Khóa luận: Giải pháp nhận thức mới về pháp luật công nghiệp

Chia sẻ chuyên mục Đề tài Khóa luận: Giải pháp nhận thức mới về pháp luật công nghiệp hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm Khóa luận tốt nghiệp tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm Khóa Luận thì với đề tài Khóa luận: Giải pháp nâng cao nhận thức mới về pháp luật và thực hiện pháp luật trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới đây chắc hẳn sẽ cho các bạn cái nhìn tổng quát hơn về đề tài này. 

3.1. Giải pháp để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ nhất, cần xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật chuyên ngành để đảm bảo an ninh trật tự trong phát triển các lĩnh vực khoa học – công nghệ nhằm phòng , chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cụ thể, Việt Nam cần triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 5 thuộc Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm về “Đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao” gắn với thực hiện Quy hoạch phát triển An ninh thông tin số quốc gia đến năm 2020; quy định rõ về thẩm quyền của lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong tố tụng hình sự và thẩm quyền xử phạt hành chính; các cơ quan chức năng có sự phối hợp và liên kết với nhau nhằm phát huy hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thứ hai, tổ chức bộ máy, triển khai thành lập các đơn vị cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm xây dựng một lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với phạm vi toàn quốc. Pháp luật hình sự cần kịp thời tội phạm hóa những hành vi gây nguy hiểm mới phát sinh trong xã hội, có tính nguy hiểm cao, uy hiếp an ninh của con người và của xã hội. Khóa luận: Giải pháp nhận thức mới về pháp luật công nghiệp.

Thứ ba, cần nâng cao ý thức cảnh giác đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao trong xã hội với các thủ đoạn vô cùng tinh vi. Các biện pháp như tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao cần phải được đẩy mạnh hơn nữa và có những hành động cụ thể chứ không phải chỉ là những biện pháp nằm trên giấy, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng và dịch vụ Internet, viễn thông; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử và thương mại điện tử. Các cá nhân cũng cần phải có trách nhiệm tham gia phòng ngừa tội phạm, phát hiện, kịp thời tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao với cơ quan Công an hoặc chính quyền cơ sở gần nhất, cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan cho cơ quan chuyên trách khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tập trung trao đổi thông tin tội phạm, tranh thủ tài tài trợ thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại và đào tạo cán bộ trình độ cao; tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các yêu cầu phát hiện, xác minh, điều tra tội phạm một các kịp thời, triệt để…[7]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

3.2. Giải pháp cho hoạt động giải quyết tranh chấp tại Tòa án trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Để vận dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0, cần có những cải cách pháp luật theo hai hướng sau:

Thứ nhất, cần phải có hướng dẫn chi tiết và thống nhất trên cả nước và cần có những nội dung tối thiểu mà đương sự cần điền thông tin khi gửi đơn khởi kiện trực tuyến như: thông tin về các bên trong tranh chấp, bản chất quan hệ có tranh chấp, tóm tắt nội dung tranh chấp, các vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết, khả năng nhận và gửi trực tuyến các văn bản tố tụng khác (như giấy triệu tập, phán quyết cuối cùng), danh sách các tài liệu kèm theo…

Thứ hai, khuyến khích người dân sử dụng việc gửi trực tuyến đơn khởi kiện bằng cách giảm phí tố tụng cho trường hợp gửi trực tuyến so với gửi qua bưu điện hay nộp trực tiếp tại cơ quan tài phán. [4]

3.3. Giải pháp cho việc quản trị Nhà nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 Khóa luận: Giải pháp nhận thức mới về pháp luật công nghiệp.

Để tận dụng được thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào xây dựng nền quản trị Nhà nước tốt, Việt Nam cần tập trung vào các vấn đề sau:

Thứ nhất, xây dựng hệ thống thông tin đạt tiêu chuẩn quốc tế trên tất cả các lĩnh vực và tất cả các khu vực trên cả nước.

Thứ hai, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho công cuộc đổi mới như các website, cổng/trang thông tin chính thức của các cơ quan cần cung cấp thông tin, cung cấp đầy đủ biểu mẫu điện tử, tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp, thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh một cửa điện tử liên thông.

Thứ ba, xây dựng khung pháp lý bảo đảm an toàn thông tin và bí mật thông tin cá nhân nhằm tạo dựng niềm tin cho những chủ thể tham gia vào các giao dịch của chính phủ điện tử.

Thứ tư, triển khai đào tạo và nâng cấp trình độ của đội ngũ cán bộ công chức để hiện đại hóa và áp dụng các ứng dụng tiên tiến của của cách mạng số. [23]

3.4. Giải pháp cho công tác đào tạo pháp luật trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0

CMCN 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội và trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh mới, các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam cần thay đổi để cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Cụ thể, cần đổi mới những nội dung sau:

Thứ nhất, phương thức giảng dạy trực tuyến cần được áp dụng và phổ biến rộng rãi, đặc biệt là cần có sự tương tác nhiều hơn giữa người giảng dạy và người tiếp nhận tri thức chứ không chỉ đơn thuần là một người nói và một người nghe.

Thứ hai, chương trình đào tạo luật cần được bổ sung các môn học có mục tiêu cung cấp tri thức, kỹ năng cho người học liên quan đến thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 như về công nghệ số, người máy thông minh, không gian mạng, tư liệu điện tử, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo… để người học có thể tiếp cận cà hoạt động thực tiễn trong đời sống pháp lý cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Thứ ba, cần tăng cường đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng anh và tiếng anh pháp lý bởi trong bối cảnh của thời đại mới khi mà phạm vi hoạt động của các nhà làm luật hay thi hành pháp luật có thể xuyên quốc gia, xuyên biên giới. Do đó, nếu không có sức mạnh để cạnh tranh thì có thể sẽ mất nhiều cơ hội để có thể hòa nhập và theo kịp sự phát triển của thế giới. [11]

3.5. Các giải pháp khác Khóa luận: Giải pháp nhận thức mới về pháp luật công nghiệp.

Thứ nhất, cần phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin bằng cách Chính phủ đưa ra những chính sách khuyến khích, đãi ngộ về điều kiện làm việc cho cán bộ hoạt động chuyên trách về công nghệ thông tin, đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp về công nghệ thông tin, cán bộ chuyên trách và xây dựng các tiêu chuẩn phù hợp.

Thứ hai, nâng cao trình độ dân trí và phổ cập tin học cho người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng các biện pháp giáo dục tự nguyện miễn phí .

Thứ ba, đầu tư cho khoa học và công nghệ, tạo môi trường kinh doanh năng động để thúc đẩy lan tỏa công nghệ, cải cách thị trường lao động, hệ thống giáo dục – đào tạo. Hỗ trợ các liên kết, các hoạt động đổi mới dựa trên các hình thức khác nhau giữa các doanh nghiệp, trường đại học, cá nhân; tăng cường hỗ trợ kinh doanh trong các lĩnh vực công nghệ mới; thu hút các công ty đa quốc gia nước ngoài và tăng cường vai trò của các công ty trong nước trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả quản lý an ninh mạng, hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ khi các công nghệ mới sẽ làm mờ ranh giới giữa các quốc gia, châu lục, đẩy cao tối đa mức độ chia sẻ thông tin khắp mọi nơi. Tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp sáng tạo và coi doanh nghiệp là trung tâm của sự phát triển.

Hai là, tăng cường đầu tư và phân bố hợp lý nguồn vốn đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ kết hợp thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng chiến lược phát triển ngành tự động hóa và công nghệ cao, chú trọng hợp tác giữa khoa học công nghệ và sản xuất, kinh doanh, triển khai ứng dụng các công nghệ mới đặc biệt trong khu vực doanh nghiệp tư nhân. Tăng cường các nghiên cứu khoa học công nghệ cao, đầu tư nghiên cứu, tiếp cận nhanh với xu hướng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực như vật liệu mới, năng lượng mới, kỹ thuật số, công nghệ thông tin, tự động hóa và trí tuệ nhận tạo, công nghệ sinh học.

Ba là, thực hiện các giải pháp hỗ trợ như tuyên truyền, tăng cường nhận thức cho toàn xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp về xu hướng tất yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ, đặc biệt các lĩnh vực và đầu tư, tài trợ cho các tổ chức, cá nhân có sáng kiến khoa học công nghệ xuất sắc.

KẾT LUẬN Khóa luận: Giải pháp nhận thức mới về pháp luật công nghiệp.

CMCN lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội và trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Cùng với quá trình phát triển và cải cách nền kình tế, Việt Nam cũng cần có những nhận thức mới về pháp luật và thực hiện pháp luật trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để bắt kịp theo xu hướng phát triển của các nước trên thế giới.

Việc nhận thức, xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh và an toàn là việc làm cần thiết trong công cuộc xây dựng đất nước nói chung và trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng. Tuy nhiên thì việc nhận thức, xây dựng hay thực hiện này cần gắn bó hòa hợp để đảm phù hợp với điều kiện và sự phát triển kinh tế của đất nước. Có như vậy việc thực hiện các quy định pháp luật mới đảm bảo được thuận lợi, hiệu quả và nhanh chóng.

Để làm được điều này Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trường quy định nhằm khuyến khích người dân tham gia vào tiến trình cải tạo đất nước, đồng thời ban hành các quy định pháp luật về phòng, chống và xử lý các tội phạm xuất hiện trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm duy trì và ổn định hệ thống chính trị, xã hội đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Mặc dù Nhà nước ta có nhiều nỗ lực trong thời gian qua nhưng vấn đề nhận thức về pháp luật và thực hiện pháp luật trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vẫn còn là một vấn đề mới mẻ, đang nhận được sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu và nhà làm luật. Trong khuôn khổ khóa luận, tác giả đã cố gắng làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về nhận thức mới về pháp luật và thực hiện pháp luật trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0  bên cạnh việc đưa ra thực trạng về nhận thức và thực hiện pháp luật kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kiến thức, thời gian nghiên cứu cũng như còn có những khiếm khuyết và hạn chế trong nội dung và hình thức trình bày. Vì vậy, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy, cô giáo trong hội đồng bảo vệ khóa luận và những người có quan tâm đến vấn đề nhận thức mới về pháp luật và thực hiện pháp luật trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, để khóa luận đạt được chất lượng cao hơn. Khóa luận: Giải pháp nhận thức mới về pháp luật công nghiệp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ:

===>>> Khóa luận: Nhận thức mới về pháp luật trong bối cảnh công nghiệp

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x