Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ hay nhất năm 2024 cho các bạn học viên ngành đang làm Khóa luận tốt nghiệp tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Khóa Luận thì với đề tài Khóa luận: Giải pháp hoàn thiện và thực hiện các quy định của Luật Thương Mại Việt Nam năm 2005 về hợp đồng dịch vụ dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

Hoàn thiện pháp luật là vấn đề luôn luôn được đặt ra nếu muốn đưa các quy định của pháp luật sát với thực tế hơn và muốn đảm bảo tính hiệu lực của nó trong thực tế. Với những hạn chế đã nêu trong chương 2, cần đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thiện các của những quy định về hợp đồng dịch vụ trong Luật Thương mại 2005. Dưới đây khoá luận sẽ đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định đó.

I: Nhóm giải pháp liên quan đến hoàn thiện pháp luật về hợp đồng dịch vụ.

1. Tiếp tục bổ sung, sửa đổi các quy định của Luật Thương Mại Việt Nam năm 2005 về hợp đồng dịch vụ

1.1. Bổ sung các quy định về hoạt động quan hệ công chúng và hợp đồng cung ứng dịch vụ quan hệ công chúng (PR) 

Cùng với sự phát triển của xã hội, các hoạt động thương mại mới nảy sinh là điều tất yếu. Trong mấy năm gần đây có một hoạt động xúc tiến thương mại mới xuất hiện đó là hoạt động quan hệ công chúng hay còn gọi là hoạt động PR. Hoạt động PR không chỉ do các doanh nghiệp tự mình xúc tiến mà còn có thể thuê doanh nghiệp khác thực hiện hoạt động PR cho mình. Việc thương nhân thực hiện hoạt động PR cho thương nhân khác cũng có nghĩa là thương nhân này cung ứng dịch vụ PR cho thương nhân đó. Dịch vụ PR ra đời đã nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm cơ hội kinh doanh và quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp thuê cung ứng dịch vụ này cũng như nhu cầu lợi nhuận của người cung ứng dịch vụ PR. Tuy nhiên cho đến nay thì chưa có quy định nào điều chỉnh hoạt động này, thực trạng trên đã và đang tạo ra mâu thuẫn không nhỏ đối với hoạt động xúc tiến thương mại tại Việt Nam, đó là thực hiện quyền tự do kinh doanh, thương nhân trong nước có quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Khi thiếu các quy định pháp luật điều chỉnh rất dễ xảy ra rủi ro đối với cả người kinh doanh dịch vụ và người sử dụng dịch vụ trong hợp đồng cung ứng dịch vụ PR. Thêm vào đó là việc quản lý nhà nước đối với hoạt động này cũng gặp nhiều hạn chế, bất cập, do không có luật trực tiếp điều chỉnh cơ quan quản lý nhà nước buộc phải chọn mã số của ngành nghề gần với nó là quảng cáo để làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Xuất phát từ yếu thực tế này, việc bổ sung các quy định về hoạt động quan hệ công chúng trong đó có dịch vụ quan hệ công chúng và hợp đồng cung ứng dịch vụ quan hệ công chúng là rất cần thiết. Về hoàn thiện pháp lý, giải pháp đơn giản nhất là quy định bổ sung hoạt động quan hệ công chúng vào các hình thức xúc tiến thương mại trong luật thương mại với các nguyên tắc cơ bản là thông tin chính xác, trung thực, tôn trọng sự thật, đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng và thương nhân khác. Các quy định bổ sung này phải đảm bảo điều chỉnh được động kinh doanh doanh cung ứng dịch vụ quan hệ công chúng của các tổ chức, cá nhân. Trong các quy định về hoạt động quan hệ công chúng cần quy định về hình thức hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ quan hệ công chúng. Việc đưa các quy định bổ sung này vào trong Luật Thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể hoạt động kinh doanh, bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong hợp đồng dịch vụ quan hệ công chúng, thêm vào đó là các cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng hơn trong quản lý hoạt động này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

1.2. Bổ sung quy định về các điều khoản chủ yếu của hợp đồng dịch vụ vào Luật Thương mại năm 2005.

Hợp đồng dịch vụ cũng là một loại hợp đồng thương mại vì vậy việc bổ sung các chế định liên quan đến hợp đồng thương mại cũng là bổ sung các chế định cho hợp đồng dịch vụ. Chế định liên quan đến tính hợp pháp của hợp đồng thương mại được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005, tại điều 122, theo đó một hợp đồng sẽ có hiệu lực khi đảm bảo ba điều kiện, đó là:

  • Người tham gia hợp đồng có năng lực hành vi dân sự;
  • Mục đích và nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm của xã hội, không trái với đạo đức xã hôi;
  • Người tham gia hoàn toàn tự nguyện. Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ.

Quy định này được cụ thể hoá tại điều 6 khoản 2 của Luật Thương mại năm 2005 Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và phương thức mà pháp luật không cấm” và tại điều 6 khoản 3 “ Quyền hoạt động thương mại hợp pháp của thương nhân được nhà nước bảo hộ”. Các quy định này chỉ mang tính định hướng cho thương nhân khi tham gia vào hoạt động thương mại sao cho đúng pháp luật và  được nhà nước đảm bảo quyền lợi khi hoạt động thương mại hợp pháp. Các quy định trên cũng thể hiện được nguyên tắc tự do, tự nguyện hợp đồng của các chủ thể, tuy nhiên chính quy định thông thoáng này của Luật cũng tạo ra một số khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc áp dụng Luật khi mà trình độ soạn thảo được một hợp đồng chặt chẽ cũng như kiến thức pháp luật của các doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Hoạt động cung ứng cũng như sử dụng dịch vụ ngày nay không còn dừng lại ở phạm vi trong một quốc gia mà nó diễn ra trên phạm vi toàn thế giới, vấn đề đặt ra ở đây là khi ký kết hợp đồng dịch vụ của doanh nghiệp hay thậm chí là một cá nhân Việt Nam với đối tác nước ngoài chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn khi xác định tính hợp pháp về mục đích và nội dung của hợp đồng. Khó khăn thường phát sinh khi soạn thảo các điều khoản liên quan đến nội dung cụ thể của hợp đồng khi không biết nên quy định bao nhiêu điều khoản là vừa? số lượng điều khoản như vậy đã giúp họ phòng ngừa được rủi ro chưa? Tham khảo thực tiễn pháp luật hợp đồng của các nước, có thể thấy các nước thường quy định không giống nhau về điều này. Theo Luật của Pháp, hợp đồng phải có hai điều khoản chủ yếu là đối tượng và giá cả. Có nước quy định hợp đồng chỉ cần một điều khoản là đối tượng (như Anh). Luật Thương mại Việt Nam năm 1997 trước đây đưa ra sáu điều khoản chủ yếu là tên hàng, số lượng, chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán và thời gian giao hàng. Tuy nhiên Luật Thương mại 2005 đã bỏ quy định này. Bộ luật Dân sự cũng cho phép các bên tự do quyết định về các điều khoản của hợp đồng mà không phải đưa các điều khoản chủ yếu của hợp đồng như là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Như đã nói ở trên, việc không quy định điều khoản chủ yếu trong hợp đồng tạo ra sự thông thoáng, tự do, tự nguyện cam kết của các bên tham gia vào hợp đồng. Xét từ thực tiễn hoạt động thương mại của Việt Nam, việc bỏ đi quy định nói trên thì chưa được hợp lý. Trong thực tiễn hoạt động thương mại nói chung và trong hoạt động cung ứng dịch vụ nói riêng, các doanh nghiệp Việt Nam còn yếu và thiếu nhiều mặt, trong đó đặc biệt là kiến thức pháp luật liên quan đến hợp đồng, một ví dụ cụ thể là mặc dù Pháp lệnh hợp đồng kinh tế đã hết hiệu lực năm 2006 nhưng khi ký kết hợp đồng thì rất nhiều doanh nghiệp vẫn dẫn chiếu đến Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989. Vì vậy, trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi gia nhập WTO cần duy trì các quy định bắt buộc về điều khoản chủ yếu của hợp đồng. Từ những phân tích ở trên tác giả kiến nghị bổ sung vào Luật Thương mại Việt Nam 2005 những quy định về điều khoản chủ yếu của hợp đồng thương mại.

Việc bổ sung những điều khoản chủ yếu vào Luật Thương mại năm 2005, đứng trên phương diện ký kết hợp đồng thương mại nói chung và hợp đồng dịch vụ nói riêng ở phạm vi trong nước hay quốc tế sẽ giúp đỡ cho doanh nghiệp rất nhiều trong việc chuẩn bị hợp đồng để đàm phán, đặc biệt đàm phán với các đối tác nước ngoài vốn mạnh hơn về tài chính kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết pháp luật. Khi những điều kiện chủ yếu của hợp đồng được chuẩn bị trước thì doanh nghiệp sẽ đề phòng được những rủi ro có thể phát sinh liên quan đến hợp đồng. Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ.

1.3. Sửa đổi các quy định về hợp đồng dịch vụ chưa phù hợp trong Luật Thương Mại 2005 và các văn bản luật có liên quan

Việc sửa đổi các quy định về hợp đồng dịch vụ trong Luật Thương mại 2005 và các văn bản luật có liên quan là cần thiết để có thể giúp các quy định đó thực sự phát huy được vai trò của mình trong việc điều chỉnh quan hệ hợp đồng dịch vụ giữa các bên. Từ những hạn chế trong các quy định về hợp đồng dịch đã nêu nên ở chương 2 của khoá luận tác giả kiến nghị cần làm rõ thuật ngữ dùng trong Luật đồng thời sửa đổi các điều sau:

  • Làm rõ khái niêm “ Vi phạm cơ bản” để dễ dàng hơn cho việc áp dụng vào thực tiễn.
  • Sửa đổi, bổ sung khái niệm “ngày” tại mục d khoản 1 điều 237 Luật

Thương mại 2005 theo hướng cụ thể và chi tiết hơn. Sửa đổi, bổ sung khái niệm “ngày” trong quy định này nhất thiết phải tham khảo, xem xét tập quán hàng hải, tập quán giao nhận để có một khái niệm sát với thực tế hơn.

1.4. Khẩn trương ban hành văn bản dưới luật để hướng dẫn thức hiện các quy định của Luật Thương Mại năm 2005 về hợp đồng dịch vụ

Trong Hoạt động cung ứng dịch vụ việc phát sinh tranh chấp là không thể không tránh khỏi. Việc dùng phương thức nào để giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng là do các bên tự quyết định dựa trên việc tham khảo các phương thức giải quyết tranh chấp mà Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 đưa ra. Điều 317 Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 đưa ra bốn phương thức giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng thương mại. Đó là phương thức thương lượng, phương thức hoà giải, phương thức giải quyết tranh chấp tại toà án và phương thức giải quyết tranh chấp tại toà án. Trong bốn phương thức giải quyết tranh chấp này, phương thức hoà giải hầu như chưa có bất kỳ quy định nào hướng dẫn cụ thể trong luật hay trong các văn bản dưới luật. Chính vì chưa có quy định cũng như hướng dẫn nào cụ thể nên việc áp dụng phương thức hoà giải trong thực tế được sử dụng rất ít, điều này trái ngược với những lợi ích đối với các bên tranh chấp khi sử dụng phương thức giải quyết này. Do đó tôi đồng ý và tán thành với những kiến nghị cần khẩn trương cụ thể hoá quy định về phương thức giải quyết tranh chấp bằng hoà giải của đề tài nghiên cứu  khoa học cấp bộ “ Luật hợp đồng thương mại, những chế định cơ bản thiết lập môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp” năm 2007, do GS.TS Nguyễn thị Mơ làm chủ nhiệm đề tài. Cụ thể những kiến nghị đó là:

Thứ nhất, nên ban hành Nghị định hoặc thông tư hướng dẫn về quy trình, thủ tục của việc giả quyết tranh chấp bằng hoà giải; tiêu chuẩn của hoà giải viên ( dù là cá nhân hay tập thể); quy định về giá trị của các kết luận ( hay các đề xuất) của các hoà giải viên đối với các tranh chấp cũng như tính chất pháp lý của nó… Việc đưa ra các quy định cụ thể như vậy sẽ tạo sơ sở pháp lý để các doanh nghiệp tin tưởng vào phương thức giải quyết tranh chấp này và từ đó góp phần hoàn thiện chế định giải quyết tranh chấp liên đến hợp hợp đồng thương mại.

Thứ hai, giao cho các cơ quan phi chính phủ ( như Trọng tài Thương mại) cụ thể hoá việc giải quyết tranh chấp về hợp đồng thương mại bằng hoà giải bằng cách tự do xây dựng quy tắc hoà giải.

Theo nhận định và giải thích của nhóm nghiên cứu đề tài thì việc giao cho một tổ chức trọng tài thương mại soạn thảo quy tắc hoà giải thì sẽ đảm bảo được chế định tự do hợp đồng xuyên suốt cả giai đoạn khi ký kết hợp đồng cho đến khi giải quyết tranh chấp bởi vì việc giải quyết tranh chấp bằng hoà giải chủ yếu được hình thành trên cơ sở tự nguyện của các bên.

2. Loại bỏ những chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Thương Mại năm 2005 và Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dịch vụ. Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ.

Như đã lấy ví dụ phân tích về những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Thương Mại năm 2005 so với Bộ luật dân sự 2005 ở chương 2 của khoá luận thì cần thiết phải có sự nghiên cứu, xem xét để loại bỏ những hạn chế trên. Để giải quyết được vấn đề này, theo tôi cần nhận thức rõ rằng Bộ Luật Dân sự năm 2005 là một bộ luật khung đưa ra những quy định mang tính nguyên tắc, định hướng cho việc xây dựng các văn bản luật chuyên ngành. Vì vậy các luật chuyên ngành cần đi vào xây dựng các quy định cụ thể áp dụng cho lĩnh vực mà mình có vai trò điều chỉnh, như thế sẽ tạo được sự thống nhất pháp luật. Trong mối quan hệ với Bộ luật Dân sự 2005 thì Luật Thương mại 2005 chính là luật chuyên ngành, vì vậy Luật Thương mại không nên quy định lại các quy định trong Bộ luật Dân sự mà cần quy định sâu và chi tiết các vấn đề cần điều chỉnh.

Áp dụng đối với các quy định về hợp đồng dịch vụ, nói chung các quy định của Luật Thương mại còn sơ sài, chung chung và chỉ đơn thuần là sao chép lại các quy định của Bộ luật Dân sự. Luật Thương mại nên loại bỏ các quy định trùng lặp với Bộ luật Dân sự về hợp đồng dịch vụ, nếu cần thiết Luật Thương mại chỉ cần dẫn chiếu đến các quy định đó của Bộ luật Dân sự mà thôi. Việc loại bỏ những chồng chéo và tạo sự thống nhất giữa các quy định về hợp đồng dịch vụ trong Luật Thương mại 2005 và Bộ luật Dân sự 2005 sẽ tạo ra rất nhiều thuận lợi trong việc áp dụng Luật, tạo điều kiện cho các bên tham gia hợp đồng hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, qua đó sẽ hướng các chủ thể hoạt động theo đúng pháp luật.

3. Tạo sự thống nhất trong các quy định của Luật Thương Mại năm 2005 với Luật chuyên ngành và các văn bản pháp luật khác về hợp đồng dịch vụ.

3.1. Loại bỏ những mâu thuẫn giữa Luật Thương mại 2005 và các văn bản luật chuyên ngành về hợp đồng dịch vụ.

 Song song với việc điều chỉnh của Luật Thương mại 2005 đối với hợp đồng dịch vụ là các văn bản Luật chuyên ngành. Mối quan hệ giữa Luật Thương Mại Việt Nam 2005 với các Luật chuyên ngành là mối quan hệ hữu cơ bổ sung cho nhau trong việc điều chỉnh các vấn đề của hoạt động thương mại nói chung và quan hệ hợp đồng dịch vụ nói riêng. Tuy nhiên do cùng nằm trong một hệ thống pháp luật thương mại hình thành và phát triển qua những giai đoạn đầy biến động và được ban hành vào những thời điểm, bối cảnh kinh tế khác nhau, dẫn đến sự không đồng bộ trong các quy định về hợp đồng dịch vụ của Luật Thương mại năm 2005 so với Luật chuyên ngành. Những tác động tiêu cực đó thể hiện ở một số mặt, đáng lưu ý là còn có sự chồng chéo, nhiều kẽ hở giữa Luật Thương  mại 2005 với Luật chuyên ngành, điều này làm cho các quy định của Luật chưa thực sự phát huy được vai trò của nó cũng như khó vận dụng trong thực tiễn. Vì vậy, để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong các quy định của Luật Thương mại 2005 với các Luật chuyên ngành về hợp đồng dịch vụ thì những quy định của pháp luật về hợp đồng dịch vụ trong từng lĩnh vực cụ thể phải phù hợp, không chồng chéo, mâu thuẫn hoặc triệt tiêu nhau.

Hiện nay một số quy định trong Luật chuyên ngành còn có những quy định chưa phù hợp với nguyên tắc chung của Luật Thương mại 2005, do đó cần tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định của luật chuyên ngành  cho phù hợp với  các quy định của Luật Thương mại 2005. Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ.

Nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành đã đặt ra các điều kiện về chủ thể, điều kiện về hình thức hợp đồng, các quy định hạn chế quyền tự do thoả thuận nội dung của hợp đồng… một cách bất hợp lý.

Luật Thương mại đưa ra các quy định tuỳ nghi khi quy định về nội dung của hợp đồng nhằm bảo đảm quyền tự do thoả thuận của các bên trong hợp đồng,  theo nguyên tắc ưu tiên áp dụng các thoả thuận mà không trái pháp luật của các bên.Tuy nhiên, những các đạo luật chuyên ngành lại không thống nhất trong việc ghi nhận kỹ thuật lập pháp này. Cụ thể, Bộ luật Hàng hải năm 2004 tại điều 4 quy định về quyền thoả thuật của các bên trong hợp đồng.

“ Các bên tham gia trong hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải có quyền thoả thuận riêng nếu Bộ luật này không hạn chế; các bên tham gia trong hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải, mà trong đó có ít nhật một bên là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài thì có quyền thoả thuận luật áp dụng nước ngoài hoặc tập quán hàng hải quốc tế trong quan hệ hợp đồng”. 

Một số Luật chuyên ngành khác quy định các hoạt động đặc thù thì sử dụng các quy phạm bắt buộc khi quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ. Luật kinh doanh bảo hiểm dành hẳn chương 2 quy định về hợp đồng bảo hiểm trong đó có quy định cụ thể các loại hợp đồng bảo hiểm gồm: hợp đồng bảo hiểm con người, hợp đồng bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự (Điều 12), Về nội dung của hợp đồng bảo hiểm (Điều 13), Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm (Điều 17), quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm (Điều 18)

Luật chuyên ngành thường có khuynh hướng quy định cụ thể nội dung chủ yếu của hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, điều này cho thấy sự mâu thuẫn, không thống nhất giữa Luật Thương mại và các luật chuyên ngành trong các quy định về hợp đồng dịch vụ.

Có thể lấy ví dụ khác phân tích để minh hoạ cho thực trạng này là hiện nay hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quảng cáo đang cùng tồn tại hai loại văn bản điều chỉnh là Luật Thương mại 2005 và Pháp lệnh quảng cáo (mặc dù Luật thương mại có hiệu lực pháp lý cao hơn). Điều 102 Luật TMVN 2005 quy định “ quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá dịch vụ của mình”. Nội dung về quảng cáo thương mại trong Luật TMVN 2005 chỉ tập trung vào các quy định quyền quảng cáo hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của thương nhân, thương nhân có thể thuê thương nhân khác cung cấp dịch vụ quảng cáo cho mình. Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TMVN 2005 về hoạt động xúc tiến thương mại, đối với hoạt động quảng cáo thương mại, Chính phủ ban hành nghị định cố 37/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, nghị định này mới chỉ tập cung vào các vấn đề như nội dung của sản phẩm quảng cáo, trách nhiệm thực hiện quảng cáo thương mại, những vấn đề này chủ yếu mang tính nguyên tắc thực hiện trong hoạt động quảng cáo.

Trong khi đó, Pháp lệnh quảng cáo( vẫn đang có hiệu lực) quy định như sau: Quảng cáo là giới thiệu đến người tiêu dùng về các hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ bao gồm dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời (điều 4).

Như vậy, đã có các khái niệm khác nhau về quảng cáo thương mại được quy định trong hai văn bản pháp luật khác nhau. Do cùng một lúc tồn tại hai loại văn bản cùng điều chỉnh lĩnh vực quảng cáo đã dẫn đến một số mâu thuẫn chồng chéo giữa hai loại văn bản quy phạm pháp luật này đối với hoạt động quảng cáo và điều này cũng ảnh hưởng đến việc điều chỉnh pháp luật đối với hợp đồng dịch vụ quảng cáo. Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ.

Để tạo tính thống nhất giữa Luật Thương mại 2005 với các văn bản Luật chuyên ngành cần thống nhất trong cách xây dựng các văn bản Luật chuyên ngành không đi ngược lại với nguyên tắc chung mà Luật Thương mại 2005 đã đưa ra hoặc nếu trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Luật Thương mại với luật chuyên ngành cần đưa ra quy định về cách giải quyết khi cả hai luật cùng quy định một vấn đề mà nội dung khác nhau. Bên cạnh đó để tránh hiện tượng trùng lặp giữa các quy định của Luật Thương mại với Luật chuyên ngành, theo tôi, các van bản pháp luật chuyên ngành không cần nêu lại những quy định trong Luật Thương mại đã quy định mà chỉ dẫn chiếu đến các quy định của Luật Thương mại.

3.2. Tạo sự thống nhất trong các quy định của Luật Thương mại Việt Nam

năm 2005 với các văn bản pháp luật khác về hợp đồng dịch vụ. 

 Từ khi Luật Thương mại Việt Nam ra đời cho tới nay đã có nhiều nghị định, thông tư được ban hành quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thực hiện. Tính đến tháng 4 năn 2003 đã có 23 nghị định được ban hành, trong đó có các nghị định liên quan đến hợp đồng cung ứng dịch vụ, có thể kể đến các văn bản tiêu biểu sau:

  • Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ giám định.
  • Nghị định số 59/2006/ NĐ-CP ngày 12/6/2006 của chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
  • Nghị định số 115/2007/ NĐ-CP ngày 05/07/2007 của chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển.
  • Nghị định số 39/2007/ NĐ-CP ngày 16/03/2007 của chính phủ về việc cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.
  • Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của chính phủ quy định chi tếit Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistic.

Trong mối quan hệ giữa Luật Thương mại 2005 với các nghị định thì nghị định chính là những văn bản triển khai của các quy định trong Luật vì vậy không được hạn chế những quy định của Luật hay mâu thuẫn, trái với những nguyên tắc mà Luật Thương mại đã đưa ra. Tuy nhiên khi đối chiếu với Luật

Thương mại năm 2005 về đại lý thương mại, nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh với nước ngoài chỉ đề cập đến hợp đồng mua bán hàng hoá với nước ngoài, trong khi đó Luật Thương mại 2005 đã mở rộng khái niệm đại lý, không chỉ là đại lý mua bán hàng hoá mà bao gồm cả đại lý cung ứng dịch vụ.Vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình thực thi Luật là liệu thương nhân có được làm đại lý cung ứng dịch vụ với nước ngoài hay không? Vấn đề đặt ra ở đây liên quan đến tư cách chủ thể trong hợp đồng dịch vụ mà bên đại lý có tư cách là bên cung ứng dịch vụ. Trong trường hợp đại lý đó là một bên trong hợp đồng cung ứng dịch vụ thì hợp đồng dịch vụ đó có hiệu lực không? Và nếu không thì hợp đồng dịch vụ được xử lý như thế nào? Vì vậy rất cần cơ quan lập pháp cần phải làm rõ vấn đề này để đưa vấn đề trên vào sự điều chỉnh của luật, tạo sự thống nhất giữa Luật Thương mại 2005 và các văn bản dưới luật có liên quan đến hợp đồng dịch vụ.

Một văn bản cũng có liên quan mật thiết với Luật thương mại 2005 đó là Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2000. Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ được hai bên ký kết năm 2000 có phạm vi điều chỉnh rất rộng bởi theo cách hiểu về thương mại trong hiệp định được xây dựng trên cơ sở hiểu biết về thương mại của WTO. Đến nay sau 8 năm thực thi, hiệp định đã có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa kỳ phát triển. Về phía mình, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc điều chỉnh chính sách của mình để phù hợp với hiệp định nhằm thực thi hiệp định có hiệu quả nhất. Luật thương mại 2005 ra đời là một minh chứng cho điều đó, tuy nhiên, có một số vướng mắc sẽ phát sinh trong mối quan hệ giữa Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 với Hiệp định mà trong qua trình thực thi cần giải quyết triệt để. Chẳng hạn trong Hiệp định BTA giáo dục được coi là một dịch vụ mà Việt Nam phải mở cửa cho các công ty Hoa Kỳ vào hoạt động. Theo đó, các công ty Hoa Kỳ có thể thành lập một hiện diện thương mại và 7 năm sau khi hiệp định có hiệu lực, các trường có 100% vốn đầu tư của Hoa Hỳ được phép thành lập tại Việt Nam, Quy định này là khá rõ ràng và buộc Việt Nam phải thực hiện.

Tuy nhiên, trong Luật Thương mại 2005 và ngay cả trong Luật Giáo dục 2005 lại không thấy xuất hiện cụm từ “dịch vụ giáo dục” hay một điều khoản nào cho thấy giáo dục là một dịch vụ thương mại. Nghĩa là cho đến nay giáo dục ở Việt Nam chưa được coi là một loại hình dịch vụ mang lại lợi nhuận. Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ.

Năm 2009 khi phía Hoa  Kỳ được thành lập các trường có 100% vốn Hoa Kỳ thì nguy cơ các trường của Việt Nam sẽ bị thua ngay trên sân nhà là có thể xảy ra. Hơn thế nữa khi gia nhập WTO, những cam kết của Việt Nam với Hoa Kỳ sẽ phải áp dụng cho 148 nước thành viên khác của WTO theo đúng tinh thần của nguyên tắc tối huệ quốc MFN. Và như vậy nền giáo dục nước ta không chỉ phải cạnh tranh với Hoa Kỳ mà còn phải cạnh tranh với rất nhiều các quốc gia có nền giáo dục phát triển khác trên thế giới. Liệu ngành giáo dục nước ta có thể đủ sức đứng vững trước sức cạnh tranh mạnh mẽ của nước ngoài hay không. Rõ ràng chỉ khi coi giáo dục là một lĩnh vực dịch vụ thương mại thì Việt Nam mới đủ sức cạnh tranh với nước ngoài. Và như thế có nên chăng Luật Thương mại 2005 nên đưa nhưng quy định về dịch vụ giáo dục mà thương nhân được phép cung ứng để tạo điều kiện cho nền giáo dục nước nhà phát triển, tạo cơ hội cho các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này với những quy định cụ thể và hơn hết là mang lại lợi ích cho người học được sử dịch vụ giáo dục tốt hơn hiện nay.

II. Các kiến nghị về việc tăng cường thực hiện các quy định của Luật Thương Mại Việt Nam năm 2005 về hợp đồng dịch vụ

1. Kiến nghị đối với Nhà nước

Để đưa các quy định về hợp đồng dịch vụ trong Luật Thương mại thực sự đi vào cuộc sống và có ý nghĩa thiết thực đối với các bên tham gia hợp đồng dịch vụ thì ngoài việc sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp đồng dịch vụ, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, nhà nước cần tăng cường công tác phổ biến về hợp đồng dịch vụ, đẩy mạnh giới thiệu các quy định của Luật Thương Mại Việt Nam 2005 về hợp đồng dịch vụ. Đi sâu vào công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về hợp đồng dịch vụ nhằm góp phần cung cấp thông tin, hướng dẫn cho các nhà quản lý, cho các doanh nghiệp, cho người tiêu dùng có kiến thức pháp luật, hiểu biết một cách đầy đủ rõ ràng các quy định về hợp đồng dịch vụ trong Luật Thương mại Việt  Nam năm 2005, từ đó thực hiện các quy định đó một cách đầy đủ và dễ dàng.  

 Một trong các chức năng cơ bản của pháp luật là chức năng giáo dục. Chức năng giáo dục của pháp luật chỉ được thể hiện thông qua sự tác động vào ý thức của con người, làm cho con người hành động phù hợp với các quy định của pháp luật. Vì vậy việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ tác động đến ý thức của con người, làm cho con người nhận thức được là cần phải xử sự như thế nào khi ở trong những hoàn cảnh mà pháp luật đã mô tả và hướng dẫn con người đến những hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật. Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ.

Bên cạnh đó, các quan hệ trong nền kinh tế thị trường vô cùng phong phú, đa dạng và phát triển không ngừng cũng khiến cho pháp luật thay đổi. Phát luật được xây dựng nên thực chất là để điều chỉnh các quan hệ đó, khi các quan hệ trong nền kinh tế thay đổi thì pháp luật đương nhiên phải thay đổi. Vì vậy đã và đang có một khối lượng khổng lồ các văn bản phảp luật do các cơ quan nhà nước ban hành khiến cho các chủ thể trong nền kinh tế khó có thể hiểu biết trọn vẹn về pháp luật điều chỉnh quan hệ mà họ đang tham gia. Chính vì lí do đó việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các cá nhân, tổ chức, các thành phần kinh tế… trong xã hội là một vấn đề luôn luôn được đặt ra và cần được quan tâm hơn nữa, có như vậy thì mới tạo điều kiện để họ nắm bắt được đầy đủ thông tin pháp luật, hiểu biết pháp luật qua đó hành động đúng theo pháp luật.

Phổ biến tuyên truyền pháp các quy định của Luật Thương mại 2005 về hợp đồng dịch vụ có thể lồng ghép với việc phổ biến tuyên truyền các quy định của Luật Thương mại 2005 đến các thương nhân, các doanh nghiệp, đến các cơ quan quản lý nhà nước. Việc tuyên truyền phổ biến trê có thể thông qua nhiều hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua sách báo, tạp chí, thông qua internet…

Thông qua sách, sách là nguồn chứa đựng lượng thông tin vô cùng phong phú và là phương tiện truyền thông hữu hiệu mang kiến thức đến độc giả. Để tận dụng được lợi thế truyền Luật Thương Mại qua sách, nhà nước xây dựng và cho xuất bản những đầu sách phổ biến pháp luật thương mại. Nhà nước cũng cần khuyến khích các công trình nghiên sứu chuyên sâu về Luật thương mại của các chuyên gia luật và tổ chức công tác biên tập xuất bản thành sách. Ngoài ra cũng cần có những đầu sách thống kê các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành Luật Thương mại 2005 và các văn bản luật có liên quan.

Giới thiệu tuyên truyền các quy định của Luật thương mại 2005 qua báo chí. Báo chí cũng là một kênh thông tin có sức lan toả mạnh mẽ. Các báo sử dụng để phổ biến Luật Thương mại có thể là báo in (báo, tạp chí, bản tin thời sự, bản tin thông tấn), báo nói ( các trương trình phát thanh), báo hình (chương trình truyền hình) và các báo điện tử.

Nhà nước cần tận dụng kênh tuyên truyền pháp luật hữu hiệu đó là thông qua internet, hiện nay internet đang rất phát triển ở nước ta, tốc độ phát triển internet ở nước ta đứng vào nhóm những nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới, có rất nhiều người tìm kiếm thông tin pháp luật thông qua internet. Nhà nước cần xây dựng các trang Web mới đi đôi với việc nâng cấp các trang Web pháp luật hiện có bằng cách xây dựng các tiện ích mới trong các trang đó như phần, mục tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu, xây dựng mục hỏi – giải đáp thắc mắc liên quan đến pháp luật. Hiện nay có nhiều rất nhiều văn bản luật được Quốc hội ban hành và dưới đó là rất nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, để thuận lợi cho việc quản lý của cơ quan nhà nước cũng như thuận tiện trong việc tra cứu các trang Web này cũng cần thiết kế theo từng ngành luật chuyên biệt. Đối với việc phổ biến các quy định của Luật Thương mại thì nên xây dụng các chuyên mục trên chuyên trang về Luật Thương mại, xắp xếp các chuyên mục trên đó sao cho phù hợp với bố cục của Luật

Bên cạnh đó Nhà nước cũng cần thành lập và đưa vào hoạt động các diễn đàn chuyên sâu về Pháp luật thương mại. Cần khuyến khích các nhà kinh tế các Luật gia tham gia bình luận khoa học trên các báo trung ương và địa phương, các báo và tạp chí chuyên ngành. Hoạt động này rất có ý nghĩa trong việc đưa Luật thương mại trong đó có các quy định về hợp đồng dịch vụ nhanh chóng đi và cuộc sống. Việc phân tích nội dung, các nguyên tắc của Luật Thương mại, đi sâu vào phân tích mọi mặt mọi khía cạnh của Luật để mọi tầng lớp nhân dân, thành phần kinh tế có thể nhận thức được lợi ích của Luật đối với mình và có ý thức chấp hành Luật. Đồng thời các cơ quan chức năng có cơ hội tiếp nhận những kiến nghị của người dân, các doanh nghiệp để nghiên cứu hoàn thiện hơn nữa các quy định về hợp đồng nói dịch vụ nói riêng và các quy định khác cả pháp luật nói chung.

2. Kiến nghị đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ.

2.1 Tăng cường hơn nữa sự hiểu biết về hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ mà doanh nghiệp ký kết để cung ứng dịch vụ cho khách hàng được dựa trên việc cung ứng một sản phẩm vô hình khó năm bắt, vì vậy cấu trúc cách quy định của hợp đồng dịch vụ có những đặc thù riêng khác với các loại hợp đồng khác trong thực tế. Để có thể soạn thảo một hợp đồng dịch vụ hay đàm phán ký kết một hợp đồng dịch vụ chặt chẽ, hợp pháp là chuyện không dễ. Trong các điều khoản của hợp đồng dịch vụ như điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, điều khoản giải quyết tranh chấp,… thì điều khoản quy định về đối tượng của hợp đồng là đặc biệt nhất.. Việc soạn thảo điều khoản này tuỳ thuộc và đặc điểm mà dịch vụ cung ứng ra, ví dụ sẽ có hai cách quy định khác nhau khi cung ứng một dịch vụ theo kết quả công việc và cung ứng một dịch vụ theo nỗ lực và khả năng cao nhất của mình. Bên cạnh đó doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phải nhận thức được rằng hợp đồng dịch vụ chính là sự thoả thuận của hai bên trong việc cung ứng và sử dụng dịch vụ, vì vậy một nguyên tắc bất di bất dịch là phải tôn trong quyền tự do thoả thuận của các bên. Để có sự hiểu biết về hợp đồng dịch có rất nhiều kênh khác nhau mà doanh nghiệp có thể tham khảo đó là qua các tạp chí chuyên ngành, sách chuyên khảo, …

Như vậy sự hiểu biết về hợp đồng dịch vụ là cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, điều này góp phần không nhỏ vào thành công và sự lớn mạnh của các doanh nghiệp trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

2.2 Cần nắm vững các quy định của Luật Thương Mại Việt Nam năm 2005 và các Luật chuyên ngành về hợp đồng dịch vụ

Hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng luôn đòi hỏi doanh nghiệp nắm rõ quy định của pháp luật trong lĩnh vực ấy, trước hết là để doanh nghiệp làm theo pháp luật, sau đó là để doanh nghiệp tự bảo về được quyền và lợi ích của chính mình. Cung ứng dịch vụ là một trong những hoạt động phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật do tính đặc thù và mức độ ảnh hưởng lớn đến xã hội. Bên cạnh việc chịu sự điều chỉnh của các quy định trong Luật Thương mại 2005, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ còn phải tuân thủ theo các quy định của Luật chuyên ngành. Các quy định về hợp đồng dịch vụ cũng tương đối nhiều và phức tạp nên cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm hiểu nghiên cứu kỹ pháp luật về hợp đồng dịch vụ. Doanh nghiệp có thể gia tăng sự hiểu biết của mình về các quy định của pháp luật về hợp đồng dịch vụ bằng cách chủ động nghiên cứu thông qua những biện pháp sau đây:

Thông qua việc tham gia vào các buổi nghe phổ biến pháp luật do cơ quan soạn thảo tuyên truyền những nội dung cơ bản, những nội dung cần được sử đổi. trong Luật thương mại 2005 và các luật chuyên ngành. Doanh nghiệp cũng có thể tham gia vào các diễn đàn pháp luật trên mạng, báo chí, đặt những câu hỏi thắc mắc của mình đối với các cơ quan chức năng để được giải đáp. Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ.

Thông qua sách, hiện nay trên thị trường có một sách đề cập đến các nội dung mới trong Luật Thương mại và luật chuyên ngành mà các doanh nghiệp có thể tìm đọc.

Thông qua viêc tự tìm hiểu, nghiên cứu nếu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ không hiểu rõ các quy định của Luật Thương mại 2005 có thể sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý. Dịch vụ tư vấn pháp lý tại Việt Nam trong những năm gần đây cũng phát triển khá mạnh, rất nhiều văn phòng luật được mở ra để tư vấn chuyên về đất đai, về quyền sở hữu trí tuệ, đáng chú ý là có rất nhiều Công ty tư vấn về luật hợp đồng. Vì vậy, đây là một kênh hữu hiệu để các doanh nghiệp có thể nâng cao được hiểu biết pháp luật. Trong cung ứng dịch vụ,việc sử dụng những mẫu hợp đồng do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tự soạn thảo là rất phổ biến, nếu các doanh nghiệp này mà lại không nắm rõ được tinh thần của luật, các nguyên tắc trong giao kết hợp đồng thì rất dễ đưa vào hợp đồng mang những điều khoản mang tính điều kiện, và có thể trái pháp luật và từ đó có thể dẫn đến kiện tụng tranh chấp và vì vậy sẽ gây thiệt hại cả về uy tín và tiền bạc cho doanh nghiệp. Hiện nay, có một thực đáng lo ngại mà không chỉ đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ mà đối với tất cả các doanh nghiệp Việt Nam, đó là các doanh nghiệp tiến hành kinh doanh mà hầu như không hiểu biết các quy định của pháp luật và cũng chẳng tìm đến công cụ tư vấn pháp luật, họ luôn làm theo kinh nghiệm sẵn có của mình. Trong thời buổi hội nhập kinh tế sâu rộng, các doanh nghiệp Việt Nam có thể là nhà cung ứng dịch vụ đối với các doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài hoặc cũng có thể đóng vai trò là bên thuê cung ứng dịch vụ thì kiểu làm việc theo kinh nghiệm là chưa đủ mà cần phải có kiến thức cơ bản về pháp luật để hạn chế được các tranh chấp có thể xảy ra. Hiểu biết và nắm vững các quy định của Luật Thương Mại và Luật chuyên ngành giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật và trên hết là ký kết được những hợp đồng chặt chẽ về mặt pháp luật không gây bất lợi cho mình. Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng nắm bắt được quy định của Luật Thương mại 2005 về những dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện để có phương hướng kinh doanh đúng pháp luật.

3. Kiến nghị đối với người sử dụng dịch vụ Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ.

3.1 Cần có những hiểu biết cơ bản về hợp đồng dịch vụ

Người sử dụng dịch vụ ( bên thuê cung ứng) trong hợp đồng dịch vụ có thể là cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức, mỗi đối tượng này đều có sự hiểu biết khác nhau về hợp đồng dịch vụ. Tuy nhiên để làm chủ thể của hợp đồng dịch vụ và tận dụng được hết quyền lợi của mình thì họ phải có những hiểu biết cơ bản về hợp đồng dịch vụ mà họ tham gia với tư cách là chủ thể. Bên thuê cung ứng dịch vụ cần nhận thức rõ được rằng hợp đồng dịch vụ được ký kết trên cơ sở tự do thoả thuận giữa các bên và là bằng chứng để các bên thực hiện nghĩa vụ của mình trên cơ sở các quyền lợi có được từ hợp đồng đó. Những hiểu biết cơ bản này là rất cần thiết để họ tự bảo vệ quyền lợi của mình trên cơ sở các quy định của pháp luật.

3.2 Cần nắm vững các quy định của Luật Thương Mại Việt Nam năm 2005 và các Luật chuyên ngành về hợp đồng dịch vụ

Với vai trò là một bên trong quan hệ hợp đồng cung ứng dịch vụ nên về phía người sử dụng dịch vụ cũng cần phải tuân theo những quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Luật Thương mại 2005 trên cơ sở quy định các quyền và nghĩa vụ chung của bên thuê cung ứng dịch vụ từ đó các luật chuyên ngành có những quy định cụ thể phụ thuộc vào đặc điểm của lĩnh vực mà luật điều chỉnh. Vì vậy, để cơ thể tận dụng được hết các quyền của mình cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mà pháp luật quy định thì không còn cách nào khác là phải nắm vững các quy định của Thương mại 2005 và các luật chuyên ngành. Những kiến thức này, bên thuê cung ứng dịch vụ có thể có được thông qua việc tự tìm hiểu thông qua sách, báo, hội nghị, hội thảo về Luật Thương mại, luật chuyên ngành do các cơ quan nhà nước tổ chức hoặc có thể có được thông qua sự tư vấn của các luật sư, chuyên gia luật.

3.3 Cần lưu ý tới các điều khoản mẫu trong hợp đồng dịch vụ

 Hợp đồng mẫu được sử sung nhiều trong cung ứng dịch vụ, hợp đồng này thương được bên cung ứng tự soạn thảo nên thường có xu hướng quy định những điều khoản có lợi cho mình trong mọi trường hợp và có các điều khoản gây bất lợi cho khách hàng ở một khía cạnh nào đó. Để tránh khỏi những bất lợi có thể có đối với mình bên thuê cung ứng cần lưu ý tới các điều khoản mẫu của hợp đồng. Trong đó cần đặc biệt lưu ý tới các điều khoản nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ, vì những điều khoản này được thiết kế ở mức giảm thiểu tối đa trách nhiệm của người cung ứng dịch vụ ( ví dụ tại chương 2). Hãy so sánh các điều khoản mẫu đó có phù hợp với quy định của pháp luật hay không, có xâm phạm đến lợi ích của mình hay không từ đó mới đi đến quyết định có nên ký kết hợp đồng dịch vụ với đối tác đó hay không. Nếu ký kết những hợp đồng dịch vụ có trị giá lớn, quan trọng bên thuê dịch vụ nên tìm đối tác có uy tín và chất lượng dịch vụ tốt để đàm phán và ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, cần  đàm phán để đưa ra chi tiết các điều khoản về nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ để ràng buộc trách nhiệm của họ đối với chất lượng của dịch vụ cung ứng.

KẾT LUẬN Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ.

Qua hơn ba năm kể từ thời điểm Luật Thương mại có hiệu lực, Luật thương mại đã thể hiện rõ vai rõ điều chỉnh các hoạt động thương mại của mình. Những thành công đáng ghi nhận của Luật Thương mại năm 2005 đó là Luật đã tạo được môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động, giảm được những vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng các quy định của Luật…  Một trong những đổi mới của Luật làm nên thành công là việc đưa hoạt động cung ứng dịch vụ có bản chất thương mại vào đối tượng điều chỉnh của Luật. Luật thương mại đã dành một chương – chương 3 để đưa ra các quy định điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ hợp đồng cung ứng dịch vụ. Luật Thương mại quy định về hình thức hợp đồng, quyền và nghĩa vụ cơ bản của hợp đồng dịch vụ đối với các bên, qua đó tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia hợp đồng có cơ sở đàm phán ký kết hợp đồng đồng thời cũng là cơ sở để các bên có thể kiểm tra tính hợp pháp của hợp đồng dịch vụ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế xung quanh các quy định về hợp đồng dịch vụ của Luật thương mại 2005 cần được xem xét và khắc phục như còn tồn tại sự chồng chéo giữa Luật Thương Mại với Bộ luật Dân sự, hay sự thiếu thống nhất giữa Luật Thương Mại với các văn bản luật chuyên ngành trong các quy định về hợp đồng dịch vụ… những hạn chế này được đề cập và phân tích ở chương 2 của khoá luận.

Vì vậy để tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động thương mại nói chung và hoạt đông cung ứng dịch vụ nói riêng phát triển thì vấn đề hoàn thiện các quy định của Luật Thương mại, luật chuyên ngành về hợp đồng dịch vụ là hết sức cần thiết. Việc hoàn thiện các quy định về hợp đồng dịch vụ cũng bảo vệ được lợi ích chính đáng của các chủ thể tham gia hợp đồng, tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước dễ dàng trong công tác quản lý hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích, khoá luận đã  kiến nghị những giải pháp sửa đổi, bổ sung và khẩn trương ban hành các quy định có liên quan đến hợp đồng dịch vụ. Khoá luận cũng kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường thực hiện các quy định về hợp đồng dịch vụ của Luật Thương mại năm 2005 đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và đối với người sử dụng dịch vụ. Khóa luận: Giải pháp pháp luật thương mại về hợp đồng dịch vụ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Khóa luận: Quy định của luật thương mại về hợp đồng dịch vụ

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x