Khóa luận: Giải pháp tính tuân thủ thuế của Doanh nghiệp

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp tính tuân thủ thuế của Doanh nghiệp hay nhất năm 2024 cho các bạn học viên ngành đang làm Khóa luận tốt nghiệp tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Khóa Luận thì với đề tài Khóa luận: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao tính tuân thủ thuế của Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

3.1. Định hướng nâng cao mức độ tuân thủ luật thuế của Doanh nghiệp

3.1.1. Định hướng chung

Mục tiêu và yêu cầu của chiến lược cải cách hệ thống thuế đến ăm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là phải hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính theo định hướng chuẩn mực quốc tế; nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy tổ chức, đội ngũ án bộ; hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế nâng cao năng lực hoạt động kiểm tra, giám sát tuân thủ Người nộp thuế. Ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế

3.1.2. Định hướng cụ thể

Theo Chiến lược cải cách ngành Thuế giai đoạn 2011 – 2020, hệ thống các Cơ quan thuế từ Trung ương đến địa phương cần thực hiện đồng bộ các hoạt động nhằm cải thiện, nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế của Doanh nghiệp.

Xây dựng, ban hành chế độ quy định về quản lý kiểm tra thuế đối với người nộp thuế trên cơ sở quản lý rủi ro, đo lường mức độ tuân thủ pháp luật thuế, từ đó sẽ phân loại Doanh nghiệp theo từ g mức độ rủi ro để có các biện pháp quản lý phù hợp.

Phân loại người nộp thuế để áp dụng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ thực thi pháp luật thuế phù hợp với từng nhóm người nộp thuế. Nâng cao vai trò đối với công tác tuyên truyền, hỗ để đảm bảo sự tuân thủ của người nộp thuế, chuyển từ cách tiếp cận truyền thống là tập trung vào sự cưỡng chế – yếu tố buộc người nộp thuế phải tuân thủ sang quan điểm người nộp thuế hiểu và tuân thủ tự nguyện. Khóa luận: Giải pháp tính tuân thủ thuế của Doanh nghiệp.

Xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác, tập trung thống nhất trên phạm vi cả nước; phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý thuế có tính liên kết, tự động hóa cao, gắn chặt với quá trình cải cách thủ tục hành chính thuế và áp dụng thuế điện tử, hướng tới mục đích ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.

Tăng cường đổi mới áp dụng các biện pháp, kỹ năng để giám sát quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chí rủi ro để phục vụ công tác quản lý nợ thuế và đánh giá kết quả của hoạt động quản lý nợ thuế.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

3.2. Giải pháp tăng cường tính tuân thủ thuế trên địa bàn huyệ Quảng Ninh

3.2.1. Giải pháp đối với hệ thống pháp luật thuế

Đối với hệ thống chính sách, pháp luật thuế, trong giới hạn thời gian và phạm vi nghiên cứu, luận văn chưa đủ khả năng nghiên cứu để đưa ra giải pháp cải cách, hoàn thiện chính sách thuế, nên chỉ đề xuất một số giải pháp về phương diện cải cách thủ tục và quy trình nghiệp vụ nhằm góp phần nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế của Doanh nghiệp.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về Tuyên truyền, hỗ trợ; Kê khai, nộp thuế; Quản lý nợ, Kiểm tra … để tạo ra nhiều cơ hội cho Doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu, vận dụng, chấp hành hệ thống chính sách thuế dựa trên tinh thần tự nguyện.

Với chức năn , nhiệm vụ của Chi cục thuế, ngoài việc thu thập ý kiến, thông tin phả hồi của Người nộp thuế về hệ thống chính sách pháp luật để phản ánh lại với Tổng cục thuế, cần phải tập trung tìm hiểu, phân tích, giải thích với Người nộp thuế về những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại để Người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng nghĩa vụ.

3.2.2. Giải pháp đối với công tác tuyên truyền, hỗ trợ Doanh nghiệp

Tình trạng trốn thuế, gian lận thuế còn khá phổ biến, làm thất thu cho Ngân sách nhà nước, vừa không đảm bảo công bằng xã hội. Nguyên nhân trước hết là do Người nộp thuế chưa hiểu sâu sắc về nghĩa vụ nộp thuế và đặc biệt là chưa hiểu được quyền thụ hưởng lợi ích từ khoản tiền thuế mà mình đóng góp; chưa hiểu rõ về nội dung, chính sách thuế, kê khai và nộp thuế; chưa nhận thức đúng trách nhiệm pháp luật về nghĩa vụ phải kê khai nộp thuế của mình.

Do đó tính tuân thủ tự giác chưa cao, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ Người nộp thuế nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của Doanh nghiệp về thực hiện nghĩa vụ thuế. Công tác giải đáp vướng mắc, hướng dẫn cho Doanh nghiệp nhằm hỗ trợ và giúp cho Doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế của mình. Cụ thể là:

Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” thuộc Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ Người nộp thuế. Bố trí diện tích phòng làm việc rộng rãi và tiện nghi phục vụ Người nộp thuế đến giao dịch được thuận tiện, tạo không khí thân thiện như đón tiếp khách hàng. Xây dựng tủ sách các văn bản pháp quy về chính sách thuế, các quy trình thủ tục quản lý thuế để Người nộp thuế tiện tra cứu, tìm hiểu. Khóa luận: Giải pháp tính tuân thủ thuế của Doanh nghiệp.

Giúp Người nộp thuế nắm vững chính sách, quy trình, thủ tục thu nộp thuế, trên cơ sở đó thực hiện nộp thuế đúng, đủ, kịp thời vào Ngân sách nhà nước.

Tạo điều kiện để Người nộp thuế thực hiện tự tính, tự khai, tự nộp thuế, giảm dần những sai phạm mà Người nộp thuế thường mắc phải.

Đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, chính sách thuế khi có thay đổi, bởi đại da số Doanh nghiệp đều muốn được Cơ quan thuế tổ chức tập huấn. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuế vừa tinh thông nghiệp vụ vừa có khả năng sư phạm để nâng cao chất lượng công tác tập huấn cho Doanh nghiệp.

Cần tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, để người dân hiểu về chính sách thuế, quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế.

Việc quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có hiệu quả hay không còn liên quan đến ý thức đòi hỏi hóa đơn hợp pháp của Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Nếu Doanh nghiệp cố tình sử dụng hóa đơn không hợp lý, hợp lệ thậm chí bất hợp pháp để kê khai tăng chi phí, giá vốn; Doanh nghiệp bán hàng, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn nhằm giảm doanh thu tính thuế, giảm thuế phải nộp thì công tác quản lý thuế đối với Doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gây thất thu lớn cho Ngân sách nhà nước.

Do đó, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế cho Doanh nghiệp, xác định quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ. Việc tuyên truyền tập trung vào một số nội dung:

  • Tổ chức tuyên truyền về các quy định trong quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ; ghi nhận chi phí, giá vốn hàng bán phù hợp. Khóa luận: Giải pháp tính tuân thủ thuế của Doanh nghiệp.
  • CQT phải xây dựng chính sách khen thưởng kịp thời cho những người cung cấp cho Cơ quan thuế các thông tin về đơn vị bán hàng không xuất hóa đơn; Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn không hợp lý, hợp lệ, không hợp pháp để hạch toán chi phí đầu vào. Giá trị thưởng nên tính theo tỷ lệ % giá trị cung ấp, nguồn trích thưởng lấy từ phần xử phạt Doanh nghiệp vi phạm.
  • CQT xây dựng đề án tuyên truyền đối với cán bộ các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế; tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức về những quy định trong sử dụng hóa đơn chứng từ, đề các trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ đảng viên trong việc chống thất thu thuế.

3.2.3. Đẩy mạnh việc nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác thuế

Việc nâng cao trình độ cán bộ quản lý không chỉ là biện pháp áp dụng tại Cơ quan thuế mà hầu hết là các cơ quan nhà nước. Hiệu quả hay không trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đơn vị đều xuất phát từ trình độ của đội ngũ thực thi nhiệm vụ đặc biệt là trong xu thế ề kinh tế đang chuyển mình, nhà quản lý phải đối mặt với nhiều thách thức từ thực tế xảy ra.

Sự quản lý ngày nay trong đó chứa đựng yếu tố công nghệ bởi khi nhà quản lý có t ình độ kết hợp với việc ứng dụng công nghệ mới, phần mềm mới không chỉ tiết kiệm về mặt thời gian mà còn thu thập cho mình những nguồn tin nhanh, chính xác và đầy đủ nhất.

Để đáp ứng yêu cầu của mô hình quản lý thuế theo chức năng đòi hỏi cán bộ công chức thuế phải có được kỹ năng chuyên sâu phù hợp với từng chức năng quản lý thuế đang đảm nhiệm. Bên cạnh đó để đảm bảo quy định về luân phiên, luân chuyển cán bộ, mỗi cán bộ cần có kỹ năng của các chức năng khác đủ để sử dụng khi được luân phiên, luân chuyển.

Tuy nhiên, yếu tố trình độ từ mỗi cán bộ thuế là “cần” chứ chưa là yếu tố “đủ” trong một lĩnh vực phức tạp và khó khăn như lĩnh vực thuế. Để giải quyết vấn đề này khi có sự phối hợp nhiều biện pháp lớn nhỏ khác nhau mà trong thực tiễn quản lý của ngành có thể áp dụng nhưng chưa đồng bộ hoặc áp dụng nhưng chưa đầy đủ hoặc có thể thiếu một hay nhiều biện pháp.

3.2.4. Giải pháp đối với công tác hỗ trợ Doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp thuế

Công tác tự kê khai, tự nộp thuế được xem là tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế của một Doanh nghiệp, với những khó khăn hiện nay để nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế, Chi cục thuế Quảng Ninh cần có những biện pháp:

  • Đảm bảo 100% Doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử, đây là tiêu chí quan trọng để đảm bảo mức tuân thủ pháp luật của Doanh nghiệp.
  • Thường xuyên rà soát, kiểm tra các tờ khai lỗi để có hướng xử lý kịp thời, bảo đảm sự chính xác của số liệu.
  • Thường xuyên duy trì các hoạt động hỗ trợ như tư vấn, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai và nộp thuế, để vừa đảm bảo thực hiện tiến trình yêu cầu Doanh nghiệp tự kê khai, tự nộp thuế theo quy định của pháp luật, vừa đảm bảo chất lượng đạt được.

Đối với Doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản tiến hành đôn đốc để thực hiện các thủ tục quyết toán thuế, đóng mã số thuế theo quy định.

Triển khai mạng thông tin kết nối giữa các cơ quan có liên quan nhằm khai thác thông tin về các trường hợp thành lập Doanh nghiệp mới, các biến động của Doanh nghiệp đang hoạt động như chia, tách, giải thể, phá sản, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh… một cách nhanh chóng, chính xác. Đây cũng là thông tin quan trọng giúp các Doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của các doan nghiệp trên địa bàn để có phương án kinh doanh phù hợp với năng lực và thế mạnh của mình.

Hệ thống thể chế chính sách thuế phải rõ ràng, đơn giản, minh bạch, dế thực hiện trong thực tế.

3.2.5. Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế Khóa luận: Giải pháp tính tuân thủ thuế của Doanh nghiệp.

Nợ thuế là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ tuân thủ, phân chia Doanh nghiệp ngoài Nhà nước thành các nhóm có mức độ tuân thủ khác nhau, do đó để nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế, các giải pháp thực hiện đối với công tác quản lý nợ thuế bao gồm:

  • Thường xuyên áp dụng các biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, phạt chậm nộp. Kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định ủa Luật Quản lý thuế đối với những khoản nợ thuộc diện phải cưỡng chế.
  • Rà soát, đối chiếu các khoản nợ để phân tích, phân loại và quản lý nợ thuế, mạnh dạn áp dụng các biện pháp xử phạt do chậm nộp tiền thuế, tăng cường triển khai cưỡng chế và thu hồi nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
  • Áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế, gắn công tác kiểm tra với công tác thu nợ thuế và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp cưỡng chế nợ thuế…
  • Bố trí cán bộ làm công tác quản lý nợ cũng là một yếu tố góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nợ, vì nếu không xử lý khéo có thể dẫn đến những mâu thuẫn với Doanh nghiệp và Người nộp thuế.

3.2.6. Giải pháp đối với công tác kiểm tra

Để thực hiện chống gian lận thuế có hiệu quả phải tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở Người nộp thuế. Công tác kiểm tra nhằm phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, chống thất thu Ngân sách nhà nước; đồng thời tổng kết các hành vi vi phạm và nghiên cứu dự báo các hành vi vi phạm về thuế, đề ra các biện pháp phòng ngừa.

Đẩy mạnh việc phối hợp giữa các đội chức năng như để thu thập, phân tích và xử lý thông tin về Người nộp thuế, nhằm xác định và tiến hành kiểm tra, phân loại những Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, đảm bảo quy trình kiểm tra được thực hiện nghiêm, đúng mục tiêu và hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, tập trung trọng tâm tiến hành kiểm tra các Doanh nghiệp theo các đánh giá về nghiệp vụ quản lý thuế đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; nợ huế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; hoàn thuế; kiểm tra, thuế; tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế và các nghiệp vụ quản lý thuế k ác trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ.

Tập trung nhân lực chống thất thu, trốn thuế. Theo đó, kiểm tra thuế theo chuyên đề về chuyển giá, hoạt động giao dịch liên kết, thương mại điện tử và các lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dược phẩm.

3.2.7. Giải pháp đối với Doanh nghiệp

DN cần cập nhật chế độ, chính sách pháp luật thuế thường xuyên, thuê kế toán chuyên nghiệp, có trình độ, kinh nghiệm đã qua thực tế. Giám đốc luôn giám sát việc thực hiện kê khai của kế toán. Giám đốc luôn tham gia các lớp tập huấn, đối thoại do Cơ quan thuế tổ chức nhằm giúp thêm kiến thức vững vàng về nghiệp vụ kế toán, am hiểu chính sách pháp luật thuế, có như vậy thì mới nâng cao được tính tuân thủ pháp luật thuế của mình.

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Khóa luận: Giải pháp tính tuân thủ thuế của Doanh nghiệp.

1. Kết luận

Nâng cao tính tuân thủ thuế của Doanh nghiệp là một trong các yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của chính sách thuế ở nước ta. Từ lúc chuyển đổi sang cơ chế tự kê khai, tự tính, tự nộp thuế, Cơ quan thuế đã đưa Người nộp thuế đến gần hơn với ý thức tuân thủ nộp thuế. Chi cục thuế huyện Quảng Ninh đã đổi mới, sáng tạo trong phương thức quản lý, tạo đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tă g cường trang thiết bị, sắp xếp nguồn nhân lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ thuế, đảm bảo sự chỉ đạo nhất quán, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Ý thức chấp hành pháp luật ủa người nộp thuế từng bước được nâng lên. Người nộp thuế đã nhận thức rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hoạt động quản lý thuế; đề cao tính tính chủ động, tự chịu trách nhiệm theo cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế. Kết quả thực t i Luật quản lý thuế đã góp phần tăng thu Ngân sách nhà nước. Số thu từ các sắc thuế quan trọng như thuế của Doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng tăng nhanh và giữ vai trò quan trọng, góp phần tăng quy mô thu Ngân sách nhà nước tại huyện Quảng Ninh.

Tuy nhiên, tình hình tuân thủ pháp luật thuế của các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Ninh vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: Các hình thức tuyên truyền điện tử đã triển khai nhưng chậm so với tiến độ yêu cầu. Công tác kê khai thuế chưa chủ động nắm bắt và phân loại hóm đối tượng thường xuyên kê khai sai, chậm nộp cũng như các vướng mắc của từng nhóm người nộp thuế trong kê khai, tình trạng kê khai sai, chậm kê khai vẫn còn nhiều. Nguồn lực dành cho công tác còn chưa đáp ứng về số lượng và chất lượng so với yêu cầu quản lý thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp, việc thu thập, khai thác thông tin người nộp thuế phục vụ cho phân tích đánh giá rủi ro còn hạn chế. phương pháp, kỹ năng kiểm tra còn chậm chuyển biến. Chức năng quản lý nợ trong mô hình quản lý thuế chưa phát huy hết hiệu quả. Nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan, có cả về chính sách và về con người. Nhưng để nâng cao ý thức về pháp luật của Người nộp thuế nói chung và pháp luật thuế nói riêng thì cần phải có các giải pháp đồng bộ cụ thể mà luận văn đã phân tích và đưa ra để từ đó có thể đưa ra các giải pháp kịp thời, có hiệu quả nâng cao tính tự giác, ý thức và tuân thủ luật thuế của Người nộp thuế. Các giải pháp này phải được thực hiện đồng bộ, trên cơ sở phối hợp với các chức năng quản lý khác của ngành thuế như tuyên truyền, hỗ trợ; quản lý kê khai và cưỡng chế, thu nợ; đồng thời tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán bộ thuế cả về kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp nhằm đảm bảo cho công cuộc cải cách thuế đạt được tính hiệu lực và hiệu quả cao nhất, xây dựng một bộ máy quản lý thuế chuyên nghiệp, hiện đại và ngang tầm với các Quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

2. Kiến nghị Khóa luận: Giải pháp tính tuân thủ thuế của Doanh nghiệp.

2.1. Kiến nghị đối với Cục thuế Quảng Bình

CQT cần phải được hiện đại hóa cơ sở vật chất phụ vụ ho công tác quản lý thuế, trang bị máy tính nối mạng toàn quốc, đào tạo nâng cao trình độ kiến thức tin học cho các cán bộ thuế, không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Hoàn chỉnh thống nhất chương trình kết nối t ông tin giữa các Cơ quan thuế, Kho bạc nhà nước, Hải quan, cơ quan quản lý và cấp đăng ký kinh doanh để theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước của người nộp thuế tốt hơn. Bộ Tài chính, Tổng cục thuế cần có kế hoạch đầu tư, nghiên cứu xây dựng một ứng dụng quản lý thông tin Người nộp thuế toàn quốc được tích hợp nhiều thông tin của Doanh nghiệp, như: tình hình khai thuế, nộp thuế, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ…, thông tin về hóa đơn bất hợp pháp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, Cơ quan thuế tra cứu trước khi thực hiện giao dịch kinh doanh và quản lý rủi ro về thuế.

2.2. Đối với Chi cục thuế

Ngoài việc thực hiện những giải pháp chung của ngành thuế để nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế, Chi cục thuế cần dựa trên những đặc điểm cơ bản của Doanh nghiệp theo tình hình thực tế tại địa bàn quản lý, để xây dựng kế hoạch thực hiện có tính cụ thể, chi tiết hơn.

Đối với công tác tuyên truyền, hỗ trợ: Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” để giải quyết các thủ tục hành chính; Biểu dương kịp thời những cá nhân, tổ chức người nộp thuế có ý thức chấp hành tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời xử lý nghiêm túc các trường hợp có hành vi trốn thuế, gian lận, chây ỳ không chấp hành nghiêm túc nghĩa vụ thuế; Thường xuyên tổ chức và nâng cao chất lượng các buổi hội nghị đối thoại Doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế giải quyết được các vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế; Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn cho đội ngũ kế toán có kiến thức vững vàng về nghiệp vụ kế toán, am hiểu chính sách pháp luật thuế, từ đó nâng cao được tính tuân thủ pháp luật thuế của Người nộp thuế.

Đối với công tác quản lý nợ: Thực hiện tốt quy trình quản lý nợ, đảm bảo số liệu nợ đọng chính xác đến từng đối tượng nộp thuế; nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực làm công tác quản lý nợ; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế trên cơ sở nghiên cứu và áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro … Khóa luận: Giải pháp tính tuân thủ thuế của Doanh nghiệp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Khóa luận: Pháp luật thuế của các doanh nghiệp tại Chi cục thuế

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x