do chọn đề tài, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, kết cấu của luận văn

Chương 2: Tổng quan các nghiên cứu trước đây.

Trong phần này, luận văn cung cấp một cái nhìn tổng quan về các nghiên cứu trước đây liên quan đến ảnh hưởng của sở hữu tập trung và sự kiểm soát của gia đình và việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.

Phần này cung cấp một cách chi tiết về thiết lập các giả thuyết nghiên cứu, đưa ra mô hình nghiên cứu, mô tả cơ sở dữ liệu cho luận văn cũng như cách xác định các biến số được sử dụng trong luận văn, đồng thời đưa ra phương pháp phân tích dữ liệu.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu.

Trong phần này, luận văn trình bày các kết quả phân tích dữ liệu từ việc thống kê mô tả, phân tích tương quan và phân tích kết quả hồi quy.

Chương 5: Kết luận.

Phần này tóm tắt kết quả nghiên cứu cũng như nêu lên những hạn chế của đề tài và những hướng mở rộng nghiên cứu tiếp theo. Luận văn: Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu đến Cty kiểm toán 

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY    

===>>> Luận văn: Khái quát về kiểm soát GĐ đến lựa chọn Cty kiểm toán

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x