Luận luận: Tổng quan về bộ máy tổ chức quản lý thuế tại Lê Chân

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Luận luận: Tổng quan về bộ máy tổ chức quản lý thuế tại Lê Chân hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm Luận văn tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Luận văn thì với đề tài Luận văn: Giải pháp chống gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này.

2.1. Giới thiệu về quận Lê Chân và tổ chức bộ máy quản lý thuế tại Chi cục Thuế quận Lê Chân

2.1.1. Giới thiệu về quận Lê Chân Luận luận: Tổng quan về bộ máy tổ chức quản lý thuế tại Lê Chân

Lê Chân là một quận nội thành của Hải Phòng với vị trí tiếp giáp quận Hải An và một phần quận Dương Kinh ở phía Đông; Quận Kiến An, huyện An Hải ở phía Tây; không có các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá lớn, song Quận Lê Chân quận Dương Kinh ở phía Nam và Quận Hồng Bàng ở phía Bắc. Là quận duy nhất của thành phố Hải Phòng có diện tích đất tự nhiên nhỏ lại lại là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thế mạnh ấy chính là động lực giúp Lê Chân vượt qua mọi khó khăn và phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân luôn ở mức hai con số trong nhiều năm qua (25 – 31%/năm). Diện tích tự nhiên: 12 Km2

 • Dân số: 21 vạn người
 • Đơn vị hành chính: 15 phường
 • Tốc độ phát triển kinh tế: 25 – 31%/năm
 • Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp 35%
 • Thương mại 30% – Dịch vụ 35%

Ngày 20/12/2002, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ban hành Nghị định 106/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính quận Lê Chân thành phố Hải Phòng. Theo đó, quyết định sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Vĩnh Niệm và Dư Hàng Kênh thuộc huyện An Hải vào quận Lê Chân. Thành lập phường Vĩnh Niệm và Dư Hàng Kênh thuộc quận Lê Chân. Trong đó, diện tích tự nhiên phường Vĩnh Niệm là 562,66ha và 11.202 nhân khẩu, phường Dư Hàng Kênh rộng 246,60ha và 23.373 nhân khẩu. Việc mở rộng diện tích, không gian tạo điều kiện thuận lợi cho Quận Lê Chân phát triển kinh tế – xã hội tích cực hơn.

Phát huy thế mạnh của một quận công nghiệp

Trong những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế quận Lê Chân đã trở thành một hiện tượng, một kỳ tích không chỉ với Hải Phòng mà với nền kinh tế cả nước. Mức tăng trưởng GDP bình quân dao động trong khoảng 25 – 31%/năm. Thành công ấy có lẽ xuất phát từ nhận thức đúng đắn của chính quyền địa phương nơi đây khi thấy được vai trò của sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế. Vì thế, trong những năm qua, ủy ban nhân dân Quận Lê Chân luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất -kinh doanh trong hai lĩnh vực xương sống này. Hiện nay, ngành kinh tế này đang chiếm 35% GDP toàn quận.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:   

===>>> Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý thuế tại Chi cục thuế quận Lê Chân

Thực hiện Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế và Quyết định số 504/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế quy định Chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế. Cơ cấu bộ máy hiện nay của Chi cục thuế quận Lê Chân gồm 11 đội thuế: (Số cán bộ công chức có 92 đồng chí) trong đó: Luận luận: Tổng quan về bộ máy tổ chức quản lý thuế tại Lê Chân

 • Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế (có 3 cán bộ)
 • Đội Dự toán, Kê khai – Kế toán thuế và Tin học (có 9 cán bộ)
 • Đội Kiểm tra, Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế số 1 (có 12 cán bộ) 4/ Đội Kiểm tra, Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế thuế số 2 (có 11 cán bộ công chức)
 • Đội Trước bạ và thu khác (có 9 cán bộ)
 • Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Ấn chỉ (có 10 cán bộ)
 • Đội thuế liên phường số 1 (An Biên, Cát Dài) (có 6 cán bộ)
 • Đội thuế liên phường số 2 (Trại Cau, Hồ Nam, Hàng Kênh, Dư Hàng) (có 9 cán bộ)
 • Đội thuế liên phường số 3 (Trần Nguyên Hãn, An Dương, Lam Sơn) (có 7 cán bộ)
 • Đội thuế liên phường số 4 (Vĩnh Niệm, Nghĩa Xá, Niệm Nghĩa) (có 6 cán bộ)
 • Đội thuế liên phường số 5 (Dư Hàng Kênh, Đông Hải, Kênh Dương) (có 7 cán bộ)
 • Ban lãnh đạo Chi cục bao gồm có 01 đồng chí Chi cục trưởng và 02 đồng chí Phó Chi cục trưởng. Cơ cấu bộ máy quản lý của Chi cục thuế quận

Lê Chân được mô tả theo sơ đồ sau:

Các đội chức năng bao gồm:

Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế – Ấn chỉ: Giúp Chi cục trưởng Chi cục thuế tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách, Pháp luật thuế, hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện pháp luật thuế. Đây là bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ về thuế.

Đội Dự toán – Kê khai – Kế toán thuế và tin học: Giúp Chi cục trưởng chi cục thuế hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý thuế, chính sách, pháp luật thuế cho cán bộ, công chức thuế trong Chi cục thuế, xây dựng và tổ chức thực hiện dự toán thu Ngân sách Nhà nước được giao của Chi cục thuế, thực hiện công tác đăng ký thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, kế toán thuế, thống kê thuế theo phân cấp quản lý; quản lý và vận hành hệ thống trang thiết bị tin học; triển khai, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế.

Đội Kiểm tra thuế, Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế số 1 và số 2: Giúp Chi cục trưởng Chi cục thuế thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế; giải quyết tố cáo liên quan đến người nộp thuế; chịu trách nhiệm thực hiện dự toán thuộc phạm vi quản lý của Chi cục thuế, tổ chức thực hiện công tác quản lý nợ thuế, đôn đốc thu tiền thuế nợ và cưỡng chế thu tiền thuế nợ, tiền phạt trong phạm vi quản lý của Chi cục thuế, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tính liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế; giải quyết khiếu nại (bao gồm cả khiếu nại các quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế và khiếu nại liên quan trong nội bộ cơ quan thuế, công chức thuế), công tác kiểm tra nội bộ: kiểm tra tố cáo liên quan đến việc chấp hành công vụ và bảo vệ sự liêm chính của cơ quan thuế, công chức thuế trong phạm vi quản lý của Chi cục trưởng Chi cục thuế.

Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ: Giúp Chi cục trưởng Chi cục thuế tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các công tác hành chính, văn thư; công tác quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản trị, quản lý ấn chỉ thuế trong toàn Chi cục thuế.

Đội trước bạ và thu khác: Giúp Chi cục trưởng Chi cục thuế quản lý thu lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất, tiền cấp quyền sử dụng đất, các khoản đấu giá về đất, tài sản, tiền thuê đất, thuế tài sản, phí, lệ phí và các khoản thu khác phát sinh trên địa bàn thuộc phạm vi Chi cục thuế quản lý.

Đội thuế liên phường số 1,2,3,4 và 5: Giúp Chi cục trưởng Chi cục thuế quản lý thu thuế các tổ chức, cá nhân nộp thuế trên địa bàn phường được phân công (bao gồm các hộ SXKD công thương nghiệp và dịch vụ, kể cả hộ nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên…)

2.1.3. Kết quả thu NSNN tại Chi cục thuế quận Lê Chân Luận luận: Tổng quan về bộ máy tổ chức quản lý thuế tại Lê Chân

Tổng kết công tác thuế năm 2015

Kết quả chung:

Năm 2015 tổng số thu ngân sách là 597.455 triệu đồng, đạt 156,03% DTPL và bằng 166,12% so với năm 2014. Trong đó: Tổng số thu từ tiền thuế NQD là 201.823 triệu đồng đạt 100,91% DTPL và bằng 120,45% so với năm 2014; tiền thuế đất và sử dụng đất PNN là 12.392 triệu đồng đạt 112,65% DTPL và bằng 103,44% so với năm 2014; thu tiền thuê đất đạt 67.329 triệu đồng đạt 204,03% DTPL và bằng 240,93% so với năm 2014; thu tiền sử dụng đất đạt 175.783 đạt 703,13% DTPL và bằng 433,42% so với năm 2014; Lệ phí trước bạ đạt 80.072 triệu đồng đạt 101,36% DTPL và bằng 105,8% so với năm 2014; Phí và lệ phí đạt 4.355 triệu đồng đạt 111,67% DTPL và bằng 110,93% so với năm 2014; Thuế TNCN là 55.701 triệu đồng đạt 179,68% DTPL và bằng 174,06% so với năm 2014.

Tổng kết công tác thuế năm 2016

Kết quả thu NSNN Luận luận: Tổng quan về bộ máy tổ chức quản lý thuế tại Lê Chân

Năm 2016 tổng số thu ngân sách là 721.272 triệu đồng, đạt 109,97% DTPL và bằng 120,72% so với năm 2015. Trong đó: Tổng số thu từ tiền thuế NQD là 244.230 triệu đồng đạt 101,76% DTPL và bằng 121,01% so với năm 2015; tiền thuế đất và sử dụng đất PNN là 12.844 triệu đồng đạt 110,72% DTPL và bằng 103,65% so với năm 2015; thu tiền thuê đất đạt 127.012 triệu đồng đạt 153,03% DTPL và bằng 188,64% so với năm 2015; thu tiền sử dụng đất đạt 184.581 đạt 97,15% DTPL và bằng 105,01% so với năm 2015; Lệ phí trước bạ đạt 91.872 triệu đồng đạt 122,5% DTPL và bằng 114,74% so với năm 2015; Phí và lệ phí đạt 4.443 triệu đồng đạt 103,33% DTPL và bằng 102,02% so với năm 2015; Thuế TNCN là 56.290 triệu đồng đạt 108,25% DTPL và bằng 101,06% so với năm 2015.

Tổng kết công tác thu thuế 2017

Kết quả thu NSNN

Chi cục thuế quận Lê Chân đã thu nộp ngân sách nhà nước: 1.834.251 triệu đồng đạt: 201,99% Dự toán pháp lệnh, bằng 254,31% so cùng kỳ.

Có 5/7 khoản thu đạt và vượt dự toán giao như: Tiền thuế đất và sử dụng đất PNN: 100,58%; Tiền thuê đất: 365,23%; Tiền sử dụng đất: 369,32%; Phí và lệ phí: 100,83%; Thuế TNCN 103,52%.

Tất cả các khoản thu đều vượt và có tỷ lệ tăng cao so với cùng kỳ như: Tiền thuế NQD tăng 3,09%; Tiền thuế đất và sử dụng đất PNN tăng 1,8%; Thu tiền thuê đất tăng 253,69%; Thu tiền sử dụng đất tăng 410,22%; Lệ phí trước bạ tăng 0,94%; Phí và lệ phí tăng 195,03%; Thuế TNCN tăng 28,92%.

Có 2/10 khoản thu chưa hoàn thành dự toán pháp lệnh như, thuế ngoài quốc doanh đạt 78,44% dự toán pháp lệnh; Lệ phí trước bạ đạt 82,06% dự toán pháp lệnh.

Tổng kết công tác thu thuế 2018

Kết quả thu NSNN

Chi cục thuế quận Lê Chân đã thu nộp ngân sách nhà nước: 1.664.791 triệu đồng đạt: 179.68% Dự toán pháp lệnh, bằng 90.76% so cùng kỳ.

Có 4/7 khoản thu đạt và vượt dự toán giao như: Tiền thuê đất: 365.23%; Tiền sử dụng đất: 295.32%; Phí và lệ phí: 100,83%; Thuế TNCN 101,51%.

Có 3/7 khoản thu chưa hoàn thành dự toán pháp lệnh như, thuế ngoài quốc doanh đạt 77.67% dự toán pháp lệnh; Thuế sử dụng đất PNN đạt 99.6% dự toán pháp lệnh, Lệ phí trước bạ đạt 81.26% dự toán pháp lệnh.

Tổng kết công tác thu thuế 2019

Chi cục thuế quận Lê Chân đã thu nộp ngân sách nhà nước: 1.494.116 triệu đồng đạt: 179.68% Dự toán pháp lệnh, bằng 90.76% so cùng kỳ.

Có 3/7 khoản thu đạt và vượt dự toán giao như: Tiền thuê đất: 285.53%; Tiền sử dụng đất: 256.26%; Phí và lệ phí: 100,83%.

Có 3/10 khoản thu chưa hoàn thành dự toán pháp lệnh như, thuế ngoài quốc doanh đạt 76.17% dự toán pháp lệnh; Thuế sử dụng đất PNN đạt 99.6% dự toán pháp lệnh, Lệ phí trước bạ đạt 80.47% dự toán pháp lệnh.

Kết quả thu NSNN trong 5 năm 2015-2019 đạt kết quả cao đặc biệt là kết quả thu NQD tăng đều qua các năm, tiền thuê đất tăng cao do có nhiều dự án lớn được triển khai trên địa bàn. Để đạt được kết quả này có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Chi cục thuế quận Lê Chân, chính quyền địa phương, cùng các ban ngành đoàn thể và kinh tế trên địa bàn quận duy trì ở mức khá, đồng thời Chi cục đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tổ chức quản lý thuế đúng quy trình, đảm bảo khai thác mọi nguồn thu. Luận luận: Tổng quan về bộ máy tổ chức quản lý thuế tại Lê Chân

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY

===>>> Luận văn: Thực trạng chống gian luận thuế TNDN của các DN

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x